• Acılı
 • Aptal
 • Aranıyor
 • Arsız
 • Aşık
 • Ölü
 • çılgın
 • üzüntülü
 • üzgün
 • Bahahaha
 • Bilgin
 • Bulantılı
 • Bulutlu
 • Canlı
 • Cap Canlı
 • cesaretli
 • Dead
 • Deli
 • Depresyonda
 • Eğlenmiş
 • gay
 • Goofy
 • Hacker
 • hoşgörülü
 • Huysuz
 • Huzurlu
 • Israrcı
 • iyi
 • Karışık
 • kaygılı
 • Küstah
 • Kederli
 • Keyifli
 • Kimsesiz
 • Kop Kop
 • Korkulu
 • kuşkulu
 • Manyak Deli
 • melek gibi
 • Meraklı
 • Meşgul
 • Mutsuz
 • Neşeli
 • Niteliksiz
 • Oylesine
 • Panik
 • Paranoyak
 • Rahat
 • Sakin
 • Saldırgan
 • Sarhoş
 • Sert ve kaba
 • SIKKIN
 • Sinirli
 • Sıcak
 • Tembel
 • utangaç
 • Uykucu
 • uykulu
 • Uyuşuk
 • Yaramaz
 • Yürekli
 • Yorgun
 • Yoğun
 • Şüpheli
 • Şeytani
 • Şeytani2
 • Şokta
 • şşşşttt!
 • 9 sayfadan, 1.sayfa 123 ... SonSon
  Gösterilen Sonuçlar 1 sonuçtan 8 ile 67 arası

  Konu: Yetişkinlik - Yaşlılık - Ölüm

  1. #1
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,541
   Konular
   25544
   RepPuan
   1493003
   Rep Power
   4057Array

   Varsayılan Yetişkinlik - Yaşlılık - Ölüm

   İ. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

   Psikoloji, genellikle, insan davranışının ve zihin süreçlerinin bilimi
   olarak tanımlanır. Bu geniş alanın incelenmesi birtakım alt dalların
   ortaya çıkmasını gerektirmiştir. İşte gelişim psikolojisi de bu temel
   uzmanlık alanlarından biridir. Ayrıca, gelişim psikolojisinin de hem temel
   araştırma, hem de uygulama dalları vardır. A. T. Jersild'e (1979)
   göre, gelişim psikolojisi alanındaki çalışmalar başlıca iki bölümde
   toplanabilir. Birincisi, insan gelişiminin çeşitli yönlerini ele alan ve
   betimleyen araştırmalardır. İkincisi, gelişime ilişkin temel kavramları,
   ilkeleri, kuramları ortaya koyan incelemelerdir. Gelişim alanındaki en
   yararlı çalışmalar, kuşkusuz, olgu ile kuramı birleştiren, böylece insan
   bilimlerine katkısı olan çalışmalardır. Bu açıdan, insan gelişimine
   ilişkin çalışmalar biyoloji, sosyoloji, antropoloji, tarih gibi diğer bilim
   dallarını da ilgilendiren çok disiplinli ve disiplinlerarası bir alana
   yayılmaktadır. Bu nedenle günümüzde gelişim psikolojisi çok yönlü
   bir araştırma ve inceleme alanı olmak durumundadır.

   :::::::::::::::::

   1. Gelişim Psikolojisinin Tanımı

   İlke olarak, geçmişi bilmek şimdiyi anlamamıza, şimdiyi anlamak
   da geleceği kestirmemize yardımcı olur. Bu genel ilke embriyoloji,
   jeoloji, coğrafya, tarih, gelişim psikolojisi gibi bütün gelişim bilimlerinde
   geçerlidir. Kuşkusuz, değişimin konusu ve zaman evreleri
   bütün bu bilimlerde aynı değildir; fakat hepsinde ortak olan nokta,
   birşeylerin zaman düzeni içinde geliştiği ve bu sistemli değişimin
   nedenlerinin bulunabileceği inancıdır. Gelişim psikolojisinde zaman periyodu
   insan ömrünü içerir ve değişen şey bireydir. Şu halde, gelişim psikolojisinin
   konusu bireyin fiziksel ve ruhsal yapısının ve davranışının değişimidir.

   Gelişim Psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği değişimlerin
   betimlenmesi ve açıklanmasıyla ve aynı zamanda bireyler arasındaki
   değişim benzerlik ve farklılıklarıyla uğraşır. Gelişim psikologları
   gelişimi betimlemek isterler, dolayısıyla gelişim normlarıyla ilgilenirler.
   Fakat aynı zamanda gelişim süreçlerini açıklamak da isterler;
   yani gelişimin neden belirli bir yolda ilerlediğini ve gelişim yolunda
   bireylerin neden birbirinden farklılaştığını bulmaya çalışırlar.

   Modern gelişim psikolojisi oldukça yeni bir bilim dalıdır. En
   azından 1960'lara kadar bebek, çocuk ve ergen konusundaki psikolojik
   araştırmalar "çocuk psikolojisi" adıyla biliniyordu. Bugünkü psikolojik
   gelişim anlayışı -bazı büyük kuramcılara karşın- şimdiki biçimiyle
   son on yıllara kadar ortaya çıkmış değildi. Bütünleşmiş bir gelişim
   anlayışının daha önce ortaya çıkmayışının nedenlerinden biri,
   alanın 1950'lere kadar değişimleri açıklamaktan çok betimlemeye yönelmiş
   olmasıdır. İlk gelişim psikologları çocuğu doğum öncesinde,
   ilk haftalar ya da aylarda, ilk çocukluk, orta çocukluk dönemlerinde
   -olduğunca eksiksiz biçimde- betimlemekle yetiniyorlardı. Ancak betimsel
   bilgi araştırmacılar için giderek çekici olmaktan çıkmaya başladı.
   Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 1938'de çocuk gelişimi
   konusunda yaklaşık beşyüz yayın çıktığı halde, 1949'da bu sayı yarısına
   inmişti. Daha sonra, 1950'lerin başlarında gelişim psikolojisi yeniden
   canlandı. Bu gelişmeye katkısı olan pek çok etken arasında en
   önemlisi, gelişim psikologlarının yeni bir yaklaşım kabul etmeleriydi;
   artık ilgilerini gelişimin temelini oluşturan süreçlere yöneltmeye
   başlıyorlardı (Liebert ve Wicks-Nelson, 1981).

   Yaşamboyu gelişim psikolojisi (life-span developmental psychology)
   gelişimi incelemede yeni bir yönelimdir ve iki temel sayıltıya
   dayanır. Birincisine göre, gelişim döllenme ile başlayan ve ölüm ile
   sona eren yaşamboyu bir süreçtir. Bu bakış açısı, bebeklik, çocukluk,
   ergenlik gibi bedensel büyümeye bağlı yaş dönemlerini kendi araştırma
   alanları sayan gelişim psikologlarının görüşlerinden ayrılmaktadır.
   İkinci sayıltıya göre, gelişim büyümenin sonlanması ya da olgunlaşma
   ile sona ermez. Tam tersine, yaşamboyu gelişim psikologları
   yetişkinlik ve yaşlılık yıllarıyla büyük ölçüde ilgilenirler. Yaşamboyu
   gelişime duyulan ilgi 1970'lerde başlamış ve 1980'lerde artarak
   sürmüştür. Yaşamboyu gelişim yaklaşımının ele aldığı temel konular
   "gelişim sırasında ortaya çıkan değişimlerin doğası" ve "bu değişimleri
   hangi etkenlerin belirlediği" sorunlarıdır (Honzik, 1984).
   Paul B. Baltes'e (1987) göre de, yaşamboyu gelişim psikolojisi, yaşam
   akışı boyunca davranışta ortaya çıkan sabitliğin ve değişimin araştırılmasını
   içerir. Bu psikolojinin amacı, yaşamboyu gelişimin genel ilkeleri,
   gelişimde bireylerarası farklılıklar ve benzerlikler hakkında,
   aynı zamanda gelişimde bireysel esnekliğin ya da değişebilirliğin derecesi
   ve koşulları hakkında bilgi elde etmektir.

   Perlmutter ve Hall (1992), gelişime ve yaşlanmaya ilişkin sayıltıların,
   araştırmacıların sorduğu soruları, bulguları yorumlama biçimlerini
   ve ileri yaşlardaki yaşamın doğasına ilişkin sonuçlarını etkilediğini
   belirtmektedir. Otuz yıl önce yaşlılığın doğasına ilişkin soruları
   yanıtlamak çok kolaydı; çünkü herkes gelişimi gençlikle özdeş tutuyordu,
   yetişkinlerin gelişmediği varsayılıyordu. Oysa araştırmalar olgunlaşmadan
   sonraki bütün değişimlerin bozulma ya da düşüş içermediğini
   göstermektedir. Örneğin, zekanın bazı yönlerinde ilerlemeler
   yaşamın ikinci yarısında da sürmektedir. Araştırmacılar farklı sistemlerin
   farklı oranlarda yaşlandığını ve gelişimin yönünün değişebileceğini
   de buldular. Yaşlanma, hangi işlevin incelendiğine bağlı olarak
   kararlılık, artma ya da azalma içerebilir. Örneğin, zekanın bir yönünde
   ilerleme gösteren bir yetişkin bir başka yönünde gerileme gösterebilir.
   İşte bu tür bulgular araştırmıacıları sayıltılarını yeniden gözden geçirmeye
   zorlamıştır. Gelişimi döllenmeden olgunlaşmaya kadar izleyen
   ve fetus, bebek, çocuk ve ergenle sınırlı tutan eski tanım işe yaramaz
   olmuştur. Böylece, yaşamboyu gelişim yaklaşımında gelişim, döllenmeden
   ölüme kadar bedende ya da davranışta ortaya çıkan yaşa bağlı
   değişimler olarak tanımlanmaktadır (Perlmutter ve Hall, 1992).


   ...And Justice For All


  2. #2
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,541
   Konular
   25544
   RepPuan
   1493003
   Rep Power
   4057Array

   Varsayılan

   2. Gelişimle İlgili Temel Sorunlar

   Gelişim psikologlarının sık sık tartıştıkları birtakım önemli sorunlar
   vardır. Bunlardan birincisi, gelişimi sağlayan etkenlerin kaynağı
   sorunudur. Bu sorun kalıtım-çevre, doğa-kazanım ya da başka adlarla
   yapılan tartışmalarda ortaya konmaktadır. Bugün artık "hangisi?"
   ve "ne kadar?" sorularının sorunu çözmedeki yararsızlığı anlaşılmıştır.
   Bunların yerine, davranışta biyolojik ve toplumsal etkilerin "nasıl?"
   birleştiği sorusu sorulmaktadır.

   Gelişim psikologları kendi alanlarında veri toplamak için üç dizi
   ilkeye dayanırlar: 1) Fiziksel büyüme ilkeleri, 2) Olgunlaşma ilkeleri,
   3) Öğrenme ilkeleri. Fiziksel büyüme ilkeleri fiziksel yapı ve organlardaki
   değişimleri dikkate alır. "Olgunlaşma" terimi -gelişimcilerin
   kullandığı biçimiyle- reflekslerin, içgüdülerin ve diğer öğrenilmemiş
   davranışların gelişimiyle ilgidir. Fiziksel büyüme ve olgunlaşma biyolojiktir.
   "Öğrenme" ilkeleri ise, geniş anlamda, sadece geleneksel koşullanmayla
   değil, aynı zamanda okuldaki öğrenimle ve diğer çevre
   etkileriyle birlikte tanımlanır. Öğrenme ve kalıtımın gelişime katkıları
   konusunda bugün kabul edilen görüş, gelişimin ortaya çıkmasında iki
   etkenin birleştiğini kabul eden "etkileşimci" görüştür. Her ikisi de
   zorunludur, hiçbiri tek başına yeterli değildir. Kalıtım gizil sınırları
   saptar, çevre de bu sınırlara ne kadar yaklaşılacağını belirler.

   Gelişim üzerindeki biyolojik etkiler iki çeşittir. Birincisi, bir türün
   bütün üyelerince paylaşılan türe özgü etkilerdir (bebeğin beslenme
   ve bakım için başkalarına gereksinme duyması gibi). İkincisi, her kişiye
   özgü olan genetik özelliklerdir (bireyler arasındaki farklılıklar
   gibi). İşte, gelişim psikologları doğanın insanlar arasındaki benzerliklerin
   ve farklılıkların oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu araştırmaktadırlar.
   Öte yandan, gelişim üzerindeki çevresel etkiler de iki çeşittir.
   Birincisi fiziksel çevredir (doğum öncesi dönemde ana rahmi,
   kent ya da kır gibi). İkincisi toplumsal çevredir (diğer insanlar, toplumsal
   kurumlar gibi). Bazı çevresel belirleyiciler bizi başkalarından
   farklı kılan etkenlerdir (özel bir okulda okumak, trafik kazasına uğramak,
   işini yitirmek, piyangoda kazanmak gibi). Başka bazı çevresel
   belirleyiciler de bizi başkalarına benzer kılan etkenlerdir (içinde
   doğduğumuz kültür ya da tarihsel zaman gibi). Önemli tarihsel olaylar gelişim
   üzerinde derin etkilerde bulunur, ama bu etkinin niteliği kişinin
   o zamanki yaşına bağlıdır. Bu konu gelişimle ilgili temel kavramlar
   bölümünde "bölük" kavramı çerçevesinde yeniden ele alınacaktır.

   İkinci sorun, davranış değişikliğinin sürekliliği ya da süreksizliği
   sorunudur. Gelişim derece derece ve düzgün bir biçimde mi ilerler,
   yoksa kendine özgü nitelikler gösteren birtakım evrelerden mi geçer?
   Evre kuramcıları evrensel biyolojik temelli etkenlerin gelişimde egemen
   bir rol oynadığını savunurlar; psikolojik süreçlerde hep aynı yapısal
   deeişimlerin ortaya çıktığını ve davranış değişimlerine göreli bir
   süreksizlik verdiğini ileri sürerler. Buna karşılık, sürekliliği savunan
   kuramcılar toplumsal ve yaşantısal etkenlerin gelişimdeki değişmelerin
   temelini oluşturduğunu savunurlar; öğrenme, dereceli bir süreçtir.
   Ancak bu görüş ayrılığına karşın, bütün kuramcılar gelişimde hem süreklilik
   hem de süreksizlik olduğu konusunda birleşmektedirler. Özellikle
   kişilik psikolojisi alanında varılan sonuç, kişiliğin karmaşık ve
   çok yönlü bir yapısı olduğu, bazı ögelerinin süreklilik bazılarının da
   süreksizlik gösterdiği biçimindedir. Genellikle en büyük sabitlik çeşitli
   zihinsel ve bilişsel boyutlarda (ZB, bilişsel üslup, benlik kavramı
   gibi) ve en düşük değişmezlik kişilerarası davranış ve tutumlarda ortaya
   çıkmaktadır.

   Gelişim psikolojisinde temel tartışmalardan biri de bunalım (crisis)
   kavramı çevresinde toplanır. Diyalektik bakış açısından psikolojinin
   görevi, değişen dünyada değişen bireyi anlamaya çalışmaktır. İnsan
   yaşamı karşıtlıklar ve çatışmalarla belirlenir. Her değişim karşıtlar
   arasındaki sürekli bir çatışmanın ürünüdür. Gelişim, varolan karşıtlıkların
   çözümü ve sonunda yeni karşıtlıkların ortaya çıkışı ile ilerler. Bireyin
   yaşamındaki karşıt güçler arasındaki çarpışmanın sonucu bir uzlaşma
   değil, tümüyle yeni bir üründür. Riegel'e (1975) göre, insan
   gelişimi en azından dört boyutta eşzamanlı bir harekettir: 1) İçsel-
   biyolojik, 2) Bireysel-psikolojik, 3) Kültürel-sosyolojik, 4) Dışsal-
   fiziksel. Gelişim, bu boyutların dengesi bozulduğu zaman ortaya çıkar.
   Çeşitli boyutlardaki değişimler her zaman eşzamanlı olmadığı
   için, aralarında çatışma gelişir ve bir bunalıma yol açar. Bunalım,
   bireylerin davranışlarını yeni koşullara ayarlamalarını gerektiren son
   derece zorlayıcı bir durumdur. Ancak diyalektik psikoloji açısından
   bunalımların mutlaka olumsuz olaylar olması gerekmez. Bu psikoloji,
   Piaget'in bilişsel gelişim konusundaki görüşlerinin yeterli olmadığını
   ileri sürer. Piaget gelişimin dengenin oluştuğu anda ortaya çıktığını
   vurgulamaktadır. Oysa Riegel'e göre gelişimsel ilerlemenin temeli
   karşıt koşullardır ve gelişim süreci hiçbir zaman sona ermez. Piaget
   gelişimi denge ve uyumun periyodik düzeylere ulaşması olarak gördüğü
   halde, Riegel bu gelişim düzeyinin ancak kısa süreli olduğunu kabul
   eder. Riegel'e göre Erikson, bunalımların içsel-biyolojik ve
   kültürel-sosyolojik güçlerle birlikte belirlenmesini vurgulayan ilk
   modern yazarlardan biridir, ancak Erikson da organizmanın neden evreden
   evreye geçerek geliştiğini açıklamakta yeterince başarılı olamamıştır.

   Riegel bunalım kavramına farklı bir açıklama getirmektedir:

   "Bunalım (crisis) kavramı çelişik biçimde denge (equilibrium),
   kararlılık (stability), uygunluk (consonance) ve
   denge (balance) kavramlarıyla bağlantılıdır. Denge (equilibrium)
   kavramı arzu edilir bir amaç olarak davranış ve toplum
   bilimcilerin düşüncesine tam anlamıyla girmiştir ve bunalımı
   olumsuz yönde tanımlar. Böylece, bunalım kavramı,
   ancak uzun vadeli bir durum olarak ya da bir sakinlik durumunun
   kesilmesi eylemi olarak gördüğümüz zaman dengesizlik
   (disequilibrium) anlamını kazanır. Fakat, karşıt durumlar
   ya da olaylar birbirine sıkıca bağımlı olduğuna göre,
   denge kavramı dengesizlik kavramı olmadan ve kararlılık
   kavramı bunalım kavramı olmadan anlaşılamaz. Bizim
   araştırmamız gereken nokta, bu koşulların her birini tek
   başlarına kavramak değil, birbiri içine girişlerini kavramaktadır.
   Kararlılık ve bunalımı olumlu ve olumsuz değil, birbirine
   karşılıklı bağımlı olarak görmemiz, yalnızca diyalektik
   bağlantılarında gelişimi olanaklı kılan çelişik koşulları düşünmemiz
   gerekmektedir" (K. F. Riegel, 1975).

   Gelişim psikolojisinin bir başka temel sorunu, davranış'ın mı
   yoksa zihinsel süreçlerin mi vurgulanacağıdır. Katı davranışçı yaklaşım
   doğrudan gözlemlenemeyeceği gerekçesiyle zihinsel süreçleri
   araştırmak istemez; buna karşılık, çağdaş psikologlar nesnel yöntemler
   kullanarak zihin süreçlerini de araştırma alanına katmışlardır. İç zihinsel
   süreçlerin psikolojik gelişimdeki yeri ve rolü artık kabul edilmekte
   ve araştırılmaktadır. Aynı bağlamda bir başka sorun da, "normatif"
   gelişimin mi yoksa idiyografik gelişimin mi vurgulanacağı konusudur.
   Kimi psikologlar bütün çocuklarda varolan ortak yönler anlamına
   gelen normatif (normative) gelişimle ilgilenirler; kimi psikologlar
   da çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları anlamayı amaçlayan
   idiyografik (idiographic) gelişimi vurgularlar. Normatif araştırmalar
   genellikle gelişimin biyolojik temellerine dayanırlar. Gesell ve bir
   ölçüde de Piaget gibi kuramcılar gelişimi, içsel biyolojik süreçlerin
   yönlendirdiği, çevresel etkenlerden pek etkilenmeyen, önceden kestirilebilir
   bir olgu olarak görürler. Bu bakış açısı "ortalama" çocuk üzerinde
   yoğunlaşmakta ve "normal" gelişimin aşama aşama nasıl ilerlediğini
   belirleme amacını gütmektedir. İdiyografik araştırmalar ise
   çocuğu birey olarak almakta ve onu diğerlerinden farklılaştıran etkenleri
   incelemektedir. Vasta ve arkadaşlarına (1992) göre, dil gelişimi
   konusundaki çağdaş araştırmalar bu iki yaklaşımı sergileyen örneklerdir.
   Kimi kuramcılar dil yeteneğinin bütün çocuklarda benzer biçimde
   ortaya çıktığını, çünkü büyük ölçüde beyindeki mekanizmalar
   tarafından denetlendiğini kabul etmektedirler. Dolayısıyla bu araştırmalar
   belirli bir dildeki çocukların ortak dil gelişimi örüntülerini, aynı
   zamanda binlerce dil için evrensel olan özellikleri araştırmaktadırlar.
   Buna karşılık başka kuramcılar da konuşma gelişimindeki bireysel
   farklılıklarla ve dilin kazanılmasındaki çevresel etkilerle, yani dilin
   farklı çocuklarda farklı gelişmesine yol açan nedenlerle ilgilenmektedirler.


   ...And Justice For All


  3. #3
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,541
   Konular
   25544
   RepPuan
   1493003
   Rep Power
   4057Array

   Varsayılan

   3. Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

   Yaş (age) kavramı, gelişim psikolojisini psikolojinin diğer alanlarından
   ayıran temel kavramdır. Yaş zaman ile eşanlamlı bir kavramdır
   ve kendi başına hiçbir şeyin nedeni değildir. Yaş kavramının
   yarattığı karışıklıklar nedeniyle kimi gelişim psikologları evre (stage)
   kavramını kullanmayı yeğlerler. Bir bağımsız değişken olarak "evre",
   "yaş"tan daha kullanışlıdır. Günümüzde evre kavramı gelişim psikologlarınca
   iki anlamda kullanılmaktadır. "Güçlü" anlamda evre kavramı
   süreksizliği dile getirir. Örneğin, çocuğun hareket gelişimi emekleme,
   ayağa kalkma, yürüme, koşma biçimindedir. Bu evrelerden herbiri
   diğerinden niteliksel olarak farklıdır. Bu anlamda evreler her zaman
   belirli bir zaman aralığında ortaya çıkmak durumundadırlar;
   gelişen birey bir evreyi atlayamaz, evreleri bir başka zaman aralığında
   yaşayamaz. Evre kavramının bu güçlü anlamı Piaget'in bilişsel gelişim
   kuramında ve Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramında ortaya çıkar.

   Evre kavramının "zayıf" anlamı da vardır ve yaş, çevre, ilgiler,
   etkinlikler konusunda bilgi verir. Bütün bu kullanımlarda kavram anlam
   değişikliği olmadan geçer. Örneğin çocuğun "diş çıkarma evresinde",
   "ilkokul evresinde", "anal evrede" olduğu söylenebilir. Freud'un
   psikoseksüel gelişim kuramında ve Erikson'un psikososyal gelişim kuramında
   bu anlamdaki evre kavramı kullanılır (Ph. G. Zimbardo, 1979).

   Kullanımdaki bu farklılığa karşın, evre kuramlarının tümü evrelerin
   temel özellikleri üzerinde birleşirler. Kuramsal olarak evrelerin şu
   özellikleri taşıdığı kabul edilmektedir: 1) Evreler genel sorunları
   betimlerler. Bir evre o evreye özgü genel özellikleri ve sorunları vurgular.
   2) Evreler davranıştaki nitelik farklılıklarını dile getirirler. Bir evredeki
   davranışın kendine özgü nitelikleri vardır. 3) Evreler değişmez
   bir ardışıklık gösterirler. Bir evre diğerini değişmez bir sıra içinde izler.
   4) Evreler bütün kültürler için evrenseldir. Kültürler arasındaki
   farklılıklara karşın, bütün kültürler aynı yaşam sorunlarıyla başa çıkmaya
   çalıştıkları için gelişim evreleri bütün kültürlerde aynıdır (W.C. Crain,
   1986).

   İlerde de görüleceği gibi, gelişim kuramlarının çoğu evre kuramlarıdır.
   Ancak evre kuramlarının hepsi evre kavramının gerektirdiği
   özelliklere sahip değildir. John Flavell'e (1985) göre, tam bir evre
   kuramındaki her gelişim evresi şu ögeleri taşır: Yapılar (yeteneklerin,
   becerilerin ya da güdülerin tutarlı bir örüntüsü); niteliksel değişimler
   (önceki evreyle karşılaştırıldığında yetenekler, beceriler ya da güdüler
   arasında açık bir farklılık); ani oluş (evrenin tipik yeteneklerinde,
   becerilerinde, güdülerinde eşzamanlı bir değişim); birliktelik (bütün
   değişimlerin aşağı yukarı aynı hızla gelişmesi). Çok az evre kuramı
   bütün bu ölçütlere tam olarak uyabilmektedir. Örneğin, bir evrenin nerede
   bittiği, diğerinin nerede başladığı konusunda çok az görüş birliği
   vardır. Bu tür sorunlar nedeniyle günümüzde evre kavramı daha az
   sınırlayıcı bir biçimde kullanılmaktadır. Özel bir alandaki bellibaşlı
   yaşam evrelerinin betimlenmesinde hala evre kavramı yeğ tutulmaktadır.

   Evre kuramıyla yakından ilişkili kavramlardan biri de kritik dönemler
   (critical periods) kavramıdır. Kritik dönemler, yaşam süresinde,
   sürekli ve geri dönülmez sonuçları olabilen elverişli ve elverişsiz
   durumlarla ilgili zamanlardır. Kimi gelişimciler "duyarlı dönem" (sensitive
   period) terimini kritik dönem terimine yeğ tutarlar. Duyarlı dönem
   kavramı, kritik dönem kavramına göre, zaman boyutunda daha
   fazla esneklik ve geri dönüşlülük içerir. Kritik ya da duyarlı dönem
   anlayışı özellikle ünlü etolog Konrad Lorenz'in çalışmalarından sonra
   yaygınlık kazanmıştır. Bu anlayış psikanalitik açıklamalarda da önemli
   bir yer tutar. "Çocukluk nevrozu olmadan yetişkinlik nevrozu olmaz"
   formülü bu anlayışın anlatımıdır. Bununla birlikte, kimi gelişimciler
   yaşamın ilk yıllarının bu denli önemli sayılışını reddederler.

   Evre kavramının sağladığı kuramsal kolaylıklar açık olmakla birlikte,
   yaş kavramından vazgeçilemeyeceği de ortadadır. Şu halde, yaşın
   gelişimsel anlamını incelemekten kaçınılamaz.

   Yaş sadece biyolojik, kronolojik bir kavram değildir, aynı zamanda
   psikolojik, toplumsal bir gerçekliktir. Bireyin kendini kaç yaşında
   "hissettiği"ne ilişkin yaşantı herkesçe bilinir. Bir insan 16'sında kendini
   yetişkin gibi hisseder, öyle davranır ve çevresi de onu öyle algılar;
   bir diğeri ise 30'unda hala yüksek öğrenimini sürdürmektedir ve öğrenimini
   bitirmeden kendini tam bir yetişkin gibi hissetmeyebilir. Özellikle
   yetişkinlik psikolojisinde yaşlanma sürecinin incelenmesi, farklı
   yaş bölüklerindeki insanların farklılıklarının incelenmesi önem taşır.
   Ayrıca, bireyin yaşam döngüsü belirli bir tarih içine yerleştiğinden,
   bireysel zaman ile tarihsel zaman arasındaki etkileşim de önemlidir.
   Çünkü bireyin örneğin 20 yaşını 1995'te ya da 1935'te yaşaması farklı
   anlamlar taşır. Öte yandan, gelişim araştırması açısından da, farklı insanlar
   arasındaki yaş farklılıkları (bireyin ve ana babasının) ile, bireyin
   kendisinin yaş farklılığı (şimdiki hali ve 30 yıl sonrası) farklı etkenlerin
   dikkate alınmasını gerektirir. Her birey aşağı yukarı aynı zamanda
   doğmuş insanlar grubu demek olan bölük (cohort) içinde yer
   alır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'lardaki büyük ekonomik
   bunalımın gençler üzerindeki etkisinin olumlu ya da olumsuz olması
   gencin ait olduğu bölüğe bağlıdır. Bu etkinin o tarihlerde ergenlik çağında
   olan çocuklar üzerinde olumlu, okul öncesi çağda olanlar üzerinde
   ise olumsuz olduğu belirtilmektedir.

   Yaş, basitçe bakıldığında, bireyin doğumundan itibaren dünyanın
   güneş çevresindeki dönüşlerinin sayısıdır sadece. Ancak, yaşla gelen
   değişimler, farklı yaşlardaki insanlar arasındaki farklılıklar, yaşlanma
   süreci vb. önemli konulardır. Yaşa ilişkin bu değişimlerin çoğu
   -özellikle yetişkinler için- bireyin içinde yaşadığı toplum tarafından
   belirlenir. Ancak, hangi toplum içinde olursa olsun biyolojik değişimler
   de önemlidir.

   Yaşın önemini kavramak için aşağıdaki tabloya bakabiliriz:

   Tablo 1: İnsan Yaşam Çizgisi

   0- Gebelik, doğum

   6- Okula başlama

   12- Erinlik

   18-30 Oy verme, işe başlama, evlenme, anababa olma

   30-48 Anababa ölümü, menopoz, çocukların evden ayrılması,
   büyük anababa olma

   48-65 Emeklilik, eş ölümü, büyük-büyük anababa olma

   65 ve üzeri- Ölüm

   (Önemli olayların yaşları ortalama olarak verilmiştir, bu yaşlar önemli
   bireysel ve cinsel farklılıklar gösterir).

   Kaynak: D.C. Kimmel, Adulthood and Aging, 1974.

   Her bireyin döllenmeyle başlayıp ölümle sonuçlanan böyle bir
   yaşam çizgisi (life line) vardır. Bu yaşam çizgisi insanın yaşam döngüsünün
   (life cycle) şematik bir tasarımıdır ve insan yaşammın tüm
   süresinin (life span) ilerleyen ve sırasal yönlerini vurgular. Bu çizgide
   belirli yaşlar, yaşa bağlı özel değişimler için işaretlenmiştir. Biyolojik
   büyümenin rolü, gebelikten doğuma, doğumdan erinliğe, erinlikten
   orta yaşa vb. ilerledikçe önemini yitirmektedir. Şu halde biyolojik
   değişkenlerin dışında hangi etkenlerin yaşam çizgisindeki olayların önemini
   belirlediği sorulabilir. Örneğin, 6 yaş, çocuğun okula girişini ve
   uzun bir resmi eğitimden geçişini göstcrdiği için anlamlıdır. 12 yaş,
   erinliğin başlangıcını, çocukluğun sona erişini ve gençlik kültürüne
   katılmayı gösterdiği için önemlidir. 18 yaş, birçok toplumda oy kullanma,
   sürücü belgesi alma, üniversiteye girme, evden ayrılma, işe
   girme, evlenme gibi önemli toplumsal ve hukuksal anlamlar taşır ve
   yetişkinlikten pay almayı simgeler. 30 yaş -özellikle kitle iletişim
   araçlarınca- orta yaşın ve artık inişe geçişin başlangıcı olarak görülür;
   oysa dönüm noktası olarak ağırlıklı sonuçları olmayan bir yaştır, gene
   de yetişkinliğin birtakım hareketli olayları bu yaş dolaylarında yaşanır.
   Yetişkinler diğer yaş dönemlerinden niteliksel olarak farklı bir orta
   yaş kavramına sahiptirler. Ergenlikten sonraki on yıllarda yaşa bağlı
   değişimlerin az olmasına karşın, orta yaşlılıkta menopoz ve emeklilik
   gibi iki olay yaşa bağlı olarak gerçekleşmektedir. İleri yaşlarda eşin ya
   da arkadaşların ölümü, bireyin kendi ölümünden önce geçtiği dönüm
   noktalarıdır. Araştırmalar ölümün de önemli bir gelişim olayı olduğunu
   ortaya koymaktadır. Ölüme yakınlık yaşlılıkta kronolojik yaştan
   çok daha önemli bir zaman ölçütü olmaktadır. Ölüm kaçınılmazlık kazandıkça,
   psikolojik değişimlere yol açmaktadır.

   Bireyin yaşam döngüsü boyunca gelişimi yaşa bağlı değişimin
   kaynaklarından sadece biridir. Yaşam çizgisi ile çakışan "tarihsel zaman"
   da bireyin yaşam döngüsü içinde ilerlemesini etkileyen yaşa
   bağlı bir diğer boyuttur.

   Söz gelimi, yirmi yıl önce üniversite öğrencisi olan bir gencin
   ana babası büyük olasılıkla Birinci Dünya Savaşı sonlarında ve büyük
   ekonomik bunalımın ilk yıllarında doğmuştur. O insanlar uluslararası
   dayanışmayı öğrenmişler, ama ekonomik güvenliklerinin ve maddi
   varlıklarının kendi denetimleri dışında birden bire yok olabileceğini
   de görmüşlerdir. Ekonomik bunalım yıllarında okula giden o insanlar
   ilk toplumsal deneyimlerini, ilerdeki tutum ve değerlerini etkileyen
   maddi sıkıntılar içinde yaşamışlardır. Belki İkinci Dünya Savaşı'nı
   yaşamışlar, hatta içinde bizzat yer almışlardır. 1940'larda doğanlar ise
   yalnız ekonomik büyümeyi ve orta sınıfın gelişmesini değil, aynı zamanda
   hiç eksilmeyen nükleer savaş tehdidini de yaşamışlardır. Son
   zamanlarda çevre kirlenmesi ve nüfus patlaması gibi diğer yok olma
   tehditlerini de yaşamaya başlamışlardır. Bugünün dünyası, yalnız teknolojik
   gelişmeyi değil, dünyanın küçülmesini ve uzaya gidilmesini
   de yaşamaktadır. Bilgisayarlarla yaşama zorunluluğunun getirdiği sorunları
   da eklemek gerek!

   Bu tür tarihsel-kültürel olayların bireylerin tutum, değer ve dünya
   görüşlerini büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bu gelişmeler insanları
   farklı yaşlarda farklı biçimlerde etkiler. Ancak tarihsel olayların
   kuşaklar üzerindeki etkisi yaşa bağlı olmanın yanında toplumsal
   kesimlere de bağlıdır. Örneğin A.B.D'de 1950'lerde uzay programlarının
   önem kazanması o yıllarda meslek seçiminin eşiğinde bulunan
   gençleri daha fazla etkilemiş, çoğunu fen ve mühendislik dallarına yöneltmiş,
   sonuçta bu alanda işgücü fazlası oluşmasına yol açmıştır.

   Bireysel yaşam döngüsü ile tarihsel zaman çizgisi etkileşiminin
   ilginç bir örneği de "kuşaklararası çatışma" olgusudur. Bu çatışmanın
   gençlerle anababalarının kuşağı arasındaki değer, tutum ve yaşam biçimi
   farklılığından oluştuğu kabul edilirse, iki farklı yorum getirilebilir:
   Gelişimsel ve tarihsel. Gelişimsel olarak kuşaklar arasındaki bu
   farklılık gençlerin ve anababalarının yaşam döngüsündeki farklı evrelerden
   kaynaklanmaktadır. Erikson'a göre genç insan "Ben kimim?
   Toplumla nasıl bir ilişki kurabilirim?" gibi kimlik sorunlarıyla uğraşırken,
   kendi değer ve tutumlarını oluşturabilmek için toplumun değerlerini
   irdelediği ve anababa değerlerini kısmen reddettiği bir evreden
   geçer. Anababalar ise, dünyada sürekliliklerini sağlayan işaretler
   bırakabilme isteğiyle, ekonomik ve duygusal bir kararlılık sağlayarak,
   toplumun değerlerini aktarmaya çabaladıkları bir gelişim evresindedirler.
   İki ayrı evredeki insanların çatışması bir tür insanlık durumudur
   ve bu nedenle insanlık tarihi kadar eskidir.

   Kuşaklar arasındaki bu çatışma kuşaklar boyunca ortaya çıkan
   toplumsal değişimin mekanizması da olabilir. Özellikle, yaşlıların gelişen
   daha karmaşık ve yeni toplumsal yapıya gençleri hazırlayamadıkları
   hızlı toplumsal değişim dönemlerinde bu böyledir. Toplumsal
   gelişimin hızı arttıkça birbirini izleyen kuşaklar arasındaki yeniden
   uyum sağlama süreci de o ölçüde önem kazanmaktadır. Günümüzde
   gençlik döneminin uzaması gençlere, kişisel özgürlük, ekonomik güvenlik,
   entelektüel araştırma açılarından, toplumu ve toplumsal değerleri
   sorgulamaya zaman ve olanak sağlamaktadır. Yine bu dönemin
   uzaması gençlerin kendi aralarında bir çevre yaratıp yaşlı kuşakla
   daha az ilişki kurmalarına olanak vermektedir. Böylece gençler arasında
   paylaşılan tutum ve değerler artmakta, geleneksel kuşaklararası
   etkileşimin yerine yaşıtlararası etkileşim geçmektedir. "Gençlik kültürü"
   olgusu da buradan doğmaktadır.

   Gençlik dönemiyle çakışan bu tarihsel etkenler -çocuklukla yetişkinlik
   arasındaki sürenin uzaması, anababaların gençliğine oranla
   daha maddi varlık içinde yaşayan gençlik, genç nüfusun savaş sonrasında
   artması- kuşaklar çatışmasını derinleştiren nedenler olmuştur.
   Şu halde, gelişim olgusunu, gelişim döneminin çakıştığı tarihsel dönemi
   dikkate almadan tam olarak anlayamayız. Ama aynı zamanda,
   kuşaklar çatışmasını tam olarak anlayabilmek için gelişimsel (yaş) etkenleri
   tarihsel etkenlerden ayırabilmemiz gerekmektedir. Margaret
   Mead, kuşaklar çatışması konusunda gelişimsel etkenlerin yerine tarihsel
   değişimlere ağırlık verdiği bir açıklama getirmiştir. Mead, savaş
   sonrası insanların içinde yaşadıkları dönemin olumsuz niteliklerini
   özellikle vurgulamaktadır. Mead'a göre, "kültürel süreksizlik" yaşam
   döngüsünde ilerledikçe, 1980'lerde 41 yaşındakiler 55 ve daha yukarı
   yaşta olanları anlayamaz hale geleceklerdir ve bu böyle sürüp gidecektir.
   Sadece tarihsel etkenlere dayanarak kurulduğu için abartılan bu
   sav, kuşak çatışmasının gençlerle yaşlılar arasında sonsuza dek var
   olacağı doğrultusundaki gelişimsel savla çelişmektedir.

   Kuşaklar çatışmasına ilişkin bu örnek, yaş farklılıklarının anlaşılmasının
   ve yorumlanmasının çok zor olabileceği gerçeğini ortaya
   koymaktadır. Bu nedenle, yaş farklılıkları üzerindeki araştırmaların,
   gelişimsel (yaş) ve tarihsel (zaman) etkenlerin etkileşimini dikkate alması
   gerekmektedir. Gelişimsel sav ile kültürel süreksizlik savı arasındaki
   çelişki ancak amprik araştırmalarla giderilebilecektir. İdeal bir
   araştırma yöntembilimi, insanları bu kuşaklar farkının her iki tarafında
   da belirli bir süre izleyebilmelidir (D. C. Kimmel, 1974).


   ...And Justice For All


  4. #4
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,541
   Konular
   25544
   RepPuan
   1493003
   Rep Power
   4057Array

   Varsayılan

   4. Gelişim Psikolojisinde Yöntemler

   Gelişim psikolojisi, doğumdan ölüme uzanan yaşam süresinde fiziksel,
   zihinsel, duygusal ve toplumsal işlevlerde ortaya çıkan bütün
   değişimleri araştırır. Gelişim araştırmalarında çeşitli araştırma
   stratejilerinden, yaklaşımlarından, desenlerinden ya da yöntemlerinden söz
   edilebilir ve bunlar çeşitli biçimlerde sınıflanabilir.

   Aşağıda, herhangi bir sınıflama yapmadan, gelişim psikolojisinde
   sıklıkla kullanılan bazı yöntemler açıklanmaktadır.

   Deneysel yönteın (experimental method), deneysel varsayımları
   neden-sonuç ilişkisinin belirlenmiş olduğu kontrollü bir durum içinde
   sınamaktan ibarettir. İlişkisel yöntem (correlational method), iki ya da
   daha fazla etken arasındaki ilişkiyi saptamakla uğraşır. Bu yaklaşımda
   hiçbir şey araştırmacı tarafından değiştirilmez, durum olduğu gibi ölçülür,
   denekler aynı koşullar altında gözlemlenir, değişkenler arasındaki
   ilişki genellikle "korelasyon katsayısı" ile bulunur. Örnek olay
   yöntemi (case study method), tek bir deneğin ayrıntılı biçimde incelenmesi
   yöntemidir. "Klinik örnek olay incelemesi" bu yöntemin daha
   derinliğine bir yoludur. "Tek denekli deneysel araştırma", deneysel
   yöntem ile örnek olay yönteminin tek bir bireyin incelenmesinde birleşmesidir.
   Bu üç yöntemden herbirinin güçlü ve zayıf yanları vardır;
   ancak bilim adamlarının yeğledikleri yöntem deneysel yöntemdir,
   çünkü araştırmacıya neden-sonuç ilişkilerini arayabileceği kontrollü
   bir durum sağlar. Bu kontrollerin olmadığı ilişkisel araştırma ise sadece
   değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilir, ama neden-sonuç
   bağlantısını veremez. Gene de ilişkisel yöntem, üzerinde oynanamayan
   koşullarn araştırılmasında ve doğal çevredeki özelliklerin
   ölçülmesinde çok önemlidir. Hem deneysel hem de ilişkisel yöntemler,
   bulguların daha geniş evrene genellenebileceği temsil edici örneklemler
   kullanırlar. Oysa örnek olay yöntemi bir tek denekle ilgili olduğu
   için genelleştirme yapamaz; koşullar diğer yöntemlere uygun olmadığı
   zaman örnek olay yöntemi kullanılabilir. Bununla birlikte, Piaget
   ve Freud'un kullandığı biçimiyle örnek olay yöntemi önemli kuramlara
   yol açmıştır (R.M. Liebert ve R.W.-Nelson, 1981).

   Kullanılan yönteme bakılmaksızın pek çok gelişim araştırması
   kesitsel, boylamsal ya da sırasal bir desen örgütleyebilir. Kesitsel desen
   (cross-seetional design), farklı yaş gruplarını seçer ve karşılaştırır.
   Bu yaklaşımda genellikle her denek için bir tek gözlem vardır. Gelişim
   değişiklikleri farklı yaşlardan deneklerin incelenmesiyle belirlenir.
   Bu yöntemin en büyük avantajı aynı yaştakilere bir seferde test
   verilebilmesidir; en büyük sorunu da, grupların sadece yaşa göre değil,
   doğum yılına göre de farklılaşabilmesi gerçeğini dikkate almamasıdır.
   Doğum yılı farklılıkları toplumsal koşullara, eğitim uygulamalarına,
   siyasal atmosfere ve başarıyı etkileyen diğer değişkenlere
   ilişkin farklılıklarla bağıntılı olabilir. Farklı zamanlarda doğan bireyler
   farklı doğum bölüklerine (birth cohorts) mensupturlar. Kesitsel yöntemin
   sorunu, yaş ile doğum bölüğünü birbirine karıştırmasıdır; yaş
   grupları burada farklı doğum bölüklerinden seçilmektedirler.

   Boylamsal desen (longitudinal design), aynı doğum bölüğünden
   olan bireylerin tekrar tekrar test edilmesi yaklaşımıdır. Boylamsal
   araştırmada aynı denekler değişik yaşlarda birkaç kez gözlemlenir, zaman
   içindeki davranış değişikliği ya da kararlılığı kaydedilir. Bu tür
   araştırmanın avantajı yaş değişikliklerinin doğum bölüğü farklılıklarıyla
   karıştırılmamasıdır; sadece bir bölükten olanlar tümüyle test edilirler.
   Gene de, en önemli sorun, eğer ele alınan dönem çok genişse,
   araştırmanın olanaksız ölçüde çok zaman gerektirmesidir. Bir başka
   sorun, eğer bölük farklılıkları varsa bunların ortaya çıkarılamamasıdır.
   Çünkü sadece bir bölük test edilmektedir, sonuçların genellenebilirliği
   kuşkuludur. Örneğin, ciddi bir ekonomik çöküntü döneminde büyümüş
   olan bir bölük sadece bu zamana özgü belirli tutumları yansıtabilir;
   daha önceki ya da sonraki bölükler için tipik olanı vermez.

   Sırasal desen (sequential design), pek çok farklı doğum bölüklerinin
   tekrar tekrar test edilmesi yaklaşımıdır. Böylece sırasal araştırmalar
   kesitsel yöntemin temel sorununu (yaşın bölükle karıştırılması
   sorununu), her yaş düzeyinde birden fazla bölüğü ele alarak çözerler;
   boylamsal yöntemin genelleştirme sorununu da aynı yoldan çözerler
   (Ph-G. Zimbardo, 1979).

   Boylamsal ve kesitsel yöntemler insan gelişimi konusunda gözlem
   yapma ve veri toplamanın temel yollarıdır. Araştırmacı, verileri
   ilişkisel (correlational) ya da etkensel (factorial) tekniklerle elden
   geçirerek, niceliksel olarak değerlendirilmiş değişkenler arasında varolan
   anlamlı ilişkileri keşfedebilir.

   Aşağıdaki tabloda (Tablo 2) boylamsal ve kesitsel yöntemlerin
   karşılaştırmalı nitelikleri özetlenmektedir.

   Tablo 2

   Boylamsal ve Kesitsel Yöntemlerin Karşılaştırılması

   BOYLAMSAL YÖNTEM

   OLUMLU

   İlk çocukluk ile yetişkin davranışları
   arasındaki sürekliliği belirler.

   Eşdeğer olmayan örneklemle ilgili sorunları önler.

   Büyüme artışlarını ve örüntülerini betimler.

   Diğer araştırmalardan daha kesin
   biçimde neden-sonuç ilişkisini belirtebilir.

   OLUMSUZ

   Zaman ve para açısından pahalıdır.

   Araştırma fonları tükenirse önceki
   zaman ve para harcamalarını tehlikeye sokar.

   Harcamalarla ilgili periyodik yeni
   düzenlemeler gerektirir.

   Örneklem denek kaybı nedeniyle
   giderek yanlı hale gelir.

   Araştırmacıların yeniden test vermek
   için aynı denekleri sürekli olarak
   yeniden bir araya getirmeleri gerekir.

   Test dönemleri arasında deneklerin
   çevreleri kontrol edilemez.

   Araştırmacıları vaktinden önce bir
   araştırma desenine ve kurama bağlı kılar.

   KESİTSEL YÖNTEM

   OLUMLU

   Fazla zaman kaybından korur.

   Boylamsal araştırmaya göre daha
   az paraya çıkar.

   Araştırma görevlileri arasında sürekli
   ya da uzun vadeli ilişkiyi gerektirmez.

   Deneklerin yeniden test vermek
   için istenen yaşa gelmelerine kadar
   verilerin uzun süre "dondurulması" gerekmez.

   OLUMSUZ

   Örneklem gruplarında yer alan değişimin
   yönünü göstermez.

   Aynı kronolojik yaşta ama farklı
   olgunlaşma yaşında olan çocukları
   bir araya yığar. Böyle bir ortalama
   alma yolu erinlikteki büyüme atılımıyla
   ilgili değişimleri gizleyebilir.

   İncelenen grupların karşılaştırılabilirliği
   her zaman belirsizdir.

   Gelişimin sürekliliğini tek bir bireyle
   ortaya çıktığı haliyle ihmal eder.

   Kaynak: James W. Vander Zanden, Human Development, 1981.

   Tablo 3

   Gelişim Araştırmaları Desenleri ve Yöntemleri

   Tip: Kesitsel desen

   Yöntem: Birçok bölüğü bir seferde gözlemleme

   Bulgular: Davranışta yaş farklılıkları

   Avantaj: Çabuk ve ucuzdur

   Dezavantaj: Farklılıklar gelişimsel değişimlerden çok,
   bölük değişimlerini yansıtabilir.

   Tip: Boylamsal desen

   Yöntem: Bir bölüğü birçok seferde gözlemleme

   Bulgular: Davranışta zaman içindeki değişimler

   Avantaj: Gelişimsel eğilimleri gösterir. Bireylerdeki
   değişimleri gösterir.

   Dezavantaj: Farklılıklar toplumdaki değişimleri yansıtabilir.
   Araştırmalar uzun süreli ve pahalıdır. Yinelenen uygulamanın
   etkisi ve denek kaybı örneklemi bozabilir.

   Tip: Sırasal desen

   Yöntem: Birçok bölüğü birçok seferde gözlemleme

   Bulgular: Davranışta yaşa bağlı değişimler

   Avantaj: Yaşın, bölüğün ve toplum değişimlerinin
   etkilerini ortaya çıkarır

   Dezavantaj: Araştırmalar uzun süreli ve pahalıdır

   Kaynak: Hoffman ve ark., 1994

   Sözü edilmesi gereken son bir araştırma yöntemi daha var. Araştırmacılar,
   bütün toplumlara, bazı türden toplumlara ve sadece özel bir
   topluma ilişkin kuramlar oluşturmak isterler. İşte, kültürlerarası
   yöntem (cross-cultural method) bu yaklaşımın aracıdır. Bu yaklaşımda,
   araştırma birimini bireylerden çok kültürler oluşturur. Genellikle, benzer
   bir kültür alanına giren komşu toplumlardan küçük örneklemler
   alarak çalışılır. Çocuk yetiştirme geleneklerine, erinlik törenlerine ya
   da anababa olma özelliklerine ilişkin araştırmalar bu türdendir. Kuşkusuz
   bu yöntemin de diğerleri gibi bazı sınırlılıkları vardır. Gene de
   bu yöntem, bulgularını tüm insanlığa genelleyemeyeceği konusunda
   diğer araştırmacıları uyarması bakımından özellikle yararlıdır.
   Yaşam döngüsüne ilişkin yukardaki açıklamalarda "yaş" bir değişim
   endeksi olarak ele alınmıştı. Bir araştırma değişkeni olarak yaşın
   ortaya koyduğu yöntembilimsel sorunlar ise burada ele alınacaktır.

   Yaş kendi başına açıklayıcı bir değişken değildir. Bu nedenle yaş
   değişimleri ve yaş farklılıkları denildiğinde bu bulguların yaşla gelen
   değişimleri gösterdiği, ama olası nedenlerini vermediği bilinmelidir.
   Örneğin 20 ve 40 yaşlarındaki insanlar arasında tutum ve değerler açısından
   ölçülebilen farklar vardır, ancak bu farkların nedenleri belirgin
   değildir. Yaş endeksini aşarak yaşa bağlı değişimleri safdışı etmeye
   çalışan araştırma örnekleri vardır.

   Kesitsel araştırmalar yaşın bir zaman noktasındaki kesitine dayanırlar;
   farklı yaşlardaki bir örneklem üzerinde çalışılır, bu yolla bulunan
   farklılıklara "yaş farklılıkları" denir. Yaş endeksini araştıran
   ikinci yaklaşım boylamsal araştırmadır; bu yaklaşımda bir denek grubu
   birkaç yıl boyunca periyodik olarak incelenir, bulunan farklılıklar
   "yaş değişimleri" olarak adlandırılır. Bu yaklaşım, bireysel farklılıkların
   incelenmesinde ve farklı bireylerin yaşla birlikte nasıl değiştiklerini
   belirlemede yararlıdır. Ancak boylamsal araştırmaların yetişkin
   gelişiminde kullanılmasını sınırlayan üç temel güçlük vardır. Birincisi,
   bu araştırmaların, çok zaman alması ve çok pahalı olmasıdır, geçen
   zaman içinde denekleri yeniden bulmak da zor olabilir, buna araştırmacının
   ömrü yetmeyebilir. Yine de boylamsal araştırmalar kesitsel
   araştırmalardan çoğu zaman daha üstündürler; çünkü bireysel farklılıkları
   yansıtırlar ve yaşa bağlı diğer açıklayıcı değişkenleri (tıbbi
   özgeçmiş, geçmişteki yaşantılar, aile geçmişi vb.) ortaya çıkarabilirler,
   bunlar da incelenen özel yaş değişimlerinin nedenlerini belirlemede
   yararlı olabilir. İkinci güçlük araştırmacının yaptığı ölçmelerin
   belirli bir yaşta (çocuklukta ya da ergenlikte) uygun olduğu halde,
   daha sonraki bir yaşta (yetişkinlik yada ihtiyarlık) uygun olmamasıdır,
   çünkü bireyin yaşamındaki önemli olaylar birey yaşam çizgisinde ilerledikçe
   değişiklik gösterebilir. Üstelik, bilim ilerledikçe de araştırılan
   değişkeni ortaya çıkarmak için yeni teknikler bulunabilir ve bunlar
   eskilerini geçersiz kılabilir. Üçüncü güçlük, uzun zaman aldığı için
   deneklerin ölmesi ya da örneklemden çıkmasıdır. Bu güçlüklerin bir çözümü
   "sırasal yaklaşım" olabilir, bu yaklaşımda bir denek grubu gelişimsel
   dönüm noktalarının (evlenme, anababa olma, menopoza girme,
   emekliye ayrılma...) yer aldığı bir zaman döneminde incelenmektedir.
   Bu yolla, araştırmacıyı ve denekleri uzun süreli bir araştırmaya
   bağlamadan, boylamsal değişimi ve bireysel farklılıkları saptamak
   mümkün olabilmektedir.

   Yetişkinlik ve yaşlılığa ilişkin verilerin çoğu kesitsel araştırmalara
   dayandığı için, bu yaklaşımın içerdiği güçlükleri de incelemek
   gerekmektedir. Kesitsel bir araştırmanın kültürel ve tarihsel değişimleri
   yaş değişiminden ayıramadığı kolayca görülebilir; "yaş" ile "doğum yılı"
   birbirine karışmıştır, birinin sonuçları diğerinden ayırt edilemez,
   bu nedenle yaş farklılıkları gerçekte yaşa bağlı güncel etkenlerden
   çok, bireyin doğum yılıyla ilişkili olabilir. "Doğum yılı"na bağlı
   etkilere "bölük etkileri" (cohort effects) adı verilmektedir (bir "bölük"
   aşağı yukarı aynı zamanda doğmuş bireylerin oluşturduğu bir gruptur).

   Boylamsal araştırmalar ise, doğum yılını sabit tutarak, kültürel-
   tarihsel değişimlerin yaş değişimiyle karışmasını engellemek isterler.
   Ancak bu araştırmalar da "yaş" değişkeni ile "ölçüm yılı" değişkenini
   birbirine karıştırırlar. Örneğin, 1960-1980 yılları arasında sigara içmedeki
   ani düşüş yaşla birlikte azalan ciğer kapasitesi ile çakışabilir.

   Genellikle boylamsal yaklaşımın kesitsel yaklaşıma yeğlendiği
   söylenebilir. Çünkü ölçüm yıllarına bağlı değişimlerin etkisi doğum
   yılına bağlı olanlara göre daha kolaylıkla denetlenebilir. Doğum yılına
   bağlı olarak ortaya çıkan çarpıcı tarihsel-kültürel etkenleri tam olarak
   kestirmek ve ölçümlerdeki etkisini saptamak çok daha zordur (D.C.
   Kimmel, 1974).

   Araştırma türlerini ve yöntemlerini bir arada incelemekte yarar
   var (bk. Tablo 3). Daha önce de belirtildiği gibi, kesitsel desen, iki ya
   da daha fazla yaş grubunun aynı anda araştırılması ve sonuçların
   karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma aynı yaşam dönemindeki farklı
   bölükler (6 yaşındakiler ile 10 yaşındakiler) arasında ya da farklı
   yaşam dönemlerindeki bölükler (18 yaşındakiler ile 60 yaşındakiler)
   arasında olabilir. Kesitsel desenin sorunu, yaşla birlikte ortaya çıkan
   farklılıkların gelişimsel değişim mi, yoksa farklı bölüğün üyesi olmanın
   mı sonucu olduğunu belirleyememesidir. Söz gelimi, yetişkinlerde
   ZB puanlarını ele alan kesitsel bir araştırma zekada 40
   yaşlarında başlayan düşüşün olduğunu düşünmemize yol açabilir.
   Oysa 1990 yılında 80 yaşında incelenen kişiler 1910'da doğmuşlardı,
   20 yaşında incelenenler ise 1970'de. Bölükler arasındaki bu zaman
   içinde toplumsal ve kültürel çevreler pek çok bakımdan değişmiştir,
   dolayısıyla bu değişimler zihinsel becerilerin gelişimini ve korunmasını
   etkilemiş olabilir. Bu bölük etkisi (cohort effect) sorunu ilgili
   bölümlerde yeniden ele alınacaktır.

   Boylamsal desen'de aynı bölükten olan insanlar haftalar, aylar,
   hatta yıllar boyunca izlenirler. Aynı insanlar kendi kendileriyle
   örneğin 8 yaşında ve 20 yaşında karşılaştırılırlar. Bu durumda bireydeki
   değişimler açığa çıkar; bölük farklılıkları da araştırmanın sonuçlarını
   etkilemez. Ancak bu araştırma türünün de kendine özgü sorunları
   vardır. Boylamsal araştırmalar gelişimi toplumun havasıyla karıştırabilirler.
   Söz gelimi, boylamsal bir araştırmada deneklerin uyuşturucu
   ve alkol kullanımına, 1990'da incelendiklerinde yirmi yıl önce
   incelendiklerinden daha az yöneldikleri bulunabilir. Bu değişimin
   yaşlanmanın mı yoksa toplumun yirmi yıl içinde uyuşturucuyu normal
   görmekten tehlikeli bulmaya doğru değişmesinin mi sonucu olduğu
   belirsizdir. Tarihsel değişimin davranışı etkilediği bilinmektedir.

   Yukarıda açıklandığı gibi, araştırmacılar bu iki araştırma türünün
   sorunlarından kurtulabilmek için ikisini birleştiren üçüncü bir tür
   önermişlerdir: Sırasal desen. Warner Schaie'nin ZB puanlarının yaşla
   birlikte köklü bir biçimde azalmadığını gösteren araştırması sırasal desenin
   en tanınmış örneklerinden biridir. Bu araştırmada önce iki ya da
   daha fazla bölüğe kesitsel bir araştırmada test verilmiştir; yıllar sonra
   aynı bölüklere boylamsal veri elde etmek üzere yeniden test verilmiştir;
   aynı anda, yeni bir kesitsel araştırma ilk bölüklerden alınan
   yeni gruplar ve yeni bir bölükten alınan bir grup üzerinde önceki
   araştırmayı yinelemiştir (Hoffman ve ark., 1994).


   ...And Justice For All


  5. #5
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,541
   Konular
   25544
   RepPuan
   1493003
   Rep Power
   4057Array

   Varsayılan

   5. Gelişim Kuramları

   Gelişimin araştırılmasında kuramların rolünün ne olduğu konusunda
   çeşitli yanıtlar vardır. Kuramlar, her şeyden önce olguların
   düzenlenmesi ve yoğunlaştırılması için temel sağlayan betimleyici-
   açıklayıcı bir rol oynarlar. Kuramlar ayrıca gelecek olayları kestirme
   olanağını da sağlarlar. Ancak bir kuramın "sınanabilir" ve dolayısıyla
   "reddedilebilir" ya da "yanlışlanabilir" olması da gerekir.

   Bir psikoloji kuramının diğer psikoloji kuramlarıyla ve disiplinleriyle
   bütünleşmesi de önemli bir noktadır. Dolayısıyla, kapsamlı
   bir gelişim kuramının oluşturulmasmda aşağıdaki ilkelerin önemi
   vurgulanmaktadır:

   - "Genel bir psikolojik gelişim kuramı, başlangıçta içinde diğer
   kuramsal ve amprik yönelimlerin bütünleşebileceği halen varolan bir
   kurama dayanır". Örneğin bir gelişim kuramı, felsefe, sosyal psikoloji,
   matematik, uygulamalı psikiyatri, psikopatoloji, psikoterapi, eğitim
   gibi birçok bilgi alanıyla ilişkilendirilebilir.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı, insan gelişiminin bir alanını
   odak noktası olarak kabul edip içindeki ve çevresindeki diğer gelişim
   alanlarıyla bütünleşerek güvenilir biçimde ortaya çıkabilir". Örneğin
   Piaget'in kuramı bilişsel bir kuramdır, psikolojinin diğer alanlarından
   (gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji) bilişsel alana
   doğru bir yönelme vardır.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı geniş sayıdaki disiplinlerden
   süzülerek ortaya çıkar". Disiplinlerarası bir yaklaşım, genel bir psikoloji
   kuramı için gerekli daha derin araştıımalara olanak verir. Değişik
   disiplinler de aynı alan üzerine eğilebilirler, disiplinlerin bir araya
   gelmesi kuramların birbiri içinde erimesini sağlar, sonuçta kesitsel ve
   birçok alanı kapsayan ve derinliğe ulaşmayı sağlayan teknikler elde
   edilebilir.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı, bireyin öznel olarak yaşadığı
   tüm psikolojik çevreyi içine alır". Böylece bir gelişim kuramı düşünce,
   duygu, benlik, ahlak, yaratıcılık, toplumsallaşma gibi gelişim alanlarını,
   bireyin okul, toplum, kültür gibi ortamlardaki durumunu inceleyebilir.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı, bir insanın tüm psikolojisi ile
   ilgili olan mevcut kavramların hepsiyle ilgilenir." Örneğin bir kuram,
   doğa-kazanım gibi tartışma konularıyla, kritik dönemler, çocuk yetiştirme
   teknikleri, anksiyetenin gelişimsel işlevi gibi sorunlarla ilgilenir.

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı, sentez ve bütünleştirme özelliğinin
   yanısıra, bazı uzlaşmaz öğeleri reddetmek zorunda kalabilir".
   Örneğin, davranışçılığın Piaget'in kuramıyla ters düştüğü açıktır. Ancak,
   değişik bir yaklaşımla öyle bir reddetme yolu izlemeyebilir ve
   davranışçı yaklaşımlar safdışı edilmeyebilir.

   - "Bir psikoloji kuramı belirli uygulamalar için özel bağlantı
   süreçleri geliştirebilir". Örneğin, bir gelişim kuramının eğitim programları
   geliştirmede önemli katkıları olabilir.

   - "Bir psikoloji kuramı bir gelişim evreleri taslağı içerebilir".
   Evrelerin varlıkları ve özellikleri tartışma konusu olmakla birlikte
   betimleyici ve açıklayıcı rolleri kabul edilmektedir.

   - "Bir psikoloji kuramı bütün kültür ve alt kültürlerle ilişkilidir."

   - "Bir psikolojik gelişim kuramı toplumsal normdan ayrılan bireyin
   gelişimine de yer vermelidir". Amaç, daha kapsamlı bir insan
   gelişimi için birçok kaynak ve içgörüden ürün alabilmektir. Karl Popper'in
   dediği gibi, kuramlar dünyayı bilimsel olarak avlayabilmek için
   ağ olarak kullanılırlar, bütün çaba ağı daha ince örebilmek olmalıdır
   (S. ve C. Modgil, 1980).

   Modern gelişim araştırmalarının çoğu kuramların yol göstericiliğinde
   yapılmış ve yapılmaktadır. Özellikle dört büyük psikoloji
   kuramı bütün araştırmaları etkilemektedir.

   Gelişim psikolojisine yön veren temel kuramlardan biri olgunlaşma
   kuramı (maturational theory)'dir. Bu kuramın dayandığı temel
   düşünce, çocukta zaman içinde görülen değişimlerin çoğunun bedendeki
   özel ve önceden belirlenmiş bir şema ya da plana göre ortaya
   çıktığıdır. Bu görüşe göre olgunlaşma bu planın doğal açılımının ortaya
   çıkmasıdır. Bütün gelişimlerin doğal süreçlerin ve biyolojik planların
   açılımıyla kendi kendine düzenlendiğini savunan bu görüş Arnold
   Gessell tarafından geliştirilmiştir. Gessell, öncelikle çocukların
   fiziksel ve devinimsel gelişimini incelemiş ve -çok az bir muhalefete
   karşı- pek çok kabul görmüştür. Buna karşılık, kişilik ve zihin gelişimine
   ilişkin olgunlaşmacı görüş şiddetle eleştirilmektedir.

   Sigmund Freud'un geliştirdiği psikanalitik kuram (psychoanalytic
   theory), insanın psikolojik bakımdan evrensel ilkelere uygun olarak
   geliştiğini kabul eder. Ancak Freud bir bireysel kişiliğin işlevsel
   yönlerinin toplumsal bir bağlam içinde biçimlendiğine de inanır. Freud'un
   gelişimciIere en önemli katkısı, tüm yaşam boyunca sürecek örüntülerin
   oluşmasında erken yaşam deneyimlerinin önemini vurgulamasıdır.

   Toplumsal öğrenme kuramı (social learning theory) geleneksel
   davranışçılığı aşarak, kişisel ve çevresel etkenlerin hepsinin birbiri
   içine girmiş belirleyiciler olarak etkide bulunduğunu savunur. Davranışın
   çevreden etkilendiği doğrudur, fakat çevre de kısmen bizim tarafımızdan
   yaratılır. Bu yaklaşım son derece etkili olmuştur, çünkü
   toplumsal gelişim süreçlerinin etkisiyle doğrudan ilişkilidir.

   Psikolojik gelişimi kavramanın bir başka yolu da düşünme ve
   bilme süreçlerinin gelişimini araştırmaktır. Bilişsel gelişim kuramı
   (cognitive-developmental theory)'nın en önemli adı Jean Piaget'tir.
   Piaget'in çalışmaları toplumsal ve ahlaksal gelişimin de bilişsel
   temelleriyle anlaşılabileceğini göstermiştir. Bilişsel gelişim kuramı,
   temeldeki yapı ile yaşantı arasındaki dinamik etkileşimi vurgular; bilişsel
   yeteneklerin gelişimine ve zihnin simgesel tasarımları anlama ve kullanma
   becerisine önem verir.

   Gelişim, ilerleyici (progressive), sırasal (sequential) ve kuşaklar
   boyunca aynı örüntüyü izleyen bir oluşumdur; aynı zamanda döngüsel
   (circular)dir, çünkü her kuşak olgunlaştıkça gelecek kuşağı büyütür.
   Yaşam döngüsünün doğası konusunda yazarlar, filozoflar, toplumbilimciler
   çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. Yaşam döngüsünün ilerleyen
   ve sırasal değişimleri konusunda, bu değişimlerin neden bir sıra
   ile meydana geldiği, ne kadarının biyolojik ne kadarının toplumsal ya
   da psikolojik etkenlerle belirlendiği, bu değişimlerin bütün kültürlerde
   ve bütün bireylerde aynen ortaya çıkıp çıkmadığı... sorunlarını açıklayan
   tek bir kuram henüz ortaya atılabilmiş değildir.

   Bununla birlikte, özellikle evrelere dayalı gelişim kuramlarının
   tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde kuruldukları söylenebilir.
   Sigmund Freud, Erik Erikson ve Jean Piaget insan gelişimini evrelere
   ayırarak inceleyen en önemli evre kuramcılarıdır. Daha önce belirtildiği
   gibi, evre kuramcıları gelişimi, görece sırasal, ani ve sabit bir değişimler
   dizisi olarak görürler. Evre kavramı, insan gelişimi çizgisinin
   aşamalı düzeylere bölündüğü görüşüne dayanır. Freud, her insanın
   oral, anal, fallik, lalent ve genital olmak üzere bir dizi psikoseksüel
   evreden geçerek geliştiğini, ancak bu gelişmede özellikle yaşamın ilk
   yıllarının önemli olduğunu kabul eder. Her evre, bireyin bir sonraki

   Tablo 4

   Yaşam Süresinde Gelişim Evreleri

   EVRE: DOĞUM ÖNCESİ EVRE

   Yaş dönemi: Gebelikten doğuma

   Temel özellikler: fiziksel gelişim

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: -

   Ahlak evresi KOHLBERG: -

   EVRE: BEBEKLİK

   Yaş dönemi: Doğumdan yaklaşık 18'inci aya

   Temel özellikler: Gelişmiş hareket; basit dil;
   toplumsal bağlanma

   Bilişsel evre PİAGET: Duyusal devinimsel

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: Oral; anal

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Güven/Güvensizlik

   Ahlak evresi KOHLBERG: Ahlak-öncesi (Evre 0)

   EVRE: ERKEN ÇOCUKLUK

   Yaş dönemi: Yaklaşık 18'inci aydan yaklaşık 6'ıncı yıla

   Temel özellikler: İyi gelişmiş dil; cinsel tip;
   grup oyunu; okula hazırlığın bitişi

   Bilişsel evre PİAGET: İşlem-öncesi

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: Fallik; Oedipal

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Özerklik/Kuşku;
   Girişim/Suçluluk

   Ahlak evresi KOHLBERG: İtaat ve ceza (Evre 1);
   Karşılıklılık (Evre 2)

   EVRE: GEÇ ÇOCUKLUK

   Yaş dönemi: Yaklaşık 6'ıncı yıldan yaklaşık 13'üncü yıla

   Temel Özellikler: Birçok bilişsel süreç yetişkin
   düzeyinde (işlem hızı hariç); oyun grubu

   Bilişsel evre PİAGET: Somut işlem

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: Örtülü dönem

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Çalışkanlık/Aşağılık duygusu

   Ahlak evresi KOHLBERG: İyi çocuk (Evre 3)

   EVRE: ERGENLİK

   Yaş dönemi: Yaklaşık 13'üncü yıldan yaklaşık 20'inci yıla

   Temel özellikler: Erinlikle başlar, olgunlukla biter;
   yüksek bilişsel düzeylere ulaşma; anababadan bağımsızlık;
   cinsel ilişki evreye geçmeden önce çözmek zorunda olduğu
   bir çatışma içerir.

   Bilişsel evre PİAGET: Soyut işlem

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: Genital evre

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Kimlik/Rol karışıklığı

   Ahlak evresi KOHLBERG: Yasa ve düzen (Evre 4)

   EVRE: GENÇ YETİŞKİNLİK

   Yaş dönemi: Yaklaşık 20'inci yıldan yaklaşık 45'inci yıla

   Temel özellikler: Meslek ve aile gelişimi

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Yakınlık/Yalıtılmışlık

   Ahlak evresi KOHLBERG: Toplumsal anlaşma (Evre 5)

   EVRE: ORTA YAŞ

   Yaş dönemi: Yaklaşık 45'inci yıldan yaklaşık 65'inci yıla

   Temel özellikler: Meslekte en yüksek düzey; kendini
   değerlendirme; "boş yuva" bunalımı; emeklilik

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-Toplumsal evre ERİKSON: Üretkenlik/Kendine dönüklük

   Ahlak evresi KOHLBERG: İlkeli evre (Evre 6 ve 7,
   ikiside ender)

   EVRE: İLERİ YAŞ

   Yaş dönemi: Yaklaşık 65'inci yıldan ölüme

   Temel Özellikler: Aileden, başarılardan tad alma;
   bağımlılık; dulluk; kötü sağlık

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Bütünlük/Umutsuzluk

   Ahlak evresi KOHLBERG: -

   EVRE: ÖLÜM

   Yaş dönemi: -

   Temel özellikler: Özel anlamda bir "evre"

   Bilişsel evre PİAGET: -

   Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

   Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: -

   Ahlak evresi KOHLBERG: -

   Kaynak: Ph. G. Zimbardo, Psychology and Life, 1979.

   Psikanalitik geleneğe bağlı bir kuramcı olan Erikson sekiz psikososyal
   evre ayırt eder; birey bunların her birinde başarıyla çözmek zorunda olduğu
   temel bir çatışma yaşar. Erikson'un kuramı, kişinin yaşam süresi
   (life span) boyunca yer alan sürekli bir kişilik gelişimi sürecinden söz
   ederek Freud'un kuramını aşar. Piaget, büyümekte olan çocuğun içinde
   yaşadığı dünyaya nasıl uyum sağladığı sorununu temel olarak alır ve
   dört bilişsel gelişim evresi saptar. Kohlberg, Piaget'i izleyerek, ahlak
   alanında altı evreli bir gelişim kuramı oluşturmuştur.

   Tablo 4'te, yaşam süresinde ortaya çıkan gelişim evreleri belli
   başlı kuramlar açısından, bu evrelerin yaklaşık yaşları ve temel olayları
   belirtilerek gösterilmektedir; Tablo 5 kuramları karşılaştırmaktadır.

   Tablo 5

   Gelişim Kuramları

   BİYOLOJİK KURAMLAR:

   Gelişimin Doğası: Doğa

   Rehber Süreç: Olgunlaşma

   Birey: Etkin

   Gelişimin Biçimi: Evre

   Odak: Yapıda ve davranışta gözlenebilir değişimler

   PSİKODİNAMİK KURAMLAR:

   Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

   Rehber Süreç: Olgunlaşma

   Birey: Etkin

   Gelişimin Biçimi: Evre

   Odak: Kişilik yapısında içsel değişimler

   KOŞULLANMA KURAMLARI:

   Gelişimin Doğası: Kazanım

   Rehber Süreç: Öğrenme

   Birey: Edilgin

   Gelişimin Biçimi: Sürekli

   Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

   BİLİŞSEL TOPLUMSAL ÖĞRENME KURAMLARI:

   Gelişimin Doğası: Kazanım

   Rehber Süreç: Öğrenme

   Birey: Ilımlı etkin

   Gelişimin Biçimi: Sürekli

   Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

   BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARI:

   Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

   Rehber Süreç: Olgunlaşma

   Birey: Etkin

   Gelişimin Biçimi: Evre

   Odak: Zihinsey yapıda içsel değişimler

   BİLGİ-İŞLEM KURAMLARI:

   Gelişimin Doğası: Kazanım

   Rehber Süreç: Öğrenme

   Birey: Etkin

   Gelişimin Biçimi: Sürekli

   Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

   KÜLTÜREL-BAĞLAMSAL KURAMLAR:

   Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

   Rehber Süreç: Olgunlaşma ve öğrenme

   Birey: Etkileşimci

   Gelişimin Biçimi: Sarmal

   Odak: birey ile toplum arasındaki ilişki

   Kaynak: Hoffman ve ark., 1994


   ...And Justice For All


  6. #6
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,541
   Konular
   25544
   RepPuan
   1493003
   Rep Power
   4057Array

   Varsayılan

   Gelişim alanında "olgunlaşma kuramı" (A. Gesell) ve "etolojik
   kuram" (K. Lorenz ve N. Tinbergen) genellikle biyolojik kuramlar
   olarak adlandırılır. Freud'un "psikoseksüel kuramı" ve Erikson'un
   "psikososyal kuramı" psikodinamik kuramlar çerçevesinde yer alır.
   Bilişsel kuramlar grubunda Piaget'in "bilişsel gelişim kuramı", Kohlberg'in
   "ahlak gelişimi kuramı" ayrıca "toplumsal biliş kuramları",
   "bilgi-işlem kuramları" bulunur. Öğrenme kuramları içinde "koşullanma
   kuramları" (Pavlov, Watson, Skinner) geleneksel kuramlardır,
   bunları "toplumsal öğrenme kuramları" (Dollard, Miller) izler; bu
   grupta en yeni akım "bilişsel toplumsal öğrenme kuramı" (Bandura)
   olarak ortaya çıkar. Gelişim alanında son olarak kültürel-bağlamsal
   kuramlar'ı buluyoruz; Vygotsky'nin "toplumsal-tarihsel kuramı" ve
   Bronfenbrenner'in "ekolojik kuramı" bu grupta yer almaktadır (bk.
   Tablo 5). Bütün bu kuramlar insan gelişiminin düzenli olduğu, dolayısıyla
   davranışın önceden kestirilebileceği sayıltısına dayanırlar.
   Bir ayrıksılık dışında bütün kuramlar bireyi etkin bir varlık olarak
   görürler. Bir kuramın insanın doğasını, gelişimin özünü nasıl gördüğü
   sorusu kuramların değerlendirilmesinde en önemli noktadır (bu temel
   görüşler aşağıda kuramlar karşılaştırılırken açıklanmaktadır).

   Kuramların Karşılaştırılması

   Önceki sayfalarda kısaca özetlediğimiz gelişim kuramlarını burada
   daha ayrıntılı biçimde ele alacak ve aralarındaki ilişkileri de
   araştıracağız. Böylece, gelişimin duygusal, bilişsel, toplumsal boyutları
   arasındaki ihmal edilemez bağları da görmüş olacağız. Bu arada kuramlara
   yöneltilen temel eleştiriler de ortaya konmuş olacaktır. Ancak
   bu ayrıntılara girmeden önce kuramların gerisinde yer alan dünya görüşlerini
   incelemekte yarar görüyoruz. Perlmutter ve Hall'ın (1992)
   belirttiği gibi, gelişimciler, gelişme süreçlerini açıklamaya yönelik
   kuramlarını kurarken insanın doğasına ve davranış süreçlerine ilişkin
   değişik modellere dayanırlar. Her model farklı bir dünya görüşünü
   temel alır ve gelişimi temsil edecek farklı bir analoji kullanır. Böylece,
   gelişimciler tarafından temel alınan dünya görüşü onların gelişimin
   değişik yönlerini tanımlama, araştırma ve yorumlama yollarını etkiler.
   Perlmutter ve Hall bellibaşlı üç model olduğunu söylemektedir:
   Mekanistik, organizmik, diyalektik (başka yazarların başka sınıflamalar
   yaptığı gözden kaçırılmamalı). Onlara göre bu modellerin hiçbiri
   ne doğru ne de yanlıştır; ama herbiri gelişimi anlamada rehber olarak
   kullanılabilir (bk. Tablo 6. Okuyucunun Tablo 5 ile Tablo 6'yı birlikte
   incelemesi yararlı olacaktır).

   Tablo 6

   Gelişime İlişkin Dünya Görüşleri

   BENZETME:

   Mekanistik: Makina

   Organizmik: Organizma

   Diyalektik: Orkestra müziği

   BİREY:

   Mekanistik: Genel olarak edilgin

   Organizmik: Etkin

   Diyalektik: Etkileşimsel

   ODAK:

   Mekanistik: Davranışta gözlenebilir değişimler

   Organizmik: Yapıda içsel değişimler

   Diyalektik: Birey ile toplum arasında ilişki

   DEĞİŞİM TÜRÜ:

   Mekanistik: Niceliksel

   Organizmik: Niteliksel

   Diyalektik: Niceliksel ve niteliksel

   Kaynak: Perlmutter ve Hall, 1992.

   Mekanistik modeller makina benzetmesini kullanır ve gelişimin
   de makinanın işleyişini yöneten yasalar gibi düzenli yasalara bağlı
   olduğunu kabul eder. Gelişimi dış güçler etkiler; davranış geçmişteki
   deneyimlerle ve şimdiki durumlarla biçimlenir. İnsanların duyguları,
   düşünceleri ve eylemleri değişir, ama yapıları değişmez (otuz yaşındaki
   biriyle yedi yaşındakinin bilişsel yapıları farklı değildir). Bu modelde
   davranış uyarılmanın sonucudur, dolayısıyla insanların eylemleri
   çevreye tepkiler doğrultusunda açıklanır. Öğrenme kuramcıları davranışı
   açıklarken ve bazı biliş kuramcıları zihnin işleyişini açıklarken
   bu modeli kullanırlar. Bu yaklaşımda insan edilgin bir varlıktır (ancak,
   bu modelden kaynaklanan "toplumsal biliş kuramı"nda birey
   akılcı bağlamda etkin sayılmaktadır). Organizmik modeller insanı etkin
   ve değişen organizmalar olarak görürler. İnsanlar çevreyle etkileştikleri
   için köklü bir biçimde değişirler. Düşüncedeki gelişme deneyimin
   basit bir sonucu değildir, yapıdaki biyolojik temelli özel bir
   değişimi yansıtır (otuz yaşındaki birinin bilişsel süreçleri yedi yaşındaki
   birininkinden niteliksel olarak farklıdır). Organizmik yaklaşım
   gelişimin hedefiyle ve davranışın örgütlenme biçimiyle ilgilenir; davranışın
   dışsal nedenini değil, bireyin içindeki değişim kurallarını tanıma
   ve tüm sistemi betimleme amacını güder. Bu yaklaşımda birey etkindir,
   etkinliğinin kaynağı da kendisidir. Diyalektik yaklaşım insanın
   sürekli değişen bir çevreyle etkileşim içinde olduğunu kabul eder.
   Gelişim, aralarında hiçbir zaman yetkin bir uyum bulunmayan biyolojik,
   fiziksel, psikolojik ve toplumsal boyutlara sahiptir. Diyalektik
   yaklaşım birey ile toplum arasındaki ilişkiye odaklanır; bireyin gelişimi
   büyük ölçüde tarihsel andaki olaylardan etkilenir (bu nedenle, yüzyılımızda
   doğmuş birinin gelişimi geçen yüzyılda doğmuş birininkinden
   farklı olacaktır). Diyalektik yaklaşımın mekanistik ve organizmik
   yaklaşımların kavramlarını bütünleştirebileceğini ileri süren gelişimciler
   vardır (Perlmutter ve Hall, 1992).

   Şimdi, daha önce sözünü ettiğimiz gelişim kuramlarını birbiriyle
   karşılaştırarak inceleyebiliriz.

   Olgunlaşma kuramı insanoğlunun sırasal bir büyüme (sequential
   growth) gösterdiği ilkesini embriyoloji çalışmalarından almıştır. Embriyonun
   epigenetik olarak bazı evrelerden geçerek büyüdüğü ve bu sıranın
   her zaman sabit olduğu bu çalışmalarda ortaya konmuştur. İşte
   bu embriyolojik modeli çocuk gelişimine uygulayan kişi Arnold Gesell
   (1880-1961) olmuştur. Gesell'e göre, olgunlaşma mekanizması
   doğumdan önce olduğu gibi sonra da gelişimi yönlendirmeyi sürdürür.
   Gelişim hızları açısından çocuklar arasında farklılık olmakla birlikte
   hepsi aynı sırayı izler. Çocuklar, sinir sistemleri yeterli derecede
   olgunlaştığında, oturur, yürür ve konuşurlar. Bu gelişmede öğrenmenin
   çok az katkısı vardır. Ancak Gesell normal gelişim için belirli çevresel
   koşulların da gerekli olduğunu kabul eder. Olgunlaşma süreci herhangi
   bir biçimde zarar gördüğünde normal gelişim de engellenecektir.
   Örneğin embriyo oksijen yokluğuna uğrarsa organların gelişiminde
   ciddi sorunlar görülür. Doğum sonrası gelişimde de çevrenin belirli
   koşulları taşıması gerekmektedir. Örneğin, çevrelerinde yeterli derecede
   uyaran olmayan, yeterli bakım görmeyen kurum çocukları iyi gelişemezler.
   Gesell en önemli çalışmalarını devinim gelişimi alanında
   yapmış, ancak olgunlaşma mekanizmasının bütün gelişimi belirlediğini
   kabul etmiştir. Gesell'e göre çocuk yetiştirmek de olgunlaşma
   ilkesinin tanınmasıyla başlamalıdır. İnsanoğlu dünyaya biyolojik evrimin
   ürünü olan bir programla gelir; anababa belirli kurallara zorlamadan,
   çocuğu kendisinden alacağı doğal ipuçlarına göre eğitmeyi bilmelidir.

   Gesell'i eleştiren kuramcılara göre, çocuğun gelişiminde dış çevre
   iç plandan daha etkilidir. Gesell ayrıca, gelişimdeki yaş normlarını
   çok kesin biçimde verdiği, olabilecek değişiklikleri dikkate almadığı
   için de eleştirilmektedir. Buna karşılık Gesell'in, özellikle bebeğin
   devinim gelişimine ilişkin normları hala çok değerlidir; çocuğun kendini
   ayarlaması, anababanın da buna duyarlı olması ilkesi de geçerliğini
   korumaktadır.

   Psikanalizin gelişim psikolojisine belli başlı katkısı evre kavramıdır.
   Freud (1856-1939) insan gelişiminin çeşitli evrelerini tutarlı bir
   sistem halinde betimleyen ilk bilim adamıdır. Son olarak psikanaliz,
   insanın eylemlerinin ve düşüncelerinin ilk bakışta görüldüğünden daha
   karmaşık olduğunu öğretmiştir bize.

   Psikanaliz kuramı gelişim alanını etkilemiş olmakla birlikte, çağdaş
   gelişimciler genellikle birçok psikanalitik görüşü yetersiz ya da
   yanlış bulmaktadırlar. Örneğin, ilk üç psikoseksüel evrenin yetişkinlikteki
   kişilik gelişimini belirlediği görüşü normal çocukların araştırılmasında
   pek az destek bulmuştur. Ayrıca, yetişkinlikteki kişilik özelliklerinin
   ve davranışların çoğunun sosyo-kültürel çevreden ve gündelik
   yaşamdan etkilendiği konusunda görüş birliği vardır. Psikanalizin
   tarihsel önemi bütün bu tartışmaları başlatan ilk kuram olmasıdır.

   Toplumsal öğrenme kuramının en önemli adı olan Bandura insan
   yaşamında "gözlem yoluyla öğrenme"nin önemini savunur. Gözlemsel
   öğrenme dört süreç içinde gelişir: Dikkat etme, akılda tutma, davranışı
   tekrarlama, pekiştirme ve güdüleme. Aslında bu dört süreç birbirinden
   ayrı değildir, birlikte işler. Bandura bu dört sürece dayanan "model
   alarak öğrenme" olgusunu, daha geniş bir çerçeve içinde asıl
   "toplumsallaşma" süreci açısından değerlendirir. Toplumsallaşma süreci
   içinde bir toplumun üyelerine toplumsal kabul gören davranışlar, cinsiyet
   rolleri öğretilir. Kişi toplumsallaştıkça dış ödül ve ceza sistemlerine
   bağımlı kalmadan kendi iç denetim örüntülerini geliştirir. Kişi kendini
   değerlendirme standartlarını oluştururken gözlemlediği modellerin
   standartlarını örnek alır. Toplumsal öğrenme kuramcıları paylaşma,
   yardımlaşma, işbirliği gibi olumlu toplumsal davranışların da bu modellerden
   etkilendiğini kabul ederler. Sonuç olarak bu yaklaşımda,
   model davranışlar aracılığıyla insana her tür davranışın öğretilebileceği
   ilkesi benimsenmektedir.

   Toplumsal öğrenme kuramcısı Banduranın görüşleri ile bilişsel
   gelişim kuramcısı Piaget'in görüşleri arasında birleşen ve ayrılan noktalar
   vardır. Her iki kuramcı da çocuğu öğrenme süreci içinde oldukça
   etkin ve bilişsel bir varlık olarak kabul eder. Ancak Bandura dış çevrenin
   etkilerini savunurken, Piaget iç güçlerin önemini vurgular. Piaget'e
   göre gelişim, dışardan öğretilenden bağımsız olarak, çocuğun içsel
   ilgi ve merakı sonucu kendi kendine ilerleyen bir süreçtir. Bu süreç
   bazı içsel değişikliklerle evrelerin ortaya çıkmasını sağlar. Daha çok
   çevreci olan Bandura ise Piaget'in görüşlerini iki açıdan eleştirir. Bandura
   ya göre çocuklar çevreye içsel bir merak duydukları için değil,
   pekiştiricilerle özendirildikleri için öğrenir, daha sonra bu dış
   değerlendirmeleri içselleştirirler. Yine Bandura'ya göre çocukların ne
   öğrendiklerini evreler değil izlenen modeller belirler; hatta toplumsal
   öğrenme yöntemleriyle Piaget'in evrelerini değiştirmek bile olanaklıdır.

   Bilişsel gelişimciler dış çevrenin çocuk üzerindeki etkisinin önemini
   kabul etmekle birlikte çocuktan kaynaklanan gelişime de yer vermek
   istemektedirler. Dolayısıyla gelişimciler, Bandura'nın kendiliğinden
   öğrenme olgusunu ihmal edişini eleştirmektedirler. Gelişimcilere
   göre Bandura çok fazla çevrecidir ve bu tutum dikkatimizin çocuktan
   uzaklaşmasına yol açmaktadır (W. Crain, 1980).

   Piaget'e göre zeka gelişimi "sürekli ve ilerleyici bir dengelenme
   sürecidir" ve "gelişimin evreleri ya da düzeyleri birbirini izleyen
   dengelenme basamaklarından oluşur." Gelişim sırasında birbiri ardına ortaya
   çıkan farklı bütünsel yapılar doğuştan değildir, derece derece kurulurlar,
   bir oluşumun sonucudurlar. Zeka esas olarak etkin bir doğaya
   sahiptir. Ruhsal yaşamın hareket noktası bilinç değil, etkinliktir ve
   ruhsal gelişim eylemin derece derece zihinselleşmesinden ibarettir.
   Piaget'e göre, "eylem düşünceden önce gelir." Eylem işlemde içselleşir.
   Pratik zeka kavramsal zeka haline gelir.

   Bilişsel gelişim kuramının belirlediği evreler ile psikanalizin
   belirlediği evreler arasında karşılaştırma yapmak yararlı olacaktır. Piaget
   (1896-1980) daha başlangıçtan itibaren ve araştırmaları boyunca kendi
   bulgularını psikanalizin bulgularıyla karşılaştırmaya çalışmıştır. Sonunda
   Piaget, 1933'deki psikanaliz kongresinde kendi zeka psikolojisi
   ile psikanaliz arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Piaget, duygusal
   gelişimle bilişsel gelişim arasında koşutluk olduğuna, ikisinin de evre
   sistemi aracılığıyla belirlenebileceğine inanmaktadır. Piaget zihinsel
   ve duygusal evreleri sistemleştirmekte ve her zihinsel evreye karşılık
   olan duygusal görünümleri belirtmektedir. Piaget'e göre iki alan arasındaki
   koşutluk açık ve kesindir: Duygusal alan, yapısı zihinsel olan
   davranışın enerji kaynağını oluşturur. Bu düzenleme Piaget'in evre sistemini
   genelleştirmekte ve evre anlayışı kişiliğinin evreleri anlayışı
   haline gelmektedir.


   ...And Justice For All


  7. #7
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,541
   Konular
   25544
   RepPuan
   1493003
   Rep Power
   4057Array

   Varsayılan

   Piaget'e göre Freud'un temel keşiflerinden biri, çocuğun duygusal
   alanın iyi belirlenmiş evrelerinden geçerek gelişmesi, evreler arasında
   yetkin bir sürekliliğin olması olgusudur. Piaget'in Freud'a yönelttiği
   temel eleştiri ise, keşfettiği duygusal olguları yorumlamasının yetersiz
   kalması yönündedir. Piaget'e göre bu yetersizliğin nedeni Freud'un hala
   geleneksel çağrışımcı psikoloji çerçevesinde düşünmesidir. Piaget
   Freud'un keşfettiği temel duygusal olguların kendi evre anlayışıyla ve
   sistemiyle kolayca bütünleştirilebileceği inancındadır.

   Piaget'e göre, gelişimde bilişsel ögeler ile duygusal ögeler birbirinden
   ayırt edilemez. Duygusal alan, zekanın yapılarının değil işleyişinin
   tabi olduğu bir enerji kaynağı rolünü oynar. Gerçekte enerjisiz
   bir yapı ve yapısız bir enerji olamayacağı için, her yeni yapıya bir
   enerji düzenleme biçimi, her duygusal davranış düzeyine de belirli bir
   bilişsel yapı tipi denk düşmelidir. Bu açıdan bakıldığında, Piaget'in
   sistemindeki farklı evreler onlara denk düşen duygusal görünümlerle
   tamamlanabilir. Piaget'e göre gerçeklikte duygusal ve bilişsel davranıştan
   ayrı ayrı söz etmek olanaksızdır; her davranış "aynı zamanda
   hem o, hem öbürü"dür. Bunu kavramak için yapının ve enerjinin dilini
   öğrenmek gerekir. Piaget'in yaklaşımında duygusal gelişim zihinsel
   gelişime bağlıdır. Fakat zeka ile duygu arasında bir doğa farkı vardır:
   "Davranışın enerjisi duygusal alanı ortaya çıkarır; davranışın yapıları
   ise bilişsel işlevleri ortaya çıkarır." Duygusal alan zekanın işleyişine
   müdahale eder, ama yapılar yaratamaz. Piaget'e göre, "Duygusal işlev,
   ona araçlarını sağlayan ve onun hedeflerini aydınlatan zeka olmadan
   hiçbir şey değildir."

   Bilişsel gelişim ile toplumsal gelişim arasında da ilişki kurulabilir;
   bu ilişkiyi belirten en genel kavram "toplumsal biliş" (social cognition)
   kavramıdır. Toplumsal bilişin gelişimi, insani, toplumsal dünyaya
   ilişkin bilişlerin gelişimidir. Bu gelişim, ben'in ben-olmayan'dan,
   kişinin kişi-olmayan'dan ve bir kişinin başka bir kişiden gitgide ayrılması,
   farklılaşması süreci olarak tanımlanabilir.

   Piaget'e göre çocuğu çevre ile ilişkiye sokan etkinlik özümleme
   ve uyma süreçlerini içerir, zeka da bu özne-nesne ilişkisiyle tanımlanır.
   Özne ile nesne arasındaki ilk ilişki ikili olmayan (adüalistik) bir
   farklılaşmamışlık ilişkisidir; bu ilişkide ben ile ben-olmayan arasında
   hiçbir ayırım yoktur. Sonra iki yönlü bir hareketle, yani deneyimin
   değerlendirilmesini sağlayan dışsallaştırma hareketiyle ve zihinsel işleyişin
   bilincini kazandıran içselleştirme hareketiyle, kendi özerklikleri
   ve etkileşimleri içinde öznenin kurulması ve dünyanın kurulması gerçekleşir.
   Piaget'e göre, "zeka ne benin bilinciyle başlar, ne de nesnelerin
   bilinciyle; zeka bunların etkileşiminin bilinciyle başlar ve bu etkileşimin
   iki kutbunun aynı anda birbirine yönelmesiyle, zeka kendi
   kendini örgütlerken dünyayı da örgütler." Başlangıçta her şey özne ve
   onun eylemi üzerinde odaklaşmıştır; sonra derece derece merkezden
   ayrılma (decentration) gerçekleşir, böylece özne diğer nesneler arasında
   bir nesne olur. Piaget'e göre bu gelişimi belirleyen ilke şudur:
   Bütünsel bir benmerkezlilikten nesnelliğe geçiş (Tran-Thong, 1978).

   Flavell'e göre, toplumsal biliş, insani nesnelerin ve onların yaptıklarının
   bilişi anlamına gelmektedir. Bu bilişin içinde ben'e, diğer insanlara,
   toplumsal ilişkilere, örgütlere ve kurumlara, genel olarak insani,
   toplumsal dünyamıza ilişkin algı, düşünme ve bilgi vardır. Toplumsal
   biliş insanları ve insanın yaptıklarını konu edinir. Örneğin makinalar,
   matematik, ahlaksal yargılar insani bilişin konuları ve ürünleridir;
   ama yalnızca sonuncusu insani toplumsal bilişin konusu sayılabilir.
   Toplumsal biliş kesinlikle toplumsal dünyayı ele alır, fiziksel ve
   mantıksal-matematiksel olanı değil. Böylece toplumsal biliş alanındaki
   özel gelişim eğilimleri şu alanlarda ortaya çıkmaktadır: Algılar,
   duygular, düşünceler, niyetler, ben, kişilik, ahlak.

   Bilindiği gibi, Piaget'in kuramı öncelikle çocukların bilişsel
   gelişimiyle ve onların fiziksel dünyanın işleyişini anlayışlarıyla ilgilidir.
   Kuramın temel sayıltısı, insanları ve toplumsal ilişkileri anlamada
   etkili olan bilişsel etkenlerin fiziksel dünyayı anlamada rolü olan
   etkenlerle aynı olduğudur. Piaget toplumsal dünyanın çocuğu fiziksel
   dünyayla aynı biçimde etkilediğini kabul etmektedir. Bu temel kabulleri
   nedeniyle Piaget'in modeli -toplumsal deneyimi gelişimin kaynağı
   olarak kabul etse bile- toplumsal alanla çok az ilgilenmektedir. Günümüzün
   bilişsel kuramcıları ise Piaget'in toplumsal deneyimle ilgili
   görüşünü pek paylaşmamaktadırlar. Onlara göre toplumsal deneyimin
   çocuk üzerindeki etkisi Piaget'in sandığından hem daha farklı, hem de
   daha önemlidir. Toplumsal biliş kavramının ortaya çıkması da işte bunun
   sonucu olmuştur (Vasta ve ark., 1992).


   ...And Justice For All


  8. #8
   Elite Üye
   Şu an ne düşünüyorsunuz?
    
   M@D_VIPer's Avatar
   Üye No
   22301
   Giriş Tarihi
   Jun 2006
   Cinsiyet
   Erkek
   Nerden
   İstanbul
   Mesaj
   46,541
   Konular
   25544
   RepPuan
   1493003
   Rep Power
   4057Array

   Varsayılan

   İİ. YETİŞKİNLİK PSİKOLOJİSİ

   Bilimsel yayınlarda "yetişkinlik" terimi genellikle "bebeklik",
   "çocukluk", "ergenlik" terimleri kadar açık ve somut değildir. Örneğin
   Freud, yetişkin yaşamı daha önce oluşmuş kişilik yapısının yüzeyinde
   sadece bir dalgalanma olarak görür. Piaget ergenlikten sonra önemli
   bilişsel değişimlerin oluşmadığını varsayar; Kohlberg ahlak gelişiminin
   erken yetişkinlik yıllarında tamamlandığını kabul eder.

   Bilim dünyası, Erikson, Bühler, Jung gibi psikologları izleyerek,
   yetişkinliğin tek başına duran, ergenlikle yaşlılık arasında ayrımlaşmamış
   bir biçimde yer alan bir evre olmadığını kabul etmeye başlamıştır.
   Yetişkinliğin bir "varlık durumu" olduğu anlayışı, yerini yetişkinliğin
   bir "oluşum süreci" olduğu görüşüne bırakmaktadır.

   :::::::::::::::::

   1. Yetişkinliğin Tanımlanması

   Yetişkin (adult) sözcüğü Latince büyümek (adolescere) fiilinin
   geçmiş zaman ortacından türemiştir, dolayısıyla "yetişkin" bir kişi
   "büyümüş" bir kişi sayılır. Buradaki tanım sorunu, yetişkinin sadece
   fiziksel özellikler bakımından değil, psikolojik özellikler bakımından
   da dikkate alınması gereğinden doğmaktadır. Yetişkin kişinin fiziksel
   ve psikolojik bakımdan olgunlaşmış olduğu varsayılır. Oysa fiziksel
   olgunlaşmayı ölçmek güçtür, psikolojik olgunlaşmayı tanımlamak bile
   güçtür, çünkü birtakım psikolojik süreçler yaşlılık yıllarına dek gelişmeyi
   sürdürmektedir. Fiziksel ve psikolojik olgunlaşmayı ölçme güçlüğü
   nedeniyle birçok gelişimci sorunu atlamış ve sadece yaş düzeyine
   dayalı bir tanımı benimsemiştir. Oysa yaş ve yaş sınırları konusunda
   da bir anlaşmanın olduğu söylenemez.

   Birçok toplumda yetişkinliğin başlangıcı, öğrenim yaşamını bitirmiş,
   tam-zamanlı bir işe girmiş ve evlenmiş olmakla tanımlanmaktadır.
   Bununla birlikte, bir yetişkin olmak toplumun farklı kesimleri için
   çok farklı bir konudur. Üstelik yetişkinliğin kendisi de toplumdaki
   farklı yaş grupları için farklı anlamlara gelir. Yetişkinlik bir tek değil
   birçok yaşantı içerdiği için herkesin yetişkinlik anlayışı önemli ölçüde
   farklılaşır. Halkın yetişkinlik konusundaki duyguları, tutumları ve
   inançları toplum içinde yetişkin olan bireylerin oranından da etkilenir.
   Günümüzde gençliğe yönelik vurgulamanın çeşitli koşullar düzeldikçe
   gelecekte yetişkinliğe yöneleceği beklenebilir.

   Öte yandan, yetişkinliğin yaşlılıkla, biyolojik ve toplumsal değişimle
   bir tutulması da ortak bir yönelimdir. "Biyolojik yaşlanma", insan
   organizmasının yapı ve işleyişinin zaman içindeki değişimlerine
   dayanır. "Toplumsal yaşlanma" ise, bir bireyin zaman içinde rolleri
   üstlenmesindeki ve terketmesindeki değişimlere dayanır. Bir birey,
   doğumdan ölüme, hem toplum tarafından düzenlenmiş evrelerden,
   hem de biyolojik evrelerden geçer. Dolayısıyla, bireyin yaşam döngüsü
   geçiş noktalarıyla işaretlenmiştir. Toplumun gözünde yaş, yaşam
   süresindeki belirli noktalarla bağlantılı bir davranış beklentileri dizisidir.
   Toplum, değişik yaşlarda olunacak ve yapılacak uygun şeyleri tanımlar,
   buna "yaş normları" adı verilir. Örneğin bir erkek ya da kadın
   için "en uygun" evlenme, okulu bitirme, çocuk sahibi olma, emekliye
   ayrılma yaşını toplum belirler. Bireyler kişisel isteklerini (kendi
   içselleşmiş yaş normlarını) toplumun yaş normlarına uydurmaya yönelirler.

   Yaş normları bir role ilişkin "resmi" kurallarla düzenlendikleri
   zaman çok açıktırlar. Örneğin, seçimlerde oy verme yaşı, emekliye
   ayrılma yaşı böyledir. Yaş normları değişik yaşlara uygun roller konusundaki
   beklentiler açısından ise "gayriresmi" olurlar; kişilerin bazı etkinlikler
   için "çok genç", "çok yaşlı", "tam yaşında" olduğunu söylemek g
   gibi. "Yaşına göre davran!" uyarısı yaşam beklentilerinin çoğunu etkiler.


   ...And Justice For All


  + Yeni Konu Aç
  9 sayfadan, 1.sayfa 123 ... SonSon

  Konu Açıklaması

  Users Browsing this Thread

  Şuanda bu konuyu 1 kişi izlemekte. (0 üye ve 1 misafir)

  Benzer Konular

  1. Yaşlılar Haftasında Huzurevindeki Yaşlılarımız..
   By *PheBe*1907 in forum Kanka Café
   Cevaplar: 3
   Son Mesaj: 23-03-06, 02:49

  Bookmarks

  Bookmarks

  Gönderme Kuralları

  • Yeni konu açılamaz!
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

  Forum Kuralları