5 sayfadan, 1.sayfa 123 ... SonSon
Gösterilen Sonuçlar 1 sonuçtan 15 ile 67 arası

Konu: Yetişkinlik - Yaşlılık - Ölüm

 1. #1
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan Yetişkinlik - Yaşlılık - Ölüm

  İ. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

  Psikoloji, genellikle, insan davranışının ve zihin süreçlerinin bilimi
  olarak tanımlanır. Bu geniş alanın incelenmesi birtakım alt dalların
  ortaya çıkmasını gerektirmiştir. İşte gelişim psikolojisi de bu temel
  uzmanlık alanlarından biridir. Ayrıca, gelişim psikolojisinin de hem temel
  araştırma, hem de uygulama dalları vardır. A. T. Jersild'e (1979)
  göre, gelişim psikolojisi alanındaki çalışmalar başlıca iki bölümde
  toplanabilir. Birincisi, insan gelişiminin çeşitli yönlerini ele alan ve
  betimleyen araştırmalardır. İkincisi, gelişime ilişkin temel kavramları,
  ilkeleri, kuramları ortaya koyan incelemelerdir. Gelişim alanındaki en
  yararlı çalışmalar, kuşkusuz, olgu ile kuramı birleştiren, böylece insan
  bilimlerine katkısı olan çalışmalardır. Bu açıdan, insan gelişimine
  ilişkin çalışmalar biyoloji, sosyoloji, antropoloji, tarih gibi diğer bilim
  dallarını da ilgilendiren çok disiplinli ve disiplinlerarası bir alana
  yayılmaktadır. Bu nedenle günümüzde gelişim psikolojisi çok yönlü
  bir araştırma ve inceleme alanı olmak durumundadır.

  :::::::::::::::::

  1. Gelişim Psikolojisinin Tanımı

  İlke olarak, geçmişi bilmek şimdiyi anlamamıza, şimdiyi anlamak
  da geleceği kestirmemize yardımcı olur. Bu genel ilke embriyoloji,
  jeoloji, coğrafya, tarih, gelişim psikolojisi gibi bütün gelişim bilimlerinde
  geçerlidir. Kuşkusuz, değişimin konusu ve zaman evreleri
  bütün bu bilimlerde aynı değildir; fakat hepsinde ortak olan nokta,
  birşeylerin zaman düzeni içinde geliştiği ve bu sistemli değişimin
  nedenlerinin bulunabileceği inancıdır. Gelişim psikolojisinde zaman periyodu
  insan ömrünü içerir ve değişen şey bireydir. Şu halde, gelişim psikolojisinin
  konusu bireyin fiziksel ve ruhsal yapısının ve davranışının değişimidir.

  Gelişim Psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği değişimlerin
  betimlenmesi ve açıklanmasıyla ve aynı zamanda bireyler arasındaki
  değişim benzerlik ve farklılıklarıyla uğraşır. Gelişim psikologları
  gelişimi betimlemek isterler, dolayısıyla gelişim normlarıyla ilgilenirler.
  Fakat aynı zamanda gelişim süreçlerini açıklamak da isterler;
  yani gelişimin neden belirli bir yolda ilerlediğini ve gelişim yolunda
  bireylerin neden birbirinden farklılaştığını bulmaya çalışırlar.

  Modern gelişim psikolojisi oldukça yeni bir bilim dalıdır. En
  azından 1960'lara kadar bebek, çocuk ve ergen konusundaki psikolojik
  araştırmalar "çocuk psikolojisi" adıyla biliniyordu. Bugünkü psikolojik
  gelişim anlayışı -bazı büyük kuramcılara karşın- şimdiki biçimiyle
  son on yıllara kadar ortaya çıkmış değildi. Bütünleşmiş bir gelişim
  anlayışının daha önce ortaya çıkmayışının nedenlerinden biri,
  alanın 1950'lere kadar değişimleri açıklamaktan çok betimlemeye yönelmiş
  olmasıdır. İlk gelişim psikologları çocuğu doğum öncesinde,
  ilk haftalar ya da aylarda, ilk çocukluk, orta çocukluk dönemlerinde
  -olduğunca eksiksiz biçimde- betimlemekle yetiniyorlardı. Ancak betimsel
  bilgi araştırmacılar için giderek çekici olmaktan çıkmaya başladı.
  Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 1938'de çocuk gelişimi
  konusunda yaklaşık beşyüz yayın çıktığı halde, 1949'da bu sayı yarısına
  inmişti. Daha sonra, 1950'lerin başlarında gelişim psikolojisi yeniden
  canlandı. Bu gelişmeye katkısı olan pek çok etken arasında en
  önemlisi, gelişim psikologlarının yeni bir yaklaşım kabul etmeleriydi;
  artık ilgilerini gelişimin temelini oluşturan süreçlere yöneltmeye
  başlıyorlardı (Liebert ve Wicks-Nelson, 1981).

  Yaşamboyu gelişim psikolojisi (life-span developmental psychology)
  gelişimi incelemede yeni bir yönelimdir ve iki temel sayıltıya
  dayanır. Birincisine göre, gelişim döllenme ile başlayan ve ölüm ile
  sona eren yaşamboyu bir süreçtir. Bu bakış açısı, bebeklik, çocukluk,
  ergenlik gibi bedensel büyümeye bağlı yaş dönemlerini kendi araştırma
  alanları sayan gelişim psikologlarının görüşlerinden ayrılmaktadır.
  İkinci sayıltıya göre, gelişim büyümenin sonlanması ya da olgunlaşma
  ile sona ermez. Tam tersine, yaşamboyu gelişim psikologları
  yetişkinlik ve yaşlılık yıllarıyla büyük ölçüde ilgilenirler. Yaşamboyu
  gelişime duyulan ilgi 1970'lerde başlamış ve 1980'lerde artarak
  sürmüştür. Yaşamboyu gelişim yaklaşımının ele aldığı temel konular
  "gelişim sırasında ortaya çıkan değişimlerin doğası" ve "bu değişimleri
  hangi etkenlerin belirlediği" sorunlarıdır (Honzik, 1984).
  Paul B. Baltes'e (1987) göre de, yaşamboyu gelişim psikolojisi, yaşam
  akışı boyunca davranışta ortaya çıkan sabitliğin ve değişimin araştırılmasını
  içerir. Bu psikolojinin amacı, yaşamboyu gelişimin genel ilkeleri,
  gelişimde bireylerarası farklılıklar ve benzerlikler hakkında,
  aynı zamanda gelişimde bireysel esnekliğin ya da değişebilirliğin derecesi
  ve koşulları hakkında bilgi elde etmektir.

  Perlmutter ve Hall (1992), gelişime ve yaşlanmaya ilişkin sayıltıların,
  araştırmacıların sorduğu soruları, bulguları yorumlama biçimlerini
  ve ileri yaşlardaki yaşamın doğasına ilişkin sonuçlarını etkilediğini
  belirtmektedir. Otuz yıl önce yaşlılığın doğasına ilişkin soruları
  yanıtlamak çok kolaydı; çünkü herkes gelişimi gençlikle özdeş tutuyordu,
  yetişkinlerin gelişmediği varsayılıyordu. Oysa araştırmalar olgunlaşmadan
  sonraki bütün değişimlerin bozulma ya da düşüş içermediğini
  göstermektedir. Örneğin, zekanın bazı yönlerinde ilerlemeler
  yaşamın ikinci yarısında da sürmektedir. Araştırmacılar farklı sistemlerin
  farklı oranlarda yaşlandığını ve gelişimin yönünün değişebileceğini
  de buldular. Yaşlanma, hangi işlevin incelendiğine bağlı olarak
  kararlılık, artma ya da azalma içerebilir. Örneğin, zekanın bir yönünde
  ilerleme gösteren bir yetişkin bir başka yönünde gerileme gösterebilir.
  İşte bu tür bulgular araştırmıacıları sayıltılarını yeniden gözden geçirmeye
  zorlamıştır. Gelişimi döllenmeden olgunlaşmaya kadar izleyen
  ve fetus, bebek, çocuk ve ergenle sınırlı tutan eski tanım işe yaramaz
  olmuştur. Böylece, yaşamboyu gelişim yaklaşımında gelişim, döllenmeden
  ölüme kadar bedende ya da davranışta ortaya çıkan yaşa bağlı
  değişimler olarak tanımlanmaktadır (Perlmutter ve Hall, 1992).


  ...And Justice For All


 2. #2
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  2. Gelişimle İlgili Temel Sorunlar

  Gelişim psikologlarının sık sık tartıştıkları birtakım önemli sorunlar
  vardır. Bunlardan birincisi, gelişimi sağlayan etkenlerin kaynağı
  sorunudur. Bu sorun kalıtım-çevre, doğa-kazanım ya da başka adlarla
  yapılan tartışmalarda ortaya konmaktadır. Bugün artık "hangisi?"
  ve "ne kadar?" sorularının sorunu çözmedeki yararsızlığı anlaşılmıştır.
  Bunların yerine, davranışta biyolojik ve toplumsal etkilerin "nasıl?"
  birleştiği sorusu sorulmaktadır.

  Gelişim psikologları kendi alanlarında veri toplamak için üç dizi
  ilkeye dayanırlar: 1) Fiziksel büyüme ilkeleri, 2) Olgunlaşma ilkeleri,
  3) Öğrenme ilkeleri. Fiziksel büyüme ilkeleri fiziksel yapı ve organlardaki
  değişimleri dikkate alır. "Olgunlaşma" terimi -gelişimcilerin
  kullandığı biçimiyle- reflekslerin, içgüdülerin ve diğer öğrenilmemiş
  davranışların gelişimiyle ilgidir. Fiziksel büyüme ve olgunlaşma biyolojiktir.
  "Öğrenme" ilkeleri ise, geniş anlamda, sadece geleneksel koşullanmayla
  değil, aynı zamanda okuldaki öğrenimle ve diğer çevre
  etkileriyle birlikte tanımlanır. Öğrenme ve kalıtımın gelişime katkıları
  konusunda bugün kabul edilen görüş, gelişimin ortaya çıkmasında iki
  etkenin birleştiğini kabul eden "etkileşimci" görüştür. Her ikisi de
  zorunludur, hiçbiri tek başına yeterli değildir. Kalıtım gizil sınırları
  saptar, çevre de bu sınırlara ne kadar yaklaşılacağını belirler.

  Gelişim üzerindeki biyolojik etkiler iki çeşittir. Birincisi, bir türün
  bütün üyelerince paylaşılan türe özgü etkilerdir (bebeğin beslenme
  ve bakım için başkalarına gereksinme duyması gibi). İkincisi, her kişiye
  özgü olan genetik özelliklerdir (bireyler arasındaki farklılıklar
  gibi). İşte, gelişim psikologları doğanın insanlar arasındaki benzerliklerin
  ve farklılıkların oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu araştırmaktadırlar.
  Öte yandan, gelişim üzerindeki çevresel etkiler de iki çeşittir.
  Birincisi fiziksel çevredir (doğum öncesi dönemde ana rahmi,
  kent ya da kır gibi). İkincisi toplumsal çevredir (diğer insanlar, toplumsal
  kurumlar gibi). Bazı çevresel belirleyiciler bizi başkalarından
  farklı kılan etkenlerdir (özel bir okulda okumak, trafik kazasına uğramak,
  işini yitirmek, piyangoda kazanmak gibi). Başka bazı çevresel
  belirleyiciler de bizi başkalarına benzer kılan etkenlerdir (içinde
  doğduğumuz kültür ya da tarihsel zaman gibi). Önemli tarihsel olaylar gelişim
  üzerinde derin etkilerde bulunur, ama bu etkinin niteliği kişinin
  o zamanki yaşına bağlıdır. Bu konu gelişimle ilgili temel kavramlar
  bölümünde "bölük" kavramı çerçevesinde yeniden ele alınacaktır.

  İkinci sorun, davranış değişikliğinin sürekliliği ya da süreksizliği
  sorunudur. Gelişim derece derece ve düzgün bir biçimde mi ilerler,
  yoksa kendine özgü nitelikler gösteren birtakım evrelerden mi geçer?
  Evre kuramcıları evrensel biyolojik temelli etkenlerin gelişimde egemen
  bir rol oynadığını savunurlar; psikolojik süreçlerde hep aynı yapısal
  deeişimlerin ortaya çıktığını ve davranış değişimlerine göreli bir
  süreksizlik verdiğini ileri sürerler. Buna karşılık, sürekliliği savunan
  kuramcılar toplumsal ve yaşantısal etkenlerin gelişimdeki değişmelerin
  temelini oluşturduğunu savunurlar; öğrenme, dereceli bir süreçtir.
  Ancak bu görüş ayrılığına karşın, bütün kuramcılar gelişimde hem süreklilik
  hem de süreksizlik olduğu konusunda birleşmektedirler. Özellikle
  kişilik psikolojisi alanında varılan sonuç, kişiliğin karmaşık ve
  çok yönlü bir yapısı olduğu, bazı ögelerinin süreklilik bazılarının da
  süreksizlik gösterdiği biçimindedir. Genellikle en büyük sabitlik çeşitli
  zihinsel ve bilişsel boyutlarda (ZB, bilişsel üslup, benlik kavramı
  gibi) ve en düşük değişmezlik kişilerarası davranış ve tutumlarda ortaya
  çıkmaktadır.

  Gelişim psikolojisinde temel tartışmalardan biri de bunalım (crisis)
  kavramı çevresinde toplanır. Diyalektik bakış açısından psikolojinin
  görevi, değişen dünyada değişen bireyi anlamaya çalışmaktır. İnsan
  yaşamı karşıtlıklar ve çatışmalarla belirlenir. Her değişim karşıtlar
  arasındaki sürekli bir çatışmanın ürünüdür. Gelişim, varolan karşıtlıkların
  çözümü ve sonunda yeni karşıtlıkların ortaya çıkışı ile ilerler. Bireyin
  yaşamındaki karşıt güçler arasındaki çarpışmanın sonucu bir uzlaşma
  değil, tümüyle yeni bir üründür. Riegel'e (1975) göre, insan
  gelişimi en azından dört boyutta eşzamanlı bir harekettir: 1) İçsel-
  biyolojik, 2) Bireysel-psikolojik, 3) Kültürel-sosyolojik, 4) Dışsal-
  fiziksel. Gelişim, bu boyutların dengesi bozulduğu zaman ortaya çıkar.
  Çeşitli boyutlardaki değişimler her zaman eşzamanlı olmadığı
  için, aralarında çatışma gelişir ve bir bunalıma yol açar. Bunalım,
  bireylerin davranışlarını yeni koşullara ayarlamalarını gerektiren son
  derece zorlayıcı bir durumdur. Ancak diyalektik psikoloji açısından
  bunalımların mutlaka olumsuz olaylar olması gerekmez. Bu psikoloji,
  Piaget'in bilişsel gelişim konusundaki görüşlerinin yeterli olmadığını
  ileri sürer. Piaget gelişimin dengenin oluştuğu anda ortaya çıktığını
  vurgulamaktadır. Oysa Riegel'e göre gelişimsel ilerlemenin temeli
  karşıt koşullardır ve gelişim süreci hiçbir zaman sona ermez. Piaget
  gelişimi denge ve uyumun periyodik düzeylere ulaşması olarak gördüğü
  halde, Riegel bu gelişim düzeyinin ancak kısa süreli olduğunu kabul
  eder. Riegel'e göre Erikson, bunalımların içsel-biyolojik ve
  kültürel-sosyolojik güçlerle birlikte belirlenmesini vurgulayan ilk
  modern yazarlardan biridir, ancak Erikson da organizmanın neden evreden
  evreye geçerek geliştiğini açıklamakta yeterince başarılı olamamıştır.

  Riegel bunalım kavramına farklı bir açıklama getirmektedir:

  "Bunalım (crisis) kavramı çelişik biçimde denge (equilibrium),
  kararlılık (stability), uygunluk (consonance) ve
  denge (balance) kavramlarıyla bağlantılıdır. Denge (equilibrium)
  kavramı arzu edilir bir amaç olarak davranış ve toplum
  bilimcilerin düşüncesine tam anlamıyla girmiştir ve bunalımı
  olumsuz yönde tanımlar. Böylece, bunalım kavramı,
  ancak uzun vadeli bir durum olarak ya da bir sakinlik durumunun
  kesilmesi eylemi olarak gördüğümüz zaman dengesizlik
  (disequilibrium) anlamını kazanır. Fakat, karşıt durumlar
  ya da olaylar birbirine sıkıca bağımlı olduğuna göre,
  denge kavramı dengesizlik kavramı olmadan ve kararlılık
  kavramı bunalım kavramı olmadan anlaşılamaz. Bizim
  araştırmamız gereken nokta, bu koşulların her birini tek
  başlarına kavramak değil, birbiri içine girişlerini kavramaktadır.
  Kararlılık ve bunalımı olumlu ve olumsuz değil, birbirine
  karşılıklı bağımlı olarak görmemiz, yalnızca diyalektik
  bağlantılarında gelişimi olanaklı kılan çelişik koşulları düşünmemiz
  gerekmektedir" (K. F. Riegel, 1975).

  Gelişim psikolojisinin bir başka temel sorunu, davranış'ın mı
  yoksa zihinsel süreçlerin mi vurgulanacağıdır. Katı davranışçı yaklaşım
  doğrudan gözlemlenemeyeceği gerekçesiyle zihinsel süreçleri
  araştırmak istemez; buna karşılık, çağdaş psikologlar nesnel yöntemler
  kullanarak zihin süreçlerini de araştırma alanına katmışlardır. İç zihinsel
  süreçlerin psikolojik gelişimdeki yeri ve rolü artık kabul edilmekte
  ve araştırılmaktadır. Aynı bağlamda bir başka sorun da, "normatif"
  gelişimin mi yoksa idiyografik gelişimin mi vurgulanacağı konusudur.
  Kimi psikologlar bütün çocuklarda varolan ortak yönler anlamına
  gelen normatif (normative) gelişimle ilgilenirler; kimi psikologlar
  da çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları anlamayı amaçlayan
  idiyografik (idiographic) gelişimi vurgularlar. Normatif araştırmalar
  genellikle gelişimin biyolojik temellerine dayanırlar. Gesell ve bir
  ölçüde de Piaget gibi kuramcılar gelişimi, içsel biyolojik süreçlerin
  yönlendirdiği, çevresel etkenlerden pek etkilenmeyen, önceden kestirilebilir
  bir olgu olarak görürler. Bu bakış açısı "ortalama" çocuk üzerinde
  yoğunlaşmakta ve "normal" gelişimin aşama aşama nasıl ilerlediğini
  belirleme amacını gütmektedir. İdiyografik araştırmalar ise
  çocuğu birey olarak almakta ve onu diğerlerinden farklılaştıran etkenleri
  incelemektedir. Vasta ve arkadaşlarına (1992) göre, dil gelişimi
  konusundaki çağdaş araştırmalar bu iki yaklaşımı sergileyen örneklerdir.
  Kimi kuramcılar dil yeteneğinin bütün çocuklarda benzer biçimde
  ortaya çıktığını, çünkü büyük ölçüde beyindeki mekanizmalar
  tarafından denetlendiğini kabul etmektedirler. Dolayısıyla bu araştırmalar
  belirli bir dildeki çocukların ortak dil gelişimi örüntülerini, aynı
  zamanda binlerce dil için evrensel olan özellikleri araştırmaktadırlar.
  Buna karşılık başka kuramcılar da konuşma gelişimindeki bireysel
  farklılıklarla ve dilin kazanılmasındaki çevresel etkilerle, yani dilin
  farklı çocuklarda farklı gelişmesine yol açan nedenlerle ilgilenmektedirler.


  ...And Justice For All


 3. #3
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  3. Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

  Yaş (age) kavramı, gelişim psikolojisini psikolojinin diğer alanlarından
  ayıran temel kavramdır. Yaş zaman ile eşanlamlı bir kavramdır
  ve kendi başına hiçbir şeyin nedeni değildir. Yaş kavramının
  yarattığı karışıklıklar nedeniyle kimi gelişim psikologları evre (stage)
  kavramını kullanmayı yeğlerler. Bir bağımsız değişken olarak "evre",
  "yaş"tan daha kullanışlıdır. Günümüzde evre kavramı gelişim psikologlarınca
  iki anlamda kullanılmaktadır. "Güçlü" anlamda evre kavramı
  süreksizliği dile getirir. Örneğin, çocuğun hareket gelişimi emekleme,
  ayağa kalkma, yürüme, koşma biçimindedir. Bu evrelerden herbiri
  diğerinden niteliksel olarak farklıdır. Bu anlamda evreler her zaman
  belirli bir zaman aralığında ortaya çıkmak durumundadırlar;
  gelişen birey bir evreyi atlayamaz, evreleri bir başka zaman aralığında
  yaşayamaz. Evre kavramının bu güçlü anlamı Piaget'in bilişsel gelişim
  kuramında ve Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramında ortaya çıkar.

  Evre kavramının "zayıf" anlamı da vardır ve yaş, çevre, ilgiler,
  etkinlikler konusunda bilgi verir. Bütün bu kullanımlarda kavram anlam
  değişikliği olmadan geçer. Örneğin çocuğun "diş çıkarma evresinde",
  "ilkokul evresinde", "anal evrede" olduğu söylenebilir. Freud'un
  psikoseksüel gelişim kuramında ve Erikson'un psikososyal gelişim kuramında
  bu anlamdaki evre kavramı kullanılır (Ph. G. Zimbardo, 1979).

  Kullanımdaki bu farklılığa karşın, evre kuramlarının tümü evrelerin
  temel özellikleri üzerinde birleşirler. Kuramsal olarak evrelerin şu
  özellikleri taşıdığı kabul edilmektedir: 1) Evreler genel sorunları
  betimlerler. Bir evre o evreye özgü genel özellikleri ve sorunları vurgular.
  2) Evreler davranıştaki nitelik farklılıklarını dile getirirler. Bir evredeki
  davranışın kendine özgü nitelikleri vardır. 3) Evreler değişmez
  bir ardışıklık gösterirler. Bir evre diğerini değişmez bir sıra içinde izler.
  4) Evreler bütün kültürler için evrenseldir. Kültürler arasındaki
  farklılıklara karşın, bütün kültürler aynı yaşam sorunlarıyla başa çıkmaya
  çalıştıkları için gelişim evreleri bütün kültürlerde aynıdır (W.C. Crain,
  1986).

  İlerde de görüleceği gibi, gelişim kuramlarının çoğu evre kuramlarıdır.
  Ancak evre kuramlarının hepsi evre kavramının gerektirdiği
  özelliklere sahip değildir. John Flavell'e (1985) göre, tam bir evre
  kuramındaki her gelişim evresi şu ögeleri taşır: Yapılar (yeteneklerin,
  becerilerin ya da güdülerin tutarlı bir örüntüsü); niteliksel değişimler
  (önceki evreyle karşılaştırıldığında yetenekler, beceriler ya da güdüler
  arasında açık bir farklılık); ani oluş (evrenin tipik yeteneklerinde,
  becerilerinde, güdülerinde eşzamanlı bir değişim); birliktelik (bütün
  değişimlerin aşağı yukarı aynı hızla gelişmesi). Çok az evre kuramı
  bütün bu ölçütlere tam olarak uyabilmektedir. Örneğin, bir evrenin nerede
  bittiği, diğerinin nerede başladığı konusunda çok az görüş birliği
  vardır. Bu tür sorunlar nedeniyle günümüzde evre kavramı daha az
  sınırlayıcı bir biçimde kullanılmaktadır. Özel bir alandaki bellibaşlı
  yaşam evrelerinin betimlenmesinde hala evre kavramı yeğ tutulmaktadır.

  Evre kuramıyla yakından ilişkili kavramlardan biri de kritik dönemler
  (critical periods) kavramıdır. Kritik dönemler, yaşam süresinde,
  sürekli ve geri dönülmez sonuçları olabilen elverişli ve elverişsiz
  durumlarla ilgili zamanlardır. Kimi gelişimciler "duyarlı dönem" (sensitive
  period) terimini kritik dönem terimine yeğ tutarlar. Duyarlı dönem
  kavramı, kritik dönem kavramına göre, zaman boyutunda daha
  fazla esneklik ve geri dönüşlülük içerir. Kritik ya da duyarlı dönem
  anlayışı özellikle ünlü etolog Konrad Lorenz'in çalışmalarından sonra
  yaygınlık kazanmıştır. Bu anlayış psikanalitik açıklamalarda da önemli
  bir yer tutar. "Çocukluk nevrozu olmadan yetişkinlik nevrozu olmaz"
  formülü bu anlayışın anlatımıdır. Bununla birlikte, kimi gelişimciler
  yaşamın ilk yıllarının bu denli önemli sayılışını reddederler.

  Evre kavramının sağladığı kuramsal kolaylıklar açık olmakla birlikte,
  yaş kavramından vazgeçilemeyeceği de ortadadır. Şu halde, yaşın
  gelişimsel anlamını incelemekten kaçınılamaz.

  Yaş sadece biyolojik, kronolojik bir kavram değildir, aynı zamanda
  psikolojik, toplumsal bir gerçekliktir. Bireyin kendini kaç yaşında
  "hissettiği"ne ilişkin yaşantı herkesçe bilinir. Bir insan 16'sında kendini
  yetişkin gibi hisseder, öyle davranır ve çevresi de onu öyle algılar;
  bir diğeri ise 30'unda hala yüksek öğrenimini sürdürmektedir ve öğrenimini
  bitirmeden kendini tam bir yetişkin gibi hissetmeyebilir. Özellikle
  yetişkinlik psikolojisinde yaşlanma sürecinin incelenmesi, farklı
  yaş bölüklerindeki insanların farklılıklarının incelenmesi önem taşır.
  Ayrıca, bireyin yaşam döngüsü belirli bir tarih içine yerleştiğinden,
  bireysel zaman ile tarihsel zaman arasındaki etkileşim de önemlidir.
  Çünkü bireyin örneğin 20 yaşını 1995'te ya da 1935'te yaşaması farklı
  anlamlar taşır. Öte yandan, gelişim araştırması açısından da, farklı insanlar
  arasındaki yaş farklılıkları (bireyin ve ana babasının) ile, bireyin
  kendisinin yaş farklılığı (şimdiki hali ve 30 yıl sonrası) farklı etkenlerin
  dikkate alınmasını gerektirir. Her birey aşağı yukarı aynı zamanda
  doğmuş insanlar grubu demek olan bölük (cohort) içinde yer
  alır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'lardaki büyük ekonomik
  bunalımın gençler üzerindeki etkisinin olumlu ya da olumsuz olması
  gencin ait olduğu bölüğe bağlıdır. Bu etkinin o tarihlerde ergenlik çağında
  olan çocuklar üzerinde olumlu, okul öncesi çağda olanlar üzerinde
  ise olumsuz olduğu belirtilmektedir.

  Yaş, basitçe bakıldığında, bireyin doğumundan itibaren dünyanın
  güneş çevresindeki dönüşlerinin sayısıdır sadece. Ancak, yaşla gelen
  değişimler, farklı yaşlardaki insanlar arasındaki farklılıklar, yaşlanma
  süreci vb. önemli konulardır. Yaşa ilişkin bu değişimlerin çoğu
  -özellikle yetişkinler için- bireyin içinde yaşadığı toplum tarafından
  belirlenir. Ancak, hangi toplum içinde olursa olsun biyolojik değişimler
  de önemlidir.

  Yaşın önemini kavramak için aşağıdaki tabloya bakabiliriz:

  Tablo 1: İnsan Yaşam Çizgisi

  0- Gebelik, doğum

  6- Okula başlama

  12- Erinlik

  18-30 Oy verme, işe başlama, evlenme, anababa olma

  30-48 Anababa ölümü, menopoz, çocukların evden ayrılması,
  büyük anababa olma

  48-65 Emeklilik, eş ölümü, büyük-büyük anababa olma

  65 ve üzeri- Ölüm

  (Önemli olayların yaşları ortalama olarak verilmiştir, bu yaşlar önemli
  bireysel ve cinsel farklılıklar gösterir).

  Kaynak: D.C. Kimmel, Adulthood and Aging, 1974.

  Her bireyin döllenmeyle başlayıp ölümle sonuçlanan böyle bir
  yaşam çizgisi (life line) vardır. Bu yaşam çizgisi insanın yaşam döngüsünün
  (life cycle) şematik bir tasarımıdır ve insan yaşammın tüm
  süresinin (life span) ilerleyen ve sırasal yönlerini vurgular. Bu çizgide
  belirli yaşlar, yaşa bağlı özel değişimler için işaretlenmiştir. Biyolojik
  büyümenin rolü, gebelikten doğuma, doğumdan erinliğe, erinlikten
  orta yaşa vb. ilerledikçe önemini yitirmektedir. Şu halde biyolojik
  değişkenlerin dışında hangi etkenlerin yaşam çizgisindeki olayların önemini
  belirlediği sorulabilir. Örneğin, 6 yaş, çocuğun okula girişini ve
  uzun bir resmi eğitimden geçişini göstcrdiği için anlamlıdır. 12 yaş,
  erinliğin başlangıcını, çocukluğun sona erişini ve gençlik kültürüne
  katılmayı gösterdiği için önemlidir. 18 yaş, birçok toplumda oy kullanma,
  sürücü belgesi alma, üniversiteye girme, evden ayrılma, işe
  girme, evlenme gibi önemli toplumsal ve hukuksal anlamlar taşır ve
  yetişkinlikten pay almayı simgeler. 30 yaş -özellikle kitle iletişim
  araçlarınca- orta yaşın ve artık inişe geçişin başlangıcı olarak görülür;
  oysa dönüm noktası olarak ağırlıklı sonuçları olmayan bir yaştır, gene
  de yetişkinliğin birtakım hareketli olayları bu yaş dolaylarında yaşanır.
  Yetişkinler diğer yaş dönemlerinden niteliksel olarak farklı bir orta
  yaş kavramına sahiptirler. Ergenlikten sonraki on yıllarda yaşa bağlı
  değişimlerin az olmasına karşın, orta yaşlılıkta menopoz ve emeklilik
  gibi iki olay yaşa bağlı olarak gerçekleşmektedir. İleri yaşlarda eşin ya
  da arkadaşların ölümü, bireyin kendi ölümünden önce geçtiği dönüm
  noktalarıdır. Araştırmalar ölümün de önemli bir gelişim olayı olduğunu
  ortaya koymaktadır. Ölüme yakınlık yaşlılıkta kronolojik yaştan
  çok daha önemli bir zaman ölçütü olmaktadır. Ölüm kaçınılmazlık kazandıkça,
  psikolojik değişimlere yol açmaktadır.

  Bireyin yaşam döngüsü boyunca gelişimi yaşa bağlı değişimin
  kaynaklarından sadece biridir. Yaşam çizgisi ile çakışan "tarihsel zaman"
  da bireyin yaşam döngüsü içinde ilerlemesini etkileyen yaşa
  bağlı bir diğer boyuttur.

  Söz gelimi, yirmi yıl önce üniversite öğrencisi olan bir gencin
  ana babası büyük olasılıkla Birinci Dünya Savaşı sonlarında ve büyük
  ekonomik bunalımın ilk yıllarında doğmuştur. O insanlar uluslararası
  dayanışmayı öğrenmişler, ama ekonomik güvenliklerinin ve maddi
  varlıklarının kendi denetimleri dışında birden bire yok olabileceğini
  de görmüşlerdir. Ekonomik bunalım yıllarında okula giden o insanlar
  ilk toplumsal deneyimlerini, ilerdeki tutum ve değerlerini etkileyen
  maddi sıkıntılar içinde yaşamışlardır. Belki İkinci Dünya Savaşı'nı
  yaşamışlar, hatta içinde bizzat yer almışlardır. 1940'larda doğanlar ise
  yalnız ekonomik büyümeyi ve orta sınıfın gelişmesini değil, aynı zamanda
  hiç eksilmeyen nükleer savaş tehdidini de yaşamışlardır. Son
  zamanlarda çevre kirlenmesi ve nüfus patlaması gibi diğer yok olma
  tehditlerini de yaşamaya başlamışlardır. Bugünün dünyası, yalnız teknolojik
  gelişmeyi değil, dünyanın küçülmesini ve uzaya gidilmesini
  de yaşamaktadır. Bilgisayarlarla yaşama zorunluluğunun getirdiği sorunları
  da eklemek gerek!

  Bu tür tarihsel-kültürel olayların bireylerin tutum, değer ve dünya
  görüşlerini büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bu gelişmeler insanları
  farklı yaşlarda farklı biçimlerde etkiler. Ancak tarihsel olayların
  kuşaklar üzerindeki etkisi yaşa bağlı olmanın yanında toplumsal
  kesimlere de bağlıdır. Örneğin A.B.D'de 1950'lerde uzay programlarının
  önem kazanması o yıllarda meslek seçiminin eşiğinde bulunan
  gençleri daha fazla etkilemiş, çoğunu fen ve mühendislik dallarına yöneltmiş,
  sonuçta bu alanda işgücü fazlası oluşmasına yol açmıştır.

  Bireysel yaşam döngüsü ile tarihsel zaman çizgisi etkileşiminin
  ilginç bir örneği de "kuşaklararası çatışma" olgusudur. Bu çatışmanın
  gençlerle anababalarının kuşağı arasındaki değer, tutum ve yaşam biçimi
  farklılığından oluştuğu kabul edilirse, iki farklı yorum getirilebilir:
  Gelişimsel ve tarihsel. Gelişimsel olarak kuşaklar arasındaki bu
  farklılık gençlerin ve anababalarının yaşam döngüsündeki farklı evrelerden
  kaynaklanmaktadır. Erikson'a göre genç insan "Ben kimim?
  Toplumla nasıl bir ilişki kurabilirim?" gibi kimlik sorunlarıyla uğraşırken,
  kendi değer ve tutumlarını oluşturabilmek için toplumun değerlerini
  irdelediği ve anababa değerlerini kısmen reddettiği bir evreden
  geçer. Anababalar ise, dünyada sürekliliklerini sağlayan işaretler
  bırakabilme isteğiyle, ekonomik ve duygusal bir kararlılık sağlayarak,
  toplumun değerlerini aktarmaya çabaladıkları bir gelişim evresindedirler.
  İki ayrı evredeki insanların çatışması bir tür insanlık durumudur
  ve bu nedenle insanlık tarihi kadar eskidir.

  Kuşaklar arasındaki bu çatışma kuşaklar boyunca ortaya çıkan
  toplumsal değişimin mekanizması da olabilir. Özellikle, yaşlıların gelişen
  daha karmaşık ve yeni toplumsal yapıya gençleri hazırlayamadıkları
  hızlı toplumsal değişim dönemlerinde bu böyledir. Toplumsal
  gelişimin hızı arttıkça birbirini izleyen kuşaklar arasındaki yeniden
  uyum sağlama süreci de o ölçüde önem kazanmaktadır. Günümüzde
  gençlik döneminin uzaması gençlere, kişisel özgürlük, ekonomik güvenlik,
  entelektüel araştırma açılarından, toplumu ve toplumsal değerleri
  sorgulamaya zaman ve olanak sağlamaktadır. Yine bu dönemin
  uzaması gençlerin kendi aralarında bir çevre yaratıp yaşlı kuşakla
  daha az ilişki kurmalarına olanak vermektedir. Böylece gençler arasında
  paylaşılan tutum ve değerler artmakta, geleneksel kuşaklararası
  etkileşimin yerine yaşıtlararası etkileşim geçmektedir. "Gençlik kültürü"
  olgusu da buradan doğmaktadır.

  Gençlik dönemiyle çakışan bu tarihsel etkenler -çocuklukla yetişkinlik
  arasındaki sürenin uzaması, anababaların gençliğine oranla
  daha maddi varlık içinde yaşayan gençlik, genç nüfusun savaş sonrasında
  artması- kuşaklar çatışmasını derinleştiren nedenler olmuştur.
  Şu halde, gelişim olgusunu, gelişim döneminin çakıştığı tarihsel dönemi
  dikkate almadan tam olarak anlayamayız. Ama aynı zamanda,
  kuşaklar çatışmasını tam olarak anlayabilmek için gelişimsel (yaş) etkenleri
  tarihsel etkenlerden ayırabilmemiz gerekmektedir. Margaret
  Mead, kuşaklar çatışması konusunda gelişimsel etkenlerin yerine tarihsel
  değişimlere ağırlık verdiği bir açıklama getirmiştir. Mead, savaş
  sonrası insanların içinde yaşadıkları dönemin olumsuz niteliklerini
  özellikle vurgulamaktadır. Mead'a göre, "kültürel süreksizlik" yaşam
  döngüsünde ilerledikçe, 1980'lerde 41 yaşındakiler 55 ve daha yukarı
  yaşta olanları anlayamaz hale geleceklerdir ve bu böyle sürüp gidecektir.
  Sadece tarihsel etkenlere dayanarak kurulduğu için abartılan bu
  sav, kuşak çatışmasının gençlerle yaşlılar arasında sonsuza dek var
  olacağı doğrultusundaki gelişimsel savla çelişmektedir.

  Kuşaklar çatışmasına ilişkin bu örnek, yaş farklılıklarının anlaşılmasının
  ve yorumlanmasının çok zor olabileceği gerçeğini ortaya
  koymaktadır. Bu nedenle, yaş farklılıkları üzerindeki araştırmaların,
  gelişimsel (yaş) ve tarihsel (zaman) etkenlerin etkileşimini dikkate alması
  gerekmektedir. Gelişimsel sav ile kültürel süreksizlik savı arasındaki
  çelişki ancak amprik araştırmalarla giderilebilecektir. İdeal bir
  araştırma yöntembilimi, insanları bu kuşaklar farkının her iki tarafında
  da belirli bir süre izleyebilmelidir (D. C. Kimmel, 1974).


  ...And Justice For All


 4. #4
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  4. Gelişim Psikolojisinde Yöntemler

  Gelişim psikolojisi, doğumdan ölüme uzanan yaşam süresinde fiziksel,
  zihinsel, duygusal ve toplumsal işlevlerde ortaya çıkan bütün
  değişimleri araştırır. Gelişim araştırmalarında çeşitli araştırma
  stratejilerinden, yaklaşımlarından, desenlerinden ya da yöntemlerinden söz
  edilebilir ve bunlar çeşitli biçimlerde sınıflanabilir.

  Aşağıda, herhangi bir sınıflama yapmadan, gelişim psikolojisinde
  sıklıkla kullanılan bazı yöntemler açıklanmaktadır.

  Deneysel yönteın (experimental method), deneysel varsayımları
  neden-sonuç ilişkisinin belirlenmiş olduğu kontrollü bir durum içinde
  sınamaktan ibarettir. İlişkisel yöntem (correlational method), iki ya da
  daha fazla etken arasındaki ilişkiyi saptamakla uğraşır. Bu yaklaşımda
  hiçbir şey araştırmacı tarafından değiştirilmez, durum olduğu gibi ölçülür,
  denekler aynı koşullar altında gözlemlenir, değişkenler arasındaki
  ilişki genellikle "korelasyon katsayısı" ile bulunur. Örnek olay
  yöntemi (case study method), tek bir deneğin ayrıntılı biçimde incelenmesi
  yöntemidir. "Klinik örnek olay incelemesi" bu yöntemin daha
  derinliğine bir yoludur. "Tek denekli deneysel araştırma", deneysel
  yöntem ile örnek olay yönteminin tek bir bireyin incelenmesinde birleşmesidir.
  Bu üç yöntemden herbirinin güçlü ve zayıf yanları vardır;
  ancak bilim adamlarının yeğledikleri yöntem deneysel yöntemdir,
  çünkü araştırmacıya neden-sonuç ilişkilerini arayabileceği kontrollü
  bir durum sağlar. Bu kontrollerin olmadığı ilişkisel araştırma ise sadece
  değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilir, ama neden-sonuç
  bağlantısını veremez. Gene de ilişkisel yöntem, üzerinde oynanamayan
  koşullarn araştırılmasında ve doğal çevredeki özelliklerin
  ölçülmesinde çok önemlidir. Hem deneysel hem de ilişkisel yöntemler,
  bulguların daha geniş evrene genellenebileceği temsil edici örneklemler
  kullanırlar. Oysa örnek olay yöntemi bir tek denekle ilgili olduğu
  için genelleştirme yapamaz; koşullar diğer yöntemlere uygun olmadığı
  zaman örnek olay yöntemi kullanılabilir. Bununla birlikte, Piaget
  ve Freud'un kullandığı biçimiyle örnek olay yöntemi önemli kuramlara
  yol açmıştır (R.M. Liebert ve R.W.-Nelson, 1981).

  Kullanılan yönteme bakılmaksızın pek çok gelişim araştırması
  kesitsel, boylamsal ya da sırasal bir desen örgütleyebilir. Kesitsel desen
  (cross-seetional design), farklı yaş gruplarını seçer ve karşılaştırır.
  Bu yaklaşımda genellikle her denek için bir tek gözlem vardır. Gelişim
  değişiklikleri farklı yaşlardan deneklerin incelenmesiyle belirlenir.
  Bu yöntemin en büyük avantajı aynı yaştakilere bir seferde test
  verilebilmesidir; en büyük sorunu da, grupların sadece yaşa göre değil,
  doğum yılına göre de farklılaşabilmesi gerçeğini dikkate almamasıdır.
  Doğum yılı farklılıkları toplumsal koşullara, eğitim uygulamalarına,
  siyasal atmosfere ve başarıyı etkileyen diğer değişkenlere
  ilişkin farklılıklarla bağıntılı olabilir. Farklı zamanlarda doğan bireyler
  farklı doğum bölüklerine (birth cohorts) mensupturlar. Kesitsel yöntemin
  sorunu, yaş ile doğum bölüğünü birbirine karıştırmasıdır; yaş
  grupları burada farklı doğum bölüklerinden seçilmektedirler.

  Boylamsal desen (longitudinal design), aynı doğum bölüğünden
  olan bireylerin tekrar tekrar test edilmesi yaklaşımıdır. Boylamsal
  araştırmada aynı denekler değişik yaşlarda birkaç kez gözlemlenir, zaman
  içindeki davranış değişikliği ya da kararlılığı kaydedilir. Bu tür
  araştırmanın avantajı yaş değişikliklerinin doğum bölüğü farklılıklarıyla
  karıştırılmamasıdır; sadece bir bölükten olanlar tümüyle test edilirler.
  Gene de, en önemli sorun, eğer ele alınan dönem çok genişse,
  araştırmanın olanaksız ölçüde çok zaman gerektirmesidir. Bir başka
  sorun, eğer bölük farklılıkları varsa bunların ortaya çıkarılamamasıdır.
  Çünkü sadece bir bölük test edilmektedir, sonuçların genellenebilirliği
  kuşkuludur. Örneğin, ciddi bir ekonomik çöküntü döneminde büyümüş
  olan bir bölük sadece bu zamana özgü belirli tutumları yansıtabilir;
  daha önceki ya da sonraki bölükler için tipik olanı vermez.

  Sırasal desen (sequential design), pek çok farklı doğum bölüklerinin
  tekrar tekrar test edilmesi yaklaşımıdır. Böylece sırasal araştırmalar
  kesitsel yöntemin temel sorununu (yaşın bölükle karıştırılması
  sorununu), her yaş düzeyinde birden fazla bölüğü ele alarak çözerler;
  boylamsal yöntemin genelleştirme sorununu da aynı yoldan çözerler
  (Ph-G. Zimbardo, 1979).

  Boylamsal ve kesitsel yöntemler insan gelişimi konusunda gözlem
  yapma ve veri toplamanın temel yollarıdır. Araştırmacı, verileri
  ilişkisel (correlational) ya da etkensel (factorial) tekniklerle elden
  geçirerek, niceliksel olarak değerlendirilmiş değişkenler arasında varolan
  anlamlı ilişkileri keşfedebilir.

  Aşağıdaki tabloda (Tablo 2) boylamsal ve kesitsel yöntemlerin
  karşılaştırmalı nitelikleri özetlenmektedir.

  Tablo 2

  Boylamsal ve Kesitsel Yöntemlerin Karşılaştırılması

  BOYLAMSAL YÖNTEM

  OLUMLU

  İlk çocukluk ile yetişkin davranışları
  arasındaki sürekliliği belirler.

  Eşdeğer olmayan örneklemle ilgili sorunları önler.

  Büyüme artışlarını ve örüntülerini betimler.

  Diğer araştırmalardan daha kesin
  biçimde neden-sonuç ilişkisini belirtebilir.

  OLUMSUZ

  Zaman ve para açısından pahalıdır.

  Araştırma fonları tükenirse önceki
  zaman ve para harcamalarını tehlikeye sokar.

  Harcamalarla ilgili periyodik yeni
  düzenlemeler gerektirir.

  Örneklem denek kaybı nedeniyle
  giderek yanlı hale gelir.

  Araştırmacıların yeniden test vermek
  için aynı denekleri sürekli olarak
  yeniden bir araya getirmeleri gerekir.

  Test dönemleri arasında deneklerin
  çevreleri kontrol edilemez.

  Araştırmacıları vaktinden önce bir
  araştırma desenine ve kurama bağlı kılar.

  KESİTSEL YÖNTEM

  OLUMLU

  Fazla zaman kaybından korur.

  Boylamsal araştırmaya göre daha
  az paraya çıkar.

  Araştırma görevlileri arasında sürekli
  ya da uzun vadeli ilişkiyi gerektirmez.

  Deneklerin yeniden test vermek
  için istenen yaşa gelmelerine kadar
  verilerin uzun süre "dondurulması" gerekmez.

  OLUMSUZ

  Örneklem gruplarında yer alan değişimin
  yönünü göstermez.

  Aynı kronolojik yaşta ama farklı
  olgunlaşma yaşında olan çocukları
  bir araya yığar. Böyle bir ortalama
  alma yolu erinlikteki büyüme atılımıyla
  ilgili değişimleri gizleyebilir.

  İncelenen grupların karşılaştırılabilirliği
  her zaman belirsizdir.

  Gelişimin sürekliliğini tek bir bireyle
  ortaya çıktığı haliyle ihmal eder.

  Kaynak: James W. Vander Zanden, Human Development, 1981.

  Tablo 3

  Gelişim Araştırmaları Desenleri ve Yöntemleri

  Tip: Kesitsel desen

  Yöntem: Birçok bölüğü bir seferde gözlemleme

  Bulgular: Davranışta yaş farklılıkları

  Avantaj: Çabuk ve ucuzdur

  Dezavantaj: Farklılıklar gelişimsel değişimlerden çok,
  bölük değişimlerini yansıtabilir.

  Tip: Boylamsal desen

  Yöntem: Bir bölüğü birçok seferde gözlemleme

  Bulgular: Davranışta zaman içindeki değişimler

  Avantaj: Gelişimsel eğilimleri gösterir. Bireylerdeki
  değişimleri gösterir.

  Dezavantaj: Farklılıklar toplumdaki değişimleri yansıtabilir.
  Araştırmalar uzun süreli ve pahalıdır. Yinelenen uygulamanın
  etkisi ve denek kaybı örneklemi bozabilir.

  Tip: Sırasal desen

  Yöntem: Birçok bölüğü birçok seferde gözlemleme

  Bulgular: Davranışta yaşa bağlı değişimler

  Avantaj: Yaşın, bölüğün ve toplum değişimlerinin
  etkilerini ortaya çıkarır

  Dezavantaj: Araştırmalar uzun süreli ve pahalıdır

  Kaynak: Hoffman ve ark., 1994

  Sözü edilmesi gereken son bir araştırma yöntemi daha var. Araştırmacılar,
  bütün toplumlara, bazı türden toplumlara ve sadece özel bir
  topluma ilişkin kuramlar oluşturmak isterler. İşte, kültürlerarası
  yöntem (cross-cultural method) bu yaklaşımın aracıdır. Bu yaklaşımda,
  araştırma birimini bireylerden çok kültürler oluşturur. Genellikle, benzer
  bir kültür alanına giren komşu toplumlardan küçük örneklemler
  alarak çalışılır. Çocuk yetiştirme geleneklerine, erinlik törenlerine ya
  da anababa olma özelliklerine ilişkin araştırmalar bu türdendir. Kuşkusuz
  bu yöntemin de diğerleri gibi bazı sınırlılıkları vardır. Gene de
  bu yöntem, bulgularını tüm insanlığa genelleyemeyeceği konusunda
  diğer araştırmacıları uyarması bakımından özellikle yararlıdır.
  Yaşam döngüsüne ilişkin yukardaki açıklamalarda "yaş" bir değişim
  endeksi olarak ele alınmıştı. Bir araştırma değişkeni olarak yaşın
  ortaya koyduğu yöntembilimsel sorunlar ise burada ele alınacaktır.

  Yaş kendi başına açıklayıcı bir değişken değildir. Bu nedenle yaş
  değişimleri ve yaş farklılıkları denildiğinde bu bulguların yaşla gelen
  değişimleri gösterdiği, ama olası nedenlerini vermediği bilinmelidir.
  Örneğin 20 ve 40 yaşlarındaki insanlar arasında tutum ve değerler açısından
  ölçülebilen farklar vardır, ancak bu farkların nedenleri belirgin
  değildir. Yaş endeksini aşarak yaşa bağlı değişimleri safdışı etmeye
  çalışan araştırma örnekleri vardır.

  Kesitsel araştırmalar yaşın bir zaman noktasındaki kesitine dayanırlar;
  farklı yaşlardaki bir örneklem üzerinde çalışılır, bu yolla bulunan
  farklılıklara "yaş farklılıkları" denir. Yaş endeksini araştıran
  ikinci yaklaşım boylamsal araştırmadır; bu yaklaşımda bir denek grubu
  birkaç yıl boyunca periyodik olarak incelenir, bulunan farklılıklar
  "yaş değişimleri" olarak adlandırılır. Bu yaklaşım, bireysel farklılıkların
  incelenmesinde ve farklı bireylerin yaşla birlikte nasıl değiştiklerini
  belirlemede yararlıdır. Ancak boylamsal araştırmaların yetişkin
  gelişiminde kullanılmasını sınırlayan üç temel güçlük vardır. Birincisi,
  bu araştırmaların, çok zaman alması ve çok pahalı olmasıdır, geçen
  zaman içinde denekleri yeniden bulmak da zor olabilir, buna araştırmacının
  ömrü yetmeyebilir. Yine de boylamsal araştırmalar kesitsel
  araştırmalardan çoğu zaman daha üstündürler; çünkü bireysel farklılıkları
  yansıtırlar ve yaşa bağlı diğer açıklayıcı değişkenleri (tıbbi
  özgeçmiş, geçmişteki yaşantılar, aile geçmişi vb.) ortaya çıkarabilirler,
  bunlar da incelenen özel yaş değişimlerinin nedenlerini belirlemede
  yararlı olabilir. İkinci güçlük araştırmacının yaptığı ölçmelerin
  belirli bir yaşta (çocuklukta ya da ergenlikte) uygun olduğu halde,
  daha sonraki bir yaşta (yetişkinlik yada ihtiyarlık) uygun olmamasıdır,
  çünkü bireyin yaşamındaki önemli olaylar birey yaşam çizgisinde ilerledikçe
  değişiklik gösterebilir. Üstelik, bilim ilerledikçe de araştırılan
  değişkeni ortaya çıkarmak için yeni teknikler bulunabilir ve bunlar
  eskilerini geçersiz kılabilir. Üçüncü güçlük, uzun zaman aldığı için
  deneklerin ölmesi ya da örneklemden çıkmasıdır. Bu güçlüklerin bir çözümü
  "sırasal yaklaşım" olabilir, bu yaklaşımda bir denek grubu gelişimsel
  dönüm noktalarının (evlenme, anababa olma, menopoza girme,
  emekliye ayrılma...) yer aldığı bir zaman döneminde incelenmektedir.
  Bu yolla, araştırmacıyı ve denekleri uzun süreli bir araştırmaya
  bağlamadan, boylamsal değişimi ve bireysel farklılıkları saptamak
  mümkün olabilmektedir.

  Yetişkinlik ve yaşlılığa ilişkin verilerin çoğu kesitsel araştırmalara
  dayandığı için, bu yaklaşımın içerdiği güçlükleri de incelemek
  gerekmektedir. Kesitsel bir araştırmanın kültürel ve tarihsel değişimleri
  yaş değişiminden ayıramadığı kolayca görülebilir; "yaş" ile "doğum yılı"
  birbirine karışmıştır, birinin sonuçları diğerinden ayırt edilemez,
  bu nedenle yaş farklılıkları gerçekte yaşa bağlı güncel etkenlerden
  çok, bireyin doğum yılıyla ilişkili olabilir. "Doğum yılı"na bağlı
  etkilere "bölük etkileri" (cohort effects) adı verilmektedir (bir "bölük"
  aşağı yukarı aynı zamanda doğmuş bireylerin oluşturduğu bir gruptur).

  Boylamsal araştırmalar ise, doğum yılını sabit tutarak, kültürel-
  tarihsel değişimlerin yaş değişimiyle karışmasını engellemek isterler.
  Ancak bu araştırmalar da "yaş" değişkeni ile "ölçüm yılı" değişkenini
  birbirine karıştırırlar. Örneğin, 1960-1980 yılları arasında sigara içmedeki
  ani düşüş yaşla birlikte azalan ciğer kapasitesi ile çakışabilir.

  Genellikle boylamsal yaklaşımın kesitsel yaklaşıma yeğlendiği
  söylenebilir. Çünkü ölçüm yıllarına bağlı değişimlerin etkisi doğum
  yılına bağlı olanlara göre daha kolaylıkla denetlenebilir. Doğum yılına
  bağlı olarak ortaya çıkan çarpıcı tarihsel-kültürel etkenleri tam olarak
  kestirmek ve ölçümlerdeki etkisini saptamak çok daha zordur (D.C.
  Kimmel, 1974).

  Araştırma türlerini ve yöntemlerini bir arada incelemekte yarar
  var (bk. Tablo 3). Daha önce de belirtildiği gibi, kesitsel desen, iki ya
  da daha fazla yaş grubunun aynı anda araştırılması ve sonuçların
  karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma aynı yaşam dönemindeki farklı
  bölükler (6 yaşındakiler ile 10 yaşındakiler) arasında ya da farklı
  yaşam dönemlerindeki bölükler (18 yaşındakiler ile 60 yaşındakiler)
  arasında olabilir. Kesitsel desenin sorunu, yaşla birlikte ortaya çıkan
  farklılıkların gelişimsel değişim mi, yoksa farklı bölüğün üyesi olmanın
  mı sonucu olduğunu belirleyememesidir. Söz gelimi, yetişkinlerde
  ZB puanlarını ele alan kesitsel bir araştırma zekada 40
  yaşlarında başlayan düşüşün olduğunu düşünmemize yol açabilir.
  Oysa 1990 yılında 80 yaşında incelenen kişiler 1910'da doğmuşlardı,
  20 yaşında incelenenler ise 1970'de. Bölükler arasındaki bu zaman
  içinde toplumsal ve kültürel çevreler pek çok bakımdan değişmiştir,
  dolayısıyla bu değişimler zihinsel becerilerin gelişimini ve korunmasını
  etkilemiş olabilir. Bu bölük etkisi (cohort effect) sorunu ilgili
  bölümlerde yeniden ele alınacaktır.

  Boylamsal desen'de aynı bölükten olan insanlar haftalar, aylar,
  hatta yıllar boyunca izlenirler. Aynı insanlar kendi kendileriyle
  örneğin 8 yaşında ve 20 yaşında karşılaştırılırlar. Bu durumda bireydeki
  değişimler açığa çıkar; bölük farklılıkları da araştırmanın sonuçlarını
  etkilemez. Ancak bu araştırma türünün de kendine özgü sorunları
  vardır. Boylamsal araştırmalar gelişimi toplumun havasıyla karıştırabilirler.
  Söz gelimi, boylamsal bir araştırmada deneklerin uyuşturucu
  ve alkol kullanımına, 1990'da incelendiklerinde yirmi yıl önce
  incelendiklerinden daha az yöneldikleri bulunabilir. Bu değişimin
  yaşlanmanın mı yoksa toplumun yirmi yıl içinde uyuşturucuyu normal
  görmekten tehlikeli bulmaya doğru değişmesinin mi sonucu olduğu
  belirsizdir. Tarihsel değişimin davranışı etkilediği bilinmektedir.

  Yukarıda açıklandığı gibi, araştırmacılar bu iki araştırma türünün
  sorunlarından kurtulabilmek için ikisini birleştiren üçüncü bir tür
  önermişlerdir: Sırasal desen. Warner Schaie'nin ZB puanlarının yaşla
  birlikte köklü bir biçimde azalmadığını gösteren araştırması sırasal desenin
  en tanınmış örneklerinden biridir. Bu araştırmada önce iki ya da
  daha fazla bölüğe kesitsel bir araştırmada test verilmiştir; yıllar sonra
  aynı bölüklere boylamsal veri elde etmek üzere yeniden test verilmiştir;
  aynı anda, yeni bir kesitsel araştırma ilk bölüklerden alınan
  yeni gruplar ve yeni bir bölükten alınan bir grup üzerinde önceki
  araştırmayı yinelemiştir (Hoffman ve ark., 1994).


  ...And Justice For All


 5. #5
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  5. Gelişim Kuramları

  Gelişimin araştırılmasında kuramların rolünün ne olduğu konusunda
  çeşitli yanıtlar vardır. Kuramlar, her şeyden önce olguların
  düzenlenmesi ve yoğunlaştırılması için temel sağlayan betimleyici-
  açıklayıcı bir rol oynarlar. Kuramlar ayrıca gelecek olayları kestirme
  olanağını da sağlarlar. Ancak bir kuramın "sınanabilir" ve dolayısıyla
  "reddedilebilir" ya da "yanlışlanabilir" olması da gerekir.

  Bir psikoloji kuramının diğer psikoloji kuramlarıyla ve disiplinleriyle
  bütünleşmesi de önemli bir noktadır. Dolayısıyla, kapsamlı
  bir gelişim kuramının oluşturulmasmda aşağıdaki ilkelerin önemi
  vurgulanmaktadır:

  - "Genel bir psikolojik gelişim kuramı, başlangıçta içinde diğer
  kuramsal ve amprik yönelimlerin bütünleşebileceği halen varolan bir
  kurama dayanır". Örneğin bir gelişim kuramı, felsefe, sosyal psikoloji,
  matematik, uygulamalı psikiyatri, psikopatoloji, psikoterapi, eğitim
  gibi birçok bilgi alanıyla ilişkilendirilebilir.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı, insan gelişiminin bir alanını
  odak noktası olarak kabul edip içindeki ve çevresindeki diğer gelişim
  alanlarıyla bütünleşerek güvenilir biçimde ortaya çıkabilir". Örneğin
  Piaget'in kuramı bilişsel bir kuramdır, psikolojinin diğer alanlarından
  (gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji) bilişsel alana
  doğru bir yönelme vardır.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı geniş sayıdaki disiplinlerden
  süzülerek ortaya çıkar". Disiplinlerarası bir yaklaşım, genel bir psikoloji
  kuramı için gerekli daha derin araştıımalara olanak verir. Değişik
  disiplinler de aynı alan üzerine eğilebilirler, disiplinlerin bir araya
  gelmesi kuramların birbiri içinde erimesini sağlar, sonuçta kesitsel ve
  birçok alanı kapsayan ve derinliğe ulaşmayı sağlayan teknikler elde
  edilebilir.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı, bireyin öznel olarak yaşadığı
  tüm psikolojik çevreyi içine alır". Böylece bir gelişim kuramı düşünce,
  duygu, benlik, ahlak, yaratıcılık, toplumsallaşma gibi gelişim alanlarını,
  bireyin okul, toplum, kültür gibi ortamlardaki durumunu inceleyebilir.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı, bir insanın tüm psikolojisi ile
  ilgili olan mevcut kavramların hepsiyle ilgilenir." Örneğin bir kuram,
  doğa-kazanım gibi tartışma konularıyla, kritik dönemler, çocuk yetiştirme
  teknikleri, anksiyetenin gelişimsel işlevi gibi sorunlarla ilgilenir.

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı, sentez ve bütünleştirme özelliğinin
  yanısıra, bazı uzlaşmaz öğeleri reddetmek zorunda kalabilir".
  Örneğin, davranışçılığın Piaget'in kuramıyla ters düştüğü açıktır. Ancak,
  değişik bir yaklaşımla öyle bir reddetme yolu izlemeyebilir ve
  davranışçı yaklaşımlar safdışı edilmeyebilir.

  - "Bir psikoloji kuramı belirli uygulamalar için özel bağlantı
  süreçleri geliştirebilir". Örneğin, bir gelişim kuramının eğitim programları
  geliştirmede önemli katkıları olabilir.

  - "Bir psikoloji kuramı bir gelişim evreleri taslağı içerebilir".
  Evrelerin varlıkları ve özellikleri tartışma konusu olmakla birlikte
  betimleyici ve açıklayıcı rolleri kabul edilmektedir.

  - "Bir psikoloji kuramı bütün kültür ve alt kültürlerle ilişkilidir."

  - "Bir psikolojik gelişim kuramı toplumsal normdan ayrılan bireyin
  gelişimine de yer vermelidir". Amaç, daha kapsamlı bir insan
  gelişimi için birçok kaynak ve içgörüden ürün alabilmektir. Karl Popper'in
  dediği gibi, kuramlar dünyayı bilimsel olarak avlayabilmek için
  ağ olarak kullanılırlar, bütün çaba ağı daha ince örebilmek olmalıdır
  (S. ve C. Modgil, 1980).

  Modern gelişim araştırmalarının çoğu kuramların yol göstericiliğinde
  yapılmış ve yapılmaktadır. Özellikle dört büyük psikoloji
  kuramı bütün araştırmaları etkilemektedir.

  Gelişim psikolojisine yön veren temel kuramlardan biri olgunlaşma
  kuramı (maturational theory)'dir. Bu kuramın dayandığı temel
  düşünce, çocukta zaman içinde görülen değişimlerin çoğunun bedendeki
  özel ve önceden belirlenmiş bir şema ya da plana göre ortaya
  çıktığıdır. Bu görüşe göre olgunlaşma bu planın doğal açılımının ortaya
  çıkmasıdır. Bütün gelişimlerin doğal süreçlerin ve biyolojik planların
  açılımıyla kendi kendine düzenlendiğini savunan bu görüş Arnold
  Gessell tarafından geliştirilmiştir. Gessell, öncelikle çocukların
  fiziksel ve devinimsel gelişimini incelemiş ve -çok az bir muhalefete
  karşı- pek çok kabul görmüştür. Buna karşılık, kişilik ve zihin gelişimine
  ilişkin olgunlaşmacı görüş şiddetle eleştirilmektedir.

  Sigmund Freud'un geliştirdiği psikanalitik kuram (psychoanalytic
  theory), insanın psikolojik bakımdan evrensel ilkelere uygun olarak
  geliştiğini kabul eder. Ancak Freud bir bireysel kişiliğin işlevsel
  yönlerinin toplumsal bir bağlam içinde biçimlendiğine de inanır. Freud'un
  gelişimciIere en önemli katkısı, tüm yaşam boyunca sürecek örüntülerin
  oluşmasında erken yaşam deneyimlerinin önemini vurgulamasıdır.

  Toplumsal öğrenme kuramı (social learning theory) geleneksel
  davranışçılığı aşarak, kişisel ve çevresel etkenlerin hepsinin birbiri
  içine girmiş belirleyiciler olarak etkide bulunduğunu savunur. Davranışın
  çevreden etkilendiği doğrudur, fakat çevre de kısmen bizim tarafımızdan
  yaratılır. Bu yaklaşım son derece etkili olmuştur, çünkü
  toplumsal gelişim süreçlerinin etkisiyle doğrudan ilişkilidir.

  Psikolojik gelişimi kavramanın bir başka yolu da düşünme ve
  bilme süreçlerinin gelişimini araştırmaktır. Bilişsel gelişim kuramı
  (cognitive-developmental theory)'nın en önemli adı Jean Piaget'tir.
  Piaget'in çalışmaları toplumsal ve ahlaksal gelişimin de bilişsel
  temelleriyle anlaşılabileceğini göstermiştir. Bilişsel gelişim kuramı,
  temeldeki yapı ile yaşantı arasındaki dinamik etkileşimi vurgular; bilişsel
  yeteneklerin gelişimine ve zihnin simgesel tasarımları anlama ve kullanma
  becerisine önem verir.

  Gelişim, ilerleyici (progressive), sırasal (sequential) ve kuşaklar
  boyunca aynı örüntüyü izleyen bir oluşumdur; aynı zamanda döngüsel
  (circular)dir, çünkü her kuşak olgunlaştıkça gelecek kuşağı büyütür.
  Yaşam döngüsünün doğası konusunda yazarlar, filozoflar, toplumbilimciler
  çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. Yaşam döngüsünün ilerleyen
  ve sırasal değişimleri konusunda, bu değişimlerin neden bir sıra
  ile meydana geldiği, ne kadarının biyolojik ne kadarının toplumsal ya
  da psikolojik etkenlerle belirlendiği, bu değişimlerin bütün kültürlerde
  ve bütün bireylerde aynen ortaya çıkıp çıkmadığı... sorunlarını açıklayan
  tek bir kuram henüz ortaya atılabilmiş değildir.

  Bununla birlikte, özellikle evrelere dayalı gelişim kuramlarının
  tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde kuruldukları söylenebilir.
  Sigmund Freud, Erik Erikson ve Jean Piaget insan gelişimini evrelere
  ayırarak inceleyen en önemli evre kuramcılarıdır. Daha önce belirtildiği
  gibi, evre kuramcıları gelişimi, görece sırasal, ani ve sabit bir değişimler
  dizisi olarak görürler. Evre kavramı, insan gelişimi çizgisinin
  aşamalı düzeylere bölündüğü görüşüne dayanır. Freud, her insanın
  oral, anal, fallik, lalent ve genital olmak üzere bir dizi psikoseksüel
  evreden geçerek geliştiğini, ancak bu gelişmede özellikle yaşamın ilk
  yıllarının önemli olduğunu kabul eder. Her evre, bireyin bir sonraki

  Tablo 4

  Yaşam Süresinde Gelişim Evreleri

  EVRE: DOĞUM ÖNCESİ EVRE

  Yaş dönemi: Gebelikten doğuma

  Temel özellikler: fiziksel gelişim

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: -

  Ahlak evresi KOHLBERG: -

  EVRE: BEBEKLİK

  Yaş dönemi: Doğumdan yaklaşık 18'inci aya

  Temel özellikler: Gelişmiş hareket; basit dil;
  toplumsal bağlanma

  Bilişsel evre PİAGET: Duyusal devinimsel

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: Oral; anal

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Güven/Güvensizlik

  Ahlak evresi KOHLBERG: Ahlak-öncesi (Evre 0)

  EVRE: ERKEN ÇOCUKLUK

  Yaş dönemi: Yaklaşık 18'inci aydan yaklaşık 6'ıncı yıla

  Temel özellikler: İyi gelişmiş dil; cinsel tip;
  grup oyunu; okula hazırlığın bitişi

  Bilişsel evre PİAGET: İşlem-öncesi

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: Fallik; Oedipal

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Özerklik/Kuşku;
  Girişim/Suçluluk

  Ahlak evresi KOHLBERG: İtaat ve ceza (Evre 1);
  Karşılıklılık (Evre 2)

  EVRE: GEÇ ÇOCUKLUK

  Yaş dönemi: Yaklaşık 6'ıncı yıldan yaklaşık 13'üncü yıla

  Temel Özellikler: Birçok bilişsel süreç yetişkin
  düzeyinde (işlem hızı hariç); oyun grubu

  Bilişsel evre PİAGET: Somut işlem

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: Örtülü dönem

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Çalışkanlık/Aşağılık duygusu

  Ahlak evresi KOHLBERG: İyi çocuk (Evre 3)

  EVRE: ERGENLİK

  Yaş dönemi: Yaklaşık 13'üncü yıldan yaklaşık 20'inci yıla

  Temel özellikler: Erinlikle başlar, olgunlukla biter;
  yüksek bilişsel düzeylere ulaşma; anababadan bağımsızlık;
  cinsel ilişki evreye geçmeden önce çözmek zorunda olduğu
  bir çatışma içerir.

  Bilişsel evre PİAGET: Soyut işlem

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: Genital evre

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Kimlik/Rol karışıklığı

  Ahlak evresi KOHLBERG: Yasa ve düzen (Evre 4)

  EVRE: GENÇ YETİŞKİNLİK

  Yaş dönemi: Yaklaşık 20'inci yıldan yaklaşık 45'inci yıla

  Temel özellikler: Meslek ve aile gelişimi

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Yakınlık/Yalıtılmışlık

  Ahlak evresi KOHLBERG: Toplumsal anlaşma (Evre 5)

  EVRE: ORTA YAŞ

  Yaş dönemi: Yaklaşık 45'inci yıldan yaklaşık 65'inci yıla

  Temel özellikler: Meslekte en yüksek düzey; kendini
  değerlendirme; "boş yuva" bunalımı; emeklilik

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-Toplumsal evre ERİKSON: Üretkenlik/Kendine dönüklük

  Ahlak evresi KOHLBERG: İlkeli evre (Evre 6 ve 7,
  ikiside ender)

  EVRE: İLERİ YAŞ

  Yaş dönemi: Yaklaşık 65'inci yıldan ölüme

  Temel Özellikler: Aileden, başarılardan tad alma;
  bağımlılık; dulluk; kötü sağlık

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: Bütünlük/Umutsuzluk

  Ahlak evresi KOHLBERG: -

  EVRE: ÖLÜM

  Yaş dönemi: -

  Temel özellikler: Özel anlamda bir "evre"

  Bilişsel evre PİAGET: -

  Ruhsal-cinsel evre FREUD: -

  Ruhsal-toplumsal evre ERİKSON: -

  Ahlak evresi KOHLBERG: -

  Kaynak: Ph. G. Zimbardo, Psychology and Life, 1979.

  Psikanalitik geleneğe bağlı bir kuramcı olan Erikson sekiz psikososyal
  evre ayırt eder; birey bunların her birinde başarıyla çözmek zorunda olduğu
  temel bir çatışma yaşar. Erikson'un kuramı, kişinin yaşam süresi
  (life span) boyunca yer alan sürekli bir kişilik gelişimi sürecinden söz
  ederek Freud'un kuramını aşar. Piaget, büyümekte olan çocuğun içinde
  yaşadığı dünyaya nasıl uyum sağladığı sorununu temel olarak alır ve
  dört bilişsel gelişim evresi saptar. Kohlberg, Piaget'i izleyerek, ahlak
  alanında altı evreli bir gelişim kuramı oluşturmuştur.

  Tablo 4'te, yaşam süresinde ortaya çıkan gelişim evreleri belli
  başlı kuramlar açısından, bu evrelerin yaklaşık yaşları ve temel olayları
  belirtilerek gösterilmektedir; Tablo 5 kuramları karşılaştırmaktadır.

  Tablo 5

  Gelişim Kuramları

  BİYOLOJİK KURAMLAR:

  Gelişimin Doğası: Doğa

  Rehber Süreç: Olgunlaşma

  Birey: Etkin

  Gelişimin Biçimi: Evre

  Odak: Yapıda ve davranışta gözlenebilir değişimler

  PSİKODİNAMİK KURAMLAR:

  Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

  Rehber Süreç: Olgunlaşma

  Birey: Etkin

  Gelişimin Biçimi: Evre

  Odak: Kişilik yapısında içsel değişimler

  KOŞULLANMA KURAMLARI:

  Gelişimin Doğası: Kazanım

  Rehber Süreç: Öğrenme

  Birey: Edilgin

  Gelişimin Biçimi: Sürekli

  Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

  BİLİŞSEL TOPLUMSAL ÖĞRENME KURAMLARI:

  Gelişimin Doğası: Kazanım

  Rehber Süreç: Öğrenme

  Birey: Ilımlı etkin

  Gelişimin Biçimi: Sürekli

  Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

  BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARI:

  Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

  Rehber Süreç: Olgunlaşma

  Birey: Etkin

  Gelişimin Biçimi: Evre

  Odak: Zihinsey yapıda içsel değişimler

  BİLGİ-İŞLEM KURAMLARI:

  Gelişimin Doğası: Kazanım

  Rehber Süreç: Öğrenme

  Birey: Etkin

  Gelişimin Biçimi: Sürekli

  Odak: Davranışta gözlenebilir değişimler

  KÜLTÜREL-BAĞLAMSAL KURAMLAR:

  Gelişimin Doğası: Doğa ve kazanım

  Rehber Süreç: Olgunlaşma ve öğrenme

  Birey: Etkileşimci

  Gelişimin Biçimi: Sarmal

  Odak: birey ile toplum arasındaki ilişki

  Kaynak: Hoffman ve ark., 1994


  ...And Justice For All


 6. #6
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  Gelişim alanında "olgunlaşma kuramı" (A. Gesell) ve "etolojik
  kuram" (K. Lorenz ve N. Tinbergen) genellikle biyolojik kuramlar
  olarak adlandırılır. Freud'un "psikoseksüel kuramı" ve Erikson'un
  "psikososyal kuramı" psikodinamik kuramlar çerçevesinde yer alır.
  Bilişsel kuramlar grubunda Piaget'in "bilişsel gelişim kuramı", Kohlberg'in
  "ahlak gelişimi kuramı" ayrıca "toplumsal biliş kuramları",
  "bilgi-işlem kuramları" bulunur. Öğrenme kuramları içinde "koşullanma
  kuramları" (Pavlov, Watson, Skinner) geleneksel kuramlardır,
  bunları "toplumsal öğrenme kuramları" (Dollard, Miller) izler; bu
  grupta en yeni akım "bilişsel toplumsal öğrenme kuramı" (Bandura)
  olarak ortaya çıkar. Gelişim alanında son olarak kültürel-bağlamsal
  kuramlar'ı buluyoruz; Vygotsky'nin "toplumsal-tarihsel kuramı" ve
  Bronfenbrenner'in "ekolojik kuramı" bu grupta yer almaktadır (bk.
  Tablo 5). Bütün bu kuramlar insan gelişiminin düzenli olduğu, dolayısıyla
  davranışın önceden kestirilebileceği sayıltısına dayanırlar.
  Bir ayrıksılık dışında bütün kuramlar bireyi etkin bir varlık olarak
  görürler. Bir kuramın insanın doğasını, gelişimin özünü nasıl gördüğü
  sorusu kuramların değerlendirilmesinde en önemli noktadır (bu temel
  görüşler aşağıda kuramlar karşılaştırılırken açıklanmaktadır).

  Kuramların Karşılaştırılması

  Önceki sayfalarda kısaca özetlediğimiz gelişim kuramlarını burada
  daha ayrıntılı biçimde ele alacak ve aralarındaki ilişkileri de
  araştıracağız. Böylece, gelişimin duygusal, bilişsel, toplumsal boyutları
  arasındaki ihmal edilemez bağları da görmüş olacağız. Bu arada kuramlara
  yöneltilen temel eleştiriler de ortaya konmuş olacaktır. Ancak
  bu ayrıntılara girmeden önce kuramların gerisinde yer alan dünya görüşlerini
  incelemekte yarar görüyoruz. Perlmutter ve Hall'ın (1992)
  belirttiği gibi, gelişimciler, gelişme süreçlerini açıklamaya yönelik
  kuramlarını kurarken insanın doğasına ve davranış süreçlerine ilişkin
  değişik modellere dayanırlar. Her model farklı bir dünya görüşünü
  temel alır ve gelişimi temsil edecek farklı bir analoji kullanır. Böylece,
  gelişimciler tarafından temel alınan dünya görüşü onların gelişimin
  değişik yönlerini tanımlama, araştırma ve yorumlama yollarını etkiler.
  Perlmutter ve Hall bellibaşlı üç model olduğunu söylemektedir:
  Mekanistik, organizmik, diyalektik (başka yazarların başka sınıflamalar
  yaptığı gözden kaçırılmamalı). Onlara göre bu modellerin hiçbiri
  ne doğru ne de yanlıştır; ama herbiri gelişimi anlamada rehber olarak
  kullanılabilir (bk. Tablo 6. Okuyucunun Tablo 5 ile Tablo 6'yı birlikte
  incelemesi yararlı olacaktır).

  Tablo 6

  Gelişime İlişkin Dünya Görüşleri

  BENZETME:

  Mekanistik: Makina

  Organizmik: Organizma

  Diyalektik: Orkestra müziği

  BİREY:

  Mekanistik: Genel olarak edilgin

  Organizmik: Etkin

  Diyalektik: Etkileşimsel

  ODAK:

  Mekanistik: Davranışta gözlenebilir değişimler

  Organizmik: Yapıda içsel değişimler

  Diyalektik: Birey ile toplum arasında ilişki

  DEĞİŞİM TÜRÜ:

  Mekanistik: Niceliksel

  Organizmik: Niteliksel

  Diyalektik: Niceliksel ve niteliksel

  Kaynak: Perlmutter ve Hall, 1992.

  Mekanistik modeller makina benzetmesini kullanır ve gelişimin
  de makinanın işleyişini yöneten yasalar gibi düzenli yasalara bağlı
  olduğunu kabul eder. Gelişimi dış güçler etkiler; davranış geçmişteki
  deneyimlerle ve şimdiki durumlarla biçimlenir. İnsanların duyguları,
  düşünceleri ve eylemleri değişir, ama yapıları değişmez (otuz yaşındaki
  biriyle yedi yaşındakinin bilişsel yapıları farklı değildir). Bu modelde
  davranış uyarılmanın sonucudur, dolayısıyla insanların eylemleri
  çevreye tepkiler doğrultusunda açıklanır. Öğrenme kuramcıları davranışı
  açıklarken ve bazı biliş kuramcıları zihnin işleyişini açıklarken
  bu modeli kullanırlar. Bu yaklaşımda insan edilgin bir varlıktır (ancak,
  bu modelden kaynaklanan "toplumsal biliş kuramı"nda birey
  akılcı bağlamda etkin sayılmaktadır). Organizmik modeller insanı etkin
  ve değişen organizmalar olarak görürler. İnsanlar çevreyle etkileştikleri
  için köklü bir biçimde değişirler. Düşüncedeki gelişme deneyimin
  basit bir sonucu değildir, yapıdaki biyolojik temelli özel bir
  değişimi yansıtır (otuz yaşındaki birinin bilişsel süreçleri yedi yaşındaki
  birininkinden niteliksel olarak farklıdır). Organizmik yaklaşım
  gelişimin hedefiyle ve davranışın örgütlenme biçimiyle ilgilenir; davranışın
  dışsal nedenini değil, bireyin içindeki değişim kurallarını tanıma
  ve tüm sistemi betimleme amacını güder. Bu yaklaşımda birey etkindir,
  etkinliğinin kaynağı da kendisidir. Diyalektik yaklaşım insanın
  sürekli değişen bir çevreyle etkileşim içinde olduğunu kabul eder.
  Gelişim, aralarında hiçbir zaman yetkin bir uyum bulunmayan biyolojik,
  fiziksel, psikolojik ve toplumsal boyutlara sahiptir. Diyalektik
  yaklaşım birey ile toplum arasındaki ilişkiye odaklanır; bireyin gelişimi
  büyük ölçüde tarihsel andaki olaylardan etkilenir (bu nedenle, yüzyılımızda
  doğmuş birinin gelişimi geçen yüzyılda doğmuş birininkinden
  farklı olacaktır). Diyalektik yaklaşımın mekanistik ve organizmik
  yaklaşımların kavramlarını bütünleştirebileceğini ileri süren gelişimciler
  vardır (Perlmutter ve Hall, 1992).

  Şimdi, daha önce sözünü ettiğimiz gelişim kuramlarını birbiriyle
  karşılaştırarak inceleyebiliriz.

  Olgunlaşma kuramı insanoğlunun sırasal bir büyüme (sequential
  growth) gösterdiği ilkesini embriyoloji çalışmalarından almıştır. Embriyonun
  epigenetik olarak bazı evrelerden geçerek büyüdüğü ve bu sıranın
  her zaman sabit olduğu bu çalışmalarda ortaya konmuştur. İşte
  bu embriyolojik modeli çocuk gelişimine uygulayan kişi Arnold Gesell
  (1880-1961) olmuştur. Gesell'e göre, olgunlaşma mekanizması
  doğumdan önce olduğu gibi sonra da gelişimi yönlendirmeyi sürdürür.
  Gelişim hızları açısından çocuklar arasında farklılık olmakla birlikte
  hepsi aynı sırayı izler. Çocuklar, sinir sistemleri yeterli derecede
  olgunlaştığında, oturur, yürür ve konuşurlar. Bu gelişmede öğrenmenin
  çok az katkısı vardır. Ancak Gesell normal gelişim için belirli çevresel
  koşulların da gerekli olduğunu kabul eder. Olgunlaşma süreci herhangi
  bir biçimde zarar gördüğünde normal gelişim de engellenecektir.
  Örneğin embriyo oksijen yokluğuna uğrarsa organların gelişiminde
  ciddi sorunlar görülür. Doğum sonrası gelişimde de çevrenin belirli
  koşulları taşıması gerekmektedir. Örneğin, çevrelerinde yeterli derecede
  uyaran olmayan, yeterli bakım görmeyen kurum çocukları iyi gelişemezler.
  Gesell en önemli çalışmalarını devinim gelişimi alanında
  yapmış, ancak olgunlaşma mekanizmasının bütün gelişimi belirlediğini
  kabul etmiştir. Gesell'e göre çocuk yetiştirmek de olgunlaşma
  ilkesinin tanınmasıyla başlamalıdır. İnsanoğlu dünyaya biyolojik evrimin
  ürünü olan bir programla gelir; anababa belirli kurallara zorlamadan,
  çocuğu kendisinden alacağı doğal ipuçlarına göre eğitmeyi bilmelidir.

  Gesell'i eleştiren kuramcılara göre, çocuğun gelişiminde dış çevre
  iç plandan daha etkilidir. Gesell ayrıca, gelişimdeki yaş normlarını
  çok kesin biçimde verdiği, olabilecek değişiklikleri dikkate almadığı
  için de eleştirilmektedir. Buna karşılık Gesell'in, özellikle bebeğin
  devinim gelişimine ilişkin normları hala çok değerlidir; çocuğun kendini
  ayarlaması, anababanın da buna duyarlı olması ilkesi de geçerliğini
  korumaktadır.

  Psikanalizin gelişim psikolojisine belli başlı katkısı evre kavramıdır.
  Freud (1856-1939) insan gelişiminin çeşitli evrelerini tutarlı bir
  sistem halinde betimleyen ilk bilim adamıdır. Son olarak psikanaliz,
  insanın eylemlerinin ve düşüncelerinin ilk bakışta görüldüğünden daha
  karmaşık olduğunu öğretmiştir bize.

  Psikanaliz kuramı gelişim alanını etkilemiş olmakla birlikte, çağdaş
  gelişimciler genellikle birçok psikanalitik görüşü yetersiz ya da
  yanlış bulmaktadırlar. Örneğin, ilk üç psikoseksüel evrenin yetişkinlikteki
  kişilik gelişimini belirlediği görüşü normal çocukların araştırılmasında
  pek az destek bulmuştur. Ayrıca, yetişkinlikteki kişilik özelliklerinin
  ve davranışların çoğunun sosyo-kültürel çevreden ve gündelik
  yaşamdan etkilendiği konusunda görüş birliği vardır. Psikanalizin
  tarihsel önemi bütün bu tartışmaları başlatan ilk kuram olmasıdır.

  Toplumsal öğrenme kuramının en önemli adı olan Bandura insan
  yaşamında "gözlem yoluyla öğrenme"nin önemini savunur. Gözlemsel
  öğrenme dört süreç içinde gelişir: Dikkat etme, akılda tutma, davranışı
  tekrarlama, pekiştirme ve güdüleme. Aslında bu dört süreç birbirinden
  ayrı değildir, birlikte işler. Bandura bu dört sürece dayanan "model
  alarak öğrenme" olgusunu, daha geniş bir çerçeve içinde asıl
  "toplumsallaşma" süreci açısından değerlendirir. Toplumsallaşma süreci
  içinde bir toplumun üyelerine toplumsal kabul gören davranışlar, cinsiyet
  rolleri öğretilir. Kişi toplumsallaştıkça dış ödül ve ceza sistemlerine
  bağımlı kalmadan kendi iç denetim örüntülerini geliştirir. Kişi kendini
  değerlendirme standartlarını oluştururken gözlemlediği modellerin
  standartlarını örnek alır. Toplumsal öğrenme kuramcıları paylaşma,
  yardımlaşma, işbirliği gibi olumlu toplumsal davranışların da bu modellerden
  etkilendiğini kabul ederler. Sonuç olarak bu yaklaşımda,
  model davranışlar aracılığıyla insana her tür davranışın öğretilebileceği
  ilkesi benimsenmektedir.

  Toplumsal öğrenme kuramcısı Banduranın görüşleri ile bilişsel
  gelişim kuramcısı Piaget'in görüşleri arasında birleşen ve ayrılan noktalar
  vardır. Her iki kuramcı da çocuğu öğrenme süreci içinde oldukça
  etkin ve bilişsel bir varlık olarak kabul eder. Ancak Bandura dış çevrenin
  etkilerini savunurken, Piaget iç güçlerin önemini vurgular. Piaget'e
  göre gelişim, dışardan öğretilenden bağımsız olarak, çocuğun içsel
  ilgi ve merakı sonucu kendi kendine ilerleyen bir süreçtir. Bu süreç
  bazı içsel değişikliklerle evrelerin ortaya çıkmasını sağlar. Daha çok
  çevreci olan Bandura ise Piaget'in görüşlerini iki açıdan eleştirir. Bandura
  ya göre çocuklar çevreye içsel bir merak duydukları için değil,
  pekiştiricilerle özendirildikleri için öğrenir, daha sonra bu dış
  değerlendirmeleri içselleştirirler. Yine Bandura'ya göre çocukların ne
  öğrendiklerini evreler değil izlenen modeller belirler; hatta toplumsal
  öğrenme yöntemleriyle Piaget'in evrelerini değiştirmek bile olanaklıdır.

  Bilişsel gelişimciler dış çevrenin çocuk üzerindeki etkisinin önemini
  kabul etmekle birlikte çocuktan kaynaklanan gelişime de yer vermek
  istemektedirler. Dolayısıyla gelişimciler, Bandura'nın kendiliğinden
  öğrenme olgusunu ihmal edişini eleştirmektedirler. Gelişimcilere
  göre Bandura çok fazla çevrecidir ve bu tutum dikkatimizin çocuktan
  uzaklaşmasına yol açmaktadır (W. Crain, 1980).

  Piaget'e göre zeka gelişimi "sürekli ve ilerleyici bir dengelenme
  sürecidir" ve "gelişimin evreleri ya da düzeyleri birbirini izleyen
  dengelenme basamaklarından oluşur." Gelişim sırasında birbiri ardına ortaya
  çıkan farklı bütünsel yapılar doğuştan değildir, derece derece kurulurlar,
  bir oluşumun sonucudurlar. Zeka esas olarak etkin bir doğaya
  sahiptir. Ruhsal yaşamın hareket noktası bilinç değil, etkinliktir ve
  ruhsal gelişim eylemin derece derece zihinselleşmesinden ibarettir.
  Piaget'e göre, "eylem düşünceden önce gelir." Eylem işlemde içselleşir.
  Pratik zeka kavramsal zeka haline gelir.

  Bilişsel gelişim kuramının belirlediği evreler ile psikanalizin
  belirlediği evreler arasında karşılaştırma yapmak yararlı olacaktır. Piaget
  (1896-1980) daha başlangıçtan itibaren ve araştırmaları boyunca kendi
  bulgularını psikanalizin bulgularıyla karşılaştırmaya çalışmıştır. Sonunda
  Piaget, 1933'deki psikanaliz kongresinde kendi zeka psikolojisi
  ile psikanaliz arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Piaget, duygusal
  gelişimle bilişsel gelişim arasında koşutluk olduğuna, ikisinin de evre
  sistemi aracılığıyla belirlenebileceğine inanmaktadır. Piaget zihinsel
  ve duygusal evreleri sistemleştirmekte ve her zihinsel evreye karşılık
  olan duygusal görünümleri belirtmektedir. Piaget'e göre iki alan arasındaki
  koşutluk açık ve kesindir: Duygusal alan, yapısı zihinsel olan
  davranışın enerji kaynağını oluşturur. Bu düzenleme Piaget'in evre sistemini
  genelleştirmekte ve evre anlayışı kişiliğinin evreleri anlayışı
  haline gelmektedir.


  ...And Justice For All


 7. #7
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  Piaget'e göre Freud'un temel keşiflerinden biri, çocuğun duygusal
  alanın iyi belirlenmiş evrelerinden geçerek gelişmesi, evreler arasında
  yetkin bir sürekliliğin olması olgusudur. Piaget'in Freud'a yönelttiği
  temel eleştiri ise, keşfettiği duygusal olguları yorumlamasının yetersiz
  kalması yönündedir. Piaget'e göre bu yetersizliğin nedeni Freud'un hala
  geleneksel çağrışımcı psikoloji çerçevesinde düşünmesidir. Piaget
  Freud'un keşfettiği temel duygusal olguların kendi evre anlayışıyla ve
  sistemiyle kolayca bütünleştirilebileceği inancındadır.

  Piaget'e göre, gelişimde bilişsel ögeler ile duygusal ögeler birbirinden
  ayırt edilemez. Duygusal alan, zekanın yapılarının değil işleyişinin
  tabi olduğu bir enerji kaynağı rolünü oynar. Gerçekte enerjisiz
  bir yapı ve yapısız bir enerji olamayacağı için, her yeni yapıya bir
  enerji düzenleme biçimi, her duygusal davranış düzeyine de belirli bir
  bilişsel yapı tipi denk düşmelidir. Bu açıdan bakıldığında, Piaget'in
  sistemindeki farklı evreler onlara denk düşen duygusal görünümlerle
  tamamlanabilir. Piaget'e göre gerçeklikte duygusal ve bilişsel davranıştan
  ayrı ayrı söz etmek olanaksızdır; her davranış "aynı zamanda
  hem o, hem öbürü"dür. Bunu kavramak için yapının ve enerjinin dilini
  öğrenmek gerekir. Piaget'in yaklaşımında duygusal gelişim zihinsel
  gelişime bağlıdır. Fakat zeka ile duygu arasında bir doğa farkı vardır:
  "Davranışın enerjisi duygusal alanı ortaya çıkarır; davranışın yapıları
  ise bilişsel işlevleri ortaya çıkarır." Duygusal alan zekanın işleyişine
  müdahale eder, ama yapılar yaratamaz. Piaget'e göre, "Duygusal işlev,
  ona araçlarını sağlayan ve onun hedeflerini aydınlatan zeka olmadan
  hiçbir şey değildir."

  Bilişsel gelişim ile toplumsal gelişim arasında da ilişki kurulabilir;
  bu ilişkiyi belirten en genel kavram "toplumsal biliş" (social cognition)
  kavramıdır. Toplumsal bilişin gelişimi, insani, toplumsal dünyaya
  ilişkin bilişlerin gelişimidir. Bu gelişim, ben'in ben-olmayan'dan,
  kişinin kişi-olmayan'dan ve bir kişinin başka bir kişiden gitgide ayrılması,
  farklılaşması süreci olarak tanımlanabilir.

  Piaget'e göre çocuğu çevre ile ilişkiye sokan etkinlik özümleme
  ve uyma süreçlerini içerir, zeka da bu özne-nesne ilişkisiyle tanımlanır.
  Özne ile nesne arasındaki ilk ilişki ikili olmayan (adüalistik) bir
  farklılaşmamışlık ilişkisidir; bu ilişkide ben ile ben-olmayan arasında
  hiçbir ayırım yoktur. Sonra iki yönlü bir hareketle, yani deneyimin
  değerlendirilmesini sağlayan dışsallaştırma hareketiyle ve zihinsel işleyişin
  bilincini kazandıran içselleştirme hareketiyle, kendi özerklikleri
  ve etkileşimleri içinde öznenin kurulması ve dünyanın kurulması gerçekleşir.
  Piaget'e göre, "zeka ne benin bilinciyle başlar, ne de nesnelerin
  bilinciyle; zeka bunların etkileşiminin bilinciyle başlar ve bu etkileşimin
  iki kutbunun aynı anda birbirine yönelmesiyle, zeka kendi
  kendini örgütlerken dünyayı da örgütler." Başlangıçta her şey özne ve
  onun eylemi üzerinde odaklaşmıştır; sonra derece derece merkezden
  ayrılma (decentration) gerçekleşir, böylece özne diğer nesneler arasında
  bir nesne olur. Piaget'e göre bu gelişimi belirleyen ilke şudur:
  Bütünsel bir benmerkezlilikten nesnelliğe geçiş (Tran-Thong, 1978).

  Flavell'e göre, toplumsal biliş, insani nesnelerin ve onların yaptıklarının
  bilişi anlamına gelmektedir. Bu bilişin içinde ben'e, diğer insanlara,
  toplumsal ilişkilere, örgütlere ve kurumlara, genel olarak insani,
  toplumsal dünyamıza ilişkin algı, düşünme ve bilgi vardır. Toplumsal
  biliş insanları ve insanın yaptıklarını konu edinir. Örneğin makinalar,
  matematik, ahlaksal yargılar insani bilişin konuları ve ürünleridir;
  ama yalnızca sonuncusu insani toplumsal bilişin konusu sayılabilir.
  Toplumsal biliş kesinlikle toplumsal dünyayı ele alır, fiziksel ve
  mantıksal-matematiksel olanı değil. Böylece toplumsal biliş alanındaki
  özel gelişim eğilimleri şu alanlarda ortaya çıkmaktadır: Algılar,
  duygular, düşünceler, niyetler, ben, kişilik, ahlak.

  Bilindiği gibi, Piaget'in kuramı öncelikle çocukların bilişsel
  gelişimiyle ve onların fiziksel dünyanın işleyişini anlayışlarıyla ilgilidir.
  Kuramın temel sayıltısı, insanları ve toplumsal ilişkileri anlamada
  etkili olan bilişsel etkenlerin fiziksel dünyayı anlamada rolü olan
  etkenlerle aynı olduğudur. Piaget toplumsal dünyanın çocuğu fiziksel
  dünyayla aynı biçimde etkilediğini kabul etmektedir. Bu temel kabulleri
  nedeniyle Piaget'in modeli -toplumsal deneyimi gelişimin kaynağı
  olarak kabul etse bile- toplumsal alanla çok az ilgilenmektedir. Günümüzün
  bilişsel kuramcıları ise Piaget'in toplumsal deneyimle ilgili
  görüşünü pek paylaşmamaktadırlar. Onlara göre toplumsal deneyimin
  çocuk üzerindeki etkisi Piaget'in sandığından hem daha farklı, hem de
  daha önemlidir. Toplumsal biliş kavramının ortaya çıkması da işte bunun
  sonucu olmuştur (Vasta ve ark., 1992).


  ...And Justice For All


 8. #8
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  İİ. YETİŞKİNLİK PSİKOLOJİSİ

  Bilimsel yayınlarda "yetişkinlik" terimi genellikle "bebeklik",
  "çocukluk", "ergenlik" terimleri kadar açık ve somut değildir. Örneğin
  Freud, yetişkin yaşamı daha önce oluşmuş kişilik yapısının yüzeyinde
  sadece bir dalgalanma olarak görür. Piaget ergenlikten sonra önemli
  bilişsel değişimlerin oluşmadığını varsayar; Kohlberg ahlak gelişiminin
  erken yetişkinlik yıllarında tamamlandığını kabul eder.

  Bilim dünyası, Erikson, Bühler, Jung gibi psikologları izleyerek,
  yetişkinliğin tek başına duran, ergenlikle yaşlılık arasında ayrımlaşmamış
  bir biçimde yer alan bir evre olmadığını kabul etmeye başlamıştır.
  Yetişkinliğin bir "varlık durumu" olduğu anlayışı, yerini yetişkinliğin
  bir "oluşum süreci" olduğu görüşüne bırakmaktadır.

  :::::::::::::::::

  1. Yetişkinliğin Tanımlanması

  Yetişkin (adult) sözcüğü Latince büyümek (adolescere) fiilinin
  geçmiş zaman ortacından türemiştir, dolayısıyla "yetişkin" bir kişi
  "büyümüş" bir kişi sayılır. Buradaki tanım sorunu, yetişkinin sadece
  fiziksel özellikler bakımından değil, psikolojik özellikler bakımından
  da dikkate alınması gereğinden doğmaktadır. Yetişkin kişinin fiziksel
  ve psikolojik bakımdan olgunlaşmış olduğu varsayılır. Oysa fiziksel
  olgunlaşmayı ölçmek güçtür, psikolojik olgunlaşmayı tanımlamak bile
  güçtür, çünkü birtakım psikolojik süreçler yaşlılık yıllarına dek gelişmeyi
  sürdürmektedir. Fiziksel ve psikolojik olgunlaşmayı ölçme güçlüğü
  nedeniyle birçok gelişimci sorunu atlamış ve sadece yaş düzeyine
  dayalı bir tanımı benimsemiştir. Oysa yaş ve yaş sınırları konusunda
  da bir anlaşmanın olduğu söylenemez.

  Birçok toplumda yetişkinliğin başlangıcı, öğrenim yaşamını bitirmiş,
  tam-zamanlı bir işe girmiş ve evlenmiş olmakla tanımlanmaktadır.
  Bununla birlikte, bir yetişkin olmak toplumun farklı kesimleri için
  çok farklı bir konudur. Üstelik yetişkinliğin kendisi de toplumdaki
  farklı yaş grupları için farklı anlamlara gelir. Yetişkinlik bir tek değil
  birçok yaşantı içerdiği için herkesin yetişkinlik anlayışı önemli ölçüde
  farklılaşır. Halkın yetişkinlik konusundaki duyguları, tutumları ve
  inançları toplum içinde yetişkin olan bireylerin oranından da etkilenir.
  Günümüzde gençliğe yönelik vurgulamanın çeşitli koşullar düzeldikçe
  gelecekte yetişkinliğe yöneleceği beklenebilir.

  Öte yandan, yetişkinliğin yaşlılıkla, biyolojik ve toplumsal değişimle
  bir tutulması da ortak bir yönelimdir. "Biyolojik yaşlanma", insan
  organizmasının yapı ve işleyişinin zaman içindeki değişimlerine
  dayanır. "Toplumsal yaşlanma" ise, bir bireyin zaman içinde rolleri
  üstlenmesindeki ve terketmesindeki değişimlere dayanır. Bir birey,
  doğumdan ölüme, hem toplum tarafından düzenlenmiş evrelerden,
  hem de biyolojik evrelerden geçer. Dolayısıyla, bireyin yaşam döngüsü
  geçiş noktalarıyla işaretlenmiştir. Toplumun gözünde yaş, yaşam
  süresindeki belirli noktalarla bağlantılı bir davranış beklentileri dizisidir.
  Toplum, değişik yaşlarda olunacak ve yapılacak uygun şeyleri tanımlar,
  buna "yaş normları" adı verilir. Örneğin bir erkek ya da kadın
  için "en uygun" evlenme, okulu bitirme, çocuk sahibi olma, emekliye
  ayrılma yaşını toplum belirler. Bireyler kişisel isteklerini (kendi
  içselleşmiş yaş normlarını) toplumun yaş normlarına uydurmaya yönelirler.

  Yaş normları bir role ilişkin "resmi" kurallarla düzenlendikleri
  zaman çok açıktırlar. Örneğin, seçimlerde oy verme yaşı, emekliye
  ayrılma yaşı böyledir. Yaş normları değişik yaşlara uygun roller konusundaki
  beklentiler açısından ise "gayriresmi" olurlar; kişilerin bazı etkinlikler
  için "çok genç", "çok yaşlı", "tam yaşında" olduğunu söylemek g
  gibi. "Yaşına göre davran!" uyarısı yaşam beklentilerinin çoğunu etkiler.


  ...And Justice For All


 9. #9
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  2. Yetişkinliğin Evreleri

  Evre kuramcıları çocuk gelişimi gibi yetişkin gelişiminin de birbirini
  izleyen evrelerden oluştuğunu kabul ederler. 1970'lerde Daniel
  J. Levinson ve Yale araştırmacıları yetişkinlikteki gelişim evrelerini
  saptamaya çalıştılar ve erkek yetişkinin gelişiminde altı evre saptadılar.
  Levinson ve arkadaşları yetişkinliğin tcmel görevinin yaşamboyu
  süren bir yapı yaratmak olduğunu kabul ederler. Bir erkek, yeni
  bir yapı yaratarak ya da eskisini yeniden değerlendirerek yaşamını dönem
  dönem yeniden kurmalıdır. Levinson'un, Erikson'un psikososyal
  kuramına dayanan gelişim kuramında yerleşik evreler ile geçiş evreleri
  birbirini düzenli bir sıra içinde izler. Yerleşik evrelerde insanlar
  amaçlarını az çok sakin bir biçimde izlerler; geçiş evrelerinde ise insanın
  yaşam yapısında büyük değişimler olur.

  İlerde açıklanacağı gibi, Levinson'un evre kuramında temel kavram
  yaşam yapısı kavramıdır. Yaşam yapısı, bireyin topluma girme
  yolları (roller, üyelikler, ilgiler, yaşam üslubu, amaçlar), aynı zamanda
  bireyin yaşadığı kişisel anlamlar, düşlemler, değerler olarak tanımlanır.
  Bu kuram ilk ve orta yetişkinlikte ortaya çıkan çeşitli evreleri ve
  geçişleri saptamaktadır. Betimlenen yaşam akışı, huzurlu ya da kargaşalı
  olabilen geçişlerle kesintiye uğrayan görece kararlı dönemlerden
  oluşmaktadır. Geçiş'ler bir insanın yaşamını yeniden değerlendirmesine
  ve varolan ya da yeni bir yaşam yapısına yeniden bağlanmasına
  ilişkin bir bunalımı içerir. Yeni bir yaşam yapısı seçilirse meslekte,
  yaşam üslubunda, evlilikte dramatik değişimler olabilir. Levinson'un
  erkek yetişkinin gelişimi dönemleri tablosu aşağıda yer almaktadır
  (Tablo 7).

  Levinson'un erkek yetişkinin gelişim dönemlerine ilişkin açıklamaları
  şöyledir:

  a. Aileden ayrılma. Onlu yılların sonu ve yirmilerin başlarında
  başlayan bu dönem, aile odaklı ergen yaşamı ile yetişkin dünyasına
  girme arasındaki geçiş dönemidir. Genç erkek askerlik ya da üniversite
  gibi bir geçiş kurumu seçebilir ya da evde kalmayı sürdürerek
  çalışmaya koyulabilir. Bu dönem sırasında ailede kalmak ile dışarıya
  gitmek arasında hemen hemen eşit bir denge vardır. Ailenin sınırını
  tam olarak aşmak temel bir gelişim görevidir. Çünkü bu değişiklik
  yeni roller edinmeyi, yaşam düzenlemeleri yapmayı, daha özerk ve sorumlu
  olmayı gerektirir. Bu dönem aşağı yukarı üç-beş yıl sürer.

  Tablo 7

  Yetişkinin Gelişim Dönemleri

  Dönemler - Yaşlar

  Aileden ayrılma; aileden bağımsız olma çabası - 16-18'den 20-24'e

  Yetişkin dünyasına katılma; yeni bir ev, yetişkin
  rollerinin keşfi ve üstlenilmesi, ilk yaşam yapısının
  biçimlendirilmesi - 20'lerin başlarından 28'e

  Otuz yaş geçişi; yaşam yapısının yeniden
  değerlendirilmesi - 28'den 30'a

  Durulma; kararlı bir yuva kurma, başına buyruk
  olma - 30'ların başlarından 38'e

  Orta yaş geçişi; yaşam yapısının yeniden
  değerlendirilmesi - 38'den 40'ların başlarına

  Orta yetişkinliğin kararlılık kazanması - 40'lann ortaları

  Kaynak: Levinson ve ark., 1974. Aktaran Liebert ve
  Wicks-Nelson, 1981

  b. Yetişkin dünyasına katılma. Bu dönem erkeğin yaşamında
  ailesinin odak noktası olmaktan çıkmasıyla başlar. Yetişkin arkadaşlar,
  cinsel ilişkiler ve çalışma yaşamıyla erkek kendini bir yetişkin olarak
  tanımlamaya başlar. Bu yeni tanım ona, onu geniş topluma götürecek
  geçici yaşam yapısını biçimlendirme olanağını verir. Bu dönem
  sırasında erkek, yetişkin rollerini, sorumluluklarını keşfeder ve üstlenir.
  Bir iş kurabilir, bir meslek geliştirebilir, sonra onu terkedebilir;
  otuz yaş dolaylarında, yaşamına daha fazla düzen ve kararlılık getirmesi
  konusunda baskılar artıncaya dek, bunalımını artıran bir başıboşluğa
  kapılabilir.

  c. Durulma. Bu dönem genellikle otuzlu yılların başlarında
  başlar. Erkek, toplum içindeki yerini almış, bir yuva kurmuş, uzun
  süreli planlar yapmış ve bunların peşine düşmüş, geleceğine ilişkin bir
  görüş, bir düş geliştirmiştir. Sonraki yıllarda yaşam çizgisinde temel
  değişiklik, düş kırıklığına uğrama, aldanma ya da ilk düşe yeterince
  ulaşamama ile ortaya çıkar.

  d. Başına buyruk olma. Bu dönem otuzlu yılların ortasıyla
  sonları arasında ortaya çıkar, erken yetişkinliğinin en yüksek noktasını
  ve geleceğin başlangıcını temsil eder. Bu dönemde erkek, ne elde etmiş
  olursa olsun yeterince bağımsız olmadığını düşünür. Üstündekilerin
  otoritesinden kurtulmak ister, genellikle üstlerinin kendisini çok
  fazla kontrol ettiklerini ve ona çok az serbestlik tanıdıklarını düşünür.
  Kendi kararlarını verebileceği ve işi gerçekten yürütebileceği zamanı
  sabırsızlıkla bekler. Eğer birlikte çalıştığı daha deneyimli bir arkadaşı
  ya da patronu varsa, bu dönemde onlardan uzaklaşır. Bu dönemde erkekler
  toplum tarafından, en çok değer verdikleri rolleri içinde tanınmak
  isterler. Önemli bir ilerleme, terfi ya da bir başka yolla tanınmak
  isterler.

  e. Orta yaş geçişi. Bu dönem, daha kararlı iki dönem arasına
  gelişimsel bir geçiş dönemi, dönüm noktası, sınırdır. Bu dönem
  çoğunlukla erkek kırklarındayken ortaya çıkar ve erkek başarılı da başarısız
  da olsa gerçekleşir. Bir erkek son derece başarılı olabilir, yine
  de bir boşluk ve acı bir tat duyar. Eğer başarısızsa bir türlü köşeyi
  dönememenin acısını yaşar. Genel olarak, "şimdi elimde ne var?" sorusu
  ile "gerçekten istediğim ne?" sorusu arasındaki farklılık erkekte bir
  ruh arayışı ara dönemi yaratır.

  f. Yeniden kararlılık kazanma. Kırk beş yaş dolaylarında orta
  yetişkinlik yaşamına temel oluşturacak yeni bir yaşam yapısı biçimlenmeye
  başlar ve üç-dört yıl sürer. Bu, son gelişim dönemi değildir,
  ancak Yale araştırmacılarının incelediği son dönemdir. Bu dönem, yeniden
  meydan okunan, yeni bunalımların yaşandığı, benliğe yönelik
  tehdidin oluştuğu bir dönemdir. Freud, Jung, Goya, Gandhi gibi erkekler
  derin bir orta yaş bunalımı yaşamışlar ve bundan müthiş yaratıcı
  kazançlar elde etmişlerdir. Dylan Thomas, F. Scott Fitzgerald,
  Sinclair Lewis gibi erkekler ise bu bunalımla başa çıkamamışlar ve
  bundan zarar görmüşlerdir (Vander Zanden, 1981).

  Yetişkin gelişimi konusunun gitgide daha fazla ilgi çekmesine
  karşın, yetişkin kadının gelişim evrelerinin henüz pek araştırılmamış
  olduğu söylenebilir. Levinson'un erkek yetişkinin gelişiminde saptadığı
  evrelerin kadın yetişkine uygulanamayacağı da açıktır. Kadına
  yüklenen geleneksel rollerin günümüzde hızla değişmesi ve yerini daha
  çağdaş rollere ve anlayışlara bırakmasıyla, kadının yetişkinlik deneyiminin
  artık erkeğinkinden çok farklı olacağı, dolayısıyla farklı bir
  evreler kuramını gerektireceği söylenebilir.

  Nitekim, araştırmalar kadınların da benzer evrelerden, ama birtakım
  önemli farklılıklarla geçtiklerini göstermektedir. Örneğin, kadınlar
  otuzlu yaşlarında "durulma" yerine yaşam yapılarına yeni bağlanımlar
  getirmeyi denemektedirler.

  Öte yandan, yetişkin gelişiminde evre yaklaşımının yetişkin yaşamını
  aşırı ölçüde basitleştirdİği ileri sürülmektedir. Bernice L. Neugarten
  bu sava üç kanıt getirmektedir. Birincisi, yaşam olayları zaman
  dizisinin gitgide daha az düzenli olması ve genel çizgilerin daha akıcı
  bir yaşam döngüsüne yönelmesidir. İkincisi, her yaştan yetişkinlerin
  bildirdiği psikolojik temaların, tek bir sabit düzen içinde tipik bir biçimde
  gelişmeyen ve durmadan yeni biçimlerde ortaya çıkan temalar
  olmasıdır. Üçüncüsü, yaşam süresi boyunca pek çok içsel değişimin
  evreye benzemeyen biçimde yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır.

  Lawrence Kohlberg, doğru bir evre kuramının şu dört niteliği taşıdığını
  savunmaktadır: 1) Bir evre kuramı gelişimin belirli noktalarında
  yer alan yapılarda niteliksel farklılıklar içerir. 2) Bu farklı yapılar
  bireysel gelişimde değişmez bir sıra, düzen ya da ardarda geliş
  gösterir; kültürel etkenler gelişimi hızlandırabilir, yavaşlatabilir ya da
  durdurabilir, ama sırasını değiştiremez. 3) Farklı bir yapıyı oluşturan
  değişik ögeler bütünleşmiş bir yanıtlar demeti olarak ortaya çıkarlar.
  4) Evreler hiyerarşik bir bütünleşme gösterirler; daha yüksek evreler
  daha aşağı evrelerdeki yapıların yerini alır ya da onlarla bütünleşirler.

  Neugarten doğru bir evre kuramının bu niteliklerinin genellikle
  yetişkinliğe uygulanamayacağını ileri sürmektedir. Çünkü niteliksel
  değişimleri farketmek çoğu zaman güçtür; katı bir biçimde belirlenmiş
  biyolojik bir zaman düzeni yoktur; önemli yaşam olayları çocukluktakinden
  daha değişken bir düzen içinde ortaya çıkar.

  Levinson da, bir evre kuramının yetişkinlerin bir dizi evre içinde
  değişmez adımlarla ilerledikleri anlamına gelmediğini kabul etmektedir.
  Bir insanın yaşamındaki değişimin derecesi ve hızı kişilikten ve
  çevresel etkenlerden etkilenir. Levinson, insanların farklılığı nedeniyle
  yetişkinlikteki gelişimin düzenden yoksun olduğunu ileri sürenlere
  de katılmamakta, görevinin insanların yaşamının zaman içindeki açılımının
  temel ilkelerini bulmak olduğunu savunmaktadır (Vander Zanden, 1981).


  ...And Justice For All


 10. #10
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  3. Yetişkinlik Kuramları

  Bu bölümde aktarılacak kuramlar, aslında tüm yaşam döngüsünü
  açıklayan ama (örneğin Freud ya da Piaget'den farklı olarak) yetişkinlik
  yıllarıda da önemle eğilen kuramlardır.

  a. Bühler'in İnsan Yaşamının Akışı Kuramı.

  Charlotte Bühler ve öğrencileri yaşam akışını (life course) 1930'larda
  Viyana da topladıkları yaşam öyküsü ve özyaşam öyküsü verilerini
  kullanarak incelemişlerdir. Yaşam döngüsünde meydana çıkan
  olaylar, tutumlar ve başarılardaki değişimlere dayanan evrelerin düzenli
  akışını ortaya koyan bir yöntembilim geliştirmişlerdir. Aynı zamanda,
  yaşamöykülerinde ortaya çıkan yaşam akışı ile biyolojik yaşam
  akışı arasındaki koşutlukla da ilgilenmişlerdir. Böylece beş biyolojik
  dönem saptamışlardır. 1) İlerleyici büyüme, 15 yaşına kadar; 2)
  Büyümenin cinsel üretme yeteneğiyle birlikte sürmesi, 15-25 yaşlar; 3)
  Büyümede kararlılık, 25-45 yaşlar; 4) Cinsel üretme yeteneğinin yitirilmesi,
  45-65 yaşlar; 5) Gerileyen büyüme ve biyolojik iniş, 65 yaş ve ötesi.

  Tablo 8

  Bühler'in Yaşam Dönemleri

  Yaşlar - Dönemler

  0-15 - Evdeki çocuk, kendi belirlediği amaçlardan yoksun.

  15-25 - Genişleme hazırlığı ve kendi belirlediği amaçları deneme.

  25-45 - Yükselme: Amaçlannı özel ve kesin biçimde kendinin belirlemesi.

  45-65 - Bu amaçlar için çabalamanın sonuçlarını kendinin değerlendirmesi.

  65 ve sonrası - "Doyum ve başarısızlığın yaşanması: Kalan yıllarının
  süregiden uğraşlarla veya çocukluğun gereksinim giderici yönelimlerine
  geri dönüşle geçirilmesi."

  Kaynak: A.J. Horner, 1968, aktaran Kimmel, 1974.

  Dört yüz yaşamöyküsünün incelenmesine dayandırdıkları araştırmalarında
  Bühler ve ekibi, bu beş biyolojik döneme karşılık olan
  beş yaşam dönemi önermişlerdir.

  Bühler'in öğrencilerinden Frenkel gelişimsel ilerlemeyi aşağıdaki
  biçimde açıklamaktadır:

  "Çocukluktan -yaşamın birinci döneminden- yeni
  kurtulmuş genç insan yaşamı konusunda ilk planları yapar
  ve ilk kararları alır; bu, ergenlikte ya da hemen sonrasında
  gerçekleşir. Hemen ardından yaşamın ikinci dönemi başlar.
  Bu dönem genç insanın gerçeklikle karşılaşma -temas kurma-
  isteğiyle nitelenir. İnsanlarla ve mesleklerle ilişkisi bu
  amaca dönüktür. Kişiliğinde bir 'genişleme' olur. Yaşamının
  ne getireceğini öğrenebilmek için tutumlarında gösterdiği
  geçicilik de karakteristiktir. İkinci dönemin sonunda bireyler
  yaşama karşı kesin bir tutum sahibi olmuşlardır. Üçüncü
  dönemde canlılık hala en yüksek noktasındadır, ama artık
  belirli bir yön ve özellik kazanmıştır. Bu nedenle bu dönem
  çoğu zaman öznel deneyimlerin en yoğun olduğu dönem
  olma özelliğini taşır. Dördüncü döneme geçiş genellikle bir
  bunalımla kendini gösterir, çünkü bireyin gittikçe açılan
  güçleri bu noktada duraklamaya başlamıştır, fiziksel yeteneğe
  ya da biyolojik gereksinmelere bağlı birçok şeyden
  vazgeçmesi gerekmiştir. Biyolojik eğrideki ve onunla bağlantılı
  etkinliklerdeki düşüşe karşın, bu dönem yaşamın
  üretkenliği ve yararları konusunda yükselen bir ilgi çizgisi
  gösterir. Beşinci dönem en çok sözü edilen dönem olarak,
  ölümün yakınlaşması, yalnızlık yakınmaları nedeniyle dinsel
  sorunların ağırlık kazandığı dönemdir. Bu son dönem
  genellikle geçmişe ilişkin yaşantılar ve geleceğe ilişkin düşüncelerle,
  yani ölümün yaklaşmasına ve insanın geçmiş
  yaşamına ilişkin düşüncelerle doludur." (Frenkel, 1936)

  Bühler'in görüşü, büyüme, kararlılık kazanma ve inişe geçme gibi
  biyolojik süreçler ile, etkinlik ve başarılarda genişleme, yükselme
  ve daralma gibi psikososyal süreçler arasındaki koşutluğu vurgular.
  Çoğu zaman biyolojik eğri psikososyal eğriden daha ilerdedir; bu, zihinsel
  yeteneklerine güvenen bir insanın fiziksel güçleri inişe geçmeye
  başladıktan sonra bile daha yıllarca yüksek bir üretkenlik düzeyi
  sürdürmesi durumunda doğrudur.

  Bühler, kuramın yeniden düzenlenmesinde, bir bireyin kendi yaşamı
  için amaçlar saptaması sürecini vurgulamaktadır. Böylece bu gelişim
  sıralaması yaşamın farklı dönemlerinde bir bireyin amaç saptamadaki
  farklı bakış açılarını da yansıtmaktadır. Örneğin, yükselme
  döneminde özdoyuma ideal biçimde yol gösteren amaçlar yaşamın ilk
  on yılında derece derece kurulmaktadır; bazı enerjik insanlar bu
  amaçları dördüncü dönemde yeniden gözden geçirebilir ve yeni amaçlar
  saptayabilirler; fakat birçok insan için yaşamın ikinci yarısında
  amaçlar büyük olasılıkla durağanlık ve emeklilikle yer değiştirir.

  Kuhlen bu büyüme, yükselme ve daralma kuramını biraz değiştirdi.
  Kuhlen'e göre büyüme-genişleme güdüleri (başarı, güç, yaratıcılık
  ve kendini gerçekleştirme) bireyin davranışına yaşamının ilk
  yarısında egemendirler; bunlar, göreli olarak doyuruldukları (başarı
  ya da seks gereksinmesinde olduğu gibi) ve kişi yeni toplumsal konumlara
  geldiği için (anne olmak ya da bir kuruluşun başkanı olmak
  örneklerinde olduğu gibi) kişinin yaşamı boyunca değişebilirler. Kuhlen,
  yaşın ilerlemesiyle birlikte gereksinmelerin "doğrudan" doyurulmasının
  yerini "dolaylı" ya da "başkalarının doyumu ile" doyurulmasının
  aldığını belirtmektedir. Dolayısıyla insanın yaşam döngüsü
  bir "genişleme ve daralma eğrisi" olarak nitelenebilir.

  Kuhlen'in açıklama modelinde, yaşamın ikinci yarısında anksiyete
  ve tehdit daha önemli bir güdülenme kaynağı olmaktadır. Bu, genişlemenin
  sona ereceğini hissettiği ve yerine konmaz yitimlerle karşılaştığı
  orta yaşlarda başlayabilir. Kuhlen, ilerleyen yaşla birlikte bireylerin
  daha az mutlu olduğunu, kendilerini daha olumsuz gördüklerini
  ve özgüvenlerini yitirdiklerini belirten pek çok araştırmadan söz
  etmektedir; yaşlı insanlardaki anksiyete belirtilerinin artışı dikkati
  çekmektedir. Bu veriler, erkeklerle ve aşağı sınıftan kişilerle
  karşılaştırıldığında, kadınların ve yukarı sınıftan kişilerin yaşlanmaktan
  daha fazla etkilendiğini göstermektedir.

  Özet olarak, yetişkin gelişimine ilişkin bu görüş, yaşam döngüsünün
  iki genel eğilim içinde görülebileceğini belirtmektedir: Büyüme-genişleme
  ve daralma. Yaşamın ortalarında bir yerde bu iki karşıt
  eğilim arasında büyük bir dönüm noktası yer alabilir. Bühler bu dönüm
  noktasını, orta yılların -yaklaşık 40-45 yaşlar- yükselme dönemini
  izleyen kendini değerlendirme döneminde görmektedir. Kuhlen
  bu dönüm noktasının daha az belirgin olduğunu söylemektedir; bu
  nokta, ilk büyüme-genişleme güdülerinin doyurulması sonucu yeni
  güdülerin ortaya çıkması olabilir, fiziksel ve toplumsal yitimler sonucu
  ortaya çıkabilir, belirli bir duruma "kapanmış olma" duygusundan
  doğabilir, yaşamın yarısını yaşamış olmanın sonucu olabilir. Büyük
  olasılıkla, bu dönüm noktası biyolojik, psikolojik ve toplumsal etkenlerin
  etkileşiminden doğmaktadır. Bühler, araştırmaları sonucunda,
  amaç saptamadaki -ya da güdülenmedeki- bu değişiklik kadar önemli
  bir diğer konunun da, bireyin amaçları doğrultusunda doyuma ulaşıp
  ulaşmadığını değerlendimmesi olduğunu belirtmektedir; bu değerlendirme,
  yaşlılık uyumsuzluğunda biyolojik gerileme ve güvensizlikten
  çok daha etkili (kritik) olmaktadır.


  ...And Justice For All


 11. #11
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  b. Jung'un Yaşam Evreleri Anlayışı

  Bühler'in yaşam döngüsüne ilişkin görüşü sistemli yaşamöyküsü
  incelemelerine, Kuhlen'inki görgül araştırmalara dayanırken, Jung'un
  yaşam evrelerine ilişkin görüşü öncelikle klinik çalışmalarına ve kendi
  psikoloji kuramına dayanmaktadır. Jung yaşam evrelerini açıklamaya
  "gençlik" ile başlar ve bu evreyi erinlik sonrasından orta yıllara (35-40
  yaşları) dek uzatır. Jung psyche'nin sorunlarına eğilmiş, ancak çocukluğu
  bu incelemeye katmamıştır. Jung'a göre çocuk, anababasına, eğitimcilere
  ve doktorlara sorun olabilir, ama çocuğun kendi sorunları
  yoktur; yalnızca yetişkin "kendi hakkında kuşkular duyabilir".

  Gençlik dönemi, çocukluğun cinsel içgüdü ve aşağılık duygularına
  ilişkin düşün terkedildiği ve genel olarak yaşam ufkunun genişlediği
  dönemdir. Bundan sonraki önemli değişik 35-40 yaşları arasında
  başlar. Jung bu değişimi şöyle anlatır:

  "Başlangıçta bu değişim belirgin ve bilinçli değildir.
  Daha çok, değişimin dolaylı belirtileri bilinçdışında meydana
  gelen değişimden kaynaklanırlar. Çoğu zaman, sanki kişinin
  karakterinin yavaş yavaş değişmesi gibidir. Bazen çocukluktan
  beri kaybolmuş bazı özelliklerin su yüzüne çıktığı
  görülür, bazen kişinin önceki eğilim ve ilgileri zayıflar
  ve yerini yenilerine bırakır. Bazen de tersine -bu çok sık
  olur- kişinin inanç ve ilkeleri, özellikle ahlaki olanlar güçlenir,
  gittikçe sertleşir ve 50 yaş dolayında birey hoşgörüsüzlük
  ve fanatiklik dönemine girer; sanki bu ilkelerin varlığı
  tehdit altındadır ve onları daha bir güçle korumak gerekmektedir."
  (Jung, 1933)

  Jung, nörotik hastalıkları, "gençlik evresinin psikolojisi"nin orta
  yıllara taşınmak istenmesi olarak görür -tıpkı gençlikteki nörotik
  rahatsızlıkların çocukluğu terk edememekten kaynaklanması gibi-.
  Yaşlılıkta ise Jung, "psyche'de derin ve garip değişimler" görür. İnsanlarda
  özellikle psyche alanı içinde karşıtlarına doğru değişme eğilimi
  vardır. Örneğin yaşlı erkekler gittikçe daha "dişil", yaşlı kadınlar
  da gittikçe daha "eril" olmaktadırlar. Jung, "yaşamın çelişkisini pekiştiren
  güçlü bir içsel süreç"ten söz eder. Genel olarak Jung, "yaşamın
  öğleden sonrasını sabah programına göre yaşayamayacağımızı"
  ileri sürer, "sabah büyük olan akşamüstü küçülecek ve sabah doğru
  olan akşamüstü yalan olacaktır."

  İnsan yaşamının ileri yaşlara dek sürmesinin çocuklara bakmak
  gibi bir amacı olmalıdır. Ancak bu görev de yerine getirildikten sonra
  yaşamın amacı ne olacaktır'? Bu amaç Batı toplumlarında sıklıkla görüldüğü
  gibi gençlerle rekabete girmek midir? Jung, birçok ilkel toplumlarda
  yaşlı insanların bilgelik kaynağı olduklarını, "kavmin kültürel
  mirasını dile getiren gizlerin ve yasaların bekçileri" olarak görev
  yaptıklarını belirtir. Buna karşılık modern insan, yaşama ilişkin belirli
  bir amacı ve anlayışı olmadığı için, ileriye bakacağına yaşamın ilk
  yarısına takılıp kalmaktadır. Jung, pek çok insanın ileri yaşlara
  doyurulmamış isteklerle ulaştığını, ancak geriye bakmalarının tehlikeli
  olduğunu ve geleceğe ilişkin bir amaç edinmeleri gerekğini savunur.
  Bütün büyük dinlerin ölümden sonra da bir yaşam vadetmeleri bu
  yüzdendir ve insanların yaşamlarının ikinci yarısında da bir amaç
  edinmelerini sağlar. Jung, ölümde bir amaç bulmanın sağlıklı olduğunu
  ve bundan kaçınmanın yaşamın ikinci yarısını amaçtan yoksun
  bırakarak sağlıksız kıldığını ileri sürer. Jung, yaşamın ikinci yarısında
  bireyin dikkatinin kendi iç dünyasına yöneldiğini ve bu iç keşfin yaşama
  bütünlük ve anlam kazandırarak ölümü kabullenmede yardımcı olduğunu savunur.

  Özetle, Jung'a göre kişilik, yaşam döngüsünün birinci ve ikinci
  döneminde farklı yönlerde gelişir. Birinci dönemde birey dış dünyaya
  doğru açılır, dış dünyayla ilişki kurma kapasitesini geliştirir, toplumsal
  ödüller kazanmaya çalışır. Ayrıca, böyle davranmak kadın ve erkek
  cinsel kimliğinin geliştirilmesi için de gereklidir. Bu dönemde tek
  yanlılık bir bakıma gerekli, hatta zorunludur. Genç insanların iç doğalarıyla
  ilgilenmelerinin bir yararı yoktur; görevleri şimdilik yalnızca
  dış dünyanın istemlerini karşılamaktır.

  Ruhsal yaşamda 40 yaşına doğru başlayan değişimde birey artık
  hedeflerinin ve hırslarının önemini yitirdiğini hisseder, kendisini durgun,
  çökkün ve eksik olarak algılar. Jung'a göre bu olgu toplumsal başarı
  kazanmış insanlarda bile gözlemlenebilir, çünkü bu toplumsal
  başarılar kişilikte yaşanmadan kalan özelliklerin bedeli olarak kazanılmıştır.
  Ancak insan bu bunalımdan çıkış yolunu bulabilir. Bilinçdışı
  kişiyi iç dünyasına dönmesi ve yaşamın anlamını araştırması için
  yüreklendirir. Bu dönemde enerjimizi dış dünyayla başetme çabasından
  uzaklaştırıp iç dünyamızda odaklaştırmaya başlarız. Böylece ne
  zamandır gerçekleştirilmemiş gizilgüçlerimizi tanımak için bilinçdışını
  dinlemeye yöneliriz.


  ...And Justice For All


 12. #12
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  c. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı

  Erikson'un insan gelişimi kuramı da öncelikle klinik gözlemlerine
  ve kuramsal psikolojisine dayanır. Yine de bu kuram bu konuda
  bugüne kadar ileri sürülmüş en kapsamlı açıklamadır. Bunun nedeni,
  Erikson'un tüm yaşam boyunca gelişimin çeşitli yönleri (bilişsel, duygusal,
  toplumsal yönleri) arasında bağlantılar kurabilmiş ve disiplinlerarası
  bir kuram geliştirebilmiş olmasıdır. Erikson'un bu başarısı
  meslektaşlarının -aşağıda kendi sözleriyle aktarılan- tanıklığıyla da
  vurgulanmaktadır:

  "Psikososyal evreler sırası içinde içgüdüsel güçlerle
  organizma tarzlarının bağlantısını açıklamaya çalıştık. Listelenen
  evrelerin kesin sayısında ya da kullanılan bütün terimlerde
  ısrar edemesek bile, formüle edildikleri zaman disiplinlerarası
  kabul gören bazı gelişim ilkelerini vurguladık;
  açıkçası, şemamızın genel kabulü için diğer bazı (daha önce
  sözü edilen) disiplinlere bağlı olmak durumundayız. Psikolojik
  yönde ise, gerçek dünya ile kesin ve kavramsal ilişki
  kapasitesi olan ve her evrede gelişen bilişsel büyüme'nin
  geçerli gücü vardır. Bu Hartmann'ın (1939) tanımladığı anlamda
  en vazgeçilmez bir "ego aygıtı"dır. Böylece, Piaget'in
  tanımladığı anlamda zekanın "duyusal-devinimsel" yönleri
  ile temel güven, "sezgisel-simgesel" yönler ile oyun ve
  girişim, "somut-işlemsel" başarı ile çalışkanlık duygusu ve
  son olarak "soyut işlemler" ve "mantıksal evirmeler" ile
  kimlik gelişimi arasındaki ilişkiyi izlemek yararlı olabilir.
  Burada belirtilenleri bazı disiplinlerarası toplantılarda sabırla
  dinleyen Piaget, daha sonra, kendi evreleri ile bizimkiler
  arasında en azından çelişki görmediğini kabul etmiştir.
  Greenspan, "Piaget'in; Erikson'un, Freud'un kuramının psikososyal
  yönlere uzantısı olan kuramına oldukça sempati
  duyduğunu" (1979) belirtmiştir. Ve ondan şunu nakletmektedir:
  "Erikson'un evrelerinin en büyük başarısı, kesinlikle,
  Freud'un mekanizmalarını daha genel davranış tipleri içine
  yerleştirerek önceki kazanımların sonraki düzeylerle sürekli
  olarak bütünleşmesini göstermeye çalışmasıdır (Piaget,
  1960)" (Erikson, 1982).

  Erikson'un epigenetik kuramı da Freud'un psikanalitik kuramı
  gibi çocukluk gelişimine ağırlık verir ve ilk dört evresi büyük ölçüde
  Freud'un çocukluk evrelerinin genişletilmiş biçimidir. Bu nedenle aşağıda
  yalnızca -ergenliği de içine alan- son dört evre özetlenecektir.

  - Kimliğe karşı rol karmaşası. Erikson'un beşinci evresi, erinliğin
  başlamasıyla birlikte, bireyin toplumsal bir gereksinme olarak
  yaşamdaki rolünü tanımlaması çabasıyla başlar ve genellikle öğrenimini
  bitirmesi, bir işe girmesi ve bir eş seçimiyle sonlanır. Bu evre bireyin
  kimliğinin birçok yönünün çözüme bağlandığı bir evredir, ama
  bu oluşum tek bir etkene bağlanamaz ve tek bir olay diğer bir evreye
  geçişin nedeni olamaz. Aslında yetişkinlik evreleri birçok bakımdan
  birbirleri üzerine binişirler ya da aynı zamanda yer alırlar. Ancak,
  kimlik sorunları yaşam boyunca sürseler de, en çok bu evrede ağırlık
  taşırlar. Birey bu bunalımını olumlu bir biçimde çözemezse kimlik
  karışıklığı içine düşecek, bunun sonucu olarak da yaşam çerçevesi
  içinde oynadığı rolden hiçbir zaman emin olamayacaktır. Bu karışıklığın
  çözülmesi, soyut düşünme yeteneğinin yansıtıldığı ilgi ve uğraşlarla
  olabileceği gibi, duygusal bağlanımlarla da olabilir.

  - Yakınlığa karşı yalıtılmışlık. Cinsel yakınlık kapasitesi ergenlikte
  başlıyor olsa da, birey kimlik karışıklığı sorununu yeterince
  çözmeden tam bir yakınlık ilişkisi kurmayı başaramaz. Dolayısıyla,
  bireyin bir başkasının özel (tek) oluşunu ve insanlığını değerlendirerek
  onunla kaynaşabilmesi için önce kendisinin tam olduğu konusunda
  belirli bir görüş sahibi olması gereklidir. Daha önceki romantik
  yakınlıklar genellikle bireyin kendini romantik ilişki aracılığıyla tanıma
  çabalarından başka birşey değildir. Erikson (1968), "cinsel yakınlık
  anlatmak istediğim yakınlığın sadece bir parçasıdır" demektedir;
  "cinsel yakınlıklar bireyin gerçek ve karşılıklı psikososyal yakınlık
  kapasitesi geliştirmesinden önce de yaşanabilir. Arkadaşlıkta olsun,
  erotik karşılaşmada ya da ortak çalışmada olsun, kendi kimliğinden
  emin olmayan genç, kişilerarası yakınlıktan kaçınacak ya da gerçekten
  birleşemeden ve kendisinden kurtulamadan sürekli olarak yüzeysel
  ilişkilere girecektir."

  - Üretkenliğe karşı durgunluk. Yaşamın bu yedinci evresi en
  uzun evre olabilir, çünkü insanın anabalalık ve iş başarıları ile
  kendisinden de çok yaşayacak bir şeyler üretmesi olanağını içerir. Bu evre,
  bireyin tüm üretkenliğini kapsayan ve genç yetişkinlikten yaşlılığa
  dek uzayan bir evredir ve yaşamda doyuma ulaşma duygusunu sağlamada
  önemli bir yer tutar. Bu evrenin olumsuz çözümü ya da çözümsüzlüğü,
  durgunluk, sıkılma, yoksullaşma duygularıyla ve bireyin fiziksel
  ve psikolojik gerileyişiyle aşırı uğraşmasıyla kendini gösterir.

  - Bütünleşmeye karşı umutsuzluk. Bu evre, gittikçe artan bir
  biçimde yaşamın sınırlı olduğu ve ölüme yakınlaşıldığı duygusuyla
  yaşanır. Bu oluşum çoğu zaman emekliye ayrılma ya da bir sağlık bozukluğuyla
  hızlanır. Bu evrenin en önemli görevi, bireyin kendi yaşamını
  ve elde ettiklerini değerlendirerek yaşamının tarih içinde anlamlı
  bir serüven olduğu sonucuna ulaşmasıdır. Önceki evrelerdeki başarılar
  ve elde edilenler bu bunalımın atlatılmasında önemli bir rol oynarlar.
  Bu evrenin olumsuz çözümü ise umutsuzluk, çaresizlik duygularıdır.
  Bu, varoluşçu anlamda tam bir anlamsızlık duygusudur, bütün yaşamının
  boşa gitmiş olduğu ya da başka türlü yaşanmış olması gerektiği duygusudur.

  Erikson'un kuramında son iki evre yaşam döngüsünün orta ve ileri
  yıllarnı içermektedir. Robert Peck, orta ve ileri yaşların önemli
  dönüm noktalarını daha kesin olarak belirleyebilmek için yeni bir
  düzenleme gerçekleştirmiştir.

  Orta yaştaki sorunlar:

  - Akla karşı fiziksel güce değer verme. Kırk yaş dolaylarında
  bir dönüm noktası yer almaktadır. Fiziksel güçlerine sıkı sıkıya sarılan
  ve bu güçler azaldıkça çöküntüye uğrayan bireyler ile zihinsel güçlerini
  öne alarak daha başarıyla yaşlanan bireyler söz konusudur.

  - İnsan ilişkilerinde toplumsallaşmaya karşı cinselleşme.
  Erkek ve kadınlar bu evrede cinselliğin gittikçe daha az yoğunluk taşıdığı
  arkadaşlar olarak kendilerini yeniden düzenleyebilirlerse, kişilerarası
  ilişkiler daha bir derinlik ve anlayış kazanmakta ve evliliğe yeni
  bir boyut katmaktadır.

  - Duygusal esnekliğe karşı duygusal yoksullaşma. Bu evrede
  duygusal alanda bir açıklık öngörülmektedir. Bu, anababanın ölmesi,
  eski dost çevresinin dağılması, çocukların evden ayrılması ile bireylerin
  daha önce hiç yaşamadıkları çeşitli insan çevrelerine uzanmalarına
  olanak sağlar. Yetişkinler çocuklarının aileleriyle yine duygusal bağlar
  oluşturabilirler.

  - Zihinsel esnekliğe karşı zihinsel katılık. Bu evrede bireyin
  yeni deneyim ve yorumlara açık olabilmesi ya da geçmiş yaşantıların
  bireyi güncel sorunlara farklı yanıtlar bulmaktan alıkoyması söz konusudur.

  Yaşlılıktaki sorunlar:

  - Ego ayrışmasına karşı iş rolünün ağırlık kazanması. Buradaki
  görev değişik etkinlikler edinebilmektir. Bu etkinlikler, işin yitirilmesi
  (emeklilik) ya da alışılmış rollerin yitirilmesi (çocukların evden
  ayrılması) durumlarında insanı doyum duygusuna ulaştırabilirler.

  - Bedenin aşılmasına karşı bedene aşırı ilgi. Hemen bütün
  yaşlı insanlar hastalıktan, artan ağrılardan ve çeşitli rahatsızlıklardan
  geçerler. Buna karşın bazıları insan ilişkileri ve yaratıcı etkinlikleriyle
  yaşamdan tat almayı sürdürerek yaşlanan bedenlerini aşmayı başarırlar.

  - Ego aşkınlığına karşı egoya aşırı ilgi. Çocuklarla, kültüre
  yaptıkları katkıyla ve dostluklarıyla insanlar kendi davranışlarının
  önemini yaşamlarından sonraya da uzatabilirler. Ölüm kaçınılmazdır
  ve bu gerçek bütün ağırlığıyla ilk kez ancak yaşlılıkta algılanabilir;
  ama insan yine de ailesinin ve insan tümünün gelecek kuşaklarında,
  ürettiği kendi fikirlerinde yaşamına doyurucu bir anlam katabilir.

  Yetişkin gelişimi konusunda yukarıda özetlenen kuramlar, insan
  yaşam döngüsünün sırasal ilerleyişini anlamada yararlı olabilecek ana
  çizgileri vermektedir. Ancak bu kuramlar, yalnızca çok "genel" olmakla
  kalmayıp, aynı zamanda çok "idealist"tirler. Çünkü bu kuramlar
  "doyumlu bir gelişim"den ve "başarılı bir yaşlanma"dan söz etmekte,
  ancak tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik farklılıkların olası
  etkilerini hesaba katmamaktadırlar. Gerçi toplumsal sınıf, etnik
  özellik, erkek-kadın farklılığı gibi etkenlerin yetişkinlik gelişimindeki
  etkilerini araştıran çalışmalar yapılmaktadır, ama bunların sonuçları
  henüz elde değildir, dolayısıyla bu spekülatif kuramların bütün koşullarda
  bütün insanları kapsadığı savından sakınmak gerekmektedir
  (D.C. Kimmel, 1974). Nitekim, yetişkin gelişimini boylamsal yaklaşımla
  ele alan araştırmacılar, Erikson'un çizdiği kişilik tablosunun
  yalnızca bireyciliğin egemen olduğu ve bireysel rollerin toplum tarafından
  sıkıca denetlenmediği kültürlerde geçerli olduğunu düşünmektedirler.
  Öte yandan, gelişimin her evresinde karşılaşılan gelişim
  görevleri de cinsler arasında farklılık göstermektedir (farklı toplumsallaşma
  yaşantısı nedeniyle). Dolayısıyla, günümüzde artık bütün toplumlara
  ve bütün insanlara aynı anda uygulanabilecek evrensel kuramlardan
  söz etmeye olanak yoktur.


  ...And Justice For All


 13. #13
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  d. Levinson'un yaşam yapısı kuramı:

  Daniel J. Levinson, yetişkin gelişiminin incelenmesinin henüz
  çok yeni olduğunu belirtmektedir. Yaklaşık 1950'lerden beri konuyla
  ilgilenilmekle birlikte, genel bir yetişkin gelişimi kuramı oluşturmakta
  çok az yol alınmıştır. Bu süre içinde psikolojinin birçok alanında bir
  yetişkin gelişimi yaklaşımına gereksinme duyulduğu gitgide daha fazla
  farkedilmiştir. Levinson'a göre yetişkin gelişimi, bir disiplin olarak
  psikoloji için anlamlı bir sorundur ve psikolojiyle sosyoloji, biyoloji,
  tarih gibi diğer disiplinler arasında önemli bir bağlantı halkasıdır.

  İlk çalışmalarından yaklaşık on beş yıl sonra yeni bulgularını yayınlayan
  Levinson'un yetişkin gelişimi kuramı şu ögeleri içermektedir:
  a) Yetişkin gelişimi alanına temel bir çerçeve sağlayan "yaşam
  akışı" ve "yaşam döngüsü" kavramları; b) Kişiliğin ve dış dünyanın
  birçok yönünü içeren, ama bunların hiçbiriyle aynı olmayan ve kendi
  farklı yolunda gelişen "bireysel yaşam yapısı" kavramı; c) Bireysel
  yaşam yapısının ilk ve orta yetişkinlikteki gelişimini dile getiren bir
  "yetişkin gelişimi" anlayışı. Yaşam yapısı gelişimi kişilik gelişiminden,
  toplumsal rollerden farklıdır ve onlarla karıştırılmamalıdır. Aşağıda
  bu kavramlar Levinson'un kendi anlatımıyla birer birer açıklanmaktadır.

  Yaşam akışı (life course). Yaşam akışı yüksek düzeyde bir soyutlama
  olmayıp betimsel bir terimdir ve bir yaşamın başlangıçtan sona
  gelişimi içindeki somut özelliğine dayanır. Terimin içindeki her iki
  sözcüğü de dikkatle kullanmak gerekir. "Akış" sözcüğü sırayı, geçici
  dalgayı, yaşamın yıllar boyunca açılımını inceleme gereksinmesini
  belirtmektedir. Bir yaşamın akıcılığının incelenmesi, kararlılığı ve
  değişimi, sürekliliği ve süreksizliği, düzenli ilerlemeyi ve kaotik
  dalgalanmayı dikkate almayı gerektirmektedir. Yalnızca belirli bir an
  üzerinde odaklanmak ya da üç dört anı birbirinden kopuk olarak incelemek
  yeterli değildir. Yaşamı ilerleyişi içinde incelemek ve geçici sıralar yaşam
  boyunca ayrıntısıyla izlemek gerekmektedir. "Yaşam" sözcüğü de
  çok önemlidir. Yaşam akışı konusundaki bir araştırma yaşamın bütün
  yönlerini içermelidir: İç dilekler ve fantaziler, aşk ilişkileri, aileye,
  işe, diğer toplumsal sistemlere katılım, beden değişimleri, iyi ve kötü
  zamanlar, yaşamda anlamı olan her şey. Yaşam akışının incelenmesinde,
  önce yaşama belirli bir zamandaki bütün karmaşıklığıyla bakmak,
  bütün ögelerini ve bunların bütüne etkilerini içermek zorunludur. İkinci
  olarak bu bütünün zaman içindeki evrimini belirlemek gerekmektedir.
  Yaşam akışının incelenmesi, insan bilimlerinin her biri, kişilik,
  toplumsal rol ya da biyolojik işleyiş gibi yaşamın bir yönünü ele aldığı,
  diğerlerini ihmal ettiği için güç olmaktadır. Her disiplin yaşam
  akışını çocukluk ya da yaşlılık gibi ayrı parçalara bölmektedir. Böylece
  araştırmalar aralarındaki etkileşimi pek dikkate almadan, biyolojik
  yaşlanma, ahlak gelişimi, meslek gelişimi, yetişkin toplumsallaşması,
  kültürlenme, yitirme ya da strese uyum sağlama gibi çeşitli kuramsal
  açılardan yapılmaktadır. Değişik kuramsal yaklaşımların birbirinden
  yalıtılmış birimler değil, tek bir alanın değişik yönleri olduğu görüşü
  yeni yeni kazanılmaktadır. Levinson'a göre, bireysel yaşam akışının
  araştırılması insan bilimlerinde çeşitli disiplinleri birleştiren yeni bir
  çok-disiplinli alan olarak yakın gelecekte ortaya çıkacaktır.

  Yaşam döngüsü (life cycle). Yaşam döngüsü düşüncesi yaşam
  akışı düşüncesinin ötesine gitmektedir. "Döngü" imgesi insanın yaşam
  akışında alttan alta bir düzenin var olduğunu telkin etmektedir; her
  bireysel yaşam biricik olmakla birlikte, herkes aynı temel sıra içinde
  yaşar. Yaşam akışı basit, sürekli bir süreç değildir; niteliksel açıdan
  farklı evreleri ya da mevsimleri vardır. Yıl içinde (örneğin bahar yaşam
  döngüsünün çiçeklenme mevsimidir) ya da gün içinde (örneğin
  gündoğumu, öğle vakti, alaca karanlık, karanlık gibi) mevsimler vardır.
  Aşkta, savaşta, politikada, sanatsal yaratışta ve hastalıkta da mevsimler
  vardır.

  Yaşam döngüsü imgesi yaşam akışının belirli bir sıra içinde
  geliştiğini düşündürmektedir. Bir mevsim toplam döngünün büyük bir
  parçasıdır; bütünün parçası olsa da her mevsimin kendi zamanı vardır,
  hiçbiri diğerinden daha iyi ya da önemli değildir, her birinin kendi gerekli
  yeri ve bütüne özel katkısı vardır.

  Yaşam döngüsünde önemli mevsimlerin neler olduğu konusunda
  ne popüler kültür ne de insan bilimleri açık bir yanıt getirebilmiştir.
  Modern dünya bir bütün olarak ve evreleriyle kurulu bir yaşam döngüsü
  anlayışına -bilimsel, dinsel, felsefi ya da edebi- sahip değildir.
  Yaşam döngüsünün çeşitli büyük parçalarını belirten standart bir dil
  de yoktur. Egemen görüş yaşam döngüsünü üç bölüme ayırmaktadır:
  a) Çocukluğu ve ergenliği içeren yaklaşık 20 yıllık ilk bölüm (yetişkinlik
  öncesi); b) 65 yaşında başlayan sonuncu bölüm (yaşlılık); c) bu
  bölümler arasında yer alan, yetişkinlik olarak bilinen biçimlenmemiş
  zaman.

  Bir yüzyıldan beri insan gelişiminde en önemli araştırma alanını
  oluşturan yetişkinlik öncesi yıllar çok iyi bilinmektedir. Kabul edilen
  görüşe göre ilk yirmi yıl içinde bütün insanlar aynı dönemleri izlerler:
  Doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk, önergenlik ve
  ergenlik. Her ne kadar bütün çocuklar ortak gelişim dönemlerinden
  geçiyorlarsa da, biyolojik, psikolojik ve toplumsal koşullardaki
  farklılıkların sonucu olarak tamamen farklı yönlerde büyürler. Somut biçimi
  içinde her bireysel yaşam akışı tektir. Yetişkinlik öncesi gelişimin
  incelenmesi evrensel düzeni belirlemeyi ve her insanın yaşamını gitgide
  bireyselleştiren süreci yöneten genel gelişim ilkelerini saptamayı
  amaçlar.

  Çocuk gelişimi araştırmalarının Freud ve Piaget gibi önemli adları
  gelişimin ergenliğin sonunda büyük ölçüde tamamlandığını ileri
  sürerler; bu sayıltıya dayanarak yetişkin gelişimiyle ya da bir bütün
  olarak yaşam döngüsüyle ilgilenmezler. 1950'lerden başlayarak gerontoloji
  konuyla ilgilenmiş, ama bir yaşam döngüsü anlayışı geliştirecek
  kadar ileri gitmemiştir. Belki bunun bir nedeni yetişkinlik yıllarını
  incelemeden çocukluktan yaşlılığa atlamasıdır. Levinson'a göre yetişkinlik
  konusunda daha fazla şey öğrendiğimizde şimdiki yaşlılık anlayışı
  da değişecektir. Günümüzde yaşam döngüsünün bir mevsimi
  (ya da mevsimleri olarak) yetişkinlik konusunda çok az kuram ya da
  araştırma var. Ergenlikten sonraki yaş düzeylerini betimleyen popüler
  bir dil yok. "Gençlik", "olgunluk", "orta yaş" gibi sözcüklerin anlamı
  çok belirsiz. Dildeki bu belirsizlik, yetişkinliğin kültürel bir tanımının
  olmamasından ve insan yaşamının bunun içinde nasıl geliştiğinin
  bilinmemesinden doğmaktadır. İnsan bilimlerinde de yetişkinliğin doğası
  konusunda uygun bir anlayışa sahip değiliz.

  Levinson, yaşam döngüsü kuramının kendi araştırmasından ve
  Erikson, Jung, Neugarten, Ortega y Gasset gibi yazarların görüşlerinden
  doğduğunu açıklamaktadır. Yaşam döngüsünü bir çağlar sıralaması
  olarak kabul eden Levinson'a göre her çağın kendi biyo-psikososyal
  niteliği vardır ve her biri bütüne farklı katkılarda bulunur. Bir
  çağdan diğerine yaşamımızda önemli değişimler olur. Çağlar birbiriyle
  kısmen çakışır, yeni bir çağ bir önceki çağ sonlara yaklaşırken
  başlar. Genellikle beş yıl süren geçiş çağı önceki çağı bitirir ve sonrakini
  başlatır. Çağlar ve geçiş dönemleri, her insanın yaşamının altındaki
  düzeni sağlayan ve bireysel yaşam akışındaki ince farklılıklara
  izin veren yaşam döngüsünün makro yapısına biçim verir.

  Her çağ ve gelişim dönemi iyi tanımlanmış bir ortalama yaşta
  başlar ve biter. Birinci çağ olan Yetişkinlik Öncesi, döllenme ile aşağı
  yukarı 22 yaş arasında yer alır. Bu "oluşum yılları" sırasında birey
  yüksek ölçüde bağımlı, farklılaşmamış bebeklikten yola çıkıp, çocukluktan
  ve ergenlikten geçerek, yetişkin yaşamının daha bağımsız ve
  sorumlu başlangıcına doğru büyür. Bu, en hızlı biyo-psikososyal büyümenin
  olduğu çağdır. Yaşamın ilk birkaç yılı çocukluğa geçişi sağlar,
  bu zaman içinde yenidoğan biyolojik ve psikolojik açıdan anneden
  ayrılır ve 'ben' ile 'ben-olmayan' arasındaki ilk ayırımı gerçekleştirir,
  bu da sürekli bireyleşme sürecinde ilk adımdır.

  Yaklaşık 17-22 yaşları insanın İlk Yetişkinliğe Geçiş dönemini
  oluşturur, bu gelişim döneminde önyetişkinlik sona erer ve ilk yetişkinlik
  çağının temelleri atılır. Dolayısıyla bu dönem her iki çağın da
  parçasıdır, ama tam olarak ikisinin de parçası değildir. Bireyleşmede
  yeni bir aşama aileyle ilişkilerin değişmesi ve önyetişkinlik dünyasının
  diğer ögeleri olarak kazanılır ve yetişkine yetişkinler dünyasında
  bir yer oluşturmaya başlar. Çocuğu merkez alan bakış açısından gelişimin
  büyük ölçüde tamamlandığı ve çocuğun bir yetişkin olarak olgunluk
  kazandığı söylenebilir. Gelişim (çocuk) psikolojisi geleneksel
  olarak bu görüşü benimsemiştir: Levinson'un yaşam döngüsünü bir
  bütün olarak alan bakış açısı ise ilk çağın gelişimsel kazanımlarının
  yalnızca bir temel, bir sonraki çağı başlatan bir hareket noktası sağladığını
  kabul etmektedir. İlk Yetişkinliğe Geçiş hem önyetişkinliğin
  tam olgunluğunu, hem de yeni bir çağın bebekliğini temsil eder.

  İkinci çağ olan İlk Yetişkinlik yaklaşık 17-45 yaşlar arasında yer
  alır ve İlk Yetişkinliğe Geçiş'le başlar. Bu, en büyük enerji ve bolluğun,
  en büyük çelişki ve stresin yetişkin çağıdır. Biyolojik açıdan 20'li
  ve 30'lu yaşlar yaşam döngüsünün doruk yıllarıdır. Toplumsal ve psikolojik
  açıdan ilk yetişkinlik güçlü dileklerin biçimlendirilmesi ve izlenmesi,
  toplumda uygun bir yer kazanılması, bir aile kurulması ve
  çağın sonunda yetişkin dünyasında daha saygın bir konuma ulaşılması
  mevsimidir. Bu çağ, aşk, cinsellik, aile yaşamı, mesleki ilerleme,
  yaratıcılık ve yaşamın büyük hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda
  zengin bir doyum zamanı olabilir. Buna karşılık, ezici stresler de burada
  yer alabilir. İlk yetişkinlik bizim kendi tutkularımızın ve isteklerimizin
  darbesini en çok yediğimiz çağdır. Uygun koşullar altında bu
  çağda yaşamanın ödülleri de çok büyüktür, ama bedel çoğu zaman yarara
  denktir, hatta onu aşar.

  Yaklaşık 40-45 yaşlar arasında yer alan Orta Yaş Geçişi ilk yetişkinliği
  sona erdirir ve orta yetişkinliği başlatır. Bu iki çağ arasındaki
  ayırım ve onları ayıran ve birleştiren gelişim dönemi olarak Orta
  Yaş Geçişi kavramı bu şemanın en tartışmalı konuları arasındadır. Bununla
  birlikte, araştırmalar yaşamın niteliğinin ilk ve orta yetişkinlik
  arasında farkedilir derecede değiştiğini göstermektedir. Benzer gözlemler
  Jung'un, Erikson'un, Ortega'nın çalışmalarında da yer almaktadır.
  Değişim süreci Orta Yaş Geçişi'nde başlamakta ve çağ boyunca
  sürmektedir. Bu geçişin gelişim görevlerinden biri bireyleşmede yeni
  bir aşamaya başlamaktır. Bu olgu bizi daha sevecen, daha düşünceli
  ve tedbirli, iç çatışmalardan ve dış istemlerden daha az etkilenmiş,
  kendimizi ve başkalarını daha içtenlikle seven biri yapabilir. Bu olmaksızın
  yaşamımız saçma ve tatsız olur.

  Üçüncü çağ olan Orta Yetişkinlik yaklaşık 40-65 yaşlar arasında
  yer alır. Bu çağ boyunca biyolojik kapasitelerimiz ilk yetişkinlikten
  daha aşağıdır, ama normalde enerjik, kişisel olarak doyum verici ve
  toplumsal olarak değerli bir yaşam için hala yeterlidir. Biz yalnız
  kendimizin ve başkalarının işinden sorumlu değiliz, aynı zamanda yakında
  egemen kuşağa katılacak olan şimdiki genç yetişkinler kuşağının
  gelişiminden de sorumluyuz.

  Bir sonraki çağ olan Son Yetişkinlik yaklaşık 60 yaşında başlar.
  60-65 yaşlar arasında yer alan Son Yetişkinlik Geçişi orta ve son
  yetişkinliği birleştirir ve her ikisinin de parçasıdır. Levinson son
  yetişkinlikle ilgili görüşlerini daha önceki kitabında (1978) tartışmıştı.

  Yaşam yapısı (life structure). Levinson öncelikle bir kişinin özel
  bir zamandaki yaşamının doğasıyla ve bu yaşamın yıllar içindeki akışıyla
  ilgilendiğini belirtmektedir. Araştırmalarının anahtar kavramı
  olan "yaşam yapısı" kavramı, bir kişinin belirli bir zamandaki yaşamının
  temelini oluşturan örüntüyü dile getirir. Levinson bu kavramın
  kendi yetişkin gelişimi anlayışının temel direği olduğunu söylemektedir.
  Ona göre yetişkin gelişimindeki dönemler yaşam yapısının
  evrimindeki dönemlerdir. Yaşam yapısı teriminin anlamı kişilik
  terimiyle karşılaştırılarak anlaşılabilir. Bir kişilik yapısı kuramı somut
  bir "Ben ne tür bir kişiyim?" sorusuna verilen yanıtı kavramlaştırma
  yoludur. Çeşitli kuramlar bu soruyu, örneğin özellikler, beceriler, dilekler,
  çatışmalar, savunmalar ya da değerler doğrultusunda düşünme
  ve birini ya da diğerlerini belirleme yollarını sunarlar. Bir yaşam
  yapısı kuramı ise daha fazla bir soru olan "Şu anda yaşamım neye benziyor?"
  sorusuna verilen yanıtı kavramlaştırma yoludur. Bu soruyu
  düşünmeye başladığımızda başka pek çok soru da aklımıza gelir:
  Yaşamımın en önemli bölümleri hangileridir ve aralarındaki ilişki
  nasıldır? Zamanımın ve enerjimin çoğunu nereye harcıyorum? Daha
  doyumlu ya da anlamlı kılmak istediğim ilişkiler (eş, aşk, aile, meslek,
  din, boş zaman vb.) var mıdır? Yaşamıma katmak istediğim şeyler var
  mı? Yaşamımda şu andaki yeri küçük olan, ama daha fazla yer tutmasını
  istediğim ilgiler, ilişkiler var mı? Bu soruları düşünürken dış
  dünyanın bizim için en anlamlı olan yönlerini farketmeye başlar, bunların
  her biriyle ilişkimizi belirler ve çeşitli ilişkilerin müdahalesini
  değerlendiririz. Kendi ilişkilerimizin bir tek örüntü ya da yapıyla
  eksik biçimde bütünleştiğini görürüz.

  Yaşam yapısının birincil ögeleri kişinin dış dünyada başkalarıyla
  "ilişkiler"idir. Başkası bir kişi, bir grup, kurum ya da kültür, özel
  bir nesne ya da yer olabilir. Anlamlı bir ilişki, bir benlik yatırımı
  (istekler, değerler, bağlanma, enerji, beceri), diğer kişinin ya da varlığın
  karşılıklı yatırımını, ilişkiyi içeren, biçimlendiren ve onun bir parçası
  olan bir ya da daha fazla toplumsal bağlamı içine alır. Her ilişki zaman
  içinde hem istikrar, hem değişim gösterir ve yaşam yapısının
  kendisinin değişmesi nedeniyle kişinin yaşamında değişik işlevleri
  vardır.

  Bir bireyin pek çok değişik "başkası" ile anlamlı ilişkileri olabilir.
  Anlamlı bir başkası bireyin gündelik yaşamındaki güncel bir kişi
  olabilir. Dostlar, sevgililer, eşler arasındaki, ana baba ve onların değişik
  yaşlardaki çocukları arasındaki, amirler ve astlar, öğretmenler ve
  öğrenciler arasındaki kişilerarası ilişkileri incelememiz gerekmektedir.
  Anlamlı başkası geçmişten biri ya da dinden, mitostan, düş ürünlerinden
  ya da özel düşlemden alınmış simgesel ya da imgesel bir kişi olabilir.
  Bir grup, kurum ya da toplumsal hareket gibi bir kollektif varlık
  da başkası olabilir: Bir bütün olarak doğa ya da okyanus, dağlar, yabanıl
  yaşam, genel olarak vadiler ya da özel olarak Moby Dick (ünlü
  balina) gibi bir doğa parçası; bir çiftlik, bir kent, bir ülke, "kişinin
  kendi odası" ya da bir kitap ya da tablo gibi bir nesne ya da yer.

  Yaşam yapısı kavramı, bir yetişkinin bütün anlamlı başkalarıyla
  ilişkilerinin doğasını ve örüntüleşmesini ve bu ilişkilerin yıllar boyunca
  gösterdiği evrimi incelememizi gerektirir. Bu ilişkiler yaşamımızın
  örüldüğü kumaşı oluşturur, yaşam akışına biçim verirler, onlar aracılığıyla
  çevremizdeki dünyaya -iyi ya da kötü biçimde- katılırız. Bir
  yaşam yapısı herhangi bir zamanda birçok ve çeşitli ögeler içerebilir.
  Ama sadece bir ya da iki -nadiren üç- ögenin bu yapıda merkezi bir
  yer tuttuğu görülmektedir. Çoğu zaman evlilik -aile ve meslek bir kişinin
  yaşamının merkezi ögeleridir- Merkezi ögeler benlik için en anlamlı
  ve yaşam akışmı geliştiren ögelerdir; bireyin zamanını ve enerjisini
  en çok bunlar alır ve diğer ögelerin niteliğini güçlü bir biçimde etkilerler.
  Yan ögelerin değiştirilmesi ya da bırakılması kolaydır, bunlara
  benliğin yatırımı çok azdır ve kişinin yaşamına az bir etkiyle
  değiştirilmeleri olanaklıdır.

  İlk ve orta yetişkinlikte gelişim dönemleri. Levinson erkeklerin ve
  kadınların yaşamındaki yaşam yapısının evrimini izlerken temel bir
  değişmez örüntü bulduğunu belirtmektedir: Yaşam yapısı yetişkinlik
  yılları boyunca yaşa bağlı dönemlerle görece düzenli bir sıra içinde
  gelişmektedir. Şaşırtıcı olan, böyle bir düzenliliğin yetişkin gelişiminde
  ortaya çıkması, ego gelişiminde, ahlak gelişiminde, meslek gelişiminde
  ve yaşamın diğer özel yönlerinde var olmamasıdır.

  Sıra, bir yapı-kurma ve yapı-değiştirme dizisinden ibarettir. Yapı
  kurma (structure-building) döneminde ilk görevimiz bir yaşam yapısı
  oluşturmak ve yaşamımızı onun içine koymaktır. Bazı temel seçimleri
  yapmak, onların çevresinde bir yapı oluşturmak, değerlerimizi ve
  amaçlarımızı bu yapının dışında izlemektir. Bir yapı kurmayı başardığımızda
  yaşamın mutlaka rahat olması gerekmez. Bir yapı kurma
  görevi çoğu zaman çok zahmetlidir ve umduğumuz kadar doyurucu
  olmadığını görebiliriz. Yapı-kurma dönemi genellikle 5-7, en fazla 10
  yıl sürer.

  Bir geçiş dönemi varolan yaşam yapısını sona erdirir ve bir yenisi
  için olanak yaratır. Her geçiş döneminin birincil görevleri, varolan
  yapıyı yeniden değerlendirmek, benlikte ve dünyada değişim olanaklarını
  araştırmak ve sonraki dönemdeki yeni bir yaşam yapısına temel
  oluşturacak önemli seçimleri yapmaya yönelmektir. Geçiş dönemleri
  genellikle beş yıl sürer. Yetişkinlik yaşamımızın yaklaşık yarısı gelişimsel
  geçişlere harcanır. Hiçbir yaşam yapısı sürekli değildir, periyodik
  değişim varoluşumuzun doğasında vardır.

  Bir geçiş döneminin sonlarında kişi önemli seçimler yapmaya,
  onlara anlam vermeye ve onların çevresinde bir yaşam yapısı kurmaya
  başlar. Bu seçimler bir anlamda geçişin en önemli ürünüdür. Geçişin
  bütün çabaları -işi ve evliliği iyileştirme, seçenek yaşam biçimlerini
  keşfetme, kendisiyle barışık olma çabaları- gösterildiğinde seçimler
  yapılmalı ve en iyisine yer verilmelidir. Kişi sonraki aşamaya geçmesine
  aracı olacak bir yaşam yapısını yaratmaya başlamalıdır.

  Levinson'un ilk ve orta yetişkinlikteki gelişim dönemleri (Tablo
  9) aşağıda sıralanmıştır; her dönem belirli ortalama yaşlarda başlayıp
  bitmekte, ortalamanın altında ve üstünde en fazla iki yıllık bir
  farklılık olmaktadır.

  Tablo 9

  Levinson'a göre ilk ve orta yetişkinlikte gelişim dönemleri

  ONYETİŞKİNLİK ÇAĞI: 0-22

  İLK YETİŞKİNLİK ÇAĞI: 17-45

  İlk Yetişkinlik Geçişi: 17-22

  ORTA YETİŞKİNLİK ÇAĞI: 40-65

  İlk yetişkinlik için yaşam yapısına giriş: 22-28

  30 yaş geçişi: 28-33

  İlk yetişkinliğin yaşam yapısını sonuçlandırma: 33-40

  Orta Yaş Geçişi: 40-45

  GEÇ YETİŞKİNLİK ÇAĞI: 60-?

  Orta yetişkinlik için yaşam yapısına giriş: 45-50

  50 yaş geçişi: 50-55

  Orta yetişkinkinliğin yaşam yapısını sonuçlandırma: 55-60

  İleri Yaş Geçişi: 60-65

  Kaynak: D.J. Levinson. 1986.

  1. İlk Yetişkinliğe Geçiş: 17-22 yaşlar arasında yer alır, yetişkinlik
  öncesi ile ilk yetişkinlik arasında gelişimsel bir köprü görevi görür.

  2. İlk Yetişkinlik İçin Yaşam Yapısı Girişi: 22-28 yaşlar arasında
  yer alır, yetişkin yaşamının ilk biçimini oluşturma ve sürdürme dönemidir.

  3. 30 Yaş Geçişi: 28-33 yaşlar arasındadır. Giriş yapısını yeniden
  değerlendirme, değiştirme ve sonraki yaşam yapısına temel yaratma
  olanağı sağlar.

  4. İlk Yetişkinliğin Yaşam Yapısını Sonuçlandırma: 33-40 yaşlar.
  İlk yetişkinlik çağını tamamlama ve gençlik dileklerimizi gerçekleştirme
  aracıdır.

  5. Orta Yaş Geçişi: 40-45 yaşlar. Hem ilk yetişkinliği bitirmeye,
  hem de orta yetişkinliği başlatmaya yarayan bir başka büyük geçiş
  çağıdır.

  6. Orta Yetişkinlik İçin Yaşam Yapısına Giriş: 45-50 yaşlar. Önceki
  dönemin benzeridir, yeni bir çağdaki yaşama ilk temellerini sağlar.

  7. 50 Yaş Geçişi: 50-55 yaşlar. Yaşam yapısına girişi değiştirmek
  ve belki iyileştirmek için bir orta yaş olanağı sunar.

  8. Orta Yaşın Yaşam Yapısını Sonuçlandırma. 55-60 yaşlar. Orta
  yetişkinlik çağını sona erdirmemizin çerçevesini oluşturur.

  9. Son Yetişkinlik Geçişi. 60-65 yaşlar. Orta ve son yetişkinlik
  arasında yer alarak iki dönemi ayıran ve bağlayan sınır dönemidir.

  İlk yetişkinliğin yaklaşık 17-33 yaşlar arasında yer alan baştaki
  üç dönemi bu çağın 'acemilik evresi'ni oluşturur. Bu dönemler, ergenliğin
  ötesine geçme, geçici ama zorunlu olarak bir yaşam yapısı girişi
  oluşturma ve bu yapının sınırlarını öğrenme olanağını sağlar. 33-45
  yaşlar arasındaki son iki dönem bu çağın çabalarının getirdiği "sonuçlandırma
  evresi"dir. Benzer bir sıra orta yetişkinlikte de vardır. Orta
  yetişkinlik de 40-55 yaşlar arasında üç dönemlik bir acemilik evresiyle
  başlar. Orta Yaş Geçişi hem sona erme hem de başlamadır. 40 yaşlarımızın
  başında ilk yetişkinliğimizin olgunluğu ve orta yetişkinliğin
  bebekliği içindeyizdir. Her çağdaki acemilikleri, bir yaşam yapısı
  girişini deneme ve bunu orta çağ geçişinde sınama ve değiştirme olanağını
  buluncaya kadar sürdürürüz. Yalnızca yaşam yapısını sonuçlandırma
  döneminde ve onu izleyen geçiş çağında bu mevsimin sonucunu
  almaya ve sonraki basamağa geçmeye başlarız.


  ...And Justice For All


 14. #14
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  e. Gould'un dönüşüm kuramı

  Roger L. Gould'un (1972-1975) yetişkinin gelişimine ilişkin kuramı
  bu gelişimin bir dizi dönüşümden (transformations) geçerek
  oluştuğunu kabul etmektedir. İnsanlar her dönüşümde benlik-kavramlarını
  yeniden biçimlendirir, çatışmaları yeniden çözerler. Gould'un
  kuramı Levinson'unkiyle aynı tarihlerde (1970'ler) kurulmuştur ve
  onunkiyle koşutluk gösterir (ancak Gould'un kuramı her iki cinsi de
  ele almaktadır); Levinson gibi Gould da yetişkinliği kararlı bir duygular
  ve güdüler zamanı olmaktan çok, bir değişim zamanı olarak görür.
  Gould'un dönüşüm kuramına göre genç yetişkinler dört evreden geçerler.
  Ergenliğin sonunda başlayıp 22 yaşına kadar giden birinci evrede
  (16-22 yaşlar) insanlar anababalarının dünyasından ayrılır ve
  kimliklerini güçlendirirler. Özerkliğin yerleşmesiyle birlikte ikinci evreye
  (22-28 yaşlar) geçer ve amaçlarını gerçekleştirmeye girişirler.
  28-34 yaşlar arasında (Levinson'un 30 yaş geçişine benzer) bir geçiş
  evresinden geçer ve önceki amaçlarını, evliliklerini yeniden değerlendirmeye
  koyulurlar. Yaklaşık 35 yaşında hoşnutsuzlukları artar ve
  yaklaşan orta yaşların farkına varmaya başlarlar; yaşam şimdi onlara
  zor, belirsiz ve acılı gelebilir. 45 yaşına kadar süren bu istikrarsız evrede
  bazı bekarlar evlenebilir, bazı evliler boşanabilir, bir ev kadını
  çalışmaya başlayabilir, çocuksuz bir çift çocuk yapmaya karar verebilir.
  Bu evrede tabloya yeni bir öge katılır: Zaman kavramı. Zamanın
  baskısı hissedilmeye başlanır ve yaşamda yapılacak önemli değişimlerin
  hemen yapılması gerektiği farkedilir. Çalışma güdüsü değişir,
  meslek yaşamı sıkıcı gelmeye başlar. Yaşamın bu evresi, Levinson'un
  orta yaş geçişinde olduğu gibi, kararsız, çalkantılı, sıkıntılı bir evredir.
  Buna karşılık 45-50 yaşlar kararlı yıllardır. Evlilik doyumu artar, dostlar
  daha önemli olur, paranın önemi azalır, yaşama olumlu bakılır.
  Yaşama bu olumlu yaklaşım ellili yaşlarda artma eğilimi gösterir.


  ...And Justice For All


 15. #15
  ΛΛ@Ðmin M@D_VIPer's Avatar
  Üye No
  22301
  Giriş Tarihi
  Jun 2005
  Cinsiyet
  Erkek
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  46,544
  Konular
  25550
  Blog Entries
  9
  RepPuan
  1492898
  Rep Power
  3612Array

  Varsayılan

  Kuramların Değerlendirilmesi.

  Yetişkin gelişimine ilişkin kuramlarda önümüze en çok çıkan
  kavram geçiş (transition) kavramıdır. Geçişler, değişen yaşantılara
  tepki olarak yaşamımızı yeniden düzenlememizi ya da amaçlarımızı
  yeniden yapılandırmamızı içeren değişimlerdir. Evlenmek, işe girmek,
  çocuk sahibi olmak, ev satın almak gelişimsel geçişlere yol açan olaylardır.
  Hoffman ve arkadaşlarına (1994) göre, bu değişimlerin ne derece
  stres kaynağı olduğu konusu geçişlerin doğasına ilişkin en önemli
  kuramsal sorundur. Geçişlerin fiziksel ve psikolojik sıkıntıların yaşandığı
  dönemler olduğu konusunda görüş birliği yoktur. Levinson'a göre
  geçişler yüksek derecede stresli zamanlardır. Örneğin, onun incelediği
  erkek deneklerin çoğu "30 yaş geçişi" sırasında ılımlı ya da ciddi bunalımlar
  yaşamışlardır. Oysa, daha önce de belirtildiği gibi, Neugarten
  bu görüşe katılmamaktadır. Neugarten'e göre geçişler ancak önceden
  beklenmedikleri zaman yüksek derecede stres kaynağı olurlar. Eğer
  bir olay önceden bekleniyorsa ve yaşam akışının normal bir parçası
  olarak görülüyorsa çok az strese yol açabilir. Buna karşılık, eğer bir
  olay normal yaşam akışmın parçası değilse, beklenen bir olay ortaya
  çıkmıyorsa ya da bir olay erken ya da geç gelerek kişinin toplumsal
  saatiyle çatışıyorsa büyük bir strese yol açabilir ve duygusal bunalımı
  körükleyebilir. Örneğin, kadınlara yaşamlarındaki bunalımların sorulduğu
  araştırmalarda, kadınların evlenmeyi ya da çocuk doğurmayı
  değil, boşanmayı, trafik kazasını, iş değiştirmeyi ya da anababa ölümünü
  yaşam akışlarını altüst eden olaylar saydıkları görülmektedir.
  İki kuramcının görüşleri arasındaki fark geçişin kaynağı konusunda
  ortaya çıkmaktadır. Neugarten'e göre geçişin nedeni fiziksel ya da toplumsal
  olaylardır. Levinson'a göre ise kişinin içinde oluşan süreçlerdir;
  çünkü eski gelişim görevleri uygunluğunu yitirmekte, yeni görevler
  ortaya çıkmaktadır. Ona göre, örneğin boşanma içsel süreçlerin
  nedeni değil sonucudur.

  Hoffman ve arkadaşlarına (1994) göre geçişlerin doğası yanında
  bir başka konu da, yetişkinliğin zamanı sorunudur. İlerde göreceğimiz
  gibi, bir kişinin ne zaman olgun sayılacağı sorusunun yanıtı kolay
  değildir (kronolojik yaşın iyi bir ölçüt olmadığını biliyoruz). Bütün
  yetişkin gelişimi kuramlarında olgunluğun bazı ögeleri ortaktır: Yakınlık
  kurma, sevme ve sevilme, cinsel tepki verme gibi. Yine bütün
  kuramlar toplumsallığı, arkadaşları olmayı, özveride bulunmayı
  vurgulamaktadır. Ayrıca, olgun insanlar yeteneklerini ve amaçlarını bilen,
  üretici bir işe ilgi duyan ve onu yapmaya yeteneği olan kişilerdir.
  Olgunluk sorununu incelemenin yollarından biri, yaşamın özel bir
  anında karşılaşılan olaylarla başarılı biçimde başa çıkma yeteneğini
  ele almaktır. Söz gelimi, Erikson'un kuramında erken yetişkinlikte olgunluk
  başkasıyla yakın ilişki kurabilme yeteneğidir. Olgunluğu incelemenin
  bir başka yolu da kişilerin benlik algılarına bakmaktır. Büyüdüğümüzü
  hissetmemizi sağlayan nedir? Araştırmalar anababa olmanın
  ve kendi gücüne dayanmanın en kesin olgunluk belirtisi olduğunu
  göstermektedir. Olgunluk durmadan değişen beklentilere ve sorumluluklara
  sürekli bir uyum sağlama sürecini içerir. İnsanlar evlenmeden
  ya da çocuk sahibi olmadan, bir işte çalışmadan da olgun olabilirler;
  onları olgun yapan, kim olduklarını, nereye gittiklerini, hangi amaçlar
  için çalıştıklarını bilmeleridir (Hoffman ve ark., 1994).


  ...And Justice For All


+ Yeni Konu Aç
5 sayfadan, 1.sayfa 123 ... SonSon

Konu Açıklaması

Users Browsing this Thread

Şuanda bu konuyu 1 kişi izlemekte. (0 üye ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-02-08, 21:19
 2. Yaşlı
  By AoKTeN in forum Sözlük
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11-07-06, 02:21
 3. Yaşlılar Haftasında Huzurevindeki Yaşlılarımız..
  By *PheBe*1907 in forum Kanka Café
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 23-03-06, 01:49
 4. ehh yaşlılık
  By ersin_17 in forum Komik Şeyler - Zeka Soruları ve Video Paylaşım
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05-09-05, 20:34
 5. Yaşlı cin...
  By dead_blow in forum Komik Şeyler - Zeka Soruları ve Video Paylaşım
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 25-07-05, 12:59

Ziyaretçiler bu sayfayı bu kelimeleri arayarak buldular:

bebeklik çocukluk ergenlik yetişkinlik yaşlılık resimleri

bebeklik çocukluk ergenlik yetişkinlik yaşlılık

doğumdan ölüme kadar yaşam evreleri

bebeklik çocukluk ergenlik yetişkinlik yaşlılık dönemi

bebeklik çocukluk ergenlik yetişkinlik yaşlılık dönemi resimli

bebeklik çocukluk ergenlik yetişkinlik yaşlılık özellikleri

bebeklik çocukluk yetişkinlik ergenlik yaşlılık

yaşlılık ve yetişkinlik

yaşlılıkta ölüm

ergenlik yetişkinlik bebeklik yaşlılık

william crain ericson yaşamın 8 evresi

william crain ericsson yaşamın 8 evresi

yaşlılık yetişkinlik ergenlik çocukluk bebeklik resimleri

bebeklik çocukluk ergenik yetişkinlik yaşlılık resimleri

Bebeklik dönemi çocukluk dönemi ergenlik dönemi yetişkinlik dönemi ve yaşlılık dönemi.

bebeklik çocukluk ergenlik yetişkinlik yaşlılık fotarafları

gençlik kuramları levinson ericsson

cocukluktan yaşlılığa ınsan evrımı vıdeosu

paul baltes psikolojisi video

bebeklik çocukluk ergenlik ve yetişkinlik yaşlılıkları

bebeklik dönemi çocukluk dönemi ergenlik dönemi yetişkinlik dönemi yaşlılık dönemi

yetişkinlik yaşlılık

bebeklik çocukluk ergenlik yetişkinlik yaşlılık fotoğrafları

bebeklik-çocukluk-ergenlik-yetişkinlik-yaşlılık dönemi özellikleri

bebeklik cocukluk ergenlik yetişkinlik yaşlılık kısa anlatım

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Gönderme Kuralları

 • Yeni konu açılamaz!
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Forum Kuralları