PDA

View Full Version : Gericiliğin bayrağı türbanatsız
13-10-10, 20:02
Ali Özsoy
Gericiliğin bayrağı türban

Bir kumaş parçasıyla Anayasa’yı yakmak

Türbanı savunan mürtecilerin ikili propagandası var. Bir kendi tabanına: Türban bizim onurumuzdur, dinin en temel emridir. Din bayrağımızdır.

Bir de teslim almak istedikleri laik kesime: Bir bez parçasından kriz yaratmayın. Bu sadece bireysel bir özgürlüktür. Kutuplaşmayı arttırmaya gerek yok. Bir arada yaşayabiliriz.

Tabii bir de büyük siyaset taktisyenlerinin cin gibi önermelerini unutmayalım: Türbanı önce biz destekleyelim ki AKP’nin elindeki kozu alalım!

Türbanın önemsiz bir bez parçası olduğu iddiasına bakalım. Madem türban bu kadar önemsiz bir bez parçası, tüm Cumhuriyet düşmanları, tüm gericiler niçin yıllardır bu bez parçasını bayrak edindiler?

Önemsizse üniversitede giymeyiversinler. Sadece kişisel özgürlükten ibaret ise, toplumsal yaşamda yüzlercesinden taviz verilen diğer bireysel alışkanlık ve özgürlükler gibi bir yana bırakıversinler.

Ama elbette ki türban kişisel bir tercih değil. Siyasi bir simge, hem de en gerisinden. Zaten artık kendileri de bunu itiraf ediyorlar.

Bugüne kadar türban gerici iktidarlar sayesinde üniversitelere, ortaokullara hatta ilkokullara kadar girdi. 28 Şubat süreci bu kanunsuz gerici uygulamaya son vermişti. Ancak gericiliğin en güçlü olduğu anlarda bile türbanın kamusal alandaki yansıması açıkça kanundışı, hukuka rağmen gerçekleşen bir eylemdi. Bunu onlar da biliyordu.

Bu eylem, Anayasa’nın ilk üç maddesinin, laiklik ilkesinin, Devrim Kanunları’nın, Devrim Kanunları’nın en önemlilerinden Kılık Kıyafet Kanunu’nun üstüne benzin döküp, ateşe tutuşturulmuş bir türban parçasıyla yakılıp yok edilmesinden farksızdır.

İşte bu yüzden türban bir bez parçası değil, Kürtçü, İslamcı, ırkçı ne kadar Atatürk karşıtı varsa hepsinin altında birleştiği Cumhuriyet karşıtlığının bayrağıdır.

Elbette ki nasıl giyinileceğinin sınırlarını insanlar ve laiklik ilkesi çizecektir. Atatürk Türkiyesi tek laik Müslüman ülke olarak tavizsiz laiklik ile din özgürlüğünün bir arada olacağı en güzel örneği zaten ortaya koymuştur. Ama şu da bir hakikattir ki, gerici AKP’nin kodamanlarının eşleri gösteriş, takı, şatafat konusunda hizaya sokulması gereken ilk kişilerdir. Gericiler başlarına örttükleri “siyasi” bezle, “Batıdan aldıkları tüm ahlaksızlıklarını” örtebileceklerini sanıyorlar. Yanılıyorlar!

Sadece siyasal simge değil, yobazlığın simgesi

Laik toplumda hiçbir dini simge kamusal alana damgasını vuramaz. Zaten türban burada bir silah olarak devreye girmektedir. Türbanı savunanlar en temelde laiklik ilkesine saldırmaktadır. Kendi ifadeleriyle, “Beşerin kanunları Allah’ın kelamını çiğneyemez.”

Oysa büyük bir din ve medeniyet olan İslam’ın hiçbir ilkesine uymayan bir kesimden bahsediyoruz. Haçlılarla dost olmuş, komşusu aç yatarken kendisi Davos’ta kayak yapan, hırsızlığı ve haram yemeyi “laik devlet karşıtlığı” kisvesiyle ekmek kapısı haline getirmiş bir kesim.

Öyleyse türban nedir? İslamın değilse neyin simgesidir? Bu çok açıktır. 19. yy.’ın başında İngiliz emperyalizminin Osmanlı’yı yıkmak için yarattığı Arabistan’daki sapık ve yobaz bir tarikatın, yani Vahhabiliğin simgesidir.

İslam toplumlarının yarattığı büyük zenginliğe, felsefi derinliğe, farklı yaşam ve giyiniş şekillerine karşı bu gerici hareket, Mekke şeyhlerinin en tepede oturduğu, aslında emperyalizme bağlanmış bir paryalar topluluğu yaratmayı hayal etmektedir.

Kısacası türban, çarşaf ve burka İslam’ın yobazca yorumuna dayalı, emperyalizmin uzantısı dinci ve gerici bir siyasi akımın simgesidir.

Bu açıdan, baştürbancı Tayyip’in “Siyasal simge olarak başörtüsü takmak suç mu?” sorusunun yanıtı son derece açıktır: Evet suçtur.

İtalya’da faşizmin simgesi kara gömlek, Almanya’da gamalı haç, Türkiye’de sözde PKK bayrakları ne kadar suç ise, siyasi bir simge olarak türban suçtur.

Dinin öğütlediği ve çağdaş her bireyin önemsediği örtünme ve gösterişe kaçmama ilkesi ise Kuran’da bile detaylandırılmamıştır. Kesin şekillere bağlanmamıştır. Sizin ne haddinize kadınların giyimine Allah adına karışmak!

Elbette ki nasıl giyinileceğinin sınırlarını insanlar ve laiklik ilkesi çizecektir. Atatürk Türkiyesi tek laik Müslüman ülke olarak tavizsiz laiklik ile din özgürlüğünün bir arada olacağı en güzel örneği zaten ortaya koymuştur. Ama şu da bir hakikattir ki, gerici AKP’nin kodamanlarının eşleri gösteriş, takı, şatafat konusunda hizaya sokulması gereken ilk kişilerdir. Gericiler başlarına örttükleri “siyasi” bezle, “Batıdan aldıkları tüm ahlaksızlıklarını” örtebileceklerini sanıyorlar. Yanılıyorlar!

Türban laikliğe, laiklik türbana karşıdır

Türkiye Cumhuriyeti laik bir cumhuriyettir. Bir hukuk devletidir. Bu ilkelerin değiştirilmesi teklif bile edilemez.

Zaten laiklik hukukun üstünlüğünün yegâne temelidir. Hukuku insanların kanunu, egemenliği ulusun egemenliği haline getiren temel ilkedir.

Laiklik olmadan hukuk ve hukuk devleti olmaz. Çünkü önüne gelen her zümre Tanrı kelamı adı altında Anayasa’yı, kanunları ve hukukun üstünlüğünü delebilir. İddia edildiğinin tersine bu deliş bir kez olmaz. Eğer laik hukuk delinirse, yerine mutlaka başka bir “beşeri” sistem gelecektir. Bu ise kaçınılmaz olarak teokratik keyfi düzen, molla oligarşisi olacaktır.

Yüz tane başı açık kadının yanında 3 tane türbanlı hiçbir baskı hissetmez. Çünkü inancı gereği istediğini yaptığını düşünür. Sosyal bir dayanak noktasına ihtiyaç duymaz. Ama türbanlı çoğunluk içinde kalacak başı açıklar kaçınılmaz olarak baskı ve ayrımcılığa mahrum kalacaktır. Direnmeleri imkânsızdır. Bu yüzden laik hukuk türbanı sınırlamak, başı açıkları korumak zorundadır. Tüm bunların ötesinde türban Atatürk’ün Devrim Kanunları’na aykırıdır. Kılık Kıyafet Kanunu’nun ilk maddesi son derece açıktır:

“Herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin (din görevlilerinin) mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır. Hükümet her din ve mezhepten münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi caizdir.”

Türbanı dinin ruhani gereği, bir inanç simgesi olarak görenler ve özgürlüğünü savunanlar, her türlü “ruhani kıyafetin” kamusal alanda teşhirini yasaklayan Devrim Kanunu’na açıkça muhalefet etmektedirler.

Bu ise suçtur. Atatürk’ün de söylediği gibi, “Devrim Kanunlarının üstünde kanun yoktur.” Anayasa diye yazdıkları taslak paçavralar yürürlüğe girse bile hukukun ve laik Cumhuriyet’in egemenliği Meclis sahtekârlıklarını hükümsüz kılmaktadır.

Dinci faşizmin özlemi: Türban resmi üniforma

Eğer türban yasağı çiğnenirse, Türkiye’de rejim değişikliği gerçekleşmiş olacaktır. Çünkü teokrasi laik hukuku çiğnemiş olacaktır. Bu isterse Meclis çoğunluğu kanalıyla olsun. Fark etmez. İlkesel olarak aynı kapıya çıkar. İran’da da Şeriat Meclis çoğunluğuyla geldi. Sonra da o Meclis çoğunluğu egemenliği kendinden Ayetullah Humeyni’ye devretti.

Türkiye’de de laik hukuk bir kez çiğnenirse gerisi mutlaka gelecektir. Tecrübeyle sabittir. Tarihte Şeriatçıların durduğu tek bir nokta yoktur. Önce türbana özgürlük isteyecekler, sonra çarşaf ve burkaya. Eğer referans dincilerin keyfi fetvalarıysa, türbanı serbest bırakan asla çarşafa engel koyamaz. Bir sonraki aşama kamuda çalışma saatlerinin namaz saatlerine göre uyarlamasıdır.

Daha sonra kamu hizmeti almak türbanlılara açık olduğu gibi, kamu hizmeti vermek de türbanlılara serbest olsun denecek.

En sonunda iş tersine dönecek. Başı açıklar da kamu hizmeti alabilir denecek. Ve Şeriat toplumunu yaratan nihai değişiklik gerçekleşecek. AKP Kütahya milletvekilinin kamu ihalelerine giren müteahhitlerin eşleri için koyduğu örtünme şartı tüm kamuya yayılacak: “Evde açık dolaşabilirsiniz, ama kamuda örtünmek zorundasınız. Hele kamu hizmeti almak istiyorsanız bu ilk hukuki yükümlülüğünüz.”

En sonunda iş kadınların türbanıyla bitmeyecek; Afganistan’daki gibi değnekli namaz polisleri faşist milisler olarak sokağa kan kusturacaklar.

Üniversiteler, dinci gericilik için bir ilk mevzi değil, ele geçirilmesi gereken son kaledir. Bu direnen son kale de düşünce; zaten türbanla delik deşik olan kamusal alanın hukukunun yerini, ilkokuldan hastanelere hatta karakollara kadar çok kısa sürede türban hukuku alacaktır.

UltraRed
13-10-10, 21:11
İşte emperyalizm ve siyonizm böyledir...

İslam dünyasında ve özellikle Türkiye' de 12 Eylül 1980 Amerikancı faşist darbesine kadar türban diye bir şey yoktur. Kadınlar saçlarını gizlemek için bir çaba içinde değildir. Çünkü henüz Pentagon ve CIA ''saçın gizlenmesi dinin şartıdır'' fetvasını(!) vermemiştir. Kadınlarımız ve genç kızlarımız başlarını örtüyorlarsa, tülbent, yazma ve eşarp ile örtmektedir.

12 Eylül sonrasında ise Amerikancı faşist dikta, amerikan reçeteleriyle tarihte müslüman ülkelerde hiç görülmeyen ''türban'' diye adı bile fransızca olan allı-pullu bir çaput parçasını toplumu ve islamı bölmek amacıyla piyasaya sürer...

''Eşek ve havuç ilişkisi'' taktikleriyle mükemmel bir toplum mühendisliği yapılarak o rahibelerin kullandığı, gavur bayanların baş aksesuarı ve Hollywood yıldızlarının modası, 10-15 yıl gibi kısa sürede dinini bilmeyen aymazların ''İslamı''na bir güzel monte edilir. Artık türban Türkiye' de yoktan var edilmiş ve sadece bayraklaitırılmakla kalınmamış, aynı zamanda ''namusun ve iffetin sembolü'' konumuna getirilmiştir.

İşte emperyalizm ve siyonizm böyledir... Adamın dinine, olmayan bir bez parçasını 10-15 senede monte eder, bir de onu ''islamın en birinci'' şartı yaparlar... Dinini bilmeyenler de o rahibelerin, modacıların ve Hollywood yılsızlarının türbanını islamın baş şartı(!) diye onurla(!) taşır...

Nîda1905
13-10-10, 21:34
Türban laikliğe karşı değildir, laiklik de türbana. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Yanı kanunların kuralların. Bununla başörtüsünün ne alakası var. Mini etek giyip kamuda çalışan bir bayan ayrıcalıklıdır her zaman ama başörtülü bir bayan asla çalışmak üzre okumak üzre kamu kurumlarında yer alamaz adından söz ettiremez. Neden çünkü laikliğe ters neden laiklik türbana düşman mı ? Laiklik Allah'ın kurallarına düşman mı .. Hayır değill.. Ama bu işten çıkarı olanlar kendi geleneklerini devam etirmek isteyenler, herkesi kendisi gibi görmek isteyenler bunu millete böyle empoze edip durur.

Din ayrı, vatan ayrı, namus ayrı.

Bayrağımız kırmızı zemin üzerinde ay yıldız resmi.

Dinimiz İSLAM. Bunlar aynı kavramlar olmamakla birlikte zıt kavramlar da değildir. Birbirinden bağımsız düşünülemez...

Yeter artık türbanı konu etmeyi bırakın. İsteyen örter istemeyen açar bu kadar basit.


Sözüm meclisten dışarı;
Ayrıca hem faşistlik yaparlar hem de türbanlılara faşist derler. Kendilerini bol aynasında değil dev aynasında izlerler. Ben şimdiye kadar ülkeme milletime kendi insanıma ne verebildim ne öğretebildim, ne kadar emek çektim demezler. Hep isterler hep isterler hep alırlar hep almak isterler. Asla vermezler.Kendi değerleri kalmadığı gibi başkasının da değerlerine inançlarına saygı göstermezler. Ama kendi ideolojilerine saygısızlıklarına saygı beklerler. Bence daha çok beklerler.


bu yazdıklarım kimseye cevap ya da karşılık değildir. tartışmak için de yazımış değildir. bunlar sadece görüşlerim. beğenen beğenir beğenmeyen okuyup geçer üzerinde yorum yapmaz. sonuçta herkes görüşünü paylaşıyor değil mi amaç bu amaç tartışmak olmasa gerek.

dark screams
13-10-10, 21:38
gericiliğin asıl bayrağı demokrasiyi savunup demokrasinin en temel haklarından biri olan din ve vicdan özgürlüğüne laf atmaktır
29 ekim 1923 öncesi kafaları değiştirin artık bu ne terbiyesizlik böyle ya...

UltraRed
13-10-10, 21:59
Bizim olmayan, bizden olmayan, islam diniyle alakası olmayan türbanın avukatları hemen devreye girmişler... İşte boşuna yazmıyorum ''emperyalistler ve siyonistler şslamla alakası olmayan bir nesneyi islam dinine 10-15 yılda monte edip, insanlara öyle benimsetir ki, o bez sanki islamı temsil ediyormuşcasına 'dinin, erdemin ve iffetin' sembolü yapılır'' diye...

Defalarca da yazdık burda; hem de sizin alimlerinizin yazılarını, uyarılarını koyduk karşınıza... ''Sıkmabaş/deve hörgücü/türban günahtır'' diye...

Ama siz islamı yozlaştıran, içini boşaltıp şekilcileştiren, allı-güllü sıkmabaşlarla eşdeğer tutturan gavurların ve kafirlerin o denli etkisinizdesiniz ki... Zaten o gavur ve kafirlerin islam dünyası üzerindeki egemenliği de sizlerin sayesinde sürüyor...

Başınıza geçiriyorsunuz türbanı veya yakınlarınızın başına geçiriyorsunuz... Gözlerinizin önünde 1.5 milyon müslüman kıtır kıtır doğranırken o katillerle stratejik ORTAK olan siyasi Amerikan islamcılarınızı destekliyorsunuz...

arhavili
13-10-10, 22:00
Gericilik sözcüğünü çok saçma buluyorum ben evvela.. Bir insanın ilerlemeye karşı direnç göstermesi, onun geriye doğru hareket edeceği anlamına gelmez.. Sahip olduğu imkanlarla yetinme svdasıdır bu.. Ne ileri ne geri giderek bu imkanlardan uzaklaştırılmasına razı olmaz..


Neyse..

Türbanın siyasi bir simge olduğu gerçeği her gün sokaklarda bütün gerçekliğiyle kendini tehşir ediyor..

Dinin bir emrinde bu kadar katı direnç gösteren zihnin, başka emirlerde esnek davranması, hatta uymaması bu iddianın kanıtıdır.. İsteyen karşı çıksın.. Dünya dönmüyor demekle dünya durmayacağı gibi, bu karşı çıkışlarında bir hükmü olmayacaktır..

dark screams
13-10-10, 22:02
Bizim olmayan, bizden olmayan, islam diniyle alakası olmayan türbanın avukatları hemen devreye girmişler... İşte boşuna yazmıyorum ''emperyalistler ve siyonistler şslamla alakası olmayan bir nesneyi islam dinine 10-15 yılda monte edip, insanlara öyle benimsetir ki, o bez sanki islamı temsil ediyormuşcasına 'dinin, erdemin ve iffetin' sembolü yapılır'' diye...

Defalarca da yazdık burda; hem de sizin alimlerinizin yazılarını, uyarılarını koyduk karşınıza... ''Sıkmabaş/deve hörgücü/türban günahtır'' diye...

Ama siz islamı yozlaştıran, içini boşaltıp şekilcileştiren, allı-güllü sıkmabaşlarla eşdeğer tutturan gavurların ve kafirlerin o denli etkisinizdesiniz ki... Zaten o gavur ve kafirlerin islam dünyası üzerindeki egemenliği de sizlerin sayesinde sürüyor...

Başınıza geçiriyorsunuz türbanı veya yakınlarınızın başına geçiriyorsunuz... Gözlerinizin önünde 1.5 milyon müslüman kıtır kıtır doğranırken o katillerle stratejik ORTAK olan siyasi Amerikan islamcılarınızı destekliyorsunuz...
konumuz savaşlar değil aç başka bi konu orda tartışalım konuyu çarptırma...

kardeşim ben türban mürban bilmem bu kelimeyi kendine laik diyen gerçek dini laikus olan vatandaşlarımızın çıkarttığı anlamsız bi kelimedir
şimdi sen başörtüsü günah mı diyorsun

ben yanlış anlamadım değil mi sen tam olarak başörtüsü günahtır dedin
yanlış anladıysam hemen söyle de gülme krizim kısa sürsün:D

UltraRed
13-10-10, 22:31
konumuz savaşlar değil aç başka bi konu orda tartışalım konuyu çarptırma...

kardeşim ben türban mürban bilmem bu kelimeyi kendine laik diyen gerçek dini laikus olan vatandaşlarımızın çıkarttığı anlamsız bi kelimedir
şimdi sen başörtüsü günah mı diyorsun

ben yanlış anlamadım değil mi sen tam olarak başörtüsü günahtır dedin
yanlış anladıysam hemen söyle de gülme krizim kısa sürsün:D

İşte türbanistlerin ortak özelliklernden biridir bu... Müslümanları kıran Amerika ile stratejik ortaklığa ses çıkarmazlar... Amerikan askerlerine ''kahtaman'' deyip, onlara dua edenlere ses çıkarmazlar... Deniz Feneri adına müslümanları kazıklayan tarihin en büyük yardım sahtekarlığına ve daha nice pisliğe ses çıkarmazlar ama iş türban olunca akıllarına din gelir... Yani dininiz bile aklınıza gavur icadı türban anılınca geliyor sizin...

Ayrıca çarpıtma konuyu... Bugün büyük şehirlerin sokaklarında kaç tane yazma ve tülbent ile veya eşarpla başını örten bayan görüyorsun? Her taraf sıkmabaş cinsi türbanlılarla dolu... Ve Amerika' yı yeniden keşfetme!!! Baçörtüsüne günah demiyorum... Asıl sen bizim geleneksel başörtümüzü türban denen gavur icadı ile eşdeğer tutarak günah işliyorsun...

Al oku ve öğren... Bir defa daha koyuyorum buraya:Mehmet Şevket Eygi yine zehir zemberek konuştu. Bu kez türbanı bağlama biçimine taktı. Bakın neler söyledi?
İNTERNETHABER
Nur Akman
İslami cemaatin önemli yazarlarından Mehmet Şevket Eygi şimdiki türban biçimini eleştirdi ve Hz. Peygamberin sözlerinden yola çıkarak ”bu kadınlar cennete giremeyecek” dedi. Dahası kırmızı gibi renkler çok seksi ve günaha sokuyor…


MEHMET ŞEVKET EYGİ’NİN ELEŞTİRDİĞİ TÜRBAN BİÇİMİ
Türban rengi nasıl olmalı; Eygi’ye göre kırmızı seksi çağrıştırıyor. Türban sade ve pastel renklerde olmalı. Parlak olmamalı, yani çırtlak renkler kullanılmamalı. Görende saygı ve huzur uyandıracak renkler seçilmeli…
KADINLARIN KAFASI DEVE HÖRGÜCÜ GİBİ
Siyasilerin ve eşlerinin şaaşaya düşkünlüğünü her zaman eleştiren Eygi bu eleştirilerine devam etti. Fatih Altaylı’nın Teke Tek programına katılan Eygi kadınların yeni moda türbanları için ağır konuştu: “Peygamberimiz ‘kafasını deve hörgücü gibi yapan hanımlar cennetin kokusunu alamayacaklar. Cennetin kokusu şu kadar uzaklıktan duyulan bir uzaklıktadır’ demiştir. Bu çok sahih, kaynağı bilinen bir hadistir. Buna rağmen saçlarını deve hörgücü gibi yapıyorlar. Alaca bulaca, parlak bir bez örtüyorlar. Buna da tesettür diyorlar.”
PİERRE CARDİN’DEN HAYRÜNNİSA HANIM’A TEKLİF
Devlet adamlarının başörtülü hanımlarının mutlaka diğerlerine örnek olması gerektiğini söyleyen Eygür “Bu hanımlar tesettür lehinde bir ağırlık koymalı. ‘Tesüttür diyoruz ama Avrupalılar bile hayran kalıyorlar’dedirtmeliler. Ama bunu dedirtemiyoruz.” diye konuştu.
Türban konusunda modanın başşehri Fransa’ya danışılması gerektiğini söyleyen Eygi şöyle bir örnek verdi: “Pakistan Hava Yolları hostesler için islami kurallara uyan bir kıyafet yapmak istediler. Paris’ten yardım aldılar çok hoş oldu. Biliyorsunuz modada Pierre Cardin çok önemli biri isimdir. Hayrünnisa Hanım için “Ben kişisel olarak çalışmıyorum ama hanımefendi isterse onu giydirebilirim” demişti. Demekki hanımefendi istemedi.”
http://www.internethaber.com/images/other/turban.20081117011742..jpg
FİRST LADY HAYRÜNNİSA GÜL ÇANKAYA’DAKİ
İLK DAVETTE BAŞINI BÖYLE BAĞLAMIŞTI
EZAN ARTIK ESKİ EZAN DEĞİL
İslami geleneğin bir şehir geleneği olduğu hatırlatan Eygi bugün Türkiye’de müslümanların bu kültürü kaybettiğini söyledi. “Parayı nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar? Medeniyeti kaybettiler. Saçma sapan dekorasyon, mimari, kılık kıyafet, saçma sapan tesettür sergiliyorlar” dedi. Eygi’ye hak veren Murat Bardakçı ise paranın el değiştirmesiyle birçok şeyin değiştiğini, hatta ezanın bile değiştiğini söyledi: “Ezan değişti. Bizim İstanbul ezanı çok güzel bir ezandı. Şimdi kuru, soğuk, dümdüz bir Arap ezanı okunuyor. Selahattin camilerinde, yani birkaç minareli camilerde bunlara şahit oldum. Arapların ezanı kötüdür. Tabii sözler aynı ama nağme olarak çok farklıydı İstanbul ezanının. “
Altaylı’nın “peki Diyanet İşleri Başkanlığı bunları merkezi hale getirmedi mi?” diye sorunca cevabı Eygi verdi. “Büyük şehirlerde bu mümkün değil. İstanbul’da bu mümkün değil. Türkiye’de ezan artık eski ezan değildir…” dedi..

urunguşat
13-10-10, 23:30
Türban değil onlu pis emelleri için kullananlar gericiliğin unsurudur.

arhavili
13-10-10, 23:39
Allah' ın kanunları senin özel yaşamın için geçerlidir. Özel yaşamında istediğin gibi uygula...

Ama bir de tüm toplumu bağlayan kanunlar vardır. Onlar da cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve onun kanunlarıdır.

Ayrıca Allah' ın kanunlarında türban mürban yoktur. Türban denen gavur icadı son 20 yılda hıristiyanlar ve onların işbirlikçileri olan diyalogcular tarafından islam dinine monte edilmiştir!

İslam insanın bireysel hayatı gibi sosyal hayatını da düzenler..

Din kul ile yaradan arasındadır sözü kilise baskısından bıkmış ve buna tepki ortaya koymuş laisizm yanlılarının düsturudur..

Tabii Allah emridir diyerekten baskı kurmaya, çıkar sağlamaya çalışanlara karşı İslam alimleri uyanık olmalı orası ayrı..

KutalmışGöktürk
14-10-10, 07:16
Türbanı dinin ruhani gereği, bir inanç simgesi olarak görenler ve özgürlüğünü savunanlar, her türlü “ruhani kıyafetin” kamusal alanda teşhirini yasaklayan Devrim Kanunu’na açıkça muhalefet etmektedirler.

Bu ise suçtur. Atatürk’ün de söylediği gibi, “Devrim Kanunlarının üstünde kanun yoktur.” Anayasa diye yazdıkları taslak paçavralar yürürlüğe girse bile hukukun ve laik Cumhuriyet’in egemenliği Meclis sahtekârlıklarını hükümsüz kılmaktadır.

.

Atatürk büyük bir lider büyük bir komutan Türkiye cumhuriyetinin kurucusu ama devrim kanunlarının üstünde kanun yoktur böyle bir söylemi asla kabul etmem Bir müslüman için Tek bir kanun vardır ALLAH"ın kanunları Şimdi bir kişi hem müslümanım diyecek hemde ALLAH"ın kanunlarının üzerinde kanun tanıyacak bu insana şaşarım

Her türlü fikre saygım vardır tek istediğim kişi ikiyüzlü sahtekar olmayacak Bir kişi Müslümanım diyorsa ALLAH"ın kanunu üzerine kanun tanımaz babası olsa tanımaz yok ben tanırım diyorsa o zaman Müslümanım diye gezmeyecek

İSLAM dini öyle hristiyanlık gibi bir din değildir insanın sadece ibadet hayatını düzenlemez Müslümanın her anını her alanını düzenler İSLAM"ın emirleri için ALLAH"ın kanunları için kamusal alan diye bir şey söz konusu olmaz bir Müslüman ALLAH"ın emirlerini her alanda uygulamak ile yükümledir Ben ATATÜRK"çüyüm Türkçüyüm devletçiyim milliyetçiyim ama hepsinden ötesi hepsinden önce Müslümanım ve ALLAH"ın kanunlarının üzerine bir kanun tanımam saygı ile

firativerson
14-10-10, 07:46
insanin inanci onun benligidir en dogal hakkidir. Turban zorlama ile olmadikca bir bayanin kendi tercihidir saygi duyulmasi gerekir. Ama turbana ozgurluk gelmemesinin tek sebebi, onu kullanmayi hazir bekleyen dini istismarcilar sahte haci hocalardir.

marmara kazım
14-10-10, 10:43
Türban laikliğe karşı değildir, laiklik de türbana. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Yanı kanunların kuralların. Bununla başörtüsünün ne alakası var. Mini etek giyip kamuda çalışan bir bayan ayrıcalıklıdır her zaman ama başörtülü bir bayan asla çalışmak üzre okumak üzre kamu kurumlarında yer alamaz adından söz ettiremez. Neden çünkü laikliğe ters neden laiklik türbana düşman mı ? Laiklik Allah'ın kurallarına düşman mı .. Hayır değill.. Ama bu işten çıkarı olanlar kendi geleneklerini devam etirmek isteyenler, herkesi kendisi gibi görmek isteyenler bunu millete böyle empoze edip durur.

Din ayrı, vatan ayrı, namus ayrı.

Bayrağımız kırmızı zemin üzerinde ay yıldız resmi.

Dinimiz İSLAM. Bunlar aynı kavramlar olmamakla birlikte zıt kavramlar da değildir. Birbirinden bağımsız düşünülemez...

Yeter artık türbanı konu etmeyi bırakın. İsteyen örter istemeyen açar bu kadar basit.


Sözüm meclisten dışarı;
Ayrıca hem faşistlik yaparlar hem de türbanlılara faşist derler. Kendilerini bol aynasında değil dev aynasında izlerler. Ben şimdiye kadar ülkeme milletime kendi insanıma ne verebildim ne öğretebildim, ne kadar emek çektim demezler. Hep isterler hep isterler hep alırlar hep almak isterler. Asla vermezler.Kendi değerleri kalmadığı gibi başkasının da değerlerine inançlarına saygı göstermezler. Ama kendi ideolojilerine saygısızlıklarına saygı beklerler. Bence daha çok beklerler.


bu yazdıklarım kimseye cevap ya da karşılık değildir. tartışmak için de yazımış değildir. bunlar sadece görüşlerim. beğenen beğenir beğenmeyen okuyup geçer üzerinde yorum yapmaz. sonuçta herkes görüşünü paylaşıyor değil mi amaç bu amaç tartışmak olmasa gerek.


Uyanıklığa gerek yok aba altından Ülkücülere laf sokuyorsun sonra laf yememek için en başta sözüm meclisten dışarı diyorsun oh ne ala :nono: Şimdiye kadar ülkücüler ülkeye 5 bin ŞEHİT vermiştir.. Ya sorarım sana cemaatçi liboşlar ne vermiştir ? Ben söyleyeyim abd destekli okullar açmıştır yurtdışında cemaate bebe toplamış yetiştirmişlerdir. İstiklal marşı falan okutulduğunada inanmıyorum varsa kendine güvenen video koysun beri gelsin..Haftalık ders programlarınıda koysunda Türkçe mi İngilizce dersi mi daha fazla hep birlikte görelim ;):x


Türbanlı giremezsin giremeyeceksin..Çünkü türban siyasi simge olmuştur.Bir takım partilerin güdümüne girmiştir.Bunu yaparken sizde ayak uydurdunuz istemeden bu duruma alet oldunuz..Dini siyasete alet ettiler ama siz çıkıp demediniz ki dini siyasete alet etmeyin inancımızı karıştırmayın bu işe demediniz.Şimdi de sızlanmaya hiç hakkınız yok!

Laiklik dini siyasete alet edenlere ,dini herşeye sokanlara,dini kullananlara KARŞIDIR. Bunun içinde Türbanlısıda çarşaflısıda vardır.Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir

Evet size kitaplarda okutulan tanımı bu.Ama derinlemesine incelersen geniş bakarsan bizi anlarsın..

Allahın kuralı mı türban takmak :kiki::kiki::hahah::hahah: Ya gerçekten PES!
Peygamber efendimiz bile deve hörgücü yapanlar cennetin kokusunu alamazlar derken Türbanı Allahın kuralı yapmakta nasıl bir fantezi anlamış değilim..

geliebter
14-10-10, 12:57
Türbanlı giremezsin giremeyeceksin..Üniversitelere de giremeyeceklerdi ,öyle diyordu antidemokratik hastalar.
Hatta bazı "atgözlüklüler" üniversite kapısındaki dayaklardan bahsediyordu .

Sonuç ise ortada... Ağlasalar da sızlasalar da bu kervan yürüyor...

marmara kazım
14-10-10, 13:01
Üniversitelere de giremeyeceklerdi ,öyle diyordu antidemokratik hastalar.
Aatta bazı atgözlüklüler okul kapısındaki dayaklardan bahsediyordu .

Sonuç ise ortada... Ağlasalar da sızlasalar da bu kervan yürüyor...
Giremiyorlar seangirl'e sor bakalım Girdikleri için mi bu kadar yaygara koparıyorlar:kiki:

geliebter
14-10-10, 13:03
Giremiyorlar seangirl'e sor bakalım Girdikleri için mi bu kadar yaygara koparıyorlar:kiki:

Diyeceğimi dedim ben , anlayan da gayet iyi anladı.
"iletildi raporuna" gerek yok .


Hiç bir başörtülü üniversitelere giremiyor diyorsun yani ?

marmara kazım
14-10-10, 13:05
Diyeceğimi dedim ben , anlayan da gayet iyi anladı.
"iletildi raporuna" gerek yok .

:hahah:Teknoloji çocuğu seni.


Hiç bir başörtülü üniversitelere giremiyor diyorsun yani ?
Git sıkmabaşlara sor bunu :kiki:

geliebter
14-10-10, 13:09
:hahah:Teknoloji çocuğu seni.


Git sıkmabaşlara sor bunu :kiki:

Sen giremiyorlar dedin. Bende sana sordum .
Nedir bu "geri vites" modu ?

Kafa içi sıvı basıncın arttı yine senin , konuyu sulandırmaya başladın .
Sonra ağlıyorsun .Konu ile yazacak birşeyin varsa cevap vereceğim.
Yoksa sana da iyi davranacağım artık, malum "sana da çok yükleniyorlar"

göçmenoğlu
14-10-10, 14:25
siz başı açık hatta dekolte kıyafetlerle dolaştınızda ilerici olarak ne yaptınız,eğer kılık kıyafet gericilik olsaydı gelenek ve törelerine sıkı sıkıya bağlı japonlar çinliler koreliler malezyalılar dünyanın en geri ülkesi olurdu heralde,siz ne yaptınız dekolteci ileici geçinen geriler saçla sakalla başörtü ile uğraşmaktan başka....

marmara kazım
14-10-10, 14:26
Sen giremiyorlar dedin. Bende sana sordum .
Nedir bu "geri vites" modu ?

Kafa içi sıvı basıncın arttı yine senin , konuyu sulandırmaya başladın .
Sonra ağlıyorsun .Konu ile yazacak birşeyin varsa cevap vereceğim.
Yoksa sana da iyi davranacağım artık, malum "sana da çok yükleniyorlar"
Avea'lıyım ben rahat ol :kiki::hahah: Benim kafa içi sıvı basıncım artacak tabikide kan beynime gidiyor :xAma senin gitmiyor :kiki:Geri vitese aldığım falan yok giremiyorlar dedik zaten en başta..

geliebter
14-10-10, 15:45
Avea'lıyım ben rahat ol :kiki::hahah: Benim kafa içi sıvı basıncım artacak tabikide kan beynime gidiyor :xAma senin gitmiyor :kiki:Geri vitese aldığım falan yok giremiyorlar dedik zaten en başta..

Her naneye gülecek kadar psikolojin bozulmuş anlaşılan.
Kafandaki sıvı basıncının fazla artması ancak senin gibi biri için normal karşılanır zaten.
Bilmemen bunu değiştirmez.

Başörtülü üniversitelerde derslere giren insan sayısı kadar eksik idraklisin demek ki .
Gözün illâki görüyor da beynin algılamıyor/ algılamak istemiyor...

marmara kazım
14-10-10, 16:00
Her naneye gülecek kadar psikolojin bozulmuş anlaşılan.
Kafandaki sıvı basıncının fazla artması ancak senin gibi biri için normal karşılanır zaten.
Bilmemen bunu değiştirmez.

Başörtülü üniversitelerde derslere giren insan sayısı kadar eksik idraklisin demek ki .
Gözün illâki görüyor da beynin algılamıyor/ algılamak istemiyor...
Seni önemseyip nimetten sayıp ciddi bir cevap vereceğimi mi zannediyorsun :hahah::kiki::kiki: Kusra bakma sampiyon artık sarmıyosun..:x Kan olayında aldın kapağı şimdi kıvırma yürü git :okay:

geliebter
14-10-10, 16:10
Kan olayında aldın kapağı şimdi kıvırma yürü git :okay:

Tamam (:
Cidden artık sana üzülüyorum .
Ve konuyla alakalı veremediğin cevapları da görmezden geliyorum.

Liseli protest ergen (: Tamam ben kapağı aldım gidiyorum ...

UltraRed
14-10-10, 16:28
siz başı açık hatta dekolte kıyafetlerle dolaştınızda ilerici olarak ne yaptınız,eğer kılık kıyafet gericilik olsaydı gelenek ve törelerine sıkı sıkıya bağlı japonlar çinliler koreliler malezyalılar dünyanın en geri ülkesi olurdu heralde,siz ne yaptınız dekolteci ileici geçinen geriler saçla sakalla başörtü ile uğraşmaktan başka....

Sen bugün hala sofranda ekmek buluyorsan o ekmeği sana şeyhler, şıhlar ve din bezirganları değil o beğenmediğin dekolteli bayanların eşlerşi sağladı... Çumhuriyetşn harcında 2 damla suyu, bir avuç çimentosu olmayanlar mı seni doyuruyor zannediyorsun?

Ayrıca hala bizim geleneklerimizdeki başörtüsünden değil de gavur icadı, diyalogcu bezirganların bayraklaştırdığı türbandan bahsedildiğini de hala anlamamışın. Ç

Çinliye, malezyalıya, japona gelince sen onları hala kimonolarla falan geziyor mu sanıyorsun? Hayır, onlarda dünyada normal insanlar neyi giyiyorsa onu giyiyor... Geleneklerine bağlılıklarına gelince, en azından vatanın sınırlarını gidip başka bir devlete peşkeş çekeceklerine harakiri yapar canlarını alırlar... Ya siz? Desteklediğiniz iktidar bir ülkenin namusu sayılan sınırları bile islam düşmanı siyonistlere peşkeş çekti, gıkınız çıkmadı... Gelenekmiş... Gelenekte biz de, örfte bizdei adette bizde... Siz ancak hıristiyanların türbanını alır 10-15 yılda bayrak ve iffetin simgesi yapmayı bilirsiniz. Bu ülkede ve islam ülkelerinde olmayan türbanı bile ''gelenek'' yaptınız ya, helal olsun size...

Eski Anarchy
14-10-10, 16:49
çatlayın çatlayın :puah:

sözde müslümanlar sizi:puah:

(mesajlarımı kım sılıyosa çok selamlar:kiki: )

MeCHuL
14-10-10, 18:10
Üniversitelere de giremeyeceklerdi ,öyle diyordu antidemokratik hastalar.
Hatta bazı "atgözlüklüler" üniversite kapısındaki dayaklardan bahsediyordu .

Sonuç ise ortada... Ağlasalar da sızlasalar da bu kervan yürüyor...
Erbakan Hocanın dediği Gibi Gün gelecek Rektörler Başörtülülerin önünde Selam Duracak!!!!!!:okay:
Gerci şuan genel itibar ile Başörtü ünilere girmişsede bunu kalıcı yapmak gerekir!

Gericilik Dinin emri olan Başörtüsüyse Evet Gericiyiz!!!

Medeniyet” denilen vahşete lanetler eder,
Nice yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler!
Bakmayın hem tükürün çehre-i murdarımıza
Tükürün belki biraz duygu gelir ârımıza.
Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın tükürün.
Kuşkulansın görelim gayreti halkın tükürün.
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere...
Tükürün Ehl-i Salib’in hayasız yüzüne!
Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!
Medeniyyet denilen maskara mahluku görün:
Tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün!
Hele ilânı zamanında şu mel’un harbin,
“Bize efkar-ı umimiyesi lazım Garb’in;
O da Allah’ı bırakmakla olur” herzesini,

Mehmet akif ersoy
Üstad Döktürmüş fazla söze gerek varmı???

Erdenay
14-10-10, 18:30
Bizim üniversitede türbanlılar bizimle beraber derslere de giriyor kampüse de...Ve üstelik tek bir kişi onlara öteki gözüyle bakmıyor ve türbanları dolayısıyla dışlamıyor...

Siyasi simge olarak Che Guevera ve Deniz Gezmiş tişörtü giyenlere birşey denmezken türbana siyasi simge denmesi ve yasaklanması çok garip...

f9wizard
14-10-10, 19:15
Siyasi simge olarak Che Guevera ve Deniz Gezmiş tişörtü giyenlere birşey denmezken türbana siyasi simge denmesi ve yasaklanması çok garip...


Katılıyorum

marmara kazım
14-10-10, 19:18
Tamam (:
Cidden artık sana üzülüyorum .
Ve konuyla alakalı veremediğin cevapları da görmezden geliyorum.

Liseli protest ergen (: Tamam ben kapağı aldım gidiyorum ...
Zigot terk beyler adam haklı dağılın :kiki:Nida'ya yazdığım cevabı oku bak orda sadece konuyla alakalı yazmışım çünkü o gerçekten dürüst bir müslüman senin gibi milletin üzüntüsünle beslenecek kadar düşmemiş :okay:Siyasi simge olarak Che Guevera ve Deniz Gezmiş tişörtü giyenlere birşey denmezken türbana siyasi simge denmesi ve yasaklanması çok garip...

Onlarada gereken tepkiyi veriyoruz.

geliebter
14-10-10, 19:20
Zigot terk beyler adam haklı dağılın :kiki:Nida'ya yazdığım cevabı oku bak orda sadece konuyla alakalı yazmışım çünkü o gerçekten dürüst bir müslüman senin gibi milletin üzüntüsünle beslenecek kadar düşmemiş :okay:

Üzüntü ?
Ayrıca ben sorumu sordum sana ve cevabımı aldım (vermediğin cevabı), çırpınma ;)

ek: bende ilk mesajımı konuya yaptım , ama sen herzamanki paçası çamurlu tavrından kurtulamadığından ....

Okyanus61
14-10-10, 19:47
mesajım silinmiş silen sebebini yazsaydı bari neyse kardeşim işi uzamıcam insanların inancı gereği taktığı bir şeyi gerecilik olarak göremezsiniz.. inanmıyorsanız bile saygınız olsun bu kadar düşmenin alemi yok.. insanı da çileden çıkarmayın ben size gericiliğin alasını gösteririm yaptıklarınızda apışıp kalırsınız saygıııı saygıııııııı

dark screams
14-10-10, 21:43
İşte türbanistlerin ortak özelliklernden biridir bu... Müslümanları kıran Amerika ile stratejik ortaklığa ses çıkarmazlar... Amerikan askerlerine ''kahtaman'' deyip, onlara dua edenlere ses çıkarmazlar... Deniz Feneri adına müslümanları kazıklayan tarihin en büyük yardım sahtekarlığına ve daha nice pisliğe ses çıkarmazlar ama iş türban olunca akıllarına din gelir... Yani dininiz bile aklınıza gavur icadı türban anılınca geliyor sizin...

Ayrıca çarpıtma konuyu... Bugün büyük şehirlerin sokaklarında kaç tane yazma ve tülbent ile veya eşarpla başını örten bayan görüyorsun? Her taraf sıkmabaş cinsi türbanlılarla dolu... Ve Amerika' yı yeniden keşfetme!!! Baçörtüsüne günah demiyorum... Asıl sen bizim geleneksel başörtümüzü türban denen gavur icadı ile eşdeğer tutarak günah işliyorsun...

Al oku ve öğren... Bir defa daha koyuyorum buraya:
ya kardeşim sen neyden bahsediyorsun ya biz özgürlük diyoruz özgürlük...


konunun amerika ile ne alakası var o konu tartışıldı ve bitti neden sürekli konuları çarpıtma eğilimindesin ki
ayrıca sıkma baş derken ne tür başörtüsünden bahsedildiğini anlayamayacak kadar cahil misin kardeşim
sıkma baş denilen başörtüsü özellikle dini başkalarından öğrenen dinle ilgili bilgisi kıt olan insanların taktığı başörtüsüdür ve saçın bi bölümü gözüktüğü için o da günahtır
büyük şehirlerdeki eşarpta ne problem var onu hala çözeblmiş değilim bi anlatsana onu bakalım saç güzkmüyorsa ne gibi bi problem var anlat da bilgimiz artsın :D

bak sen ya şu işe adam başörtüsü yasağını günah olduğu için savunuyo ya ben de seni din düşmanı falan sanmıştım affet beni kusura kalma sayın sanal idolüm:D:D:D

f9wizard
14-10-10, 22:34
Onlarada gereken tepkiyi veriyoruz.


Birini üniversiteye sokma birine "tepki ver".Eşitlik budur işte :hahah:

marmara kazım
14-10-10, 22:50
Birini üniversiteye sokma birine "tepki ver".Eşitlik budur işte :hahah:
Soktuğumu nerden biliyorsun ?:x

UltraRed
15-10-10, 00:04
ya kardeşim sen neyden bahsediyorsun ya biz özgürlük diyoruz özgürlük...


konunun amerika ile ne alakası var o konu tartışıldı ve bitti neden sürekli konuları çarpıtma eğilimindesin ki
ayrıca sıkma baş derken ne tür başörtüsünden bahsedildiğini anlayamayacak kadar cahil misin kardeşim
sıkma baş denilen başörtüsü özellikle dini başkalarından öğrenen dinle ilgili bilgisi kıt olan insanların taktığı başörtüsüdür ve saçın bi bölümü gözüktüğü için o da günahtır
büyük şehirlerdeki eşarpta ne problem var onu hala çözeblmiş değilim bi anlatsana onu bakalım saç güzkmüyorsa ne gibi bi problem var anlat da bilgimiz artsın :D

bak sen ya şu işe adam başörtüsü yasağını günah olduğu için savunuyo ya ben de seni din düşmanı falan sanmıştım affet beni kusura kalma sayın sanal idolüm:D:D:D

Sen şaka yapmaya devam et ama ben seni yine ciddiye alayım!!!

Sen uzayın kara deliklerinden birinde yaşadığın için şöyle yazmışın...


sıkma baş denilen başörtüsü özellikle dini başkalarından öğrenen dinle ilgili bilgisi kıt olan insanların taktığı başörtüsüdür ve saçın bi bölümü gözüktüğü için o da günahtır

Bak şakacı çocuk: Sıkmabaş şu an siyasi islamcı cenahta en popüler kafa kapatma tarzıdır... Senin başbakan ve cumhurbaşkanlarının hanımları başlarını ''sıkmabaş'' tarzıyla kapatıyor... Yani sıkmabaşta saçın tek teli bile görünmez!!

Yine devamında sallamışın... Nasıl olsa sallamak bedava! Bak şöyle yazıyorsun:


büyük şehirlerdeki eşarpta ne problem var onu hala çözeblmiş değilim bi anlatsana onu bakalım saç güzkmüyorsa ne gibi bi problem var anlat da bilgimiz artsın

Ben eşarpta problem var diye mi yazdım; okuduğunu anlamayan şakacı çocuk... Eşarp kullanılırsa saçın ön kısmı ve yanları görünür...

Yahu sen ne eiarp biliyorsun, ne türban/sıkmabaş, ne yazma ne de tülbent...

Neyse şakalarına devam et sen zevkli oluyor ama madem şurda emek verip yazıyorsun ve başkaları da zahmet edip okuyor bari neyin ne olduğunu bilrek yaz; emi!

urunguşat
15-10-10, 00:12
Benim sülalede çok şükür bu türbanist sıkma başlardan yok..

Hepside eşarplı türbandan öncede eşarpla örtünüyorlardı sonrada...Ve bazı ileri zekalar 70 li yılların siyasi akımıyla çıkan türbanı savunup asıl örtünme şekline bile dil uzatcak kadar küçülmüşler asıl günahkar sizsiniz.

ReLaKsT
15-10-10, 01:13
bırakın şu paçavrayı...

UltraRed
15-10-10, 01:39
Benim sülalede çok şükür bu türbanist sıkma başlardan yok..

Hepside eşarplı türbandan öncede eşarpla örtünüyorlardı sonrada...Ve bazı ileri zekalar 70 li yılların siyasi akımıyla çıkan türbanı savunup asıl örtünme şekline bile dil uzatcak kadar küçülmüşler asıl günahkar sizsiniz.

Bu aklıkıtlar türbanın ABD ve yahudilerin islam dünyasını manipüle etmek ve islam dünyasını BOP projesine engetre etmek için ortaya konulmuş bir oyun olduğunun farkında bile değiller... Düşünebiliyor musun... Ta Peygamber zamanında ''sıkmabaş'' kullananlar olmuş ve ta o zaman Peygamber bu deve hörgücü tarzlılara ''sizin yeriniz cehennemdir'' demiş... Ama ABD ve yahudiler işte o cehennemlik türbanı şimdi bu çakma müslüman bozuntularının bir numaralı müslümanlık şartı yapmayı başardı...

Ve bakalım:

Bugün türbancı olmayanlar her şartta ülkelerinin gavura, kafire ve yahudiye satılmasına karşı... Türbancılar karşı değil; destekçi!

Türbancı olmayanlar bu ülkenin cumhurbaşkanının ve başbakanının cani ve gaspçı Amerikan askerlerine ''kahraman'' deyip onlara dua etmesine karşı... Türbanistler karşı değil; destekçi!

Türbana karşı olanlar ABD ile İsrail ile stratejik ortak olunmasına karşı... Türbanistler karşı değil...

Aslında tek tek örneklerle uzatmaya gerek yok...

Bu ülkenin namusu olan sınırlarınızı bile yahudi siyonistlerine peşkeş çekenlere karşı çıkanlar türbana karşı olanlardı... Sınırlarımızın yahudilere devrine onay verenler de bu türbancılar olmuştur...

Yani ABD ve yahudiler bu türbancıları boşuna yaratmadılar...

Ve ne yazık ki, islamla ve türk kültürü ile zerre kadar alakası olmayan şu rahibe kılığı, gavur moda ürünü ve Hollywood yıldızlarının tarzı 10-15 yıl gibi kısa bir sürede bu dinini bilmez süper müslümanların bayrağı ve hatta iffet ve ırzlarının sembolü oldu...

İşte bu emperyalistler ve siyonistler böyle... Senin dinini bile bozar, istedikleri ne varsa senin dinine dışarıdan monte eder, sonra da onu senin dininin olmazsa olmazı yaparlar... Türbandan vaz geçmeyen ama sınırlarının yahudi siyonistlerine devrine alkış tutan dandik müslüman parçaları yaratırlar...

Yazık...!!

!! Denizim !!
15-10-10, 23:18
Laiklik olmadan hukuk ve hukuk devleti olmaz. Çünkü önüne gelen her zümre Tanrı kelamı adı altında Anayasa’yı, kanunları ve hukukun üstünlüğünü delebilir. İddia edildiğinin tersine bu deliş bir kez olmaz. Eğer laik hukuk delinirse, yerine mutlaka başka bir “beşeri” sistem gelecektir. Bu ise kaçınılmaz olarak teokratik keyfi düzen, molla oligarşisi olacaktır.
şimdi buna katılıyorum ama genel olarak yazının tamamına katılmam mümkün değil.laiklik türbana karşı filan değildir fakat türban laikliğe karşımıdır onu bilemem(laiklik dinsizliktir anlamı çıkaranları ele alırsak öyle görünüyor)
Atatürk peçeyi kaldırmıştır başörtüsünü değil!Çok değil 10 yıl öncesine kadar yasakta değildi yani bu gibi ortamı geren sözlerle Laikliği,Atatürk Cumhuriyetini karalamaya kimsenin hakkı yoktur:nono:
Türbanla laikliğin hiçbir alakası olamaz.!Din özgürlüğü demektir laiklik..Devlet tek bir dini ele alıp yurttaşları dine dayalı yönetemez bu kadar basit..Türban mürban karıştırmayın lütfen...:nono:
(her iki taraf içinde konuşuyorum islami kesimde aynı şekilde en az bunlar kadar karıştırıyor)

pesimist_84
15-10-10, 23:56
denilebilecek tekşey var
müslümanların dedi başkalrını baya germiş

millet kıcı başı acık gezer..kotların bikinilerin minilerin hangi kulturden geldiğini hiç düşünmez ama iş başorusune gelince yok araplar gelmiştir,yok fransızlardan gelmiştir,yok rahibelerden özenilmiştir falan filan

ulan o giydiğiniz mini etekler,deriiiiiiiiiiiiiiiin dekolteli elbiseler türk külturunden mi geldi

size ne isteyen istediğini giysin
evde karısının ne giyeceğine söz geciremeyen gelip elalemin başortusune karısıyo yahuu

UltraRed
16-10-10, 04:00
denilebilecek tekşey var
müslümanların dedi başkalrını baya germiş

millet kıcı başı acık gezer..kotların bikinilerin minilerin hangi kulturden geldiğini hiç düşünmez ama iş başorusune gelince yok araplar gelmiştir,yok fransızlardan gelmiştir,yok rahibelerden özenilmiştir falan filan

ulan o giydiğiniz mini etekler,deriiiiiiiiiiiiiiiin dekolteli elbiseler türk külturunden mi geldi

size ne isteyen istediğini giysin
evde karısının ne giyeceğine söz geciremeyen gelip elalemin başortusune karısıyo yahuu

Hemen o gavur icadı türbanı ''başörtüsü'' yapıyorsunuz... Bizim başörtüsüsyle derdimiz yok. Türban denen tarzın islam dininde yeri olmadığını ve hatta günah olduğunu anlatıyoruz, sen kalkıp mini etketen, dekolteden bahsediyorsun. Mini etek ve dekolte giyenler bunu dine mi dayandırıyor? Hayır! Ama türbancılar bunu Allah' ın emri diye gösteriyor... Biz türban denen tarzın islam dininde olmadığını ve kullanımının da günah olduğunu söylüyoruz... Pardon pardon!! Biz söylemiyoruz; siyasi islamcı kesimin akıl hocaları, hadislerden örnek vererek sözylüyor... Ne diyor? ''Deve hörgücü gibi kapanmak günahtır'' diyor...

f9wizard
16-10-10, 11:45
Soktuğumu nerden biliyorsun ?:x

Önemli olan senin sokmaman değil seni takan yok.Önemli olan devletin sokup sokmaması

pesimist_84
16-10-10, 12:42
Hemen o gavur icadı türbanı ''başörtüsü'' yapıyorsunuz... Bizim başörtüsüsyle derdimiz yok. Türban denen tarzın islam dininde yeri olmadığını ve hatta günah olduğunu anlatıyoruz, sen kalkıp mini etketen, dekolteden bahsediyorsun. Mini etek ve dekolte giyenler bunu dine mi dayandırıyor? Hayır! Ama türbancılar bunu Allah' ın emri diye gösteriyor... Biz türban denen tarzın islam dininde olmadığını ve kullanımının da günah olduğunu söylüyoruz... Pardon pardon!! Biz söylemiyoruz; siyasi islamcı kesimin akıl hocaları, hadislerden örnek vererek sözylüyor... Ne diyor? ''Deve hörgücü gibi kapanmak günahtır'' diyor...

desenize siz islam dini savunucularısınız o zaman :D
en cokta bu yalana uyuz oluyom
islam dininde olmadığı için yada gunah oldugu için karsıyız diyosunuz ya bu beni bitiriyo ya
sunu aklınıza sokun türkiye islam ile yönetilmiyo onun için bırakın kendisi düşünsün giydiğim başortusu dine uygun mu diye

bütün gençlerin diydiği şeyler islam dinine uygunda sıra başortusune mi geldi
size neeee
bazıları allaha tanrı derken niyet onemli diyo ya hani (:D) bu başını yalnış ortenlerinde niyetleri onemli değil midir??
hem dine uygun olup olmadığı sizi ne ilgilendirir acep
diğer bütün herkesin giyimini islama uyun hale getir ondan sonra gel

ÖöZgE
19-10-10, 21:17
Şule Yüksel'in bir Hollywood yıldızından esinlenerek ortaya çıkardığı stil midir dinde var olan ?

UltraRed
19-10-10, 22:13
desenize siz islam dini savunucularısınız o zaman :D
en cokta bu yalana uyuz oluyom
islam dininde olmadığı için yada gunah oldugu için karsıyız diyosunuz ya bu beni bitiriyo ya
sunu aklınıza sokun türkiye islam ile yönetilmiyo onun için bırakın kendisi düşünsün giydiğim başortusu dine uygun mu diye

bütün gençlerin diydiği şeyler islam dinine uygunda sıra başortusune mi geldi
size neeee
bazıları allaha tanrı derken niyet onemli diyo ya hani (:D) bu başını yalnış ortenlerinde niyetleri onemli değil midir??
hem dine uygun olup olmadığı sizi ne ilgilendirir acep
diğer bütün herkesin giyimini islama uyun hale getir ondan sonra gel

Sen anlamak istemdiğin için anlamıyorsun... Ben sizin gibi ortalıkta ''islam'' dininin savunucusu'' gibi gezmem... Siyasi islamcılar ve din bezirganları gibi dinden de hiç bir şekilde nasiplenmem...

Neden mi türbana karşı çıkıyorum... Asla günahkarları günahtan kurtarmak için değil. Gavur icadını 10-15 yıllık bir sürede ''farz'' yapan ve dine yeni kurallar getirerek islamı fiilen tahrif edenler zaten sonsuza kadar yanacaklar... Derileri eriyip, döküldükçe Allah onlara acıları durmadan devam etsin diye yeniden deri verip yakmaya devam edeceğini söylüyor... Onların yanması; hem de sonsuza kadar yanması umurumda değil... Ben ancak onlar yandıkça altlarına odun atarım:kiki: Hem de büyük bir zevkle...

Ancak islamın tüm koşullarını hayatlarında tek bir kez bile dinden çıkar sağlamadan ve fazlasıyla yerine getiren bir aile hatta sülale içinde büyümem ve onlardan gördüğüm islam, sizinkinden çok farklı... Dini öğrendikçe asıl dinsizlerin en büyük piyasa dindarları olduğunu da gördüm ve görmeye devam ediyorum.

Bu türban denen rahibe giysisi, moda ürünü veya Hollywood aksesuarı, gavurun, kafirin, yahudinin ülkemizde siyasi islamcı uşaklar yaratmak için bulduğu bir formüldür.
Binlerce yıllık geleneklerimizde ve 1400 islam geleneklerinde olmayan bir bez parçası, sizin gibi siyasi islamın kitle tabanı tarafından bu kadar kolay kabul edilebildiği için türbana karşıyım... Bu bez parçası türklerde ve islamda hiç yokken 10-15 yılda ''islamın olmazsa olmazı'' haline getirildiği için karşıyım. Yine bu bez parçası sayesinde islam dini gavur/kafir/yahudiler tarafından tahrif edildiği için karşıyım... Bu bez parçasını takanlar ''iffetli, namuslu'' takmayanlar ise ''iffetsiz ve namussuz'' ilan edildiği için buna karşıyım... Bu bez parçası emperyalşstler ve siyonistler tarafından bayraklaştırılıp, toplumu din ve inanç üzerinden bölen bir işlevi yerine getirdiği için karşıyım... Dini yanını bir yaba bırak... Benim kültürümde, geleneklerimde olmayan bu deve hörgücü görünümlü, allı, pullu, boyalı ve artık marka marka satılan bez parçası emperyalistler ve siuyonistler tarafıdan benim geleneklerime, ananelerime ve kültürüme sokulduğu için karşıyım...

Laikler ve laik devlet, 1980 darbesine kadar alternatifsiz ve son derece güçlü bir dönem yaşadı... O dönemde türban mürban yoktu. Genç veya yaşlı bayanlardan isteyen başını tülbent ve yazma ile örter, isteyen çarşafla bile gezerdi... Öyle saç görünmeyecekmiş falan filan gibi dandik kurallar yoktu... Ama saçını göstermeyene de kimse dönüp bakmazdı... Üniveristelerde ve kamu alanında da başörtüsü serbestti. Yönetmeliklerde sınırlamalar getirilirdi ama rektörler, müdürler ve amirler laik bir kafaya sahip oldukları için ses çıkarmazdı... Başörtüsü fiilen üniversitelerde de, kamu alanında serbestti...

Ama Amerika, global yahudi sermayesi, Amerikacı darbeci generaller ve siz siyasi islamcılar el ele verip türk ve islam tarihinde olmayan türbanı piyasaya sürüp milleti tam da emperyalistler ve siyonistlerin istediği şekilde böldünüz... O kendi yarattıkları türbanı şimdi Amerikan senatosunda camdan fanus içinde sergiliyorlar...

Ve siz türbancılar, ne müslümanların sinek gibi katledilmesine, ne o katillerin kahraman müslüman direnişçilerin terörist ilan edilmesine, ne BOP' a, ne bu ülkenin başbakanının BOP eşbaşkanı olmasına, ne bu vatanın bankalarının ve dev gibi şirketlerinin gavura, kafire, yahudiye satılmasına karşı çıkmadınız... Evet biz laikler hep karşı çıktık ama siz türbanlılar ve türbancılar destek verdiniz...

Daha dün o türbancı iktidar kalktı Doğu ve Güneydoğu sınırımızı boydan boya İsrail' e peşkeş çekmeye kalktı... Biz karşı çıktık ama siz türbanlılar ve türbancılar ya desteklediniz ya da sustunuz...

Bu memlekette ister sünni, ister alevi, ister hıristiyan, ister türk, ister kürt, ister laik ister dindar ve hatta isterse ateist olsun; türbana ve türbancılara karşı olmamamız için bana tek ama tek bir neden gösterebilir misin?