9 sayfadan, 1.sayfa 123 ... SonSon
Gösterilen Sonuçlar 1 sonuçtan 8 ile 67 arası

Konu: Yetişkinlik - Yaşlılık - Ölüm

 1. #1
  Elite Üye M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2006
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,540
  RepPuan
  1493018
  Rep Power
  4564Array

  Varsayılan Yetişkinlik - Yaşlılık - Ölüm

  İ. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

  Psikoloji, genellikle, insan davranışının ve zihin süreçlerinin bilimi
  olarak tanımlanır. Bu geniş alanın incelenmesi birtakım alt dalların
  ortaya çıkmasını gerektirmiştir. İşte gelişim psikolojisi de bu temel
  uzmanlık alanlarından biridir. Ayrıca, gelişim psikolojisinin de hem temel
  araştırma, hem de uygulama dalları vardır. A. T. Jersild'e (1979)
  göre, gelişim psikolojisi alanındaki çalışmalar başlıca iki bölümde
  toplanabilir. Birincisi, insan gelişiminin çeşitli yönlerini ele alan ve
  betimleyen araştırmalardır. İkincisi, gelişime ilişkin temel kavramları,
  ilkeleri, kuramları ortaya koyan incelemelerdir. Gelişim alanındaki en
  yararlı çalışmalar, kuşkusuz, olgu ile kuramı birleştiren, böylece insan
  bilimlerine katkısı olan çalışmalardır. Bu açıdan, insan gelişimine
  ilişkin çalışmalar biyoloji, sosyoloji, antropoloji, tarih gibi diğer bilim
  dallarını da ilgilendiren çok disiplinli ve disiplinlerarası bir alana
  yayılmaktadır. Bu nedenle günümüzde gelişim psikolojisi çok yönlü
  bir araştırma ve inceleme alanı olmak durumundadır.

  :::::::::::::::::

  1. Gelişim Psikolojisinin Tanımı

  İlke olarak, geçmişi bilmek şimdiyi anlamamıza, şimdiyi anlamak
  da geleceği kestirmemize yardımcı olur. Bu genel ilke embriyoloji,
  jeoloji, coğrafya, tarih, gelişim psikolojisi gibi bütün gelişim bilimlerinde
  geçerlidir. Kuşkusuz, değişimin konusu ve zaman evreleri
  bütün bu bilimlerde aynı değildir; fakat hepsinde ortak olan nokta,
  birşeylerin zaman düzeni içinde geliştiği ve bu sistemli değişimin
  nedenlerinin bulunabileceği inancıdır. Gelişim psikolojisinde zaman periyodu
  insan ömrünü içerir ve değişen şey bireydir. Şu halde, gelişim psikolojisinin
  konusu bireyin fiziksel ve ruhsal yapısının ve davranışının değişimidir.

  Gelişim Psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği değişimlerin
  betimlenmesi ve açıklanmasıyla ve aynı zamanda bireyler arasındaki
  değişim benzerlik ve farklılıklarıyla uğraşır. Gelişim psikologları
  gelişimi betimlemek isterler, dolayısıyla gelişim normlarıyla ilgilenirler.
  Fakat aynı zamanda gelişim süreçlerini açıklamak da isterler;
  yani gelişimin neden belirli bir yolda ilerlediğini ve gelişim yolunda
  bireylerin neden birbirinden farklılaştığını bulmaya çalışırlar.

  Modern gelişim psikolojisi oldukça yeni bir bilim dalıdır. En
  azından 1960'lara kadar bebek, çocuk ve ergen konusundaki psikolojik
  araştırmalar "çocuk psikolojisi" adıyla biliniyordu. Bugünkü psikolojik
  gelişim anlayışı -bazı büyük kuramcılara karşın- şimdiki biçimiyle
  son on yıllara kadar ortaya çıkmış değildi. Bütünleşmiş bir gelişim
  anlayışının daha önce ortaya çıkmayışının nedenlerinden biri,
  alanın 1950'lere kadar değişimleri açıklamaktan çok betimlemeye yönelmiş
  olmasıdır. İlk gelişim psikologları çocuğu doğum öncesinde,
  ilk haftalar ya da aylarda, ilk çocukluk, orta çocukluk dönemlerinde
  -olduğunca eksiksiz biçimde- betimlemekle yetiniyorlardı. Ancak betimsel
  bilgi araştırmacılar için giderek çekici olmaktan çıkmaya başladı.
  Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 1938'de çocuk gelişimi
  konusunda yaklaşık beşyüz yayın çıktığı halde, 1949'da bu sayı yarısına
  inmişti. Daha sonra, 1950'lerin başlarında gelişim psikolojisi yeniden
  canlandı. Bu gelişmeye katkısı olan pek çok etken arasında en
  önemlisi, gelişim psikologlarının yeni bir yaklaşım kabul etmeleriydi;
  artık ilgilerini gelişimin temelini oluşturan süreçlere yöneltmeye
  başlıyorlardı (Liebert ve Wicks-Nelson, 1981).

  Yaşamboyu gelişim psikolojisi (life-span developmental psychology)
  gelişimi incelemede yeni bir yönelimdir ve iki temel sayıltıya
  dayanır. Birincisine göre, gelişim döllenme ile başlayan ve ölüm ile
  sona eren yaşamboyu bir süreçtir. Bu bakış açısı, bebeklik, çocukluk,
  ergenlik gibi bedensel büyümeye bağlı yaş dönemlerini kendi araştırma
  alanları sayan gelişim psikologlarının görüşlerinden ayrılmaktadır.
  İkinci sayıltıya göre, gelişim büyümenin sonlanması ya da olgunlaşma
  ile sona ermez. Tam tersine, yaşamboyu gelişim psikologları
  yetişkinlik ve yaşlılık yıllarıyla büyük ölçüde ilgilenirler. Yaşamboyu
  gelişime duyulan ilgi 1970'lerde başlamış ve 1980'lerde artarak
  sürmüştür. Yaşamboyu gelişim yaklaşımının ele aldığı temel konular
  "gelişim sırasında ortaya çıkan değişimlerin doğası" ve "bu değişimleri
  hangi etkenlerin belirlediği" sorunlarıdır (Honzik, 1984).
  Paul B. Baltes'e (1987) göre de, yaşamboyu gelişim psikolojisi, yaşam
  akışı boyunca davranışta ortaya çıkan sabitliğin ve değişimin araştırılmasını
  içerir. Bu psikolojinin amacı, yaşamboyu gelişimin genel ilkeleri,
  gelişimde bireylerarası farklılıklar ve benzerlikler hakkında,
  aynı zamanda gelişimde bireysel esnekliğin ya da değişebilirliğin derecesi
  ve koşulları hakkında bilgi elde etmektir.

  Perlmutter ve Hall (1992), gelişime ve yaşlanmaya ilişkin sayıltıların,
  araştırmacıların sorduğu soruları, bulguları yorumlama biçimlerini
  ve ileri yaşlardaki yaşamın doğasına ilişkin sonuçlarını etkilediğini
  belirtmektedir. Otuz yıl önce yaşlılığın doğasına ilişkin soruları
  yanıtlamak çok kolaydı; çünkü herkes gelişimi gençlikle özdeş tutuyordu,
  yetişkinlerin gelişmediği varsayılıyordu. Oysa araştırmalar olgunlaşmadan
  sonraki bütün değişimlerin bozulma ya da düşüş içermediğini
  göstermektedir. Örneğin, zekanın bazı yönlerinde ilerlemeler
  yaşamın ikinci yarısında da sürmektedir. Araştırmacılar farklı sistemlerin
  farklı oranlarda yaşlandığını ve gelişimin yönünün değişebileceğini
  de buldular. Yaşlanma, hangi işlevin incelendiğine bağlı olarak
  kararlılık, artma ya da azalma içerebilir. Örneğin, zekanın bir yönünde
  ilerleme gösteren bir yetişkin bir başka yönünde gerileme gösterebilir.
  İşte bu tür bulgular araştırmıacıları sayıltılarını yeniden gözden geçirmeye
  zorlamıştır. Gelişimi döllenmeden olgunlaşmaya kadar izleyen
  ve fetus, bebek, çocuk ve ergenle sınırlı tutan eski tanım işe yaramaz
  olmuştur. Böylece, yaşamboyu gelişim yaklaşımında gelişim, döllenmeden
  ölüme kadar bedende ya da davranışta ortaya çıkan yaşa bağlı
  değişimler olarak tanımlanmaktadır (Perlmutter ve Hall, 1992).


  ...And Justice For All


 2. #2
  Elite Üye M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2006
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,540
  RepPuan
  1493018
  Rep Power
  4564Array

  Varsayılan

  2. Gelişimle İlgili Temel Sorunlar

  Gelişim psikologlarının sık sık tartıştıkları birtakım önemli sorunlar
  vardır. Bunlardan birincisi, gelişimi sağlayan etkenlerin kaynağı
  sorunudur. Bu sorun kalıtım-çevre, doğa-kazanım ya da başka adlarla
  yapılan tartışmalarda ortaya konmaktadır. Bugün artık "hangisi?"
  ve "ne kadar?" sorularının sorunu çözmedeki yararsızlığı anlaşılmıştır.
  Bunların yerine, davranışta biyolojik ve toplumsal etkilerin "nasıl?"
  birleştiği sorusu sorulmaktadır.

  Gelişim psikologları kendi alanlarında veri toplamak için üç dizi
  ilkeye dayanırlar: 1) Fiziksel büyüme ilkeleri, 2) Olgunlaşma ilkeleri,
  3) Öğrenme ilkeleri. Fiziksel büyüme ilkeleri fiziksel yapı ve organlardaki
  değişimleri dikkate alır. "Olgunlaşma" terimi -gelişimcilerin
  kullandığı biçimiyle- reflekslerin, içgüdülerin ve diğer öğrenilmemiş
  davranışların gelişimiyle ilgidir. Fiziksel büyüme ve olgunlaşma biyolojiktir.
  "Öğrenme" ilkeleri ise, geniş anlamda, sadece geleneksel koşullanmayla
  değil, aynı zamanda okuldaki öğrenimle ve diğer çevre
  etkileriyle birlikte tanımlanır. Öğrenme ve kalıtımın gelişime katkıları
  konusunda bugün kabul edilen görüş, gelişimin ortaya çıkmasında iki
  etkenin birleştiğini kabul eden "etkileşimci" görüştür. Her ikisi de
  zorunludur, hiçbiri tek başına yeterli değildir. Kalıtım gizil sınırları
  saptar, çevre de bu sınırlara ne kadar yaklaşılacağını belirler.

  Gelişim üzerindeki biyolojik etkiler iki çeşittir. Birincisi, bir türün
  bütün üyelerince paylaşılan türe özgü etkilerdir (bebeğin beslenme
  ve bakım için başkalarına gereksinme duyması gibi). İkincisi, her kişiye
  özgü olan genetik özelliklerdir (bireyler arasındaki farklılıklar
  gibi). İşte, gelişim psikologları doğanın insanlar arasındaki benzerliklerin
  ve farklılıkların oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu araştırmaktadırlar.
  Öte yandan, gelişim üzerindeki çevresel etkiler de iki çeşittir.
  Birincisi fiziksel çevredir (doğum öncesi dönemde ana rahmi,
  kent ya da kır gibi). İkincisi toplumsal çevredir (diğer insanlar, toplumsal
  kurumlar gibi). Bazı çevresel belirleyiciler bizi başkalarından
  farklı kılan etkenlerdir (özel bir okulda okumak, trafik kazasına uğramak,
  işini yitirmek, piyangoda kazanmak gibi). Başka bazı çevresel
  belirleyiciler de bizi başkalarına benzer kılan etkenlerdir (içinde
  doğduğumuz kültür ya da tarihsel zaman gibi). Önemli tarihsel olaylar gelişim
  üzerinde derin etkilerde bulunur, ama bu etkinin niteliği kişinin
  o zamanki yaşına bağlıdır. Bu konu gelişimle ilgili temel kavramlar
  bölümünde "bölük" kavramı çerçevesinde yeniden ele alınacaktır.

  İkinci sorun, davranış değişikliğinin sürekliliği ya da süreksizliği
  sorunudur. Gelişim derece derece ve düzgün bir biçimde mi ilerler,
  yoksa kendine özgü nitelikler gösteren birtakım evrelerden mi geçer?
  Evre kuramcıları evrensel biyolojik temelli etkenlerin gelişimde egemen
  bir rol oynadığını savunurlar; psikolojik süreçlerde hep aynı yapısal
  deeişimlerin ortaya çıktığını ve davranış değişimlerine göreli bir
  süreksizlik verdiğini ileri sürerler. Buna karşılık, sürekliliği savunan
  kuramcılar toplumsal ve yaşantısal etkenlerin gelişimdeki değişmelerin
  temelini oluşturduğunu savunurlar; öğrenme, dereceli bir süreçtir.
  Ancak bu görüş ayrılığına karşın, bütün kuramcılar gelişimde hem süreklilik
  hem de süreksizlik olduğu konusunda birleşmektedirler. Özellikle
  kişilik psikolojisi alanında varılan sonuç, kişiliğin karmaşık ve
  çok yönlü bir yapısı olduğu, bazı ögelerinin süreklilik bazılarının da
  süreksizlik gösterdiği biçimindedir. Genellikle en büyük sabitlik çeşitli
  zihinsel ve bilişsel boyutlarda (ZB, bilişsel üslup, benlik kavramı
  gibi) ve en düşük değişmezlik kişilerarası davranış ve tutumlarda ortaya
  çıkmaktadır.

  Gelişim psikolojisinde temel tartışmalardan biri de bunalım (crisis)
  kavramı çevresinde toplanır. Diyalektik bakış açısından psikolojinin
  görevi, değişen dünyada değişen bireyi anlamaya çalışmaktır. İnsan
  yaşamı karşıtlıklar ve çatışmalarla belirlenir. Her değişim karşıtlar
  arasındaki sürekli bir çatışmanın ürünüdür. Gelişim, varolan karşıtlıkların
  çözümü ve sonunda yeni karşıtlıkların ortaya çıkışı ile ilerler. Bireyin
  yaşamındaki karşıt güçler arasındaki çarpışmanın sonucu bir uzlaşma
  değil, tümüyle yeni bir üründür. Riegel'e (1975) göre, insan
  gelişimi en azından dört boyutta eşzamanlı bir harekettir: 1) İçsel-
  biyolojik, 2) Bireysel-psikolojik, 3) Kültürel-sosyolojik, 4) Dışsal-
  fiziksel. Gelişim, bu boyutların dengesi bozulduğu zaman ortaya çıkar.
  Çeşitli boyutlardaki değişimler her zaman eşzamanlı olmadığı
  için, aralarında çatışma gelişir ve bir bunalıma yol açar. Bunalım,
  bireylerin davranışlarını yeni koşullara ayarlamalarını gerektiren son
  derece zorlayıcı bir durumdur. Ancak diyalektik psikoloji açısından
  bunalımların mutlaka olumsuz olaylar olması gerekmez. Bu psikoloji,
  Piaget'in bilişsel gelişim konusundaki görüşlerinin yeterli olmadığını
  ileri sürer. Piaget gelişimin dengenin oluştuğu anda ortaya çıktığını
  vurgulamaktadır. Oysa Riegel'e göre gelişimsel ilerlemenin temeli
  karşıt koşullardır ve gelişim süreci hiçbir zaman sona ermez. Piaget
  gelişimi denge ve uyumun periyodik düzeylere ulaşması olarak gördüğü
  halde, Riegel bu gelişim düzeyinin ancak kısa süreli olduğunu kabul
  eder. Riegel'e göre Erikson, bunalımların içsel-biyolojik ve
  kültürel-sosyolojik güçlerle birlikte belirlenmesini vurgulayan ilk
  modern yazarlardan biridir, ancak Erikson da organizmanın neden evreden
  evreye geçerek geliştiğini açıklamakta yeterince başarılı olamamıştır.

  Riegel bunalım kavramına farklı bir açıklama getirmektedir:

  "Bunalım (crisis) kavramı çelişik biçimde denge (equilibrium),
  kararlılık (stability), uygunluk (consonance) ve
  denge (balance) kavramlarıyla bağlantılıdır. Denge (equilibrium)
  kavramı arzu edilir bir amaç olarak davranış ve toplum
  bilimcilerin düşüncesine tam anlamıyla girmiştir ve bunalımı
  olumsuz yönde tanımlar. Böylece, bunalım kavramı,
  ancak uzun vadeli bir durum olarak ya da bir sakinlik durumunun
  kesilmesi eylemi olarak gördüğümüz zaman dengesizlik
  (disequilibrium) anlamını kazanır. Fakat, karşıt durumlar
  ya da olaylar birbirine sıkıca bağımlı olduğuna göre,
  denge kavramı dengesizlik kavramı olmadan ve kararlılık
  kavramı bunalım kavramı olmadan anlaşılamaz. Bizim
  araştırmamız gereken nokta, bu koşulların her birini tek
  başlarına kavramak değil, birbiri içine girişlerini kavramaktadır.
  Kararlılık ve bunalımı olumlu ve olumsuz değil, birbirine
  karşılıklı bağımlı olarak görmemiz, yalnızca diyalektik
  bağlantılarında gelişimi olanaklı kılan çelişik koşulları düşünmemiz
  gerekmektedir" (K. F. Riegel, 1975).

  Gelişim psikolojisinin bir başka temel sorunu, davranış'ın mı
  yoksa zihinsel süreçlerin mi vurgulanacağıdır. Katı davranışçı yaklaşım
  doğrudan gözlemlenemeyeceği gerekçesiyle zihinsel süreçleri
  araştırmak istemez; buna karşılık, çağdaş psikologlar nesnel yöntemler
  kullanarak zihin süreçlerini de araştırma alanına katmışlardır. İç zihinsel
  süreçlerin psikolojik gelişimdeki yeri ve rolü artık kabul edilmekte
  ve araştırılmaktadır. Aynı bağlamda bir başka sorun da, "normatif"
  gelişimin mi yoksa idiyografik gelişimin mi vurgulanacağı konusudur.
  Kimi psikologlar bütün çocuklarda varolan ortak yönler anlamına
  gelen normatif (normative) gelişimle ilgilenirler; kimi psikologlar
  da çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları anlamayı amaçlayan
  idiyografik (idiographic) gelişimi vurgularlar. Normatif araştırmalar
  genellikle gelişimin biyolojik temellerine dayanırlar. Gesell ve bir
  ölçüde de Piaget gibi kuramcılar gelişimi, içsel biyolojik süreçlerin
  yönlendirdiği, çevresel etkenlerden pek etkilenmeyen, önceden kestirilebilir
  bir olgu olarak görürler. Bu bakış açısı "ortalama" çocuk üzerinde
  yoğunlaşmakta ve "normal" gelişimin aşama aşama nasıl ilerlediğini
  belirleme amacını gütmektedir. İdiyografik araştırmalar ise
  çocuğu birey olarak almakta ve onu diğerlerinden farklılaştıran etkenleri
  incelemektedir. Vasta ve arkadaşlarına (1992) göre, dil gelişimi
  konusundaki çağdaş araştırmalar bu iki yaklaşımı sergileyen örneklerdir.
  Kimi kuramcılar dil yeteneğinin bütün çocuklarda benzer biçimde
  ortaya çıktığını, çünkü büyük ölçüde beyindeki mekanizmalar
  tarafından denetlendiğini kabul etmektedirler. Dolayısıyla bu araştırmalar
  belirli bir dildeki çocukların ortak dil gelişimi örüntülerini, aynı
  zamanda binlerce dil için evrensel olan özellikleri araştırmaktadırlar.
  Buna karşılık başka kuramcılar da konuşma gelişimindeki bireysel
  farklılıklarla ve dilin kazanılmasındaki çevresel etkilerle, yani dilin
  farklı çocuklarda farklı gelişmesine yol açan nedenlerle ilgilenmektedirler.


  ...And Justice For All


 3. #3
  Elite Üye M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2006
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,540
  RepPuan
  1493018
  Rep Power
  4564Array

  Varsayılan

  3. Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

  Yaş (age) kavramı, gelişim psikolojisini psikolojinin diğer alanlarından
  ayıran temel kavramdır. Yaş zaman ile eşanlamlı bir kavramdır
  ve kendi başına hiçbir şeyin nedeni değildir. Yaş kavramının
  yarattığı karışıklıklar nedeniyle kimi gelişim psikologları evre (stage)
  kavramını kullanmayı yeğlerler. Bir bağımsız değişken olarak "evre",
  "yaş"tan daha kullanışlıdır. Günümüzde evre kavramı gelişim psikologlarınca
  iki anlamda kullanılmaktadır. "Güçlü" anlamda evre kavramı
  süreksizliği dile getirir. Örneğin, çocuğun hareket gelişimi emekleme,
  ayağa kalkma, yürüme, koşma biçimindedir. Bu evrelerden herbiri
  diğerinden niteliksel olarak farklıdır. Bu anlamda evreler her zaman
  belirli bir zaman aralığında ortaya çıkmak durumundadırlar;
  gelişen birey bir evreyi atlayamaz, evreleri bir başka zaman aralığında
  yaşayamaz. Evre kavramının bu güçlü anlamı Piaget'in bilişsel gelişim
  kuramında ve Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramında ortaya çıkar.

  Evre kavramının "zayıf" anlamı da vardır ve yaş, çevre, ilgiler,
  etkinlikler konusunda bilgi verir. Bütün bu kullanımlarda kavram anlam
  değişikliği olmadan geçer. Örneğin çocuğun "diş çıkarma evresinde",
  "ilkokul evresinde", "anal evrede" olduğu söylenebilir. Freud'un
  psikoseksüel gelişim kuramında ve Erikson'un psikososyal gelişim kuramında
  bu anlamdaki evre kavramı kullanılır (Ph. G. Zimbardo, 1979).

  Kullanımdaki bu farklılığa karşın, evre kuramlarının tümü evrelerin
  temel özellikleri üzerinde birleşirler. Kuramsal olarak evrelerin şu
  özellikleri taşıdığı kabul edilmektedir: 1) Evreler genel sorunları
  betimlerler. Bir evre o evreye özgü genel özellikleri ve sorunları vurgular.
  2) Evreler davranıştaki nitelik farklılıklarını dile getirirler. Bir evredeki
  davranışın kendine özgü nitelikleri vardır. 3) Evreler değişmez
  bir ardışıklık gösterirler. Bir evre diğerini değişmez bir sıra içinde izler.
  4) Evreler bütün kültürler için evrenseldir. Kültürler arasındaki
  farklılıklara karşın, bütün kültürler aynı yaşam sorunlarıyla başa çıkmaya
  çalıştıkları için gelişim evreleri bütün kültürlerde aynıdır (W.C. Crain,
  1986).

  İlerde de görüleceği gibi, gelişim kuramlarının çoğu evre kuramlarıdır.
  Ancak evre kuramlarının hepsi evre kavramının gerektirdiği
  özelliklere sahip değildir. John Flavell'e (1985) göre, tam bir evre
  kuramındaki her gelişim evresi şu ögeleri taşır: Yapılar (yeteneklerin,
  becerilerin ya da güdülerin tutarlı bir örüntüsü); niteliksel değişimler
  (önceki evreyle karşılaştırıldığında yetenekler, beceriler ya da güdüler
  arasında açık bir farklılık); ani oluş (evrenin tipik yeteneklerinde,
  becerilerinde, güdülerinde eşzamanlı bir değişim); birliktelik (bütün
  değişimlerin aşağı yukarı aynı hızla gelişmesi). Çok az evre kuramı
  bütün bu ölçütlere tam olarak uyabilmektedir. Örneğin, bir evrenin nerede
  bittiği, diğerinin nerede başladığı konusunda çok az görüş birliği
  vardır. Bu tür sorunlar nedeniyle günümüzde evre kavramı daha az
  sınırlayıcı bir biçimde kullanılmaktadır. Özel bir alandaki bellibaşlı
  yaşam evrelerinin betimlenmesinde hala evre kavramı yeğ tutulmaktadır.

  Evre kuramıyla yakından ilişkili kavramlardan biri de kritik dönemler
  (critical periods) kavramıdır. Kritik dönemler, yaşam süresinde,
  sürekli ve geri dönülmez sonuçları olabilen elverişli ve elverişsiz
  durumlarla ilgili zamanlardır. Kimi gelişimciler "duyarlı dönem" (sensitive
  period) terimini kritik dönem terimine yeğ tutarlar. Duyarlı dönem
  kavramı, kritik dönem kavramına göre, zaman boyutunda daha
  fazla esneklik ve geri dönüşlülük içerir. Kritik ya da duyarlı dönem
  anlayışı özellikle ünlü etolog Konrad Lorenz'in çalışmalarından sonra
  yaygınlık kazanmıştır. Bu anlayış psikanalitik açıklamalarda da önemli
  bir yer tutar. "Çocukluk nevrozu olmadan yetişkinlik nevrozu olmaz"
  formülü bu anlayışın anlatımıdır. Bununla birlikte, kimi gelişimciler
  yaşamın ilk yıllarının bu denli önemli sayılışını reddederler.

  Evre kavramının sağladığı kuramsal kolaylıklar açık olmakla birlikte,
  yaş kavramından vazgeçilemeyeceği de ortadadır. Şu halde, yaşın
  gelişimsel anlamını incelemekten kaçınılamaz.

  Yaş sadece biyolojik, kronolojik bir kavram değildir, aynı zamanda
  psikolojik, toplumsal bir gerçekliktir. Bireyin kendini kaç yaşında
  "hissettiği"ne ilişkin yaşantı herkesçe bilinir. Bir insan 16'sında kendini
  yetişkin gibi hisseder, öyle davranır ve çevresi de onu öyle algılar;
  bir diğeri ise 30'unda hala yüksek öğrenimini sürdürmektedir ve öğrenimini
  bitirmeden kendini tam bir yetişkin gibi hissetmeyebilir. Özellikle
  yetişkinlik psikolojisinde yaşlanma sürecinin incelenmesi, farklı
  yaş bölüklerindeki insanların farklılıklarının incelenmesi önem taşır.
  Ayrıca, bireyin yaşam döngüsü belirli bir tarih içine yerleştiğinden,
  bireysel zaman ile tarihsel zaman arasındaki etkileşim de önemlidir.
  Çünkü bireyin örneğin 20 yaşını 1995'te ya da 1935'te yaşaması farklı
  anlamlar taşır. Öte yandan, gelişim araştırması açısından da, farklı insanlar
  arasındaki yaş farklılıkları (bireyin ve ana babasının) ile, bireyin
  kendisinin yaş farklılığı (şimdiki hali ve 30 yıl sonrası) farklı etkenlerin
  dikkate alınmasını gerektirir. Her birey aşağı yukarı aynı zamanda
  doğmuş insanlar grubu demek olan bölük (cohort) içinde yer
  alır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'lardaki büyük ekonomik
  bunalımın gençler üzerindeki etkisinin olumlu ya da olumsuz olması
  gencin ait olduğu bölüğe bağlıdır. Bu etkinin o tarihlerde ergenlik çağında
  olan çocuklar üzerinde olumlu, okul öncesi çağda olanlar üzerinde
  ise olumsuz olduğu belirtilmektedir.

  Yaş, basitçe bakıldığında, bireyin doğumundan itibaren dünyanın
  güneş çevresindeki dönüşlerinin sayısıdır sadece. Ancak, yaşla gelen
  değişimler, farklı yaşlardaki insanlar arasındaki farklılıklar, yaşlanma
  süreci vb. önemli konulardır. Yaşa ilişkin bu değişimlerin çoğu
  -özellikle yetişkinler için- bireyin içinde yaşadığı toplum tarafından
  belirlenir. Ancak, hangi toplum içinde olursa olsun biyolojik değişimler
  de önemlidir.

  Yaşın önemini kavramak için aşağıdaki tabloya bakabiliriz:

  Tablo 1: İnsan Yaşam Çizgisi

  0- Gebelik, doğum

  6- Okula başlama

  12- Erinlik

  18-30 Oy verme, işe başlama, evlenme, anababa olma

  30-48 Anababa ölümü, menopoz, çocukların evden ayrılması,
  büyük anababa olma

  48-65 Emeklilik, eş ölümü, büyük-büyük anababa olma

  65 ve üzeri- Ölüm

  (Önemli olayların yaşları ortalama olarak verilmiştir, bu yaşlar önemli
  bireysel ve cinsel farklılıklar gösterir).

  Kaynak: D.C. Kimmel, Adulthood and Aging, 1974.

  Her bireyin döllenmeyle başlayıp ölümle sonuçlanan böyle bir
  yaşam çizgisi (life line) vardır. Bu yaşam çizgisi insanın yaşam döngüsünün
  (life cycle) şematik bir tasarımıdır ve insan yaşammın tüm
  süresinin (life span) ilerleyen ve sırasal yönlerini vurgular. Bu çizgide
  belirli yaşlar, yaşa bağlı özel değişimler için işaretlenmiştir. Biyolojik
  büyümenin rolü, gebelikten doğuma, doğumdan erinliğe, erinlikten
  orta yaşa vb. ilerledikçe önemini yitirmektedir. Şu halde biyolojik
  değişkenlerin dışında hangi etkenlerin yaşam çizgisindeki olayların önemini
  belirlediği sorulabilir. Örneğin, 6 yaş, çocuğun okula girişini ve
  uzun bir resmi eğitimden geçişini göstcrdiği için anlamlıdır. 12 yaş,
  erinliğin başlangıcını, çocukluğun sona erişini ve gençlik kültürüne
  katılmayı gösterdiği için önemlidir. 18 yaş, birçok toplumda oy kullanma,
  sürücü belgesi alma, üniversiteye girme, evden ayrılma, işe
  girme, evlenme gibi önemli toplumsal ve hukuksal anlamlar taşır ve
  yetişkinlikten pay almayı simgeler. 30 yaş -özellikle kitle iletişim
  araçlarınca- orta yaşın ve artık inişe geçişin başlangıcı olarak görülür;
  oysa dönüm noktası olarak ağırlıklı sonuçları olmayan bir yaştır, gene
  de yetişkinliğin birtakım hareketli olayları bu yaş dolaylarında yaşanır.
  Yetişkinler diğer yaş dönemlerinden niteliksel olarak farklı bir orta
  yaş kavramına sahiptirler. Ergenlikten sonraki on yıllarda yaşa bağlı
  değişimlerin az olmasına karşın, orta yaşlılıkta menopoz ve emeklilik
  gibi iki olay yaşa bağlı olarak gerçekleşmektedir. İleri yaşlarda eşin ya
  da arkadaşların ölümü, bireyin kendi ölümünden önce geçtiği dönüm
  noktalarıdır. Araştırmalar ölümün de önemli bir gelişim olayı olduğunu
  ortaya koymaktadır. Ölüme yakınlık yaşlılıkta kronolojik yaştan
  çok daha önemli bir zaman ölçütü olmaktadır. Ölüm kaçınılmazlık kazandıkça,
  psikolojik değişimlere yol açmaktadır.

  Bireyin yaşam döngüsü boyunca gelişimi yaşa bağlı değişimin
  kaynaklarından sadece biridir. Yaşam çizgisi ile çakışan "tarihsel zaman"
  da bireyin yaşam döngüsü içinde ilerlemesini etkileyen yaşa
  bağlı bir diğer boyuttur.

  Söz gelimi, yirmi yıl önce üniversite öğrencisi olan bir gencin
  ana babası büyük olasılıkla Birinci Dünya Savaşı sonlarında ve büyük
  ekonomik bunalımın ilk yıllarında doğmuştur. O insanlar uluslararası
  dayanışmayı öğrenmişler, ama ekonomik güvenliklerinin ve maddi
  varlıklarının kendi denetimleri dışında birden bire yok olabileceğini
  de görmüşlerdir. Ekonomik bunalım yıllarında okula giden o insanlar
  ilk toplumsal deneyimlerini, ilerdeki tutum ve değerlerini etkileyen
  maddi sıkıntılar içinde yaşamışlardır. Belki İkinci Dünya Savaşı'nı
  yaşamışlar, hatta içinde bizzat yer almışlardır. 1940'larda doğanlar ise
  yalnız ekonomik büyümeyi ve orta sınıfın gelişmesini değil, aynı zamanda
  hiç eksilmeyen nükleer savaş tehdidini de yaşamışlardır. Son
  zamanlarda çevre kirlenmesi ve nüfus patlaması gibi diğer yok olma
  tehditlerini de yaşamaya başlamışlardır. Bugünün dünyası, yalnız teknolojik
  gelişmeyi değil, dünyanın küçülmesini ve uzaya gidilmesini
  de yaşamaktadır. Bilgisayarlarla yaşama zorunluluğunun getirdiği sorunları
  da eklemek gerek!

  Bu tür tarihsel-kültürel olayların bireylerin tutum, değer ve dünya
  görüşlerini büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bu gelişmeler insanları
  farklı yaşlarda farklı biçimlerde etkiler. Ancak tarihsel olayların
  kuşaklar üzerindeki etkisi yaşa bağlı olmanın yanında toplumsal
  kesimlere de bağlıdır. Örneğin A.B.D'de 1950'lerde uzay programlarının
  önem kazanması o yıllarda meslek seçiminin eşiğinde bulunan
  gençleri daha fazla etkilemiş, çoğunu fen ve mühendislik dallarına yöneltmiş,
  sonuçta bu alanda işgücü fazlası oluşmasına yol açmıştır.

  Bireysel yaşam döngüsü ile tarihsel zaman çizgisi etkileşiminin
  ilginç bir örneği de "kuşaklararası çatışma" olgusudur. Bu çatışmanın
  gençlerle anababalarının kuşağı arasındaki değer, tutum ve yaşam biçimi
  farklılığından oluştuğu kabul edilirse, iki farklı yorum getirilebilir:
  Gelişimsel ve tarihsel. Gelişimsel olarak kuşaklar arasındaki bu
  farklılık gençlerin ve anababalarının yaşam döngüsündeki farklı evrelerden
  kaynaklanmaktadır. Erikson'a göre genç insan "Ben kimim?
  Toplumla nasıl bir ilişki kurabilirim?" gibi kimlik sorunlarıyla uğraşırken,
  kendi değer ve tutumlarını oluşturabilmek için toplumun değerlerini
  irdelediği ve anababa değerlerini kısmen reddettiği bir evreden
  geçer. Anababalar ise, dünyada sürekliliklerini sağlayan işaretler
  bırakabilme isteğiyle, ekonomik ve duygusal bir kararlılık sağlayarak,
  toplumun değerlerini aktarmaya çabaladıkları bir gelişim evresindedirler.
  İki ayrı evredeki insanların çatışması bir tür insanlık durumudur
  ve bu nedenle insanlık tarihi kadar eskidir.

  Kuşaklar arasındaki bu çatışma kuşaklar boyunca ortaya çıkan
  toplumsal değişimin mekanizması da olabilir. Özellikle, yaşlıların gelişen
  daha karmaşık ve yeni toplumsal yapıya gençleri hazırlayamadıkları
  hızlı toplumsal değişim dönemlerinde bu böyledir. Toplumsal
  gelişimin hızı arttıkça birbirini izleyen kuşaklar arasındaki yeniden
  uyum sağlama süreci de o ölçüde önem kazanmaktadır. Günümüzde
  gençlik döneminin uzaması gençlere, kişisel özgürlük, ekonomik güvenlik,
  entelektüel araştırma açılarından, toplumu ve toplumsal değerleri
  sorgulamaya zaman ve olanak sağlamaktadır. Yine bu dönemin
  uzaması gençlerin kendi aralarında bir çevre yaratıp yaşlı kuşakla
  daha az ilişki kurmalarına olanak vermektedir. Böylece gençler arasında
  paylaşılan tutum ve değerler artmakta, geleneksel kuşaklararası
  etkileşimin yerine yaşıtlararası etkileşim geçmektedir. "Gençlik kültürü"
  olgusu da buradan doğmaktadır.

  Gençlik dönemiyle çakışan bu tarihsel etkenler -çocuklukla yetişkinlik
  arasındaki sürenin uzaması, anababaların gençliğine oranla
  daha maddi varlık içinde yaşayan gençlik, genç nüfusun savaş sonrasında
  artması- kuşaklar çatışmasını derinleştiren nedenler olmuştur.
  Şu halde, gelişim olgusunu, gelişim döneminin çakıştığı tarihsel dönemi
  dikkate almadan tam olarak anlayamayız. Ama aynı zamanda,
  kuşaklar çatışmasını tam olarak anlayabilmek için gelişimsel (yaş) etkenleri
  tarihsel etkenlerden ayırabilmemiz gerekmektedir. Margaret
  Mead, kuşaklar çatışması konusunda gelişimsel etkenlerin yerine tarihsel
  değişimlere ağırlık verdiği bir açıklama getirmiştir. Mead, savaş
  sonrası insanların içinde yaşadıkları dönemin olumsuz niteliklerini
  özellikle vurgulamaktadır. Mead'a göre, "kültürel süreksizlik" yaşam
  döngüsünde ilerledikçe, 1980'lerde 41 yaşındakiler 55 ve daha yukarı
  yaşta olanları anlayamaz hale geleceklerdir ve bu böyle sürüp gidecektir.
  Sadece tarihsel etkenlere dayanarak kurulduğu için abartılan bu
  sav, kuşak çatışmasının gençlerle yaşlılar arasında sonsuza dek var
  olacağı doğrultusundaki gelişimsel savla çelişmektedir.

  Kuşaklar çatışmasına ilişkin bu örnek, yaş farklılıklarının anlaşılmasının
  ve yorumlanmasının çok zor olabileceği gerçeğini ortaya
  koymaktadır. Bu nedenle, yaş farklılıkları üzerindeki araştırmaların,
  gelişimsel (yaş) ve tarihsel (zaman) etkenlerin etkileşimini dikkate alması
  gerekmektedir. Gelişimsel sav ile kültürel süreksizlik savı arasındaki
  çelişki ancak amprik araştırmalarla giderilebilecektir. İdeal bir
  araştırma yöntembilimi, insanları bu kuşaklar farkının her iki tarafında
  da belirli bir süre izleyebilmelidir (D. C. Kimmel, 1974).


  ...And Justice For All


 4. #4
  Elite Üye M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2006
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,540
  RepPuan
  1493018
  Rep Power
  4564Array

  Varsayılan

  4. Gelişim Psikolojisinde Yöntemler

  Gelişim psikolojisi, doğumdan ölüme uzanan yaşam süresinde fiziksel,
  zihinsel, duygusal ve toplumsal işlevlerde ortaya çıkan bütün
  değişimleri araştırır. Gelişim araştırmalarında çeşitli araştırma
  stratejilerinden, yaklaşımlarından, desenlerinden ya da yöntemlerinden söz
  edilebilir ve bunlar çeşitli biçimlerde sınıflanabilir.

  Aşağıda, herhangi bir sınıflama yapmadan, gelişim psikolojisinde
  sıklıkla kullanılan bazı yöntemler açıklanmaktadır.

  Deneysel yönteın (experimental method), deneysel varsayımları
  neden-sonuç ilişkisinin belirlenmiş olduğu kontrollü bir durum içinde
  sınamaktan ibarettir. İlişkisel yöntem (correlational method), iki ya da
  daha fazla etken arasındaki ilişkiyi saptamakla uğraşır. Bu yaklaşımda
  hiçbir şey araştırmacı tarafından değiştirilmez, durum olduğu gibi ölçülür,
  denekler aynı koşullar altında gözlemlenir, değişkenler arasındaki
  ilişki genellikle "korelasyon katsayısı" ile bulunur. Örnek olay
  yöntemi (case study method), tek bir deneğin ayrıntılı biçimde incelenmesi
  yöntemidir. "Klinik örnek olay incelemesi" bu yöntemin daha
  derinliğine bir yoludur. "Tek denekli deneysel araştırma", deneysel
  yöntem ile örnek olay yönteminin tek bir bireyin incelenmesinde birleşmesidir.
  Bu üç yöntemden herbirinin güçlü ve zayıf yanları vardır;
  ancak bilim adamlarının yeğledikleri yöntem deneysel yöntemdir,
  çünkü araştırmacıya neden-sonuç ilişkilerini arayabileceği kontrollü
  bir durum sağlar. Bu kontrollerin olmadığı ilişkisel araştırma ise sadece
  değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilir, ama neden-sonuç
  bağlantısını veremez. Gene de ilişkisel yöntem, üzerinde oynanamayan
  koşullarn araştırılmasında ve doğal çevredeki özelliklerin
  ölçülmesinde çok önemlidir. Hem deneysel hem de ilişkisel yöntemler,
  bulguların daha geniş evrene genellenebileceği temsil edici örneklemler
  kullanırlar. Oysa örnek olay yöntemi bir tek denekle ilgili olduğu
  için genelleştirme yapamaz; koşullar diğer yöntemlere uygun olmadığı
  zaman örnek olay yöntemi kullanılabilir. Bununla birlikte, Piaget
  ve Freud'un kullandığı biçimiyle örnek olay yöntemi önemli kuramlara
  yol açmıştır (R.M. Liebert ve R.W.-Nelson, 1981).

  Kullanılan yönteme bakılmaksızın pek çok gelişim araştırması
  kesitsel, boylamsal ya da sırasal bir desen örgütleyebilir. Kesitsel desen
  (cross-seetional design), farklı yaş gruplarını seçer ve karşılaştırır.
  Bu yaklaşımda genellikle her denek için bir tek gözlem vardır. Gelişim
  değişiklikleri farklı yaşlardan deneklerin incelenmesiyle belirlenir.
  Bu yöntemin en büyük avantajı aynı yaştakilere bir seferde test
  verilebilmesidir; en büyük sorunu da, grupların sadece yaşa göre değil,
  doğum yılına göre de farklılaşabilmesi gerçeğini dikkate almamasıdır.
  Doğum yılı farklılıkları toplumsal koşullara, eğitim uygulamalarına,
  siyasal atmosfere ve başarıyı etkileyen diğer değişkenlere
  ilişkin farklılıklarla bağıntılı olabilir. Farklı zamanlarda doğan bireyler
  farklı doğum bölüklerine (birth cohorts) mensupturlar. Kesitsel yöntemin
  sorunu, yaş ile doğum bölüğünü birbirine karıştırmasıdır; yaş
  grupları burada farklı doğum bölüklerinden seçilmektedirler.

  Boylamsal desen (longitudinal design), aynı doğum bölüğünden
  olan bireylerin tekrar tekrar test edilmesi yaklaşımıdır. Boylamsal
  araştırmada aynı denekler değişik yaşlarda birkaç kez gözlemlenir, zaman
  içindeki davranış değişikliği ya da kararlılığı kaydedilir. Bu tür
  araştırmanın avantajı yaş değişikliklerinin doğum bölüğü farklılıklarıyla
  karıştırılmamasıdır; sadece bir bölükten olanlar tümüyle test edilirler.
  Gene de, en önemli sorun, eğer ele alınan dönem çok genişse,
  araştırmanın olanaksız ölçüde çok zaman gerektirmesidir. Bir başka
  sorun, eğer bölük farklılıkları varsa bunların ortaya çıkarılamamasıdır.
  Çünkü sadece bir bölük test edilmektedir, sonuçların genellenebilirliği
  kuşkuludur. Örneğin, ciddi bir ekonomik çöküntü döneminde büyümüş
  olan bir bölük sadece bu zamana özgü belirli tutumları yansıtabilir;
  daha önceki ya da sonraki bölükler için tipik olanı vermez.

  Sırasal desen (sequential design), pek çok farklı doğum bölüklerinin
  tekrar tekrar test edilmesi yaklaşımıdır. Böylece sırasal araştırmalar
  kesitsel yöntemin temel sorununu (yaşın bölükle karıştırılması
  sorununu), her yaş düzeyinde birden fazla bölüğü ele alarak çözerler;
  boylamsal yöntemin genelleştirme sorununu da aynı yoldan çözerler
  (Ph-G. Zimbardo, 1979).

  Boylamsal ve kesitsel yöntemler insan gelişimi konusunda gözlem
  yapma ve veri toplamanın temel yollarıdır. Araştırmacı, verileri
  ilişkisel (correlational) ya da etkensel (factorial) tekniklerle elden
  geçirerek, niceliksel olarak değerlendirilmiş değişkenler arasında varolan
  anlamlı ilişkileri keşfedebilir.

  Aşağıdaki tabloda (Tablo 2) boylamsal ve kesitsel yöntemlerin
  karşılaştırmalı nitelikleri özetlenmektedir.

  Tablo 2

  Boylamsal ve Kesitsel Yöntemlerin Karşılaştırılması

  BOYLAMSAL YÖNTEM

  OLUMLU

  İlk çocukluk ile yetişkin davranışları
  arasındaki sürekliliği belirler.

  Eşdeğer olmayan örneklemle ilgili sorunları önler.

  Büyüme artışlarını ve örüntülerini betimler.

  Diğer araştırmalardan daha kesin
  biçimde neden-sonuç ilişkisini belirtebilir.

  OLUMSUZ

  Zaman ve para açısından pahalıdır.

  Araştırma fonları tükenirse önceki
  zaman ve para harcamalarını tehlikeye sokar.

  Harcamalarla ilgili periyodik yeni
  düzenlemeler gerektirir.

  Örneklem denek kaybı nedeniyle
  giderek yanlı hale gelir.

  Araştırmacıların yeniden test vermek
  için aynı denekleri sürekli olarak
  yeniden bir araya getirmeleri gerekir.

  Test dönemleri arasında deneklerin
  çevreleri kontrol edilemez.

  Araştırmacıları vaktinden önce bir
  araştırma desenine ve kurama bağlı kılar.

  KESİTSEL YÖNTEM

  OLUMLU

  Fazla zaman kaybından korur.

  Boylamsal araştırmaya göre daha
  az paraya çıkar.

  Araştırma görevlileri arasında sürekli
  ya da uzun vadeli ilişkiyi gerektirmez.

  Deneklerin yeniden test vermek
  için istenen yaşa gelmelerine kadar
  verilerin uzun süre "dondurulması" gerekmez.

  OLUMSUZ

  Örneklem gruplarında yer alan değişimin
  yönünü göstermez.

  Aynı kronolojik yaşta ama farklı
  olgunlaşma yaşında olan çocukları
  bir araya yığar. Böyle bir ortalama
  alma yolu erinlikteki büyüme atılımıyla
  ilgili değişimleri gizleyebilir.

  İncelenen grupların karşılaştırılabilirliği
  her zaman belirsizdir.

  Gelişimin sürekliliğini tek bir bireyle
  ortaya çıktığı haliyle ihmal eder.

  Kaynak: James W. Vander Zanden, Human Development, 1981.

  Tablo 3

  Gelişim Araştırmaları Desenleri ve Yöntemleri

  Tip: Kesitsel desen

  Yöntem: Birçok bölüğü bir seferde gözlemleme

  Bulgular: Davranışta yaş farklılıkları

  Avantaj: Çabuk ve ucuzdur

  Dezavantaj: Farklılıklar gelişimsel değişimlerden çok,
  bölük değişimlerini yansıtabilir.

  Tip: Boylamsal desen

  Yöntem: Bir bölüğü birçok seferde gözlemleme

  Bulgular: Davranışta zaman içindeki değişimler

  Avantaj: Gelişimsel eğilimleri gösterir. Bireylerdeki
  değişimleri gösterir.

  Dezavantaj: Farklılıklar toplumdaki değişimleri yansıtabilir.
  Araştırmalar uzun süreli ve pahalıdır. Yinelenen uygulamanın
  etkisi ve denek kaybı örneklemi bozabilir.

  Tip: Sırasal desen

  Yöntem: Birçok bölüğü birçok seferde gözlemleme

  Bulgular: Davranışta yaşa bağlı değişimler

  Avantaj: Yaşın, bölüğün ve toplum değişimlerinin
  etkilerini ortaya çıkarır

  Dezavantaj: Araştırmalar uzun süreli ve pahalıdır

  Kaynak: Hoffman ve ark., 1994

  Sözü edilmesi gereken son bir araştırma yöntemi daha var. Araştırmacılar,
  bütün toplumlara, bazı türden toplumlara ve sadece özel bir
  topluma ilişkin kuramlar oluşturmak isterler. İşte, kültürlerarası
  yöntem (cross-cultural method) bu yaklaşımın aracıdır. Bu yaklaşımda,
  araştırma birimini bireylerden çok kültürler oluşturur. Genellikle, benzer
  bir kültür alanına giren komşu toplumlardan küçük örneklemler
  alarak çalışılır. Çocuk yetiştirme geleneklerine, erinlik törenlerine ya
  da anababa olma özelliklerine ilişkin araştırmalar bu türdendir. Kuşkusuz
  bu yöntemin de diğerleri gibi bazı sınırlılıkları vardır. Gene de
  bu yöntem, bulgularını tüm insanlığa genelleyemeyeceği konusunda
  diğer araştırmacıları uyarması bakımından özellikle yararlıdır.
  Yaşam döngüsüne ilişkin yukardaki açıklamalarda "yaş" bir değişim
  endeksi olarak ele alınmıştı. Bir araştırma değişkeni olarak yaşın
  ortaya koyduğu yöntembilimsel sorunlar ise burada ele alınacaktır.

  Yaş kendi başına açıklayıcı bir değişken değildir. Bu nedenle yaş
  değişimleri ve yaş farklılıkları denildiğinde bu bulguların yaşla gelen
  değişimleri gösterdiği, ama olası nedenlerini vermediği bilinmelidir.
  Örneğin 20 ve 40 yaşlarındaki insanlar arasında tutum ve değerler açısından
  ölçülebilen farklar vardır, ancak bu farkların nedenleri belirgin
  değildir. Yaş endeksini aşarak yaşa bağlı değişimleri safdışı etmeye
  çalışan araştırma örnekleri vardır.

  Kesitsel araştırmalar yaşın bir zaman noktasındaki kesitine dayanırlar;
  farklı yaşlardaki bir örneklem üzerinde çalışılır, bu yolla bulunan
  farklılıklara "yaş farklılıkları" denir. Yaş endeksini araştıran
  ikinci yaklaşım boylamsal araştırmadır; bu yaklaşımda bir denek grubu
  birkaç yıl boyunca periyodik olarak incelenir, bulunan farklılıklar
  "yaş değişimleri" olarak adlandırılır. Bu yaklaşım, bireysel farklılıkların
  incelenmesinde ve farklı bireylerin yaşla birlikte nasıl değiştiklerini
  belirlemede yararlıdır. Ancak boylamsal araştırmaların yetişkin
  gelişiminde kullanılmasını sınırlayan üç temel güçlük vardır. Birincisi,
  bu araştırmaların, çok zaman alması ve çok pahalı olmasıdır, geçen
  zaman içinde denekleri yeniden bulmak da zor olabilir, buna araştırmacının
  ömrü yetmeyebilir. Yine de boylamsal araştırmalar kesitsel
  araştırmalardan çoğu zaman daha üstündürler; çünkü bireysel farklılıkları
  yansıtırlar ve yaşa bağlı diğer açıklayıcı değişkenleri (tıbbi
  özgeçmiş, geçmişteki yaşantılar, aile geçmişi vb.) ortaya çıkarabilirler,
  bunlar da incelenen özel yaş değişimlerinin nedenlerini belirlemede
  yararlı olabilir. İkinci güçlük araştırmacının yaptığı ölçmelerin
  belirli bir yaşta (çocuklukta ya da ergenlikte) uygun olduğu halde,
  daha sonraki bir yaşta (yetişkinlik yada ihtiyarlık) uygun olmamasıdır,
  çünkü bireyin yaşamındaki önemli olaylar birey yaşam çizgisinde ilerledikçe
  değişiklik gösterebilir. Üstelik, bilim ilerledikçe de araştırılan
  değişkeni ortaya çıkarmak için yeni teknikler bulunabilir ve bunlar
  eskilerini geçersiz kılabilir. Üçüncü güçlük, uzun zaman aldığı için
  deneklerin ölmesi ya da örneklemden çıkmasıdır. Bu güçlüklerin bir çözümü
  "sırasal yaklaşım" olabilir, bu yaklaşımda bir denek grubu gelişimsel
  dönüm noktalarının (evlenme, anababa olma, menopoza girme,
  emekliye ayrılma...) yer aldığı bir zaman döneminde incelenmektedir.
  Bu yolla, araştırmacıyı ve denekleri uzun süreli bir araştırmaya
  bağlamadan, boylamsal değişimi ve bireysel farklılıkları saptamak
  mümkün olabilmektedir.

  Yetişkinlik ve yaşlılığa ilişkin verilerin çoğu kesitsel araştırmalara
  dayandığı için, bu yaklaşımın içerdiği güçlükleri de incelemek
  gerekmektedir. Kesitsel bir araştırmanın kültürel ve tarihsel değişimleri
  yaş değişiminden ayıramadığı kolayca görülebilir; "yaş" ile "doğum yılı"
  birbirine karışmıştır, birinin sonuçları diğerinden ayırt edilemez,
  bu nedenle yaş farklılıkları gerçekte yaşa bağlı güncel etkenlerden
  çok, bireyin doğum yılıyla ilişkili olabilir. "Doğum yılı"na bağlı
  etkilere "bölük etkileri" (cohort effects) adı verilmektedir (bir "bölük"
  aşağı yukarı aynı zamanda doğmuş bireylerin oluşturduğu bir gruptur).

  Boylamsal araştırmalar ise, doğum yılını sabit tutarak, kültürel-
  tarihsel değişimlerin yaş değişimiyle karışmasını engellemek isterler.
  Ancak bu araştırmalar da "yaş" değişkeni ile "ölçüm yılı" değişkenini
  birbirine karıştırırlar. Örneğin, 1960-1980 yılları arasında sigara içmedeki
  ani düşüş yaşla birlikte azalan ciğer kapasitesi ile çakışabilir.

  Genellikle boylamsal yaklaşımın kesitsel yaklaşıma yeğlendiği
  söylenebilir. Çünkü ölçüm yıllarına bağlı değişimlerin etkisi doğum
  yılına bağlı olanlara göre daha kolaylıkla denetlenebilir. Doğum yılına
  bağlı olarak ortaya çıkan çarpıcı tarihsel-kültürel etkenleri tam olarak
  kestirmek ve ölçümlerdeki etkisini saptamak çok daha zordur (D.C.
  Kimmel, 1974).

  Araştırma türlerini ve yöntemlerini bir arada incelemekte yarar
  var (bk. Tablo 3). Daha önce de belirtildiği gibi, kesitsel desen, iki ya
  da daha fazla yaş grubunun aynı anda araştırılması ve sonuçların
  karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma aynı yaşam dönemindeki farklı
  bölükler (6 yaşındakiler ile 10 yaşındakiler) arasında ya da farklı
  yaşam dönemlerindeki bölükler (18 yaşındakiler ile 60 yaşındakiler)
  arasında olabilir. Kesitsel desenin sorunu, yaşla birlikte ortaya çıkan
  farklılıkların gelişimsel değişim mi, yoksa farklı bölüğün üyesi olmanın
  mı sonucu olduğunu belirleyememesidir. Söz gelimi, yetişkinlerde
  ZB puanlarını ele alan kesitsel bir araştırma zekada 40
  yaşlarında başlayan düşüşün olduğunu düşünmemize yol açabilir.
  Oysa 1990 yılında 80 yaşında incelenen kişiler 1910'da doğmuşlardı,
  20 yaşında incelenenler ise 1970'de. Bölükler arasındaki bu zaman
  içinde toplumsal ve kültürel çevreler pek çok bakımdan değişmiştir,
  dolayısıyla bu değişimler zihinsel becerilerin gelişimini ve korunmasını
  etkilemiş olabilir. Bu bölük etkisi (cohort effect) sorunu ilgili
  bölümlerde yeniden ele alınacaktır.

  Boylamsal desen'de aynı bölükten olan insanlar haftalar, aylar,
  hatta yıllar boyunca izlenirler. Aynı insanlar kendi kendileriyle
  örneğin 8 yaşında ve 20 yaşında karşılaştırılırlar. Bu durumda bireydeki
  değişimler açığa çıkar; bölük farklılıkları da araştırmanın sonuçlarını
  etkilemez. Ancak bu araştırma türünün de kendine özgü sorunları
  vardır. Boylamsal araştırmalar gelişimi toplumun havasıyla karıştırabilirler.
  Söz gelimi, boylamsal bir araştırmada deneklerin uyuşturucu
  ve alkol kullanımına, 1990'da incelendiklerinde yirmi yıl önce
  incelendiklerinden daha az yöneldikleri bulunabilir. Bu değişimin
  yaşlanmanın mı yoksa toplumun yirmi yıl içinde uyuşturucuyu normal
  görmekten tehlikeli bulmaya doğru değişmesinin mi sonucu olduğu
  belirsizdir. Tarihsel değişimin davranışı etkilediği bilinmektedir.

  Yukarıda açıklandığı gibi, araştırmacılar bu iki araştırma türünün
  sorunlarından kurtulabilmek için ikisini birleştiren üçüncü bir tür
  önermişlerdir: Sırasal desen. Warner Schaie'nin ZB puanlarının yaşla
  birlikte köklü bir biçimde azalmadığını gösteren araştırması sırasal desenin
  en tanınmış örneklerinden biridir. Bu araştırmada önce iki ya da
  daha fazla bölüğe kesitsel bir araştırmada test verilmiştir; yıllar sonra
  aynı bölüklere boylamsal veri elde etmek üzere yeniden test verilmiştir;
  aynı anda, yeni bir kesitsel araştırma ilk bölüklerden alınan
  yeni gruplar ve yeni bir bölükten alınan bir grup üzerinde önceki
  araştırmayı yinelemiştir (Hoffman ve ark., 1994).


  ...And Justice For All


 5. #5
  Elite Üye M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2006
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,540
  RepPuan
  1493018
  Rep Power
  4564Array

  Varsayılan

  5. Gelişim Kuramları

  Gelişimin araştırılmasında kuramların rolünün ne olduğu konusunda
  çeşitli yanıtlar vardır. Kuramlar, her şeyden önce olguların
  düzenlenmesi ve yoğunlaştırılması için temel sağlayan betimleyici-
  açıklayıcı bir rol oynarlar. Kuramlar ayrıca gelecek olayları kestirme
  olanağını da sağlarlar. Ancak bir kuramın "sınanabilir" ve dolayısıyla
  "reddedilebilir" ya da "yanlışlanabilir" olması da gerekir.

  Bir psikoloji kuramının diğer psikoloji kuramlarıyla ve disiplinleriyle
  bütünleşmesi de önemli bir noktadır. Dolayısıyla, kapsamlı
  bir gelişim kuramının oluşturulmasmda aşağıdaki ilkelerin önemi
  vurgulanmaktadır:

  - "Genel bir psikolojik gelişim kuramı, başlangıçta içinde diğer
  kuramsal ve amprik yönelimlerin bütünleşebileceği halen varolan bir
  kurama dayanır". Örneğin bir gelişim kuramı, felsefe, sosyal psikoloji,
  matematik, uygulamalı psikiyatri, psikopatoloji, psikoterapi, eğitim
  gibi birçok bilgi alanıyla ilişkilendirilebilir.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı, insan gelişiminin bir alanını
  odak noktası olarak kabul edip içindeki ve çevresindeki diğer gelişim
  alanlarıyla bütünleşerek güvenilir biçimde ortaya çıkabilir". Örneğin
  Piaget'in kuramı bilişsel bir kuramdır, psikolojinin diğer alanlarından
  (gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji) bilişsel alana
  doğru bir yönelme vardır.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı geniş sayıdaki disiplinlerden
  süzülerek ortaya çıkar". Disiplinlerarası bir yaklaşım, genel bir psikoloji
  kuramı için gerekli daha derin araştıımalara olanak verir. Değişik
  disiplinler de aynı alan üzerine eğilebilirler, disiplinlerin bir araya
  gelmesi kuramların birbiri içinde erimesini sağlar, sonuçta kesitsel ve
  birçok alanı kapsayan ve derinliğe ulaşmayı sağlayan teknikler elde
  edilebilir.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı, bireyin öznel olarak yaşadığı
  tüm psikolojik çevreyi içine alır". Böylece bir gelişim kuramı düşünce,
  duygu, benlik, ahlak, yaratıcılık, toplumsallaşma gibi gelişim alanlarını,
  bireyin okul, toplum, kültür gibi ortamlardaki durumunu inceleyebilir.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı, bir insanın tüm psikolojisi ile
  ilgili olan mevcut kavramların hepsiyle ilgilenir." Örneğin bir kuram,
  doğa-kazanım gibi tartışma konularıyla, kritik dönemler, çocuk yetiştirme
  teknikleri, anksiyetenin gelişimsel işlevi gibi sorunlarla ilgilenir.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı, sentez ve bütünleştirme özelliğinin
  yanısıra, bazı uzlaşmaz öğeleri reddetmek zorunda kalabilir".
  Örneğin, davranışçılığın Piaget'in kuramıyla ters düştüğü açıktır. Ancak,
  değişik bir yaklaşımla öyle bir reddetme yolu izlemeyebilir ve
  davranışçı yaklaşımlar safdışı edilmeyebilir.

  - "Bir psikoloji kuramı belirli uygulamalar için özel bağlantı
  süreçleri geliştirebilir". Örneğin, bir gelişim kuramının eğitim programları
  geliştirmede önemli katkıları olabilir.

  - "Bir psikoloji kuramı bir gelişim evreleri taslağı içerebilir".
  Evrelerin varlıkları ve özellikleri tartışma konusu olmakla birlikte
  betimleyici ve açıklayıcı rolleri kabul edilmektedir.

  - "Bir psikoloji kuramı bütün kültür ve alt kültürlerle ilişkilidir."

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı toplumsal normdan ayrılan bireyin
  gelişimine de yer vermelidir". Amaç, daha kapsamlı bir insan
  gelişimi için birçok kaynak ve içgörüden ürün alabilmektir. Karl Popper'in
  dediği gibi, kuramlar dünyayı bilimsel olarak avlayabilmek için
  ağ olarak kullanılırlar, bütün çaba ağı daha ince örebilmek olmalıdır
  (S. ve C. Modgil, 1980).

  Modern gelişim araştırmalarının çoğu kuramların yol göstericiliğinde
  yapılmış ve yapılmaktadır. Özellikle dört büyük psikoloji
  kuramı bütün araştırmaları etkilemektedir.

  Gelişim psikolojisine yön veren temel kuramlardan biri olgunlaşma
  kuramı (maturational theory)'dir. Bu kuramın dayandığı temel
  düşünce, çocukta zaman içinde görülen değişimlerin çoğunun bedendeki
  özel ve önceden belirlenmiş bir şema ya da plana göre ortaya
  çıktığıdır. Bu görüşe göre olgunlaşma bu planın doğal açılımının ortaya
  çıkmasıdır. Bütün gelişimlerin doğal süreçlerin ve biyolojik planların
  açılımıyla kendi kendine düzenlendiğini savunan bu görüş Arnold
  Gessell tarafından geliştirilmiştir. Gessell, öncelikle çocukların
  fiziksel ve devinimsel gelişimini incelemiş ve -çok az bir muhalefete
  karşı- pek çok kabul görmüştür. Buna karşılık, kişilik ve zihin gelişimine
  ilişkin olgunlaşmacı görüş şiddetle eleştirilmektedir.

  Sigmund Freud'un geliştirdiği psikanalitik kuram (psychoanalytic
  theory), insanın psikolojik bakımdan evrensel ilkelere uygun olarak
  geliştiğini kabul eder. Ancak Freud bir bireysel kişiliğin işlevsel
  yönlerinin toplumsal bir bağlam içinde biçimlendiğine de inanır. Freud'un
  gelişimciIere en önemli katkısı, tüm yaşam boyunca sürecek örüntülerin
  oluşmasında erken yaşam deneyimlerinin önemini vurgulamasıdır.

  Toplumsal öğrenme kuramı (social learning theory) geleneksel
  davranışçılığı aşarak, kişisel ve çevresel etkenlerin hepsinin birbiri
  içine girmiş belirleyiciler olarak etkide bulunduğunu savunur. Davranışın
  çevreden etkilendiği doğrudur, fakat çevre de kısmen bizim tarafımızdan
  yaratılır. Bu yaklaşım son derece etkili olmuştur, çünkü
  toplumsal gelişim süreçlerinin etkisiyle doğrudan ilişkilidir.

  Psikolojik gelişimi kavramanın bir başka yolu da düşünme ve
  bilme süreçlerinin gelişimini araştırmaktır. Bilişsel gelişim kuramı
  (cognitive-developmental theory)'nın en önemli adı Jean Piaget'tir.
  Piaget'in çalışmaları toplumsal ve ahlaksal gelişimin de bilişsel
  temelleriyle anlaşılabileceğini göstermiştir. Bilişsel gelişim kuramı,
  temeldeki yapı ile yaşantı arasındaki dinamik etkileşimi vurgular; bilişsel
  yeteneklerin gelişimine ve zihnin simgesel tasarımları anlama ve kullanma
  becerisine önem verir.

  Gelişim, ilerleyici (progressive), sırasal (sequential) ve kuşaklar
  boyunca aynı örüntüyü izleyen bir oluşumdur; aynı zamanda döngüsel
  (circular)dir, çünkü her kuşak olgunlaştıkça gelecek kuşağı büyütür.
  Yaşam döngüsünün doğası konusunda yazarlar, filozoflar, toplumbilimciler
  çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. Yaşam döngüsünün ilerleyen
  ve sırasal değişimleri konusunda, bu değişimlerin neden bir sıra
  ile meydana geldiği, ne kadarının biyolojik ne kadarının toplumsal ya
  da psikolojik etkenlerle belirlendiği, bu değişimlerin bütün kültürlerde
  ve bütün bireylerde aynen ortaya çıkıp çıkmadığı... sorunlarını açıklayan
  tek bir kuram henüz ortaya atılabilmiş değildir.

  Bununla birlikte, özellikle evrelere dayalı gelişim kuramlarının
  tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde kuruldukları söylenebilir.
  Sigmund Freud, Erik Erikson ve Jean Piaget insan gelişimini evrelere
  ayırarak inceleyen en önemli evre kuramcılarıdır. Daha önce belirtildiği
  gibi, evre kuramcıları gelişimi, görece sırasal, ani ve sabit bir değişimler
  dizisi olarak görürler. Evre kavramı, insan gelişimi çizgisinin
  aşamalı düzeylere bölündüğü görüşüne dayanır. Freud, her insanın
  oral, anal, fallik, lalent ve genital olmak üzere bir dizi psikoseksüel
  evreden geçerek geliştiğini, ancak bu gelişmede özellikle yaşamın ilk
  yıllarının önemli olduğunu kabul eder. Her evre, bireyin bir sonraki

  Tablo 4

  Yaşam Süresinde Gelişim Evreleri

  EVRE: DOĞUM ÖNCESİ EVRE

  Yaş dönemi: Gebelikten doğuma

  Temel özellikler: fiziksel gelişim

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: -

  Ahlak evresi KOHLBERG: -

  EVRE: BEBEKLİK

  Yaş dönemi: Doğumdan yaklaşık 18'inci aya

  Temel özellikler: Gelişmiş hareket; basit dil;
  toplumsal bağlanma

  Bilişsel evre PİAGET: Duyusal devinimsel

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: Oral; anal

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Güven/Güvensizlik

  Ahlak evresi KOHLBERG: Ahlak-öncesi (Evre 0)

  EVRE: ERKEN ÇOCUKLUK

  Yaş dönemi: Yaklaşık 18'inci aydan yaklaşık 6'ıncı yıla

  Temel özellikler: İyi gelişmiş dil; cinsel tip;
  grup oyunu; okula hazırlığın bitişi

  Bilişsel evre PİAGET: İşlem-öncesi

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: Fallik; Oedipal

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Özerklik/Kuşku;
  Girişim/Suçluluk

  Ahlak evresi KOHLBERG: İtaat ve ceza (Evre 1);
  Karşılıklılık (Evre 2)

  EVRE: GEÇ ÇOCUKLUK

  Yaş dönemi: Yaklaşık 6'ıncı yıldan yaklaşık 13'üncü yıla

  Temel Özellikler: Birçok bilişsel süreç yetişkin
  düzeyinde (işlem hızı hariç); oyun grubu

  Bilişsel evre PİAGET: Somut işlem

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: Örtülü dönem

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Çalışkanlık/Aşağılık duygusu

  Ahlak evresi KOHLBERG: İyi çocuk (Evre 3)

  EVRE: ERGENLİK

  Yaş dönemi: Yaklaşık 13'üncü yıldan yaklaşık 20'inci yıla

  Temel özellikler: Erinlikle başlar, olgunlukla biter;
  yüksek bilişsel düzeylere ulaşma; anababadan bağımsızlık;
  cinsel ilişki evreye geçmeden önce çözmek zorunda olduğu
  bir çatışma içerir.

  Bilişsel evre PİAGET: Soyut işlem

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: Genital evre

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Kimlik/Rol karışıklığı

  Ahlak evresi KOHLBERG: Yasa ve düzen (Evre 4)

  EVRE: GENÇ YETİŞKİNLİK

  Yaş dönemi: Yaklaşık 20'inci yıldan yaklaşık 45'inci yıla

  Temel özellikler: Meslek ve aile gelişimi

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Yakınlık/Yalıtılmışlık

  Ahlak evresi KOHLBERG: Toplumsal anlaşma (Evre 5)

  EVRE: ORTA YAŞ

  Yaş dönemi: Yaklaşık 45'inci yıldan yaklaşık 65'inci yıla

  Temel özellikler: Meslekte en yüksek düzey; kendini
  değerlendirme; "boş yuva" bunalımı; emeklilik

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-Toplumsal evre ERİKSON: Üretkenlik/Kendine dönüklük

  Ahlak evresi KOHLBERG: İlkeli evre (Evre 6 ve 7,
  ikiside ender)

  EVRE: İLERİ YAŞ

  Yaş dönemi: Yaklaşık 65'inci yıldan ölüme

  Temel Özellikler: Aileden, başarılardan tad alma;
  bağımlılık; dulluk; kötü sağlık

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Bütünlük/Umutsuzluk

  Ahlak evresi KOHLBERG: -

  EVRE: ÖLÜM

  Yaş dönemi: -

  Temel özellikler: Özel anlamda bir "evre"

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: -

  Ahlak evresi KOHLBERG: -

  Kaynak: Ph. G. Zimbardo, Psychology and Life, 1979.

  Psikanalitik geleneğe bağlı bir kuramcı olan Erikson sekiz psikososyal
  evre ayırt eder; birey bunların her birinde başarıyla çözmek zorunda olduğu
  temel bir çatışma yaşar. Erikson'un kuramı, kişinin yaşam süresi
  (life span) boyunca yer alan sürekli bir kişilik gelişimi sürecinden söz
  ederek Freud'un kuramını aşar. Piaget, büyümekte olan çocuğun içinde
  yaşadığı dünyaya nasıl uyum sağladığı sorununu temel olarak alır ve
  dört bilişsel gelişim evresi saptar. Kohlberg, Piaget'i izleyerek, ahlak
  alanında altı evreli bir gelişim kuramı oluşturmuştur.

  Tablo 4'te, yaşam süresinde ortaya çıkan gelişim evreleri belli
  başlı kuramlar açısından, bu evrelerin yaklaşık yaşları ve temel olayları
  belirtilerek gösterilmektedir; Tablo 5 kuramları karşılaştırmaktadır.

  Tablo 5

  Gelişim Kuramları

  BİYOLOJİK KURAMLAR:

  Gelişimin Doğası: Doğa

  Rehber Süreç: Olgunlaşma

  Birey: Etkin

  Gelişimin Biçimi: Evre

  Odak: Yapıda ve davranışta gözlenebilir değişimler

  PSİKODİNAMİK KURAMLAR:

  Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

  Rehber Süreç: Olgunlaşma

  Birey: Etkin

  Gelişimin Biçimi: Evre

  Odak: Kişilik yapısında içsel değişimler

  KOŞULLANMA KURAMLARI:

  Gelişimin Doğası: Kazanım

  Rehber Süreç: Öğrenme

  Birey: Edilgin

  Gelişimin Biçimi: Sürekli

  Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

  BİLİŞSEL TOPLUMSAL ÖĞRENME KURAMLARI:

  Gelişimin Doğası: Kazanım

  Rehber Süreç: Öğrenme

  Birey: Ilımlı etkin

  Gelişimin Biçimi: Sürekli

  Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

  BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARI:

  Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

  Rehber Süreç: Olgunlaşma

  Birey: Etkin

  Gelişimin Biçimi: Evre

  Odak: Zihinsey yapıda içsel değişimler

  BİLGİ-İŞLEM KURAMLARI:

  Gelişimin Doğası: Kazanım

  Rehber Süreç: Öğrenme

  Birey: Etkin

  Gelişimin Biçimi: Sürekli

  Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

  KÜLTÜREL-BAĞLAMSAL KURAMLAR:

  Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

  Rehber Süreç: Olgunlaşma ve öğrenme

  Birey: Etkileşimci

  Gelişimin Biçimi: Sarmal

  Odak: birey ile toplum arasındaki ilişki

  Kaynak: Hoffman ve ark., 1994


  ...And Justice For All


 6. #6
  Elite Üye M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2006
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,540
  RepPuan
  1493018
  Rep Power
  4564Array

  Varsayılan

  Gelişim alanında "olgunlaşma kuramı" (A. Gesell) ve "etolojik
  kuram" (K. Lorenz ve N. Tinbergen) genellikle biyolojik kuramlar
  olarak adlandırılır. Freud'un "psikoseksüel kuramı" ve Erikson'un
  "psikososyal kuramı" psikodinamik kuramlar çerçevesinde yer alır.
  Bilişsel kuramlar grubunda Piaget'in "bilişsel gelişim kuramı", Kohlberg'in
  "ahlak gelişimi kuramı" ayrıca "toplumsal biliş kuramları",
  "bilgi-işlem kuramları" bulunur. Öğrenme kuramları içinde "koşullanma
  kuramları" (Pavlov, Watson, Skinner) geleneksel kuramlardır,
  bunları "toplumsal öğrenme kuramları" (Dollard, Miller) izler; bu
  grupta en yeni akım "bilişsel toplumsal öğrenme kuramı" (Bandura)
  olarak ortaya çıkar. Gelişim alanında son olarak kültürel-bağlamsal
  kuramlar'ı buluyoruz; Vygotsky'nin "toplumsal-tarihsel kuramı" ve
  Bronfenbrenner'in "ekolojik kuramı" bu grupta yer almaktadır (bk.
  Tablo 5). Bütün bu kuramlar insan gelişiminin düzenli olduğu, dolayısıyla
  davranışın önceden kestirilebileceği sayıltısına dayanırlar.
  Bir ayrıksılık dışında bütün kuramlar bireyi etkin bir varlık olarak
  görürler. Bir kuramın insanın doğasını, gelişimin özünü nasıl gördüğü
  sorusu kuramların değerlendirilmesinde en önemli noktadır (bu temel
  görüşler aşağıda kuramlar karşılaştırılırken açıklanmaktadır).

  Kuramların Karşılaştırılması

  Önceki sayfalarda kısaca özetlediğimiz gelişim kuramlarını burada
  daha ayrıntılı biçimde ele alacak ve aralarındaki ilişkileri de
  araştıracağız. Böylece, gelişimin duygusal, bilişsel, toplumsal boyutları
  arasındaki ihmal edilemez bağları da görmüş olacağız. Bu arada kuramlara
  yöneltilen temel eleştiriler de ortaya konmuş olacaktır. Ancak
  bu ayrıntılara girmeden önce kuramların gerisinde yer alan dünya görüşlerini
  incelemekte yarar görüyoruz. Perlmutter ve Hall'ın (1992)
  belirttiği gibi, gelişimciler, gelişme süreçlerini açıklamaya yönelik
  kuramlarını kurarken insanın doğasına ve davranış süreçlerine ilişkin
  değişik modellere dayanırlar. Her model farklı bir dünya görüşünü
  temel alır ve gelişimi temsil edecek farklı bir analoji kullanır. Böylece,
  gelişimciler tarafından temel alınan dünya görüşü onların gelişimin
  değişik yönlerini tanımlama, araştırma ve yorumlama yollarını etkiler.
  Perlmutter ve Hall bellibaşlı üç model olduğunu söylemektedir:
  Mekanistik, organizmik, diyalektik (başka yazarların başka sınıflamalar
  yaptığı gözden kaçırılmamalı). Onlara göre bu modellerin hiçbiri
  ne doğru ne de yanlıştır; ama herbiri gelişimi anlamada rehber olarak
  kullanılabilir (bk. Tablo 6. Okuyucunun Tablo 5 ile Tablo 6'yı birlikte
  incelemesi yararlı olacaktır).

  Tablo 6

  Gelişime İlişkin Dünya Görüşleri

  BENZETME:

  Mekanistik: Makina

  Organizmik: Organizma

  Diyalektik: Orkestra müziği

  BİREY:

  Mekanistik: Genel olarak edilgin

  Organizmik: Etkin

  Diyalektik: Etkileşimsel

  ODAK:

  Mekanistik: Davranışta gözlenebilir değişimler

  Organizmik: Yapıda içsel değişimler

  Diyalektik: Birey ile toplum arasında ilişki

  DEĞİŞİM TÜRÜ:

  Mekanistik: Niceliksel

  Organizmik: Niteliksel

  Diyalektik: Niceliksel ve niteliksel

  Kaynak: Perlmutter ve Hall, 1992.

  Mekanistik modeller makina benzetmesini kullanır ve gelişimin
  de makinanın işleyişini yöneten yasalar gibi düzenli yasalara bağlı
  olduğunu kabul eder. Gelişimi dış güçler etkiler; davranış geçmişteki
  deneyimlerle ve şimdiki durumlarla biçimlenir. İnsanların duyguları,
  düşünceleri ve eylemleri değişir, ama yapıları değişmez (otuz yaşındaki
  biriyle yedi yaşındakinin bilişsel yapıları farklı değildir). Bu modelde
  davranış uyarılmanın sonucudur, dolayısıyla insanların eylemleri
  çevreye tepkiler doğrultusunda açıklanır. Öğrenme kuramcıları davranışı
  açıklarken ve bazı biliş kuramcıları zihnin işleyişini açıklarken
  bu modeli kullanırlar. Bu yaklaşımda insan edilgin bir varlıktır (ancak,
  bu modelden kaynaklanan "toplumsal biliş kuramı"nda birey
  akılcı bağlamda etkin sayılmaktadır). Organizmik modeller insanı etkin
  ve değişen organizmalar olarak görürler. İnsanlar çevreyle etkileştikleri
  için köklü bir biçimde değişirler. Düşüncedeki gelişme deneyimin
  basit bir sonucu değildir, yapıdaki biyolojik temelli özel bir
  değişimi yansıtır (otuz yaşındaki birinin bilişsel süreçleri yedi yaşındaki
  birininkinden niteliksel olarak farklıdır). Organizmik yaklaşım
  gelişimin hedefiyle ve davranışın örgütlenme biçimiyle ilgilenir; davranışın
  dışsal nedenini değil, bireyin içindeki değişim kurallarını tanıma
  ve tüm sistemi betimleme amacını güder. Bu yaklaşımda birey etkindir,
  etkinliğinin kaynağı da kendisidir. Diyalektik yaklaşım insanın
  sürekli değişen bir çevreyle etkileşim içinde olduğunu kabul eder.
  Gelişim, aralarında hiçbir zaman yetkin bir uyum bulunmayan biyolojik,
  fiziksel, psikolojik ve toplumsal boyutlara sahiptir. Diyalektik
  yaklaşım birey ile toplum arasındaki ilişkiye odaklanır; bireyin gelişimi
  büyük ölçüde tarihsel andaki olaylardan etkilenir (bu nedenle, yüzyılımızda
  doğmuş birinin gelişimi geçen yüzyılda doğmuş birininkinden
  farklı olacaktır). Diyalektik yaklaşımın mekanistik ve organizmik
  yaklaşımların kavramlarını bütünleştirebileceğini ileri süren gelişimciler
  vardır (Perlmutter ve Hall, 1992).

  Şimdi, daha önce sözünü ettiğimiz gelişim kuramlarını birbiriyle
  karşılaştırarak inceleyebiliriz.

  Olgunlaşma kuramı insanoğlunun sırasal bir büyüme (sequential
  growth) gösterdiği ilkesini embriyoloji çalışmalarından almıştır. Embriyonun
  epigenetik olarak bazı evrelerden geçerek büyüdüğü ve bu sıranın
  her zaman sabit olduğu bu çalışmalarda ortaya konmuştur. İşte
  bu embriyolojik modeli çocuk gelişimine uygulayan kişi Arnold Gesell
  (1880-1961) olmuştur. Gesell'e göre, olgunlaşma mekanizması
  doğumdan önce olduğu gibi sonra da gelişimi yönlendirmeyi sürdürür.
  Gelişim hızları açısından çocuklar arasında farklılık olmakla birlikte
  hepsi aynı sırayı izler. Çocuklar, sinir sistemleri yeterli derecede
  olgunlaştığında, oturur, yürür ve konuşurlar. Bu gelişmede öğrenmenin
  çok az katkısı vardır. Ancak Gesell normal gelişim için belirli çevresel
  koşulların da gerekli olduğunu kabul eder. Olgunlaşma süreci herhangi
  bir biçimde zarar gördüğünde normal gelişim de engellenecektir.
  Örneğin embriyo oksijen yokluğuna uğrarsa organların gelişiminde
  ciddi sorunlar görülür. Doğum sonrası gelişimde de çevrenin belirli
  koşulları taşıması gerekmektedir. Örneğin, çevrelerinde yeterli derecede
  uyaran olmayan, yeterli bakım görmeyen kurum çocukları iyi gelişemezler.
  Gesell en önemli çalışmalarını devinim gelişimi alanında
  yapmış, ancak olgunlaşma mekanizmasının bütün gelişimi belirlediğini
  kabul etmiştir. Gesell'e göre çocuk yetiştirmek de olgunlaşma
  ilkesinin tanınmasıyla başlamalıdır. İnsanoğlu dünyaya biyolojik evrimin
  ürünü olan bir programla gelir; anababa belirli kurallara zorlamadan,
  çocuğu kendisinden alacağı doğal ipuçlarına göre eğitmeyi bilmelidir.

  Gesell'i eleştiren kuramcılara göre, çocuğun gelişiminde dış çevre
  iç plandan daha etkilidir. Gesell ayrıca, gelişimdeki yaş normlarını
  çok kesin biçimde verdiği, olabilecek değişiklikleri dikkate almadığı
  için de eleştirilmektedir. Buna karşılık Gesell'in, özellikle bebeğin
  devinim gelişimine ilişkin normları hala çok değerlidir; çocuğun kendini
  ayarlaması, anababanın da buna duyarlı olması ilkesi de geçerliğini
  korumaktadır.

  Psikanalizin gelişim psikolojisine belli başlı katkısı evre kavramıdır.
  Freud (1856-1939) insan gelişiminin çeşitli evrelerini tutarlı bir
  sistem halinde betimleyen ilk bilim adamıdır. Son olarak psikanaliz,
  insanın eylemlerinin ve düşüncelerinin ilk bakışta görüldüğünden daha
  karmaşık olduğunu öğretmiştir bize.

  Psikanaliz kuramı gelişim alanını etkilemiş olmakla birlikte, çağdaş
  gelişimciler genellikle birçok psikanalitik görüşü yetersiz ya da
  yanlış bulmaktadırlar. Örneğin, ilk üç psikoseksüel evrenin yetişkinlikteki
  kişilik gelişimini belirlediği görüşü normal çocukların araştırılmasında
  pek az destek bulmuştur. Ayrıca, yetişkinlikteki kişilik özelliklerinin
  ve davranışların çoğunun sosyo-kültürel çevreden ve gündelik
  yaşamdan etkilendiği konusunda görüş birliği vardır. Psikanalizin
  tarihsel önemi bütün bu tartışmaları başlatan ilk kuram olmasıdır.

  Toplumsal öğrenme kuramının en önemli adı olan Bandura insan
  yaşamında "gözlem yoluyla öğrenme"nin önemini savunur. Gözlemsel
  öğrenme dört süreç içinde gelişir: Dikkat etme, akılda tutma, davranışı
  tekrarlama, pekiştirme ve güdüleme. Aslında bu dört süreç birbirinden
  ayrı değildir, birlikte işler. Bandura bu dört sürece dayanan "model
  alarak öğrenme" olgusunu, daha geniş bir çerçeve içinde asıl
  "toplumsallaşma" süreci açısından değerlendirir. Toplumsallaşma süreci
  içinde bir toplumun üyelerine toplumsal kabul gören davranışlar, cinsiyet
  rolleri öğretilir. Kişi toplumsallaştıkça dış ödül ve ceza sistemlerine
  bağımlı kalmadan kendi iç denetim örüntülerini geliştirir. Kişi kendini
  değerlendirme standartlarını oluştururken gözlemlediği modellerin
  standartlarını örnek alır. Toplumsal öğrenme kuramcıları paylaşma,
  yardımlaşma, işbirliği gibi olumlu toplumsal davranışların da bu modellerden
  etkilendiğini kabul ederler. Sonuç olarak bu yaklaşımda,
  model davranışlar aracılığıyla insana her tür davranışın öğretilebileceği
  ilkesi benimsenmektedir.

  Toplumsal öğrenme kuramcısı Banduranın görüşleri ile bilişsel
  gelişim kuramcısı Piaget'in görüşleri arasında birleşen ve ayrılan noktalar
  vardır. Her iki kuramcı da çocuğu öğrenme süreci içinde oldukça
  etkin ve bilişsel bir varlık olarak kabul eder. Ancak Bandura dış çevrenin
  etkilerini savunurken, Piaget iç güçlerin önemini vurgular. Piaget'e
  göre gelişim, dışardan öğretilenden bağımsız olarak, çocuğun içsel
  ilgi ve merakı sonucu kendi kendine ilerleyen bir süreçtir. Bu süreç
  bazı içsel değişikliklerle evrelerin ortaya çıkmasını sağlar. Daha çok
  çevreci olan Bandura ise Piaget'in görüşlerini iki açıdan eleştirir. Bandura
  ya göre çocuklar çevreye içsel bir merak duydukları için değil,
  pekiştiricilerle özendirildikleri için öğrenir, daha sonra bu dış
  değerlendirmeleri içselleştirirler. Yine Bandura'ya göre çocukların ne
  öğrendiklerini evreler değil izlenen modeller belirler; hatta toplumsal
  öğrenme yöntemleriyle Piaget'in evrelerini değiştirmek bile olanaklıdır.

  Bilişsel gelişimciler dış çevrenin çocuk üzerindeki etkisinin önemini
  kabul etmekle birlikte çocuktan kaynaklanan gelişime de yer vermek
  istemektedirler. Dolayısıyla gelişimciler, Bandura'nın kendiliğinden
  öğrenme olgusunu ihmal edişini eleştirmektedirler. Gelişimcilere
  göre Bandura çok fazla çevrecidir ve bu tutum dikkatimizin çocuktan
  uzaklaşmasına yol açmaktadır (W. Crain, 1980).

  Piaget'e göre zeka gelişimi "sürekli ve ilerleyici bir dengelenme
  sürecidir" ve "gelişimin evreleri ya da düzeyleri birbirini izleyen
  dengelenme basamaklarından oluşur." Gelişim sırasında birbiri ardına ortaya
  çıkan farklı bütünsel yapılar doğuştan değildir, derece derece kurulurlar,
  bir oluşumun sonucudurlar. Zeka esas olarak etkin bir doğaya
  sahiptir. Ruhsal yaşamın hareket noktası bilinç değil, etkinliktir ve
  ruhsal gelişim eylemin derece derece zihinselleşmesinden ibarettir.
  Piaget'e göre, "eylem düşünceden önce gelir." Eylem işlemde içselleşir.
  Pratik zeka kavramsal zeka haline gelir.

  Bilişsel gelişim kuramının belirlediği evreler ile psikanalizin
  belirlediği evreler arasında karşılaştırma yapmak yararlı olacaktır. Piaget
  (1896-1980) daha başlangıçtan itibaren ve araştırmaları boyunca kendi
  bulgularını psikanalizin bulgularıyla karşılaştırmaya çalışmıştır. Sonunda
  Piaget, 1933'deki psikanaliz kongresinde kendi zeka psikolojisi
  ile psikanaliz arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Piaget, duygusal
  gelişimle bilişsel gelişim arasında koşutluk olduğuna, ikisinin de evre
  sistemi aracılığıyla belirlenebileceğine inanmaktadır. Piaget zihinsel
  ve duygusal evreleri sistemleştirmekte ve her zihinsel evreye karşılık
  olan duygusal görünümleri belirtmektedir. Piaget'e göre iki alan arasındaki
  koşutluk açık ve kesindir: Duygusal alan, yapısı zihinsel olan
  davranışın enerji kaynağını oluşturur. Bu düzenleme Piaget'in evre sistemini
  genelleştirmekte ve evre anlayışı kişiliğinin evreleri anlayışı
  haline gelmektedir.


  ...And Justice For All


 7. #7
  Elite Üye M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2006
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,540
  RepPuan
  1493018
  Rep Power
  4564Array

  Varsayılan

  Piaget'e göre Freud'un temel keşiflerinden biri, çocuğun duygusal
  alanın iyi belirlenmiş evrelerinden geçerek gelişmesi, evreler arasında
  yetkin bir sürekliliğin olması olgusudur. Piaget'in Freud'a yönelttiği
  temel eleştiri ise, keşfettiği duygusal olguları yorumlamasının yetersiz
  kalması yönündedir. Piaget'e göre bu yetersizliğin nedeni Freud'un hala
  geleneksel çağrışımcı psikoloji çerçevesinde düşünmesidir. Piaget
  Freud'un keşfettiği temel duygusal olguların kendi evre anlayışıyla ve
  sistemiyle kolayca bütünleştirilebileceği inancındadır.

  Piaget'e göre, gelişimde bilişsel ögeler ile duygusal ögeler birbirinden
  ayırt edilemez. Duygusal alan, zekanın yapılarının değil işleyişinin
  tabi olduğu bir enerji kaynağı rolünü oynar. Gerçekte enerjisiz
  bir yapı ve yapısız bir enerji olamayacağı için, her yeni yapıya bir
  enerji düzenleme biçimi, her duygusal davranış düzeyine de belirli bir
  bilişsel yapı tipi denk düşmelidir. Bu açıdan bakıldığında, Piaget'in
  sistemindeki farklı evreler onlara denk düşen duygusal görünümlerle
  tamamlanabilir. Piaget'e göre gerçeklikte duygusal ve bilişsel davranıştan
  ayrı ayrı söz etmek olanaksızdır; her davranış "aynı zamanda
  hem o, hem öbürü"dür. Bunu kavramak için yapının ve enerjinin dilini
  öğrenmek gerekir. Piaget'in yaklaşımında duygusal gelişim zihinsel
  gelişime bağlıdır. Fakat zeka ile duygu arasında bir doğa farkı vardır:
  "Davranışın enerjisi duygusal alanı ortaya çıkarır; davranışın yapıları
  ise bilişsel işlevleri ortaya çıkarır." Duygusal alan zekanın işleyişine
  müdahale eder, ama yapılar yaratamaz. Piaget'e göre, "Duygusal işlev,
  ona araçlarını sağlayan ve onun hedeflerini aydınlatan zeka olmadan
  hiçbir şey değildir."

  Bilişsel gelişim ile toplumsal gelişim arasında da ilişki kurulabilir;
  bu ilişkiyi belirten en genel kavram "toplumsal biliş" (social cognition)
  kavramıdır. Toplumsal bilişin gelişimi, insani, toplumsal dünyaya
  ilişkin bilişlerin gelişimidir. Bu gelişim, ben'in ben-olmayan'dan,
  kişinin kişi-olmayan'dan ve bir kişinin başka bir kişiden gitgide ayrılması,
  farklılaşması süreci olarak tanımlanabilir.

  Piaget'e göre çocuğu çevre ile ilişkiye sokan etkinlik özümleme
  ve uyma süreçlerini içerir, zeka da bu özne-nesne ilişkisiyle tanımlanır.
  Özne ile nesne arasındaki ilk ilişki ikili olmayan (adüalistik) bir
  farklılaşmamışlık ilişkisidir; bu ilişkide ben ile ben-olmayan arasında
  hiçbir ayırım yoktur. Sonra iki yönlü bir hareketle, yani deneyimin
  değerlendirilmesini sağlayan dışsallaştırma hareketiyle ve zihinsel işleyişin
  bilincini kazandıran içselleştirme hareketiyle, kendi özerklikleri
  ve etkileşimleri içinde öznenin kurulması ve dünyanın kurulması gerçekleşir.
  Piaget'e göre, "zeka ne benin bilinciyle başlar, ne de nesnelerin
  bilinciyle; zeka bunların etkileşiminin bilinciyle başlar ve bu etkileşimin
  iki kutbunun aynı anda birbirine yönelmesiyle, zeka kendi
  kendini örgütlerken dünyayı da örgütler." Başlangıçta her şey özne ve
  onun eylemi üzerinde odaklaşmıştır; sonra derece derece merkezden
  ayrılma (decentration) gerçekleşir, böylece özne diğer nesneler arasında
  bir nesne olur. Piaget'e göre bu gelişimi belirleyen ilke şudur:
  Bütünsel bir benmerkezlilikten nesnelliğe geçiş (Tran-Thong, 1978).

  Flavell'e göre, toplumsal biliş, insani nesnelerin ve onların yaptıklarının
  bilişi anlamına gelmektedir. Bu bilişin içinde ben'e, diğer insanlara,
  toplumsal ilişkilere, örgütlere ve kurumlara, genel olarak insani,
  toplumsal dünyamıza ilişkin algı, düşünme ve bilgi vardır. Toplumsal
  biliş insanları ve insanın yaptıklarını konu edinir. Örneğin makinalar,
  matematik, ahlaksal yargılar insani bilişin konuları ve ürünleridir;
  ama yalnızca sonuncusu insani toplumsal bilişin konusu sayılabilir.
  Toplumsal biliş kesinlikle toplumsal dünyayı ele alır, fiziksel ve
  mantıksal-matematiksel olanı değil. Böylece toplumsal biliş alanındaki
  özel gelişim eğilimleri şu alanlarda ortaya çıkmaktadır: Algılar,
  duygular, düşünceler, niyetler, ben, kişilik, ahlak.

  Bilindiği gibi, Piaget'in kuramı öncelikle çocukların bilişsel
  gelişimiyle ve onların fiziksel dünyanın işleyişini anlayışlarıyla ilgilidir.
  Kuramın temel sayıltısı, insanları ve toplumsal ilişkileri anlamada
  etkili olan bilişsel etkenlerin fiziksel dünyayı anlamada rolü olan
  etkenlerle aynı olduğudur. Piaget toplumsal dünyanın çocuğu fiziksel
  dünyayla aynı biçimde etkilediğini kabul etmektedir. Bu temel kabulleri
  nedeniyle Piaget'in modeli -toplumsal deneyimi gelişimin kaynağı
  olarak kabul etse bile- toplumsal alanla çok az ilgilenmektedir. Günümüzün
  bilişsel kuramcıları ise Piaget'in toplumsal deneyimle ilgili
  görüşünü pek paylaşmamaktadırlar. Onlara göre toplumsal deneyimin
  çocuk üzerindeki etkisi Piaget'in sandığından hem daha farklı, hem de
  daha önemlidir. Toplumsal biliş kavramının ortaya çıkması da işte bunun
  sonucu olmuştur (Vasta ve ark., 1992).


  ...And Justice For All


 8. #8
  Elite Üye M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2006
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,540
  RepPuan
  1493018
  Rep Power
  4564Array

  Varsayılan

  İİ. YETİŞKİNLİK PSİKOLOJİSİ

  Bilimsel yayınlarda "yetişkinlik" terimi genellikle "bebeklik",
  "çocukluk", "ergenlik" terimleri kadar açık ve somut değildir. Örneğin
  Freud, yetişkin yaşamı daha önce oluşmuş kişilik yapısının yüzeyinde
  sadece bir dalgalanma olarak görür. Piaget ergenlikten sonra önemli
  bilişsel değişimlerin oluşmadığını varsayar; Kohlberg ahlak gelişiminin
  erken yetişkinlik yıllarında tamamlandığını kabul eder.

  Bilim dünyası, Erikson, Bühler, Jung gibi psikologları izleyerek,
  yetişkinliğin tek başına duran, ergenlikle yaşlılık arasında ayrımlaşmamış
  bir biçimde yer alan bir evre olmadığını kabul etmeye başlamıştır.
  Yetişkinliğin bir "varlık durumu" olduğu anlayışı, yerini yetişkinliğin
  bir "oluşum süreci" olduğu görüşüne bırakmaktadır.

  :::::::::::::::::

  1. Yetişkinliğin Tanımlanması

  Yetişkin (adult) sözcüğü Latince büyümek (adolescere) fiilinin
  geçmiş zaman ortacından türemiştir, dolayısıyla "yetişkin" bir kişi
  "büyümüş" bir kişi sayılır. Buradaki tanım sorunu, yetişkinin sadece
  fiziksel özellikler bakımından değil, psikolojik özellikler bakımından
  da dikkate alınması gereğinden doğmaktadır. Yetişkin kişinin fiziksel
  ve psikolojik bakımdan olgunlaşmış olduğu varsayılır. Oysa fiziksel
  olgunlaşmayı ölçmek güçtür, psikolojik olgunlaşmayı tanımlamak bile
  güçtür, çünkü birtakım psikolojik süreçler yaşlılık yıllarına dek gelişmeyi
  sürdürmektedir. Fiziksel ve psikolojik olgunlaşmayı ölçme güçlüğü
  nedeniyle birçok gelişimci sorunu atlamış ve sadece yaş düzeyine
  dayalı bir tanımı benimsemiştir. Oysa yaş ve yaş sınırları konusunda
  da bir anlaşmanın olduğu söylenemez.

  Birçok toplumda yetişkinliğin başlangıcı, öğrenim yaşamını bitirmiş,
  tam-zamanlı bir işe girmiş ve evlenmiş olmakla tanımlanmaktadır.
  Bununla birlikte, bir yetişkin olmak toplumun farklı kesimleri için
  çok farklı bir konudur. Üstelik yetişkinliğin kendisi de toplumdaki
  farklı yaş grupları için farklı anlamlara gelir. Yetişkinlik bir tek değil
  birçok yaşantı içerdiği için herkesin yetişkinlik anlayışı önemli ölçüde
  farklılaşır. Halkın yetişkinlik konusundaki duyguları, tutumları ve
  inançları toplum içinde yetişkin olan bireylerin oranından da etkilenir.
  Günümüzde gençliğe yönelik vurgulamanın çeşitli koşullar düzeldikçe
  gelecekte yetişkinliğe yöneleceği beklenebilir.

  Öte yandan, yetişkinliğin yaşlılıkla, biyolojik ve toplumsal değişimle
  bir tutulması da ortak bir yönelimdir. "Biyolojik yaşlanma", insan
  organizmasının yapı ve işleyişinin zaman içindeki değişimlerine
  dayanır. "Toplumsal yaşlanma" ise, bir bireyin zaman içinde rolleri
  üstlenmesindeki ve terketmesindeki değişimlere dayanır. Bir birey,
  doğumdan ölüme, hem toplum tarafından düzenlenmiş evrelerden,
  hem de biyolojik evrelerden geçer. Dolayısıyla, bireyin yaşam döngüsü
  geçiş noktalarıyla işaretlenmiştir. Toplumun gözünde yaş, yaşam
  süresindeki belirli noktalarla bağlantılı bir davranış beklentileri dizisidir.
  Toplum, değişik yaşlarda olunacak ve yapılacak uygun şeyleri tanımlar,
  buna "yaş normları" adı verilir. Örneğin bir erkek ya da kadın
  için "en uygun" evlenme, okulu bitirme, çocuk sahibi olma, emekliye
  ayrılma yaşını toplum belirler. Bireyler kişisel isteklerini (kendi
  içselleşmiş yaş normlarını) toplumun yaş normlarına uydurmaya yönelirler.

  Yaş normları bir role ilişkin "resmi" kurallarla düzenlendikleri
  zaman çok açıktırlar. Örneğin, seçimlerde oy verme yaşı, emekliye
  ayrılma yaşı böyledir. Yaş normları değişik yaşlara uygun roller konusundaki
  beklentiler açısından ise "gayriresmi" olurlar; kişilerin bazı etkinlikler
  için "çok genç", "çok yaşlı", "tam yaşında" olduğunu söylemek g
  gibi. "Yaşına göre davran!" uyarısı yaşam beklentilerinin çoğunu etkiler.


  ...And Justice For All


+ Yeni Konu Aç
9 sayfadan, 1.sayfa 123 ... SonSon

Konu Açıklaması

Users Browsing this Thread

Şuanda bu konuyu 1 kişi izlemekte. (0 üye ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. ABD En Yaşlı Adaya Hazırlanırken Yaşlılar Unutulmaktan Şikayetçi 7 Şubat
  By Y@R@M@SsS in forum Yurtdışı Haberleri (Arşiv)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-02-08, 22:19
 2. Yaşlı
  By AoKTeN in forum Sözlük
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11-07-06, 02:21
 3. Yaşlılar Haftasında Huzurevindeki Yaşlılarımız..
  By *PheBe*1907 in forum Kanka Café
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 23-03-06, 02:49
 4. ehh yaşlılık
  By ersin_17 in forum Komik Şeyler - Zeka Soruları ve Video Paylaşım
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05-09-05, 20:34
 5. Yaşlı cin...
  By dead_blow in forum Komik Şeyler - Zeka Soruları ve Video Paylaşım
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 25-07-05, 12:59

Bookmarks

Bookmarks

Gönderme Kuralları

 • Yeni konu açılamaz!
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Forum Kuralları