• Acılı
 • Aptal
 • Aranıyor
 • Arsız
 • Aşık
 • Ölü
 • çılgın
 • üzüntülü
 • üzgün
 • Bahahaha
 • Bilgin
 • Bulantılı
 • Bulutlu
 • Canlı
 • Cap Canlı
 • cesaretli
 • Dead
 • Deli
 • Depresyonda
 • Eğlenmiş
 • gay
 • Goofy
 • Hacker
 • hoşgörülü
 • Huysuz
 • Huzurlu
 • Israrcı
 • iyi
 • Karışık
 • kaygılı
 • Küstah
 • Kederli
 • Keyifli
 • Kimsesiz
 • Kop Kop
 • Korkulu
 • kuşkulu
 • Manyak Deli
 • melek gibi
 • Meraklı
 • Meşgul
 • Mutsuz
 • Neşeli
 • Niteliksiz
 • Oylesine
 • Panik
 • Paranoyak
 • Rahat
 • Sakin
 • Saldırgan
 • Sarhoş
 • Sert ve kaba
 • SIKKIN
 • Sinirli
 • Sıcak
 • Tembel
 • utangaç
 • Uykucu
 • uykulu
 • Uyuşuk
 • Yaramaz
 • Yürekli
 • Yorgun
 • Yoğun
 • Şüpheli
 • Şeytani
 • Şeytani2
 • Şokta
 • şşşşttt!
 • 5 sayfadan, 1.sayfa 123 ... SonSon
  Gösterilen Sonuçlar 1 sonuçtan 15 ile 67 arası

  Konu: Yetişkinlik - Yaşlılık - Ölüm

  1. #1
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan Yetişkinlik - Yaşlılık - Ölüm

   İ. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

   Psikoloji, genellikle, insan davranışının ve zihin süreçlerinin bilimi
   olarak tanımlanır. Bu geniş alanın incelenmesi birtakım alt dalların
   ortaya çıkmasını gerektirmiştir. İşte gelişim psikolojisi de bu temel
   uzmanlık alanlarından biridir. Ayrıca, gelişim psikolojisinin de hem temel
   araştırma, hem de uygulama dalları vardır. A. T. Jersild'e (1979)
   göre, gelişim psikolojisi alanındaki çalışmalar başlıca iki bölümde
   toplanabilir. Birincisi, insan gelişiminin çeşitli yönlerini ele alan ve
   betimleyen araştırmalardır. İkincisi, gelişime ilişkin temel kavramları,
   ilkeleri, kuramları ortaya koyan incelemelerdir. Gelişim alanındaki en
   yararlı çalışmalar, kuşkusuz, olgu ile kuramı birleştiren, böylece insan
   bilimlerine katkısı olan çalışmalardır. Bu açıdan, insan gelişimine
   ilişkin çalışmalar biyoloji, sosyoloji, antropoloji, tarih gibi diğer bilim
   dallarını da ilgilendiren çok disiplinli ve disiplinlerarası bir alana
   yayılmaktadır. Bu nedenle günümüzde gelişim psikolojisi çok yönlü
   bir araştırma ve inceleme alanı olmak durumundadır.

   :::::::::::::::::

   1. Gelişim Psikolojisinin Tanımı

   İlke olarak, geçmişi bilmek şimdiyi anlamamıza, şimdiyi anlamak
   da geleceği kestirmemize yardımcı olur. Bu genel ilke embriyoloji,
   jeoloji, coğrafya, tarih, gelişim psikolojisi gibi bütün gelişim bilimlerinde
   geçerlidir. Kuşkusuz, değişimin konusu ve zaman evreleri
   bütün bu bilimlerde aynı değildir; fakat hepsinde ortak olan nokta,
   birşeylerin zaman düzeni içinde geliştiği ve bu sistemli değişimin
   nedenlerinin bulunabileceği inancıdır. Gelişim psikolojisinde zaman periyodu
   insan ömrünü içerir ve değişen şey bireydir. Şu halde, gelişim psikolojisinin
   konusu bireyin fiziksel ve ruhsal yapısının ve davranışının değişimidir.

   Gelişim Psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği değişimlerin
   betimlenmesi ve açıklanmasıyla ve aynı zamanda bireyler arasındaki
   değişim benzerlik ve farklılıklarıyla uğraşır. Gelişim psikologları
   gelişimi betimlemek isterler, dolayısıyla gelişim normlarıyla ilgilenirler.
   Fakat aynı zamanda gelişim süreçlerini açıklamak da isterler;
   yani gelişimin neden belirli bir yolda ilerlediğini ve gelişim yolunda
   bireylerin neden birbirinden farklılaştığını bulmaya çalışırlar.

   Modern gelişim psikolojisi oldukça yeni bir bilim dalıdır. En
   azından 1960'lara kadar bebek, çocuk ve ergen konusundaki psikolojik
   araştırmalar "çocuk psikolojisi" adıyla biliniyordu. Bugünkü psikolojik
   gelişim anlayışı -bazı büyük kuramcılara karşın- şimdiki biçimiyle
   son on yıllara kadar ortaya çıkmış değildi. Bütünleşmiş bir gelişim
   anlayışının daha önce ortaya çıkmayışının nedenlerinden biri,
   alanın 1950'lere kadar değişimleri açıklamaktan çok betimlemeye yönelmiş
   olmasıdır. İlk gelişim psikologları çocuğu doğum öncesinde,
   ilk haftalar ya da aylarda, ilk çocukluk, orta çocukluk dönemlerinde
   -olduğunca eksiksiz biçimde- betimlemekle yetiniyorlardı. Ancak betimsel
   bilgi araştırmacılar için giderek çekici olmaktan çıkmaya başladı.
   Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 1938'de çocuk gelişimi
   konusunda yaklaşık beşyüz yayın çıktığı halde, 1949'da bu sayı yarısına
   inmişti. Daha sonra, 1950'lerin başlarında gelişim psikolojisi yeniden
   canlandı. Bu gelişmeye katkısı olan pek çok etken arasında en
   önemlisi, gelişim psikologlarının yeni bir yaklaşım kabul etmeleriydi;
   artık ilgilerini gelişimin temelini oluşturan süreçlere yöneltmeye
   başlıyorlardı (Liebert ve Wicks-Nelson, 1981).

   Yaşamboyu gelişim psikolojisi (life-span developmental psychology)
   gelişimi incelemede yeni bir yönelimdir ve iki temel sayıltıya
   dayanır. Birincisine göre, gelişim döllenme ile başlayan ve ölüm ile
   sona eren yaşamboyu bir süreçtir. Bu bakış açısı, bebeklik, çocukluk,
   ergenlik gibi bedensel büyümeye bağlı yaş dönemlerini kendi araştırma
   alanları sayan gelişim psikologlarının görüşlerinden ayrılmaktadır.
   İkinci sayıltıya göre, gelişim büyümenin sonlanması ya da olgunlaşma
   ile sona ermez. Tam tersine, yaşamboyu gelişim psikologları
   yetişkinlik ve yaşlılık yıllarıyla büyük ölçüde ilgilenirler. Yaşamboyu
   gelişime duyulan ilgi 1970'lerde başlamış ve 1980'lerde artarak
   sürmüştür. Yaşamboyu gelişim yaklaşımının ele aldığı temel konular
   "gelişim sırasında ortaya çıkan değişimlerin doğası" ve "bu değişimleri
   hangi etkenlerin belirlediği" sorunlarıdır (Honzik, 1984).
   Paul B. Baltes'e (1987) göre de, yaşamboyu gelişim psikolojisi, yaşam
   akışı boyunca davranışta ortaya çıkan sabitliğin ve değişimin araştırılmasını
   içerir. Bu psikolojinin amacı, yaşamboyu gelişimin genel ilkeleri,
   gelişimde bireylerarası farklılıklar ve benzerlikler hakkında,
   aynı zamanda gelişimde bireysel esnekliğin ya da değişebilirliğin derecesi
   ve koşulları hakkında bilgi elde etmektir.

   Perlmutter ve Hall (1992), gelişime ve yaşlanmaya ilişkin sayıltıların,
   araştırmacıların sorduğu soruları, bulguları yorumlama biçimlerini
   ve ileri yaşlardaki yaşamın doğasına ilişkin sonuçlarını etkilediğini
   belirtmektedir. Otuz yıl önce yaşlılığın doğasına ilişkin soruları
   yanıtlamak çok kolaydı; çünkü herkes gelişimi gençlikle özdeş tutuyordu,
   yetişkinlerin gelişmediği varsayılıyordu. Oysa araştırmalar olgunlaşmadan
   sonraki bütün değişimlerin bozulma ya da düşüş içermediğini
   göstermektedir. Örneğin, zekanın bazı yönlerinde ilerlemeler
   yaşamın ikinci yarısında da sürmektedir. Araştırmacılar farklı sistemlerin
   farklı oranlarda yaşlandığını ve gelişimin yönünün değişebileceğini
   de buldular. Yaşlanma, hangi işlevin incelendiğine bağlı olarak
   kararlılık, artma ya da azalma içerebilir. Örneğin, zekanın bir yönünde
   ilerleme gösteren bir yetişkin bir başka yönünde gerileme gösterebilir.
   İşte bu tür bulgular araştırmıacıları sayıltılarını yeniden gözden geçirmeye
   zorlamıştır. Gelişimi döllenmeden olgunlaşmaya kadar izleyen
   ve fetus, bebek, çocuk ve ergenle sınırlı tutan eski tanım işe yaramaz
   olmuştur. Böylece, yaşamboyu gelişim yaklaşımında gelişim, döllenmeden
   ölüme kadar bedende ya da davranışta ortaya çıkan yaşa bağlı
   değişimler olarak tanımlanmaktadır (Perlmutter ve Hall, 1992).


   ...And Justice For All


  2. #2
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   2. Gelişimle İlgili Temel Sorunlar

   Gelişim psikologlarının sık sık tartıştıkları birtakım önemli sorunlar
   vardır. Bunlardan birincisi, gelişimi sağlayan etkenlerin kaynağı
   sorunudur. Bu sorun kalıtım-çevre, doğa-kazanım ya da başka adlarla
   yapılan tartışmalarda ortaya konmaktadır. Bugün artık "hangisi?"
   ve "ne kadar?" sorularının sorunu çözmedeki yararsızlığı anlaşılmıştır.
   Bunların yerine, davranışta biyolojik ve toplumsal etkilerin "nasıl?"
   birleştiği sorusu sorulmaktadır.

   Gelişim psikologları kendi alanlarında veri toplamak için üç dizi
   ilkeye dayanırlar: 1) Fiziksel büyüme ilkeleri, 2) Olgunlaşma ilkeleri,
   3) Öğrenme ilkeleri. Fiziksel büyüme ilkeleri fiziksel yapı ve organlardaki
   değişimleri dikkate alır. "Olgunlaşma" terimi -gelişimcilerin
   kullandığı biçimiyle- reflekslerin, içgüdülerin ve diğer öğrenilmemiş
   davranışların gelişimiyle ilgidir. Fiziksel büyüme ve olgunlaşma biyolojiktir.
   "Öğrenme" ilkeleri ise, geniş anlamda, sadece geleneksel koşullanmayla
   değil, aynı zamanda okuldaki öğrenimle ve diğer çevre
   etkileriyle birlikte tanımlanır. Öğrenme ve kalıtımın gelişime katkıları
   konusunda bugün kabul edilen görüş, gelişimin ortaya çıkmasında iki
   etkenin birleştiğini kabul eden "etkileşimci" görüştür. Her ikisi de
   zorunludur, hiçbiri tek başına yeterli değildir. Kalıtım gizil sınırları
   saptar, çevre de bu sınırlara ne kadar yaklaşılacağını belirler.

   Gelişim üzerindeki biyolojik etkiler iki çeşittir. Birincisi, bir türün
   bütün üyelerince paylaşılan türe özgü etkilerdir (bebeğin beslenme
   ve bakım için başkalarına gereksinme duyması gibi). İkincisi, her kişiye
   özgü olan genetik özelliklerdir (bireyler arasındaki farklılıklar
   gibi). İşte, gelişim psikologları doğanın insanlar arasındaki benzerliklerin
   ve farklılıkların oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu araştırmaktadırlar.
   Öte yandan, gelişim üzerindeki çevresel etkiler de iki çeşittir.
   Birincisi fiziksel çevredir (doğum öncesi dönemde ana rahmi,
   kent ya da kır gibi). İkincisi toplumsal çevredir (diğer insanlar, toplumsal
   kurumlar gibi). Bazı çevresel belirleyiciler bizi başkalarından
   farklı kılan etkenlerdir (özel bir okulda okumak, trafik kazasına uğramak,
   işini yitirmek, piyangoda kazanmak gibi). Başka bazı çevresel
   belirleyiciler de bizi başkalarına benzer kılan etkenlerdir (içinde
   doğduğumuz kültür ya da tarihsel zaman gibi). Önemli tarihsel olaylar gelişim
   üzerinde derin etkilerde bulunur, ama bu etkinin niteliği kişinin
   o zamanki yaşına bağlıdır. Bu konu gelişimle ilgili temel kavramlar
   bölümünde "bölük" kavramı çerçevesinde yeniden ele alınacaktır.

   İkinci sorun, davranış değişikliğinin sürekliliği ya da süreksizliği
   sorunudur. Gelişim derece derece ve düzgün bir biçimde mi ilerler,
   yoksa kendine özgü nitelikler gösteren birtakım evrelerden mi geçer?
   Evre kuramcıları evrensel biyolojik temelli etkenlerin gelişimde egemen
   bir rol oynadığını savunurlar; psikolojik süreçlerde hep aynı yapısal
   deeişimlerin ortaya çıktığını ve davranış değişimlerine göreli bir
   süreksizlik verdiğini ileri sürerler. Buna karşılık, sürekliliği savunan
   kuramcılar toplumsal ve yaşantısal etkenlerin gelişimdeki değişmelerin
   temelini oluşturduğunu savunurlar; öğrenme, dereceli bir süreçtir.
   Ancak bu görüş ayrılığına karşın, bütün kuramcılar gelişimde hem süreklilik
   hem de süreksizlik olduğu konusunda birleşmektedirler. Özellikle
   kişilik psikolojisi alanında varılan sonuç, kişiliğin karmaşık ve
   çok yönlü bir yapısı olduğu, bazı ögelerinin süreklilik bazılarının da
   süreksizlik gösterdiği biçimindedir. Genellikle en büyük sabitlik çeşitli
   zihinsel ve bilişsel boyutlarda (ZB, bilişsel üslup, benlik kavramı
   gibi) ve en düşük değişmezlik kişilerarası davranış ve tutumlarda ortaya
   çıkmaktadır.

   Gelişim psikolojisinde temel tartışmalardan biri de bunalım (crisis)
   kavramı çevresinde toplanır. Diyalektik bakış açısından psikolojinin
   görevi, değişen dünyada değişen bireyi anlamaya çalışmaktır. İnsan
   yaşamı karşıtlıklar ve çatışmalarla belirlenir. Her değişim karşıtlar
   arasındaki sürekli bir çatışmanın ürünüdür. Gelişim, varolan karşıtlıkların
   çözümü ve sonunda yeni karşıtlıkların ortaya çıkışı ile ilerler. Bireyin
   yaşamındaki karşıt güçler arasındaki çarpışmanın sonucu bir uzlaşma
   değil, tümüyle yeni bir üründür. Riegel'e (1975) göre, insan
   gelişimi en azından dört boyutta eşzamanlı bir harekettir: 1) İçsel-
   biyolojik, 2) Bireysel-psikolojik, 3) Kültürel-sosyolojik, 4) Dışsal-
   fiziksel. Gelişim, bu boyutların dengesi bozulduğu zaman ortaya çıkar.
   Çeşitli boyutlardaki değişimler her zaman eşzamanlı olmadığı
   için, aralarında çatışma gelişir ve bir bunalıma yol açar. Bunalım,
   bireylerin davranışlarını yeni koşullara ayarlamalarını gerektiren son
   derece zorlayıcı bir durumdur. Ancak diyalektik psikoloji açısından
   bunalımların mutlaka olumsuz olaylar olması gerekmez. Bu psikoloji,
   Piaget'in bilişsel gelişim konusundaki görüşlerinin yeterli olmadığını
   ileri sürer. Piaget gelişimin dengenin oluştuğu anda ortaya çıktığını
   vurgulamaktadır. Oysa Riegel'e göre gelişimsel ilerlemenin temeli
   karşıt koşullardır ve gelişim süreci hiçbir zaman sona ermez. Piaget
   gelişimi denge ve uyumun periyodik düzeylere ulaşması olarak gördüğü
   halde, Riegel bu gelişim düzeyinin ancak kısa süreli olduğunu kabul
   eder. Riegel'e göre Erikson, bunalımların içsel-biyolojik ve
   kültürel-sosyolojik güçlerle birlikte belirlenmesini vurgulayan ilk
   modern yazarlardan biridir, ancak Erikson da organizmanın neden evreden
   evreye geçerek geliştiğini açıklamakta yeterince başarılı olamamıştır.

   Riegel bunalım kavramına farklı bir açıklama getirmektedir:

   "Bunalım (crisis) kavramı çelişik biçimde denge (equilibrium),
   kararlılık (stability), uygunluk (consonance) ve
   denge (balance) kavramlarıyla bağlantılıdır. Denge (equilibrium)
   kavramı arzu edilir bir amaç olarak davranış ve toplum
   bilimcilerin düşüncesine tam anlamıyla girmiştir ve bunalımı
   olumsuz yönde tanımlar. Böylece, bunalım kavramı,
   ancak uzun vadeli bir durum olarak ya da bir sakinlik durumunun
   kesilmesi eylemi olarak gördüğümüz zaman dengesizlik
   (disequilibrium) anlamını kazanır. Fakat, karşıt durumlar
   ya da olaylar birbirine sıkıca bağımlı olduğuna göre,
   denge kavramı dengesizlik kavramı olmadan ve kararlılık
   kavramı bunalım kavramı olmadan anlaşılamaz. Bizim
   araştırmamız gereken nokta, bu koşulların her birini tek
   başlarına kavramak değil, birbiri içine girişlerini kavramaktadır.
   Kararlılık ve bunalımı olumlu ve olumsuz değil, birbirine
   karşılıklı bağımlı olarak görmemiz, yalnızca diyalektik
   bağlantılarında gelişimi olanaklı kılan çelişik koşulları düşünmemiz
   gerekmektedir" (K. F. Riegel, 1975).

   Gelişim psikolojisinin bir başka temel sorunu, davranış'ın mı
   yoksa zihinsel süreçlerin mi vurgulanacağıdır. Katı davranışçı yaklaşım
   doğrudan gözlemlenemeyeceği gerekçesiyle zihinsel süreçleri
   araştırmak istemez; buna karşılık, çağdaş psikologlar nesnel yöntemler
   kullanarak zihin süreçlerini de araştırma alanına katmışlardır. İç zihinsel
   süreçlerin psikolojik gelişimdeki yeri ve rolü artık kabul edilmekte
   ve araştırılmaktadır. Aynı bağlamda bir başka sorun da, "normatif"
   gelişimin mi yoksa idiyografik gelişimin mi vurgulanacağı konusudur.
   Kimi psikologlar bütün çocuklarda varolan ortak yönler anlamına
   gelen normatif (normative) gelişimle ilgilenirler; kimi psikologlar
   da çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları anlamayı amaçlayan
   idiyografik (idiographic) gelişimi vurgularlar. Normatif araştırmalar
   genellikle gelişimin biyolojik temellerine dayanırlar. Gesell ve bir
   ölçüde de Piaget gibi kuramcılar gelişimi, içsel biyolojik süreçlerin
   yönlendirdiği, çevresel etkenlerden pek etkilenmeyen, önceden kestirilebilir
   bir olgu olarak görürler. Bu bakış açısı "ortalama" çocuk üzerinde
   yoğunlaşmakta ve "normal" gelişimin aşama aşama nasıl ilerlediğini
   belirleme amacını gütmektedir. İdiyografik araştırmalar ise
   çocuğu birey olarak almakta ve onu diğerlerinden farklılaştıran etkenleri
   incelemektedir. Vasta ve arkadaşlarına (1992) göre, dil gelişimi
   konusundaki çağdaş araştırmalar bu iki yaklaşımı sergileyen örneklerdir.
   Kimi kuramcılar dil yeteneğinin bütün çocuklarda benzer biçimde
   ortaya çıktığını, çünkü büyük ölçüde beyindeki mekanizmalar
   tarafından denetlendiğini kabul etmektedirler. Dolayısıyla bu araştırmalar
   belirli bir dildeki çocukların ortak dil gelişimi örüntülerini, aynı
   zamanda binlerce dil için evrensel olan özellikleri araştırmaktadırlar.
   Buna karşılık başka kuramcılar da konuşma gelişimindeki bireysel
   farklılıklarla ve dilin kazanılmasındaki çevresel etkilerle, yani dilin
   farklı çocuklarda farklı gelişmesine yol açan nedenlerle ilgilenmektedirler.


   ...And Justice For All


  3. #3
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   3. Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

   Yaş (age) kavramı, gelişim psikolojisini psikolojinin diğer alanlarından
   ayıran temel kavramdır. Yaş zaman ile eşanlamlı bir kavramdır
   ve kendi başına hiçbir şeyin nedeni değildir. Yaş kavramının
   yarattığı karışıklıklar nedeniyle kimi gelişim psikologları evre (stage)
   kavramını kullanmayı yeğlerler. Bir bağımsız değişken olarak "evre",
   "yaş"tan daha kullanışlıdır. Günümüzde evre kavramı gelişim psikologlarınca
   iki anlamda kullanılmaktadır. "Güçlü" anlamda evre kavramı
   süreksizliği dile getirir. Örneğin, çocuğun hareket gelişimi emekleme,
   ayağa kalkma, yürüme, koşma biçimindedir. Bu evrelerden herbiri
   diğerinden niteliksel olarak farklıdır. Bu anlamda evreler her zaman
   belirli bir zaman aralığında ortaya çıkmak durumundadırlar;
   gelişen birey bir evreyi atlayamaz, evreleri bir başka zaman aralığında
   yaşayamaz. Evre kavramının bu güçlü anlamı Piaget'in bilişsel gelişim
   kuramında ve Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramında ortaya çıkar.

   Evre kavramının "zayıf" anlamı da vardır ve yaş, çevre, ilgiler,
   etkinlikler konusunda bilgi verir. Bütün bu kullanımlarda kavram anlam
   değişikliği olmadan geçer. Örneğin çocuğun "diş çıkarma evresinde",
   "ilkokul evresinde", "anal evrede" olduğu söylenebilir. Freud'un
   psikoseksüel gelişim kuramında ve Erikson'un psikososyal gelişim kuramında
   bu anlamdaki evre kavramı kullanılır (Ph. G. Zimbardo, 1979).

   Kullanımdaki bu farklılığa karşın, evre kuramlarının tümü evrelerin
   temel özellikleri üzerinde birleşirler. Kuramsal olarak evrelerin şu
   özellikleri taşıdığı kabul edilmektedir: 1) Evreler genel sorunları
   betimlerler. Bir evre o evreye özgü genel özellikleri ve sorunları vurgular.
   2) Evreler davranıştaki nitelik farklılıklarını dile getirirler. Bir evredeki
   davranışın kendine özgü nitelikleri vardır. 3) Evreler değişmez
   bir ardışıklık gösterirler. Bir evre diğerini değişmez bir sıra içinde izler.
   4) Evreler bütün kültürler için evrenseldir. Kültürler arasındaki
   farklılıklara karşın, bütün kültürler aynı yaşam sorunlarıyla başa çıkmaya
   çalıştıkları için gelişim evreleri bütün kültürlerde aynıdır (W.C. Crain,
   1986).

   İlerde de görüleceği gibi, gelişim kuramlarının çoğu evre kuramlarıdır.
   Ancak evre kuramlarının hepsi evre kavramının gerektirdiği
   özelliklere sahip değildir. John Flavell'e (1985) göre, tam bir evre
   kuramındaki her gelişim evresi şu ögeleri taşır: Yapılar (yeteneklerin,
   becerilerin ya da güdülerin tutarlı bir örüntüsü); niteliksel değişimler
   (önceki evreyle karşılaştırıldığında yetenekler, beceriler ya da güdüler
   arasında açık bir farklılık); ani oluş (evrenin tipik yeteneklerinde,
   becerilerinde, güdülerinde eşzamanlı bir değişim); birliktelik (bütün
   değişimlerin aşağı yukarı aynı hızla gelişmesi). Çok az evre kuramı
   bütün bu ölçütlere tam olarak uyabilmektedir. Örneğin, bir evrenin nerede
   bittiği, diğerinin nerede başladığı konusunda çok az görüş birliği
   vardır. Bu tür sorunlar nedeniyle günümüzde evre kavramı daha az
   sınırlayıcı bir biçimde kullanılmaktadır. Özel bir alandaki bellibaşlı
   yaşam evrelerinin betimlenmesinde hala evre kavramı yeğ tutulmaktadır.

   Evre kuramıyla yakından ilişkili kavramlardan biri de kritik dönemler
   (critical periods) kavramıdır. Kritik dönemler, yaşam süresinde,
   sürekli ve geri dönülmez sonuçları olabilen elverişli ve elverişsiz
   durumlarla ilgili zamanlardır. Kimi gelişimciler "duyarlı dönem" (sensitive
   period) terimini kritik dönem terimine yeğ tutarlar. Duyarlı dönem
   kavramı, kritik dönem kavramına göre, zaman boyutunda daha
   fazla esneklik ve geri dönüşlülük içerir. Kritik ya da duyarlı dönem
   anlayışı özellikle ünlü etolog Konrad Lorenz'in çalışmalarından sonra
   yaygınlık kazanmıştır. Bu anlayış psikanalitik açıklamalarda da önemli
   bir yer tutar. "Çocukluk nevrozu olmadan yetişkinlik nevrozu olmaz"
   formülü bu anlayışın anlatımıdır. Bununla birlikte, kimi gelişimciler
   yaşamın ilk yıllarının bu denli önemli sayılışını reddederler.

   Evre kavramının sağladığı kuramsal kolaylıklar açık olmakla birlikte,
   yaş kavramından vazgeçilemeyeceği de ortadadır. Şu halde, yaşın
   gelişimsel anlamını incelemekten kaçınılamaz.

   Yaş sadece biyolojik, kronolojik bir kavram değildir, aynı zamanda
   psikolojik, toplumsal bir gerçekliktir. Bireyin kendini kaç yaşında
   "hissettiği"ne ilişkin yaşantı herkesçe bilinir. Bir insan 16'sında kendini
   yetişkin gibi hisseder, öyle davranır ve çevresi de onu öyle algılar;
   bir diğeri ise 30'unda hala yüksek öğrenimini sürdürmektedir ve öğrenimini
   bitirmeden kendini tam bir yetişkin gibi hissetmeyebilir. Özellikle
   yetişkinlik psikolojisinde yaşlanma sürecinin incelenmesi, farklı
   yaş bölüklerindeki insanların farklılıklarının incelenmesi önem taşır.
   Ayrıca, bireyin yaşam döngüsü belirli bir tarih içine yerleştiğinden,
   bireysel zaman ile tarihsel zaman arasındaki etkileşim de önemlidir.
   Çünkü bireyin örneğin 20 yaşını 1995'te ya da 1935'te yaşaması farklı
   anlamlar taşır. Öte yandan, gelişim araştırması açısından da, farklı insanlar
   arasındaki yaş farklılıkları (bireyin ve ana babasının) ile, bireyin
   kendisinin yaş farklılığı (şimdiki hali ve 30 yıl sonrası) farklı etkenlerin
   dikkate alınmasını gerektirir. Her birey aşağı yukarı aynı zamanda
   doğmuş insanlar grubu demek olan bölük (cohort) içinde yer
   alır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'lardaki büyük ekonomik
   bunalımın gençler üzerindeki etkisinin olumlu ya da olumsuz olması
   gencin ait olduğu bölüğe bağlıdır. Bu etkinin o tarihlerde ergenlik çağında
   olan çocuklar üzerinde olumlu, okul öncesi çağda olanlar üzerinde
   ise olumsuz olduğu belirtilmektedir.

   Yaş, basitçe bakıldığında, bireyin doğumundan itibaren dünyanın
   güneş çevresindeki dönüşlerinin sayısıdır sadece. Ancak, yaşla gelen
   değişimler, farklı yaşlardaki insanlar arasındaki farklılıklar, yaşlanma
   süreci vb. önemli konulardır. Yaşa ilişkin bu değişimlerin çoğu
   -özellikle yetişkinler için- bireyin içinde yaşadığı toplum tarafından
   belirlenir. Ancak, hangi toplum içinde olursa olsun biyolojik değişimler
   de önemlidir.

   Yaşın önemini kavramak için aşağıdaki tabloya bakabiliriz:

   Tablo 1: İnsan Yaşam Çizgisi

   0- Gebelik, doğum

   6- Okula başlama

   12- Erinlik

   18-30 Oy verme, işe başlama, evlenme, anababa olma

   30-48 Anababa ölümü, menopoz, çocukların evden ayrılması,
   büyük anababa olma

   48-65 Emeklilik, eş ölümü, büyük-büyük anababa olma

   65 ve üzeri- Ölüm

   (Önemli olayların yaşları ortalama olarak verilmiştir, bu yaşlar önemli
   bireysel ve cinsel farklılıklar gösterir).

   Kaynak: D.C. Kimmel, Adulthood and Aging, 1974.

   Her bireyin döllenmeyle başlayıp ölümle sonuçlanan böyle bir
   yaşam çizgisi (life line) vardır. Bu yaşam çizgisi insanın yaşam döngüsünün
   (life cycle) şematik bir tasarımıdır ve insan yaşammın tüm
   süresinin (life span) ilerleyen ve sırasal yönlerini vurgular. Bu çizgide
   belirli yaşlar, yaşa bağlı özel değişimler için işaretlenmiştir. Biyolojik
   büyümenin rolü, gebelikten doğuma, doğumdan erinliğe, erinlikten
   orta yaşa vb. ilerledikçe önemini yitirmektedir. Şu halde biyolojik
   değişkenlerin dışında hangi etkenlerin yaşam çizgisindeki olayların önemini
   belirlediği sorulabilir. Örneğin, 6 yaş, çocuğun okula girişini ve
   uzun bir resmi eğitimden geçişini göstcrdiği için anlamlıdır. 12 yaş,
   erinliğin başlangıcını, çocukluğun sona erişini ve gençlik kültürüne
   katılmayı gösterdiği için önemlidir. 18 yaş, birçok toplumda oy kullanma,
   sürücü belgesi alma, üniversiteye girme, evden ayrılma, işe
   girme, evlenme gibi önemli toplumsal ve hukuksal anlamlar taşır ve
   yetişkinlikten pay almayı simgeler. 30 yaş -özellikle kitle iletişim
   araçlarınca- orta yaşın ve artık inişe geçişin başlangıcı olarak görülür;
   oysa dönüm noktası olarak ağırlıklı sonuçları olmayan bir yaştır, gene
   de yetişkinliğin birtakım hareketli olayları bu yaş dolaylarında yaşanır.
   Yetişkinler diğer yaş dönemlerinden niteliksel olarak farklı bir orta
   yaş kavramına sahiptirler. Ergenlikten sonraki on yıllarda yaşa bağlı
   değişimlerin az olmasına karşın, orta yaşlılıkta menopoz ve emeklilik
   gibi iki olay yaşa bağlı olarak gerçekleşmektedir. İleri yaşlarda eşin ya
   da arkadaşların ölümü, bireyin kendi ölümünden önce geçtiği dönüm
   noktalarıdır. Araştırmalar ölümün de önemli bir gelişim olayı olduğunu
   ortaya koymaktadır. Ölüme yakınlık yaşlılıkta kronolojik yaştan
   çok daha önemli bir zaman ölçütü olmaktadır. Ölüm kaçınılmazlık kazandıkça,
   psikolojik değişimlere yol açmaktadır.

   Bireyin yaşam döngüsü boyunca gelişimi yaşa bağlı değişimin
   kaynaklarından sadece biridir. Yaşam çizgisi ile çakışan "tarihsel zaman"
   da bireyin yaşam döngüsü içinde ilerlemesini etkileyen yaşa
   bağlı bir diğer boyuttur.

   Söz gelimi, yirmi yıl önce üniversite öğrencisi olan bir gencin
   ana babası büyük olasılıkla Birinci Dünya Savaşı sonlarında ve büyük
   ekonomik bunalımın ilk yıllarında doğmuştur. O insanlar uluslararası
   dayanışmayı öğrenmişler, ama ekonomik güvenliklerinin ve maddi
   varlıklarının kendi denetimleri dışında birden bire yok olabileceğini
   de görmüşlerdir. Ekonomik bunalım yıllarında okula giden o insanlar
   ilk toplumsal deneyimlerini, ilerdeki tutum ve değerlerini etkileyen
   maddi sıkıntılar içinde yaşamışlardır. Belki İkinci Dünya Savaşı'nı
   yaşamışlar, hatta içinde bizzat yer almışlardır. 1940'larda doğanlar ise
   yalnız ekonomik büyümeyi ve orta sınıfın gelişmesini değil, aynı zamanda
   hiç eksilmeyen nükleer savaş tehdidini de yaşamışlardır. Son
   zamanlarda çevre kirlenmesi ve nüfus patlaması gibi diğer yok olma
   tehditlerini de yaşamaya başlamışlardır. Bugünün dünyası, yalnız teknolojik
   gelişmeyi değil, dünyanın küçülmesini ve uzaya gidilmesini
   de yaşamaktadır. Bilgisayarlarla yaşama zorunluluğunun getirdiği sorunları
   da eklemek gerek!

   Bu tür tarihsel-kültürel olayların bireylerin tutum, değer ve dünya
   görüşlerini büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bu gelişmeler insanları
   farklı yaşlarda farklı biçimlerde etkiler. Ancak tarihsel olayların
   kuşaklar üzerindeki etkisi yaşa bağlı olmanın yanında toplumsal
   kesimlere de bağlıdır. Örneğin A.B.D'de 1950'lerde uzay programlarının
   önem kazanması o yıllarda meslek seçiminin eşiğinde bulunan
   gençleri daha fazla etkilemiş, çoğunu fen ve mühendislik dallarına yöneltmiş,
   sonuçta bu alanda işgücü fazlası oluşmasına yol açmıştır.

   Bireysel yaşam döngüsü ile tarihsel zaman çizgisi etkileşiminin
   ilginç bir örneği de "kuşaklararası çatışma" olgusudur. Bu çatışmanın
   gençlerle anababalarının kuşağı arasındaki değer, tutum ve yaşam biçimi
   farklılığından oluştuğu kabul edilirse, iki farklı yorum getirilebilir:
   Gelişimsel ve tarihsel. Gelişimsel olarak kuşaklar arasındaki bu
   farklılık gençlerin ve anababalarının yaşam döngüsündeki farklı evrelerden
   kaynaklanmaktadır. Erikson'a göre genç insan "Ben kimim?
   Toplumla nasıl bir ilişki kurabilirim?" gibi kimlik sorunlarıyla uğraşırken,
   kendi değer ve tutumlarını oluşturabilmek için toplumun değerlerini
   irdelediği ve anababa değerlerini kısmen reddettiği bir evreden
   geçer. Anababalar ise, dünyada sürekliliklerini sağlayan işaretler
   bırakabilme isteğiyle, ekonomik ve duygusal bir kararlılık sağlayarak,
   toplumun değerlerini aktarmaya çabaladıkları bir gelişim evresindedirler.
   İki ayrı evredeki insanların çatışması bir tür insanlık durumudur
   ve bu nedenle insanlık tarihi kadar eskidir.

   Kuşaklar arasındaki bu çatışma kuşaklar boyunca ortaya çıkan
   toplumsal değişimin mekanizması da olabilir. Özellikle, yaşlıların gelişen
   daha karmaşık ve yeni toplumsal yapıya gençleri hazırlayamadıkları
   hızlı toplumsal değişim dönemlerinde bu böyledir. Toplumsal
   gelişimin hızı arttıkça birbirini izleyen kuşaklar arasındaki yeniden
   uyum sağlama süreci de o ölçüde önem kazanmaktadır. Günümüzde
   gençlik döneminin uzaması gençlere, kişisel özgürlük, ekonomik güvenlik,
   entelektüel araştırma açılarından, toplumu ve toplumsal değerleri
   sorgulamaya zaman ve olanak sağlamaktadır. Yine bu dönemin
   uzaması gençlerin kendi aralarında bir çevre yaratıp yaşlı kuşakla
   daha az ilişki kurmalarına olanak vermektedir. Böylece gençler arasında
   paylaşılan tutum ve değerler artmakta, geleneksel kuşaklararası
   etkileşimin yerine yaşıtlararası etkileşim geçmektedir. "Gençlik kültürü"
   olgusu da buradan doğmaktadır.

   Gençlik dönemiyle çakışan bu tarihsel etkenler -çocuklukla yetişkinlik
   arasındaki sürenin uzaması, anababaların gençliğine oranla
   daha maddi varlık içinde yaşayan gençlik, genç nüfusun savaş sonrasında
   artması- kuşaklar çatışmasını derinleştiren nedenler olmuştur.
   Şu halde, gelişim olgusunu, gelişim döneminin çakıştığı tarihsel dönemi
   dikkate almadan tam olarak anlayamayız. Ama aynı zamanda,
   kuşaklar çatışmasını tam olarak anlayabilmek için gelişimsel (yaş) etkenleri
   tarihsel etkenlerden ayırabilmemiz gerekmektedir. Margaret
   Mead, kuşaklar çatışması konusunda gelişimsel etkenlerin yerine tarihsel
   değişimlere ağırlık verdiği bir açıklama getirmiştir. Mead, savaş
   sonrası insanların içinde yaşadıkları dönemin olumsuz niteliklerini
   özellikle vurgulamaktadır. Mead'a göre, "kültürel süreksizlik" yaşam
   döngüsünde ilerledikçe, 1980'lerde 41 yaşındakiler 55 ve daha yukarı
   yaşta olanları anlayamaz hale geleceklerdir ve bu böyle sürüp gidecektir.
   Sadece tarihsel etkenlere dayanarak kurulduğu için abartılan bu
   sav, kuşak çatışmasının gençlerle yaşlılar arasında sonsuza dek var
   olacağı doğrultusundaki gelişimsel savla çelişmektedir.

   Kuşaklar çatışmasına ilişkin bu örnek, yaş farklılıklarının anlaşılmasının
   ve yorumlanmasının çok zor olabileceği gerçeğini ortaya
   koymaktadır. Bu nedenle, yaş farklılıkları üzerindeki araştırmaların,
   gelişimsel (yaş) ve tarihsel (zaman) etkenlerin etkileşimini dikkate alması
   gerekmektedir. Gelişimsel sav ile kültürel süreksizlik savı arasındaki
   çelişki ancak amprik araştırmalarla giderilebilecektir. İdeal bir
   araştırma yöntembilimi, insanları bu kuşaklar farkının her iki tarafında
   da belirli bir süre izleyebilmelidir (D. C. Kimmel, 1974).


   ...And Justice For All


  4. #4
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   4. Gelişim Psikolojisinde Yöntemler

   Gelişim psikolojisi, doğumdan ölüme uzanan yaşam süresinde fiziksel,
   zihinsel, duygusal ve toplumsal işlevlerde ortaya çıkan bütün
   değişimleri araştırır. Gelişim araştırmalarında çeşitli araştırma
   stratejilerinden, yaklaşımlarından, desenlerinden ya da yöntemlerinden söz
   edilebilir ve bunlar çeşitli biçimlerde sınıflanabilir.

   Aşağıda, herhangi bir sınıflama yapmadan, gelişim psikolojisinde
   sıklıkla kullanılan bazı yöntemler açıklanmaktadır.

   Deneysel yönteın (experimental method), deneysel varsayımları
   neden-sonuç ilişkisinin belirlenmiş olduğu kontrollü bir durum içinde
   sınamaktan ibarettir. İlişkisel yöntem (correlational method), iki ya da
   daha fazla etken arasındaki ilişkiyi saptamakla uğraşır. Bu yaklaşımda
   hiçbir şey araştırmacı tarafından değiştirilmez, durum olduğu gibi ölçülür,
   denekler aynı koşullar altında gözlemlenir, değişkenler arasındaki
   ilişki genellikle "korelasyon katsayısı" ile bulunur. Örnek olay
   yöntemi (case study method), tek bir deneğin ayrıntılı biçimde incelenmesi
   yöntemidir. "Klinik örnek olay incelemesi" bu yöntemin daha
   derinliğine bir yoludur. "Tek denekli deneysel araştırma", deneysel
   yöntem ile örnek olay yönteminin tek bir bireyin incelenmesinde birleşmesidir.
   Bu üç yöntemden herbirinin güçlü ve zayıf yanları vardır;
   ancak bilim adamlarının yeğledikleri yöntem deneysel yöntemdir,
   çünkü araştırmacıya neden-sonuç ilişkilerini arayabileceği kontrollü
   bir durum sağlar. Bu kontrollerin olmadığı ilişkisel araştırma ise sadece
   değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilir, ama neden-sonuç
   bağlantısını veremez. Gene de ilişkisel yöntem, üzerinde oynanamayan
   koşullarn araştırılmasında ve doğal çevredeki özelliklerin
   ölçülmesinde çok önemlidir. Hem deneysel hem de ilişkisel yöntemler,
   bulguların daha geniş evrene genellenebileceği temsil edici örneklemler
   kullanırlar. Oysa örnek olay yöntemi bir tek denekle ilgili olduğu
   için genelleştirme yapamaz; koşullar diğer yöntemlere uygun olmadığı
   zaman örnek olay yöntemi kullanılabilir. Bununla birlikte, Piaget
   ve Freud'un kullandığı biçimiyle örnek olay yöntemi önemli kuramlara
   yol açmıştır (R.M. Liebert ve R.W.-Nelson, 1981).

   Kullanılan yönteme bakılmaksızın pek çok gelişim araştırması
   kesitsel, boylamsal ya da sırasal bir desen örgütleyebilir. Kesitsel desen
   (cross-seetional design), farklı yaş gruplarını seçer ve karşılaştırır.
   Bu yaklaşımda genellikle her denek için bir tek gözlem vardır. Gelişim
   değişiklikleri farklı yaşlardan deneklerin incelenmesiyle belirlenir.
   Bu yöntemin en büyük avantajı aynı yaştakilere bir seferde test
   verilebilmesidir; en büyük sorunu da, grupların sadece yaşa göre değil,
   doğum yılına göre de farklılaşabilmesi gerçeğini dikkate almamasıdır.
   Doğum yılı farklılıkları toplumsal koşullara, eğitim uygulamalarına,
   siyasal atmosfere ve başarıyı etkileyen diğer değişkenlere
   ilişkin farklılıklarla bağıntılı olabilir. Farklı zamanlarda doğan bireyler
   farklı doğum bölüklerine (birth cohorts) mensupturlar. Kesitsel yöntemin
   sorunu, yaş ile doğum bölüğünü birbirine karıştırmasıdır; yaş
   grupları burada farklı doğum bölüklerinden seçilmektedirler.

   Boylamsal desen (longitudinal design), aynı doğum bölüğünden
   olan bireylerin tekrar tekrar test edilmesi yaklaşımıdır. Boylamsal
   araştırmada aynı denekler değişik yaşlarda birkaç kez gözlemlenir, zaman
   içindeki davranış değişikliği ya da kararlılığı kaydedilir. Bu tür
   araştırmanın avantajı yaş değişikliklerinin doğum bölüğü farklılıklarıyla
   karıştırılmamasıdır; sadece bir bölükten olanlar tümüyle test edilirler.
   Gene de, en önemli sorun, eğer ele alınan dönem çok genişse,
   araştırmanın olanaksız ölçüde çok zaman gerektirmesidir. Bir başka
   sorun, eğer bölük farklılıkları varsa bunların ortaya çıkarılamamasıdır.
   Çünkü sadece bir bölük test edilmektedir, sonuçların genellenebilirliği
   kuşkuludur. Örneğin, ciddi bir ekonomik çöküntü döneminde büyümüş
   olan bir bölük sadece bu zamana özgü belirli tutumları yansıtabilir;
   daha önceki ya da sonraki bölükler için tipik olanı vermez.

   Sırasal desen (sequential design), pek çok farklı doğum bölüklerinin
   tekrar tekrar test edilmesi yaklaşımıdır. Böylece sırasal araştırmalar
   kesitsel yöntemin temel sorununu (yaşın bölükle karıştırılması
   sorununu), her yaş düzeyinde birden fazla bölüğü ele alarak çözerler;
   boylamsal yöntemin genelleştirme sorununu da aynı yoldan çözerler
   (Ph-G. Zimbardo, 1979).

   Boylamsal ve kesitsel yöntemler insan gelişimi konusunda gözlem
   yapma ve veri toplamanın temel yollarıdır. Araştırmacı, verileri
   ilişkisel (correlational) ya da etkensel (factorial) tekniklerle elden
   geçirerek, niceliksel olarak değerlendirilmiş değişkenler arasında varolan
   anlamlı ilişkileri keşfedebilir.

   Aşağıdaki tabloda (Tablo 2) boylamsal ve kesitsel yöntemlerin
   karşılaştırmalı nitelikleri özetlenmektedir.

   Tablo 2

   Boylamsal ve Kesitsel Yöntemlerin Karşılaştırılması

   BOYLAMSAL YÖNTEM

   OLUMLU

   İlk çocukluk ile yetişkin davranışları
   arasındaki sürekliliği belirler.

   Eşdeğer olmayan örneklemle ilgili sorunları önler.

   Büyüme artışlarını ve örüntülerini betimler.

   Diğer araştırmalardan daha kesin
   biçimde neden-sonuç ilişkisini belirtebilir.

   OLUMSUZ

   Zaman ve para açısından pahalıdır.

   Araştırma fonları tükenirse önceki
   zaman ve para harcamalarını tehlikeye sokar.

   Harcamalarla ilgili periyodik yeni
   düzenlemeler gerektirir.

   Örneklem denek kaybı nedeniyle
   giderek yanlı hale gelir.

   Araştırmacıların yeniden test vermek
   için aynı denekleri sürekli olarak
   yeniden bir araya getirmeleri gerekir.

   Test dönemleri arasında deneklerin
   çevreleri kontrol edilemez.

   Araştırmacıları vaktinden önce bir
   araştırma desenine ve kurama bağlı kılar.

   KESİTSEL YÖNTEM

   OLUMLU

   Fazla zaman kaybından korur.

   Boylamsal araştırmaya göre daha
   az paraya çıkar.

   Araştırma görevlileri arasında sürekli
   ya da uzun vadeli ilişkiyi gerektirmez.

   Deneklerin yeniden test vermek
   için istenen yaşa gelmelerine kadar
   verilerin uzun süre "dondurulması" gerekmez.

   OLUMSUZ

   Örneklem gruplarında yer alan değişimin
   yönünü göstermez.

   Aynı kronolojik yaşta ama farklı
   olgunlaşma yaşında olan çocukları
   bir araya yığar. Böyle bir ortalama
   alma yolu erinlikteki büyüme atılımıyla
   ilgili değişimleri gizleyebilir.

   İncelenen grupların karşılaştırılabilirliği
   her zaman belirsizdir.

   Gelişimin sürekliliğini tek bir bireyle
   ortaya çıktığı haliyle ihmal eder.

   Kaynak: James W. Vander Zanden, Human Development, 1981.

   Tablo 3

   Gelişim Araştırmaları Desenleri ve Yöntemleri

   Tip: Kesitsel desen

   Yöntem: Birçok bölüğü bir seferde gözlemleme

   Bulgular: Davranışta yaş farklılıkları

   Avantaj: Çabuk ve ucuzdur

   Dezavantaj: Farklılıklar gelişimsel değişimlerden çok,
   bölük değişimlerini yansıtabilir.

   Tip: Boylamsal desen

   Yöntem: Bir bölüğü birçok seferde gözlemleme

   Bulgular: Davranışta zaman içindeki değişimler

   Avantaj: Gelişimsel eğilimleri gösterir. Bireylerdeki
   değişimleri gösterir.

   Dezavantaj: Farklılıklar toplumdaki değişimleri yansıtabilir.
   Araştırmalar uzun süreli ve pahalıdır. Yinelenen uygulamanın
   etkisi ve denek kaybı örneklemi bozabilir.

   Tip: Sırasal desen

   Yöntem: Birçok bölüğü birçok seferde gözlemleme

   Bulgular: Davranışta yaşa bağlı değişimler

   Avantaj: Yaşın, bölüğün ve toplum değişimlerinin
   etkilerini ortaya çıkarır

   Dezavantaj: Araştırmalar uzun süreli ve pahalıdır

   Kaynak: Hoffman ve ark., 1994

   Sözü edilmesi gereken son bir araştırma yöntemi daha var. Araştırmacılar,
   bütün toplumlara, bazı türden toplumlara ve sadece özel bir
   topluma ilişkin kuramlar oluşturmak isterler. İşte, kültürlerarası
   yöntem (cross-cultural method) bu yaklaşımın aracıdır. Bu yaklaşımda,
   araştırma birimini bireylerden çok kültürler oluşturur. Genellikle, benzer
   bir kültür alanına giren komşu toplumlardan küçük örneklemler
   alarak çalışılır. Çocuk yetiştirme geleneklerine, erinlik törenlerine ya
   da anababa olma özelliklerine ilişkin araştırmalar bu türdendir. Kuşkusuz
   bu yöntemin de diğerleri gibi bazı sınırlılıkları vardır. Gene de
   bu yöntem, bulgularını tüm insanlığa genelleyemeyeceği konusunda
   diğer araştırmacıları uyarması bakımından özellikle yararlıdır.
   Yaşam döngüsüne ilişkin yukardaki açıklamalarda "yaş" bir değişim
   endeksi olarak ele alınmıştı. Bir araştırma değişkeni olarak yaşın
   ortaya koyduğu yöntembilimsel sorunlar ise burada ele alınacaktır.

   Yaş kendi başına açıklayıcı bir değişken değildir. Bu nedenle yaş
   değişimleri ve yaş farklılıkları denildiğinde bu bulguların yaşla gelen
   değişimleri gösterdiği, ama olası nedenlerini vermediği bilinmelidir.
   Örneğin 20 ve 40 yaşlarındaki insanlar arasında tutum ve değerler açısından
   ölçülebilen farklar vardır, ancak bu farkların nedenleri belirgin
   değildir. Yaş endeksini aşarak yaşa bağlı değişimleri safdışı etmeye
   çalışan araştırma örnekleri vardır.

   Kesitsel araştırmalar yaşın bir zaman noktasındaki kesitine dayanırlar;
   farklı yaşlardaki bir örneklem üzerinde çalışılır, bu yolla bulunan
   farklılıklara "yaş farklılıkları" denir. Yaş endeksini araştıran
   ikinci yaklaşım boylamsal araştırmadır; bu yaklaşımda bir denek grubu
   birkaç yıl boyunca periyodik olarak incelenir, bulunan farklılıklar
   "yaş değişimleri" olarak adlandırılır. Bu yaklaşım, bireysel farklılıkların
   incelenmesinde ve farklı bireylerin yaşla birlikte nasıl değiştiklerini
   belirlemede yararlıdır. Ancak boylamsal araştırmaların yetişkin
   gelişiminde kullanılmasını sınırlayan üç temel güçlük vardır. Birincisi,
   bu araştırmaların, çok zaman alması ve çok pahalı olmasıdır, geçen
   zaman içinde denekleri yeniden bulmak da zor olabilir, buna araştırmacının
   ömrü yetmeyebilir. Yine de boylamsal araştırmalar kesitsel
   araştırmalardan çoğu zaman daha üstündürler; çünkü bireysel farklılıkları
   yansıtırlar ve yaşa bağlı diğer açıklayıcı değişkenleri (tıbbi
   özgeçmiş, geçmişteki yaşantılar, aile geçmişi vb.) ortaya çıkarabilirler,
   bunlar da incelenen özel yaş değişimlerinin nedenlerini belirlemede
   yararlı olabilir. İkinci güçlük araştırmacının yaptığı ölçmelerin
   belirli bir yaşta (çocuklukta ya da ergenlikte) uygun olduğu halde,
   daha sonraki bir yaşta (yetişkinlik yada ihtiyarlık) uygun olmamasıdır,
   çünkü bireyin yaşamındaki önemli olaylar birey yaşam çizgisinde ilerledikçe
   değişiklik gösterebilir. Üstelik, bilim ilerledikçe de araştırılan
   değişkeni ortaya çıkarmak için yeni teknikler bulunabilir ve bunlar
   eskilerini geçersiz kılabilir. Üçüncü güçlük, uzun zaman aldığı için
   deneklerin ölmesi ya da örneklemden çıkmasıdır. Bu güçlüklerin bir çözümü
   "sırasal yaklaşım" olabilir, bu yaklaşımda bir denek grubu gelişimsel
   dönüm noktalarının (evlenme, anababa olma, menopoza girme,
   emekliye ayrılma...) yer aldığı bir zaman döneminde incelenmektedir.
   Bu yolla, araştırmacıyı ve denekleri uzun süreli bir araştırmaya
   bağlamadan, boylamsal değişimi ve bireysel farklılıkları saptamak
   mümkün olabilmektedir.

   Yetişkinlik ve yaşlılığa ilişkin verilerin çoğu kesitsel araştırmalara
   dayandığı için, bu yaklaşımın içerdiği güçlükleri de incelemek
   gerekmektedir. Kesitsel bir araştırmanın kültürel ve tarihsel değişimleri
   yaş değişiminden ayıramadığı kolayca görülebilir; "yaş" ile "doğum yılı"
   birbirine karışmıştır, birinin sonuçları diğerinden ayırt edilemez,
   bu nedenle yaş farklılıkları gerçekte yaşa bağlı güncel etkenlerden
   çok, bireyin doğum yılıyla ilişkili olabilir. "Doğum yılı"na bağlı
   etkilere "bölük etkileri" (cohort effects) adı verilmektedir (bir "bölük"
   aşağı yukarı aynı zamanda doğmuş bireylerin oluşturduğu bir gruptur).

   Boylamsal araştırmalar ise, doğum yılını sabit tutarak, kültürel-
   tarihsel değişimlerin yaş değişimiyle karışmasını engellemek isterler.
   Ancak bu araştırmalar da "yaş" değişkeni ile "ölçüm yılı" değişkenini
   birbirine karıştırırlar. Örneğin, 1960-1980 yılları arasında sigara içmedeki
   ani düşüş yaşla birlikte azalan ciğer kapasitesi ile çakışabilir.

   Genellikle boylamsal yaklaşımın kesitsel yaklaşıma yeğlendiği
   söylenebilir. Çünkü ölçüm yıllarına bağlı değişimlerin etkisi doğum
   yılına bağlı olanlara göre daha kolaylıkla denetlenebilir. Doğum yılına
   bağlı olarak ortaya çıkan çarpıcı tarihsel-kültürel etkenleri tam olarak
   kestirmek ve ölçümlerdeki etkisini saptamak çok daha zordur (D.C.
   Kimmel, 1974).

   Araştırma türlerini ve yöntemlerini bir arada incelemekte yarar
   var (bk. Tablo 3). Daha önce de belirtildiği gibi, kesitsel desen, iki ya
   da daha fazla yaş grubunun aynı anda araştırılması ve sonuçların
   karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma aynı yaşam dönemindeki farklı
   bölükler (6 yaşındakiler ile 10 yaşındakiler) arasında ya da farklı
   yaşam dönemlerindeki bölükler (18 yaşındakiler ile 60 yaşındakiler)
   arasında olabilir. Kesitsel desenin sorunu, yaşla birlikte ortaya çıkan
   farklılıkların gelişimsel değişim mi, yoksa farklı bölüğün üyesi olmanın
   mı sonucu olduğunu belirleyememesidir. Söz gelimi, yetişkinlerde
   ZB puanlarını ele alan kesitsel bir araştırma zekada 40
   yaşlarında başlayan düşüşün olduğunu düşünmemize yol açabilir.
   Oysa 1990 yılında 80 yaşında incelenen kişiler 1910'da doğmuşlardı,
   20 yaşında incelenenler ise 1970'de. Bölükler arasındaki bu zaman
   içinde toplumsal ve kültürel çevreler pek çok bakımdan değişmiştir,
   dolayısıyla bu değişimler zihinsel becerilerin gelişimini ve korunmasını
   etkilemiş olabilir. Bu bölük etkisi (cohort effect) sorunu ilgili
   bölümlerde yeniden ele alınacaktır.

   Boylamsal desen'de aynı bölükten olan insanlar haftalar, aylar,
   hatta yıllar boyunca izlenirler. Aynı insanlar kendi kendileriyle
   örneğin 8 yaşında ve 20 yaşında karşılaştırılırlar. Bu durumda bireydeki
   değişimler açığa çıkar; bölük farklılıkları da araştırmanın sonuçlarını
   etkilemez. Ancak bu araştırma türünün de kendine özgü sorunları
   vardır. Boylamsal araştırmalar gelişimi toplumun havasıyla karıştırabilirler.
   Söz gelimi, boylamsal bir araştırmada deneklerin uyuşturucu
   ve alkol kullanımına, 1990'da incelendiklerinde yirmi yıl önce
   incelendiklerinden daha az yöneldikleri bulunabilir. Bu değişimin
   yaşlanmanın mı yoksa toplumun yirmi yıl içinde uyuşturucuyu normal
   görmekten tehlikeli bulmaya doğru değişmesinin mi sonucu olduğu
   belirsizdir. Tarihsel değişimin davranışı etkilediği bilinmektedir.

   Yukarıda açıklandığı gibi, araştırmacılar bu iki araştırma türünün
   sorunlarından kurtulabilmek için ikisini birleştiren üçüncü bir tür
   önermişlerdir: Sırasal desen. Warner Schaie'nin ZB puanlarının yaşla
   birlikte köklü bir biçimde azalmadığını gösteren araştırması sırasal desenin
   en tanınmış örneklerinden biridir. Bu araştırmada önce iki ya da
   daha fazla bölüğe kesitsel bir araştırmada test verilmiştir; yıllar sonra
   aynı bölüklere boylamsal veri elde etmek üzere yeniden test verilmiştir;
   aynı anda, yeni bir kesitsel araştırma ilk bölüklerden alınan
   yeni gruplar ve yeni bir bölükten alınan bir grup üzerinde önceki
   araştırmayı yinelemiştir (Hoffman ve ark., 1994).


   ...And Justice For All


  5. #5
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   5. Gelişim Kuramları

   Gelişimin araştırılmasında kuramların rolünün ne olduğu konusunda
   çeşitli yanıtlar vardır. Kuramlar, her şeyden önce olguların
   düzenlenmesi ve yoğunlaştırılması için temel sağlayan betimleyici-
   açıklayıcı bir rol oynarlar. Kuramlar ayrıca gelecek olayları kestirme
   olanağını da sağlarlar. Ancak bir kuramın "sınanabilir" ve dolayısıyla
   "reddedilebilir" ya da "yanlışlanabilir" olması da gerekir.

   Bir psikoloji kuramının diğer psikoloji kuramlarıyla ve disiplinleriyle
   bütünleşmesi de önemli bir noktadır. Dolayısıyla, kapsamlı
   bir gelişim kuramının oluşturulmasmda aşağıdaki ilkelerin önemi
   vurgulanmaktadır:

   - "Genel bir psikolojik gelişim kuramı, başlangıçta içinde diğer
   kuramsal ve amprik yönelimlerin bütünleşebileceği halen varolan bir
   kurama dayanır". Örneğin bir gelişim kuramı, felsefe, sosyal psikoloji,
   matematik, uygulamalı psikiyatri, psikopatoloji, psikoterapi, eğitim
   gibi birçok bilgi alanıyla ilişkilendirilebilir.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı, insan gelişiminin bir alanını
   odak noktası olarak kabul edip içindeki ve çevresindeki diğer gelişim
   alanlarıyla bütünleşerek güvenilir biçimde ortaya çıkabilir". Örneğin
   Piaget'in kuramı bilişsel bir kuramdır, psikolojinin diğer alanlarından
   (gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji) bilişsel alana
   doğru bir yönelme vardır.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı geniş sayıdaki disiplinlerden
   süzülerek ortaya çıkar". Disiplinlerarası bir yaklaşım, genel bir psikoloji
   kuramı için gerekli daha derin araştıımalara olanak verir. Değişik
   disiplinler de aynı alan üzerine eğilebilirler, disiplinlerin bir araya
   gelmesi kuramların birbiri içinde erimesini sağlar, sonuçta kesitsel ve
   birçok alanı kapsayan ve derinliğe ulaşmayı sağlayan teknikler elde
   edilebilir.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı, bireyin öznel olarak yaşadığı
   tüm psikolojik çevreyi içine alır". Böylece bir gelişim kuramı düşünce,
   duygu, benlik, ahlak, yaratıcılık, toplumsallaşma gibi gelişim alanlarını,
   bireyin okul, toplum, kültür gibi ortamlardaki durumunu inceleyebilir.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı, bir insanın tüm psikolojisi ile
   ilgili olan mevcut kavramların hepsiyle ilgilenir." Örneğin bir kuram,
   doğa-kazanım gibi tartışma konularıyla, kritik dönemler, çocuk yetiştirme
   teknikleri, anksiyetenin gelişimsel işlevi gibi sorunlarla ilgilenir.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı, sentez ve bütünleştirme özelliğinin
   yanısıra, bazı uzlaşmaz öğeleri reddetmek zorunda kalabilir".
   Örneğin, davranışçılığın Piaget'in kuramıyla ters düştüğü açıktır. Ancak,
   değişik bir yaklaşımla öyle bir reddetme yolu izlemeyebilir ve
   davranışçı yaklaşımlar safdışı edilmeyebilir.

   - "Bir psikoloji kuramı belirli uygulamalar için özel bağlantı
   süreçleri geliştirebilir". Örneğin, bir gelişim kuramının eğitim programları
   geliştirmede önemli katkıları olabilir.

   - "Bir psikoloji kuramı bir gelişim evreleri taslağı içerebilir".
   Evrelerin varlıkları ve özellikleri tartışma konusu olmakla birlikte
   betimleyici ve açıklayıcı rolleri kabul edilmektedir.

   - "Bir psikoloji kuramı bütün kültür ve alt kültürlerle ilişkilidir."

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı toplumsal normdan ayrılan bireyin
   gelişimine de yer vermelidir". Amaç, daha kapsamlı bir insan
   gelişimi için birçok kaynak ve içgörüden ürün alabilmektir. Karl Popper'in
   dediği gibi, kuramlar dünyayı bilimsel olarak avlayabilmek için
   ağ olarak kullanılırlar, bütün çaba ağı daha ince örebilmek olmalıdır
   (S. ve C. Modgil, 1980).

   Modern gelişim araştırmalarının çoğu kuramların yol göstericiliğinde
   yapılmış ve yapılmaktadır. Özellikle dört büyük psikoloji
   kuramı bütün araştırmaları etkilemektedir.

   Gelişim psikolojisine yön veren temel kuramlardan biri olgunlaşma
   kuramı (maturational theory)'dir. Bu kuramın dayandığı temel
   düşünce, çocukta zaman içinde görülen değişimlerin çoğunun bedendeki
   özel ve önceden belirlenmiş bir şema ya da plana göre ortaya
   çıktığıdır. Bu görüşe göre olgunlaşma bu planın doğal açılımının ortaya
   çıkmasıdır. Bütün gelişimlerin doğal süreçlerin ve biyolojik planların
   açılımıyla kendi kendine düzenlendiğini savunan bu görüş Arnold
   Gessell tarafından geliştirilmiştir. Gessell, öncelikle çocukların
   fiziksel ve devinimsel gelişimini incelemiş ve -çok az bir muhalefete
   karşı- pek çok kabul görmüştür. Buna karşılık, kişilik ve zihin gelişimine
   ilişkin olgunlaşmacı görüş şiddetle eleştirilmektedir.

   Sigmund Freud'un geliştirdiği psikanalitik kuram (psychoanalytic
   theory), insanın psikolojik bakımdan evrensel ilkelere uygun olarak
   geliştiğini kabul eder. Ancak Freud bir bireysel kişiliğin işlevsel
   yönlerinin toplumsal bir bağlam içinde biçimlendiğine de inanır. Freud'un
   gelişimciIere en önemli katkısı, tüm yaşam boyunca sürecek örüntülerin
   oluşmasında erken yaşam deneyimlerinin önemini vurgulamasıdır.

   Toplumsal öğrenme kuramı (social learning theory) geleneksel
   davranışçılığı aşarak, kişisel ve çevresel etkenlerin hepsinin birbiri
   içine girmiş belirleyiciler olarak etkide bulunduğunu savunur. Davranışın
   çevreden etkilendiği doğrudur, fakat çevre de kısmen bizim tarafımızdan
   yaratılır. Bu yaklaşım son derece etkili olmuştur, çünkü
   toplumsal gelişim süreçlerinin etkisiyle doğrudan ilişkilidir.

   Psikolojik gelişimi kavramanın bir başka yolu da düşünme ve
   bilme süreçlerinin gelişimini araştırmaktır. Bilişsel gelişim kuramı
   (cognitive-developmental theory)'nın en önemli adı Jean Piaget'tir.
   Piaget'in çalışmaları toplumsal ve ahlaksal gelişimin de bilişsel
   temelleriyle anlaşılabileceğini göstermiştir. Bilişsel gelişim kuramı,
   temeldeki yapı ile yaşantı arasındaki dinamik etkileşimi vurgular; bilişsel
   yeteneklerin gelişimine ve zihnin simgesel tasarımları anlama ve kullanma
   becerisine önem verir.

   Gelişim, ilerleyici (progressive), sırasal (sequential) ve kuşaklar
   boyunca aynı örüntüyü izleyen bir oluşumdur; aynı zamanda döngüsel
   (circular)dir, çünkü her kuşak olgunlaştıkça gelecek kuşağı büyütür.
   Yaşam döngüsünün doğası konusunda yazarlar, filozoflar, toplumbilimciler
   çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. Yaşam döngüsünün ilerleyen
   ve sırasal değişimleri konusunda, bu değişimlerin neden bir sıra
   ile meydana geldiği, ne kadarının biyolojik ne kadarının toplumsal ya
   da psikolojik etkenlerle belirlendiği, bu değişimlerin bütün kültürlerde
   ve bütün bireylerde aynen ortaya çıkıp çıkmadığı... sorunlarını açıklayan
   tek bir kuram henüz ortaya atılabilmiş değildir.

   Bununla birlikte, özellikle evrelere dayalı gelişim kuramlarının
   tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde kuruldukları söylenebilir.
   Sigmund Freud, Erik Erikson ve Jean Piaget insan gelişimini evrelere
   ayırarak inceleyen en önemli evre kuramcılarıdır. Daha önce belirtildiği
   gibi, evre kuramcıları gelişimi, görece sırasal, ani ve sabit bir değişimler
   dizisi olarak görürler. Evre kavramı, insan gelişimi çizgisinin
   aşamalı düzeylere bölündüğü görüşüne dayanır. Freud, her insanın
   oral, anal, fallik, lalent ve genital olmak üzere bir dizi psikoseksüel
   evreden geçerek geliştiğini, ancak bu gelişmede özellikle yaşamın ilk
   yıllarının önemli olduğunu kabul eder. Her evre, bireyin bir sonraki

   Tablo 4

   Yaşam Süresinde Gelişim Evreleri

   EVRE: DOĞUM ÖNCESİ EVRE

   Yaş dönemi: Gebelikten doğuma

   Temel özellikler: fiziksel gelişim

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: -

   Ahlak evresi KOHLBERG: -

   EVRE: BEBEKLİK

   Yaş dönemi: Doğumdan yaklaşık 18'inci aya

   Temel özellikler: Gelişmiş hareket; basit dil;
   toplumsal bağlanma

   Bilişsel evre PİAGET: Duyusal devinimsel

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: Oral; anal

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Güven/Güvensizlik

   Ahlak evresi KOHLBERG: Ahlak-öncesi (Evre 0)

   EVRE: ERKEN ÇOCUKLUK

   Yaş dönemi: Yaklaşık 18'inci aydan yaklaşık 6'ıncı yıla

   Temel özellikler: İyi gelişmiş dil; cinsel tip;
   grup oyunu; okula hazırlığın bitişi

   Bilişsel evre PİAGET: İşlem-öncesi

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: Fallik; Oedipal

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Özerklik/Kuşku;
   Girişim/Suçluluk

   Ahlak evresi KOHLBERG: İtaat ve ceza (Evre 1);
   Karşılıklılık (Evre 2)

   EVRE: GEÇ ÇOCUKLUK

   Yaş dönemi: Yaklaşık 6'ıncı yıldan yaklaşık 13'üncü yıla

   Temel Özellikler: Birçok bilişsel süreç yetişkin
   düzeyinde (işlem hızı hariç); oyun grubu

   Bilişsel evre PİAGET: Somut işlem

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: Örtülü dönem

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Çalışkanlık/Aşağılık duygusu

   Ahlak evresi KOHLBERG: İyi çocuk (Evre 3)

   EVRE: ERGENLİK

   Yaş dönemi: Yaklaşık 13'üncü yıldan yaklaşık 20'inci yıla

   Temel özellikler: Erinlikle başlar, olgunlukla biter;
   yüksek bilişsel düzeylere ulaşma; anababadan bağımsızlık;
   cinsel ilişki evreye geçmeden önce çözmek zorunda olduğu
   bir çatışma içerir.

   Bilişsel evre PİAGET: Soyut işlem

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: Genital evre

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Kimlik/Rol karışıklığı

   Ahlak evresi KOHLBERG: Yasa ve düzen (Evre 4)

   EVRE: GENÇ YETİŞKİNLİK

   Yaş dönemi: Yaklaşık 20'inci yıldan yaklaşık 45'inci yıla

   Temel özellikler: Meslek ve aile gelişimi

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Yakınlık/Yalıtılmışlık

   Ahlak evresi KOHLBERG: Toplumsal anlaşma (Evre 5)

   EVRE: ORTA YAŞ

   Yaş dönemi: Yaklaşık 45'inci yıldan yaklaşık 65'inci yıla

   Temel özellikler: Meslekte en yüksek düzey; kendini
   değerlendirme; "boş yuva" bunalımı; emeklilik

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-Toplumsal evre ERİKSON: Üretkenlik/Kendine dönüklük

   Ahlak evresi KOHLBERG: İlkeli evre (Evre 6 ve 7,
   ikiside ender)

   EVRE: İLERİ YAŞ

   Yaş dönemi: Yaklaşık 65'inci yıldan ölüme

   Temel Özellikler: Aileden, başarılardan tad alma;
   bağımlılık; dulluk; kötü sağlık

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Bütünlük/Umutsuzluk

   Ahlak evresi KOHLBERG: -

   EVRE: ÖLÜM

   Yaş dönemi: -

   Temel özellikler: Özel anlamda bir "evre"

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: -

   Ahlak evresi KOHLBERG: -

   Kaynak: Ph. G. Zimbardo, Psychology and Life, 1979.

   Psikanalitik geleneğe bağlı bir kuramcı olan Erikson sekiz psikososyal
   evre ayırt eder; birey bunların her birinde başarıyla çözmek zorunda olduğu
   temel bir çatışma yaşar. Erikson'un kuramı, kişinin yaşam süresi
   (life span) boyunca yer alan sürekli bir kişilik gelişimi sürecinden söz
   ederek Freud'un kuramını aşar. Piaget, büyümekte olan çocuğun içinde
   yaşadığı dünyaya nasıl uyum sağladığı sorununu temel olarak alır ve
   dört bilişsel gelişim evresi saptar. Kohlberg, Piaget'i izleyerek, ahlak
   alanında altı evreli bir gelişim kuramı oluşturmuştur.

   Tablo 4'te, yaşam süresinde ortaya çıkan gelişim evreleri belli
   başlı kuramlar açısından, bu evrelerin yaklaşık yaşları ve temel olayları
   belirtilerek gösterilmektedir; Tablo 5 kuramları karşılaştırmaktadır.

   Tablo 5

   Gelişim Kuramları

   BİYOLOJİK KURAMLAR:

   Gelişimin Doğası: Doğa

   Rehber Süreç: Olgunlaşma

   Birey: Etkin

   Gelişimin Biçimi: Evre

   Odak: Yapıda ve davranışta gözlenebilir değişimler

   PSİKODİNAMİK KURAMLAR:

   Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

   Rehber Süreç: Olgunlaşma

   Birey: Etkin

   Gelişimin Biçimi: Evre

   Odak: Kişilik yapısında içsel değişimler

   KOŞULLANMA KURAMLARI:

   Gelişimin Doğası: Kazanım

   Rehber Süreç: Öğrenme

   Birey: Edilgin

   Gelişimin Biçimi: Sürekli

   Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

   BİLİŞSEL TOPLUMSAL ÖĞRENME KURAMLARI:

   Gelişimin Doğası: Kazanım

   Rehber Süreç: Öğrenme

   Birey: Ilımlı etkin

   Gelişimin Biçimi: Sürekli

   Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

   BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARI:

   Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

   Rehber Süreç: Olgunlaşma

   Birey: Etkin

   Gelişimin Biçimi: Evre

   Odak: Zihinsey yapıda içsel değişimler

   BİLGİ-İŞLEM KURAMLARI:

   Gelişimin Doğası: Kazanım

   Rehber Süreç: Öğrenme

   Birey: Etkin

   Gelişimin Biçimi: Sürekli

   Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

   KÜLTÜREL-BAĞLAMSAL KURAMLAR:

   Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

   Rehber Süreç: Olgunlaşma ve öğrenme

   Birey: Etkileşimci

   Gelişimin Biçimi: Sarmal

   Odak: birey ile toplum arasındaki ilişki

   Kaynak: Hoffman ve ark., 1994


   ...And Justice For All


  6. #6
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   Gelişim alanında "olgunlaşma kuramı" (A. Gesell) ve "etolojik
   kuram" (K. Lorenz ve N. Tinbergen) genellikle biyolojik kuramlar
   olarak adlandırılır. Freud'un "psikoseksüel kuramı" ve Erikson'un
   "psikososyal kuramı" psikodinamik kuramlar çerçevesinde yer alır.
   Bilişsel kuramlar grubunda Piaget'in "bilişsel gelişim kuramı", Kohlberg'in
   "ahlak gelişimi kuramı" ayrıca "toplumsal biliş kuramları",
   "bilgi-işlem kuramları" bulunur. Öğrenme kuramları içinde "koşullanma
   kuramları" (Pavlov, Watson, Skinner) geleneksel kuramlardır,
   bunları "toplumsal öğrenme kuramları" (Dollard, Miller) izler; bu
   grupta en yeni akım "bilişsel toplumsal öğrenme kuramı" (Bandura)
   olarak ortaya çıkar. Gelişim alanında son olarak kültürel-bağlamsal
   kuramlar'ı buluyoruz; Vygotsky'nin "toplumsal-tarihsel kuramı" ve
   Bronfenbrenner'in "ekolojik kuramı" bu grupta yer almaktadır (bk.
   Tablo 5). Bütün bu kuramlar insan gelişiminin düzenli olduğu, dolayısıyla
   davranışın önceden kestirilebileceği sayıltısına dayanırlar.
   Bir ayrıksılık dışında bütün kuramlar bireyi etkin bir varlık olarak
   görürler. Bir kuramın insanın doğasını, gelişimin özünü nasıl gördüğü
   sorusu kuramların değerlendirilmesinde en önemli noktadır (bu temel
   görüşler aşağıda kuramlar karşılaştırılırken açıklanmaktadır).

   Kuramların Karşılaştırılması

   Önceki sayfalarda kısaca özetlediğimiz gelişim kuramlarını burada
   daha ayrıntılı biçimde ele alacak ve aralarındaki ilişkileri de
   araştıracağız. Böylece, gelişimin duygusal, bilişsel, toplumsal boyutları
   arasındaki ihmal edilemez bağları da görmüş olacağız. Bu arada kuramlara
   yöneltilen temel eleştiriler de ortaya konmuş olacaktır. Ancak
   bu ayrıntılara girmeden önce kuramların gerisinde yer alan dünya görüşlerini
   incelemekte yarar görüyoruz. Perlmutter ve Hall'ın (1992)
   belirttiği gibi, gelişimciler, gelişme süreçlerini açıklamaya yönelik
   kuramlarını kurarken insanın doğasına ve davranış süreçlerine ilişkin
   değişik modellere dayanırlar. Her model farklı bir dünya görüşünü
   temel alır ve gelişimi temsil edecek farklı bir analoji kullanır. Böylece,
   gelişimciler tarafından temel alınan dünya görüşü onların gelişimin
   değişik yönlerini tanımlama, araştırma ve yorumlama yollarını etkiler.
   Perlmutter ve Hall bellibaşlı üç model olduğunu söylemektedir:
   Mekanistik, organizmik, diyalektik (başka yazarların başka sınıflamalar
   yaptığı gözden kaçırılmamalı). Onlara göre bu modellerin hiçbiri
   ne doğru ne de yanlıştır; ama herbiri gelişimi anlamada rehber olarak
   kullanılabilir (bk. Tablo 6. Okuyucunun Tablo 5 ile Tablo 6'yı birlikte
   incelemesi yararlı olacaktır).

   Tablo 6

   Gelişime İlişkin Dünya Görüşleri

   BENZETME:

   Mekanistik: Makina

   Organizmik: Organizma

   Diyalektik: Orkestra müziği

   BİREY:

   Mekanistik: Genel olarak edilgin

   Organizmik: Etkin

   Diyalektik: Etkileşimsel

   ODAK:

   Mekanistik: Davranışta gözlenebilir değişimler

   Organizmik: Yapıda içsel değişimler

   Diyalektik: Birey ile toplum arasında ilişki

   DEĞİŞİM TÜRÜ:

   Mekanistik: Niceliksel

   Organizmik: Niteliksel

   Diyalektik: Niceliksel ve niteliksel

   Kaynak: Perlmutter ve Hall, 1992.

   Mekanistik modeller makina benzetmesini kullanır ve gelişimin
   de makinanın işleyişini yöneten yasalar gibi düzenli yasalara bağlı
   olduğunu kabul eder. Gelişimi dış güçler etkiler; davranış geçmişteki
   deneyimlerle ve şimdiki durumlarla biçimlenir. İnsanların duyguları,
   düşünceleri ve eylemleri değişir, ama yapıları değişmez (otuz yaşındaki
   biriyle yedi yaşındakinin bilişsel yapıları farklı değildir). Bu modelde
   davranış uyarılmanın sonucudur, dolayısıyla insanların eylemleri
   çevreye tepkiler doğrultusunda açıklanır. Öğrenme kuramcıları davranışı
   açıklarken ve bazı biliş kuramcıları zihnin işleyişini açıklarken
   bu modeli kullanırlar. Bu yaklaşımda insan edilgin bir varlıktır (ancak,
   bu modelden kaynaklanan "toplumsal biliş kuramı"nda birey
   akılcı bağlamda etkin sayılmaktadır). Organizmik modeller insanı etkin
   ve değişen organizmalar olarak görürler. İnsanlar çevreyle etkileştikleri
   için köklü bir biçimde değişirler. Düşüncedeki gelişme deneyimin
   basit bir sonucu değildir, yapıdaki biyolojik temelli özel bir
   değişimi yansıtır (otuz yaşındaki birinin bilişsel süreçleri yedi yaşındaki
   birininkinden niteliksel olarak farklıdır). Organizmik yaklaşım
   gelişimin hedefiyle ve davranışın örgütlenme biçimiyle ilgilenir; davranışın
   dışsal nedenini değil, bireyin içindeki değişim kurallarını tanıma
   ve tüm sistemi betimleme amacını güder. Bu yaklaşımda birey etkindir,
   etkinliğinin kaynağı da kendisidir. Diyalektik yaklaşım insanın
   sürekli değişen bir çevreyle etkileşim içinde olduğunu kabul eder.
   Gelişim, aralarında hiçbir zaman yetkin bir uyum bulunmayan biyolojik,
   fiziksel, psikolojik ve toplumsal boyutlara sahiptir. Diyalektik
   yaklaşım birey ile toplum arasındaki ilişkiye odaklanır; bireyin gelişimi
   büyük ölçüde tarihsel andaki olaylardan etkilenir (bu nedenle, yüzyılımızda
   doğmuş birinin gelişimi geçen yüzyılda doğmuş birininkinden
   farklı olacaktır). Diyalektik yaklaşımın mekanistik ve organizmik
   yaklaşımların kavramlarını bütünleştirebileceğini ileri süren gelişimciler
   vardır (Perlmutter ve Hall, 1992).

   Şimdi, daha önce sözünü ettiğimiz gelişim kuramlarını birbiriyle
   karşılaştırarak inceleyebiliriz.

   Olgunlaşma kuramı insanoğlunun sırasal bir büyüme (sequential
   growth) gösterdiği ilkesini embriyoloji çalışmalarından almıştır. Embriyonun
   epigenetik olarak bazı evrelerden geçerek büyüdüğü ve bu sıranın
   her zaman sabit olduğu bu çalışmalarda ortaya konmuştur. İşte
   bu embriyolojik modeli çocuk gelişimine uygulayan kişi Arnold Gesell
   (1880-1961) olmuştur. Gesell'e göre, olgunlaşma mekanizması
   doğumdan önce olduğu gibi sonra da gelişimi yönlendirmeyi sürdürür.
   Gelişim hızları açısından çocuklar arasında farklılık olmakla birlikte
   hepsi aynı sırayı izler. Çocuklar, sinir sistemleri yeterli derecede
   olgunlaştığında, oturur, yürür ve konuşurlar. Bu gelişmede öğrenmenin
   çok az katkısı vardır. Ancak Gesell normal gelişim için belirli çevresel
   koşulların da gerekli olduğunu kabul eder. Olgunlaşma süreci herhangi
   bir biçimde zarar gördüğünde normal gelişim de engellenecektir.
   Örneğin embriyo oksijen yokluğuna uğrarsa organların gelişiminde
   ciddi sorunlar görülür. Doğum sonrası gelişimde de çevrenin belirli
   koşulları taşıması gerekmektedir. Örneğin, çevrelerinde yeterli derecede
   uyaran olmayan, yeterli bakım görmeyen kurum çocukları iyi gelişemezler.
   Gesell en önemli çalışmalarını devinim gelişimi alanında
   yapmış, ancak olgunlaşma mekanizmasının bütün gelişimi belirlediğini
   kabul etmiştir. Gesell'e göre çocuk yetiştirmek de olgunlaşma
   ilkesinin tanınmasıyla başlamalıdır. İnsanoğlu dünyaya biyolojik evrimin
   ürünü olan bir programla gelir; anababa belirli kurallara zorlamadan,
   çocuğu kendisinden alacağı doğal ipuçlarına göre eğitmeyi bilmelidir.

   Gesell'i eleştiren kuramcılara göre, çocuğun gelişiminde dış çevre
   iç plandan daha etkilidir. Gesell ayrıca, gelişimdeki yaş normlarını
   çok kesin biçimde verdiği, olabilecek değişiklikleri dikkate almadığı
   için de eleştirilmektedir. Buna karşılık Gesell'in, özellikle bebeğin
   devinim gelişimine ilişkin normları hala çok değerlidir; çocuğun kendini
   ayarlaması, anababanın da buna duyarlı olması ilkesi de geçerliğini
   korumaktadır.

   Psikanalizin gelişim psikolojisine belli başlı katkısı evre kavramıdır.
   Freud (1856-1939) insan gelişiminin çeşitli evrelerini tutarlı bir
   sistem halinde betimleyen ilk bilim adamıdır. Son olarak psikanaliz,
   insanın eylemlerinin ve düşüncelerinin ilk bakışta görüldüğünden daha
   karmaşık olduğunu öğretmiştir bize.

   Psikanaliz kuramı gelişim alanını etkilemiş olmakla birlikte, çağdaş
   gelişimciler genellikle birçok psikanalitik görüşü yetersiz ya da
   yanlış bulmaktadırlar. Örneğin, ilk üç psikoseksüel evrenin yetişkinlikteki
   kişilik gelişimini belirlediği görüşü normal çocukların araştırılmasında
   pek az destek bulmuştur. Ayrıca, yetişkinlikteki kişilik özelliklerinin
   ve davranışların çoğunun sosyo-kültürel çevreden ve gündelik
   yaşamdan etkilendiği konusunda görüş birliği vardır. Psikanalizin
   tarihsel önemi bütün bu tartışmaları başlatan ilk kuram olmasıdır.

   Toplumsal öğrenme kuramının en önemli adı olan Bandura insan
   yaşamında "gözlem yoluyla öğrenme"nin önemini savunur. Gözlemsel
   öğrenme dört süreç içinde gelişir: Dikkat etme, akılda tutma, davranışı
   tekrarlama, pekiştirme ve güdüleme. Aslında bu dört süreç birbirinden
   ayrı değildir, birlikte işler. Bandura bu dört sürece dayanan "model
   alarak öğrenme" olgusunu, daha geniş bir çerçeve içinde asıl
   "toplumsallaşma" süreci açısından değerlendirir. Toplumsallaşma süreci
   içinde bir toplumun üyelerine toplumsal kabul gören davranışlar, cinsiyet
   rolleri öğretilir. Kişi toplumsallaştıkça dış ödül ve ceza sistemlerine
   bağımlı kalmadan kendi iç denetim örüntülerini geliştirir. Kişi kendini
   değerlendirme standartlarını oluştururken gözlemlediği modellerin
   standartlarını örnek alır. Toplumsal öğrenme kuramcıları paylaşma,
   yardımlaşma, işbirliği gibi olumlu toplumsal davranışların da bu modellerden
   etkilendiğini kabul ederler. Sonuç olarak bu yaklaşımda,
   model davranışlar aracılığıyla insana her tür davranışın öğretilebileceği
   ilkesi benimsenmektedir.

   Toplumsal öğrenme kuramcısı Banduranın görüşleri ile bilişsel
   gelişim kuramcısı Piaget'in görüşleri arasında birleşen ve ayrılan noktalar
   vardır. Her iki kuramcı da çocuğu öğrenme süreci içinde oldukça
   etkin ve bilişsel bir varlık olarak kabul eder. Ancak Bandura dış çevrenin
   etkilerini savunurken, Piaget iç güçlerin önemini vurgular. Piaget'e
   göre gelişim, dışardan öğretilenden bağımsız olarak, çocuğun içsel
   ilgi ve merakı sonucu kendi kendine ilerleyen bir süreçtir. Bu süreç
   bazı içsel değişikliklerle evrelerin ortaya çıkmasını sağlar. Daha çok
   çevreci olan Bandura ise Piaget'in görüşlerini iki açıdan eleştirir. Bandura
   ya göre çocuklar çevreye içsel bir merak duydukları için değil,
   pekiştiricilerle özendirildikleri için öğrenir, daha sonra bu dış
   değerlendirmeleri içselleştirirler. Yine Bandura'ya göre çocukların ne
   öğrendiklerini evreler değil izlenen modeller belirler; hatta toplumsal
   öğrenme yöntemleriyle Piaget'in evrelerini değiştirmek bile olanaklıdır.

   Bilişsel gelişimciler dış çevrenin çocuk üzerindeki etkisinin önemini
   kabul etmekle birlikte çocuktan kaynaklanan gelişime de yer vermek
   istemektedirler. Dolayısıyla gelişimciler, Bandura'nın kendiliğinden
   öğrenme olgusunu ihmal edişini eleştirmektedirler. Gelişimcilere
   göre Bandura çok fazla çevrecidir ve bu tutum dikkatimizin çocuktan
   uzaklaşmasına yol açmaktadır (W. Crain, 1980).

   Piaget'e göre zeka gelişimi "sürekli ve ilerleyici bir dengelenme
   sürecidir" ve "gelişimin evreleri ya da düzeyleri birbirini izleyen
   dengelenme basamaklarından oluşur." Gelişim sırasında birbiri ardına ortaya
   çıkan farklı bütünsel yapılar doğuştan değildir, derece derece kurulurlar,
   bir oluşumun sonucudurlar. Zeka esas olarak etkin bir doğaya
   sahiptir. Ruhsal yaşamın hareket noktası bilinç değil, etkinliktir ve
   ruhsal gelişim eylemin derece derece zihinselleşmesinden ibarettir.
   Piaget'e göre, "eylem düşünceden önce gelir." Eylem işlemde içselleşir.
   Pratik zeka kavramsal zeka haline gelir.

   Bilişsel gelişim kuramının belirlediği evreler ile psikanalizin
   belirlediği evreler arasında karşılaştırma yapmak yararlı olacaktır. Piaget
   (1896-1980) daha başlangıçtan itibaren ve araştırmaları boyunca kendi
   bulgularını psikanalizin bulgularıyla karşılaştırmaya çalışmıştır. Sonunda
   Piaget, 1933'deki psikanaliz kongresinde kendi zeka psikolojisi
   ile psikanaliz arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Piaget, duygusal
   gelişimle bilişsel gelişim arasında koşutluk olduğuna, ikisinin de evre
   sistemi aracılığıyla belirlenebileceğine inanmaktadır. Piaget zihinsel
   ve duygusal evreleri sistemleştirmekte ve her zihinsel evreye karşılık
   olan duygusal görünümleri belirtmektedir. Piaget'e göre iki alan arasındaki
   koşutluk açık ve kesindir: Duygusal alan, yapısı zihinsel olan
   davranışın enerji kaynağını oluşturur. Bu düzenleme Piaget'in evre sistemini
   genelleştirmekte ve evre anlayışı kişiliğinin evreleri anlayışı
   haline gelmektedir.


   ...And Justice For All


  7. #7
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   Piaget'e göre Freud'un temel keşiflerinden biri, çocuğun duygusal
   alanın iyi belirlenmiş evrelerinden geçerek gelişmesi, evreler arasında
   yetkin bir sürekliliğin olması olgusudur. Piaget'in Freud'a yönelttiği
   temel eleştiri ise, keşfettiği duygusal olguları yorumlamasının yetersiz
   kalması yönündedir. Piaget'e göre bu yetersizliğin nedeni Freud'un hala
   geleneksel çağrışımcı psikoloji çerçevesinde düşünmesidir. Piaget
   Freud'un keşfettiği temel duygusal olguların kendi evre anlayışıyla ve
   sistemiyle kolayca bütünleştirilebileceği inancındadır.

   Piaget'e göre, gelişimde bilişsel ögeler ile duygusal ögeler birbirinden
   ayırt edilemez. Duygusal alan, zekanın yapılarının değil işleyişinin
   tabi olduğu bir enerji kaynağı rolünü oynar. Gerçekte enerjisiz
   bir yapı ve yapısız bir enerji olamayacağı için, her yeni yapıya bir
   enerji düzenleme biçimi, her duygusal davranış düzeyine de belirli bir
   bilişsel yapı tipi denk düşmelidir. Bu açıdan bakıldığında, Piaget'in
   sistemindeki farklı evreler onlara denk düşen duygusal görünümlerle
   tamamlanabilir. Piaget'e göre gerçeklikte duygusal ve bilişsel davranıştan
   ayrı ayrı söz etmek olanaksızdır; her davranış "aynı zamanda
   hem o, hem öbürü"dür. Bunu kavramak için yapının ve enerjinin dilini
   öğrenmek gerekir. Piaget'in yaklaşımında duygusal gelişim zihinsel
   gelişime bağlıdır. Fakat zeka ile duygu arasında bir doğa farkı vardır:
   "Davranışın enerjisi duygusal alanı ortaya çıkarır; davranışın yapıları
   ise bilişsel işlevleri ortaya çıkarır." Duygusal alan zekanın işleyişine
   müdahale eder, ama yapılar yaratamaz. Piaget'e göre, "Duygusal işlev,
   ona araçlarını sağlayan ve onun hedeflerini aydınlatan zeka olmadan
   hiçbir şey değildir."

   Bilişsel gelişim ile toplumsal gelişim arasında da ilişki kurulabilir;
   bu ilişkiyi belirten en genel kavram "toplumsal biliş" (social cognition)
   kavramıdır. Toplumsal bilişin gelişimi, insani, toplumsal dünyaya
   ilişkin bilişlerin gelişimidir. Bu gelişim, ben'in ben-olmayan'dan,
   kişinin kişi-olmayan'dan ve bir kişinin başka bir kişiden gitgide ayrılması,
   farklılaşması süreci olarak tanımlanabilir.

   Piaget'e göre çocuğu çevre ile ilişkiye sokan etkinlik özümleme
   ve uyma süreçlerini içerir, zeka da bu özne-nesne ilişkisiyle tanımlanır.
   Özne ile nesne arasındaki ilk ilişki ikili olmayan (adüalistik) bir
   farklılaşmamışlık ilişkisidir; bu ilişkide ben ile ben-olmayan arasında
   hiçbir ayırım yoktur. Sonra iki yönlü bir hareketle, yani deneyimin
   değerlendirilmesini sağlayan dışsallaştırma hareketiyle ve zihinsel işleyişin
   bilincini kazandıran içselleştirme hareketiyle, kendi özerklikleri
   ve etkileşimleri içinde öznenin kurulması ve dünyanın kurulması gerçekleşir.
   Piaget'e göre, "zeka ne benin bilinciyle başlar, ne de nesnelerin
   bilinciyle; zeka bunların etkileşiminin bilinciyle başlar ve bu etkileşimin
   iki kutbunun aynı anda birbirine yönelmesiyle, zeka kendi
   kendini örgütlerken dünyayı da örgütler." Başlangıçta her şey özne ve
   onun eylemi üzerinde odaklaşmıştır; sonra derece derece merkezden
   ayrılma (decentration) gerçekleşir, böylece özne diğer nesneler arasında
   bir nesne olur. Piaget'e göre bu gelişimi belirleyen ilke şudur:
   Bütünsel bir benmerkezlilikten nesnelliğe geçiş (Tran-Thong, 1978).

   Flavell'e göre, toplumsal biliş, insani nesnelerin ve onların yaptıklarının
   bilişi anlamına gelmektedir. Bu bilişin içinde ben'e, diğer insanlara,
   toplumsal ilişkilere, örgütlere ve kurumlara, genel olarak insani,
   toplumsal dünyamıza ilişkin algı, düşünme ve bilgi vardır. Toplumsal
   biliş insanları ve insanın yaptıklarını konu edinir. Örneğin makinalar,
   matematik, ahlaksal yargılar insani bilişin konuları ve ürünleridir;
   ama yalnızca sonuncusu insani toplumsal bilişin konusu sayılabilir.
   Toplumsal biliş kesinlikle toplumsal dünyayı ele alır, fiziksel ve
   mantıksal-matematiksel olanı değil. Böylece toplumsal biliş alanındaki
   özel gelişim eğilimleri şu alanlarda ortaya çıkmaktadır: Algılar,
   duygular, düşünceler, niyetler, ben, kişilik, ahlak.

   Bilindiği gibi, Piaget'in kuramı öncelikle çocukların bilişsel
   gelişimiyle ve onların fiziksel dünyanın işleyişini anlayışlarıyla ilgilidir.
   Kuramın temel sayıltısı, insanları ve toplumsal ilişkileri anlamada
   etkili olan bilişsel etkenlerin fiziksel dünyayı anlamada rolü olan
   etkenlerle aynı olduğudur. Piaget toplumsal dünyanın çocuğu fiziksel
   dünyayla aynı biçimde etkilediğini kabul etmektedir. Bu temel kabulleri
   nedeniyle Piaget'in modeli -toplumsal deneyimi gelişimin kaynağı
   olarak kabul etse bile- toplumsal alanla çok az ilgilenmektedir. Günümüzün
   bilişsel kuramcıları ise Piaget'in toplumsal deneyimle ilgili
   görüşünü pek paylaşmamaktadırlar. Onlara göre toplumsal deneyimin
   çocuk üzerindeki etkisi Piaget'in sandığından hem daha farklı, hem de
   daha önemlidir. Toplumsal biliş kavramının ortaya çıkması da işte bunun
   sonucu olmuştur (Vasta ve ark., 1992).


   ...And Justice For All


  8. #8
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   İİ. YETİŞKİNLİK PSİKOLOJİSİ

   Bilimsel yayınlarda "yetişkinlik" terimi genellikle "bebeklik",
   "çocukluk", "ergenlik" terimleri kadar açık ve somut değildir. Örneğin
   Freud, yetişkin yaşamı daha önce oluşmuş kişilik yapısının yüzeyinde
   sadece bir dalgalanma olarak görür. Piaget ergenlikten sonra önemli
   bilişsel değişimlerin oluşmadığını varsayar; Kohlberg ahlak gelişiminin
   erken yetişkinlik yıllarında tamamlandığını kabul eder.

   Bilim dünyası, Erikson, Bühler, Jung gibi psikologları izleyerek,
   yetişkinliğin tek başına duran, ergenlikle yaşlılık arasında ayrımlaşmamış
   bir biçimde yer alan bir evre olmadığını kabul etmeye başlamıştır.
   Yetişkinliğin bir "varlık durumu" olduğu anlayışı, yerini yetişkinliğin
   bir "oluşum süreci" olduğu görüşüne bırakmaktadır.

   :::::::::::::::::

   1. Yetişkinliğin Tanımlanması

   Yetişkin (adult) sözcüğü Latince büyümek (adolescere) fiilinin
   geçmiş zaman ortacından türemiştir, dolayısıyla "yetişkin" bir kişi
   "büyümüş" bir kişi sayılır. Buradaki tanım sorunu, yetişkinin sadece
   fiziksel özellikler bakımından değil, psikolojik özellikler bakımından
   da dikkate alınması gereğinden doğmaktadır. Yetişkin kişinin fiziksel
   ve psikolojik bakımdan olgunlaşmış olduğu varsayılır. Oysa fiziksel
   olgunlaşmayı ölçmek güçtür, psikolojik olgunlaşmayı tanımlamak bile
   güçtür, çünkü birtakım psikolojik süreçler yaşlılık yıllarına dek gelişmeyi
   sürdürmektedir. Fiziksel ve psikolojik olgunlaşmayı ölçme güçlüğü
   nedeniyle birçok gelişimci sorunu atlamış ve sadece yaş düzeyine
   dayalı bir tanımı benimsemiştir. Oysa yaş ve yaş sınırları konusunda
   da bir anlaşmanın olduğu söylenemez.

   Birçok toplumda yetişkinliğin başlangıcı, öğrenim yaşamını bitirmiş,
   tam-zamanlı bir işe girmiş ve evlenmiş olmakla tanımlanmaktadır.
   Bununla birlikte, bir yetişkin olmak toplumun farklı kesimleri için
   çok farklı bir konudur. Üstelik yetişkinliğin kendisi de toplumdaki
   farklı yaş grupları için farklı anlamlara gelir. Yetişkinlik bir tek değil
   birçok yaşantı içerdiği için herkesin yetişkinlik anlayışı önemli ölçüde
   farklılaşır. Halkın yetişkinlik konusundaki duyguları, tutumları ve
   inançları toplum içinde yetişkin olan bireylerin oranından da etkilenir.
   Günümüzde gençliğe yönelik vurgulamanın çeşitli koşullar düzeldikçe
   gelecekte yetişkinliğe yöneleceği beklenebilir.

   Öte yandan, yetişkinliğin yaşlılıkla, biyolojik ve toplumsal değişimle
   bir tutulması da ortak bir yönelimdir. "Biyolojik yaşlanma", insan
   organizmasının yapı ve işleyişinin zaman içindeki değişimlerine
   dayanır. "Toplumsal yaşlanma" ise, bir bireyin zaman içinde rolleri
   üstlenmesindeki ve terketmesindeki değişimlere dayanır. Bir birey,
   doğumdan ölüme, hem toplum tarafından düzenlenmiş evrelerden,
   hem de biyolojik evrelerden geçer. Dolayısıyla, bireyin yaşam döngüsü
   geçiş noktalarıyla işaretlenmiştir. Toplumun gözünde yaş, yaşam
   süresindeki belirli noktalarla bağlantılı bir davranış beklentileri dizisidir.
   Toplum, değişik yaşlarda olunacak ve yapılacak uygun şeyleri tanımlar,
   buna "yaş normları" adı verilir. Örneğin bir erkek ya da kadın
   için "en uygun" evlenme, okulu bitirme, çocuk sahibi olma, emekliye
   ayrılma yaşını toplum belirler. Bireyler kişisel isteklerini (kendi
   içselleşmiş yaş normlarını) toplumun yaş normlarına uydurmaya yönelirler.

   Yaş normları bir role ilişkin "resmi" kurallarla düzenlendikleri
   zaman çok açıktırlar. Örneğin, seçimlerde oy verme yaşı, emekliye
   ayrılma yaşı böyledir. Yaş normları değişik yaşlara uygun roller konusundaki
   beklentiler açısından ise "gayriresmi" olurlar; kişilerin bazı etkinlikler
   için "çok genç", "çok yaşlı", "tam yaşında" olduğunu söylemek g
   gibi. "Yaşına göre davran!" uyarısı yaşam beklentilerinin çoğunu etkiler.


   ...And Justice For All


  9. #9
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   2. Yetişkinliğin Evreleri

   Evre kuramcıları çocuk gelişimi gibi yetişkin gelişiminin de birbirini
   izleyen evrelerden oluştuğunu kabul ederler. 1970'lerde Daniel
   J. Levinson ve Yale araştırmacıları yetişkinlikteki gelişim evrelerini
   saptamaya çalıştılar ve erkek yetişkinin gelişiminde altı evre saptadılar.
   Levinson ve arkadaşları yetişkinliğin tcmel görevinin yaşamboyu
   süren bir yapı yaratmak olduğunu kabul ederler. Bir erkek, yeni
   bir yapı yaratarak ya da eskisini yeniden değerlendirerek yaşamını dönem
   dönem yeniden kurmalıdır. Levinson'un, Erikson'un psikososyal
   kuramına dayanan gelişim kuramında yerleşik evreler ile geçiş evreleri
   birbirini düzenli bir sıra içinde izler. Yerleşik evrelerde insanlar
   amaçlarını az çok sakin bir biçimde izlerler; geçiş evrelerinde ise insanın
   yaşam yapısında büyük değişimler olur.

   İlerde açıklanacağı gibi, Levinson'un evre kuramında temel kavram
   yaşam yapısı kavramıdır. Yaşam yapısı, bireyin topluma girme
   yolları (roller, üyelikler, ilgiler, yaşam üslubu, amaçlar), aynı zamanda
   bireyin yaşadığı kişisel anlamlar, düşlemler, değerler olarak tanımlanır.
   Bu kuram ilk ve orta yetişkinlikte ortaya çıkan çeşitli evreleri ve
   geçişleri saptamaktadır. Betimlenen yaşam akışı, huzurlu ya da kargaşalı
   olabilen geçişlerle kesintiye uğrayan görece kararlı dönemlerden
   oluşmaktadır. Geçiş'ler bir insanın yaşamını yeniden değerlendirmesine
   ve varolan ya da yeni bir yaşam yapısına yeniden bağlanmasına
   ilişkin bir bunalımı içerir. Yeni bir yaşam yapısı seçilirse meslekte,
   yaşam üslubunda, evlilikte dramatik değişimler olabilir. Levinson'un
   erkek yetişkinin gelişimi dönemleri tablosu aşağıda yer almaktadır
   (Tablo 7).

   Levinson'un erkek yetişkinin gelişim dönemlerine ilişkin açıklamaları
   şöyledir:

   a. Aileden ayrılma. Onlu yılların sonu ve yirmilerin başlarında
   başlayan bu dönem, aile odaklı ergen yaşamı ile yetişkin dünyasına
   girme arasındaki geçiş dönemidir. Genç erkek askerlik ya da üniversite
   gibi bir geçiş kurumu seçebilir ya da evde kalmayı sürdürerek
   çalışmaya koyulabilir. Bu dönem sırasında ailede kalmak ile dışarıya
   gitmek arasında hemen hemen eşit bir denge vardır. Ailenin sınırını
   tam olarak aşmak temel bir gelişim görevidir. Çünkü bu değişiklik
   yeni roller edinmeyi, yaşam düzenlemeleri yapmayı, daha özerk ve sorumlu
   olmayı gerektirir. Bu dönem aşağı yukarı üç-beş yıl sürer.

   Tablo 7

   Yetişkinin Gelişim Dönemleri

   Dönemler - Yaşlar

   Aileden ayrılma; aileden bağımsız olma çabası - 16-18'den 20-24'e

   Yetişkin dünyasına katılma; yeni bir ev, yetişkin
   rollerinin keşfi ve üstlenilmesi, ilk yaşam yapısının
   biçimlendirilmesi - 20'lerin başlarından 28'e

   Otuz yaş geçişi; yaşam yapısının yeniden
   değerlendirilmesi - 28'den 30'a

   Durulma; kararlı bir yuva kurma, başına buyruk
   olma - 30'ların başlarından 38'e

   Orta yaş geçişi; yaşam yapısının yeniden
   değerlendirilmesi - 38'den 40'ların başlarına

   Orta yetişkinliğin kararlılık kazanması - 40'lann ortaları

   Kaynak: Levinson ve ark., 1974. Aktaran Liebert ve
   Wicks-Nelson, 1981

   b. Yetişkin dünyasına katılma. Bu dönem erkeğin yaşamında
   ailesinin odak noktası olmaktan çıkmasıyla başlar. Yetişkin arkadaşlar,
   cinsel ilişkiler ve çalışma yaşamıyla erkek kendini bir yetişkin olarak
   tanımlamaya başlar. Bu yeni tanım ona, onu geniş topluma götürecek
   geçici yaşam yapısını biçimlendirme olanağını verir. Bu dönem
   sırasında erkek, yetişkin rollerini, sorumluluklarını keşfeder ve üstlenir.
   Bir iş kurabilir, bir meslek geliştirebilir, sonra onu terkedebilir;
   otuz yaş dolaylarında, yaşamına daha fazla düzen ve kararlılık getirmesi
   konusunda baskılar artıncaya dek, bunalımını artıran bir başıboşluğa
   kapılabilir.

   c. Durulma. Bu dönem genellikle otuzlu yılların başlarında
   başlar. Erkek, toplum içindeki yerini almış, bir yuva kurmuş, uzun
   süreli planlar yapmış ve bunların peşine düşmüş, geleceğine ilişkin bir
   görüş, bir düş geliştirmiştir. Sonraki yıllarda yaşam çizgisinde temel
   değişiklik, düş kırıklığına uğrama, aldanma ya da ilk düşe yeterince
   ulaşamama ile ortaya çıkar.

   d. Başına buyruk olma. Bu dönem otuzlu yılların ortasıyla
   sonları arasında ortaya çıkar, erken yetişkinliğinin en yüksek noktasını
   ve geleceğin başlangıcını temsil eder. Bu dönemde erkek, ne elde etmiş
   olursa olsun yeterince bağımsız olmadığını düşünür. Üstündekilerin
   otoritesinden kurtulmak ister, genellikle üstlerinin kendisini çok
   fazla kontrol ettiklerini ve ona çok az serbestlik tanıdıklarını düşünür.
   Kendi kararlarını verebileceği ve işi gerçekten yürütebileceği zamanı
   sabırsızlıkla bekler. Eğer birlikte çalıştığı daha deneyimli bir arkadaşı
   ya da patronu varsa, bu dönemde onlardan uzaklaşır. Bu dönemde erkekler
   toplum tarafından, en çok değer verdikleri rolleri içinde tanınmak
   isterler. Önemli bir ilerleme, terfi ya da bir başka yolla tanınmak
   isterler.

   e. Orta yaş geçişi. Bu dönem, daha kararlı iki dönem arasına
   gelişimsel bir geçiş dönemi, dönüm noktası, sınırdır. Bu dönem
   çoğunlukla erkek kırklarındayken ortaya çıkar ve erkek başarılı da başarısız
   da olsa gerçekleşir. Bir erkek son derece başarılı olabilir, yine
   de bir boşluk ve acı bir tat duyar. Eğer başarısızsa bir türlü köşeyi
   dönememenin acısını yaşar. Genel olarak, "şimdi elimde ne var?" sorusu
   ile "gerçekten istediğim ne?" sorusu arasındaki farklılık erkekte bir
   ruh arayışı ara dönemi yaratır.

   f. Yeniden kararlılık kazanma. Kırk beş yaş dolaylarında orta
   yetişkinlik yaşamına temel oluşturacak yeni bir yaşam yapısı biçimlenmeye
   başlar ve üç-dört yıl sürer. Bu, son gelişim dönemi değildir,
   ancak Yale araştırmacılarının incelediği son dönemdir. Bu dönem, yeniden
   meydan okunan, yeni bunalımların yaşandığı, benliğe yönelik
   tehdidin oluştuğu bir dönemdir. Freud, Jung, Goya, Gandhi gibi erkekler
   derin bir orta yaş bunalımı yaşamışlar ve bundan müthiş yaratıcı
   kazançlar elde etmişlerdir. Dylan Thomas, F. Scott Fitzgerald,
   Sinclair Lewis gibi erkekler ise bu bunalımla başa çıkamamışlar ve
   bundan zarar görmüşlerdir (Vander Zanden, 1981).

   Yetişkin gelişimi konusunun gitgide daha fazla ilgi çekmesine
   karşın, yetişkin kadının gelişim evrelerinin henüz pek araştırılmamış
   olduğu söylenebilir. Levinson'un erkek yetişkinin gelişiminde saptadığı
   evrelerin kadın yetişkine uygulanamayacağı da açıktır. Kadına
   yüklenen geleneksel rollerin günümüzde hızla değişmesi ve yerini daha
   çağdaş rollere ve anlayışlara bırakmasıyla, kadının yetişkinlik deneyiminin
   artık erkeğinkinden çok farklı olacağı, dolayısıyla farklı bir
   evreler kuramını gerektireceği söylenebilir.

   Nitekim, araştırmalar kadınların da benzer evrelerden, ama birtakım
   önemli farklılıklarla geçtiklerini göstermektedir. Örneğin, kadınlar
   otuzlu yaşlarında "durulma" yerine yaşam yapılarına yeni bağlanımlar
   getirmeyi denemektedirler.

   Öte yandan, yetişkin gelişiminde evre yaklaşımının yetişkin yaşamını
   aşırı ölçüde basitleştirdİği ileri sürülmektedir. Bernice L. Neugarten
   bu sava üç kanıt getirmektedir. Birincisi, yaşam olayları zaman
   dizisinin gitgide daha az düzenli olması ve genel çizgilerin daha akıcı
   bir yaşam döngüsüne yönelmesidir. İkincisi, her yaştan yetişkinlerin
   bildirdiği psikolojik temaların, tek bir sabit düzen içinde tipik bir biçimde
   gelişmeyen ve durmadan yeni biçimlerde ortaya çıkan temalar
   olmasıdır. Üçüncüsü, yaşam süresi boyunca pek çok içsel değişimin
   evreye benzemeyen biçimde yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır.

   Lawrence Kohlberg, doğru bir evre kuramının şu dört niteliği taşıdığını
   savunmaktadır: 1) Bir evre kuramı gelişimin belirli noktalarında
   yer alan yapılarda niteliksel farklılıklar içerir. 2) Bu farklı yapılar
   bireysel gelişimde değişmez bir sıra, düzen ya da ardarda geliş
   gösterir; kültürel etkenler gelişimi hızlandırabilir, yavaşlatabilir ya da
   durdurabilir, ama sırasını değiştiremez. 3) Farklı bir yapıyı oluşturan
   değişik ögeler bütünleşmiş bir yanıtlar demeti olarak ortaya çıkarlar.
   4) Evreler hiyerarşik bir bütünleşme gösterirler; daha yüksek evreler
   daha aşağı evrelerdeki yapıların yerini alır ya da onlarla bütünleşirler.

   Neugarten doğru bir evre kuramının bu niteliklerinin genellikle
   yetişkinliğe uygulanamayacağını ileri sürmektedir. Çünkü niteliksel
   değişimleri farketmek çoğu zaman güçtür; katı bir biçimde belirlenmiş
   biyolojik bir zaman düzeni yoktur; önemli yaşam olayları çocukluktakinden
   daha değişken bir düzen içinde ortaya çıkar.

   Levinson da, bir evre kuramının yetişkinlerin bir dizi evre içinde
   değişmez adımlarla ilerledikleri anlamına gelmediğini kabul etmektedir.
   Bir insanın yaşamındaki değişimin derecesi ve hızı kişilikten ve
   çevresel etkenlerden etkilenir. Levinson, insanların farklılığı nedeniyle
   yetişkinlikteki gelişimin düzenden yoksun olduğunu ileri sürenlere
   de katılmamakta, görevinin insanların yaşamının zaman içindeki açılımının
   temel ilkelerini bulmak olduğunu savunmaktadır (Vander Zanden, 1981).


   ...And Justice For All


  10. #10
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   3. Yetişkinlik Kuramları

   Bu bölümde aktarılacak kuramlar, aslında tüm yaşam döngüsünü
   açıklayan ama (örneğin Freud ya da Piaget'den farklı olarak) yetişkinlik
   yıllarıda da önemle eğilen kuramlardır.

   a. Bühler'in İnsan Yaşamının Akışı Kuramı.

   Charlotte Bühler ve öğrencileri yaşam akışını (life course) 1930'larda
   Viyana da topladıkları yaşam öyküsü ve özyaşam öyküsü verilerini
   kullanarak incelemişlerdir. Yaşam döngüsünde meydana çıkan
   olaylar, tutumlar ve başarılardaki değişimlere dayanan evrelerin düzenli
   akışını ortaya koyan bir yöntembilim geliştirmişlerdir. Aynı zamanda,
   yaşamöykülerinde ortaya çıkan yaşam akışı ile biyolojik yaşam
   akışı arasındaki koşutlukla da ilgilenmişlerdir. Böylece beş biyolojik
   dönem saptamışlardır. 1) İlerleyici büyüme, 15 yaşına kadar; 2)
   Büyümenin cinsel üretme yeteneğiyle birlikte sürmesi, 15-25 yaşlar; 3)
   Büyümede kararlılık, 25-45 yaşlar; 4) Cinsel üretme yeteneğinin yitirilmesi,
   45-65 yaşlar; 5) Gerileyen büyüme ve biyolojik iniş, 65 yaş ve ötesi.

   Tablo 8

   Bühler'in Yaşam Dönemleri

   Yaşlar - Dönemler

   0-15 - Evdeki çocuk, kendi belirlediği amaçlardan yoksun.

   15-25 - Genişleme hazırlığı ve kendi belirlediği amaçları deneme.

   25-45 - Yükselme: Amaçlannı özel ve kesin biçimde kendinin belirlemesi.

   45-65 - Bu amaçlar için çabalamanın sonuçlarını kendinin değerlendirmesi.

   65 ve sonrası - "Doyum ve başarısızlığın yaşanması: Kalan yıllarının
   süregiden uğraşlarla veya çocukluğun gereksinim giderici yönelimlerine
   geri dönüşle geçirilmesi."

   Kaynak: A.J. Horner, 1968, aktaran Kimmel, 1974.

   Dört yüz yaşamöyküsünün incelenmesine dayandırdıkları araştırmalarında
   Bühler ve ekibi, bu beş biyolojik döneme karşılık olan
   beş yaşam dönemi önermişlerdir.

   Bühler'in öğrencilerinden Frenkel gelişimsel ilerlemeyi aşağıdaki
   biçimde açıklamaktadır:

   "Çocukluktan -yaşamın birinci döneminden- yeni
   kurtulmuş genç insan yaşamı konusunda ilk planları yapar
   ve ilk kararları alır; bu, ergenlikte ya da hemen sonrasında
   gerçekleşir. Hemen ardından yaşamın ikinci dönemi başlar.
   Bu dönem genç insanın gerçeklikle karşılaşma -temas kurma-
   isteğiyle nitelenir. İnsanlarla ve mesleklerle ilişkisi bu
   amaca dönüktür. Kişiliğinde bir 'genişleme' olur. Yaşamının
   ne getireceğini öğrenebilmek için tutumlarında gösterdiği
   geçicilik de karakteristiktir. İkinci dönemin sonunda bireyler
   yaşama karşı kesin bir tutum sahibi olmuşlardır. Üçüncü
   dönemde canlılık hala en yüksek noktasındadır, ama artık
   belirli bir yön ve özellik kazanmıştır. Bu nedenle bu dönem
   çoğu zaman öznel deneyimlerin en yoğun olduğu dönem
   olma özelliğini taşır. Dördüncü döneme geçiş genellikle bir
   bunalımla kendini gösterir, çünkü bireyin gittikçe açılan
   güçleri bu noktada duraklamaya başlamıştır, fiziksel yeteneğe
   ya da biyolojik gereksinmelere bağlı birçok şeyden
   vazgeçmesi gerekmiştir. Biyolojik eğrideki ve onunla bağlantılı
   etkinliklerdeki düşüşe karşın, bu dönem yaşamın
   üretkenliği ve yararları konusunda yükselen bir ilgi çizgisi
   gösterir. Beşinci dönem en çok sözü edilen dönem olarak,
   ölümün yakınlaşması, yalnızlık yakınmaları nedeniyle dinsel
   sorunların ağırlık kazandığı dönemdir. Bu son dönem
   genellikle geçmişe ilişkin yaşantılar ve geleceğe ilişkin düşüncelerle,
   yani ölümün yaklaşmasına ve insanın geçmiş
   yaşamına ilişkin düşüncelerle doludur." (Frenkel, 1936)

   Bühler'in görüşü, büyüme, kararlılık kazanma ve inişe geçme gibi
   biyolojik süreçler ile, etkinlik ve başarılarda genişleme, yükselme
   ve daralma gibi psikososyal süreçler arasındaki koşutluğu vurgular.
   Çoğu zaman biyolojik eğri psikososyal eğriden daha ilerdedir; bu, zihinsel
   yeteneklerine güvenen bir insanın fiziksel güçleri inişe geçmeye
   başladıktan sonra bile daha yıllarca yüksek bir üretkenlik düzeyi
   sürdürmesi durumunda doğrudur.

   Bühler, kuramın yeniden düzenlenmesinde, bir bireyin kendi yaşamı
   için amaçlar saptaması sürecini vurgulamaktadır. Böylece bu gelişim
   sıralaması yaşamın farklı dönemlerinde bir bireyin amaç saptamadaki
   farklı bakış açılarını da yansıtmaktadır. Örneğin, yükselme
   döneminde özdoyuma ideal biçimde yol gösteren amaçlar yaşamın ilk
   on yılında derece derece kurulmaktadır; bazı enerjik insanlar bu
   amaçları dördüncü dönemde yeniden gözden geçirebilir ve yeni amaçlar
   saptayabilirler; fakat birçok insan için yaşamın ikinci yarısında
   amaçlar büyük olasılıkla durağanlık ve emeklilikle yer değiştirir.

   Kuhlen bu büyüme, yükselme ve daralma kuramını biraz değiştirdi.
   Kuhlen'e göre büyüme-genişleme güdüleri (başarı, güç, yaratıcılık
   ve kendini gerçekleştirme) bireyin davranışına yaşamının ilk
   yarısında egemendirler; bunlar, göreli olarak doyuruldukları (başarı
   ya da seks gereksinmesinde olduğu gibi) ve kişi yeni toplumsal konumlara
   geldiği için (anne olmak ya da bir kuruluşun başkanı olmak
   örneklerinde olduğu gibi) kişinin yaşamı boyunca değişebilirler. Kuhlen,
   yaşın ilerlemesiyle birlikte gereksinmelerin "doğrudan" doyurulmasının
   yerini "dolaylı" ya da "başkalarının doyumu ile" doyurulmasının
   aldığını belirtmektedir. Dolayısıyla insanın yaşam döngüsü
   bir "genişleme ve daralma eğrisi" olarak nitelenebilir.

   Kuhlen'in açıklama modelinde, yaşamın ikinci yarısında anksiyete
   ve tehdit daha önemli bir güdülenme kaynağı olmaktadır. Bu, genişlemenin
   sona ereceğini hissettiği ve yerine konmaz yitimlerle karşılaştığı
   orta yaşlarda başlayabilir. Kuhlen, ilerleyen yaşla birlikte bireylerin
   daha az mutlu olduğunu, kendilerini daha olumsuz gördüklerini
   ve özgüvenlerini yitirdiklerini belirten pek çok araştırmadan söz
   etmektedir; yaşlı insanlardaki anksiyete belirtilerinin artışı dikkati
   çekmektedir. Bu veriler, erkeklerle ve aşağı sınıftan kişilerle
   karşılaştırıldığında, kadınların ve yukarı sınıftan kişilerin yaşlanmaktan
   daha fazla etkilendiğini göstermektedir.

   Özet olarak, yetişkin gelişimine ilişkin bu görüş, yaşam döngüsünün
   iki genel eğilim içinde görülebileceğini belirtmektedir: Büyüme-genişleme
   ve daralma. Yaşamın ortalarında bir yerde bu iki karşıt
   eğilim arasında büyük bir dönüm noktası yer alabilir. Bühler bu dönüm
   noktasını, orta yılların -yaklaşık 40-45 yaşlar- yükselme dönemini
   izleyen kendini değerlendirme döneminde görmektedir. Kuhlen
   bu dönüm noktasının daha az belirgin olduğunu söylemektedir; bu
   nokta, ilk büyüme-genişleme güdülerinin doyurulması sonucu yeni
   güdülerin ortaya çıkması olabilir, fiziksel ve toplumsal yitimler sonucu
   ortaya çıkabilir, belirli bir duruma "kapanmış olma" duygusundan
   doğabilir, yaşamın yarısını yaşamış olmanın sonucu olabilir. Büyük
   olasılıkla, bu dönüm noktası biyolojik, psikolojik ve toplumsal etkenlerin
   etkileşiminden doğmaktadır. Bühler, araştırmaları sonucunda,
   amaç saptamadaki -ya da güdülenmedeki- bu değişiklik kadar önemli
   bir diğer konunun da, bireyin amaçları doğrultusunda doyuma ulaşıp
   ulaşmadığını değerlendimmesi olduğunu belirtmektedir; bu değerlendirme,
   yaşlılık uyumsuzluğunda biyolojik gerileme ve güvensizlikten
   çok daha etkili (kritik) olmaktadır.


   ...And Justice For All


  11. #11
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   b. Jung'un Yaşam Evreleri Anlayışı

   Bühler'in yaşam döngüsüne ilişkin görüşü sistemli yaşamöyküsü
   incelemelerine, Kuhlen'inki görgül araştırmalara dayanırken, Jung'un
   yaşam evrelerine ilişkin görüşü öncelikle klinik çalışmalarına ve kendi
   psikoloji kuramına dayanmaktadır. Jung yaşam evrelerini açıklamaya
   "gençlik" ile başlar ve bu evreyi erinlik sonrasından orta yıllara (35-40
   yaşları) dek uzatır. Jung psyche'nin sorunlarına eğilmiş, ancak çocukluğu
   bu incelemeye katmamıştır. Jung'a göre çocuk, anababasına, eğitimcilere
   ve doktorlara sorun olabilir, ama çocuğun kendi sorunları
   yoktur; yalnızca yetişkin "kendi hakkında kuşkular duyabilir".

   Gençlik dönemi, çocukluğun cinsel içgüdü ve aşağılık duygularına
   ilişkin düşün terkedildiği ve genel olarak yaşam ufkunun genişlediği
   dönemdir. Bundan sonraki önemli değişik 35-40 yaşları arasında
   başlar. Jung bu değişimi şöyle anlatır:

   "Başlangıçta bu değişim belirgin ve bilinçli değildir.
   Daha çok, değişimin dolaylı belirtileri bilinçdışında meydana
   gelen değişimden kaynaklanırlar. Çoğu zaman, sanki kişinin
   karakterinin yavaş yavaş değişmesi gibidir. Bazen çocukluktan
   beri kaybolmuş bazı özelliklerin su yüzüne çıktığı
   görülür, bazen kişinin önceki eğilim ve ilgileri zayıflar
   ve yerini yenilerine bırakır. Bazen de tersine -bu çok sık
   olur- kişinin inanç ve ilkeleri, özellikle ahlaki olanlar güçlenir,
   gittikçe sertleşir ve 50 yaş dolayında birey hoşgörüsüzlük
   ve fanatiklik dönemine girer; sanki bu ilkelerin varlığı
   tehdit altındadır ve onları daha bir güçle korumak gerekmektedir."
   (Jung, 1933)

   Jung, nörotik hastalıkları, "gençlik evresinin psikolojisi"nin orta
   yıllara taşınmak istenmesi olarak görür -tıpkı gençlikteki nörotik
   rahatsızlıkların çocukluğu terk edememekten kaynaklanması gibi-.
   Yaşlılıkta ise Jung, "psyche'de derin ve garip değişimler" görür. İnsanlarda
   özellikle psyche alanı içinde karşıtlarına doğru değişme eğilimi
   vardır. Örneğin yaşlı erkekler gittikçe daha "dişil", yaşlı kadınlar
   da gittikçe daha "eril" olmaktadırlar. Jung, "yaşamın çelişkisini pekiştiren
   güçlü bir içsel süreç"ten söz eder. Genel olarak Jung, "yaşamın
   öğleden sonrasını sabah programına göre yaşayamayacağımızı"
   ileri sürer, "sabah büyük olan akşamüstü küçülecek ve sabah doğru
   olan akşamüstü yalan olacaktır."

   İnsan yaşamının ileri yaşlara dek sürmesinin çocuklara bakmak
   gibi bir amacı olmalıdır. Ancak bu görev de yerine getirildikten sonra
   yaşamın amacı ne olacaktır'? Bu amaç Batı toplumlarında sıklıkla görüldüğü
   gibi gençlerle rekabete girmek midir? Jung, birçok ilkel toplumlarda
   yaşlı insanların bilgelik kaynağı olduklarını, "kavmin kültürel
   mirasını dile getiren gizlerin ve yasaların bekçileri" olarak görev
   yaptıklarını belirtir. Buna karşılık modern insan, yaşama ilişkin belirli
   bir amacı ve anlayışı olmadığı için, ileriye bakacağına yaşamın ilk
   yarısına takılıp kalmaktadır. Jung, pek çok insanın ileri yaşlara
   doyurulmamış isteklerle ulaştığını, ancak geriye bakmalarının tehlikeli
   olduğunu ve geleceğe ilişkin bir amaç edinmeleri gerekğini savunur.
   Bütün büyük dinlerin ölümden sonra da bir yaşam vadetmeleri bu
   yüzdendir ve insanların yaşamlarının ikinci yarısında da bir amaç
   edinmelerini sağlar. Jung, ölümde bir amaç bulmanın sağlıklı olduğunu
   ve bundan kaçınmanın yaşamın ikinci yarısını amaçtan yoksun
   bırakarak sağlıksız kıldığını ileri sürer. Jung, yaşamın ikinci yarısında
   bireyin dikkatinin kendi iç dünyasına yöneldiğini ve bu iç keşfin yaşama
   bütünlük ve anlam kazandırarak ölümü kabullenmede yardımcı olduğunu savunur.

   Özetle, Jung'a göre kişilik, yaşam döngüsünün birinci ve ikinci
   döneminde farklı yönlerde gelişir. Birinci dönemde birey dış dünyaya
   doğru açılır, dış dünyayla ilişki kurma kapasitesini geliştirir, toplumsal
   ödüller kazanmaya çalışır. Ayrıca, böyle davranmak kadın ve erkek
   cinsel kimliğinin geliştirilmesi için de gereklidir. Bu dönemde tek
   yanlılık bir bakıma gerekli, hatta zorunludur. Genç insanların iç doğalarıyla
   ilgilenmelerinin bir yararı yoktur; görevleri şimdilik yalnızca
   dış dünyanın istemlerini karşılamaktır.

   Ruhsal yaşamda 40 yaşına doğru başlayan değişimde birey artık
   hedeflerinin ve hırslarının önemini yitirdiğini hisseder, kendisini durgun,
   çökkün ve eksik olarak algılar. Jung'a göre bu olgu toplumsal başarı
   kazanmış insanlarda bile gözlemlenebilir, çünkü bu toplumsal
   başarılar kişilikte yaşanmadan kalan özelliklerin bedeli olarak kazanılmıştır.
   Ancak insan bu bunalımdan çıkış yolunu bulabilir. Bilinçdışı
   kişiyi iç dünyasına dönmesi ve yaşamın anlamını araştırması için
   yüreklendirir. Bu dönemde enerjimizi dış dünyayla başetme çabasından
   uzaklaştırıp iç dünyamızda odaklaştırmaya başlarız. Böylece ne
   zamandır gerçekleştirilmemiş gizilgüçlerimizi tanımak için bilinçdışını
   dinlemeye yöneliriz.


   ...And Justice For All


  12. #12
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   c. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı

   Erikson'un insan gelişimi kuramı da öncelikle klinik gözlemlerine
   ve kuramsal psikolojisine dayanır. Yine de bu kuram bu konuda
   bugüne kadar ileri sürülmüş en kapsamlı açıklamadır. Bunun nedeni,
   Erikson'un tüm yaşam boyunca gelişimin çeşitli yönleri (bilişsel, duygusal,
   toplumsal yönleri) arasında bağlantılar kurabilmiş ve disiplinlerarası
   bir kuram geliştirebilmiş olmasıdır. Erikson'un bu başarısı
   meslektaşlarının -aşağıda kendi sözleriyle aktarılan- tanıklığıyla da
   vurgulanmaktadır:

   "Psikososyal evreler sırası içinde içgüdüsel güçlerle
   organizma tarzlarının bağlantısını açıklamaya çalıştık. Listelenen
   evrelerin kesin sayısında ya da kullanılan bütün terimlerde
   ısrar edemesek bile, formüle edildikleri zaman disiplinlerarası
   kabul gören bazı gelişim ilkelerini vurguladık;
   açıkçası, şemamızın genel kabulü için diğer bazı (daha önce
   sözü edilen) disiplinlere bağlı olmak durumundayız. Psikolojik
   yönde ise, gerçek dünya ile kesin ve kavramsal ilişki
   kapasitesi olan ve her evrede gelişen bilişsel büyüme'nin
   geçerli gücü vardır. Bu Hartmann'ın (1939) tanımladığı anlamda
   en vazgeçilmez bir "ego aygıtı"dır. Böylece, Piaget'in
   tanımladığı anlamda zekanın "duyusal-devinimsel" yönleri
   ile temel güven, "sezgisel-simgesel" yönler ile oyun ve
   girişim, "somut-işlemsel" başarı ile çalışkanlık duygusu ve
   son olarak "soyut işlemler" ve "mantıksal evirmeler" ile
   kimlik gelişimi arasındaki ilişkiyi izlemek yararlı olabilir.
   Burada belirtilenleri bazı disiplinlerarası toplantılarda sabırla
   dinleyen Piaget, daha sonra, kendi evreleri ile bizimkiler
   arasında en azından çelişki görmediğini kabul etmiştir.
   Greenspan, "Piaget'in; Erikson'un, Freud'un kuramının psikososyal
   yönlere uzantısı olan kuramına oldukça sempati
   duyduğunu" (1979) belirtmiştir. Ve ondan şunu nakletmektedir:
   "Erikson'un evrelerinin en büyük başarısı, kesinlikle,
   Freud'un mekanizmalarını daha genel davranış tipleri içine
   yerleştirerek önceki kazanımların sonraki düzeylerle sürekli
   olarak bütünleşmesini göstermeye çalışmasıdır (Piaget,
   1960)" (Erikson, 1982).

   Erikson'un epigenetik kuramı da Freud'un psikanalitik kuramı
   gibi çocukluk gelişimine ağırlık verir ve ilk dört evresi büyük ölçüde
   Freud'un çocukluk evrelerinin genişletilmiş biçimidir. Bu nedenle aşağıda
   yalnızca -ergenliği de içine alan- son dört evre özetlenecektir.

   - Kimliğe karşı rol karmaşası. Erikson'un beşinci evresi, erinliğin
   başlamasıyla birlikte, bireyin toplumsal bir gereksinme olarak
   yaşamdaki rolünü tanımlaması çabasıyla başlar ve genellikle öğrenimini
   bitirmesi, bir işe girmesi ve bir eş seçimiyle sonlanır. Bu evre bireyin
   kimliğinin birçok yönünün çözüme bağlandığı bir evredir, ama
   bu oluşum tek bir etkene bağlanamaz ve tek bir olay diğer bir evreye
   geçişin nedeni olamaz. Aslında yetişkinlik evreleri birçok bakımdan
   birbirleri üzerine binişirler ya da aynı zamanda yer alırlar. Ancak,
   kimlik sorunları yaşam boyunca sürseler de, en çok bu evrede ağırlık
   taşırlar. Birey bu bunalımını olumlu bir biçimde çözemezse kimlik
   karışıklığı içine düşecek, bunun sonucu olarak da yaşam çerçevesi
   içinde oynadığı rolden hiçbir zaman emin olamayacaktır. Bu karışıklığın
   çözülmesi, soyut düşünme yeteneğinin yansıtıldığı ilgi ve uğraşlarla
   olabileceği gibi, duygusal bağlanımlarla da olabilir.

   - Yakınlığa karşı yalıtılmışlık. Cinsel yakınlık kapasitesi ergenlikte
   başlıyor olsa da, birey kimlik karışıklığı sorununu yeterince
   çözmeden tam bir yakınlık ilişkisi kurmayı başaramaz. Dolayısıyla,
   bireyin bir başkasının özel (tek) oluşunu ve insanlığını değerlendirerek
   onunla kaynaşabilmesi için önce kendisinin tam olduğu konusunda
   belirli bir görüş sahibi olması gereklidir. Daha önceki romantik
   yakınlıklar genellikle bireyin kendini romantik ilişki aracılığıyla tanıma
   çabalarından başka birşey değildir. Erikson (1968), "cinsel yakınlık
   anlatmak istediğim yakınlığın sadece bir parçasıdır" demektedir;
   "cinsel yakınlıklar bireyin gerçek ve karşılıklı psikososyal yakınlık
   kapasitesi geliştirmesinden önce de yaşanabilir. Arkadaşlıkta olsun,
   erotik karşılaşmada ya da ortak çalışmada olsun, kendi kimliğinden
   emin olmayan genç, kişilerarası yakınlıktan kaçınacak ya da gerçekten
   birleşemeden ve kendisinden kurtulamadan sürekli olarak yüzeysel
   ilişkilere girecektir."

   - Üretkenliğe karşı durgunluk. Yaşamın bu yedinci evresi en
   uzun evre olabilir, çünkü insanın anabalalık ve iş başarıları ile
   kendisinden de çok yaşayacak bir şeyler üretmesi olanağını içerir. Bu evre,
   bireyin tüm üretkenliğini kapsayan ve genç yetişkinlikten yaşlılığa
   dek uzayan bir evredir ve yaşamda doyuma ulaşma duygusunu sağlamada
   önemli bir yer tutar. Bu evrenin olumsuz çözümü ya da çözümsüzlüğü,
   durgunluk, sıkılma, yoksullaşma duygularıyla ve bireyin fiziksel
   ve psikolojik gerileyişiyle aşırı uğraşmasıyla kendini gösterir.

   - Bütünleşmeye karşı umutsuzluk. Bu evre, gittikçe artan bir
   biçimde yaşamın sınırlı olduğu ve ölüme yakınlaşıldığı duygusuyla
   yaşanır. Bu oluşum çoğu zaman emekliye ayrılma ya da bir sağlık bozukluğuyla
   hızlanır. Bu evrenin en önemli görevi, bireyin kendi yaşamını
   ve elde ettiklerini değerlendirerek yaşamının tarih içinde anlamlı
   bir serüven olduğu sonucuna ulaşmasıdır. Önceki evrelerdeki başarılar
   ve elde edilenler bu bunalımın atlatılmasında önemli bir rol oynarlar.
   Bu evrenin olumsuz çözümü ise umutsuzluk, çaresizlik duygularıdır.
   Bu, varoluşçu anlamda tam bir anlamsızlık duygusudur, bütün yaşamının
   boşa gitmiş olduğu ya da başka türlü yaşanmış olması gerektiği duygusudur.

   Erikson'un kuramında son iki evre yaşam döngüsünün orta ve ileri
   yıllarnı içermektedir. Robert Peck, orta ve ileri yaşların önemli
   dönüm noktalarını daha kesin olarak belirleyebilmek için yeni bir
   düzenleme gerçekleştirmiştir.

   Orta yaştaki sorunlar:

   - Akla karşı fiziksel güce değer verme. Kırk yaş dolaylarında
   bir dönüm noktası yer almaktadır. Fiziksel güçlerine sıkı sıkıya sarılan
   ve bu güçler azaldıkça çöküntüye uğrayan bireyler ile zihinsel güçlerini
   öne alarak daha başarıyla yaşlanan bireyler söz konusudur.

   - İnsan ilişkilerinde toplumsallaşmaya karşı cinselleşme.
   Erkek ve kadınlar bu evrede cinselliğin gittikçe daha az yoğunluk taşıdığı
   arkadaşlar olarak kendilerini yeniden düzenleyebilirlerse, kişilerarası
   ilişkiler daha bir derinlik ve anlayış kazanmakta ve evliliğe yeni
   bir boyut katmaktadır.

   - Duygusal esnekliğe karşı duygusal yoksullaşma. Bu evrede
   duygusal alanda bir açıklık öngörülmektedir. Bu, anababanın ölmesi,
   eski dost çevresinin dağılması, çocukların evden ayrılması ile bireylerin
   daha önce hiç yaşamadıkları çeşitli insan çevrelerine uzanmalarına
   olanak sağlar. Yetişkinler çocuklarının aileleriyle yine duygusal bağlar
   oluşturabilirler.

   - Zihinsel esnekliğe karşı zihinsel katılık. Bu evrede bireyin
   yeni deneyim ve yorumlara açık olabilmesi ya da geçmiş yaşantıların
   bireyi güncel sorunlara farklı yanıtlar bulmaktan alıkoyması söz konusudur.

   Yaşlılıktaki sorunlar:

   - Ego ayrışmasına karşı iş rolünün ağırlık kazanması. Buradaki
   görev değişik etkinlikler edinebilmektir. Bu etkinlikler, işin yitirilmesi
   (emeklilik) ya da alışılmış rollerin yitirilmesi (çocukların evden
   ayrılması) durumlarında insanı doyum duygusuna ulaştırabilirler.

   - Bedenin aşılmasına karşı bedene aşırı ilgi. Hemen bütün
   yaşlı insanlar hastalıktan, artan ağrılardan ve çeşitli rahatsızlıklardan
   geçerler. Buna karşın bazıları insan ilişkileri ve yaratıcı etkinlikleriyle
   yaşamdan tat almayı sürdürerek yaşlanan bedenlerini aşmayı başarırlar.

   - Ego aşkınlığına karşı egoya aşırı ilgi. Çocuklarla, kültüre
   yaptıkları katkıyla ve dostluklarıyla insanlar kendi davranışlarının
   önemini yaşamlarından sonraya da uzatabilirler. Ölüm kaçınılmazdır
   ve bu gerçek bütün ağırlığıyla ilk kez ancak yaşlılıkta algılanabilir;
   ama insan yine de ailesinin ve insan tümünün gelecek kuşaklarında,
   ürettiği kendi fikirlerinde yaşamına doyurucu bir anlam katabilir.

   Yetişkin gelişimi konusunda yukarıda özetlenen kuramlar, insan
   yaşam döngüsünün sırasal ilerleyişini anlamada yararlı olabilecek ana
   çizgileri vermektedir. Ancak bu kuramlar, yalnızca çok "genel" olmakla
   kalmayıp, aynı zamanda çok "idealist"tirler. Çünkü bu kuramlar
   "doyumlu bir gelişim"den ve "başarılı bir yaşlanma"dan söz etmekte,
   ancak tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik farklılıkların olası
   etkilerini hesaba katmamaktadırlar. Gerçi toplumsal sınıf, etnik
   özellik, erkek-kadın farklılığı gibi etkenlerin yetişkinlik gelişimindeki
   etkilerini araştıran çalışmalar yapılmaktadır, ama bunların sonuçları
   henüz elde değildir, dolayısıyla bu spekülatif kuramların bütün koşullarda
   bütün insanları kapsadığı savından sakınmak gerekmektedir
   (D.C. Kimmel, 1974). Nitekim, yetişkin gelişimini boylamsal yaklaşımla
   ele alan araştırmacılar, Erikson'un çizdiği kişilik tablosunun
   yalnızca bireyciliğin egemen olduğu ve bireysel rollerin toplum tarafından
   sıkıca denetlenmediği kültürlerde geçerli olduğunu düşünmektedirler.
   Öte yandan, gelişimin her evresinde karşılaşılan gelişim
   görevleri de cinsler arasında farklılık göstermektedir (farklı toplumsallaşma
   yaşantısı nedeniyle). Dolayısıyla, günümüzde artık bütün toplumlara
   ve bütün insanlara aynı anda uygulanabilecek evrensel kuramlardan
   söz etmeye olanak yoktur.


   ...And Justice For All


  13. #13
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   d. Levinson'un yaşam yapısı kuramı:

   Daniel J. Levinson, yetişkin gelişiminin incelenmesinin henüz
   çok yeni olduğunu belirtmektedir. Yaklaşık 1950'lerden beri konuyla
   ilgilenilmekle birlikte, genel bir yetişkin gelişimi kuramı oluşturmakta
   çok az yol alınmıştır. Bu süre içinde psikolojinin birçok alanında bir
   yetişkin gelişimi yaklaşımına gereksinme duyulduğu gitgide daha fazla
   farkedilmiştir. Levinson'a göre yetişkin gelişimi, bir disiplin olarak
   psikoloji için anlamlı bir sorundur ve psikolojiyle sosyoloji, biyoloji,
   tarih gibi diğer disiplinler arasında önemli bir bağlantı halkasıdır.

   İlk çalışmalarından yaklaşık on beş yıl sonra yeni bulgularını yayınlayan
   Levinson'un yetişkin gelişimi kuramı şu ögeleri içermektedir:
   a) Yetişkin gelişimi alanına temel bir çerçeve sağlayan "yaşam
   akışı" ve "yaşam döngüsü" kavramları; b) Kişiliğin ve dış dünyanın
   birçok yönünü içeren, ama bunların hiçbiriyle aynı olmayan ve kendi
   farklı yolunda gelişen "bireysel yaşam yapısı" kavramı; c) Bireysel
   yaşam yapısının ilk ve orta yetişkinlikteki gelişimini dile getiren bir
   "yetişkin gelişimi" anlayışı. Yaşam yapısı gelişimi kişilik gelişiminden,
   toplumsal rollerden farklıdır ve onlarla karıştırılmamalıdır. Aşağıda
   bu kavramlar Levinson'un kendi anlatımıyla birer birer açıklanmaktadır.

   Yaşam akışı (life course). Yaşam akışı yüksek düzeyde bir soyutlama
   olmayıp betimsel bir terimdir ve bir yaşamın başlangıçtan sona
   gelişimi içindeki somut özelliğine dayanır. Terimin içindeki her iki
   sözcüğü de dikkatle kullanmak gerekir. "Akış" sözcüğü sırayı, geçici
   dalgayı, yaşamın yıllar boyunca açılımını inceleme gereksinmesini
   belirtmektedir. Bir yaşamın akıcılığının incelenmesi, kararlılığı ve
   değişimi, sürekliliği ve süreksizliği, düzenli ilerlemeyi ve kaotik
   dalgalanmayı dikkate almayı gerektirmektedir. Yalnızca belirli bir an
   üzerinde odaklanmak ya da üç dört anı birbirinden kopuk olarak incelemek
   yeterli değildir. Yaşamı ilerleyişi içinde incelemek ve geçici sıralar yaşam
   boyunca ayrıntısıyla izlemek gerekmektedir. "Yaşam" sözcüğü de
   çok önemlidir. Yaşam akışı konusundaki bir araştırma yaşamın bütün
   yönlerini içermelidir: İç dilekler ve fantaziler, aşk ilişkileri, aileye,
   işe, diğer toplumsal sistemlere katılım, beden değişimleri, iyi ve kötü
   zamanlar, yaşamda anlamı olan her şey. Yaşam akışının incelenmesinde,
   önce yaşama belirli bir zamandaki bütün karmaşıklığıyla bakmak,
   bütün ögelerini ve bunların bütüne etkilerini içermek zorunludur. İkinci
   olarak bu bütünün zaman içindeki evrimini belirlemek gerekmektedir.
   Yaşam akışının incelenmesi, insan bilimlerinin her biri, kişilik,
   toplumsal rol ya da biyolojik işleyiş gibi yaşamın bir yönünü ele aldığı,
   diğerlerini ihmal ettiği için güç olmaktadır. Her disiplin yaşam
   akışını çocukluk ya da yaşlılık gibi ayrı parçalara bölmektedir. Böylece
   araştırmalar aralarındaki etkileşimi pek dikkate almadan, biyolojik
   yaşlanma, ahlak gelişimi, meslek gelişimi, yetişkin toplumsallaşması,
   kültürlenme, yitirme ya da strese uyum sağlama gibi çeşitli kuramsal
   açılardan yapılmaktadır. Değişik kuramsal yaklaşımların birbirinden
   yalıtılmış birimler değil, tek bir alanın değişik yönleri olduğu görüşü
   yeni yeni kazanılmaktadır. Levinson'a göre, bireysel yaşam akışının
   araştırılması insan bilimlerinde çeşitli disiplinleri birleştiren yeni bir
   çok-disiplinli alan olarak yakın gelecekte ortaya çıkacaktır.

   Yaşam döngüsü (life cycle). Yaşam döngüsü düşüncesi yaşam
   akışı düşüncesinin ötesine gitmektedir. "Döngü" imgesi insanın yaşam
   akışında alttan alta bir düzenin var olduğunu telkin etmektedir; her
   bireysel yaşam biricik olmakla birlikte, herkes aynı temel sıra içinde
   yaşar. Yaşam akışı basit, sürekli bir süreç değildir; niteliksel açıdan
   farklı evreleri ya da mevsimleri vardır. Yıl içinde (örneğin bahar yaşam
   döngüsünün çiçeklenme mevsimidir) ya da gün içinde (örneğin
   gündoğumu, öğle vakti, alaca karanlık, karanlık gibi) mevsimler vardır.
   Aşkta, savaşta, politikada, sanatsal yaratışta ve hastalıkta da mevsimler
   vardır.

   Yaşam döngüsü imgesi yaşam akışının belirli bir sıra içinde
   geliştiğini düşündürmektedir. Bir mevsim toplam döngünün büyük bir
   parçasıdır; bütünün parçası olsa da her mevsimin kendi zamanı vardır,
   hiçbiri diğerinden daha iyi ya da önemli değildir, her birinin kendi gerekli
   yeri ve bütüne özel katkısı vardır.

   Yaşam döngüsünde önemli mevsimlerin neler olduğu konusunda
   ne popüler kültür ne de insan bilimleri açık bir yanıt getirebilmiştir.
   Modern dünya bir bütün olarak ve evreleriyle kurulu bir yaşam döngüsü
   anlayışına -bilimsel, dinsel, felsefi ya da edebi- sahip değildir.
   Yaşam döngüsünün çeşitli büyük parçalarını belirten standart bir dil
   de yoktur. Egemen görüş yaşam döngüsünü üç bölüme ayırmaktadır:
   a) Çocukluğu ve ergenliği içeren yaklaşık 20 yıllık ilk bölüm (yetişkinlik
   öncesi); b) 65 yaşında başlayan sonuncu bölüm (yaşlılık); c) bu
   bölümler arasında yer alan, yetişkinlik olarak bilinen biçimlenmemiş
   zaman.

   Bir yüzyıldan beri insan gelişiminde en önemli araştırma alanını
   oluşturan yetişkinlik öncesi yıllar çok iyi bilinmektedir. Kabul edilen
   görüşe göre ilk yirmi yıl içinde bütün insanlar aynı dönemleri izlerler:
   Doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk, önergenlik ve
   ergenlik. Her ne kadar bütün çocuklar ortak gelişim dönemlerinden
   geçiyorlarsa da, biyolojik, psikolojik ve toplumsal koşullardaki
   farklılıkların sonucu olarak tamamen farklı yönlerde büyürler. Somut biçimi
   içinde her bireysel yaşam akışı tektir. Yetişkinlik öncesi gelişimin
   incelenmesi evrensel düzeni belirlemeyi ve her insanın yaşamını gitgide
   bireyselleştiren süreci yöneten genel gelişim ilkelerini saptamayı
   amaçlar.

   Çocuk gelişimi araştırmalarının Freud ve Piaget gibi önemli adları
   gelişimin ergenliğin sonunda büyük ölçüde tamamlandığını ileri
   sürerler; bu sayıltıya dayanarak yetişkin gelişimiyle ya da bir bütün
   olarak yaşam döngüsüyle ilgilenmezler. 1950'lerden başlayarak gerontoloji
   konuyla ilgilenmiş, ama bir yaşam döngüsü anlayışı geliştirecek
   kadar ileri gitmemiştir. Belki bunun bir nedeni yetişkinlik yıllarını
   incelemeden çocukluktan yaşlılığa atlamasıdır. Levinson'a göre yetişkinlik
   konusunda daha fazla şey öğrendiğimizde şimdiki yaşlılık anlayışı
   da değişecektir. Günümüzde yaşam döngüsünün bir mevsimi
   (ya da mevsimleri olarak) yetişkinlik konusunda çok az kuram ya da
   araştırma var. Ergenlikten sonraki yaş düzeylerini betimleyen popüler
   bir dil yok. "Gençlik", "olgunluk", "orta yaş" gibi sözcüklerin anlamı
   çok belirsiz. Dildeki bu belirsizlik, yetişkinliğin kültürel bir tanımının
   olmamasından ve insan yaşamının bunun içinde nasıl geliştiğinin
   bilinmemesinden doğmaktadır. İnsan bilimlerinde de yetişkinliğin doğası
   konusunda uygun bir anlayışa sahip değiliz.

   Levinson, yaşam döngüsü kuramının kendi araştırmasından ve
   Erikson, Jung, Neugarten, Ortega y Gasset gibi yazarların görüşlerinden
   doğduğunu açıklamaktadır. Yaşam döngüsünü bir çağlar sıralaması
   olarak kabul eden Levinson'a göre her çağın kendi biyo-psikososyal
   niteliği vardır ve her biri bütüne farklı katkılarda bulunur. Bir
   çağdan diğerine yaşamımızda önemli değişimler olur. Çağlar birbiriyle
   kısmen çakışır, yeni bir çağ bir önceki çağ sonlara yaklaşırken
   başlar. Genellikle beş yıl süren geçiş çağı önceki çağı bitirir ve sonrakini
   başlatır. Çağlar ve geçiş dönemleri, her insanın yaşamının altındaki
   düzeni sağlayan ve bireysel yaşam akışındaki ince farklılıklara
   izin veren yaşam döngüsünün makro yapısına biçim verir.

   Her çağ ve gelişim dönemi iyi tanımlanmış bir ortalama yaşta
   başlar ve biter. Birinci çağ olan Yetişkinlik Öncesi, döllenme ile aşağı
   yukarı 22 yaş arasında yer alır. Bu "oluşum yılları" sırasında birey
   yüksek ölçüde bağımlı, farklılaşmamış bebeklikten yola çıkıp, çocukluktan
   ve ergenlikten geçerek, yetişkin yaşamının daha bağımsız ve
   sorumlu başlangıcına doğru büyür. Bu, en hızlı biyo-psikososyal büyümenin
   olduğu çağdır. Yaşamın ilk birkaç yılı çocukluğa geçişi sağlar,
   bu zaman içinde yenidoğan biyolojik ve psikolojik açıdan anneden
   ayrılır ve 'ben' ile 'ben-olmayan' arasındaki ilk ayırımı gerçekleştirir,
   bu da sürekli bireyleşme sürecinde ilk adımdır.

   Yaklaşık 17-22 yaşları insanın İlk Yetişkinliğe Geçiş dönemini
   oluşturur, bu gelişim döneminde önyetişkinlik sona erer ve ilk yetişkinlik
   çağının temelleri atılır. Dolayısıyla bu dönem her iki çağın da
   parçasıdır, ama tam olarak ikisinin de parçası değildir. Bireyleşmede
   yeni bir aşama aileyle ilişkilerin değişmesi ve önyetişkinlik dünyasının
   diğer ögeleri olarak kazanılır ve yetişkine yetişkinler dünyasında
   bir yer oluşturmaya başlar. Çocuğu merkez alan bakış açısından gelişimin
   büyük ölçüde tamamlandığı ve çocuğun bir yetişkin olarak olgunluk
   kazandığı söylenebilir. Gelişim (çocuk) psikolojisi geleneksel
   olarak bu görüşü benimsemiştir: Levinson'un yaşam döngüsünü bir
   bütün olarak alan bakış açısı ise ilk çağın gelişimsel kazanımlarının
   yalnızca bir temel, bir sonraki çağı başlatan bir hareket noktası sağladığını
   kabul etmektedir. İlk Yetişkinliğe Geçiş hem önyetişkinliğin
   tam olgunluğunu, hem de yeni bir çağın bebekliğini temsil eder.

   İkinci çağ olan İlk Yetişkinlik yaklaşık 17-45 yaşlar arasında yer
   alır ve İlk Yetişkinliğe Geçiş'le başlar. Bu, en büyük enerji ve bolluğun,
   en büyük çelişki ve stresin yetişkin çağıdır. Biyolojik açıdan 20'li
   ve 30'lu yaşlar yaşam döngüsünün doruk yıllarıdır. Toplumsal ve psikolojik
   açıdan ilk yetişkinlik güçlü dileklerin biçimlendirilmesi ve izlenmesi,
   toplumda uygun bir yer kazanılması, bir aile kurulması ve
   çağın sonunda yetişkin dünyasında daha saygın bir konuma ulaşılması
   mevsimidir. Bu çağ, aşk, cinsellik, aile yaşamı, mesleki ilerleme,
   yaratıcılık ve yaşamın büyük hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda
   zengin bir doyum zamanı olabilir. Buna karşılık, ezici stresler de burada
   yer alabilir. İlk yetişkinlik bizim kendi tutkularımızın ve isteklerimizin
   darbesini en çok yediğimiz çağdır. Uygun koşullar altında bu
   çağda yaşamanın ödülleri de çok büyüktür, ama bedel çoğu zaman yarara
   denktir, hatta onu aşar.

   Yaklaşık 40-45 yaşlar arasında yer alan Orta Yaş Geçişi ilk yetişkinliği
   sona erdirir ve orta yetişkinliği başlatır. Bu iki çağ arasındaki
   ayırım ve onları ayıran ve birleştiren gelişim dönemi olarak Orta
   Yaş Geçişi kavramı bu şemanın en tartışmalı konuları arasındadır. Bununla
   birlikte, araştırmalar yaşamın niteliğinin ilk ve orta yetişkinlik
   arasında farkedilir derecede değiştiğini göstermektedir. Benzer gözlemler
   Jung'un, Erikson'un, Ortega'nın çalışmalarında da yer almaktadır.
   Değişim süreci Orta Yaş Geçişi'nde başlamakta ve çağ boyunca
   sürmektedir. Bu geçişin gelişim görevlerinden biri bireyleşmede yeni
   bir aşamaya başlamaktır. Bu olgu bizi daha sevecen, daha düşünceli
   ve tedbirli, iç çatışmalardan ve dış istemlerden daha az etkilenmiş,
   kendimizi ve başkalarını daha içtenlikle seven biri yapabilir. Bu olmaksızın
   yaşamımız saçma ve tatsız olur.

   Üçüncü çağ olan Orta Yetişkinlik yaklaşık 40-65 yaşlar arasında
   yer alır. Bu çağ boyunca biyolojik kapasitelerimiz ilk yetişkinlikten
   daha aşağıdır, ama normalde enerjik, kişisel olarak doyum verici ve
   toplumsal olarak değerli bir yaşam için hala yeterlidir. Biz yalnız
   kendimizin ve başkalarının işinden sorumlu değiliz, aynı zamanda yakında
   egemen kuşağa katılacak olan şimdiki genç yetişkinler kuşağının
   gelişiminden de sorumluyuz.

   Bir sonraki çağ olan Son Yetişkinlik yaklaşık 60 yaşında başlar.
   60-65 yaşlar arasında yer alan Son Yetişkinlik Geçişi orta ve son
   yetişkinliği birleştirir ve her ikisinin de parçasıdır. Levinson son
   yetişkinlikle ilgili görüşlerini daha önceki kitabında (1978) tartışmıştı.

   Yaşam yapısı (life structure). Levinson öncelikle bir kişinin özel
   bir zamandaki yaşamının doğasıyla ve bu yaşamın yıllar içindeki akışıyla
   ilgilendiğini belirtmektedir. Araştırmalarının anahtar kavramı
   olan "yaşam yapısı" kavramı, bir kişinin belirli bir zamandaki yaşamının
   temelini oluşturan örüntüyü dile getirir. Levinson bu kavramın
   kendi yetişkin gelişimi anlayışının temel direği olduğunu söylemektedir.
   Ona göre yetişkin gelişimindeki dönemler yaşam yapısının
   evrimindeki dönemlerdir. Yaşam yapısı teriminin anlamı kişilik
   terimiyle karşılaştırılarak anlaşılabilir. Bir kişilik yapısı kuramı somut
   bir "Ben ne tür bir kişiyim?" sorusuna verilen yanıtı kavramlaştırma
   yoludur. Çeşitli kuramlar bu soruyu, örneğin özellikler, beceriler, dilekler,
   çatışmalar, savunmalar ya da değerler doğrultusunda düşünme
   ve birini ya da diğerlerini belirleme yollarını sunarlar. Bir yaşam
   yapısı kuramı ise daha fazla bir soru olan "Şu anda yaşamım neye benziyor?"
   sorusuna verilen yanıtı kavramlaştırma yoludur. Bu soruyu
   düşünmeye başladığımızda başka pek çok soru da aklımıza gelir:
   Yaşamımın en önemli bölümleri hangileridir ve aralarındaki ilişki
   nasıldır? Zamanımın ve enerjimin çoğunu nereye harcıyorum? Daha
   doyumlu ya da anlamlı kılmak istediğim ilişkiler (eş, aşk, aile, meslek,
   din, boş zaman vb.) var mıdır? Yaşamıma katmak istediğim şeyler var
   mı? Yaşamımda şu andaki yeri küçük olan, ama daha fazla yer tutmasını
   istediğim ilgiler, ilişkiler var mı? Bu soruları düşünürken dış
   dünyanın bizim için en anlamlı olan yönlerini farketmeye başlar, bunların
   her biriyle ilişkimizi belirler ve çeşitli ilişkilerin müdahalesini
   değerlendiririz. Kendi ilişkilerimizin bir tek örüntü ya da yapıyla
   eksik biçimde bütünleştiğini görürüz.

   Yaşam yapısının birincil ögeleri kişinin dış dünyada başkalarıyla
   "ilişkiler"idir. Başkası bir kişi, bir grup, kurum ya da kültür, özel
   bir nesne ya da yer olabilir. Anlamlı bir ilişki, bir benlik yatırımı
   (istekler, değerler, bağlanma, enerji, beceri), diğer kişinin ya da varlığın
   karşılıklı yatırımını, ilişkiyi içeren, biçimlendiren ve onun bir parçası
   olan bir ya da daha fazla toplumsal bağlamı içine alır. Her ilişki zaman
   içinde hem istikrar, hem değişim gösterir ve yaşam yapısının
   kendisinin değişmesi nedeniyle kişinin yaşamında değişik işlevleri
   vardır.

   Bir bireyin pek çok değişik "başkası" ile anlamlı ilişkileri olabilir.
   Anlamlı bir başkası bireyin gündelik yaşamındaki güncel bir kişi
   olabilir. Dostlar, sevgililer, eşler arasındaki, ana baba ve onların değişik
   yaşlardaki çocukları arasındaki, amirler ve astlar, öğretmenler ve
   öğrenciler arasındaki kişilerarası ilişkileri incelememiz gerekmektedir.
   Anlamlı başkası geçmişten biri ya da dinden, mitostan, düş ürünlerinden
   ya da özel düşlemden alınmış simgesel ya da imgesel bir kişi olabilir.
   Bir grup, kurum ya da toplumsal hareket gibi bir kollektif varlık
   da başkası olabilir: Bir bütün olarak doğa ya da okyanus, dağlar, yabanıl
   yaşam, genel olarak vadiler ya da özel olarak Moby Dick (ünlü
   balina) gibi bir doğa parçası; bir çiftlik, bir kent, bir ülke, "kişinin
   kendi odası" ya da bir kitap ya da tablo gibi bir nesne ya da yer.

   Yaşam yapısı kavramı, bir yetişkinin bütün anlamlı başkalarıyla
   ilişkilerinin doğasını ve örüntüleşmesini ve bu ilişkilerin yıllar boyunca
   gösterdiği evrimi incelememizi gerektirir. Bu ilişkiler yaşamımızın
   örüldüğü kumaşı oluşturur, yaşam akışına biçim verirler, onlar aracılığıyla
   çevremizdeki dünyaya -iyi ya da kötü biçimde- katılırız. Bir
   yaşam yapısı herhangi bir zamanda birçok ve çeşitli ögeler içerebilir.
   Ama sadece bir ya da iki -nadiren üç- ögenin bu yapıda merkezi bir
   yer tuttuğu görülmektedir. Çoğu zaman evlilik -aile ve meslek bir kişinin
   yaşamının merkezi ögeleridir- Merkezi ögeler benlik için en anlamlı
   ve yaşam akışmı geliştiren ögelerdir; bireyin zamanını ve enerjisini
   en çok bunlar alır ve diğer ögelerin niteliğini güçlü bir biçimde etkilerler.
   Yan ögelerin değiştirilmesi ya da bırakılması kolaydır, bunlara
   benliğin yatırımı çok azdır ve kişinin yaşamına az bir etkiyle
   değiştirilmeleri olanaklıdır.

   İlk ve orta yetişkinlikte gelişim dönemleri. Levinson erkeklerin ve
   kadınların yaşamındaki yaşam yapısının evrimini izlerken temel bir
   değişmez örüntü bulduğunu belirtmektedir: Yaşam yapısı yetişkinlik
   yılları boyunca yaşa bağlı dönemlerle görece düzenli bir sıra içinde
   gelişmektedir. Şaşırtıcı olan, böyle bir düzenliliğin yetişkin gelişiminde
   ortaya çıkması, ego gelişiminde, ahlak gelişiminde, meslek gelişiminde
   ve yaşamın diğer özel yönlerinde var olmamasıdır.

   Sıra, bir yapı-kurma ve yapı-değiştirme dizisinden ibarettir. Yapı
   kurma (structure-building) döneminde ilk görevimiz bir yaşam yapısı
   oluşturmak ve yaşamımızı onun içine koymaktır. Bazı temel seçimleri
   yapmak, onların çevresinde bir yapı oluşturmak, değerlerimizi ve
   amaçlarımızı bu yapının dışında izlemektir. Bir yapı kurmayı başardığımızda
   yaşamın mutlaka rahat olması gerekmez. Bir yapı kurma
   görevi çoğu zaman çok zahmetlidir ve umduğumuz kadar doyurucu
   olmadığını görebiliriz. Yapı-kurma dönemi genellikle 5-7, en fazla 10
   yıl sürer.

   Bir geçiş dönemi varolan yaşam yapısını sona erdirir ve bir yenisi
   için olanak yaratır. Her geçiş döneminin birincil görevleri, varolan
   yapıyı yeniden değerlendirmek, benlikte ve dünyada değişim olanaklarını
   araştırmak ve sonraki dönemdeki yeni bir yaşam yapısına temel
   oluşturacak önemli seçimleri yapmaya yönelmektir. Geçiş dönemleri
   genellikle beş yıl sürer. Yetişkinlik yaşamımızın yaklaşık yarısı gelişimsel
   geçişlere harcanır. Hiçbir yaşam yapısı sürekli değildir, periyodik
   değişim varoluşumuzun doğasında vardır.

   Bir geçiş döneminin sonlarında kişi önemli seçimler yapmaya,
   onlara anlam vermeye ve onların çevresinde bir yaşam yapısı kurmaya
   başlar. Bu seçimler bir anlamda geçişin en önemli ürünüdür. Geçişin
   bütün çabaları -işi ve evliliği iyileştirme, seçenek yaşam biçimlerini
   keşfetme, kendisiyle barışık olma çabaları- gösterildiğinde seçimler
   yapılmalı ve en iyisine yer verilmelidir. Kişi sonraki aşamaya geçmesine
   aracı olacak bir yaşam yapısını yaratmaya başlamalıdır.

   Levinson'un ilk ve orta yetişkinlikteki gelişim dönemleri (Tablo
   9) aşağıda sıralanmıştır; her dönem belirli ortalama yaşlarda başlayıp
   bitmekte, ortalamanın altında ve üstünde en fazla iki yıllık bir
   farklılık olmaktadır.

   Tablo 9

   Levinson'a göre ilk ve orta yetişkinlikte gelişim dönemleri

   ONYETİŞKİNLİK ÇAĞI: 0-22

   İLK YETİŞKİNLİK ÇAĞI: 17-45

   İlk Yetişkinlik Geçişi: 17-22

   ORTA YETİŞKİNLİK ÇAĞI: 40-65

   İlk yetişkinlik için yaşam yapısına giriş: 22-28

   30 yaş geçişi: 28-33

   İlk yetişkinliğin yaşam yapısını sonuçlandırma: 33-40

   Orta Yaş Geçişi: 40-45

   GEÇ YETİŞKİNLİK ÇAĞI: 60-?

   Orta yetişkinlik için yaşam yapısına giriş: 45-50

   50 yaş geçişi: 50-55

   Orta yetişkinkinliğin yaşam yapısını sonuçlandırma: 55-60

   İleri Yaş Geçişi: 60-65

   Kaynak: D.J. Levinson. 1986.

   1. İlk Yetişkinliğe Geçiş: 17-22 yaşlar arasında yer alır, yetişkinlik
   öncesi ile ilk yetişkinlik arasında gelişimsel bir köprü görevi görür.

   2. İlk Yetişkinlik İçin Yaşam Yapısı Girişi: 22-28 yaşlar arasında
   yer alır, yetişkin yaşamının ilk biçimini oluşturma ve sürdürme dönemidir.

   3. 30 Yaş Geçişi: 28-33 yaşlar arasındadır. Giriş yapısını yeniden
   değerlendirme, değiştirme ve sonraki yaşam yapısına temel yaratma
   olanağı sağlar.

   4. İlk Yetişkinliğin Yaşam Yapısını Sonuçlandırma: 33-40 yaşlar.
   İlk yetişkinlik çağını tamamlama ve gençlik dileklerimizi gerçekleştirme
   aracıdır.

   5. Orta Yaş Geçişi: 40-45 yaşlar. Hem ilk yetişkinliği bitirmeye,
   hem de orta yetişkinliği başlatmaya yarayan bir başka büyük geçiş
   çağıdır.

   6. Orta Yetişkinlik İçin Yaşam Yapısına Giriş: 45-50 yaşlar. Önceki
   dönemin benzeridir, yeni bir çağdaki yaşama ilk temellerini sağlar.

   7. 50 Yaş Geçişi: 50-55 yaşlar. Yaşam yapısına girişi değiştirmek
   ve belki iyileştirmek için bir orta yaş olanağı sunar.

   8. Orta Yaşın Yaşam Yapısını Sonuçlandırma. 55-60 yaşlar. Orta
   yetişkinlik çağını sona erdirmemizin çerçevesini oluşturur.

   9. Son Yetişkinlik Geçişi. 60-65 yaşlar. Orta ve son yetişkinlik
   arasında yer alarak iki dönemi ayıran ve bağlayan sınır dönemidir.

   İlk yetişkinliğin yaklaşık 17-33 yaşlar arasında yer alan baştaki
   üç dönemi bu çağın 'acemilik evresi'ni oluşturur. Bu dönemler, ergenliğin
   ötesine geçme, geçici ama zorunlu olarak bir yaşam yapısı girişi
   oluşturma ve bu yapının sınırlarını öğrenme olanağını sağlar. 33-45
   yaşlar arasındaki son iki dönem bu çağın çabalarının getirdiği "sonuçlandırma
   evresi"dir. Benzer bir sıra orta yetişkinlikte de vardır. Orta
   yetişkinlik de 40-55 yaşlar arasında üç dönemlik bir acemilik evresiyle
   başlar. Orta Yaş Geçişi hem sona erme hem de başlamadır. 40 yaşlarımızın
   başında ilk yetişkinliğimizin olgunluğu ve orta yetişkinliğin
   bebekliği içindeyizdir. Her çağdaki acemilikleri, bir yaşam yapısı
   girişini deneme ve bunu orta çağ geçişinde sınama ve değiştirme olanağını
   buluncaya kadar sürdürürüz. Yalnızca yaşam yapısını sonuçlandırma
   döneminde ve onu izleyen geçiş çağında bu mevsimin sonucunu
   almaya ve sonraki basamağa geçmeye başlarız.


   ...And Justice For All


  14. #14
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   e. Gould'un dönüşüm kuramı

   Roger L. Gould'un (1972-1975) yetişkinin gelişimine ilişkin kuramı
   bu gelişimin bir dizi dönüşümden (transformations) geçerek
   oluştuğunu kabul etmektedir. İnsanlar her dönüşümde benlik-kavramlarını
   yeniden biçimlendirir, çatışmaları yeniden çözerler. Gould'un
   kuramı Levinson'unkiyle aynı tarihlerde (1970'ler) kurulmuştur ve
   onunkiyle koşutluk gösterir (ancak Gould'un kuramı her iki cinsi de
   ele almaktadır); Levinson gibi Gould da yetişkinliği kararlı bir duygular
   ve güdüler zamanı olmaktan çok, bir değişim zamanı olarak görür.
   Gould'un dönüşüm kuramına göre genç yetişkinler dört evreden geçerler.
   Ergenliğin sonunda başlayıp 22 yaşına kadar giden birinci evrede
   (16-22 yaşlar) insanlar anababalarının dünyasından ayrılır ve
   kimliklerini güçlendirirler. Özerkliğin yerleşmesiyle birlikte ikinci evreye
   (22-28 yaşlar) geçer ve amaçlarını gerçekleştirmeye girişirler.
   28-34 yaşlar arasında (Levinson'un 30 yaş geçişine benzer) bir geçiş
   evresinden geçer ve önceki amaçlarını, evliliklerini yeniden değerlendirmeye
   koyulurlar. Yaklaşık 35 yaşında hoşnutsuzlukları artar ve
   yaklaşan orta yaşların farkına varmaya başlarlar; yaşam şimdi onlara
   zor, belirsiz ve acılı gelebilir. 45 yaşına kadar süren bu istikrarsız evrede
   bazı bekarlar evlenebilir, bazı evliler boşanabilir, bir ev kadını
   çalışmaya başlayabilir, çocuksuz bir çift çocuk yapmaya karar verebilir.
   Bu evrede tabloya yeni bir öge katılır: Zaman kavramı. Zamanın
   baskısı hissedilmeye başlanır ve yaşamda yapılacak önemli değişimlerin
   hemen yapılması gerektiği farkedilir. Çalışma güdüsü değişir,
   meslek yaşamı sıkıcı gelmeye başlar. Yaşamın bu evresi, Levinson'un
   orta yaş geçişinde olduğu gibi, kararsız, çalkantılı, sıkıntılı bir evredir.
   Buna karşılık 45-50 yaşlar kararlı yıllardır. Evlilik doyumu artar, dostlar
   daha önemli olur, paranın önemi azalır, yaşama olumlu bakılır.
   Yaşama bu olumlu yaklaşım ellili yaşlarda artma eğilimi gösterir.


   ...And Justice For All


  15. #15
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,545
   Konular
   25549
   RepPuan
   1492943
   Rep Power
   3682Array

   Varsayılan

   Kuramların Değerlendirilmesi.

   Yetişkin gelişimine ilişkin kuramlarda önümüze en çok çıkan
   kavram geçiş (transition) kavramıdır. Geçişler, değişen yaşantılara
   tepki olarak yaşamımızı yeniden düzenlememizi ya da amaçlarımızı
   yeniden yapılandırmamızı içeren değişimlerdir. Evlenmek, işe girmek,
   çocuk sahibi olmak, ev satın almak gelişimsel geçişlere yol açan olaylardır.
   Hoffman ve arkadaşlarına (1994) göre, bu değişimlerin ne derece
   stres kaynağı olduğu konusu geçişlerin doğasına ilişkin en önemli
   kuramsal sorundur. Geçişlerin fiziksel ve psikolojik sıkıntıların yaşandığı
   dönemler olduğu konusunda görüş birliği yoktur. Levinson'a göre
   geçişler yüksek derecede stresli zamanlardır. Örneğin, onun incelediği
   erkek deneklerin çoğu "30 yaş geçişi" sırasında ılımlı ya da ciddi bunalımlar
   yaşamışlardır. Oysa, daha önce de belirtildiği gibi, Neugarten
   bu görüşe katılmamaktadır. Neugarten'e göre geçişler ancak önceden
   beklenmedikleri zaman yüksek derecede stres kaynağı olurlar. Eğer
   bir olay önceden bekleniyorsa ve yaşam akışının normal bir parçası
   olarak görülüyorsa çok az strese yol açabilir. Buna karşılık, eğer bir
   olay normal yaşam akışmın parçası değilse, beklenen bir olay ortaya
   çıkmıyorsa ya da bir olay erken ya da geç gelerek kişinin toplumsal
   saatiyle çatışıyorsa büyük bir strese yol açabilir ve duygusal bunalımı
   körükleyebilir. Örneğin, kadınlara yaşamlarındaki bunalımların sorulduğu
   araştırmalarda, kadınların evlenmeyi ya da çocuk doğurmayı
   değil, boşanmayı, trafik kazasını, iş değiştirmeyi ya da anababa ölümünü
   yaşam akışlarını altüst eden olaylar saydıkları görülmektedir.
   İki kuramcının görüşleri arasındaki fark geçişin kaynağı konusunda
   ortaya çıkmaktadır. Neugarten'e göre geçişin nedeni fiziksel ya da toplumsal
   olaylardır. Levinson'a göre ise kişinin içinde oluşan süreçlerdir;
   çünkü eski gelişim görevleri uygunluğunu yitirmekte, yeni görevler
   ortaya çıkmaktadır. Ona göre, örneğin boşanma içsel süreçlerin
   nedeni değil sonucudur.

   Hoffman ve arkadaşlarına (1994) göre geçişlerin doğası yanında
   bir başka konu da, yetişkinliğin zamanı sorunudur. İlerde göreceğimiz
   gibi, bir kişinin ne zaman olgun sayılacağı sorusunun yanıtı kolay
   değildir (kronolojik yaşın iyi bir ölçüt olmadığını biliyoruz). Bütün
   yetişkin gelişimi kuramlarında olgunluğun bazı ögeleri ortaktır: Yakınlık
   kurma, sevme ve sevilme, cinsel tepki verme gibi. Yine bütün
   kuramlar toplumsallığı, arkadaşları olmayı, özveride bulunmayı
   vurgulamaktadır. Ayrıca, olgun insanlar yeteneklerini ve amaçlarını bilen,
   üretici bir işe ilgi duyan ve onu yapmaya yeteneği olan kişilerdir.
   Olgunluk sorununu incelemenin yollarından biri, yaşamın özel bir
   anında karşılaşılan olaylarla başarılı biçimde başa çıkma yeteneğini
   ele almaktır. Söz gelimi, Erikson'un kuramında erken yetişkinlikte olgunluk
   başkasıyla yakın ilişki kurabilme yeteneğidir. Olgunluğu incelemenin
   bir başka yolu da kişilerin benlik algılarına bakmaktır. Büyüdüğümüzü
   hissetmemizi sağlayan nedir? Araştırmalar anababa olmanın
   ve kendi gücüne dayanmanın en kesin olgunluk belirtisi olduğunu
   göstermektedir. Olgunluk durmadan değişen beklentilere ve sorumluluklara
   sürekli bir uyum sağlama sürecini içerir. İnsanlar evlenmeden
   ya da çocuk sahibi olmadan, bir işte çalışmadan da olgun olabilirler;
   onları olgun yapan, kim olduklarını, nereye gittiklerini, hangi amaçlar
   için çalıştıklarını bilmeleridir (Hoffman ve ark., 1994).


   ...And Justice For All


  + Yeni Konu Aç
  5 sayfadan, 1.sayfa 123 ... SonSon

  Konu Açıklaması

  Users Browsing this Thread

  Şuanda bu konuyu 1 kişi izlemekte. (0 üye ve 1 misafir)

  Benzer Konular

  1. Yaşlılar Haftasında Huzurevindeki Yaşlılarımız..
   By *PheBe*1907 in forum Kanka Café
   Cevaplar: 3
   Son Mesaj: 23-03-06, 02:49

  Bookmarks

  Bookmarks

  Gönderme Kuralları

  • Yeni konu açılamaz!
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

  Forum Kuralları