HK-23 E MAKİNALI TÜFEK

HK-23 E Makinalı Tüfek(Heckler Koch); 5.56 mm. çapında, yarı otomatik, otomatik ve üçlü darbe özeliğinde atış yapabilen hafif makinalı bir silâhtır. 600 m.ye kadar taksimatı olan ZF 4x24 (Zial Fernglase-4x24 oküler büyütmeli gayretli dürbün.) optik nişangâhla kullanılabilir. HK-23 E Makinalı Tüfek dış görünümü itibariyle HK-21 E Makinalı Tüfeğine benzemesine rağmen aralarında bazı küçük değişiklikler Bulunmaktadır. Bu değişiklikler genel olarak çaplarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Adedi Bilgileri

Çapı:5.56 mm.
Fişek ebadı: 5.56 x 45 mm. NATO Ağırlığı (boş) : 8.7 kg.
Uzunluğu: 103 cm.
Namlu uzunluğu: 45 cm.
İlk hızı: 915 m/sn. Atış sürati : 800 atım/dk.
Atış şekli: (1) Tek tek atış (2) 3'lü darbe atışı (3) Seri atış
Etkili menzili: 1000 m.
Azami menzili: 3000 m.

Ana Parçaları

(1) Gövde ve nişan tertibatı,
(2) Mekanizma,
(3) Kabza ve tetik tertibatı,
(4) Dipçik,
(5) Yerine getiren yay ve mili,
(6) Namlu tertibatı,
(7) Şerit besleme ünitesi,
( Çatal ayak,
(9) Taarruz kabzası

Silâhın Sökülmesi ve Takılması

(a) Emniyet ve ateş seçme mandalı emniyet durumuna getirilir.
(b) Şerit besleme ünitesi, kilitleme mandalına basılarak aşağıya doğru hareket ettirilir.
(c) Kurma kolu geriye doğru çekilerek yuvasına oturtulur. Atım yatağında fişek olmadığına emin olunduktan sonra kurma kolu serbest bırakılarak mekanizmanın ileri gitmesi sağlanır.
(ç) Şerit besleme ünitesinin sağında bulunan soket pimi sonuna kadar çekilerek şerit besleme ünitesi çıkartılır.
(d) Taşıma kayışı gevşetilir veya çıkartılır.
(e) Dipçik kilitleme pimleri çıkartılarak dipçikteki yerlerine konulur.
(f) Dipçik ile kabza ve tetik tertibatı sökülür.
(g) Kurma kolu geri çekilip yuvasına oturtulduktan sonra mekanizma ile yerine getiren yay ve mili gövdeden çıkartılır.
(ğ) Namlu kabzası üzerindeki mandala basılarak namlu önce yukarı sonra ileri doğru itilir ve serbest duruma getirilir. Daha sonra gövdeden dışarı doğru çekilerek çıkarılır.
(h) Çatal ayak, kilitleme mandalına basılıp sağa veya sola kaydırılmak suretiyle çıkarılır.

Parçaların Takılması

Silâhın söküm sırasının tersinden başlanarak takımı yapılır.

Namlunun Değiştirilmesi

Emniyet ve ateş seçme mandalı emniyet durumuna getirilir. Kurma kolu geri çekilir ve yuvasına oturtulur. Namlu kabzası üzerindeki mandala basılarak namlu yukarı doğru döndürülür ve ileri doğru itilir. Daha sonra namlu gövdeden dışarı doğru çekilerek çıkarılır. Diğer namlu takılırken tersi sıraya göre hareket edilir

Makinalı Tüfeğin Doldurulması

Makinalı tüfeğin doldurulması iki şekilde yapılır.

(a) Emniyet ve ateş seçme mandalını "Emniyet" durumuna getirin. Kurma kolunu geri çekin ve yuvasına oturtun. Şerit besleme ünitesini kilitleme mandalına bastırarak aşağı itin. Şeridi sokarak ilk fişeğin fişek durdurma mekanizması önünde yer almasını sağlayın. Fişek kılavuzunu şerit besleme ünitesine kilitlenene kadar aşağıya doğru hareket ettirin. Şerit besleme ünitesini ve fişek kılavuzunu yeniden yukarı doğru hareket ettirerek mandal kolunun yerine oturmasını sağlayın. Kurma kolunu serbest bırakın.

(b) Emniyet ve ateş seçme mandalı "Emniyet" durumuna getirin. Kurma kolunu geri çekin ve yuvasına oturtun. Şerit besleme ünitesini kilitleme mandalına bastırarak aşağı itin (Şekil 7.55). Şeridi sokarak ilk fişeğin fişek durdurma mekanizması önünde yer almasını sağlayın yerinde iken şerit besleme ünitesini, mandala kilitlenene kadar yukarıya doğru
hareket ettirin. Kurma kolunu serbest bırakın.

Makinalı Tüfeğin Boşaltılması

Emniyet ve ateş seçme mandalını emniyet durumuna getirin. Şerit besleme ünitesini aşağı doğru döndürerek şeridi çıkartın. Kurma kolunu geri çekin ve kurma yuvasına oturtun. Atım yatağının boş olduğundan emin olun. Kurma kolunu serbest bırakın ve şerit besleme ünitesini döndürerek yerine yerleştirin. Emniyet ve ateş seçme mandalını atış durumuna getirin ve tetiği çekin. Mandalı yeniden emniyet durumuna getirin.

Silâh Üzerinde Bulunan Parçalar ve Özellikleri

(1) Şerit Besleme Ünitesi: Fişek kılavuzu ve şerit besleme ünitesi yuvasından oluşur. Soket, pimi ve kilitleme mandalı vasıtasıyla silâha monte edilmiştir. Şerit kutusu da kilitleme manivelası ile şerit besleme ünitesine takılır veya çıkarılır. Şerit, şerit besleme ünitesine soldan ve baklaların açık yüzü
yukarı gösterecek şekilde sürülür
(2) Fişek Kutusu : HK-23 E Makinalı Tüfeğin fişek kutusu 200 fişeklik şerit alır. Fişek kutusunun tel mandalı yukarı doğru hafifçe kaldırılıp, kapak tel mandal tarafından tutulana kadar açıldıktan sonra fişekler şerit besleme ünitesine direkt olarak beslenir
(3) Çatal Ayak: Sağ ve sol tarafa 30 derece döndürülebilir. 3 adet yükseltme ayarı vardır. Silâha takmak için sağdan veya soldan çıt sesi duyulana kadar yatağına sürmek yeterlidir. Çıkarmak için de yaylı mandala basarak sağa veya sola çekmek gerekir. Ayaklarının katlanıp açılma özelliği vardır
(4) Taarruz (Assualt) Kabzası: Bu kabza gövdedeki delikli kısma monte edilmiştir. Koltuk altından atışta atıcının silâhı kontrol etmesini kolaylaştırır. Pozisyonu her atacıya göre ayarlanabilir. Bu amaçla namlu çıkarılır. Alyan anahtarı ile kabza üzerindeki vida gevşetilerek çıkarılır. Serbest kalan kabza gövdenin delikli kısmında istenilen şekilde tekrar yerleştirilerek vidası sıkıştırılır
(5) İleri İtme Mekanizma Mandalı : Silâhın sessizce kurulmasını sağlar

f. Nişangâh Tertibatı

Nişangâh tertibatı; arka tambura nişangâh ve G-3 Piyade Tüfeğindekine benzeyen ön nişangâhtan (Arpacıktan) oluşur.

Arka tambura nişangâhının sağ tarafında mesafe (Yükseklik) ayar tamburası ve sol tarafında rüzgâr ayar tamburası bulunur. Ortasında ise yukarı aşağı hareket edebilen bir diyopter (Gez) deliği vardır Nişangâh tertibatı genel yapısı itibarıyla G-3 Piyade Tüfeğinin muharebe nişanında olduğu gibi alışkın olduğumuz bir nişan alma sistemine sahiptir.

Arka tambura nişangâhının yüksekliği 100'er metrelik adımlar halinde 1 den 10'a kadar sağ taraftaki tamburanın çevrilmesi suretiyle ayarlanabilir. Silâhtaki hatalı sıfırlamanın veya sert yan rüzgârının neden olduğu vuruş noktasındaki yan sapmalar ise rüzgâr ayar tamburasından düzeltilebilir. Bu tambura düzeltme için hatalı vuruşlar nerede toplanmış ise onların tersi istikametinde çevrilir. Bu tamburanın çevrilmesiyle duyulan her çıt sesinde vuruş noktası 100 m.de 5 cm. kadar yer değiştirmektedir.

Alıntı