Ders Esnasında;
 HAZIRLIKLI GELMİŞ OLUN
Sınıf ortamını , öğrenmek ve uygulama yapmak için kullanın. Evde zaten yapabileceğiniz çalışmalarla sınıfta vakit harcamayın. (Kelimeleri, yapıları, alıştırmaları daha önceden çalışarak gelirseniz, dersteki veriminiz artar ve hazırlıklı gelen öğrencilerin de hakkını yememiş olursunuz.)
 DERSE KATILIN
Derslerde iyi bir dinleyici olmak kadar katılımcı olmak ta önemlidir. Çünkü, derste yapılan her çalışma sizi öğrenmekte olduğunuz yabancı dilin bir kullanımına hazırlar. Konunun ilginizi çekip çekmemesi gibi bir “lüksünüz” olmamalı, çünkü dil bir bütündür ve işlenen konu da bu bütünün bir parçasıdır.
 OYUN, ROLE-PLAY, EŞLİ ÇALIŞMA, YARIŞMA VB. AKTİVİTELERE KATILIN
Konuyu pekiştirmek ve işlevselliğini artırmak için yapılan oyun, role-play, eşli çalışma, yarışma vb. aktivitelere katilin. Bu çalışmalar sayesinde, genel anlamda bulunduğunuz seviyedeki dil hakimiyetinizi uygulama ve pekiştirme imkanı bulabilirsiniz.
 DERSİ DERSTE ANLAMAYA ÇALIŞIN. DERS BİTTİĞİNDE ANLAMADIĞINIZ YERLER KALMASIN.
İşlenen konuyu en iyi şekilde anlamaya çalışın. Geçmiş bilgileriniz ve ön hazırlığınıza rağmen anlayamadığınız bölümler varsa bunları yeri geldikçe ve gecikmeden öğretmeninize sorun.