CHARLES D'GAULLE - FRANSA DEVLET BAŞKANI

"Türkiye tarihi, bugün her zamandan fazla Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri verimsiz kalmamıştır..."

JOHN F. KENNEDY - AB.D. BAŞKANI

"Atatürk adı, insana, bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk milletine ilham veren liderliğini, modern dünyayı açık ve ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır..."

ERHARD -

"Atatürk, bir asker olarak, amansız ve hatta bazı alanlarda ümitsiz görünen bir mücadeleden muzaffer çıkmış ve sonra devlet sorumluluğunu üzerine almıştır. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilanı, onun diplomatik dehasının eseridir..."

RIZA PEHLEVI - IRAN ŞAHI

"Dünya tarihinde, Mustafa Kemal gibi önemli bir görevin kesin şekilde başarı ile sonuçlandırılmasını ve bir milletin mukadderatını belirleyecek sorumlulukları üzerine alan dürüst insanlara dünya tarihinde çok az rastlanmaktadır..."

HOME - İNGİLTERE BAŞBAKANI

"Atatürk'ün adı bizce, hemen hemen 50 yıl önce parlak bir Türk askeri komutanı olarak biliniyordu. Barışı takiben, ona tarihteki büyük milli liderler arasındaki daimi yerini kazandıran devletcilik sıfatlarıyla O'nu tanıdık..."

EYUP HAN - PAKISTAN

"Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da O'nu, bütün tarihin büyük adamlarından biri olarak görüyoruz..."

GENERAL MAC ARTHUR

"Askerlik dehası ile idealini Atatürk kadar kendinde birleştirmiş bir adam tanımıyorum..."

CANG KAY SHEK - ÇİN

"Atatürk'ün hayatı ve eseri, sadece Türkiye için değil, fakat dünyanın bütün hür milletleri için bir ilham kaynağı olmakta devam edecektir..."

HABIB BURGIBA

"Milletimiz, Gazi'nin ölmez eseri için en büyük hayranlığı duymakta, hatırasına da en büyük saygıyı beslemektedir..."

NEHRU

"O Doğuda modern çağın mimarlarından biridir. O'nun en büyük hayranları arasında olmaya devam ediyorum..."

ABDUSSELAM ARIF

"20. Yüzyıl tarihinin Atatürk'ün şahsına önem vermesi kadar tabii bir şey olamaz. Çünkü Atatürk, milletlerin yenilgisini zafere, çöküşünü yükselmeye, gerilemesini ilerlemeye dönüştürme yolunda vatani görevin kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için, durumu ülkeleri lehine çevirmeye hazır bulunan cesur subayların canlı bir örneğidir..."Yukarı