fen anlamına taktım bugün ama fen anlamında iş yapılması için cisme uygulanan kuvvetin hareket doğrultusunda olması ve alınan yol olmasıdır...