• Acılı
 • Aptal
 • Aranıyor
 • Arsız
 • Aşık
 • Ölü
 • çılgın
 • üzüntülü
 • üzgün
 • Bahahaha
 • Bilgin
 • Bulantılı
 • Bulutlu
 • Canlı
 • Cap Canlı
 • cesaretli
 • Dead
 • Deli
 • Depresyonda
 • Eğlenmiş
 • gay
 • Goofy
 • Hacker
 • hoşgörülü
 • Huysuz
 • Huzurlu
 • Israrcı
 • iyi
 • Karışık
 • kaygılı
 • Küstah
 • Kederli
 • Keyifli
 • Kimsesiz
 • Kop Kop
 • Korkulu
 • kuşkulu
 • Manyak Deli
 • melek gibi
 • Meraklı
 • Meşgul
 • Mutsuz
 • Neşeli
 • Niteliksiz
 • Oylesine
 • Panik
 • Paranoyak
 • Rahat
 • Sakin
 • Saldırgan
 • Sarhoş
 • Sert ve kaba
 • SIKKIN
 • Sinirli
 • Sıcak
 • Tembel
 • utangaç
 • Uykucu
 • uykulu
 • Uyuşuk
 • Yaramaz
 • Yürekli
 • Yorgun
 • Yoğun
 • Şüpheli
 • Şeytani
 • Şeytani2
 • Şokta
 • şşşşttt!
 • Gösterilen Sonuçlar 1 sonuçtan 4 ile 4 arası

  Konu: TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT sorumluluk sınavı soruları

  1. #1
   YepYeni Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   kilithalka's Avatar
   Üye No
   168326
   Giriş Tarihi
   Jan 2007
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Seçilmemiş
   Mesaj
   27
   Konular
   7
   RepPuan
   10
   Rep Power
   0
   Reputation Bilgileri

   Varsayılan TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT sorumluluk sınavı soruları

   Türk dili ve edebiyat lise 2 sorumluluk sınavı soruları soruları acele lazım subatın ilk haftası sınava giricem yardımcıolun kankalar.
   çıkabilecek soru örenekleride olabilir asıl sorularda olabilir Allah rızası için yardım edin .

  2. #2
   Yeni Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   halilakpinar's Avatar
   Üye No
   174808
   Giriş Tarihi
   Feb 2007
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Seçilmemiş
   Mesaj
   1
   Konular
   0
   RepPuan
   10
   Rep Power
   0
   Reputation Bilgileri

   Varsayılan

   AŞAĞIDAKİ SORULAR ÖRNEKTİR! ZATEN SORUMLULUK SINAVLARININ SADECE ADI DEĞİŞİK TABİ 1 YILLIK KONULARDAN SORUMLUSUN.
   A
   Kutadgu Bilig’den
   Tavrın doğru ve hareketin temiz olsun.
   Yoldaşın akıl ve danışmanın bilgi olsun
   Sen her zaman doğrulukla hükmet
   Beylik kanun ile ayakta kalır

   1 - Yukarıdaki beyitlerde devletin hangi nitelikleri üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci beyitte
   verilmek istenen mesajı yazınız ? ( 10 Puan. )
   2 - Kutadgu Bilig’in niçin “alegorik” bir eser olduğunu belirterek türünü ve nazım şeklini
   yazınız? (10 puan. )
   3 - Geçiş Dönemi eserlerinin üç özelliğini yazarak, Divân-ı Lügati’t Türk’ün yazılış amacını
   belirtiniz ? ( 8 Puan. )
   4 – “Mantıku’l Tayr” adlı eserin yazarını yazarak bu eserin hazırlanmasında faydalanılan eserlerden
   üçünü belrtiniz ? ( 5 puan)
   GAZEL’den
   İlet benim selâmımı dildâre ey sabâ dildâr : gönül dostu. Sevgili
   Arz eylegil peymanımı ol yâre ey sabâ peyman : haber sabâ : rüzgâr
   Dağıt menekşe saçları gül yanak üstüne abir u amber : güzel koku
   Saçgil abir u amberi gülzâre ey sabâ gülzâr . gül bahçesi
   AHMEDİ
   5 - Yukarıdaki beyitleri günümüz Türkçe’siyle düz yazıya çevirerek ikinci beyiti açıklayınız ? ( 10 P. )
   6 - Bu beyitlerde bulunan söz sanatlarını gösteriniz ? ( 10 Puan )

   İlâhi’den
   Aşkın aldı benden beni
   Bana seni gerek seni dün ü günü : gece gündüz, devamlı
   Ben yanarım dün ü günü
   Bana seni gerek seni YUNUS EMRE
   7 - “Yunus'un bir mutasavvuf olduğunu düşünerek "Aşkın aldı benden beni “sözlerinden
   ne anladığınızı belirtip bu dörtlüğü Tasavvuf düşüncesine göre yorumlayınız ? ( 10 puan )
   8 – Yukarıdaki Gazel ve İlâhi’de bir tema iki farklı yaklaşımla ele alınmıştır. Bu konuyu yazarak
   yaklaşım farkını belirtiniz ? ( 7 Puan. )
   9 - Aşağıdaki cümlede bulunan isim ve sıfatları göstererek yapıları bakımından çeşitlerini yazınız ?
   ( 10 puan)
   Artık herkes biliyordu ki , yoksul çocuğun ona duyduğu sevgi tutkuya dönüşmüştü.
   10 – Aşağıdaki dörtlükte bulunan tamlamaları göstererek çeşitlerini belirtiniz ? ( 10 puan)
   Yalın ayaklarla koştun mu tarla tarla
   Duydun mu çıplak toprağın çıplak insanın yasını
   Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla…
   Yaşadın mı yağmur duasını
   11 Aşağıdaki cümlede bulunan isim- fiil ve sıfat - fiilleri ayrı ayrı gösteriniz ? ( 10 puan)
   Üst üste gelen bu felâketlerden kaçmak için çalıştığı işten ayrılmasını anlayışla karşılamıştık.
   B A Ş A R I L A R 
   Gönül Battal
   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
   Adı Soyadı :
   Sınıf : No : 2006 – 2007 Öğretim Yılı Lise 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi
   1 . Dönem 2 . Yazılı Sorularıdır
   B
   1 - Aşağıdaki beyitlerde devlet ve yöneticilerle ilgili hangi kavramlar üzerinde durulmuştur ? Bu
   kavramların modern devletlerde ( demokrasilerde) hangi adlarla karşılandığını belirterek ikinci
   beyitte verilmek istenen mesajı yazınız ? (10 Puan. ).

   Kutadgu Bilig ‘den
   Doğrulukla hallederim ben işi
   Ayırmam ben bey ya da kul diye kişi
   Devletin direği doğru kanundur
   Kanun bozulursa devlet durmaz ayakta.
   2 - Konularına göre mesnevi çeşitlerinden dördünü yazarak Kutadgu Bilig’in bunlardan hangisine
   dahil olduğunu ve niçin “ütopik” olduğunu açıklayınız ? (10 Puan )
   3 – Geçiş dönemi eserlerini yazarak Manas Destanının konusunu ve kimlere ait olduğunu belirtiniz ?
   (10 )puan )
   GAZEL’den
   Züf-i zincirine nice akıl olmuş esîr zülf : saç
   Ben ki Mecnunam eğer olsam giriftar nola giriftar : tutsak gülzâr . gül bahçesi
   Ger nazar kıldımsa onun cemâline ne gam nazar kılmak : bakmak cemal : yüz
   Bülbül-i şeyda temaşa etse gülzâre nola şeyda : deli temaşa : seyir
   AHMEDİ
   4 - Yukarıdaki beyitleri günümüz Türkçesiyle düz yazıya çevirerek ikinci beyti açıklayınız ? (10 puan)
   5 - Beyitlerdeki söz sanatlarını gösteriniz ? (10 puan )

   İlâhi’den
   Aşkın şarabından içem
   Mecnun olup dağa düşem
   Sensin dün ü gün endişem
   Bana seni gerek seni YUNUS EMRE
   6 – “Aşk” ve “şarap” terimlerinin tasavvuftaki anlamlarını yazarak bu ilâhiyi tasavvuf düşüncesine
   göre yorumlayınız ? ( 10 puan )
   7 - Yukarıdaki Gazel ve İlâhiyi tema bakımından karşılaştırarak benzer ve farklı yanlarını
   yazınız ( 5 puan)
   8 – “Fıkra” türünün “ Divân-ı Lügati’t Türk”teki adını belirterek bilinen fıkra kahramanlarından
   üçünü yazınız ? ( 5 Puan )
   9 - Aşağıdaki cümlede bulunan isim ve sıfatları göstererek yapıları bakımından çeşitlerini yazınız ?
   ( 10 puan)
   “ Artık kimsesiz çocukların gözyaşını dindirecek çözümler üretmeliyiz.”
   10 - Aşağıdaki dörtlükte bulunan tamlamaları göstererek çeşitlerini belirtiniz ? ( 10 puan)
   Bu vatan toprağın kara bağrında
   Sıradağlar gibi duranlarındır
   Bir tarih boyunca onun uğrunda
   Kendini tarihe verenlerindir
   11 - Aşağıdaki cümlede bulunan isim- fiil ve sıfat - fiilleri ayrı ayrı gösteriniz ? ( 10 puan)
   “Onun yaşama bakışını değiştiren bu kadını görmek için çalıştığı yere gitmeyi düşünüyordu.”
   B A Ş A R I L A R 
   Gönül Battal
   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni   A
   C E V A P L A R
   1 – ( 10 puan )1. Beyitte : doğruluk dürüstlük ( adalet ) 2 puan ve akıcılık, bilimsellik nitelikleri 2 puan
   2. beyitte adalet Yasalara uygunluk 2 puan

   Bir devletin varlığını sürdürmesi kanunların varlığına bağlıdır. Kanunsuz devlet yaşamaz. 4 puan
   2 - ( 10 puan ) Kavramlar simgelerle kişileştirilerek anlatıldığı için alegoriktir. 4 puan
   Türü siyasetname 3puan Nazım şekli mesnevi 3 puan

   3 –( 8 puan ) Halk ve divan edebiyatının iç içe olduğunu gösteren : hece ile aruz - dörtlükle beyit , yalın
   söyleyiş yanında sanatlı söyleyiş unsurları verilecek Uygur alfabesi yanında Arap alfabesinin kullanımı
   din ve ahlâk konularına ağırlık verme … gibi özelliklerden üçü yazılacak 2+ 2+2 =6 puan
   Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazıldığı belirtilecek 2 puan

   4 - ( 5 puan ) Gülşehri 2 puan Esâr-name Mesnevi, Kelile ve Dinme , Kabusname ( üçü yazılacak )3 puan

   5 – ( 10 puan ) Ey saba, benim selamımı o yâre ilet / Ey saba haberimi o yare duyur. 3 puan
   Menekşe gibi saçlarını gül yanağının üstüne dağıt / Güzel kokuları gül bahçesine saç ( yay)
   ey saba 3 puan
   İkinci beyitte sevgilinin saçlarının menekşe gibi güzel kokulu olduğu bu saçların bir gül bahçesi
   gibi güzel olan yüzüne dağılmasıyla gül bahçesinin güzel kokularla dolacağı vurgulanacak 4 puan

   6 – ( 10 puan ) Ey saba; sözü ile Nida sanatı 1 puan Saba ile konuşması Kişileştirme ( teşhis )2 pua
   Menekşe saç - gül yanak teşbih- beliğ 3 puan menekşe, gül , gülzâr, ebür u amberle tenasüp 2puan
   Gülzâr sevgilinin yüzü için kullanılmış açık istiare 2 puan

   7 – ( 10 puan) “ Aşkın aldı benden beni “ Tanrı aşkıyla kendinden geçme anlatılacak 4 puan
   Tasavvufta dünya nimetlerinden arınarak kendini tamamen Allah’a adamanın esas olduğu Yunus’un bu
   amaçla kendinden geçip Allah aşkıyla onu aradığı Tek gerçek varlık olan Allah’a kavuşmanın
   dayanılmaz özlemiyle yandığı vurgulanacak 6 puan

   8 – ( 7 puan )Tema aşktır 3 puan Gazelde beşeri aşk , bir insana duyulan aşk; 2 puan İlahi’de ise İlahi aşk
   Tanrı aşkı ilendiği açıklanacak 2 puan

   9 – ( 10 puan ) yoksul : sıfat- türemiş 2 puan çocuk: isim – basit 2 puan duyduğu : sıfat – türemiş 2 puan
   sevgi: isim türemiş 2 puan Tutku :isim türemiş 2 puan

   10 – ( 10 puan ) Yalın ayak : sıfat tamlaması 2puan çıplak toprak, çıplak insan: sıfat tamlaması 2 puan
   Çıplak toprak çıplak insanın yası : belirtili isim tamlaması 2 puan
   ağlayan kadınlar, ihtiyarlar . sıfat tamlaması 2 puan
   Yağmur duası : belirtisiz isim tamlaması 2 puan

   11 – ( 10 puan) gelen . sıfat- fiil 2puan kaçmak . isim- fiil 2 puan çalıştığı: sıfat-fiil 2 puan
   ayrılmasını . isim – fiil 2 puan anlayışla : isim fiil 2 puan


   B
   1 - ( 10 puan )Birinci beyitte devletle ilgili olarak “kanun – doğru kanun “”kavramı üzerinde 2 puan
   İkinci beyitte : yöneticilerle ilgili doğru ve adil davranması üzerinde durulmuştur 2 puan
   Bu kavramlar demokrasilerde : yasalar, adalet 1 puan ve eşitlik gibi kavramlarla karşılanır 1 puan
   MESAJ : Kanunlar doğru olmazsa devlet yıkılır fikri belirtilecek 4 puan

   2 - ( 10 puan ) aşk- kahramanlık – didaktik - din ve tasavvuf – eğlence – mizahi – şehir çeşitlerinden dördü
   yazılacak 4 puan Kutadgu Bilig : didaktik mesnevidir 3 puan Olması istenen hayali olarak
   anlatıldığı için ÜTOPİK”tir.3 puan

   3 – ( 10 puan ) Kutadgu Bilig - Atabetü’l Hakayık - Divân-ı Lügati’t Türk - Divan-l Hikmet – Manas
   Destanı 5 puan
   Manas Destanında konu Manas ve oğullarının etrafında dönen olaylar ( bunların yaşamı ve
   verdikleri mücadeleler 3 puan Kırgız Türklerine aittir 2 puan

   4 - ( 10 puan ) 1. beyit : Saçının zincirine nice ( birçok ) akılı kişi esir olmuş / Ben de Mecnun gibiyim
   ( deli gibi ) tutsak da olsam ne olur.3 puan
   2. beyit Gerçi onun güzel yüzüne baksam ne gam ( gam değil ) / Deli bülbülün gül bahçesini
   seyretmesinden ne çıkar ne var 3 puan
   İkinci beyitte şair kendini aşktan deli olmuş bülbüle, sevgilinin yüzünü ise gül bahçesine benzeterek
   benim gibi bir delinin onun yüzünü seyretmesinde ne sakınca var diye sormaktadır 4 puan

   5 – ( 10 puan ) zülf ( saç ) zincire benzetilmiş : teşbih – beliğ 2 puan
   Akil sözcüğü ile akıllı insanlar anlatılmış ( parça – bütün ilişkisi ) : mecaz-ı mürsel 2 puan
   Mecnun sözü ile telmih yapılmış : 2 puan
   Bülbül-i şeyda, gülzar : açık istiare 2 puan Nola? Sözü ile istifam 2 puan

   6 – ( 10 puan ) aşk tanrı’ya duyulan aşırı sevgi 2 puan şarap : Tanrı aşkıyla insanı kendinden geçiren
   hal 2 puan Tasavvufta kişinin dünya nimetlerinden arınarak kendini tamamen Allah aşkına daması
   şiirde “aşkın şarabından içem “ olarak tanıtılıp yine dervişin tanrı aşkıyla yanıp ona ulaşma amacıyla
   gezmesi “ Mecnun olup dağa düşme” ile açıklanacak Son iki dizede ise Tasavvuf fikrine uygun olarak
   şairin Allah’tan başka hiçbir şeye önem vermediği ve ona kavuşmayı istemesi açıklanacak 6 puan

   7 – ( 5 puan ) Her iki şiirde de aşk temasının işlendiği 2 puan ancak gazelde beşeri aşk diğerinde, ilahide
   ise Tanrı aşkı işlendiği açıklanacak 3 puan

   8 - Küg 2 puan Nasrettin Hoca, İncili Çavuş . Bektaşi , Bekri Mustafa ( üçü yazılacak ) 3 puan

   9 – ( 10 puan ) kimsesiz : sıfat – türemiş 2 puan çocuklar. isim – basit 2 puan gözyaşı : isim – birleşik 2 puan
   dindirecek . sıfat – türemiş 2 puan çözümler .isim – türemiş 2 puan

   10 – ( 10 puan ) Bu vatan . sıfat tam. 2 puan kara bağrı : sıfat tam. 2 puan vatanın kara bağrı : belirtili
   isim tam. 2 puan Bir tarih : sıfat tam. 2 puan onun uğrunda : belirtili isim tam 2 puan

   11 –( 10 puan ) bakışını : sıfat – fiil 2 puan değiştiren : sıfat – fiil 2 puan görmek : isim – fiil 2 puan
   çalıştığı : sıfat – fiil 2 puan gitmeyi : isim – fiil 2 puan

  3. #3
   YepYeni Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   kilithalka's Avatar
   Üye No
   168326
   Giriş Tarihi
   Jan 2007
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   Seçilmemiş
   Mesaj
   27
   Konular
   7
   RepPuan
   10
   Rep Power
   0
   Reputation Bilgileri

   Varsayılan

   teşekkür ederim.

  4. #4
   Eski Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   ["YuKo_CaN"]'s Avatar
   Üye No
   30852
   Giriş Tarihi
   Aug 2005
   Yaş
   26
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İçel (Mersin)
   Mesaj
   2,646
   Konular
   461
   RepPuan
   480222
   Rep Power
   4178
   Reputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation BilgileriReputation Bilgileri
   Ünvan : Gümüs Üye

   Varsayılan

   ödev isteklerini ödev istek bölümünden yapınız.soruda cewaplandığına göre kilit.
   [URL="http://forum.kanka.net/forumdisplay.php?f=456"]Programlama Dilleri[/URL]   Visual Basic, C, C++,C#, ASP, Perl, Php, Html

  + Yeni Konu Aç

  Konu Açıklaması

  Users Browsing this Thread

  Şuanda bu konuyu 1 kişi izlemekte. (0 üye ve 1 misafir)

  Bookmarks

  Bookmarks

  Gönderme Kuralları

  • Yeni konu açılamaz!
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

  Forum Kuralları