HG Anonim Şirketinin 600.000 TL sermaye ile beş kurucu ortak tarafından 05.01.2009 tarihinde tedrici şekilde kurulmasına karar verilmiştir.

Şirket sermayesinin, nominal değeri 10 TL olan 60.000 adet hisse senedi temsil edecektir. Bunun için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 10.01.2009 tarihinde izin alınmış ve hisse senetleri bastırılmıştır.

10.01.2009 tarihinde sermayenin %004’ü Rekabet Kurulu adına T.C.Ziraat Bankasına Kurucu ortaklardan ortak A tarafından yatırılmıştır.

Hisse senetlerinin basım ve ilanı için 4.000 TL gider, 720 TL KDV, olmak üzere toplam 4.720 TL ortak B tarafından 10.01.2009 tarihinde ödenmiştir.

Kurucu ortaklar, hisse senetlerinin 1/10’unu teşkil eden 6.000 adedini 15.01.2009 tarihinde satın almış ve bedellerini bankada şirket adına açtırılan hesaba yatırmışlardır.

Kalan 54.000 adet hisse senedinin satışı için banka ile 20.01.2009 tarihinde % 03 komisyon karşılığında anlaşma yapılmıştır. Banka, hisse senetlerinin tamamını satmış, kendi komisyonunu kestikten sonra kalan tutarı 30.01.2009 tarihinde şirketin bankadaki hesabına yatırmıştır.

Kurucu ortakların hisseleri şöyledir:

Ortak A: 2.000 adet hisse senedi X 10 TL = 20.000 TL
Ortak B: 2.000 adet hisse senedi X 10 TL = 20.000 TL
Ortak C: 1.000 adet hisse senedi X 10 TL = 10.000 TL
Ortak D: 500 adet hisse senedi X 10 TL = 5.000 TL
Ortak E: 500 adet hisse senedi X 10 TL = 5.000 TL

Cevap:
HG A.Ş. nin Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları şöyle yapılır:


....................................05.01.2009.... ..................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-) 60.000
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 10.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000

500 SERMAYE HS. 60.000
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 10.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000
....................................10.01.2009.... ..................................

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS 240

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. 240
ortak A 240

....................................10.01.2009.... ..................................

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS 4.000
191 İND. KDV HS. 720

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. 4.720
ortak B 4.720

....................................15.01.2009.... ..................................

102 BANKALAR HS.. 60.000


501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-) 60.000
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 10.000
ortak D 5.000
ortak D 5.000


Toplam 60.000 adet hisse senedinden 6.000 adedi kurucu ortaklar tarafından satın alınmıştır. Geriye kalan 54.000 adet hisse senedi halka arz edilmiştir. Satışa sunulan hisse senetleri geçici hesap olan “NAZIM HESAPLAR”da gösterilmek zorundadır.

....................................20.01.2009.... ..................................

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 540.000
Satıştaki hisse senetleri

950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 540.000
Satıştaki hisse senetlerinden alacaklılar

Halka arz edilen hisse senetlerinin tamamı satılmıştır. 540.000 TL değerindeki hisse senedlerinin alıcılar tarafından satın alınma taahhüt kayıtları şöyle yapılır.


....................................30.01.2009.... ..................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-) 540.000


500 SERMAYE HS. 540.000


Banka %03 komisyonunu kestikten sonra kalan tutarı şirketin bankadaki hesabına yatırmıştı.

Önce bankanın komisyonunu hesaplayalım:

Banka tarafından satışa sunulan hisse senetlerinin tutarı 540.000 TL.

540.000 x %03 = 1.620 TL komisyon tutarı

540.000 -162 = 538.380 TL şirket hesabına yatan tutar

Ödenen komisyon gideri kuruluş sırasında ödendiği için “262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI”nda izlenir.


....................................30.01.2009.... ..................................

102 BANKALAR HS 538.380
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS 1.620


501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS (-) 540.000Nazım hesaplar ters kayıt yapılarak kapatılır.

....................................30.01.2009.... ..................................

950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 540.000
Satıştaki hisse senetlerinden alacaklılar


900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 540.000
Satıştaki hisse senetleri