HARFLERİN OKUNUŞ ŞEKİLLERİ
  • "C" harfi; önünde "e,i,y" harfleri varken "s" gibi okunur.

Örnek: City (siti), mercy (mösi), cent (sent) gibi.

  • ”C” harfi, önünde ”a,o,u” harfleri varken genelde ”k” gibi okunur.

Örnek: cat (ket), cold (kold), cup (kap) gibi.

  • "G" harfi, önünde "e,i,y" harfleri varsa "c" şeklinde okunur.

Örnek: page (peyc), energy (enıci), gentlemen (centılmın) gibi.

  • "J" harfi, daima "c" olarak okunur.

Örnek: jam (cem), july (culay), just (cast) gibi.

  • "Kn" ile başlayan kelimelerde "k" harfi okunmaz.

Örnek: knife (nayf), knee (nii), knight (nayt), knock (nak) gibi.