• Acılı
 • Aptal
 • Aranıyor
 • Arsız
 • Aşık
 • Ölü
 • çılgın
 • üzüntülü
 • üzgün
 • Bahahaha
 • Bilgin
 • Bulantılı
 • Bulutlu
 • Canlı
 • Cap Canlı
 • cesaretli
 • Dead
 • Deli
 • Depresyonda
 • Eğlenmiş
 • gay
 • Goofy
 • Hacker
 • hoşgörülü
 • Huysuz
 • Huzurlu
 • Israrcı
 • iyi
 • Karışık
 • kaygılı
 • Küstah
 • Kederli
 • Keyifli
 • Kimsesiz
 • Kop Kop
 • Korkulu
 • kuşkulu
 • Manyak Deli
 • melek gibi
 • Meraklı
 • Meşgul
 • Mutsuz
 • Neşeli
 • Niteliksiz
 • Oylesine
 • Panik
 • Paranoyak
 • Rahat
 • Sakin
 • Saldırgan
 • Sarhoş
 • Sert ve kaba
 • SIKKIN
 • Sinirli
 • Sıcak
 • Tembel
 • utangaç
 • Uykucu
 • uykulu
 • Uyuşuk
 • Yaramaz
 • Yürekli
 • Yorgun
 • Yoğun
 • Şüpheli
 • Şeytani
 • Şeytani2
 • Şokta
 • şşşşttt!
 • 2 sayfadan, 1.sayfa 12 SonSon
  Gösterilen Sonuçlar 1 sonuçtan 8 ile 10 arası

  Konu: AStsubay Meslek Yüksek Okulu Balıkesir

  1. #1
   gkhntnyl
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   gokhan-1907's Avatar
   Üye No
   98977
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   2,801
   Konular
   387
   RepPuan
   42643
   Rep Power
   3846
   Reputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation Bilgileri

   Exclamation AStsubay Meslek Yüksek Okulu Balıkesir

   ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNUN AMACI, EĞİTİM VE ÖĞRETİM ANA İLKELER VE GÖREVİ
   1. ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARININ AMACI :
   Astsubay Meslek Yüksek Okullarında uygulanan eğitim öğretimin amaçları aşağıda belirtilmiştir.
   a. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Genel Amacı :
   4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fizikî yeteneği kazanmış, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında ön lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir.
   Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyaç duyulması halinde birden fazla ön lisans programı açılabilir.


   b. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Özel Amaçları :
   Yukarıda belirtilen genel amaç doğrultusunda;
   (1) Mezun olan her astsubaya, takım astsubaylığı ve kısım komutanlığı seviyesinde sevk ve idare yeteneği ile çeşitli silahların tanıtımı, lojistik ilkeleri, birlik karargahlarında görev esaslarını öğretmek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olabilecek davranışlar kazandırmak,
   (2) Astsubay Meslek Yüksek Okullarında öğrencilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çağdaş bilim esaslarına göre gelişmesine katkıda bulunabilecek; meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırmak,
   (3) Öğrencilere mensubu olmadıkları diğer kuvvetlerin özellikleri hakkında genel bilgi kazandırmak,
   (4) Öğrencilerin bedenen, ruhen, ilmen ve fikren eğitilerek yeteneklerini geliştirmek ve güçlükler karşısında başarılı birer lider olarak yetiştirmektir.


   2. ANA İLKELER :
   Astsubay Meslek Yüksek Okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur.
   a. Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk millîyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.
   b. Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
   c. Eğitim ve öğretim plân ve programları; ön lisans eğitiminin ulusal ve uluslararası standartları çerçevesinde, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanır ve sürekli olarak geliştirilir.
   ç. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının verimliliğinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir.
   d. Öğrencilerde, bilimsel ve özgür düşünce, yaratıcılık, çağdaş demokrasi ile insan haklarına saygılı hukuk devleti anlayışı ve buna uygun davranışlar geliştirilir.
   e. Her türlü faaliyetin icrasında, öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine özen gösterilir.
   f. Öğrencilerin güzel sanatlarla meşgul olmaları, sanat değeri yüksek eserlerle ilgilenmeleri teşvik edilir.

   3. GÖREV :
   Astsubay Meslek Yüksek Okullarının görevleri şunlardır:
   a. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği ve bu Yönergedeki amaç ve ilkelere uygun olarak;
   (1) Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğine göre, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip,
   (2) Görevini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve çözme yeteneğine ulaşmış,
   (3) Askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış, inisiyatif sahibi, sorumluluk duygusu ve özgüveni gelişmiş,
   (4) Cumhuriyete, yurda ve millete karşı sevgi ve bağlılık, itaat, azim ve dayanıklılık, cesaret ve yiğitlik, fedakarlık, harbe hazırlık, iyi geçinmek, iyi ahlak sahibi olmak, sır saklamak, intizamlı olmak, diğer ülke askerleriyle iyi geçinmek, meslek sevgisi, vazife bilinci, dürüstlük, yeterlilikten oluşan meslekî değerleri benimsemiş,
   (5) Ahlâken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve üstün karakter özelliklerine sahip,
   (6) Sosyal ve bilimsel anlayışı gelişmiş, gerekli askerî ve genel kültüre sahip,
   (7) Mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fizikî yetenekler ile meslekî değerler bilincini kazanmış,
   (8) Mezuniyet sonrası temel meslekî eğitim öğretimini izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmasına temel olacak yönelişi kazanmış muvazzaf astsubaylar yetiştirmektir.
   b. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, görev ve sorumluluklarına uygun olarak; yetiştireceği muvazzaf astsubaylara, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip eğitim ve öğretim vermek, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde birden fazla ön lisans programı açmak,
   c. Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idarî faaliyetleri, uygulamaları, tatbikî eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmek,
   ç. Araştırma yapmak, proje geliştirmek, Kara Kuvvetleri Komutanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve takip etmek,
   d. Öğretim elemanlarının çalışmalarının ulusal ve uluslararası askeri ve bilimsel süreli yayınlarda yer almasına, konferans, sempozyum, seminer gibi bilimsel etkinliklerde bildiri sunmasına, yaptığı araştırmaların sonuçlarının yayımlanmasına imkan sağlamaktır.


   Astsubay Meslek Yüksek Okulu Marşı
   ÇELİKTEN BİR KALEDİR ANADOLU BAĞRINDA
   AND İÇER BU YUVADA,GENÇLER VATAN UĞRUNDA
   YÜCELİR ÖĞRETİMDE,ATA'SININ YOLUNDA
   NÖBETİ ALMAK İÇİN, SANCAĞININ YANINDA

   GÜRLEDİKÇE SESİMİZ,BAĞIMSIZLIK UĞRUNDA
   İZİNDEYİZ HEPİMİZ ASTSUBAYLIK YOLUNDA

   KÜKREMİŞ ASLAN OLUR,BU MERTLİK OCAĞINDA
   KANI SEL GİBİ AKAR,ASİL DAMARLARINDA
   BİR ŞİMŞEK GİBİ ÇAKAR,SAVAŞ ALANLARINDA
   ŞEHİT OLMUŞ NE ÇIKAR,BU VATAN TOPRAĞINDA

   GÜRLEDİKÇE SESİMİZ,BAĞIMSIZLIK UĞRUNDA
   İZİNDEYİZ HEPİMİZ ASTSUBAYLIK YOLUNDA
   ÜNİFORMA

   Mesleğimizin simgeleri vardır. Bayrak, vatan uğruna seve seve can vermeyi; sancak bağımsızlığı; meşale aydınlık geleceği ve eğitimi temsil eder. Üniformamız ise, meslek aşkımızı ve namusu temsil eder. Bu sebeple, her öğrencimiz üniformasını giydiğinde bilir ki üzerine geçirdiği namustur aynı zamanda ve mesleğe olan tutkusudur. Gözü gibi korur üniformasını ve sever onu; onu taşımanın verdiği sorumluluğu bilerek.

   Harici Elbise
   Yazlık Harici Kısa kollu
   Kışlık harici elbise (pardösülü)
   Yazlık Dershane Kıyafeti
   Dershane Kıyafeti (montlu)
   Kışlık Dershane Kıyafeti

   Eğitim elbisesi (parkalı)
   Astsubay Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Alımları

   Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alım Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...   ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA ÖĞRENCİ ALIMLARINDA GENEL BİLGİLER

   Her yıl Mayıs-Haziran aylarında müracaatlar kabul edilecek ve ÖSYM tarafından yapılan ÖSS sınav sonuçlarında komutanlıkça belirlenen puana göre öğrenci alınacaktır. Başvuracak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranmaktadır.

   a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar
   (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
   (2) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak.
   (3) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
   (a) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.
   (b) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak.
   (c) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyü kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrii tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetin bulunmaması.
   (ç) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
   (4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
   (5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.
   (6) Okula karşı uygun nitelikte (dürüst bir yaşam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek, (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek).
   b. Sağlık İle İlgili Koşullar
   (1) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak.
   (2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak).
   (3) Duymasında en ufak bir kusuru bulunmamak.
   (4) Her ne derece olursa olsun gözlük–lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak.
   (5) Sevk edileceği askeri hastaneden “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak.
   (6) Türkçe’yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak).
   c. Öğrenim, Yaş ve Boy İle İlgili Koşullar
   (1) Devam mecburiyeti olan ve K.K.K.lığınca kaynak olarak belirtilen liselerden mezun olmak.
   (2) Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, bir önceki yılın herhangi bir dönemi ile sınavın yapıldığı yılın HAZİRAN döneminde ara sınıflarda sınıfta kalmadan doğrudan mezun olmak.
   (4) Sınavın yapıldığı yılın Üniversite Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirtilen başarılı puanı almış olmak.
   (5) Anadolu Liseleri, yabancı dille eğitim yapan özel lise vb. hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20, diğer liseler için en fazla 19 yaşında olmak (yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır).
   (6) Boyu ve kilosu K.K.K.lığınca belirtilen sınırlar içerisinde olmak.


   Astsubay Meslek Yüksek Okulu Resmi Sitesi Girmek İçin Tıkla
   gkhn
   tnyl | esin
  2. #2
   Yeni Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   fb1907li's Avatar
   Üye No
   244862
   Giriş Tarihi
   Nov 2007
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Seçilmemiş
   Mesaj
   14
   Konular
   0
   RepPuan
   231
   Rep Power
   0
   Reputation Bilgileri

   Varsayılan

   yaa bende subay olmak istiyodum ama olmadı bari astsubay olim çok çalışıp gircem inşallah

  3. #3
   Copyright © Rize
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   yep_53's Avatar
   Üye No
   137711
   Giriş Tarihi
   Nov 2006
   Yaş
   27
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Seçilmemiş
   Mesaj
   5,232
   Konular
   1239
   RepPuan
   80494
   Rep Power
   3690
   Reputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation Bilgileri

   Varsayılan

   Bu Okula Gitmeyi Çok İstemiştim.ama kader diyelim.sağol bilgiler için kanka

  4. #4
   So Elite
   :]
    
   Huysuz
    
   LaZpanyoL's Avatar
   Üye No
   27233
   Giriş Tarihi
   Jul 2005
   Yaş
   26
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Trabzon
   Mesaj
   4,224
   Konular
   298
   RepPuan
   7908952
   Rep Power
   4955Array

   Varsayılan

   tm bölümü burdan tercih ypabilior muydu?..
   Copyright © 2008 Karadeniz./ тяαвzση

  5. #5
   test
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   kiesto_afri's Avatar
   Üye No
   190189
   Giriş Tarihi
   Mar 2007
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Bursa
   Mesaj
   414
   Konular
   64
   RepPuan
   4066
   Rep Power
   3549
   Reputation Bilgileri

   Varsayılan

   benim enişdem o okulun müdürü
   kiesto_afri

   efamt_afri

   Olum Her Aklina Geldiginde
   Ah Edip Vah Edip Inleme
   Bu Halinle Tanriyi Incitmis Olacaksin
   Ecel Kapini Caldigi Zaman
   Evi Telasa Verme
   O Geldigi Zaman Gitmis Olacaksin

  6. #6
   Yeni Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   cansusahin's Avatar
   Üye No
   328691
   Giriş Tarihi
   Dec 2008
   Cinsiyet
   Bayan
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   5
   Konular
   2
   RepPuan
   10
   Rep Power
   0
   Reputation Bilgileri

   Varsayılan

   konu için çok tşk ler arkadaşım merak ediyordum iiyi oldu

  7. #7
   Yeni Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   ece savran's Avatar
   Üye No
   417198
   Giriş Tarihi
   Dec 2009
   Cinsiyet
   Bayan
   Nerden
   Denizli
   Mesaj
   1
   Konular
   0
   RepPuan
   10
   Rep Power
   0
   Reputation Bilgileri

   Varsayılan

   burda hiçbi bilgi olmadığını düşünüyorum yardımcı olursanız sevinirim

  8. #8
   Yeni Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   akmese's Avatar
   Üye No
   431833
   Giriş Tarihi
   Feb 2010
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Seçilmemiş
   Mesaj
   1
   Konular
   0
   RepPuan
   10
   Rep Power
   0
   Reputation Bilgileri

   Varsayılan

   selamlar arkadaşlar ben elektrik-elektronik teknolojileri bölümü mezunuyum gerekli niteliklere uygunum bu yıl ygs ye girerek astsubay meslek yuksek okulunun mesleki personel alan bolumune yerleşmek istiyorum bu konuda bilgi verebilecek olan olursa cok memnun olurum teşekkürler.

  + Yeni Konu Aç
  2 sayfadan, 1.sayfa 12 SonSon

  Konu Açıklaması

  Users Browsing this Thread

  Şuanda bu konuyu 1 kişi izlemekte. (0 üye ve 1 misafir)

  Bookmarks

  Bookmarks

  Gönderme Kuralları

  • Yeni konu açılamaz!
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

  Forum Kuralları