Gösterilen Sonuçlar 1 sonuçtan 4 ile 4 arası

Konu: TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT sorumluluk sınavı soruları

 1. #1
  YepYeni Üye
  Üye No
  168326
  Giriş Tarihi
  Jan 2007
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  Seçilmemiş
  Mesaj
  27
  RepPuan
  10
  Rep Power
  0Array

  Varsayılan TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT sorumluluk sınavı soruları

  Türk dili ve edebiyat lise 2 sorumluluk sınavı soruları soruları acele lazım subatın ilk haftası sınava giricem yardımcıolun kankalar.
  çıkabilecek soru örenekleride olabilir asıl sorularda olabilir Allah rızası için yardım edin .

 2. #2
  Yeni Üye
  Üye No
  174808
  Giriş Tarihi
  Feb 2007
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  Seçilmemiş
  Mesaj
  1
  RepPuan
  10
  Rep Power
  0Array

  Varsayılan

  AŞAĞIDAKİ SORULAR ÖRNEKTİR! ZATEN SORUMLULUK SINAVLARININ SADECE ADI DEĞİŞİK TABİ 1 YILLIK KONULARDAN SORUMLUSUN.
  A
  Kutadgu Bilig’den
  Tavrın doğru ve hareketin temiz olsun.
  Yoldaşın akıl ve danışmanın bilgi olsun
  Sen her zaman doğrulukla hükmet
  Beylik kanun ile ayakta kalır

  1 - Yukarıdaki beyitlerde devletin hangi nitelikleri üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci beyitte
  verilmek istenen mesajı yazınız ? ( 10 Puan. )
  2 - Kutadgu Bilig’in niçin “alegorik” bir eser olduğunu belirterek türünü ve nazım şeklini
  yazınız? (10 puan. )
  3 - Geçiş Dönemi eserlerinin üç özelliğini yazarak, Divân-ı Lügati’t Türk’ün yazılış amacını
  belirtiniz ? ( 8 Puan. )
  4 – “Mantıku’l Tayr” adlı eserin yazarını yazarak bu eserin hazırlanmasında faydalanılan eserlerden
  üçünü belrtiniz ? ( 5 puan)
  GAZEL’den
  İlet benim selâmımı dildâre ey sabâ dildâr : gönül dostu. Sevgili
  Arz eylegil peymanımı ol yâre ey sabâ peyman : haber sabâ : rüzgâr
  Dağıt menekşe saçları gül yanak üstüne abir u amber : güzel koku
  Saçgil abir u amberi gülzâre ey sabâ gülzâr . gül bahçesi
  AHMEDİ
  5 - Yukarıdaki beyitleri günümüz Türkçe’siyle düz yazıya çevirerek ikinci beyiti açıklayınız ? ( 10 P. )
  6 - Bu beyitlerde bulunan söz sanatlarını gösteriniz ? ( 10 Puan )

  İlâhi’den
  Aşkın aldı benden beni
  Bana seni gerek seni dün ü günü : gece gündüz, devamlı
  Ben yanarım dün ü günü
  Bana seni gerek seni YUNUS EMRE
  7 - “Yunus'un bir mutasavvuf olduğunu düşünerek "Aşkın aldı benden beni “sözlerinden
  ne anladığınızı belirtip bu dörtlüğü Tasavvuf düşüncesine göre yorumlayınız ? ( 10 puan )
  8 – Yukarıdaki Gazel ve İlâhi’de bir tema iki farklı yaklaşımla ele alınmıştır. Bu konuyu yazarak
  yaklaşım farkını belirtiniz ? ( 7 Puan. )
  9 - Aşağıdaki cümlede bulunan isim ve sıfatları göstererek yapıları bakımından çeşitlerini yazınız ?
  ( 10 puan)
  Artık herkes biliyordu ki , yoksul çocuğun ona duyduğu sevgi tutkuya dönüşmüştü.
  10 – Aşağıdaki dörtlükte bulunan tamlamaları göstererek çeşitlerini belirtiniz ? ( 10 puan)
  Yalın ayaklarla koştun mu tarla tarla
  Duydun mu çıplak toprağın çıplak insanın yasını
  Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla…
  Yaşadın mı yağmur duasını
  11 Aşağıdaki cümlede bulunan isim- fiil ve sıfat - fiilleri ayrı ayrı gösteriniz ? ( 10 puan)
  Üst üste gelen bu felâketlerden kaçmak için çalıştığı işten ayrılmasını anlayışla karşılamıştık.
  B A Ş A R I L A R 
  Gönül Battal
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
  Adı Soyadı :
  Sınıf : No : 2006 – 2007 Öğretim Yılı Lise 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi
  1 . Dönem 2 . Yazılı Sorularıdır
  B
  1 - Aşağıdaki beyitlerde devlet ve yöneticilerle ilgili hangi kavramlar üzerinde durulmuştur ? Bu
  kavramların modern devletlerde ( demokrasilerde) hangi adlarla karşılandığını belirterek ikinci
  beyitte verilmek istenen mesajı yazınız ? (10 Puan. ).

  Kutadgu Bilig ‘den
  Doğrulukla hallederim ben işi
  Ayırmam ben bey ya da kul diye kişi
  Devletin direği doğru kanundur
  Kanun bozulursa devlet durmaz ayakta.
  2 - Konularına göre mesnevi çeşitlerinden dördünü yazarak Kutadgu Bilig’in bunlardan hangisine
  dahil olduğunu ve niçin “ütopik” olduğunu açıklayınız ? (10 Puan )
  3 – Geçiş dönemi eserlerini yazarak Manas Destanının konusunu ve kimlere ait olduğunu belirtiniz ?
  (10 )puan )
  GAZEL’den
  Züf-i zincirine nice akıl olmuş esîr zülf : saç
  Ben ki Mecnunam eğer olsam giriftar nola giriftar : tutsak gülzâr . gül bahçesi
  Ger nazar kıldımsa onun cemâline ne gam nazar kılmak : bakmak cemal : yüz
  Bülbül-i şeyda temaşa etse gülzâre nola şeyda : deli temaşa : seyir
  AHMEDİ
  4 - Yukarıdaki beyitleri günümüz Türkçesiyle düz yazıya çevirerek ikinci beyti açıklayınız ? (10 puan)
  5 - Beyitlerdeki söz sanatlarını gösteriniz ? (10 puan )

  İlâhi’den
  Aşkın şarabından içem
  Mecnun olup dağa düşem
  Sensin dün ü gün endişem
  Bana seni gerek seni YUNUS EMRE
  6 – “Aşk” ve “şarap” terimlerinin tasavvuftaki anlamlarını yazarak bu ilâhiyi tasavvuf düşüncesine
  göre yorumlayınız ? ( 10 puan )
  7 - Yukarıdaki Gazel ve İlâhiyi tema bakımından karşılaştırarak benzer ve farklı yanlarını
  yazınız ( 5 puan)
  8 – “Fıkra” türünün “ Divân-ı Lügati’t Türk”teki adını belirterek bilinen fıkra kahramanlarından
  üçünü yazınız ? ( 5 Puan )
  9 - Aşağıdaki cümlede bulunan isim ve sıfatları göstererek yapıları bakımından çeşitlerini yazınız ?
  ( 10 puan)
  “ Artık kimsesiz çocukların gözyaşını dindirecek çözümler üretmeliyiz.”
  10 - Aşağıdaki dörtlükte bulunan tamlamaları göstererek çeşitlerini belirtiniz ? ( 10 puan)
  Bu vatan toprağın kara bağrında
  Sıradağlar gibi duranlarındır
  Bir tarih boyunca onun uğrunda
  Kendini tarihe verenlerindir
  11 - Aşağıdaki cümlede bulunan isim- fiil ve sıfat - fiilleri ayrı ayrı gösteriniz ? ( 10 puan)
  “Onun yaşama bakışını değiştiren bu kadını görmek için çalıştığı yere gitmeyi düşünüyordu.”
  B A Ş A R I L A R 
  Gönül Battal
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni  A
  C E V A P L A R
  1 – ( 10 puan )1. Beyitte : doğruluk dürüstlük ( adalet ) 2 puan ve akıcılık, bilimsellik nitelikleri 2 puan
  2. beyitte adalet Yasalara uygunluk 2 puan

  Bir devletin varlığını sürdürmesi kanunların varlığına bağlıdır. Kanunsuz devlet yaşamaz. 4 puan
  2 - ( 10 puan ) Kavramlar simgelerle kişileştirilerek anlatıldığı için alegoriktir. 4 puan
  Türü siyasetname 3puan Nazım şekli mesnevi 3 puan

  3 –( 8 puan ) Halk ve divan edebiyatının iç içe olduğunu gösteren : hece ile aruz - dörtlükle beyit , yalın
  söyleyiş yanında sanatlı söyleyiş unsurları verilecek Uygur alfabesi yanında Arap alfabesinin kullanımı
  din ve ahlâk konularına ağırlık verme … gibi özelliklerden üçü yazılacak 2+ 2+2 =6 puan
  Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazıldığı belirtilecek 2 puan

  4 - ( 5 puan ) Gülşehri 2 puan Esâr-name Mesnevi, Kelile ve Dinme , Kabusname ( üçü yazılacak )3 puan

  5 – ( 10 puan ) Ey saba, benim selamımı o yâre ilet / Ey saba haberimi o yare duyur. 3 puan
  Menekşe gibi saçlarını gül yanağının üstüne dağıt / Güzel kokuları gül bahçesine saç ( yay)
  ey saba 3 puan
  İkinci beyitte sevgilinin saçlarının menekşe gibi güzel kokulu olduğu bu saçların bir gül bahçesi
  gibi güzel olan yüzüne dağılmasıyla gül bahçesinin güzel kokularla dolacağı vurgulanacak 4 puan

  6 – ( 10 puan ) Ey saba; sözü ile Nida sanatı 1 puan Saba ile konuşması Kişileştirme ( teşhis )2 pua
  Menekşe saç - gül yanak teşbih- beliğ 3 puan menekşe, gül , gülzâr, ebür u amberle tenasüp 2puan
  Gülzâr sevgilinin yüzü için kullanılmış açık istiare 2 puan

  7 – ( 10 puan) “ Aşkın aldı benden beni “ Tanrı aşkıyla kendinden geçme anlatılacak 4 puan
  Tasavvufta dünya nimetlerinden arınarak kendini tamamen Allah’a adamanın esas olduğu Yunus’un bu
  amaçla kendinden geçip Allah aşkıyla onu aradığı Tek gerçek varlık olan Allah’a kavuşmanın
  dayanılmaz özlemiyle yandığı vurgulanacak 6 puan

  8 – ( 7 puan )Tema aşktır 3 puan Gazelde beşeri aşk , bir insana duyulan aşk; 2 puan İlahi’de ise İlahi aşk
  Tanrı aşkı ilendiği açıklanacak 2 puan

  9 – ( 10 puan ) yoksul : sıfat- türemiş 2 puan çocuk: isim – basit 2 puan duyduğu : sıfat – türemiş 2 puan
  sevgi: isim türemiş 2 puan Tutku :isim türemiş 2 puan

  10 – ( 10 puan ) Yalın ayak : sıfat tamlaması 2puan çıplak toprak, çıplak insan: sıfat tamlaması 2 puan
  Çıplak toprak çıplak insanın yası : belirtili isim tamlaması 2 puan
  ağlayan kadınlar, ihtiyarlar . sıfat tamlaması 2 puan
  Yağmur duası : belirtisiz isim tamlaması 2 puan

  11 – ( 10 puan) gelen . sıfat- fiil 2puan kaçmak . isim- fiil 2 puan çalıştığı: sıfat-fiil 2 puan
  ayrılmasını . isim – fiil 2 puan anlayışla : isim fiil 2 puan


  B
  1 - ( 10 puan )Birinci beyitte devletle ilgili olarak “kanun – doğru kanun “”kavramı üzerinde 2 puan
  İkinci beyitte : yöneticilerle ilgili doğru ve adil davranması üzerinde durulmuştur 2 puan
  Bu kavramlar demokrasilerde : yasalar, adalet 1 puan ve eşitlik gibi kavramlarla karşılanır 1 puan
  MESAJ : Kanunlar doğru olmazsa devlet yıkılır fikri belirtilecek 4 puan

  2 - ( 10 puan ) aşk- kahramanlık – didaktik - din ve tasavvuf – eğlence – mizahi – şehir çeşitlerinden dördü
  yazılacak 4 puan Kutadgu Bilig : didaktik mesnevidir 3 puan Olması istenen hayali olarak
  anlatıldığı için ÜTOPİK”tir.3 puan

  3 – ( 10 puan ) Kutadgu Bilig - Atabetü’l Hakayık - Divân-ı Lügati’t Türk - Divan-l Hikmet – Manas
  Destanı 5 puan
  Manas Destanında konu Manas ve oğullarının etrafında dönen olaylar ( bunların yaşamı ve
  verdikleri mücadeleler 3 puan Kırgız Türklerine aittir 2 puan

  4 - ( 10 puan ) 1. beyit : Saçının zincirine nice ( birçok ) akılı kişi esir olmuş / Ben de Mecnun gibiyim
  ( deli gibi ) tutsak da olsam ne olur.3 puan
  2. beyit Gerçi onun güzel yüzüne baksam ne gam ( gam değil ) / Deli bülbülün gül bahçesini
  seyretmesinden ne çıkar ne var 3 puan
  İkinci beyitte şair kendini aşktan deli olmuş bülbüle, sevgilinin yüzünü ise gül bahçesine benzeterek
  benim gibi bir delinin onun yüzünü seyretmesinde ne sakınca var diye sormaktadır 4 puan

  5 – ( 10 puan ) zülf ( saç ) zincire benzetilmiş : teşbih – beliğ 2 puan
  Akil sözcüğü ile akıllı insanlar anlatılmış ( parça – bütün ilişkisi ) : mecaz-ı mürsel 2 puan
  Mecnun sözü ile telmih yapılmış : 2 puan
  Bülbül-i şeyda, gülzar : açık istiare 2 puan Nola? Sözü ile istifam 2 puan

  6 – ( 10 puan ) aşk tanrı’ya duyulan aşırı sevgi 2 puan şarap : Tanrı aşkıyla insanı kendinden geçiren
  hal 2 puan Tasavvufta kişinin dünya nimetlerinden arınarak kendini tamamen Allah aşkına daması
  şiirde “aşkın şarabından içem “ olarak tanıtılıp yine dervişin tanrı aşkıyla yanıp ona ulaşma amacıyla
  gezmesi “ Mecnun olup dağa düşme” ile açıklanacak Son iki dizede ise Tasavvuf fikrine uygun olarak
  şairin Allah’tan başka hiçbir şeye önem vermediği ve ona kavuşmayı istemesi açıklanacak 6 puan

  7 – ( 5 puan ) Her iki şiirde de aşk temasının işlendiği 2 puan ancak gazelde beşeri aşk diğerinde, ilahide
  ise Tanrı aşkı işlendiği açıklanacak 3 puan

  8 - Küg 2 puan Nasrettin Hoca, İncili Çavuş . Bektaşi , Bekri Mustafa ( üçü yazılacak ) 3 puan

  9 – ( 10 puan ) kimsesiz : sıfat – türemiş 2 puan çocuklar. isim – basit 2 puan gözyaşı : isim – birleşik 2 puan
  dindirecek . sıfat – türemiş 2 puan çözümler .isim – türemiş 2 puan

  10 – ( 10 puan ) Bu vatan . sıfat tam. 2 puan kara bağrı : sıfat tam. 2 puan vatanın kara bağrı : belirtili
  isim tam. 2 puan Bir tarih : sıfat tam. 2 puan onun uğrunda : belirtili isim tam 2 puan

  11 –( 10 puan ) bakışını : sıfat – fiil 2 puan değiştiren : sıfat – fiil 2 puan görmek : isim – fiil 2 puan
  çalıştığı : sıfat – fiil 2 puan gitmeyi : isim – fiil 2 puan

 3. #3
  YepYeni Üye
  Üye No
  168326
  Giriş Tarihi
  Jan 2007
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  Seçilmemiş
  Mesaj
  27
  RepPuan
  10
  Rep Power
  0Array

  Varsayılan

  teşekkür ederim.

 4. #4
  Eski Üye ["YuKo_CaN"]'s Avatar
  Üye No
  30852
  Giriş Tarihi
  Aug 2005
  Yaş
  28
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İçel (Mersin)
  Mesaj
  2,646
  RepPuan
  480222
  Rep Power
  4715Array
  Ünvan : Gümüs Üye

  Varsayılan

  ödev isteklerini ödev istek bölümünden yapınız.soruda cewaplandığına göre kilit.
  Programlama Dilleri  Visual Basic, C, C++,C#, ASP, Perl, Php, Html

+ Yeni Konu Aç

Konu Açıklaması

Users Browsing this Thread

Şuanda bu konuyu 1 kişi izlemekte. (0 üye ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Frankfurt'a tÜrk edebİyatÇilarindan Önce tÜrk tİyatroculari gelecek 19.09
  By Y@R@M@SsS in forum Yurtdışı Haberleri (Arşiv)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19-09-08, 17:57
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-04-08, 21:32
 3. L2 Fizik ve uygulaması sorumluluk sınavı soruları
  By kilithalka in forum Fizik & Kimya & Biyoloji
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15-02-07, 14:57
 4. Sorumluluk sınavı nedir?
  By --KeDi-- in forum İlköğretim ve Lise
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 04-02-06, 15:58

Bookmarks

Bookmarks

Gönderme Kuralları

 • Yeni konu açılamaz!
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Forum Kuralları