kanka.net'e hoş geldiniz.!

Forumda paylaşım yapmak ve tamamen tüm özelliklerden yararlanmak için hemen kayıt olmayı unutmayınız.

Kayıt Ol!

Rehberlik Ders Notu

LoveBug

Süper Üye
Süper Üye
Katılım
19 Tem 2006
Mesajlar
10,726
REHBERLİK -PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Öğrenci Kişilik Hizmetleri; beslenme, barınma, kurslar, sosyal etkinlikler, eğitsel kollar, rehberlik, sağlık vb hizmetleri içerir. Amacı, bireyin okulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinden etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Eğitim sürecini etkileyen faktörlerin olumlu yönlerini artırmak, olumsuz yönlerini azaltmaktır.
Öğrenci kişilik hizmetleri okullarda öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında yer alan ve amacı öğretim ve yönetim hizmetleriyle karşılanamayan gereksinimlerin giderilmesi olan profesyonel hizmetler grubudur.
Öğrenci kişilik hizmetleri okulda, öğretim faaliyetlerinin dışında kalan öğrencinin kişiliğinin duygusal ve sosyal yanlarının da gelişmesine yardım etkinliklerini içerir. Bu hizmetlerin amacı, bireylerin bütünüyle gelişebilmelerini, eğitimden en iyi şekilde yararlanmalarını, verimli ve çevresine sağlıklı uyum yapabilen bireyler olmalarını sağlamaktır.
Çağdaş eğitim, bireyin her yönünle bir bütün olarak kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirilmesi sürecidir (Yeşilyaprak, 2000). Çağdaş eğitimin işlevi, öğrencilerin bedensel, psikolojik ve sosyal yönlerden bir bütün olarak devamlı bir şekilde gelişmelerine, topluma uyum yapabilecek mutlu ve üretken kişiler olarak yetişmelerine ortam sağlayarak yardım etmektir. Bu bağlamda öğrencinin eğitim faaliyetlerinden mümkün olduğu kadar yararlanabilmesi için, okul bünyesinde geleneksel öğretim ve yönetim faaliyetlerinin dışında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin içinde bulunduğu öğrenci kişilik hizmetlerinin amacı, öğrencinin eğitim ortamından en yüksek düzeyde yararlanabilmesi için gerekli olan imkânları sağlamaktır. Çağdaş eğitim üç boyuttan oluşmaktadır. Öğretim, belirli bir alanda bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik etkinliklerdir. Yönetim, eğitim kurumunu amacına yönelik olarak yaşatma, öğretim ve kişilik hizmetlerini eşgüdümlüme ve yürütme etkinlikleridir. Öğrenci kişilik hizmeti, öğrencinin tüm yönleri ile ele alınıp, uygun düzeyde gelişimini sağlayabilecek çeşitli hizmetlerin bütünüdür(Altıntaş,2002)
Öğrencinin Kişilik Hizmetlerinin kapsamında beş ayrı hizmet alanı bulunmaktadır(Yeşilyaprak, 2000):

¨ SAĞLIK HİZMETLERİ: Sağlıkla ilgili önlemler alma, sağlık eğitimi verme, sağlık kontrolleri ve taramaları yapma.
¨ SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ: Parasal yardım, barınma, beslenme, ulaşım, ek iş bulma hizmetleri.
¨ REHBERLİK HİZMETLERİ: Psikolojik danışma, bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yöneltme ve yerleştirme, izleme, uyum, müşavirlik, araştırma ve değerlendirme hizmetleri.
¨ ÖZEL YETİŞTİRME HİZMETLERİ: Başarısızlığı giderici yetiştirici çalışmalar özel yetenekleri geliştirme çalışmaları, ihtiyaca göre gerekli hazırlık kursları.
¨ SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER: Boş zaman eğitimi verme, boş zamanları değerlendirme olanakları hazırlama, ilgilere göre çeşitli etkinlikler hazırlama.
REHBERLİĞİN DOĞUŞU
• Bireysel farklılıklara verilen önemin artması
• Karmaşıklaşan toplum yapısı
• Özgürlükçü ve modern eğitim sistemlerinin gelişmesi
• İş yaşamında mesleklerin çeşitlenmesi
• İnsana verilen değerin artması
• Zamanı ve kaynakları verimli kullanma ihtiyacının ortaya çıkması


Devamı için dosyayı indirin. (İndir) parola: kanka.net
 
Üst Alt