• Acılı
 • Aptal
 • Aranıyor
 • Arsız
 • Aşık
 • Ölü
 • çılgın
 • üzüntülü
 • üzgün
 • Bahahaha
 • Bilgin
 • Bulantılı
 • Bulutlu
 • Canlı
 • Cap Canlı
 • cesaretli
 • Dead
 • Deli
 • Depresyonda
 • Eğlenmiş
 • gay
 • Goofy
 • Hacker
 • hoşgörülü
 • Huysuz
 • Huzurlu
 • Israrcı
 • iyi
 • Karışık
 • kaygılı
 • Küstah
 • Kederli
 • Keyifli
 • Kimsesiz
 • Kop Kop
 • Korkulu
 • kuşkulu
 • Manyak Deli
 • melek gibi
 • Meraklı
 • Meşgul
 • Mutsuz
 • Neşeli
 • Niteliksiz
 • Oylesine
 • Panik
 • Paranoyak
 • Rahat
 • Sakin
 • Saldırgan
 • Sarhoş
 • Sert ve kaba
 • SIKKIN
 • Sinirli
 • Sıcak
 • Tembel
 • utangaç
 • Uykucu
 • uykulu
 • Uyuşuk
 • Yaramaz
 • Yürekli
 • Yorgun
 • Yoğun
 • Şüpheli
 • Şeytani
 • Şeytani2
 • Şokta
 • şşşşttt!
 • Gösterilen Sonuçlar 1 sonuçtan 2 ile 2 arası

  Konu: Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Tampon Çözeltiler

  1. #1
   ╭∩╮ (◣☩◢)╭∩╮
   ✌✌
    
   Rahat
    
   0pposite's Avatar
   Üye No
   49425
   Giriş Tarihi
   Nov 2005
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Seçilmemiş
   Mesaj
   6,558
   Konular
   357
   RepPuan
   165269267
   Rep Power
   20571
   Reputation BilgileriReputation BilgileriReputation Bilgileri
   Reputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation Bilgileri

   Varsayılan Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Tampon Çözeltiler

   pH sı belli olan, seyrelmeyle veya az miktarda kuvvetli asit veya baz ilavesi sonucu pH sı değişmeyen çözeltilere tampon çözeltiler denir.

   Tampon çözelti zayıf bir asit ve konjüge bazını veya zayıf baz ve konjüge asidini içeren bir çözeltidir

   Zayıf bir asit olan HA çözeltisi ile NaA tuzu ile karıştırılarak tampon çözeltisi hazırlanır

   Genellikle oldukça derişik çözeltilerle çalışıldığından, Ka değeri de 10-4 -10-9 arasında düşünüldüğünden suyun iyonlaşma etkisini düşünmeye gerek yoktur.

   [H3O+] = Ka x [ HA] / [A-]
   formülünden [H3O+] iyonunun derişimi oradan da ortamın pH�sı hesaplanır.

   Tampon hazırlamayı değişik örneklerle açıklayabiliriz.


   Örnek 1.

   1 M sodyum format (NaHCOO) ve 0,5 M formik asit (HCOOH) içeren çözeltinin pH�sı nedir?

   Ka = 1,80x10-4

   Öncelikle formik asidin (HCOOH) tepkimesi yazılır.   [HCOO-] = [NaHCOO]

   Ka = [HCOO-] x [H3O+] / [ HCOOH]

   [H3O+] = Ka x [ HCOOH] / [HCOO-]

   [H3O+] = 1,80x10-4( 0,5/1)

   [H3O+] = 9,0x10-5

   pH= 4,04


   Örnek 2.

   200 mL 0,4 M NH3 ve 0,1 M NH4+çözeltisine 50 mL 0,025 M HCl asit eklendiğinde oluşacak tampon çözeltinin pH� sı nedir?

   Baz çözeltisine HCl asit çözeltisi ekleniyor. Bu demektirki NH3 çözeltisinin derişimi eklenen asit kadar azalacak ve konjüge asidi olan NH4+ iyonunun derşimi de eklenen asit kadar artacaktır.

   Diğer bir dikkat edilmesi gereken konu ise çözeltinin son hacminin değiştiği. Toplam hacim arttığı için NH4+ ve NH3 derişimleri de değişecek.

   [NH3] = (0,4 x 0,2) � (0,05 x 0,025)] /0,250

   [NH3] = 0,315

   [NH4+] = (0,1 x 0,2) + (0,05 x 0,025)] /0,250

   [NH4+] = 0,085
   Ka x Kb = Kw

   Kb= Kw / Ka

   Kb= 1,0x10-14 /5,70x10-10

   Kb= 1,75x10-5

   Kb= [NH4+] x [OH-] /[NH3]

   [OH-] =Kb x [NH3] / [NH4+]

   [OH-] = 0,315 x 1,75x10-5 / 0,085

   [OH-] = 6,48x10-5

   pOH = 4,19

   pOH + pH =14

   pH = 14 - 4,19 = 9,81


   04. Asit veya Bazların Titrasyon Eğrileri

   04.01. Kuvvetli Bir Asidin Kuvvetli Bir Bazla Titrasyonu

   Asit baz titrasyonlarında hesaplanması gereken dört temel nokta vardır.
   • Başlangıç pH sı
   • Eşdeğerlik noktasından önceki hesaplamalar
   • Eşdeğerlik noktasindaki hesaplamar
   • Eşdeğerlik noktasından sonraki hesaplamalar
   Örnek

   100 mL 0,025 M HCl asidin 0,050 M NaOH ile titrasyonu sonucunda oluşacak titrasyon eğrisinin çizilmesi

   Başlangıçta asit üzerine hiç baz eklenmediği zaman ortamın pH� sı direk asidin pH�sına eşittir.

   pH = -log[H3O+]

   pH =-log 0,025

   pH = 1,60

   25 mL NaOH eklendiği zaman (Eşdeğerlik noktasından önce)

   Asit üzerine baz eklendiğinde, eklenen baz asidin bir kısmını nötralleştirecektir. Böylelikle ortamdaki asit derişimi azalacaktır. Kalan asidin derişimide direk ortamın pH�sına eşit olacaktır.
   Diğer dikkat edilmesi gereken konu ise çözeltinin son hacminin değiştiğidir. Bunun için asidin mol sayısı bulunarak (M x V) toplam hacme (L) bölünerek son derişim bulunur.

   [HCl] = (0,1 x 0,025 �0,025 x 0,050) / 0,1+0,025


   [HCl] = 0,01

   pH = -log 0,01

   pH = 2

   50 mL NaOH eklendiği zaman (Eşdeğerlik noktasında)

   [HCl] = (0,1 x 0,025 �0,050 x 0,050) / 0,1+0,050


   [HCl] = 0
   Buda asit baz konsantrasyonlarının o anda eşit olduğunu gösterir. Ortam nötrdür.

   Ksu= [H3O+] x [OH-]


   [H3O+] = √ Ks


   [H3O+] = √ 1x10-14

   [H3O+] = 1x10-7

   pH = 7

   75 mL NaOH eklendiği zaman (Eşdeğerlik noktasından sonra)

   Eklenen baz miktarı, asit miktarından fazla olduğu için ortamdaki bütün asidi nötrleştirir ve ortamda sadece baz kalır.

   [NaOH] = (0,075 x 0,050 �0,10 x 0,025) / 0,1+0,075

   [NaOH] = 0,0071

   pOH = -log7,1x10-3

   pOH = 2,15

   pH = 14,00- 2,15 =11.85


   Aynı mantık ve kurallar kuvvetli bir bazın kuvvetli bir asitle titrasyonunda da geçerlidir. Sadece başlangıçta ortam bazik olacak ve asit eklendikçe ortamdaki bazın derişimi eklenen asit kadar azalacak   04.02. Zayıf bir Asidin Kuvvetli bir Bazla Titrasyonu

   Asit baz titrasyonlarında hesaplanması gereken dört temel nokta vardır.
   • Başlangıç pH sı
   • Eşdeğerlik noktasından önceki hesaplamalar
   • Eşdeğerlik noktasındaki hesaplamar
   • Eşdeğerlik noktasından sonraki hesaplamalar
   Örnek:

   100 ml 0,05 M asetik asidin (CH3COOH) 0,05 M sodyum hidroksit (NaOH) çözeltiis ile yaptığı titrasyon sonucunda oluşan titrasyon eğrisini inceliyelim.

   Başlangıçta ortamda sadece asetik asit (HA) vardır. Eklenen baz hacmi 0 olduğundan ortamın pH�sını bulurken HA�nın iyonlaşma denkleminden yararlanırız.

   HA + H2O H3O+ + A-
   0,05 x x

   Ka = 1,75x10-5

   Ka = ([H3O+] [A-]) / [HA]

   Ka = x2 / 0,05

   [H3O+] = (1,75x10-5 x 0,05)1/2

   [H3O+] = 9,35x10-4

   pH = -log 9,35x10-4
   pH= 4-log 9,35

   pH= 3,03

   50 mL 0,05 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde (eşdeğerlik öncesi)

   Zayıf asidin üzerine baz eklenmesi ile HA/NaA tampon çözeltisi oluşuyor. Eklenen baz kadar HA derişimi azalacak ve eklene baz kadar A- oluşacak. Bu durumda ilk olarak yeni derişimler hesaplanır. Çözeltinin son hacminin değiştiği için ortamdaki asidin mol sayısı bulunarak (M x V) toplam hacme (L) bölünerek son derişimi bulunur.

   [ HA] =(0,100 x 0,05)- (0,050 x 0,05) / (0,100+0,05)

   [ HA] = 0,017

   [ A-] = (0,050 x 0,05) / (0,100+0,05)

   [ A-] = 0,017

   Ka = ([H3O+] [A-]) / [HA] formülünde bulunanlar yerine koyulursa

   [H3O+] = 1,75x10-5 x 0,017/0,017

   [H3O+] = 1,75x10-5

   pH = 5 � log 1,75

   pH = 4,76


   100 mL 0,05 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde (eşdeğerlik noktasında)

   Eşdeğerlik noktasında HA� nın tamamı A- dönüşür.


   A- + H2O OH- + HA

   Burada Ka x Kb = Kw

   Kb= Kw / Ka denklemleri hatırlanmalı.

   Kb= 1 x10 �14/ 1,75x10-5

   Kb= 5,71x10-10

   Kb = ([OH-] [HA] ) / [A-]

   Eşdeğerlik noktasında ortamda yalnızca A- var fakat hacim 200 mL olduğu için A- derişimi yarıya düşer (hacim iki katına çıktı)

   Kb = x2 / 0,025

   [OH-] = (5,71x10-10 x 0,025)1/2

   [OH-] = 3,78 x 10-6

   pOH = 6 � log 3,78

   pOH = 5,42

   pOH + pH = 14

   pH = 14 � 5,42 = 8,58


   150 mL 0,05 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde (eşdeğerlik noktasından sonra)


   Eşdeğerlik noktasından sonra ortamda bulunan [OH-] kaynağı hem eklenen baz hemde A- iyonudur. Ortamda kuvvetli ba baskın olduğu için A- iyonundan gelecek olan [OH-] katkısı azdır.

   [OH-] = [(0,150 x 0,05) - (0,100 x0,05)] /0,250
   [OH-] = 0,01
   pOH = 2

   pOH + pH = 14

   pH = 14 �2 =12   Zayıf bazlarda yukarıdaki şekilde çözülür.
   Hoppala

  2. #2
   Yeni Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   lestat_331's Avatar
   Üye No
   364891
   Giriş Tarihi
   Apr 2009
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Seçilmemiş
   Mesaj
   1
   Konular
   0
   RepPuan
   10
   Rep Power
   0
   Reputation Bilgileri

   Varsayılan

   örnekli ve çözümlü çok işime yaradı sağol

  + Yeni Konu Aç

  Konu Açıklaması

  Users Browsing this Thread

  Şuanda bu konuyu 1 kişi izlemekte. (0 üye ve 1 misafir)

  Bookmarks

  Bookmarks

  Gönderme Kuralları

  • Yeni konu açılamaz!
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

  Forum Kuralları