arhavili

arhavili

Elite Üye
Elite ÜyeCihân-ârâ cihân îçindedir ârâyı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

Harâbât ehline dûzah azâbın anma iyi zâhid
Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler

Şafak-gûn kan içinde dâğını seyretse âşıklar
Güneşte zerre görmezler felekte âyı bilmezler

Hamîde kadlerîne rişte-i eşgi takub bunlar
Atarlar tîr-i maksûdû nendendir yâyı bilmezler

Hayâlî fakr şâlına çekenler cism-i uryânı
Anınlâ fahrederler atlas ü dîbâyı bilmezlerHayâlî​
 

arhavili

Elite Üye
Elite Üye
Sen bütün güzelliklerini kuşanırken doğanın
Ben kendi kuraklığımda avı oldum doğanın
Bu şehr-i kadîmde anahtarsız doğanın
Vuslat kapısından geçme imkânı yoktur.
 

arhavili

Elite Üye
Elite Üye
[video=youtube;EbDAOuZeN7I]https://www.youtube.com/watch?v=EbDAOuZeN7I[/video]​


Gönlü katılaşmaya görsün.. İnsanın nisyanı, isyana davetiye çıkarıyor.. Tanrı tahtını terk ediyor.
Anlamayana bakınız vereyim :smile: BKZ: Yunus Emre'nin Gönül Çalab'ın Tahtı şiiri
 

arhavili

Elite Üye
Elite Üye
Kaç yıl geçecek, böyle hazin, böyle habersiz,
Sen Marmara’nın göl gibi durgun bir ucunda,
Ben böyle atılmış gibi yurdun bir ucunda,
Sen benden uzak, ben sana hasret?

Sarmış beni gurbet,
Sarmış beni Mecnun diye zincir gibi dağlar;
Bir türbe ki ruhum, gelen ağlar, giden ağlar!


Sekiz yıl geçmiş bile..

 

arhavili

Elite Üye
Elite Üye

Süleyman Ağa Baydili - Leylâ'ya' Alıntı:


Neyleyim aramızda delinesi dağ da yok
Ben çağı delmedeyim

Adına zaman denmiş, bu kördüğüm
Ey sevda çağları delebilir misin?
Taş üstüne taştır yıllar, hep ördüğüm
Ey sevda duvarları yıkabilir misin? 

arhavili

Elite Üye
Elite Üye


An itibariyle 30. yaşımdayım.

Hiç hayal etmedim ama hayal etseydim eğer, böylesi olmazdı herhâlde. :smile:

30. yıl şerefine çalsın ferdî marşım:
[video=youtube;P22v3mL5kZg]https://www.youtube.com/watch?v=P22v3mL5kZg[/video]​


Bestekâr Kitaro Efendi'nin bu nadide eseri ben tarafından bir kaç yıl evvelinde ferdî marş olarak kabul edilmiş olunup, yaşantının herhangi bir ânında zırt pırt olmak kaydıyla dinlenmektedir.
 
Üst Alt