Adela - Asil (noble)

Barbara - Yunanca yabanci demek olan barbaros kelimesinden türeme

Calanthe - Güzel çiçek (beautiful flower)

Deborah - İbranice kökenki “ari” (bee)


Erica - Ebedi hükümran. Eric erkek isminin disili.

Eva - Türkçe söylenişle Havva

Flora - Çiçek (flower)

Gardenia - Tropikal bir çiçegin adi

Heaven - Cennet (paradise)

Isabel (veya Isabell) - Elizabeth isminin eski Ispanyolcadaki karsiligi


Jacqueliny (veya Jacqueeline) - Kökü Incil’e dayanan bir isim

Katherina - Eski bir Hristiyan sehidin ismi

Lessie - Kutsal bahçe

Mabelle - Fransizcadaki “ma belle” sözünden alinti: güzelim


Nerissa - Denizin Ruhu, Deniz Tanrisi

Olivia - Sekspir’in 12. gece adli komedisinde yarattigi bir isim. Page Usak, iç oglani

Rosemary - Rose (gül) ve Mary isimlerinin kombinasyonu

Susan - Türkçe deyimiyle Suzan

Scarlett - Kizil, kirmizi kumas

Tamela - Tamara ve Pamela isimlerinin bilesimi.

Ursula - Küçük ayi (little bear)

Valerie - Güçlü olmak(to be strong)

Winona - Kizilderili Siyu kabilesinin lisaninda ilk dogan kiz evladi (first born daughter)

Xenia - Misafirperverlik(hospitality)

Yasmin - Yasemin

Zena - “Zeus’un Yasam”i anlamina gelen Zenobia’nin kisaltilmisi.


Erkek İsimlerinin Anlamları

Abraham - Ibrahim, çok veya “evladi çok” anlamlarini tasiyan Ibrani Kökenli isim. Ibrahim Peygamber.

Adam - Türkçe söyleyişle Adem

Benjamin - Bünyamin. Ibranice kökenli bir isim. Anlami, güneyin oglu veya sag kolun oglu

Calvin - Kel, çiplak(bald)

Chris - Müslim'in kar?y?y olarak dü?ünebiliriz


Dominic - Tanriya ait(of the Lord)

Edward - Zengin Muhafiz (rich guard)

Hector - Siki tutmak, sahiplenmek (to hold fast, to possess)

Issac (Isaac) - İbrahim Peygamberin Oğlu

Jack - Alelade insan, iskambilde vale.

John - Türkçe söyleyi?le Can


Joseph - Türkçe deyimle Yusuf

Kevin - Iyi, nazik, yakisikli( kind, gentle, handsome)

Leonard - Cesur aslan (brave lion)

Malcolm - Aziz Columba’nin müridi

Neil - Sampiyon, bulut.

Oswald - Tanri(God) ve kanun (rule) kelimelerinin bilesimi.

Paula - Küçük, mütevazi

Ronald - Iskoçya’yi fetheden ve oraya yerlesen Iskandinavya’lilara verilen isim.

Samuel - Allah’in adi veya Allah duyar.

Tex - Teksas’tan gelen adam

Vincent - Fethetmek

Wesley - Batidaki çayir (west meadow)

Xavier - Yeni ev (the new house)

Yancy - Bilinmeyen