Develerin çiftleşme âdetleri hakkında gerçekten garip ve insanı yanıltıcı inanışlar vardır. İşin garibi bunlardan bazılarına güvenilir kaynaklarda da yer verilmiş olmasıdır.
Meselâ, bugün yabani develer olmayışının, develerin doğururken insanın yardımına muhtaç olmalarından, bundan ötürü de ancak evcil develerin dişilerinin hayatta kalabilmesinden ileri geldiği söylenmiştir.
Fakat develerin hayatının incelenmesi, bu gibi inanışların gerçekle ilgisinin olmadığını göstermiştir. Devenin çiftleşmesinde, erkek hayvanın, başını eşinin sırtına koyup onu, ayaklarını altına alarak oturmaya mecbur etmesinin dışında bir başkalık yoktur. Sürü, çiftleşme anında çiftin etrafını çevirerek, ağaçsız çöllük arazilerde, onların yabancı gözler tarafından görülmemelerini sağlar.
Develerin belli bir çiftleşme mevsimi yoktur. Bütün yıl çiftleşebilirler. Yavru deve çiftleşmeden 315-
389 gün sonra dünyaya gelir. Asya ile Afrika'da develerin belli iki türüne: «Çift hörgüçlü deve» ile «tek hörgüçlü deve» veya öbür adıyla «hecin devesi» ne rastlamaktayız. Bunların yaşadıkları bölgeler yer yer birbirinin içine taşmaktadır. Develer Güney Avrupa'ya, Avustralya'ya, ve Birleşik Amerika'ya da götürülüp üretilmelerine çalışılmıştır.