Afganistan ve Sineması ile alakalı bir İran filmi; Gülçehre

Film gerek işgallere maruz kalmış, gerekse Taliban zulmü altında ezilen Afgan halkının hazin durumunu ve bu halkın sinema ile ümit arayışını işliyor.


Mutlaka izlenmeli.