Ders Seçimi Nedir?
Öğrencilerin, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri dikkate alınarak; kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve başarı durumlarına göre derslere yönlendirilmesidir.
9.sınıfı bitiren öğrenciler, seçmeli dersler arasından, yetenek, ilgi ve üniversitede okumak istedikleri bölüme uygun dersler seçerler.
Ders seçimi, meslek seçiminin ilk adımıdır.Ders seçiminde vereceğiniz karar gelecekte meslek seçimine ilişkin tercihlerinizi doğrudan etkileyecektir.


Ders Seçiminde Neler Etkilidir?
Ders seçimi yaparken;
->İlgi, istek, yetenekler
->Akademik başarı
->Mesleki hedefler
Belirleyicidir.

Ders Seçimi Ne Zaman Yapılır?
->9. Sınıfın sonunda ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar ders seçimi yapılabilir.(30 Haziran Son Gün)
->Mazereti bulunanlar okulun açılma tarihine kadar herhangi bir gün ders seçimi yapabilirler.

Seçilen Ders Değiştirilebilir Mi?
->Öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir

Ders Seçimi Nasıl Yapılır
->9.Sınıf Notları
->İdareci-öğretmen Görüşü
->Velisinin Yazılı İsteği
->Öğrencinin Kendi İsteği
->Rehber Öğretmen Görüşü

Yönelme veya yönlendirmede, öğrencinin 9.sınıf ders başarıları, ilgi-yetenekleri dikkate alınarak bu doğrultuda gelecekte gitmeyi planladığı meslekler için gerekli puan türünü temsil eden dersler olmalıdır.

LYS'de Puan Türlerine Kaynaklık Eden Dersler Nelerdir?
MF:Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri
TM:Matematik, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı , Geometri
TS:Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu
Yabancı Dil:Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil

Seçmeli Dersin Eğitim-Öğretime Açılması
->Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir.Ancak, okulun imkanlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir.
->Öğrenci sayısının 8'den az olması durumunda Milli Eğitim Müdürlüklerince önlem alınarak, kayıtları okullarında kalmak kaydıyla öğrencilerin seçtikleri dersi okutan okullarda öğrenim görmeleri sağlanır.
->Bu uygulamanın mümkün olmaması durumunda ise, sayıya bakılmaksızın, istenilen ders için sınıf açılır ve öğrenciler, isteyecekleri başka bir derse yönlendirilir.
->Ancak 10.sınıftan sonra öğrenci, kendi istemesi halinde başka puan türleri için gerekli derslere yönelebilir.

Ortak Dersler ve Seçmeli Dersler Nedir?
->Ortak dersler; ortaöğretim kurumlarındaki TÜM öğrencilerin ZORUNLU olarak okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.[Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.]
->Seçmeli dersler; öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlarayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan sağlayan derslerdir.

ÖNERİLEN DERS SEÇİMİ
Yüksek öğrenimini;
1-Yönetim Bilimi , Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo TV, Medya İletişim, İngilizce Öğretmenliği, Mütercimlik, v.b bölümlerde devam etmeyi planlayan öğrencilerin

Not:Parantez içindeki sayılar zorunlu alınması gereken ders saatleridir.

Seçmeli Dil ve Anlatım: 2 saat (+2)
Seçmeli Coğrafya: 2 saat (+2)
Seçmeli İngilizce: 4 saat (+4)
Seçmeli Tarih: 2 saat (+2)
Seçmeli Psikoloji: 2 saat
Bilgi Kuramı: 2 saat

2-İşletmei, İktisat, Hukuk, Kamu Yönetimi v.b bölümlerde devam etmeyi planlayan öğrencilerin

Seçmeli Dil ve Anlatım: 2 saat (+2)
Seçmeli Geometri : 2 saat
Seçmeli Coğrafya: 2 saat (+2)
Seçmeli Matematik : 4 saat
Seçmeli Tarih : 2 saat (+2)
Bilgi Kuramı : 2 saat

3-İngilizce-Fransızca-Almanca Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık v.b bölümlerde devam etmeyi planlayan öğrencilerin

Seçmeli Dil ve Anlatım: 2 saat
İngiliz Dili ve Edebiyatı: 2 saat
Bilgi Kuramı: 2 saat
İngilizce: 6 saat
Psikoloji: 2 saat

4-Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Fen Edebiyat Fakülteleri ile Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik Öğretmenliği gibi bölümlerde devam etmeyi planlayan öğrencilerin

Seçmeli Matematik: 4 saat
Seçmeli Fizik: 2 saat
Seçmeli Biyoloji: 2 saat
Seçmeli Geometri: 2 saat
Seçmeli Kimya: 2 saat
Bilgi Kuramı : 2 saat

şeklinde ders seçimi yapması önerilir.

MF:Matematik (4 saat), Geometri (2 saat), Fizik (2 saat), Kimya (2 saat), Biyoloji (2 saat), Bilgi Kuramı (2 saat)
TM:Dil ve Anlatım (2 saat), Matematik (4 saat), Geometri (2 saat), Coğrafya (2 saat), Psikoloji (2 saat), Bilgi Kuramı (2 saat)
TS:Dil ve Anlatım (2 saat), Türk Edebiyatı (1 saat), Tarih (2 saat) , Coğrafya (2 saat), Matematik (2 saat), Psikoloji (2 saat), Geometri (1 saat), Bilgi Kuramı (2 saat)
Yabancı Dil:Dil ve Anlatım (2 saat), İngilizce '6 saat), İngilizce D ve Edebiyatı (2 saat), Psikoloji (2 saat), Bilgi Kuramı (2 saat)

DERS SEÇİMİ

ORTAK DERSLER

Burada Toplam 20 Ders Saati Vardır.Rehberlikle Birlikte 21 Ders Saati.

Dil ve Anlatım: 2 Saat
Türk Edebiyatı: 3 saat
Din Kültürü ve A.Bilgisi: 1 saat
Tarih: 2 saat
Coğrafya: 2 saat
Yabancı Dil: 4 saat
İkinci Yabancı Dil: 2 saat
Been Eğitimi: 2 saat
Milli Güvenlik: 1 saat
Görsel Sanatlar/Müzik: 1 saat
+Rehberlik: 1 saat

1. GRUP SEÇMELİ DERSLER

Burada Toplam 12 Ders Seçilmek Zorundadır.

Dil ve Anlatım: Yalnızca 2 saat
Türk Edebiyatı: Yalnızca 1 saat
Matematik: 2 veya 4 saat
Geometri: 1 veya 2 saat
Fizik: 2 veya 3 saat
Kimya: 2 veya 3 saat
Biyoloji: 2 veya 3 saat
Tarih: Yalnızca 2 saat
Coğrafya: Yalnızca 2 saat
Psikoloji: Yalnızca 2 saat
Yabancı Dil: 4 veya 6 saat
İkinci Yabancı Dil: 2 veya 4 saat

2. GRUP SEÇMELİ DERSLER

Burada Toplam 2 Ders Seçilmek Zorundadır.

Demokrasi ve İnsan Hakları: Yalnızca 1 saat
Girişimcilik: Yalnızca 1 saat
Bilgi Kuramı: 1 veya 2 saat
Bilgi ve İletişim Teknolojisi: 1 veya 2 saat
Astronomi ve Uzay Bilimleri: 1 veya 2 saat
Uluslar Arası İlişkiler: Yalnızca 2 saat
Diksiyon ve Hitabet: Yalnızca 1 saat
Sanat Tarihi: Yalnızca 2 saat
Sosyal Etkinlik: Yalnızca 1 saat
Proje Hazırlama: Yalnızca 1 saat
Yönetim Bilimi: Yalnızca 2 saat
İngiliz Edebiyatı: 1 veya 2 saat
Alman Edebiyatı: 1 veya 2 saat