PDA

View Full Version : Gerçekleşmiş Kıyamet Alametleri !!!VatanBayraK
19-05-10, 15:32
Resulullah Gelecekten Haber Verdi

http://us1.harunyahya.com/Image/yenibilgi/muhur_altin.jpg

Kıyametin küçük alametleri

Sual: Kıyametin küçük alametleri nelerdir?

CEVAP:Kıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler çıkacaktır. Sonra da büyük alametler çıkacaktır. Kıyametin küçük alametleri ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:


(İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz.) [İbni Mace]

((İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz.) [İbni Mace]

(Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz.) [Hatib]

(Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.)

(İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz.) [İ.Neccar]

(Ahlaksızlık ve fuhuş açık olmadan komşular kötüleşmeden hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz.) [İ. Ahmed]

(Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz.) [Hakim]

(Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz.) [Ebu Ya’la]

(Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz.) [Müslim]

(Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz.) [Tirmizi]

(İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.)

(Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki, zekât verilecek kimse bulunmaz. Birine zekât teklif edilince, “Benim buna ihtiyacım yok” der.) [Buhari]

(İki büyük taife, davaları bir olduğu halde, çarpışmadıkça, kendilerine Allah’ın resulüyüm [peygamberim] diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Buhari]

(Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, “Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür” diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz.) [Buhari]

(Yetmiş tane resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Taberani]

(Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak.) [Buhari]

(Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemi]

(Livata mubah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemi]

(Çocuklar öfkeli olmadıkça, büyüğe saygısızlık yapılmadıkça kıyamet kopmaz.) [Harâiti]

(“Keşke şu kabirdeki ben olsaydım” denmedikçe kıyamet kopmaz.) [Müslim]

(Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemi]

(Kötüler dünyaya hâkim olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizi]

(İşler, ehli olmayana verilecek.) [Buhari]

(Kur'an [Radyo, TV gibi] çalgı aletlerinden okunacak.) [Tergib-üs-salât]

(Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak.) [Hâkim]

(Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, veledler çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek.) [Hâkim]

(Tehiyyet-ül-mescid namazı kılınmaz olur.) [Taberani]

(İlim kalkar, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalır.) [İbni Mace]

(Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helale haram, harama helal derler; Kur'anı ticarete, menfaate alet ederler.) [Deylemi]

(İnsanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler, helalini, haramını düşünmeyecekler.) [R.Nasıhin]

(Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak.) [Deylemi]

(İzinsiz ticaret yapılmaz.) [Müslim]

(Vahşi hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizi]

(Kıyamet alametleri bir ipteki boncukların peş peşe kopması gibi birbirini takip eder.) [İ.Ahmed, Taberani]

(Bir zaman gelecek, insanlar, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler.) [Buhari]

(Rüşvet, hediye adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek.) [İ. Gazali]

(Âmirler, imamlar, namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar.) [Müslim]

(Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecek.) [Mişkat]

(Peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır.)

(Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak.) [Deylemi]

(Allah’ın kitabının dışında uyacağımız bir şey yok diyenler çıkacaktır.) [Ebu Davud]

(Bir zaman gelecek, beni yalanlayanlar çıkacaktır. “Hadisi bırak, Kur’ana bak” diyeceklerdir.) [Ebu Ya’la]

(Kâfirler için gelmiş olan âyetleri, Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar.) [İbni Ömer]

(Sünnet, bid’at gibi çirkin, bid’at da sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bid’ate uyan, çok yardımcı bulacaktır.) [Şir’a]

(Kur’an, dünyalık için okunacaktır.) [Ebu Davud]

(Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak.) [Deylemi]

(Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hafızlar çoğalacak, ama hakiki âlim hiç bulunmayacak.) [Ebu Nuaym]

(Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.) [Asakir]

(Din adamları, ince meseleleri ele alıp, halkı şaşırtacaklar.) [Taberani]

(Din âlimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacak.) [Buhari]

(Din adamları, halkın istediği yönde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini ticarete, menfaate alet edecekler.) [Deylemi]

(Hacca, hükümdarlar [devlet başkanları] gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler.) [Hatib]

(Kişi dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek, altını gümüşü [parası pulu] olmayan rahat edemeyecek.) [Taberani]

(İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak.) [Sülemi]

(Her asır, öncekinden daha kötü olacak, böylece Kıyamete kadar hep bozulacak.) [Hadika]

(İstanbul fethedilecektir. Bunların kumandanı ne güzel emir, askerleri ne güzel askerdir.) [Hakim, İ. Ahmed, İ. Süyuti]

(Ey dağ, sallanma, üstünde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehid var.) [Buhari] (Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman’ın şehid olacağını haber verdi.)

(Ya Osman halife olacaksın, hilafet gömleğini çıkarmak isteyecekler, sakın çıkarma! O gün oruçlu olacak, benim yanımda iftar edeceksin.) [Hâkim] (Aynen vaki olmuştur.)

(İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar.) [Ebu Davud]

(Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak.) [İ.Ahmed]

(Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak.) [Hâkim]

(Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak.) [Hâkim]

(Kötü kadınlar, çoğalıp, zina bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş [frengi, AIDS gibi] bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Ölçüde, tartıda hile yapılırsa, geçim darlığı baş gösterir.) [Beyheki]

(Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak.) [Beyheki]

(Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak.) [Müslim]

(Kişi yol kenarında kadınla beraber olacak.) [Hâkim]

(Konuşan hayvanlar olacak.) [Tirmizi]

(Kıyamet alametidir ki, erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir.) [İ. Ahmed]Hadis-i şerifle bildirilen kıyametin diğer alametlerinden bazıları da şöyledir:


1- Emanete riayet kalkar.
2- Veled-i zina çoğalır.
3- İçki çok içilir.
4- Zekât verilmez.
5- Hanıma uyup, anneye isyan edilir.
6- Erkekler ipek giyer.
7- Zararından korunmak için insanlara mudara edilir.
8- Gençler fasık olur.
9- Daha önce yaşamış âlimler cahillikle suçlanır.
10- Tefecilik, faiz aşikâre olur.
11- Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman olmaz.
12- İslam’a uymak ayıp sayılır.
13- Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır.
14- İslam’a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
15- Mescitlerde, toplantılarda fasıkların sesi yükselir.
16- Cihad terk edilir.
17- Bid'atler yayılır.
18- Günaha teşvik artar.
19- İyiliğe mani olunur.
20- Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar.
21- Komşuluk kötüleşir.
22- Camilerde Kur'an-ı kerim teganni ile okunur.
23- Aşağı kimseler söz sahibi olur.
24- Zararından korunmak için insanlara ikram olunur.
25- Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır.
26- Anarşi çoğalır.
27- Adam öldürmek çoğalır.
28- Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır.
29- Cansızlar da konuşur.
1979'dan 2011'e Gerçekleşen Kıyamet Alametleri


KIYAMET vakti, dünya hayatının son günü olmakla birlikte ahiretteki sonsuz hayatın da başlangıcı olacaktır. Kıyamet günü yaşanacak birbirinden dehşetli olaylarla Allah’ın yüce kudreti insanların tümü tarafından idrak edilecektir.


Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), kıyametten önce gerçekleşecek olan alametleri bundan 1400 yıl öncesinde hadis-i şeriflerinde detaylı olarak tarif etmiştir. Buna göre; savaşlar, anarşi, fakirlik, cinsel dejenerasyon artacak; doğal afetler sıklaşacak; insanlar güzel ahlaktan uzaklaşacak; sahte peygamberler ortaya çıkacaktır. Tüm bunların ardından, Allah Hz. Mehdi’yi vesile kılarak İslam ahlakını bütün dünyaya hakim edecektir.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde yer alan bu bilgilerin gerçekliğini bize gösteren en önemli delil, bu olayların vakti geldiğinde tam tarif edildiği şekilde ve birbiri ardına gerçekleşmiş olmasıdır. Hadislerde bildirilen çok sayıda alamet, 1979’dan 2006’ya kadar yaşanan -dünya tarihine oranla- kısa bir zaman dilimi içinde "birbiri ardınca" gerçekleşmiştir.


Bu işaretleri anlamak için yapmamız gereken, kıyamet günü ve alametleri ile ilgili Kuran ayetleri ve Peygamber Efendimiz (sav)'in on dört asır öncesinden bildirdiği hadisler üzerinde dikkatle düşünmektir. Rabbimiz bir ayetinde "Ve de ki: Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini gösterecektir, siz de onları bilip tanıyacaksınız..." (Neml Suresi, 93) şeklinde vaat etmektedir.


Ancak öncelikle belirtmek gerekir ki, herşeyin en doğrusunu Allah bilir. Her konuda olduğu gibi kıyamet hakkında da O'nun bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Kesin olarak gerçekleşecek olan kıyametin vaktini sadece Allah bilmektedir:
“De ki: "Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azab) yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur?" O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)” (Cin Suresi, 25-26)


Afganistan’ın Rusya tarafından işgali (1979)


“Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.”
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)


Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına den gelmektedir. Ayrıca bu rivayette Afganistan'ın maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir.


Dördüncü Sulh (Arap-İsrail Barışı) (1979)

“Sizinle insanlar (bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder..."
(Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8)


Hadiste Hz. İsa ile birlikte yeryüzünde bulunacak olan Hz. Mehdi'nin alametlerinden biri haber verilmiştir. Bu alamete göre Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında 4. kez bir barış anlaşması yapılacak, bu anlaşma 7 yıl sürecektir. İslam aleminden birçok kimsenin kanaati, hadiste geçen "4. Sulh"un, 1979'da ABD-İsrail ve Mısır arasında Amerika'da Camp David'de yapılan anlaşma olduğudur. (En doğrusunu Allah bilir.)

Kabe’de Kan Akıtılması (1979)

“Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.” (Kıyamet Alametleri, s. 168-169)


“İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina'ya indiklerinde büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 35)


Hadislerde "onun çıkacağı yıl" cümlesi kullanılarak, Mehdi'nin çıkış tarihinde Hac sırasında meydana gelecek bir katliama dikkat çekilmektedir. 1979 yılında, Hac sırasında gerçekleşen Kabe baskınında aynen böyle bir katliam yaşanmıştır. Çok ilginçtir ki bu kanlı Kabe baskını da ahir zamanın başlangıcının ve Mehdi'nin çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde, 1 Muharrem 1400 (21 Kasım 1979) tarihinde meydana gelmiştir.
Yine hadis-i şerifte kanların akacağından bahsedilerek öldürme olayına dikkat çekilmiştir. Baskın sırasında Suudi askerleri ile saldırgan militanlar arasında meydana gelen çarpışmada 30 kişinin öldürülmesi, bu rivayetin kalan kısmını da doğrulamıştır.


İran-Irak Savaşı (1980)

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak.” (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)


Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir: İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma, bilindiği gibi, hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuştur. Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştır.

Depremlerin Çoğalması

“Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… depremler çoğalacak…” (Ramuz-El Ehadis, 476/11)


“Kıyametten önce iki büyük hadise vardır… ve sonra da zelzeleli yıllar.” (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Son birkaç yıl içinde meydana gelen büyük ve sürekli depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine bakılırsa 1999 yılında, yeryüzünde 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde yaklaşık olarak 22.000 insan hayatını kaybetmiştir.
(Afganistan ve Endonezya depremlerinde ölen yaklaşık 500 bin kişi bu istatistiklere dahil edilmemiştir)


Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi tarafından yapılan ölçümlere göre;
1556 yılı ile 1975 yılı arasındaki 400 yıllık dönemde meydana gelen deprem sayısı: 110 iken (5.0'dan büyük)


1980 yılı ile 2003 yılı arasındaki 23 yıllık dönemde meydana gelen deprem sayısı 1685 olmuştur. (6.5'dan büyük)


Bir başka deyişle, 400 yılda kayıtlara geçen deprem sayısı 110 iken,
Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerine işaret eden 23 yıllık dönemde 1685 deprem yaşanmıştır.
Statistics”, 2000


Mısır Meliğinin Öldürülmesi (1981)

“Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir...” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)
Mısır'ın yakın tarihi incelendiğinde hadiste de belirtildiği gibi, bir "meliğin" öldürüldüğü görülmektedir: 1970 yılında Mısır'ın başına geçen ve 11 yıl iktidarda kalan Enver Sedat.
Enver Sedat 1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir.


Ramazan Ayında Güneş ve Ay Tutulmaları (1981-1982)

“Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın; ikincisi de, Ramazan'ın ortasında Güneş'in tutulmasıdır.”
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
“... Güneş'in oruç ayının ortasında, Ay'ın ise sonunda tutulması...”
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

“Ramazan'da iki defa tutulma olacaktır...”
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49-53)
Hadislerde dikkati çeken en önemli nokta Ramazan Ayı'nın ortasında hem Güneş tutulmasının, hem de bir ay içinde "Ay"ın ve "Güneş"in iki kere tutulmasının gerçekte çok düşük bir ihtimal olduğudur. Bu, belli döneme denk gelmesi olasılığı açısından normal şartlarda gerçekleşmeyecek bir durumdur.
Eğer bu hadislerde tarif edilen olaylar dikkatle incelenirse, rivayetler arasında çeşitli farklılıklar olduğu göze çarpar. Böyle bir durumda yapılacak en doğru şey, aynı olaya bakan farklı rivayetlerin ittifak ettikleri ortak yönleri tespit etmek olacaktır. Buna göre, hadis rivayetlerinin toplamından çıkan ortak sonuçlar şunlardır:
1. Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olacaktır.
2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır.
3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır.
Bu tespitlere uygun olarak, 1981 yılında (Hicri-1401'de) Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur.
Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri-1402'de) Ramazan Ayının 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.
Ayrıca bu hadisede "Ay"ın Ramazan'ın tam ortasında DOLUNAY halinde tutulması ve dikkatleri çekecek bir alamet olarak belirmesi de son derece anlamlıdır.
Bu olayların Hz. Mehdi'nin diğer çıkış alametleriyle aynı dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzyıl başlarında, üst üste iki yıl (1401-1402) mucizevi bir tarzda tekrarlanması rivayetlerin işaretinin bu olaylar olabileceğini kuvvetlendirmektedir.


Şam Meliğinin Öldürülmesi (1982)

“Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir...”
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)
Şam kelimesi, yalnızca Suriye'deki Şam şehri için kullanılmaz. Şam, Arapçada kelime anlamı olarak "sol" anlamına gelir ve eskiden beri Hicaz bölgesinin (Mekke ve Medine şehirlerinin bulunduğu bölge) sol tarafında kalan ülkeleri ifade eder. Şam bölgesi yöneticilerinden de suikaste uğrayan çok sayıda kişi olmuştur.


Kuyruklu Yıldızın Doğması (1986)

“Mehdi'nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır.” (Kıyamet Alametleri, s. 200)
“O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
“O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.”
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)
Hadislerde belirtildiği gibi:
1986 yılında (Hicri 1406'da) yani 14. yüzyıl başlarında "Halley" kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır.
Hareket yönü doğudan batıya doğrudur.
1981 ve 1982 (1401-1402) yıllarında meydana gelen Ay ve Güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır.
Bu yıldızın doğuşunun da diğer alametler ile aynı zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular niteliktedir.
Tozlu Dumanlı Bir Fitne (2001)
“Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek,
bunu diğerleri takip edecek...” (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)
Bu hadiste ise, Hz. Mehdi'nin çıkışından önce, tozlu ve dumanlı, karanlık bir fitnenin görüleceğinden söz edilmektedir. Fitne, "insanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya hak ve hakikatten saptıracak şey, savaş, azdırma, karışıklık, ihtilaf, kavga" gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Hadiste bu fitnenin ardında toz ve duman bırakacağı belirtilir. Ayrıca bu fitnenin "karanlık" olarak nitelendirilmesi, nereden geldiği belli olmayan, umulmadık bir olay olduğuna işaret kabul edilebilir. Bu açılardan bakıldığında söz konusu hadisin, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen, dünya tarihinin en büyük terör olayı olarak nitelendirilen saldırıya işaret etmesi muhtemeldir. Televizyon ekranlarında ve gazetelerde de şahit olunduğu gibi, bu iki büyük terör olayının ardından büyük bir toz bulutu ve duman çevreyi sarıp kuşatmıştır. Patlamalar sonucunda çöken binalar ise, daha büyük bir toz bulutunun oluşmasına neden olmuş, hatta çevredeki insanların üzerleri tamamen bu tozla kaplanmıştır. Bu olay, hadiste haber verilen ve Hz. Mehdi'nin çıkışının bir alameti olarak bildirilen "tozlu dumanlı, karanlık fitne" olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)
Bağdatın Alevlerle Yokedilmesi ( 2003)

“Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...” (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)
2003 Irak Savaşı'nda, savaşın ilk gününden itibaren Bağdat, en yoğun bombardımana tutulan şehirlerden biri olmuştur. Ağır bombardıman, geceleri Bağdat'ın tıpkı hadiste haber verildiği gibi alev alev yanmasına neden olmuştur. Bağdat'ın gazete ve televizyon haberlerine yansıyan görüntüleri, yukarıdaki hadiste dikkat çekilen "alevlerle yok edilir" açıklaması ile tam olarak mutabıktır. Bu da ahir zamanda bulunduğumuzu gösteren açık alametlerden biridir.


Irak Halkı Üç Fırkaya Bölünür (2003)

“Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın.”
(Fera İdu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
Ahir zaman alametlerinden biri de Irak halkının üçe ayrılmasıdır. Hadiste haber verildiğine göre, halkın bir grubu "çapulculara" katılacaktır. Savaş sonrasında otorite boşluğu nedeniyle Irak'ta büyük yağmalama olayları yaşanmıştır. Gerçekten de halkın bir kısmı, hırsızlık, gasp, yağmalama gibi "çapulculuk" olarak nitelendirilebilecek faaliyetleri yapanlara dahil olmuşlardır.
Hadiste bir kısım halkın ise, bulundukları yerden bir an önce kaçmaya yeltenecekleri, hatta geride bıraktıkları ailelerini dahi düşünemez konumda olacakları haber verilmiştir. Gazetelerde bu yönde yer alan haberler dikkat çekicidir.
Hadiste halkın bir kısmının ise, savaşa katılacağı ve öldürüleceği bildirilmektedir. Irak Savaşı sırasında da, bir kısım insanlar çeşitli bölgelerde yaşanan çatışmalara katılmış ve hayatlarını kaybetmişlerdir.
Ayrıca hadisin ilk bölümünde dikkat çekilen, "Irak'ın üçe ayrılması" konusu fiziki anlamda da gerçekleşmiştir. Körfez Savaşı sonrasında, Irak coğrafi olarak üç bölgeye ayrılmıştır. 32. ve 36. paralelin arası, 32. paralelin güneyi ve 36. paralelin kuzeyi olarak belirlenen bu üç bölgenin oluşturulması, hadisin işaret ettiği gelişmelerden biri olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)


Irak ve Şam’a Ambargo (2003)

Ebu Nadre (r.a.) dedi ki; Cabir (r.a.)'ın yanında idik, şöyle dedi: "Öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (ölçek), bir dirhem (bir ağırlık ölçüsüdür) sevk olunmayacak". Dedik ki: "Bu kimden dolayı olur." Dedi ki: "Acemler ('Arap olmayanlar) bunu men' ederler." Sonra dedi: "Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile, bir ölçü birimidir) sevk olunmayacak". "Bu kimden dolayı olur" dedik. "Rumlar'dan dolayı" dedi. (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseyni)
Irak ve Şam'a ambargo uygulanacak olması kıyamet öncesinde yaşanacağı bildirilen olaylardan, yani Hz. Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir. Irak'a, hadiste haber verildiği gibi, on yılı aşkın bir süredir ambargo uygulanıyor olması dikkat çekicidir. Bununla birlikte, Suriye'ye de ambargo uygulanması ihtimali sıkça gündeme gelmektedir.


Irak Halkı Şam’a ve Kuzeye Kaçar (2003)

“Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar.” (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 210)
2003 senesinde Irak Savaşı başlamadan hemen önce onbinlerce Iraklı'nın, Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etme çabaları bu hadisteki olayla büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu konuyla ilgili de çeşitli haber ve resimlere medyada yer verilmiştir.


Iraklıların Parası Kalmayacak (2003)

"Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45)
Ahir zaman ve dolayısıyla Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri de Iraklıların parasının değer kaybetmesidir. Bu hadis iki ayrı duruma işaret ediyor olabilir. Bunlardan birincisi, İran-Irak ve Körfez Savaşı sonrasında Irak'ta yaşanılan ekonomik çöküntüdür. Savaş dolayısıyla büyük zarar gören Irak ekonomisi, savaş sonrası devam eden ambargolar nedeniyle bir türlü düzelmemiştir. Halkın alım gücü düşmüş, yokluk ve fakirlik en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir.


Ordunun Kaybolması (2003)

“Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha (çağrı, nara), Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir”. (Naim Bin Hammad)
“...Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölünde iken yere batırılacaklardır.” (Müslim'den; Geleceğin Tarihi 4, s.31)
“Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz.” (Hanbel, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davud'dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)
2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun büyük bir kısmının neredeyse birdenbire ortadan yok olması savaşın en dikkat çekici olaylarından biriydi. Birçok gazete ve televizyonda, Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60.000 kişilik ordunun ve Fedailer olarak bilinen yaklaşık 15.000 Iraklı askerin kaybolması haber olarak yer aldı. Yan sayfadaki hadislerde bu konuya dikkat çekilmesi, Hz. İsa'nın ve dolayısıyla Hz. Mehdi'nin geliş alametlerinden biri olan "bir ordunun batması" olayının gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir. (En doğrusunu Allah bilir.) Nitekim ilerleyen günlerde de savaş uçaklarının bir kısmının çöl kumları altına gömülmüş olarak bulunması, hadiste bahsedilen çölde bir ordunun batması olayının Irak ordusu ile ilgili olma ihtimalini güçlendirmektedir.


Irak’ın Yeniden Yapılanması (2003)

“…Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254)
Hadiste Irak'ın yeniden inşa edileceğine dikkat çekilmektedir. Önce İran-Irak Savaşı, daha sonra Körfez Savaşı, son olarak da 2003'teki Irak Savaşı'nın ardından, Irak'ta pek çok şehir yerle bir olmuştur. Bu savaşın sonrasında yaşanan yağmalama olaylarının da etkisiyle büyük bir harabeye dönüşen Irak'ın yeniden inşa edilmesi mecburi hale gelmiştir. Bu durum gazete haberlerinde de çok geniş olarak yer almıştır.


Şam Irak ve Arabistan’da Kargaşa Yaşanması (2003)

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "...Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır... Onlar belayı bir tarafta defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 38-39)


Doğuda Yer Batması Tsunami(2004)

“On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; ... Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası'nda meydana gelecek yere batma hadisesi..." (Müslim, Fiten, 39)
Peygamber Efendimiz (sav)'in haber verdiği kıyamet alametlerinden bir tanesi, "doğu tarafında gerçekleşecek olan yere batma" hadisesidir.
Bu alametin büyük bir kara parçasının ya da insan topluluğunun ortadan kalkması, yeryüzünden yok olması anlamına gelmesi muhtemeldir. (En doğrusunu Allah bilir.) 2004 yılının son ayında Güney Asya'da gerçekleşen büyük tsunami felaketi bu alametle çok büyük benzerlikler göstermektedir. Dolayısıyla Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği "doğudaki yere batış" alameti, bu büyük tsunami felaketine işaret ediyor olabilir. (Hiç şüphesiz en doğrusunu Rabbimiz bilir.)
Tarih boyunca Asya'da, Uzakdoğu'da çeşitli felaketler, depremler ve kasırgalar yaşanmıştır. Bu felaketlerde çok büyük yıkımlar gerçekleşmiş, çok yüksek sayılarda insan hayatını kaybetmiştir. Ancak 26 Aralık 2004 tarihinde Güney Asya'da gerçekleşen ve 400 bin kişiye yakın insanın ölümüyle sonuçlanan tsunami, bu felaketlerin en büyüğü olmuştur. Bu büyük felaket sırasında, yeraltındaki büyük levhaların hareketi sonucu oluşan 1000 kilometrekarelik kırılmalar ve kıtaların yer değiştirmesinin yarattığı büyük enerji, okyanuslarda meydana gelen çok büyük enerjiyle birleşip, Güney Asya ülkelerinden Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Malezya, Tayland, Bangladeş, Myanmar, Maldiv Adaları ve Seyşel Adaları'nı hatta 5 bin km uzaklıktaki bir Afrika ülkesi olan Somali sahillerini dahi vurmuştur.
Kıyamet alametlerinin birbiri ardına gerçekleştiği ahir zamanda meydana gelen bu tsunami felaketi, çok geniş bir alanı etkilemiş, şehirlerin deniz sularının altında kalıp yok olmasına, dünya haritasının değişmesine neden olmuştur. İşte bu nedenle de "doğudaki yere batış" ifadesi ile Güney Asya'da gerçekleşmiş olan bu felakete işaret ediliyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Batıda Yer Batması Katrina (2005)

“On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; ... Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası'nda meydana gelecek yere batma hadisesi..." (Müslim, Fiten, 39)
ABD'nin Meksika Körfezi'nde yaşanan Katrina Kasırgası'nın meydana getirdiği büyük yıkım, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in haber verdiği bir diğer kıyamet alametini, "Batıdaki Yere Batış"ı akıllara getirmektedir.
Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanda gerçekleşeceğini bildirdiği bu "yere batışın", tarihteki benzerlerinden çok daha büyük, çok daha etkili olması gerekmektedir. Nitekim Katrina Kasırgası da geçmişteki benzerlerinden çok daha büyük bir yıkım meydana getirmiştir.
"İnsanlara ölüm gelip evler mezar olduğu zaman halin nice olur." (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, s. 392, no. 726)
New Orleans Şehrinin Yere Batışı
Katrina Kasırgası birçok şehirde çok büyük tahribat oluştururken, New Orleans'ı yaşanamayacak hale getirdi. ABD'nin turizm ve kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilen New Orleans'ın yüzde 80'i sular altında kaldı. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 6 metreyi aştı. Dolayısıyla New Orleans suların altına gömülerek, adeta ortadan kalktı. Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği "Doğudaki yere batma" alameti Endonezya'da yaşanan tsunami felaketine bir işaret olabileceği gibi, "Batıdaki yere batma" hadisesi de New Orleans şehrinin ortadan kalkışına bir işaret olabilir. Hiç şüphesiz en doğrusunu Allah bilir.
Büyük Olayların ve Hayret verici Şeylerin Meydana Gelmesi
“Onun zamanında büyük hadiseler vuku bulacak.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)
“Onun zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir.” (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)
“Onun zuhur mebdeleri ve mukaddimeleri (çıkış alametleri) Resulullah Efendimiz (sav)'in irhasatına (peygamberliğine delil olan alametlere) benzer.” (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)
Hz. Muhammed (sav)'in doğumundan önce büyük ve olağanüstü olaylar meydana gelmişti. Doğduğu gece yeni bir yıldız doğmuş, ateşe tapan İran Padişahlarının sarayının 14 burcu yıkılmış, İran'da 1000 yıldır yanmakta olan Mecusi ateşi sönmüş, Semavi Vadisi sel suları altında kalmış, Save Gölü kurumuştu...
Rivayetlerde işaret edildiği gibi, Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışı da, Peygamber Efendimiz (sav)'inkine benzeyecektir. Onun çıkışı döneminde de büyük ve harika olaylar olacaktır.
1979 2500 yıllık İran şahlığı yıkıldı ve İran Şahı Rıza Pehlevi öldü. 1980 1980 yılı başlarında ilk AIDS vakaları tespit edildi. Şu ana kadar on binlerce kişinin ölümüne sebep olan bu hastalığa "Çağın Vebası" ismi verildi. AIDS, 1960'larda Amerika'da başlayan ve her çeşit cinsel serbestliği getirmiş olan "Seks Devrimi"ni sona erdirdi. 1985 Kuzey Kolombiya'daki Nevada Del Ruiz yanardağı 400 yıldır ilk kez patladı. Eriyen kar ve buzun oluşturduğu çamur yüzünden Armero kenti haritadan silindi. 20.000 kişi öldü. 1989
Soğuk Savaşın sembolü olan Berlin Duvarı inşasından tam 28 yıl sonra yıkıldı. 1990 Sovyetler Birliği yıkıldı ve Gorbaçov'la birlikte Bağımsız Devletler ortaya çıktı. 1991 Irak'ın Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra yıllarca sürecek olan Körfez Savaşı başladı. 1993 Avrupa'nın ortasında bulunan Bosna ve Kosova'daki katliamda yüz binlerce Müslüman öldürüldü ve yüzbinlercesi yurtlarından çıkarıldı. 2003
60.000 senede bir gerçekleşen bir olay meydana geldi ve Mars gezegeni Dünya'ya en yakın konuma geldi. Dünyanın en kurak bölgelerinden olan Mekke'de meydana gelen sel felaketinde 12 kişi yaşamını yitirdi.Alametlerin Videosunu seyretmek için tıkla (http://video.google.com/videoplay?docid=1874392639268805421&ei=X9BJS5OrM5q62wKpsNzXBQ&q=ahir+zaman+mehdi&view=3)


Ekonomik kriz olacağı 7 yıl süreceği 2007 başladı 2014 te bitecek inşaAllah


[B]Kaynak... (http://www.hazretimehdi.com/makale.php?id=14301)

Lulin kuyruklu yıldızı Hz. Mehdi'nin çıkış alametdir...


[B]Kaynak... (http://www.youtube.com/watch?v=qS-guW6vlAM)http://www.hazretimehdi.com/images/gokte_el3.jpg

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'den rivayet edilen bu hadislerde gökte bir "el"in görüneceği ve bu elin Hz. Mehdi (a.s.)'nin geliş alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Bu döneme kadar ihtilafların devam edeceği ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin semadan sürekli gündem olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.


UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAKTIR, BU HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLACAKTIR!... Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNUN) ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL'DİR.

Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, S. 69


... İŞTE O ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURU ZAMANINDA) SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR...

Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, S. 51


SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve "emiriniz Mehdi'dir" şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O GÜNÜN ALAMETİ: SEMADAN BİR EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.

Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi) Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, S. 53
Kıyametin Büyük Alametleri

Dâbbetü’l-arz, world wide web (www)

“Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların (her dâbbenin)rızkı ancak Allah’a aittir.” âyetinden de anlaşılan budur. “Dâbbetü’l-arz” da; kıyametin kopmasına yakın, ortaya çıkacağı bildirilen ve kıyametin büyük alâmetlerinden olan bir yaratıktır.

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de: “Söylenmiş olan (tehdit edildikleri şey)başlarına geldiği zaman onlara, yerden bir dâbbe çıkarırız da, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler.” buyrulmaktadır.


Kaynak... (http://us2.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/17206)

Hazret-i Mehdi(as)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar. [Tirmizi]

(Mehdi`nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, ”Bu Mehdidir, sözünü dinleyin” diyecektir.) [Ebu Nuaym]


Kaynak... (http://www.harunyahya.org/imani/isa_mehdi_bu_yy_gelecek/isa_mehdi_bu_yy_gelecek_01.html)

>>>Çıkış Alametleri<<< (http://hazretimehdi.com/signs/signs_index.html)DECCAL

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur.) [İ. E. Şeybe]


DECCAL NASIL ÖLDÜ?... (http://www.harunyahya.org/evrim/deccal_nasil_oldu/deccal_nasil_oldu_07.html)


Yecüc ve Mecüc çıkacak

Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler.) [Enbiya 96]


Kaynak... (http://www.harunyahya.org/Makaleler/yecuc_mecuc.html)


Ateş çıkacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hicazdan çıkan ateş, Basra`daki develerin boyunlarını aydınlatır.) [Müslim]


Kaynak... (http://www.hazretiisagelecek.com/signs/signs009.html)

Yer batması görülecek

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab`da yer batışı görülecek.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace]

Tsunami, KATRİNA FELAKETİ , New Orleans Şehrinin Yere Batışı , ÇÖLE BATAN ORDUMısırdan Çıkan Bir Firavun

Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: Mısır’da Kureyş’ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve rum’a kaçar. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur.


Kaynak... (http://forum.kanka.net/showthread.php?p=6054342#post6054342)


Mısır’da Kureyş’ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve rum’a kaçar. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur...


Kutsal Emanetler

1-Hz.Nuh (as)'ın Gemisi Bulundu (BELGELERLE) (http://forum.kanka.net/showthread.php?t=842513)

Bu emanet bu zamanın ilkiydi.Sırada İncil ve mısır Piramitlerindeki ve Nemrut harabelerindeki tüm kutsal emanetler ortaya çıkartılacak, Tevrat'ın orijinal bulunacak.


2 -Hz. İsa (as)'ın 2000 yıl önce kullandığı kişisel eşyası bulundu (http://forum.kanka.net/showpost.php?p=5860717&postcount=81)


Rab, geri döndüm” yazan iki bin yıllık bir kupanın bulundu. Arkeologları şaşırtan şey, bu sözün Ölü Deniz Parşömenleri’ndekine benzer bir kod ile yazılmış olmasıydı."Günceldir...

SANTAMANIA
20-05-10, 18:18
Bu konunun bende cd leri var.Almıştım bir aralar...:)

VatanBayraK
20-05-10, 18:39
Bu konunun bende cd leri var.Almıştım bir aralar...:)

Evet ama bu 2010 a kadar... :-)

Muvaffakiyet
20-05-10, 18:41
Zaten dünyanın cıvığı çıkmaya başladı bunu anlamak zor değil,kıyamet yakındır

seckince
20-05-10, 19:02
Her devirde 'Kıyamet Alametleri Listesi' çıkarılmıştır. Yakıştırmalar her devirde vardır yani. O devrin zalim ve şedid kişisi(hükümdarı) Deccal olarak nitelenmiş; zaman zaman çıkan büyük yangınlar Kıyamet yaklaştığında çıkacak büyük yangın zannedilmiş; her devirde çıkan savaş ve kırımlar 'kıyamete yakın çok savaşlar olacak' haberine kanıt olmuş muş muş muş vs vs yani. Bize düşen ise İslam'a uygun; Hz. Resul(SAV)'e lâyık; Allah'ınCC rengiyle renklenmiş bir yaşam sürmektir. Bize düşen kıyamet alametlerini saymak, keşfetmeye ve yakıştırmaya çalışmak, önümüze gelen Mehdi yakıştırmasında bulunmak için işaret aramak değil tam tersine İslam'ın emir ve nehylerine uymaya çalışmak; yeryüzüne Hakk'ı ikame etmeye çalışmaktır. Bize düşen budur.

''Yok bu alametler daha yeni. Bak 2010'a kadar olanlar bunlar''; yok ''Daha öncekileri ben şöyle okumuştum'' yok öyle yok böyle diye, kıyamet alameti keşfetmeye uğraşmak uygun değil. Verilen haber ne ise odur. Zaten çoğu Kıyamet Alametlerine bakarsanız nitelikleri İslam'dan sapmak, Allah'ı unutmak, Kur'an'ı refuze etmenin sonucunda olan işler olduğu görülür. Bu durumda bize düşen İslam'a, emir ve nehylerine sarılmaktır, yaşantımızı buna göre uyarlamaktır.

Selamlar.
seckince:okay:

VatanBayraK
20-05-10, 22:17
Her devirde 'Kıyamet Alametleri Listesi' çıkarılmıştır. Yakıştırmalar her devirde vardır yani. O devrin zalim ve şedid kişisi(hükümdarı) Deccal olarak nitelenmiş; zaman zaman çıkan büyük yangınlar Kıyamet yaklaştığında çıkacak büyük yangın zannedilmiş; her devirde çıkan savaş ve kırımlar 'kıyamete yakın çok savaşlar olacak' haberine kanıt olmuş muş muş muş vs vs yani. Bize düşen ise İslam'a uygun; Hz. Resul(SAV)'e lâyık; Allah'ınCC rengiyle renklenmiş bir yaşam sürmektir. Bize düşen kıyamet alametlerini saymak, keşfetmeye ve yakıştırmaya çalışmak, önümüze gelen Mehdi yakıştırmasında bulunmak için işaret aramak değil tam tersine İslam'ın emir ve nehylerine uymaya çalışmak; yeryüzüne Hakk'ı ikame etmeye çalışmaktır. Bize düşen budur.

''Yok bu alametler daha yeni. Bak 2010'a kadar olanlar bunlar''; yok ''Daha öncekileri ben şöyle okumuştum'' yok öyle yok böyle diye, kıyamet alameti keşfetmeye uğraşmak uygun değil. Verilen haber ne ise odur. Zaten çoğu Kıyamet Alametlerine bakarsanız nitelikleri İslam'dan sapmak, Allah'ı unutmak, Kur'an'ı refuze etmenin sonucunda olan işler olduğu görülür. Bu durumda bize düşen İslam'a, emir ve nehylerine sarılmaktır, yaşantımızı buna göre uyarlamaktır.

Selamlar.
seckince:okay:


"Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek"

Bu ifadenin hadis olduğuna dair kuvvetli deliller mevcuttur. (Kaynakları: Suyuti.el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu,el-havi lil Fetavi,Suyuti. 2 / 248,tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi.(Arapça) 4 / 262, Ahmed bin Hanbel.İlel.sh.89.)


Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 299) (Celaleddin Suyuti'nin "El-Kesfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar"isimli kitabından nakil)


Şeriatin teyit hasletleri, milleti tecdidi (yenilemesi) bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahid: İsa'nın (a.s.) Mehdi'nin (r.a.) bu bin içinde var oluşlarıdır. (Mektubat-ı Rabbani, 1/611)" ... Birinci cümle, binbeşyüz (1500) makamiyle ahir zamanda bir taife-i mücahidinin (din için çalışanların, cihad edenlerin) son zamanlarına; ve ikinci cümle, binbeşyüzaltı (1506) makamiyle galibane mücahedenin tarihine.... iŞaret eder. (...) bu tarihe kadar (1506) zahir ve aşikarane, belki galibane devam edeceğine remze yakın (işaret yoluyla) ima eder." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 46)Enes Malik 'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDE YEDİ GÜNDÜR. Allah-u Teala buyurdu ki: RABBİN KATINDA BİR GÜN SİZİN SAYDIKLARINIZDAN BİN YIL GİBİDİR. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişcesine ŞU DÜNYANIN YEDİ BİN YILLIK ÖMRÜ MÜDDETİNCE SEVAP YAZAR.
(Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 88)Amr bin Yahya, ens hakkında elala’ bin Zeyd’e bildirdik Allah ondan razı olsun dedi ki: Allah’ın Resulu dedi ki (S.A.V): DÜNYANIN ÖMRÜ AHİRET GÜNLERİNDEN YEDİ GÜNDÜR. Yüce Allah dedi ki: Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduğunuz bin yıl gibidir.[1]
(Elkesfu An mucavezeti Hazihilumme el Elf ve Elluma fi Ecvibeti el'-Esile, Suyuti, sf. 10)DÜNYA İSE YEDİ BİN SENE ...
(Elkesfu An mucavezeti Hazihilumme el Elf ve Elluma fi Ecvibeti el'-Esile, Suyuti, sf. 10)


Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni 'den rivayet ettiler.
Ben gördüğüm bir rüyayı Resulullah (s.a.v.) 'e anlattım. Bu rüyada Peygamber (s.a.v.) yedi basamaklı bir minberin en üst basamağında idi: O buyurdu ki, YEDİ BASAMAKLI GÖRDÜĞÜN MİNBER ŞU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDİ BİN SENEDİR.
(Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 89)


Ahmed İbni Hanbel İlel’inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed’den O da Vehb’den rivayet etti:
DÜNYADAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR.
(Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, sf. 89)


7000-5600=1400 dür.
Ümmetin ömrü 1500 ü pek geçmez diyor inşaAllah.
Tarih belli kardeşim 1400-1500 arası.

Onun için Efendimiz(sav) vefat etmesine rağmen hala mucizeleri devam etmektedir.
Umarım açıklayıcı olmuştur...

Ha seckince abi varsa bu alametlerin hepsi yada bir kısmı bir tarihte çıktıysa lütfen tüm belgeleriyle istiyorum.Ben kaynak içinde kaynaklar hadis maralarıyla vermişim sende bir belge görüntü vs vs birşey varsa verebilirmisin?

seckince
20-05-10, 22:21
Ha seckince abi varsa bu alametlerin hepsi yada bir kısmı bir tarihte çıktıysa lütfen tüm belgeleriyle istiyorum.Ben kaynak içinde kaynaklar hadis maralarıyla vermişim sende bir belge görüntü vs vs birşey varsa verebilirmisin?
Unutmayalım ki bazı ulema Hz. Peygamber'in(SAV) dünyaya teşrifini dahi kıyamet alameti olarak kabul etmiştir. Daha ne arayalım ki????Bize düşen inançlarımız istikametinde yaşamaya çalışmaktır.
selamlar. seckince:okay:

VatanBayraK
20-05-10, 23:04
Unutmayalım ki bazı ulema Hz. Peygamber'in(SAV) dünyaya teşrifini dahi kıyamet alameti olarak kabul etmiştir. Daha ne arayalım ki????Bize düşen inançlarımız istikametinde yaşamaya çalışmaktır.
selamlar. seckince:okay:

4 halife onu demedi ama Hz.Muhammed(sav) ve emir ve öğütlerini canları pahasına tüm dünyaya ilan etmek için seferber oldular inşaAllah...
Nasıl ki onlar Ahmed isminde bir peygamber bekliyorlardı bizde Mehdi adında bir elçi bekliyoruz yüzyıllardır değişmez bu biz onları duyurmakla mükellefiz.Kur'anda müjdeleyin kardeşinizi diyor Yusuf kıssasında yanlış değilsem...
Bizler iyiye yöneltir kötüden uzaklaştırma ile de mükellefiz o zaman iyiyi herkes duysun.Peygamber enim evladım gelecek alametlerim çıkacak değişse ben ne evladını yalnız bırakırım ne de sözlerini...

seckince
21-05-10, 02:01
Kur'anda müjdeleyin kardeşinizi diyor Yusuf kıssasında yanlış değilsem..
Ya bırak ya sen de!! Nerden çıkartıyorsun yaaa????

VatanBayraK
21-05-10, 10:20
Ya bırak ya sen de!! Nerden çıkartıyorsun yaaa????


Ayetler


Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. (Saff Suresi, 13)

Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır). (Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 14-15)

Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir: "Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir..." (Nur Suresi, 55)


"Andolsun, daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O ZAMAN SİZE GETİRDİKLERİ HAKKINDA KUŞKUYA KAPILIP DURMUŞTUNUZ. Sonunda o, vefat edince, demiştiniz ki; "ALLAH, ONDAN SONRA KESİN OLARAK BİR ELÇİ GÖNDERMEZ." İşte Allah, ölçüyü taşıran, şüpheci kimseyi böyle saptırır." (Mümin Suresi, 34)

AĞIZLARIYLA ALLAH'IN NURUNU SÖNDÜRMEK İSTİYORLAR. OYSA KAFİRLER İSTEMESE DE ALLAH, KENDİ NURUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKASINI İSTEMİYOR. (TEVBE SURESİ, 32)Hadisler


Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişi tüm Müslümanlar için büyük bir müjdedir. Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şerifinde "Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir kişidir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.13)

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır... (Buhari, Kitabü'l-Büyu': 102, Mezalim: 31, Enbiya 49; Müslim, İman: 242 (155); Ebu Davud, Melahim: 14 (4324); Tirmizi, Fiten: 54 (2234))

Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, Hz. Mehdi'nin babası Kureyşi’dir. Eğer istenseydi onu en son ceddine (soyuna) kadar sayardım, çünkü Hz. Mehdi, İslam’ın sonu olacaktır” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Mehdi'nin Alametleri, s. 25)


Resulullah (S.A.V.)'in ümmeti arasından çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (S.A.V.)'in irtihali (vefatı) üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az olsunlar. ARADAN BİN SENE GEÇTİKTEN SONRA, HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN GELİŞİ DE BUNUN İÇİNDİR. Onun mübarek kudümünü (gelişini), Hatem'ür-rüsül Resulullah (S.A.V.) müjdelemiştir. Hz. İsa (as) dahi aradan bin sene geçtikten sonra nüzul edecektir (inecektir). (Mektubat-ı Rabbani, c.1, s. 440)


Aşağıdaki anlatım, bizzat Seyyid El Berzenci Hazretleri'nin Kıyamet Alametleri adlı eserinin 185. ve 186. sayfalarında yer alan kendi orjinal izahıdır ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin görev süresindeki farklı hizmet dönemlerine dikkat çekmektedir:

Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci şu önemli açıklamalarda bulunmaktadır:


Birincisi, Peygamber (sav) Ümmetini bilhassa Ehli Beytini bir çok şeyle müjdelemiştir. Onların her türlü zulüm ve işkencelerinden kurtarılacaklarını anlatmıştır. Bu da ancak uzun bir müddet yapılacak olan adalete bağlıdır. Yedi ve dokuz sene gibi kısa bir süre ise buna kâfi değildir.

İkincisi, Mehdî tıpkı Zülkarneyn ile Süleyman gibi bütün dünyaya hükmedecek. Diğer ülkelerde Mescitler, binalar kuracak, dokuz sene gibi az bir müddet yapacak olduğu fikri mücadeleye ve diğer işlere yetmez.

Üçüncüsü, onun zamanında ömürler uzayacak. ÖMÜRLERİN UZAMASI, ONUN DA UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI GEREKTİRİR... Aksi halde ömürlerin uzamasının bir anlamı kalmaz.

Dördüncüsü, O, Rumlarla dokuz senelik bir barış andlaşması yapacak; buna göre Konstantiniye'de yedi sene ikâmet edecek. Oraya iki kere gidişi ve dönüşü tabii ki yıllar alacaktır. Süfyanî ile yapacağı fikri mücadele de öyle. Çünkü yukarıda da arz ettiğimiz gibi, Süfyanî kendisine biat ettikten üç sene sonra andlaşmayı bozacak ve bu yüzden onunla fikren mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Hindi ve diğer ülkeleri manen feth etmesi de muhakkak ki yıllara malolacaktır. Nitekim bütün bu anlattıklarımız, muhtelif rivayetlerde varid olmuştur.

Bütün bu işler, hükümranlığı süresinin dokuz yıldan fazla olduğunu göstermektedir Öyleyse, YEDİ SENE İLE TAHDİD (EDİLMESİ (SINIRLANDIRILMASI), BÜTÜN ÜLKELERE TAM MÂNASİYLE YEDİ SENE HÂKİM OLMASI İTİBARİYLEDİR, ONDOKUZ YIL İLE TAHDİDİ (SINIRLANDIRILMASI), SÜFYANÎ İLE FİKRİ MÜCADELE YAPMASI, ONU FİKREN MAHLUP EDİP, ÜLKELERE (MANEN VE FİKREN) HÂKİM OLMASI VE BÜTÜN İNSANLARIN EMRİNİN ALTINA GİRMESİ İTİBARİYLEDİR... (yani bu zamanda geçen süre itibariyledir ki, bu da ondokuz seneyi içine alır...)

Yukarda arz etmiştik: O, Rumlarla dokuz sene barış yapacak, onlarla fikri mücadele yapması ve duruma hâkim olması, takriben on sene sürer, Şam'a girmesi, Süfyanî'nin ona biat etmesi, üç sene sonra biat'dan vaz geçmesi, bu yüzden onunla fikri bir mücadele yapması ve dolayısıyla bu aradan bir sürü senelerin geçmesi tahminen yirmi dört yılı bulur... Mekke'ye girmesi, orada Mekke Emrinin düşünce sistemini çökertmesi, dolayısıyla BÜTÜN HİCAZ ÜLKELERİNE MANEN VE FİKREN HÂKİM OLMASI DA AŞAĞI YUKARI KIRK SENEYİ bulur... Sonra bütün ülkelere manen ve fikren hâkim olması, Horosanlı Haşimî'nin zuhur etmesi ... de az vakit almaz!.. Kaldı ki dokuz veya aşağı bir zaman hâkim olması, İsa'nın (A.S.) nüzulundan sonra olması da muhtemeldir... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 185, 186)


İNSANLAR 1400 SENESİNDE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN YANINDA TOPLANACAKLARDIR. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, Mustafa Reşit Filizi, s. 108)
Mikdad b. Esved şöyle der: Resulullah sallâ'llâhu aleyhi ve alih'in "Yeryüzünde İslam dininin girmediği toprak, çamurdan yapılmış bir ev ve (çölde) bir çadır kalmaz." buyurduğunu duydum. (Mecma-ul Beyan, Ebu Ali Fazl b. Hasan b. Fazl Tabersî, Tevbe Suresi'nin 33. ayetinin tefsirinde.)

Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (Sahih-i Müslim, 1/136)

Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra, mutlaka benim Ehli Beytim'den birisi çıkar. Ve nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla doluysa, O (Hz. Mehdi (a.s.)) dünyayı adaletle doldurur.(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 11)

... Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidebilecektir. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 47)

Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allahü Teala Hazretleri, insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arzın nebatatı çok fazla olacak, Hz. Mehdi (a.s.), insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

__________________________________________________ _______________________

Şimdi Allah müjdeleyin diyor.Peygamber müjdeleyin diyo daha en son gelen elçi yani Bedüizzaman ben ona yer hazırlıyorum onun talebesiyim inşaAllah diyor müjdeliyor benim anlamadığım bizim neyimiz eksik?

seckince
21-05-10, 11:25
Sevgili Vatanbayrak Kardeşim!! Zorlama yorumlar aktarmaktasınız!! Bu dediklerinizi ne reddediyorum ne de ille de öyledir diyorum. Bize düşen İslam'a sarılmak ve onu bir yaşam tarzı haline getirme azmidir. Hakk'ı yeryüzünde ikame etme mücadelesidir.

Bakınız
Kur'anda müjdeleyin kardeşinizi diyor Yusuf kıssasında yanlış değilsem.. diyorsunuz. Bendeniz de nered bu ayet diyorum??? Yine hangi ayet-i kerimeyi te'vil ediyorsunuz acaba??? Yani yazıverin bi zahmet de biz de bilmiş olalım efendim!!

Selamlar.
seckince:okay:

VatanBayraK
21-05-10, 11:43
Sevgili Vatanbayrak Kardeşim!! Zorlama yorumlar aktarmaktasınız!! Bu dediklerinizi ne reddediyorum ne de ille de öyledir diyorum. Bize düşen İslam'a sarılmak ve onu bir yaşam tarzı haline getirme azmidir. Hakk'ı yeryüzünde ikame etme mücadelesidir.

Bakınız diyorsunuz. Bendeniz de nered bu ayet diyorum??? Yine hangi ayet-i kerimeyi te'vil ediyorsunuz acaba??? Yani yazıverin bi zahmet de biz de bilmiş olalım efendim!!

Selamlar.
seckince:okay:

Öyle diyeceğini biliyordum.Bilerek son cülemi tamamlamadım.Kusura bakma büyükte olsan bazen utzak kurarım bunu kötü anlama çekmene gerek yok.
Hadis var Hz.Yusuf(as) ilgili Hz.Mehdi(as) benzeyeceği.Başta Yusuf ve Kehf suresi Hz.MEhdi(as) anlatır mesela koy bir ayet hemen alçıklayayım ger.i Kur'an ın bütününde var ama sarih hadislerde belirtilen yerler önemli.

Bu arada yazıyı okumamışa benziyorsun çünkü bu yorum çok ters bir yorum Allah ap açık diyor ki müjdeleyin ayette dünya hakimiyetinde bahsediyor ama hiçbir zaman dünya hakimiyeti olmamıştır İslam da sadece bölge hakimiyeti olmuştur.Ayet ve hadisleri direk alma iyice dikkat ederek oku astgele okursan ne ayetten ne hadsten hiçbir şey anlamazsın Cübbeli gibi işi uçan kaçan hayvanlara bağlarsın.
Çok açık ayet ve hadisler aceba seni yanlış mı tanımaktayım yaşın konusunda?

KutalmışGöktürk
21-05-10, 12:11
Çok açık ayet ve hadisler aceba seni yanlış mı tanımaktayım yaşın konusunda?

yazılanlara bir şey demeyeceğim beni ilgilendiren bir husus değildir ben Mehdi olarak Kur"anın yeter olduğunu düşünüyor ve bir mehdi beklentisinin ümmeti tembelliğe ittiğine inanıyorum ama Şunu söyleyeyim Müslüman adam Hakaret etmez edebini bozmaz her ne olursa olsun eğer İSLAM"ı anlatıyorsa latif olmalı kibirlenmemeli kişiyi tenkid etmemeli(zihniyetini fikrini yanlış inanışını değil şahsı tenkid etmemelidir) ama bakıyorumda hele şu son bir kaç aydır yazdıklarınızda bu hasletlerin hiçbirini sizde görmemekteyim genel durumunuzu bilemem ama bu forumda size itiraz edenlere verdiğiniz cevaplarınız hiç İSLAM ahlakı ile hiç Resul tatbikatı ile uyuşmuyor inşaALLAH yaptığınız yanlışlığın farkına varırsınız

Seckince kanka ile bu forumda hem siyaset hem islami bölümlerde birçok ihtilafımız oldu ama hiçbirinde seckince kankanın bilgisinden samimiyetinden(bazı istisnalar hariç) konuya vukufiyetinden bir şüphemiz olmadı saygı ile

VatanBayraK
21-05-10, 12:35
[B]yazılanlara bir şey demeyeceğim beni ilgilendiren bir husus değildir ben Mehdi olarak Kur"anın yeter olduğunu düşünüyor ve bir mehdi beklentisinin ümmeti tembelliğe ittiğine inanıyorum

1.si Dinde zorlama yoktur.
2.si ise Mehdi dünya daha kurulmadan geldiği için biz bekliyorum bunu Allah emrediyor müjdeleyin diyor.Allah'ın en sevdiği insan Hz.Muhmmed(sav) binlerce hadisinde müjdeliyor saçını sakalaını tırnağını milyon yıldır bekleniyor kıyameti bitirecek insan nasıl gelmez?ama Şunu söyleyeyim Müslüman adam Hakaret etmez edebini bozmaz her ne olursa olsun eğer İSLAM"ı anlatıyorsa latif olmalı kibirlenmemeli kişiyi tenkid etmemeli(zihniyetini fikrini yanlış inanışını değil şahsı tenkid etmemelidir) ama bakıyorumda hele şu son bir kaç aydır yazdıklarınızda bu hasletlerin hiçbirini sizde görmemekteyim genel durumunuzu bilemem ama bu forumda size itiraz edenlere verdiğiniz cevaplarınız hiç İSLAM ahlakı ile hiç Resul tatbikatı ile uyuşmuyor inşaALLAH yaptığınız yanlışlığın farkına varırsınız

E tamam da benimle ne ilgisi var ve en önemlisi konuyla ne ilgisi var?
Konuda birisine yada birilerine hakaret amaçlı değil bilgilendirme ve müjdeleme amaçlıdır.Zaten işi gücü bıraktıık biz Mehdi bekliyorum hatta ayet ve hadisler ben uyduruyorum aylardır gösterdiğim hadislerin hepsini ben uydurdum hadislerin Allah tarafından tasdik edildiği de yalan.

Hz.Mehdi gelmesinde ne olursa olsun bunu temsil eden kim
Cübbeli Ahmed MEhmut Ünlü
Peşinden gidenler kim?
Cahiller,Bilgisizler,Hadisleri ve ayetleri tam manasıyla anlayamayanlar,Yorgun işi gücü bırak sadece namaz kıl diyenler,Peygamberler gibi acı çekmene cihad etmene gerek yok diyenler vs vs
Biri der Kur'an Mehdi biri der Bediüzzaman Mehdi biri Risali Nur MEhdi der biri Mehdi siyasettir biri MEhdi şahs-ı manevidir biri der zaten gelip geçti

Hani gelmesinde ne olursa olsun.

Onlara tek söyleyeceğim hiçbiri doğru değildir Hz.Mehdi(as) gelmiştir görevindendir 3-5 kişinin heleki masonlara hizmet edenlerin yada yukarıda belirttiğim kişilerin yalvarmasıyla Allah Mehdi yi geri göndermez.Allah katında zaman olmadığı için Hz.MEhdi(as) daha dünya kurullmadan gelmiş ve gitmiştir biz tekarını yaşamaktayız nasıl bu yazıyı benim yüzyıullar milyonl yıllar evvel yazdığım gibi.

Bize Allah emrediyor Peygamber öğütlüyor 3 bilemedin 5 kişi abicim yapma etme sus sana ne biz kendimize bakalım otur evinde namaz kıl canın sıkılırsa hacca git mecbur kalırsan zekat ver arada bir de oruç tut tamaaam.Kendini rezil mi etmek istiyorsun Ku^'an ın bütünüyle uğraşılır mı kafayı mı yedin.İmanını kurtar boşver Peygamberin eladını Allah'ın halifesini.Peygamberi diyor zaetn hiçbir müslüman yardım etmeyecekmiş Allah müslümanlar ona düşmanlık edecekmiş tuzak kuracakmış diyor senin düşmanlık etmene gerek yok destekleme boşver.

Ben kimsenin ağzına bakmam kimse kusura bakmasın Allah emrediyor PEygamber öğütlüyor daha 50 yıl önce Hz.MEhdi(as) önce gelen Bedüzzaman diyor ki en önemli farz-ı görev budur diyor o zaman kimse kusura bakmayacak azını bile açmayacak kendi beklemiyorsa kendi bilir Allah nasılsa bana hesap soracağı gibi herkese hesap soracağı gün gelecektir.

KutalmışGöktürk
21-05-10, 12:40
2.si ise Mehdi dünya daha kurulmadan geldiği için biz bekliyorum bunu Allah emrediyor müjdeleyin diyor.Allah'ın en sevdiği insan Hz.Muhmmed(sav) binlerce hadisinde müjdeliyor saçını sakalaını tırnağını milyon yıldır bekleniyor kıyameti bitirecek insan nasıl gelmez?
E tamam da benimle ne ilgisi var ve en önemlisi konuyla ne ilgisi var?
Konuda birisine yada birilerine hakaret amaçlı değil bilgilendirme ve müjdeleme amaçlıdır.

Seninle ilgisi olmasa neden yazayım bak seckince kankaya nedemişsin


Orjinal Mesaj Sahibi VatanBayraK http://forum.kanka.net/images/buttons/viewpost.gif (http://forum.kanka.net/showthread.php?p=5601430#post5601430)

Çok açık ayet ve hadisler aceba seni yanlış mı tanımaktayım yaşın konusunda?
....

Yukarıda yazılanların hepsi sana ithafendi


Mehdi konusu bu kadar önemlise ve bir mehdi gelecek ise bir tek ayet ile bile olsa ALLAH belirtirdi hatta yine ayetlerde kesin çizgilerle mehdiyi tanımlar ve kimsenin şüphede kalmasını istemezdi saygı ile

VatanBayraK
21-05-10, 13:49
Seninle ilgisi olmasa neden yazayım bak seckince kankaya nedemişsin

Yukarıda yazılanların hepsi sana ithafendi


Eee ne olmuş ben orda olgunluğuna söz ettim ederkende haklıyım ap açık ayet ve hadis var bu yoruma göre okumamaışsın dedim.
Bu onu sevmediğim saymadığım anlamına gelmez ki.Mesela Ali Asgar ile de anlaşamadığımız noktalar var çok kritik yanlışları var ama bu onu düşman etmem yada nefret edeceğim anlamına gelmez öyle olsa dünyada hiçkimse hiçkimseyle arkadaşlık kuramaz mesela benim kardeşim dediğim çocuğun bile bana çok ters şeyleri var.İnsanları düşün sadece bir şey yüzünden arkadaşlaını bloklasa dünyada tek kalır.
Söylermisin sana çok yakın kaç arkadaşın var herşeyini paylaştığın ben söyleyeyim 1 yada 2 onların bile sana uymayan tarafı var e yaa.
Ben severim Ali Asgar iyi çocuktur.Sırf bana muhalefet oldu diye kötüdür kakadır demem.Ayrıca seckince abimde öyle benim büyüğüm ve abimdir.Kişiliğine asla birşey dememişimdir ama şimdi burda kişiliğimiz yerine zihinlerimiz var şu an zihinlerimiz birbiriyle bağdaş kuruyor o zaman mecbur birşeyler söyleyeceğiz.
Sen kafanı yorma yani...Beni tanıyan tanır mesela sen şimdi Hz.MEhdi(as) beklemeyelim diyorsun sana şimdi kafir zındık desem sen ne anlarsın desem hangi ayet yada hadise uygun olur bu?Ben sadece aktarırım gerisine karışmam.
Şeytanı düşlün o da zorlamıyor adam öldür diyor öldürüyorsun bu kadar.Mehdi konusu bu kadar önemlise ve bir mehdi gelecek ise bir tek ayet ile bile olsa ALLAH belirtirdi hatta yine ayetlerde kesin çizgilerle mehdiyi tanımlar ve kimsenin şüphede kalmasını istemezdi saygı ile

Ayet var zaten İbrahim Yusuf Kehv Muhammed surelerinde daha da varda aklıma gelmiyor.

Konu bu zaten insanlarda mantık açmazı var vicdanı kabul ediyor eğer bir deccal varsa her devirde de Mehdi gelir bu milyon yıldır böyle ama mantık bir türlü kabul etmiyor.

Mesela Allah elbiseleri ben yaratıyorum diyor değil mi?
Adamdaki mantığa bak kot pantolon demiyor ama.

Allah hayvanları ve bitkileri ben yaratıyorum diyor.
Kertenkelenin ismi geçmiyor demek ki eziyet edebiliriz.

Kur'an da birçok yerde Resulum diyor bu nedemek Hz.Muhmmed(sav) demek.

Millet o kadar birilerinin etkisine girmiş ki ki bu Deccal oluyor hadis Peygambere atılmış bir iftiradır Kur'anda direk isim yazmıyorsa yoktur.MEsih yazıyor demekki Hz.İsa(as) değil bu başka bişi.

Adam o kadar kendinden geçmiş Deccalın etkisine girmişki başka forumda şahid oldum diyor ki hadis yalandır Peygambere iftiradır Mehdi MEsih yoktur beklemeyin herkesin kendi iamanına bakması lazım ki onu da yapmıyor sırf bize muhalefet için yazıyor.

A akılsız pekii Kur'an da namaz kılın diyor ama kaç rekat kaç farz kaö sünnet olduğu yazıyor mu yok sıkıyorsa göster öyle bir ayet.
Hacc Zekat Oruç vs vs gibi şeyler nasıl yapılır uygulaması nasıldır?

Heeee o zaman binlerce hadis gerçek ayetler de gerçekmiş.Hee uymuyorsan zaten dedim dinde zorlama yok evine gelip zorla kabul ettirmiyorum yada gel benim konuma ileti yaz demiyorum.Sadece kendi üzerime düşni yaparım gerisini kendi bilir.

Bilmez ki hadisleri çıkarsa İslam çırılçıplak kalacak görenler diyeckki yahu bu islam hürafelerle doluymuş.Bir insan İslam'ı aslında hadis ile yaşıyor yani neyi yapıyorsa hadise göre yapıyor bana bişi söyleyin mutlak hadiste belirtilmiştir nasıl niçin.
Hadis çıksa milyonlarca şey silinip süpürülür unutmayın ki en iyi tefsirci Hz.Muhammed(sav) olduğu gibi Hadislerde en iyi tefsir kaynağıdır her alim öğneğin Bedüizzaman Mevlana gibi elçiler döneme göre İslamın kurallarını uygulamıştır.
Birader açık açık hadislerde belirtir Peygamber ve en mühimi Allah boş şey söyler mi Allah haşa bizi kandırmakta mıdır yda Peygamber neden olmayan şeyleri bize aktarsın?

seckince
21-05-10, 14:49
Çok açık ayet ve hadisler (........)?
Tamam Kardeş!! Ben de hangi ayetleri kasdettiğinizi soruyorum. ''Çok açık'' demekle açık olmuyor ki ayet!! Siz te'vil yoluyla yakıştırmalar yapıyorsunuz. Bizim dediğimiz budur. Yoksa mesela Yusuf Suresi diyorsunuz orada Mehdi diye biri gelecek falan yazısı yok. Hayır varsa yazın diyorum. Ama zorlama yoruma girmeye gerek yok.

Hatta bilgilerime göre Seyyidu'şşuheda Hz. Huseyn'in şehadetine kadar Mehdi inancı bile olmadığı malumdur. Önceki peygamberler kendilerinden sonra gelecek bir Peygamberi hep müjdeliyorlar. Bir tek bizim peygamberimizde bu olay yok. Çünkü kendisi Hatemu'nnebiyy'dir. Bol bol uydurma hadis ile sanki böyle bir husus uydurulmuştur. Yani kendisinden(SAV) sonra bir beklentiye gerek olmadığını bildirmiş. Ayet de var bu hususta. Yani islam açık, ortada. Kur'an açık ve net ortada, Hz. Peygamber(SAV) net ve açık olarak ortada. Yaşamıyla ve uygulamalarıyla. Hidayet ortada, yol ortada, şeriat ortada.

Doğru yola yani sırat-ı müstakim'e rücu eyleyeceksin. Hakk yol üzerinde olacaksın. Bize düşen budur. Her müslüman zaten Mehdi'dir(lügat anlamıyla) bi anlamda. Yani hidayete ermiş, doğru yola girmiş kişi anlamında. Fakat gerek ehl-i kitabda gerek şark dinlerinde ve bizimkilerde Mehdi; 'kurtarıcı' anlamında kullanılmakta. Yani Kıyamete yakın bir 'kurtarıcı' gelecek, bozuklukları düzeltecek, etrafı süt liman edecek bir zat. Yani anlamı ters manada kullanılıyor. Adeta ''Hadi'' anlamında.

Hani diğer dinler 'gelecek peygamberlere' inanılması şartına sahibler; yani daha sonra gelecek olan bir peygamber müjdesi diğer kitabların hepsinde mevcuttur. Bu Kur'anî bir haberdir. Bu sebeple diğer dinler böyle bir peygamber beklentisi yüzünden buna inanıyorlar; ama bizim böyle bir peygamber beklentimiz yok ki!!! İslamiyet ortada olduğundan dinimizin ilkelerini egemen kılmak için cehd etmek(cihad etmek, çalışmak) her müslümanın ve ulemanın zaten görevidir. Ama bu görevi ve yaşam şeklini terkedip de tembel tembel bir Mehdi beklemek ne kadar abesle iştigaldir. Bu nasıl bi din anlayışıdır anlamak mümkün değil tabi..

Neyse; konu derin ve uzun ama Vatanbayrak Kardeşimiz ''İşte şu ayette açık açık Mehdi denilen bir zattan bahsedilmektedir..'' diyememektedir. Sadece te'vil yoluyla zorlama yorumlara girmektedir. Bu bakımdan evet desek de olur hayır desek de olur. Ama bu tembellik ve Mehdiyyet inancı müslümanları sorumluluktan kurtarmaz. Şeriat ortadadır; mükellefiyet kalkmış da değildir. Başka peygamber de gelmeyeceğine göre...???? Daha ne???? Daha nee?????

''Efendim kıyamete yakın bi zat gelecek...'' eeee?? Hep geliyor kardeşim Muhterem Zat'lar!! Nedir yani???

İlle de gelecekse buyursun gelsin; Mehdiyy-i Muntazırr!! Biz ortamı hazırlasak; Hakk'ı ikame eylesek; Hakk'ın egemenliğini sağlasak da Mehdi(AS) da böyle bir ortama zuhur etse kötü mü olur yani??? Buyrun efendim!!!:smile:

seckince:okay:

KutalmışGöktürk
21-05-10, 15:00
Doğru yola yani sırat-ı müstakim'e rücu eyleyeceksin. Hakk yol üzerinde olacaksın. Bize düşen budur. Her müslüman zaten Mehdi'dir(lügat anlamıyla) bi anlamda. Yani hidayete ermiş, doğru yola girmiş kişi anlamında. Fakat gerek ehl-i kitabda gerek şark dinlerinde ve bizimkilerde Mehdi; 'kurtarıcı' anlamında kullanılmakta. Yani Kıyamete yakın bir 'kurtarıcı' gelecek, bozuklukları düzeltecek, etrafı süt liman edecek bir zat. Yani anlamı ters manada kullanılıyor. Adeta ''Hadi'' anlamında.Bizimde itiraz ettiğimiz bu husustur Hadi olan ALLAH ve onun vahyi Kur"andır bir kurtarıcı gelmeyecek bozuklukları düzeltecek etrafı süt liman edecek bir zat gelmeyecek peki ALLAH insanları bu bozgunlukla kötülükle mi bırakacak hayır çünkü zaten bozuklukları düzeltecek etrafı süt liman edecek kurtarıcı geldi o da Alemlerin Rabbının ResulALLAH"a vahyettiği Kur"andır bir mehdi varsa bir kurtarıcı bir nizam koyucu varsa o da Kur"andır

Kur"anı bunlar için yeterli görmeyenler imanlarını tazelesinler ve nefislerinin şeytanın bir oyunu olan bugünkü zalimce düzenden dolayı hesap sorulacağından korkup nefislerini temize çıkarmak eylemlerinde vazgeçsinler çünkü öldükten sonra bu haklarıda olmayacak saygı ile

seckince
21-05-10, 15:23
Bizimde itiraz ettiğimiz bu husustur Hadi olan ALLAH ve onun vahyi Kur"andır bir kurtarıcı gelmeyecek bozuklukları düzeltecek etrafı süt liman edecek bir zat gelmeyecek peki ALLAH insanları bu bozgunlukla kötülükle mi bırakacak hayır çünkü zaten bozuklukları düzeltecek etrafı süt liman edecek kurtarıcı geldi o da Alemlerin Rabbının ResulALLAH"a vahyettiği Kur"andır bir mehdi varsa bir kurtarıcı bir nizam koyucu varsa o da Kur"andır

Kur"anı bunlar için yeterli görmeyenler imanlarını tazelesinler ve nefislerinin şeytanın bir oyunu olan bugünkü zalimce düzenden dolayı hesap sorulacağından korkup nefislerini temize çıkarmak eylemlerinde vazgeçsinler çünkü öldükten sonra bu haklarıda olmayacak saygı ile
Kurtarıcılık anlamında Hz. Peygamber(SAV)'in risalet eylediği bir gerçektir. Fakat burda bahsedilen; fiili manada İslam milletinin başına geçecek, önderliğini deruhte eyleyecek, ehl-i küffara galebe edecek, çok şedid bir reis-ul küffar olan Deccal fitnesini ve yaptıklarını yerle yeksan edecek bir zatın gelmesi her devirde mümkündür.

Burada ''Mehdiyyul Muntazırr'' diye beklenen bu fiili kurtarıcı anlamında olsa gerektir. Buna bir şey demeye gerek yoktur. Çünkü müslümanlar AllahCC'tan ümidini kesmez. Hiç bir zaman kesmez. Bu kurtarıcı olan zat, lider, önder, kişi gelir ve yine Hz. Rasulullah(SAV)'e ittiba ederek vazifesini deruhte eyler. Bu beklentiye kimsenin bir şey dediği yoktur olamaz da. Ama Kur'an'ın gösterdiği yöntem ve tarz-ı hayat ile; Hz. Peygamber(SAV)'in gösterdiği yaşam ve inanış şekliyle olacaktır bu. Yeni bir şeriat; yeni bir kitab, yeni bir risalet olarak değil ama AllahCC yolunda cehd(çabalamak) ile olacaktır. Bu çaba(cihad) her müslümanın da görevidir zaten.

Şimdi şuna dikkat etmeliyiz; muhakkak ki Kur'an hidayet yolunu göstermiştir. Ama Hz. Peygamber(AS) da onu uygulamış ve kuvveden fiile geçirmiştir. Ana kaynak Kur'an'dır ama aynı zamanda da Hz. Muhammed(SAV) Mustafa'dır da aynı zamanda. Başka bir müstakbel kaynak aramak, müstakbel kitab aramak beyhude çabadır. Doğru da değildir bence!!!!! Saygılar sunuyorum Sevgili Forumdaşlarım!!!

seckince:okay:

VatanBayraK
21-05-10, 17:12
Tamam Kardeş!! Ben de hangi ayetleri kasdettiğinizi soruyorum. ''Çok açık'' demekle açık olmuyor ki ayet!! Siz te'vil yoluyla yakıştırmalar yapıyorsunuz. Bizim dediğimiz budur. Yoksa mesela Yusuf Suresi diyorsunuz orada Mehdi diye biri gelecek falan yazısı yok. Hayır varsa yazın diyorum. Ama zorlama yoruma girmeye gerek yok.


Kaç keredir yazıyorum Kur'an da nisa 55 ve diğer ayetlerde diünya hakimiyetinden bahseder ve bütün insanların Allah'a ibaet ve inancından bahseder.Sorarım ne zaman böyle birşey olmuştur bak Osmanlıda ki gibi bölgesel demiyorum dünya hakimiyeti?


Hatta bilgilerime göre Seyyidu'şşuheda Hz. Huseyn'in şehadetine kadar Mehdi inancı bile olmadığı malumdur. Önceki peygamberler kendilerinden sonra gelecek bir Peygamberi hep müjdeliyorlar. Bir tek bizim peygamberimizde bu olay yok. Çünkü kendisi Hatemu'nnebiyy'dir. Bol bol uydurma hadis ile sanki böyle bir husus uydurulmuştur. Yani kendisinden(SAV) sonra bir beklentiye gerek olmadığını bildirmiş. Ayet de var bu hususta. Yani islam açık, ortada. Kur'an açık ve net ortada, Hz. Peygamber(SAV) net ve açık olarak ortada. Yaşamıyla ve uygulamalarıyla. Hidayet ortada, yol ortada, şeriat ortada.

Doğru yola yani sırat-ı müstakim'e rücu eyleyeceksin. Hakk yol üzerinde olacaksın. Bize düşen budur. Her müslüman zaten Mehdi'dir(lügat anlamıyla) bi anlamda. Yani hidayete ermiş, doğru yola girmiş kişi anlamında. Fakat gerek ehl-i kitabda gerek şark dinlerinde ve bizimkilerde Mehdi; 'kurtarıcı' anlamında kullanılmakta. Yani Kıyamete yakın bir 'kurtarıcı' gelecek, bozuklukları düzeltecek, etrafı süt liman edecek bir zat. Yani anlamı ters manada kullanılıyor. Adeta ''Hadi'' anlamında.

Hani diğer dinler 'gelecek peygamberlere' inanılması şartına sahibler; yani daha sonra gelecek olan bir peygamber müjdesi diğer kitabların hepsinde mevcuttur. Bu Kur'anî bir haberdir. Bu sebeple diğer dinler böyle bir peygamber beklentisi yüzünden buna inanıyorlar; ama bizim böyle bir peygamber beklentimiz yok ki!!! İslamiyet ortada olduğundan dinimizin ilkelerini egemen kılmak için cehd etmek(cihad etmek, çalışmak) her müslümanın ve ulemanın zaten görevidir. Ama bu görevi ve yaşam şeklini terkedip de tembel tembel bir Mehdi beklemek ne kadar abesle iştigaldir. Bu nasıl bi din anlayışıdır anlamak mümkün değil tabi..

Neyse; konu derin ve uzun ama Vatanbayrak Kardeşimiz ''İşte şu ayette açık açık Mehdi denilen bir zattan bahsedilmektedir..'' diyememektedir. Sadece te'vil yoluyla zorlama yorumlara girmektedir. Bu bakımdan evet desek de olur hayır desek de olur. Ama bu tembellik ve Mehdiyyet inancı müslümanları sorumluluktan kurtarmaz. Şeriat ortadadır; mükellefiyet kalkmış da değildir. Başka peygamber de gelmeyeceğine göre...???? Daha ne???? Daha nee?????

''Efendim kıyamete yakın bi zat gelecek...'' eeee?? Hep geliyor kardeşim Muhterem Zat'lar!! Nedir yani???

İlle de gelecekse buyursun gelsin; Mehdiyy-i Muntazırr!! Biz ortamı hazırlasak; Hakk'ı ikame eylesek; Hakk'ın egemenliğini sağlasak da Mehdi(AS) da böyle bir ortama zuhur etse kötü mü olur yani??? Buyrun efendim!!!:smile:

seckince:okay:


Bak ben sizi zorlamıyorum asadece ayet vehadisleri veriyorum dikkat ettinizmi kiminle bu konuda konuşsam asla ayet ve hadis vermezler sadece konuşmayla işi kapatmak isterler.

Kardeşim dünya hakimiyeti ayetler hadisler ve gelen 14 elçi Hz.Muhammed(sav) den önce gelen peygamberler.İncil ve Teratta Kral Mesih diye geçen bir hatame veli den bahsediyorum.Eğer gelmeyecek diyen ayet veya hadis yada beklemeyein diyen varsa buyrun getirin eğer yoksa boşuna uğraşmayın.
Son sözümü söyler EyvaAllah der kapatırım olayı.

HanifTürk seni zorlamıyorum sen beklemeyebilirsin.Peygamberler dua ede gelmiştir 3 kitapta ve hadislerde geçer.Eğer sen Peygamberlerden üstünsen birşey dimiyorum Allah razı olsun inşaAllah öylesindir derim ama hadislere uymak mecburiyetindeyim keyfime göre yapamam.Kardeşim gel inan diye asla zorlamamışımdır e nasılsa 2020 de belli olacak o zaman Allah zaten diyor inkar edenler ve düşmanlık edenler utanacaklarıdr.
Benim bundan korkum yok ki Kur'an Mehdi dir ama ben herhangi bir Mehdi den değil Hz.Mehdi(as) dan bahsediyorum.

seckince
21-05-10, 19:26
Hep zorlama yaklaşımlar; kolpa yorumlar; altı boş iddialar..
''Bak ben ayetler veriyorum..'' diyor..
Hani nerde ayetler kardeşim?'' diyorsun..
''Yok öyle de yok böyle'' lâf dolandırmalar!!!
Böyle deyince de ''Efendim 3 kitabta var bunlar..'' diye iddia etmeler..
Diğer dinler içeriğinde böyle bir ''BEKLENEN'' olması normaldir çünkü Allah u Teala yolladığı nebilerden bir sonrakini müjdelemesi emriyle yolladığından her peygamber döneminde daha sonrası için bir 'BEKLENEN' mevcuttur.

Ama İslamiyet böyle mi? Asla. Çünkü Hazret-i Peygamber(AS) Hatemunnebiyy'dir yani son peygamberdir. Tüm insanlık O'nun(AS) izinden gidecek, risaletine tabi olacaktır. O'nun ardından insanlara O'nun(AS) dinini tebliğ eden büyük zatlar çıkacaktır muhakkak ki ama müslümanlar İslamı yaşamayı ve egemen etmeyi bırakıp da bir Mehdiyyul Mutazırr beklememelidir. Her biri bir Mehdi şuuruyla hareket etmelidir.

Mükerreren söylüyorum: İlle de gelecekse buyursun gelsin; Mehdiyy-i Muntazırr!! Biz ortamı hazırlasak; Hakk'ı ikame eylesek; Hakk'ın egemenliğini sağlasak da Mehdi(AS) da böyle bir ortama zuhur etse kötü mü olur yani??? Nedir yani sizdeki bu hâl???'' Olmaz efendim biz ille de işaretlere bakarız ve MehdiAS'ı bekleriz'' demek mantıklı mıdır yani??????

Bakın müslümanların haline; tüm toprakları işgal ve tehdit altında; hepsi zulüm altında; yeraltı zenginlikleri yağmalanıyor; insan gücü sömürülüyor; siyasi egemenliği ketmediliyor; namusu payimal ediliyor.

Bu kadar eziyet ve zulme karşılık oturup da ''İşte işte.. Kıyamet alâmetleri zuhur etti. Görüyorsunuz işte. Bakın şurda yangın çıktı. Burda işgal var. Şurda duman var. Burda yıldız göründü. şurda gökte bir el resmi gördük. Burda şu oldu burda bu oldu. İşte hadisler de var. Bunlar da ayetler. Mehdi çıktı. Çıkıyor.. Çıktı çıkacak. Çıktı da ilan etmedi.''

Bu hal bana meleklerin erkek mi dişi mi olduklarını tartışan Bizanslı papazları hatırlattı. Sultan Fatih gelmiş şehri almış bunlar hala bu mevzuyu tartışıyorlarmış.

MehdiAS gene zuhur etsin efendim. Biz olmaz gelmesin mi dedik. Ama müslümanlar uyanmalı, şuurlanmalı, Allah'ınCC emirlerine sarılmalı, birlik olmalı, samimi olmalı, vahdeti sağlamalı, inancını berraklaştırmalı yani kısacası adam olmalılar adam!!!! Bu boş tartışmalar biraz eşelensin altından yine siyonist mahfiller çıkacaktır inancındayım ben. Müslümanları böyle oyalamaktalar işte. Yazık yazık halimize yaaa :((((((

seckince:okay:

VatanBayraK
21-05-10, 21:21
Hep zorlama yaklaşımlar; kolpa yorumlar; altı boş iddialar..
''Bak ben ayetler veriyorum..'' diyor..
Hani nerde ayetler kardeşim?'' diyorsun..
''Yok öyle de yok böyle'' lâf dolandırmalar!!!
Böyle deyince de ''Efendim 3 kitabta var bunlar..'' diye iddia etmeler..
Diğer dinler içeriğinde böyle bir ''BEKLENEN'' olması normaldir çünkü Allah u Teala yolladığı nebilerden bir sonrakini müjdelemesi emriyle yolladığından her peygamber döneminde daha sonrası için bir 'BEKLENEN' mevcuttur.

Ama İslamiyet böyle mi? Asla. Çünkü Hazret-i Peygamber(AS) Hatemunnebiyy'dir yani son peygamberdir. Tüm insanlık O'nun(AS) izinden gidecek, risaletine tabi olacaktır. O'nun ardından insanlara O'nun(AS) dinini tebliğ eden büyük zatlar çıkacaktır muhakkak ki ama müslümanlar İslamı yaşamayı ve egemen etmeyi bırakıp da bir Mehdiyyul Mutazırr beklememelidir. Her biri bir Mehdi şuuruyla hareket etmelidir.

Mükerreren söylüyorum: İlle de gelecekse buyursun gelsin; Mehdiyy-i Muntazırr!! Biz ortamı hazırlasak; Hakk'ı ikame eylesek; Hakk'ın egemenliğini sağlasak da Mehdi(AS) da böyle bir ortama zuhur etse kötü mü olur yani??? Nedir yani sizdeki bu hâl???'' Olmaz efendim biz ille de işaretlere bakarız ve MehdiAS'ı bekleriz'' demek mantıklı mıdır yani??????

Bakın müslümanların haline; tüm toprakları işgal ve tehdit altında; hepsi zulüm altında; yeraltı zenginlikleri yağmalanıyor; insan gücü sömürülüyor; siyasi egemenliği ketmediliyor; namusu payimal ediliyor.

Bu kadar eziyet ve zulme karşılık oturup da ''İşte işte.. Kıyamet alâmetleri zuhur etti. Görüyorsunuz işte. Bakın şurda yangın çıktı. Burda işgal var. Şurda duman var. Burda yıldız göründü. şurda gökte bir el resmi gördük. Burda şu oldu burda bu oldu. İşte hadisler de var. Bunlar da ayetler. Mehdi çıktı. Çıkıyor.. Çıktı çıkacak. Çıktı da ilan etmedi.''

Bu hal bana meleklerin erkek mi dişi mi olduklarını tartışan Bizanslı papazları hatırlattı. Sultan Fatih gelmiş şehri almış bunlar hala bu mevzuyu tartışıyorlarmış.

MehdiAS gene zuhur etsin efendim. Biz olmaz gelmesin mi dedik. Ama müslümanlar uyanmalı, şuurlanmalı, Allah'ınCC emirlerine sarılmalı, birlik olmalı, samimi olmalı, vahdeti sağlamalı, inancını berraklaştırmalı yani kısacası adam olmalılar adam!!!! Bu boş tartışmalar biraz eşelensin altından yine siyonist mahfiller çıkacaktır inancındayım ben. Müslümanları böyle oyalamaktalar işte. Yazık yazık halimize yaaa :((((((

seckince:okay:


KURANDA MEHDİNİN GELİŞİNE VE İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İŞARETLERHz. Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in çok sayıdaki hadisinde, ismiyle, vasıflarıyla, yardımcılarıyla, devrinin özellikleriyle ve yapacağı icraatlarla ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi hakkındaki tarifleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi ortaya çıktığında kendisini görenler bu açıklamalardan hemen kendisini tanıyacaklardır.
Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber Efendimiz (sav)'i "çocuklarını tanır gibi tanıyacakları" bildirilmektedir:
Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)
Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi'nin tanınmasına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi de ortaya çıktığında insanlar, Peygamberimiz (sav)'in tarifleri ışığında, onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır. (En doğrusunu Allah bilir)


Kuranda Hz. Mehdi'nin gelişine işaret eden ayetlerden birinde, Hz. Muhammed (sav)den sonra gelecek bir elçiden bahsedilmektedir.
Allah bu ayet ile, kendilerinden sonra gelecek olan bir elçiye iman etmeleri ve ona yardımda bulunmaları konusunda peygamberlerden kesin bir söz aldığını bildirmiştir:
Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım," demişti. (Al-i İmran Suresi, 81)Bu ayette bahsi geçen, kendilerinden söz alındığı bildirilen peygamberlerin isimleri ise, bir başka ayette şöyle açıklanmıştır:
Hani Biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. (Ahzab Suresi, 7)Ayette hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa'an ve enden ifadesiyle de Hz. Muhammed (sav)den az alındığı bildirilmektedir.
Ayetin bu açıklaması, geleceği bildirilen bu elçinin Hz. Muhammed (sav) olmadığını ve bu kişinin Peygamberimiz (sav)den sonra gelecek bir elçi olduğunu göstermektedir (en doğrusunu Allah bilir). Allah'ın Hz. Muhammed (sav)den sonra geleceğini haber verdiği bu elçi, Peygamberimiz (sav)'in de hadislerinde gelişini müjdelediği Hz. Mehdi olabilir (en doğrusunu Allah bilir).


Yukarıda açıklanan Ahzab Suresinin 7. ayetinde, Hz. İsaan da, geleceği müjdelenen elçiye yardım edeceği konusunda söz alındığının bildirilmiş olması, bu elçinin Hz. Mehdi olabileceği konusundaki kanaati güçlendirmektedir. Çünkü bilindiği gibi Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelecek olan Hz. İsa'ın, Hz. Mehdiye tabi olacağı ve ona destek olacağı bildirilmektedir.Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. (Saff Suresi, 6)
Hz. İsa, kendisinden sonra gelecek olan bu elçinin adının Ahmed olacağını müjdelemiştir. Kuranın geneline bakıldığında, ayetlerde Peygamberimiz (sav) den bahsedilen ayetlerde Muhammed isminin ya da sadece Peygamber ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Kuran n hiçbir yerinde Peygamberimiz (sav) için Ahmed ismi kullanılmamıştır. Bu isim Kuran a yalnızca tek bir yerde ve gelecek bir elçinin müjdelendiği bir ayette geçmektedir. Bu durum, ayette geçen Ahmed isminin, Peygamberimiz (sav)'in yanı sıra, ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi e de işaret ettiği kanaatini desteklemektedir (en doğrusunu Allah bilir). Ayrıca önceki ayette olduğu gibi, bu elçinin ismine dair müjdeyi de yine Hz. İsa ın veriyor olması da, bu yöndeki işari manayı kuvvetlendiren bir başka delil oluşturmaktadır.

Peygamberimiz (sav) de hadislerinde, Hz. Mehdinin ismi hakkında şu bilgileri vermiştir:


... Size ..., ismi AHMED, babasının ismi Abdullah olan Hz. Mehdi'yi reis kılmıştır. Ona katılınız. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

... Ona katılın, O Mehdi'dir. İSMİ DE AHMED B. Abdullah'dır... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 8. baskı, s. 165)

Ebu Davud ile Tırmızi in İbni Mesut (RA) dan nakil ettiklerine göre, Allah n Resulü (sav) şöyle buyurmuştur:


Onun ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık (uygun) olacaktır... (Kıyamet Alametleri, Genişletilmiş 9. baskı, s.159-160)

MEHDİ'İN GELİŞİNE VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE
İŞARET EDEN BAZI AYETLER
Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)Andolsun, biz Zikirden sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)


Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir... (Nur Suresi, 55)

Andolsun, gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir: Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz; bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır. (Saffat Suresi, 171-173)

Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21)

Allah'ı, sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah azizdir, intikam sahibidir. (İbrahim Suresi, 47)

Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur.Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile. (Saff Suresi, 9)

Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter. (Fetih Suresi, 28)

Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33)

Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır). Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 14-15)

Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,(Ahir zaman) Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi, 1-3)

... Fakat Allah, sizin bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size yakın bir fetih (nasib) kıldı. (Fetih Suresi, 27)

... Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir. (Rad Suresi, 42)

Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'ı çokça zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar başka. Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir. (Şuara Suresi, 227)

Sonra biz, elçilerimizi ve iman edenleri böyle kurtarırız; mü'minleri kurtarmamız bizim üzerimize bir haktır. (Yunus Suresi, 103)
De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81)


... Onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. (Yunus Suresi, 13-14)

Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz'afları) mirasçılar kıldık... (Araf Suresi, 137)

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe suresi, 32)

Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. (Saff Suresi, 8)

Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah, her şeye güç yetirendir. (Ahzab Suresi, 27)

De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz." (Taha Suresi, 135)

Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır. (Zümer Suresi, 61)

Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size.(Enbiya Suresi, 18)

Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. (Yunus Suresi, 82)

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)

Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. (Ali İmran Suresi, 139)

Kuran'da Ahir Zamana, Hz. İsa (a.s)'ya Ve Hz. Mehdi (a.s ile ilgili Ebcedler
Korkma" dedik. "Muhakkak sen üstün geleceksin." (Taha Suresi, 68)"
Ebced: MİLADİ: 1956


Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde (1), ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım (2)," demişti. (Al-i İmran Suresi, 81)
Ebced (1): 1956
Ebced (2): Hicri: 1416, Miladi: 1994


Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere (1) lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak(2) istiyoruz. (Kasas Suresi, 5)
Ebced (1): 1996
Ebced (2): ... önderler ... ve mirasçılar kılmak: 2021


Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik. (Furkan suresi, 56)
Ebced: 1981
(Ayrıca sure numarası(25)x ayet numarası (56)= 1400 (Miladi 1981)


İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (iktidar) verdik. Öyle ki, orada (Mısır'da) dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. (Yusuf Suresi, 56)
Ebced: 2017

Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz ordan inin. Artık size Benden bir yol gösterici gelecektir; kim Benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz." (Taha Suresi, 123)
Ebced: 1982


De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz." (Taha Suresi, 135)
Ebced: 2023


Ve onları, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. (Enbiya Suresi, 73)
Ebced: 1984


Elif, Lam, Mim. Rum (orduları) yenilgiye uğradı. (Rum Suresi, 1-2)
Ebced: 1980


Birkaç yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün mü'minler sevineceklerdir. (Rum Suresi, 4)
Ebced: 2010

Andolsun, biz Zikir’den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)
Ebced: 2051


Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir. (Şuara Suresi, 4)
Ebced: 2022


Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. (Necm Suresi, 56)
Ebced: 2031

Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. (Ahzab Suresi, 56)
Ebced: 1986


Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın. (Fatır Suresi, 24)
Ebced: 1983


Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın" (dedik). (Sebe Suresi, 18)
Ebced: 2023


Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)
Ebced: 1959


Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Herşeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)
Ebced: 1990


Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)
Ebced: 2016


Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? (İnşirah Suresi, 4)
Ebced: 2009


Ve hiç ŞÜPHESİZ; BİZİM ORDULARIMIZ, ÜSTÜN GELECEK OLANLAR ONLARDIR. (Saffat Suresi, 173)
Ebced: 1994


"Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur.Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile." (Saff Suresi, 9)
Ebced: şeddesiz 2021


Onu satın alan bir Mısır'lı (aziz,) karısına: "Onun yerini üstün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz" dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde (Mısır'da) yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. ALLAH, EMRİNDE GALİB OLANDIR, ancak insanların çoğu bilmezler. (Yusuf Suresi, 21)
Ebced: MİLADİ 2014


Kim Allah'ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 56)
Ebced: 2055


Allah, göklerin ve yerin nurudur (1). O'nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki (2), doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir (3). Allah insanlar için örnekler verir. Allah, her şeyi bilendir. (Nur Suresi, 35)
Ebced (1): 1959
Ebced (2): 2037
Ebced (3): 1980


Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. (Duha Suresi, 11)
Ebced: Hicri:1376, Miladi: 1956


Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz ordan inin. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir; kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz." (Taha Suresi, 123)
Ebced: 1982


De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz." (Taha Suresi, 135)
Ebced: 2023


Andolsun, onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti, fakat onu yalanladılar; böylece onlar, zulümlerine devam etmektelerken azab onları yakalayıverdi. (Nahl suresi, 113)
Ebced: 2007

Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir. (Fetih Suresi, 10)
Ebced: 2025


"Sakınıp rahmete kavuşmanız için, İÇİNİZDEN SİZİ UYARIP KORKUTACAK BİR ADAM aracılığı ile bir zikir (Kitap) gelmesine mi şaştınız?" (Araf Suresi, 63)
Ebced: Hicri: 1433; Miladi:2011


"... Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı..." (Bakara Suresi, 247)
Ebced: Hicri: 1418; Miladi:1996


Sonra, nasıl yapıp-davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından SİZİ YERYÜZÜNDE HALİFELER KILDIK. (Yunus Suresi, 14)
Ebced: MİLADİ: 2048


ELBETTE RABBİN SANA RAZI OLDUĞUN NİMETİ VERECEK, böylece sen hoşnut kalacaksın. (Duha Suresi, 5)
Ebced: MİLADİ vav-ı atıfla 2015, vav-ı atıfsız 2009


Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz o da (kendi) aleyhinizedir. SONUNDA VAAD GELDİĞİ ZAMAN (yine öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi 'kötü duruma soksunlar' birincisinde ona girdikleri gibi mescid (Kudüs)e girsinler ve ele geçirdiklerini 'darmadağın edip mahvetsinler.' (İsra Suresi, 7)
Ebced: MİLADİ: 2019


Ve hiç şüphesiz; bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. (Saffat Suresi, 173)
Ebced: HİCRİ: 1410, MİLADİ: 1988 (Şeddeli)


Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir MÜCADELE ver. (Furkan Suresi, 52)
Ebced: HİCRİ:1400, MİLADİ:1979


Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın... (Bakara Suresi,129)
Ebced: MİLADİ: 1980


İşte kalplerinde hastalık olanları: "Zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz" diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. UMULUR Kİ ALLAH, BİR FETİH VEYA KATINDAN BİR EMİR GETİRECEK de, onlar, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır. (Maide Suresi, 52)
Ebced: MİLADİ: 1996


Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: ALLAH'TAN 'YARDIM VE ZAFER (NUSRET)' VE YAKIN BİR FETİH. Mü'minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)
Ebced: HİCRİ: 1402, MİLADİ:1981


Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)
Ebced: MİLADİ: 2013


Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi senin ve yakup ailesi üzerindeki nimetini tamamlayacaktır... (Yusuf Suresi, 6)
Ebced: HİCRİ: 1443, MİLADİ: 2020 (Şeddesiz)


Onlara peygamberleri dedi ki: ALLAH SİZE TALUT'U (MELİK OLARAK) GÖNDERDİ... (Bakara Suresi, 247)
Ebced: HİCRİ: 1420, MİLADİ: 1998


Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik ve ona her şeyden bir yol (sebep) verdik. (Kehf Suresi, 84)
Ebced: HİCRİ:1440, MİLADİ: 2017 (Şeddeli)


Böylece ikisi, İKİ (DENİZ)İN BİRLEŞTİĞİ YERE ULAŞINCA balıklarını unutuverdiler; (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu. (Kehf Suresi, 61)
Ebced: HİCRİ: 1405; MİLADİ: 1984


Dedi ki: Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç nimet ve imkan) daha hayırlıdır. Madem öyle bana (insani) güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. (Kehf suresi, 95)

Ebced: HİCRİ:1409, MİLADİ:1987 (Şeddesiz)


Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar.Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe Suresi, 32)
Ebced: Hicir 1423, Miladi: 2002

Yoksa onlar: "Allah'a karşı yalan düzüp-uydurdu"mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı yok edip-ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir. (Şura Suresi, 24)
Ebced: 2014


Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. (Saff Suresi, 6)
Ebced: 2011Hiç şüphesiz O kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiç bir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru olan yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)
Ebced: Miladi: 2026


Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41)
Ebced: HİCRİ: 1400, MİLADİ: 1979

Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır. (Araf Suresi, 181)
Ebced: 1987


Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere, bir akış içinde yerini alanlara... (Tekvir Suresi, 15-16)
Ebced: Hicri:1459, Miladi: 2036


(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 15)
Ebced: 1993


Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır. (Araf Suresi, 157)
Ebced: 2025


Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi) (1). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur'an'da) da sizi "müslümanlar" olarak isimlendirdi (2); elçi sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye (3). Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı. (Hac Suresi, 78)
Ebced (1): 1911
Ebced (2): 2034


Bir de derler ki: "Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!.." De ki: "Gayb yalnızca Allah'ındır, siz bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim." (Yunus Suresi, 20)
Ebced: 2002 (Şeddesiz)


İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, şüphesiz, o (size va'dedilen) sizin (aranızda) konuştuklarınız kadar, elbette kesin bir gerçektir. (Zariyat Suresi, 23)
Ebced: Hicri:1459, Miladi: 2036


Sonunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır." (Cin Suresi, 24)
Ebced: 1995 (Şeddeli ve Tenvinli)


Onları rahmetimize soktuk, şüphesiz onlar salih kimselerdi. (Enbiya Suresi, 86)
Ebced: 2066


(Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya, Kitabı kuvvetle tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik. (Meryem Suresi, 12)
Ebced: 2067


Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir (1): Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)
Ebced(1): 2019 (Şeddeli)
Ebced (3): 2026


E şimdi söyle bakalım bu dünya hakimiyeti ve işaret ettiği kişi veya kişiler kimler ben öyle birilerini hiç düymadım geçmişte sen duydun mu?
Ayrıca Hz.MEhdi(as) ile ilgili şurdaki makaleyi bir okuyun
http://www.tebyan.net/islam/mahdaviat/mahdiinthequran/2007/11/27/54623.html

Bu kadar ayet ve onlaca hadis hani deseki ister yapın ister yapmayın ama neyse direk emir cümlesi.Allah diyor Peygamber diyor elçiler diyor daha en son Bedüizzaman dedi ki bakın benden hemen sonra 1979 da istanbula gelecektir ben müjdeliyorum size sizde müjdeleyin keçeli diyerek Salih Özcan'ın kafasına vurup ben görmeyeceğim sen göreceksin diyor canlı yayına çıktı evet bana böyle dedi Bedüizzaman.Ayrıca Mustafa Sungur abi ye de söylemiş ki bunlar Bedüizzaman'ın en yakın talebesidir.

Şimdi cevap ver derdim ama son sözlerim bu konuda sana.Ben olmayan yanlış bir işin peşinden koşmam hele ki Hz.Mehdi(as) ben kaç aydır takipçisiyim Kur'an da yok dedimi açık ve net ayet gösteririm hadis yok derse binlerce hadis gösteririm ağzının payınıda veririm.Yaa bana böyle şeylerle kimse gelmesin yokmuş nerde yazıyormuş cartmış curtmuş.Bunlar bana sökmez diyelim ki hiç hadis yok hiç ayette yok.
Herşey zıttıyla yaratılır eğer bir devirde Firavun Deccal yada Nemrud varsa o zaman mutlak karşıtı Mehdi vardır yüzyıllardır her dönemde Mehdi gelmiştir hiç aksamamıştır.Ayet yukarda
Şimdi ise büyük Mehdi yani Hz.Mehdi(as) gelmiştir ben bunu elbet canla başla kardeşlerime duyururum.

Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin. Ona katılsın. Zira O, Mehdi'dir.
(İbn Mace)

İşte buda sana son sözüm olsun.
EyvaAllah.

Hanzala
22-05-10, 01:37
ayet önünüzü tıkayınca uydurma hadislerle önümüze geliyorsunz. yav sadece şu konuya bin küsür hadis yazmışsın. benim inandığım peygamber lafazan değildir. dinamik aktif bir insandır. senin ki ise sabahtan akşama hadis söylyen bir insandır. hemde yazılmasını yasaklayarak !!!

her insanın ölümü kendi kıyametidir. o yüzden alameti boşverde kendine bak. ölene kadar ne yapacaksın ?... mehdi falan geç. eğer mehdi diye bir insan gelecek olsa kur'an apaçık yazardı geleceğini. bu yahudi ve hristyan inanışlarının islamdaki tezahürüdür. bu tip şeylere bel bağlamayaın.

VatanBayraK
22-05-10, 10:36
ayet önünüzü tıkayınca uydurma hadislerle önümüze geliyorsunz. yav sadece şu konuya bin küsür hadis yazmışsın. benim inandığım peygamber lafazan değildir. dinamik aktif bir insandır. senin ki ise sabahtan akşama hadis söylyen bir insandır. hemde yazılmasını yasaklayarak !!!

her insanın ölümü kendi kıyametidir. o yüzden alameti boşverde kendine bak. ölene kadar ne yapacaksın ?... mehdi falan geç. eğer mehdi diye bir insan gelecek olsa kur'an apaçık yazardı geleceğini. bu yahudi ve hristyan inanışlarının islamdaki tezahürüdür. bu tip şeylere bel bağlamayaın.

Konuyu tekrar ve sakin bir kafayla gez ve haadis ile ayet arasında hfark yoktur ikiside vahiydir.Hadisler Hz.Muhmmed(sav) kendi uydurması değildir yoksa bunların hepsini bir insan nasıl bilebilir.İnsanlardaki bu düşünce bir değişmedi istersen konuyu en baştan dolaş orda senin zihniyetiine hitaben hadisler var onları iyi okumanı tavsiye ederim...

Hanzala
22-05-10, 12:05
Konuyu tekrar ve sakin bir kafayla gez ve haadis ile ayet arasında hfark yoktur ikiside vahiydir.Hadisler Hz.Muhmmed(sav) kendi uydurması değildir yoksa bunların hepsini bir insan nasıl bilebilir.İnsanlardaki bu düşünce bir değişmedi istersen konuyu en baştan dolaş orda senin zihniyetiine hitaben hadisler var onları iyi okumanı tavsiye ederim...

ben diyorum ki piyasada bir buçuk milyonla üç mlyon arası hadis var !!! bunların hepsinin sahih olduğunu iddia etmek körlük olur. normalde en çokbin binbeşyüz olması gereken hadis saysı , zamanında parayla hadis toplayanların suçudur !!! hem hadisler peygamber yorumudur vahiy değil. peygamber gaybi bilgilyi bizden saklamaz. eğer vahy olsaydı vahiy derdi. tüm islam vahyi kurandadır...

VatanBayraK
22-05-10, 13:58
ben diyorum ki piyasada bir buçuk milyonla üç mlyon arası hadis var !!! bunların hepsinin sahih olduğunu iddia etmek körlük olur. normalde en çokbin binbeşyüz olması gereken hadis saysı , zamanında parayla hadis toplayanların suçudur !!! hem hadisler peygamber yorumudur vahiy değil. peygamber gaybi bilgilyi bizden saklamaz. eğer vahy olsaydı vahiy derdi. tüm islam vahyi kurandadır...

Kardeşim git kafayımı yedin 1500 müş 23 yılda binbeşyüz hiçtir.Adama bak Peygamber nerden blsin Deccalın çıkacağını İstanbulun Mehmed ve Mehdi tarafından fethedileceğini.Hayatımda duyduğum ve gördüğüm en saçma izah kendi uydurmuşmuş.Git kardeşim çık benim konumdan başka yerde söyle benim konumda kendin daha fazla aşşağılama benide uğraştırma...

seckince
22-05-10, 14:29
Şimdi cevap ver derdim ama son sözlerim bu konuda sana.Ben olmayan yanlış bir işin peşinden koşmam hele ki Hz.Mehdi(as) ben kaç aydır takipçisiyim Kur'an da yok dedimi açık ve net ayet gösteririm hadis yok derse binlerce hadis gösteririm ağzının payınıda veririm.Yaa bana böyle şeylerle kimse gelmesin yokmuş nerde yazıyormuş cartmış curtmuş.Bunlar bana sökmez diyelim ki hiç hadis yok hiç ayette yok.
Herşey zıttıyla yaratılır eğer bir devirde Firavun Deccal yada Nemrud varsa o zaman mutlak karşıtı Mehdi vardır yüzyıllardır her dönemde Mehdi gelmiştir hiç aksamamıştır.Ayet yukarda
Şimdi ise büyük Mehdi yani Hz.Mehdi(as) gelmiştir ben bunu elbet canla başla kardeşlerime duyururum.

Vatanbayrak!! Bi yığın yazı yazmışsın. Yani Mehdi inanışımızın olmasının akidemize ters bi tarafı yok. İnan Kardeşim. İnanmayabilirsin de. Ama ümidimizi her daim sağlam tutacağız ve İslamî görevlerimizi yapacağız. İslam şeriati ortadadır. Kıyamete kadar da bu dine tabiyiz. Kıyamete kadar da şeriat-i Muhammediye'den mes'ulüz. Mehdi diye bir zat gelse o da mes'ul bundan. Hz. İsa(AS) da gelse o da mes'ul. Şimdi bir yığın ebced hesapları veriyorsun. Ya Hu !! Yapma bunu!! Bizde ebced hesabı edille sayılmaz. Rüyalar edille sayılmaz. Bu dışardan ithal adetleri bırak Kardeşim. Uydurma bir çok hadisi aktarmışsın. Bu kabil hadisler biliyorsun ki sonradan uydurulmuş, Mehdiyyet inancı dahi sonradan girmiş bir söylem. Ayet gösteriyorsun habire te'vil te'vil te'vil. Bi de çıkıp işte ayet gösteriyoruz olmuyor hadis gösteriyoruz diyorsun. Hangi ayeti gösterdin bilader sen ya??? Yazıyorsun alakasız bi ayet sonra ''İşte burda kasdedilenin Mehdi olduğu hususunda çok kuvvetli ihtimal var...'' diyorsun ve sözde sana göre bir ayet göstermiş oluyorsun!!! Bence dayanakların tutarsız ve zayıf. Ayet-i Kerime ile sabit olan bir husus muhakkak ki akaid noktasında bizi bağlar. Ama böyle bir şey yok ise ne diye ayetleri te'vil yoluyla istismar ediyorsunuz ki? ''İşte muhakkak ki Allah'ın yardımı yakındır..'' anlamında bi ayet yaz, bunu Mehdi'ye delil göster. Olacak şey değil yaa!!

Hem şu tavırlar ne demek oluyor:
Ben olmayan yanlış bir işin peşinden koşmam hele ki Hz.Mehdi(as) ben kaç aydır takipçisiyim
eee.. Ne demk bu. Sen ne buldun da?? Mehdi Hazretleri ile mi tanıştın ki? Ben de 30 yaşlarımda iken Beyazıd'ta bir Mehdi ile tanışmıştım..


Kur'an da yok dedimi açık ve net ayet gösteririm hadis yok derse binlerce hadis gösteririm ağzının payınıda veririm.Yaa bana böyle şeylerle kimse gelmesin yokmuş nerde yazıyormuş cartmış curtmuş.Bunlar bana sökmez diyelim ki hiç hadis yok hiç ayette yok.
Herşey zıttıyla yaratılır eğer bir devirde Firavun Deccal yada Nemrud varsa o zaman mutlak karşıtı Mehdi vardır yüzyıllardır her dönemde Mehdi gelmiştir hiç aksamamıştır.Ayet yukardaHangi yukarda Kardeşim!!?? Kur'an'a iftira etme. Yok öyle bir ayet. Müslümanların başına her zaman için bir sadık Ululemr gelebilir. Bunu tutup da işte BEKLENEN Mehdiyyul Muntazırr diyemez. Bu her zaman olabilir. Bunu büyütmeye de gerek yok. Deccal için de aynı şey geçerli.

Ağzının payını veririm falan.. Yakışıksız yakışıksız ifadeler. Mecbur mu millet senin dayanaksız, temelsiz, hepsi de yakıştırmadan ibaret iddialarına inanmaya. Ebced hesabını dayanak yapmışsın ya... Kabbalist misin Kardeşim sen? Bu nedir böyle? Bu ne hurufatçılıktır? Biraz da müslümanlığa yönelin yaaa.. MehdiAS bile bu yaptığınızı yapacak değildir. Kıyamete yakın beklenen zat o dönemdeki çalışmalarıyla yeryüzünü ıslah edecek, küfrün(Deccal) belini kıracak, İslam'ı egemen edecek, zalimleri kıracak, mazlumların ise yüzünü güldürecek bir şahs-ı müstakbeldir. Müslümanlardan bir müslümandır. Kendisinin Mehdi diye nitelenecek kişi olduğunu en sonuna kadar da bilmeyecektir. Haberi dahi olmayacaktır. Siz ise kalkmışsınız şimdiden Mehdiyyet mücadelesi veriyorsunuz. Batıl bir yoldasınız. O kişi İslam yolunda ilerleyen ve kendini ıspatlayan bir kişi olacaktır. Böyle uyduruk işlerle de bi ilgisi olmayacak kendi Mehdi'liğini bile en sonra anlayacaktır. Yani yaşam şekliyle Mehdileşecektir..Mehdileşecektir.. Siz ise Suriye'deki müslümanların Yed-i Beyza minaresi altında Şam'a inecek olan Mehdi(AS) bekler gibi uğraşıp duruyorsunuz ya!!! Olmuyor ama olmuyoorrr!!:nono:

Hanzala
22-05-10, 20:35
benim konum mu oldu şimdi. ben de onu diyoum peygamber nerden bilsin mehdi falan. yok çünkü bunlar... yalan onlar yemişler seni...

ßrutAl
22-05-10, 20:44
1- Emanete riayet kalkar.
2- Veled-i zina çoğalır.
3- İçki çok içilir.
4- Zekât verilmez.
5- Hanıma uyup, anneye isyan edilir.
6- Erkekler ipek giyer.
7- Zararından korunmak için insanlara mudara edilir.
8- Gençler fasık olur.
9- Daha önce yaşamış âlimler cahillikle suçlanır.
10- Tefecilik, faiz aşikâre olur.
11- Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman olmaz.
12- İslam’a uymak ayıp sayılır.
13- Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır.
14- İslam’a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
15- Mescitlerde, toplantılarda fasıkların sesi yükselir.
16- Cihad terk edilir.
17- Bid'atler yayılır.
18- Günaha teşvik artar.
19- İyiliğe mani olunur.
20- Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar.
21- Komşuluk kötüleşir.
22- Camilerde Kur'an-ı kerim teganni ile okunur.
23- Aşağı kimseler söz sahibi olur.
24- Zararından korunmak için insanlara ikram olunur.
25- Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır.
26- Anarşi çoğalır.
27- Adam öldürmek çoğalır.
28- Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır.
29- Cansızlar da konuşur.

25.bununla ne alakası var?
29.ben ağacın masanın konuştugunu görmedim ki.
23.bunnla kastedilen bi işçinin patronuna gider yapamayacagı mıdır?
16.biz cihadı hiç kullanamadık ki osmanlı döneminde de..Araplar ingilizlerle birlik olup satmadı mı bizi sanki ?
6.erkekler ipek giyince ne oluyo ki sankim ?
8.her dönem gençler de bi nebze de olsa fasık olma durumu söz konusu değil midir zaten?

Dünya nüfusu arttıkca bunların hepsi zaten artacaktır..

VatanBayraK
22-05-10, 22:01
25.bununla ne alakası var?

Müziğin insan hayatındaki önemini söylüyor.


29.ben ağacın masanın konuştugunu görmedim ki.
Oyuncak telefonlar ayılar mutfak eşyaları daha bir sürü şey hatta ayakkabı bile...


23.bunnla kastedilen bi işçinin patronuna gider yapamayacagı mıdır?
:D Hayır Ehl-i olmayan yada Allah rızası için değil de o makamı başka türlü yollarla kazanmış olmak.Örneğin bir sekreterin kendi vücudunu kullanması gibi vs.


16.biz cihadı hiç kullanamadık ki osmanlı döneminde de..Araplar ingilizlerle birlik olup satmadı mı bizi sanki ?

Cihad'ı herkes her an yapar ama ne cihadı olduğu önemlidir sende yapıyorsun ama burda kast edilen Kur'an ahlakıdır inşaAllah...


6.erkekler ipek giyince ne oluyo ki sankim ?
İpekten kasıt Allahu Alem burda gösteriş ve kadına benzemek anlamındadır.


8.her dönem gençler de bi nebze de olsa fasık olma durumu söz konusu değil midir zaten?

Ama hiç bu kadar ollmamıştı doğrumudur?


Dünya nüfusu arttıkca bunların hepsi zaten artacaktır..

Belki bir kısmı ama belirtilen 1400 ve 1500 deki büyük alametler olmaz imkansız.Tam tarih olacakta ben göreceğim tesadüf diye bir şey olsaydı bile bu onu imkansız kılardı...

krêm$antî
22-05-10, 22:41
Paylaşım için teşekkürler kanka. Çok güzel konulara ve hadislere değinmişsin.

VatanBayraK
22-05-10, 23:42
Paylaşım için teşekkürler kanka. Çok güzel konulara ve hadislere değinmişsin.


Estağfurullah Kardeşim...

Nîda1905
23-05-10, 08:45
Allah razı olsn okusunlar da feyz alsınlar...

seckince
23-05-10, 09:12
Allah razı olsn okusunlar da feyz alsınlar...

Neyi feyz alsınlar ya!! Afakî afakî yazılar. Uydurma ve yakıştırma yaklaşımlar. Aktarılan hadis diye yazılanlar hepsi de mevzuu. sahih bir sened yok. Hep te'vil hep te'vil.

Şu Mehdiyyet konusu kadar İslam'ı hususlar aktarılsaydı hiç olmassa bi yarar olurdu belki. Sonradan uydurulmuş, İsrailiyyat bilgilerle, geleceği varsayılan bir zatı anlata anlata bitiremiyorlar.

Uydurmuşlar tarihler, işte şu tarihte çıkacaktır, yok çıkmamışsa bilke yakındır, ha geldi ha gelecek, belki de gelmiştir vs vs bunlar hep İsrailiyyat bilgiler.

Bi defa müslümanların zor durumlarında bu halden bir çıkış bulmak için yol aramak lazımdır. O da İslam'dır, Kur'an'dır, sünnet-i Rasulullah'tır(SAV)...

Yani Hak din İslamiyet'e sarılmaktır. Hakk'ı ikame eylemek ve egemen etmektir. Gayriislami yaşam tarzını kişisel ve toplumsal düzeyde terkedip İslam'ı hakim kılmaktır. Bu farz görevi terkedip, emr-i bil maruf ve nehyi anil münkeri terkedip Mehdi beklentisi ve araştırmasına girmek açıkçası ırkçı emperyalizmin oyununa gelmek demektir.

İnsanların kandırılması ve uyutulması demektir. Aldatılması ve gerçekleri bıraktırılması demektir.

Mehdi(AS) gelecekse gelsin Kardeşim!! Biz oturup da Mehdi aramak durumunda değiliz. Biz İslami görevlerimizi yapmak zorundayız.

MehdiAS da İslam'A tabi bir zat olacaktır. İslam Toplumlarında bir çok önder vardır. Bunlardan biri gibi olacaktır MehdiAS. Yaptığı çalışmalarla İslam'ın yüzünü güldürecek, müslümanları sevindirecek, ehl-i küffara ise galebe çalacaktır.

Kendisi dahi son zamanlarına kadar Mehdi olduğunu bilemeyecektir. Yani en sonunda ''Aaaa ben Mehdi imişim miii???'' gibi bir şaşkınlıkla durumu açıklığa kavuşturacaktır.

Bu yaklaşımları inatla sürdürmenin manası nedir ki acaba? Aramızdaki CIA ajanlarının işi midir bu? Ayet-i Kerimeleri ilgisiz ilgisiz te'vil etmeye çalışmak; ebced denilen nümeroloji tarikatını delil gibi ileri sürmek; uydurma hadisleri yakıştırmak vs vs bunlar hind ve eski yahudi adetleridir.. Kabbalist adetlerdir. Firavun adetleridir. Bırakın bu hurafeciliği!! Bırakın bu batıl işleri!!!

Kur'an necidir? İslam necidir? Peygamber(SAV) necidir? Bu terimler bir şey ifade etmiyor mu size????? Kur'an-ı Mübin apaçaık ortadayken daha ne Mehdi'si arıyorsunuz Kardeşim siz????
AllahCC ıslah eylesin; AllahCC feraset versin yaa!!:smile:

seckince:okay:

VatanBayraK
23-05-10, 10:15
Allah razı olsn okusunlar da feyz alsınlar...
Allah senden de razı olsun inşaAllah güzel günlere gidiyoruz...

Nîda1905
23-05-10, 13:55
Allah senden de razı olsun inşaAllah güzel günlere gidiyoruz...


İnşallah...

aяwєи
26-05-10, 23:41
Çok ayrıntılı bir çalışma olmuş. Hepsini okuyamadım tabii :smile: Ancak kaba taslak yarım saattir göz gezdiriyorum konuna :) Eline sağlık..

urunguşat
03-07-10, 13:15
Her devirde 'Kıyamet Alametleri Listesi' çıkarılmıştır. Yakıştırmalar her devirde vardır yani. O devrin zalim ve şedid kişisi(hükümdarı) Deccal olarak nitelenmiş; zaman zaman çıkan büyük yangınlar Kıyamet yaklaştığında çıkacak büyük yangın zannedilmiş; her devirde çıkan savaş ve kırımlar 'kıyamete yakın çok savaşlar olacak' haberine kanıt olmuş muş muş muş vs vs yani. Bize düşen ise İslam'a uygun; Hz. Resul(SAV)'e lâyık; Allah'ınCC rengiyle renklenmiş bir yaşam sürmektir. Bize düşen kıyamet alametlerini saymak, keşfetmeye ve yakıştırmaya çalışmak, önümüze gelen Mehdi yakıştırmasında bulunmak için işaret aramak değil tam tersine İslam'ın emir ve nehylerine uymaya çalışmak; yeryüzüne Hakk'ı ikame etmeye çalışmaktır. Bize düşen budur.

''Yok bu alametler daha yeni. Bak 2010'a kadar olanlar bunlar''; yok ''Daha öncekileri ben şöyle okumuştum'' yok öyle yok böyle diye, kıyamet alameti keşfetmeye uğraşmak uygun değil. Verilen haber ne ise odur. Zaten çoğu Kıyamet Alametlerine bakarsanız nitelikleri İslam'dan sapmak, Allah'ı unutmak, Kur'an'ı refuze etmenin sonucunda olan işler olduğu görülür. Bu durumda bize düşen İslam'a, emir ve nehylerine sarılmaktır, yaşantımızı buna göre uyarlamaktır.

Selamlar.
seckince:okay:

Sana katılcağım hiç aklıma gelmezdi.

Her devirde savaşlar ve doğa olayları olur ve her devirde kıyamet alameti olarak gösterilir eski Türk filmlerine baktımızda bir kızın erkekle gezmesinde bile Daş yağacak Kıyamet kopacak dendiğini görürüz.

seckince
03-07-10, 15:32
Sana katılcağım hiç aklıma gelmezdi.

Her devirde savaşlar ve doğa olayları olur ve her devirde kıyamet alameti olarak gösterilir eski Türk filmlerine baktımızda bir kızın erkekle gezmesinde bile Daş yağacak Kıyamet kopacak dendiğini görürüz.
Bakınız aslında yazdıklarımı biraz daha dikkatle ve önyargısız okursanız mutabık olduğumuz hususların; ayrı düştüklerimizden daha fazla olduğunu göreceksiniz. Selamlar. :okay:

VatanBayraK
03-07-10, 15:41
Konuyu güncel tuttuğunu için teşekkür ederim...

ChapullerOne
17-07-10, 23:30
DOGONLAR

DOGON Gizemi, UFO Bilimin bir parçasıdır ve Mali’de yaşayan Afrikalı Dogon kabilesinin sahip olduğu MÖ 3200 yılına kadar uzanan ileri astronomi bilgilerinin kaynağını araştırır

Afrika kabilelerinin çoğunda olduğu gibi Dogonların geçmişi de oldukça karanlıktır Dogonların şu anda yaşadıkları Bandiagara Platosu’na 13 ve 16 yüzyıllar arasında yerleştikleri tahmin edilmektedir İnsanbilimcilerin çoğu, sayıları iki milyona varan Dogonları “ilkel” olarak tanımlasalar da Dogonlar, batı teknolojisine karşı olan ilgisizlikleri bir yana, zengin ve bir o kadar da karmaşık bir dine ve yaşam felsefesine sahiptirler
Dogonlar’ın ünü, ortaya attıkları ilginç ve şaşırtıcı iddiadan ileri gelmektedir Bu Batı Afrika kabilesi, atalarının dünyadan 8,6 ışık yılı uzaklıktaki Sirius yıldız sisteminden gelen uzaylılar tarafından eğitildiklerine inanmaktadır Bu kadar ilkel ve her şeyden uzak bir biçimde yaşadıkları halde gökbilim alanında olağanüstü ayrıntılı bilgiye sahip olmaları da bu iddialarını desteklemektedir
1931 yılında Fransız insanbilimcileri Marcel Griaule ve Germaniae Dieterlen, Dogonlar’ı geniş çapta incelemeye karar vermiş ve 21 yıl boyunca Dogonlar’la yaşamışlardır Bu iki insanbilimcinin araştırmaları Dogonlar hakkında pek çok bilinmeyenin keşfine olanak sağlamıştır
Dogon’ların Gizemi Neydi?
Orion yıldız kuşağının hemen yanında bulunan ve Köpek Yıldızı olarak da bilinen Sirius yıldızı ve onun çevresinde döndüğüne inanılan yıldız ve gezegenler, Dogon mitolojisinin temelini oluşturmaktadır Dogonlar, Sirius yıldızının en parlak yıldız olduğunu, Sirius’un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük, yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlardı Potolo olarak adlandırdıkları bu yıldızın, dünyada bilinen tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve Sirius’un çevresini 50 yılda döndüğüne inanmaktaydılar Oysa ki, batılı gök bilimciler 19 yüzyılın ortalarına kadar Dogonlar’ın bahsettiği bu soluk yıldızın varlığından bile habersizdiler 1862 yılında Amerikalı gök bilimci Alvan Graham Clark yeni bir teleskopu denerken bu yıldızı keşfetmiş ve Sirius B ismini vermiştir Ayrıca 1920’lerde ortaya çıkmıştır ki Sirius B bir “cüce yıldız”dır Cüce yıldızlar oldukça soluk, ışıklı, küçük fakat yoğun yıldızlardır Sirius B gerçekte Dünyadan daha küçük olmasına rağmen, tıpkı Dogonlar’ın belirttiği gibi o kadar yoğundur ki, kendisinden alınan bir çay kaşığı dolusu madde 5 ton ağırlığına gelir
Daha da ilginci, Dogonlar’ın bilgilerinin sadece bununla kalmayıp aynı zamanda, modern dünyamızda ilk kez Galileo tarafından gözlemlenen Jüpiter’in dört uydusundan ve Satürn’ün yalnızca teleskopla görülebilen halkalarından da haberdar olmalarıdır Dogonlar, ayrıca, sayısız yıldızın varlığına ve Dünyanın da içinde yer aldığı Samayolu’nun sarmal bir gücü olduğuna inanıyorlardı
Dogonlar sahip oldukları bilgilerin çoğunu sembollerle anlatmışlardır, ve bu sembollerinin temelinde Nommo'lar diye adlandırılan ve dünyayı uygarlaştırmak için uzaydan geldiğine inanılan hem karada hem de suda yaşayabilen varlıklardır Dogon rahiplerine göre, eski zamanlarda Sirius sistemindeki bir gezegenden dünyaya inen Nommolar sahip oldukları bilgileri o zamanki rahiplere öğretmiş, onlar da bunları yeni kuşaklara anlatmışlardı Nommolar dünyanın yaratıcıları olduğu kadar, insanoğlunun ataları ve ruhsal ilkelerin koruyucuları, “yağmuru yağdıran güçlerin ve suların mutlak sahipleri” idiDogonlar üzerinde araştırma yapan Amerikalı bilim adamı Robert Temple, bir Nommo uzay gemisinin gelişini ve dönerek yere inişini simgeleyen resimler bulmuştur Geminin Dogon ülkesinin güneydoğusuna indiği söyleniyordu Dogon rahipleri geminin inişini tanımlarken onun kuru toprağa indiğini ve oluşturduğu girdap dolayısıyla bol miktarda toz kaldırdığını anlatmaktadırlar
Dogonlar da Sirius’lu gezginlerin bir gün geri döneceğine inanmaktadırlar: “Göklerde bir yıldız belirecek ve bu Nommo’nun yeniden dirilişinin işareti olacak” der bir yazıt
Dogonlar ve Sirius yıldızıyla aralarında kurdukları bağ, biz UFO araştırmacılarının olduğu kadar yaratılış teorisyenlerinin, astronomların ve bilim adamlarının da ilgisini çekmiş, bu kabilenin kökenleri ve sahip oldukları derin astronomi bilgisine nasıl ulaştıkları hakkında pek çok araştırma yapılmıştır Arkeolog-yazar Erich Von Daniken Dogon inançlarını kabullenmiş ve bu bilgileri, geçmişte dünya dışı varlıkların dünyamızı ziyaret ettiğinin kesin bir kanıtı olarak yorumlamıştır Gerçekten de “ilkel” Dogonlar’ın yüzyıllardır sahip olduğu bilgileri bilim henüz yeni yeni keşfetmektedir Bunun son örneği Dogonlar’ın Sirius siteminde Emme Ya adını verdikleri ve Nommoların gezegeni olduğunu söyledikleri üçüncü bir yıldızın varlığından bahsetmeleridir Bunun Popola (Sirius B)’dan dört kez daha hafif olduğunu, yine Sirius B gibi 50 yıllık bir zamanda daha geniş bir yörünge çizdiğini ve her ikisinin çapları arasında bir dik açı oluştuğunu belirtiyorlar ve Emme Ya’nın bir de uydusu olduğunu söylüyorlar Hakikaten de Dogonlar’ın Emme Ya’sı vardır ve o astronomlar tarafından ancak 1995 yılında keşfedilmiş olan Sirius C yıldızıdır! İşte bu Nommoların yaşadığı yıldızın keşfidir

Dogonların tanrısı ya da onların inandıkları saçmalık herneyse sanırım sizinkinden çok daha fazla şey biliyordu.

VatanBayraK
18-07-10, 00:13
Dogonların tanrısı ya da onların inandıkları saçmalık herneyse sanırım sizinkinden çok daha fazla şey biliyordu.

Kardeş bunlar ipsiz sapsız şeyler darwinizmle uğraşan o kadar adam var kanıtlamak için ama olmuoyr kanıtlanamıyor.Bilim adamları uğraşı birçok şeyle uğraşır.Dogon mogon tanrı manrı bunları geç...

Hee tabi htta Hz.Muhammed(sav) yazmayı bilmemesine rağmen matematik dehasıdır tüm evrende altın oran denilen bir sayı kulllunıldığını bilimin olmadığı bir zamanda söylemiştir yüzyıllardır geleceği bilmiştir.Tabii ya o bir kahindi değil mi?Ona uzaylılar okuma yazma öğretti.

Bunları bir kenara bırak.Bak kendisi vefat eder etmez Hz.Osman(ra) şehid olacak demiştir camiide Kur'an ı Kerim okurken şehid olmuştur ondan önce zaten her an geleceği söylüyorda onun için Muhammedül emin di adı.Sonrada Fatih'in İstanbulu alması olsun taa bu yüzyıla kadar geleceği bilmiştir.Tabi Allah ona vahyetmiştir.

Bak çok net birşey söylüyorum tam tarif ettiği gibi 1400-1500 arası nasıl mümkün oluoyr ayrıca Kur'anda onlarca bilimsel gerçek var en son ve en büyük olay bigbangdir.

biz 21.yüzyılda yeni öğrendiğimiz şeyi hatta 21.yy dan önce ikar ettiklerişeyi şimdi kabul ediyorlar.

Bana bu imkansızlığı anlat demogoji yapma...

ÖöZgE
18-07-10, 00:47
(Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz.) [Müslim]
İyi daha vaktimiz var yani.. ;)

ChapullerOne
18-07-10, 02:32
Kardeş bunlar ipsiz sapsız şeyler darwinizmle uğraşan o kadar adam var kanıtlamak için ama olmuoyr kanıtlanamıyor.Bilim adamları uğraşı birçok şeyle uğraşır.Dogon mogon tanrı manrı bunları geç...

Hee tabi htta Hz.Muhammed(sav) yazmayı bilmemesine rağmen matematik dehasıdır tüm evrende altın oran denilen bir sayı kulllunıldığını bilimin olmadığı bir zamanda söylemiştir yüzyıllardır geleceği bilmiştir.Tabii ya o bir kahindi değil mi?Ona uzaylılar okuma yazma öğretti.

Bunları bir kenara bırak.Bak kendisi vefat eder etmez Hz.Osman(ra) şehid olacak demiştir camiide Kur'an ı Kerim okurken şehid olmuştur ondan önce zaten her an geleceği söylüyorda onun için Muhammedül emin di adı.Sonrada Fatih'in İstanbulu alması olsun taa bu yüzyıla kadar geleceği bilmiştir.Tabi Allah ona vahyetmiştir.

Bak çok net birşey söylüyorum tam tarif ettiği gibi 1400-1500 arası nasıl mümkün oluoyr ayrıca Kur'anda onlarca bilimsel gerçek var en son ve en büyük olay bigbangdir.

biz 21.yüzyılda yeni öğrendiğimiz şeyi hatta 21.yy dan önce ikar ettiklerişeyi şimdi kabul ediyorlar.

Bana bu imkansızlığı anlat demogoji yapma...

Tabi tabi o adamlar 21 senesini darwinizm için orada harcamışlar haklısın. Klise de aynı sizin gibi düşünüyor onlar hakkında.

Ben bilmem DOGONlar Sirusu herkesten önce bulmuşlar.

Şu durumda sizin mantığınızla gidersek onların tanrısına tapınmanız lazım.

Milattan Önce 3200 boru değil. Bırak muhammedi ibrahim bile yoktu ortalıkta

işine gelmeyince demogoji oldu :)

Yok erkekler erkekle kadınlar kadınla olunca

yau tarihin her döneminde eşcinsellik olmuştur. bu yeni değil ki.

ARabistanda da varmış demek ki ozamanlar. Yoksa akıllarına nereden gelecek?

Fitneninolmadığı bir zaman dilimi göster?

Fuhuş? Hani bir kavminyok olduğunu söylemiştiniz fuhuş yüzünden.

Muhammed dünyada bile yoktu o zaman.

Kısacası böyle muallak şeyleri yazmak zor değil.

Sirusu bilsin bakalım. o zaman düşünürüz.

inanacaksnız dogonlara inanın. modern bilmin 1995 e kadar haeri yoktu sirustan onlar M.Ö 3200 de buldular.

Elbette bunda sizin için çıkarılacak bir ders vardır.

Dogon suresi 26. ayet.

ne günlere kaldık yau :D

diyor ki siz inandığınız için sizi ayıplayacaklar.

yahu bu islamın adı bile geçmezkenolan bir şeydi zaten. bu yeni değil abicim.

Kafir olarak ölürsek bizi zebaniler karşılayacak. İşkence edecekler ateşin içine atacak yakacaklar.

Böyle bir senaryoyu ancak bir faşist hazırlayabilirdi.

Ve sizler, bize insanlıktan, güzellikten bahseden sizler.

Bir faşiste saygı göstererek çoktan insanlığınızı yitirmişsiniz.

Dini saçmalıkları bir kenara bırakın.

En büyük kıyamet alametlerini ben sna söyleyeyim.

Güneşin giderek büyümesi
Gama ışını patlamaları.
Büyük yıldızların patlaması sonucu oluşan süper novalar.

3 milyar yıldan önce dünyaya hiç bir şey olmayacak. Kafanı yorma sen.

VatanBayraK
18-07-10, 08:33
Tabi tabi o adamlar 21 senesini darwinizm için orada harcamışlar haklısın. Klise de aynı sizin gibi düşünüyor onlar hakkında.

Ben bilmem DOGONlar Sirusu herkesten önce bulmuşlar.

Şu durumda sizin mantığınızla gidersek onların tanrısına tapınmanız lazım.

Milattan Önce 3200 boru değil. Bırak muhammedi ibrahim bile yoktu ortalıkta

işine gelmeyince demogoji oldu :)


Hz.İbrahim(as) daha önceye dayanır ondan önceside Hz.Nuh(as) vardır zaten gemiside bulundu.


Yok erkekler erkekle kadınlar kadınla olunca

yau tarihin her döneminde eşcinsellik olmuştur. bu yeni değil ki.

ARabistanda da varmış demek ki ozamanlar. Yoksa akıllarına nereden gelecek?

Fitneninolmadığı bir zaman dilimi göster?

Fuhuş? Hani bir kavminyok olduğunu söylemiştiniz fuhuş yüzünden.

Muhammed dünyada bile yoktu o zaman.

Kısacası böyle muallak şeyleri yazmak zor değil.


Evet bazen olmuştur ama helakada uğramışlardır bugün fosil bilimi bunu doğrular taşlaşmış insanlar hala duruyor.İbret olsun diye...


Sirusu bilsin bakalım. o zaman düşünürüz.

inanacaksnız dogonlara inanın. modern bilmin 1995 e kadar haeri yoktu sirustan onlar M.Ö 3200 de buldular.

Elbette bunda sizin için çıkarılacak bir ders vardır.

Dogon suresi 26. ayet.

ne günlere kaldık yau :D

diyor ki siz inandığınız için sizi ayıplayacaklar.

yahu bu islamın adı bile geçmezkenolan bir şeydi zaten. bu yeni değil abicim.
İçinde bugünün bilimi ve mükemmel yazı içindede mükemmel algoritma şifreler İslam alimleri birçok olayı şifreleri çözerek haber vermişlerdir.


Kafir olarak ölürsek bizi zebaniler karşılayacak. İşkence edecekler ateşin içine atacak yakacaklar.

Böyle bir senaryoyu ancak bir faşist hazırlayabilirdi.

Ve sizler, bize insanlıktan, güzellikten bahseden sizler.

Bir faşiste saygı göstererek çoktan insanlığınızı yitirmişsiniz.

Dini saçmalıkları bir kenara bırakın.

En büyük kıyamet alametlerini ben sna söyleyeyim.

Güneşin giderek büyümesi
Gama ışını patlamaları.
Büyük yıldızların patlaması sonucu oluşan süper novalar.

3 milyar yıldan önce dünyaya hiç bir şey olmayacak. Kafanı yorma sen.
10-15 yıl sonra neyin ne olduğunu çok net göreceksin...

ChapullerOne
18-07-10, 13:53
neyse VatanBayrak. Bu tartışmanın sonu olmaz. din dediğin şey her türlü soruya doğmatik cevaplar bulacak bir şeydir.

VatanBayraK
18-07-10, 14:26
neyse VatanBayrak. Bu tartışmanın sonu olmaz. din dediğin şey her türlü soruya doğmatik cevaplar bulacak bir şeydir.

1.si din bunun için vardır.İnsanların hertürlü ihtiyacını karşılamak onları yönlendirmek ve sorularına cevap vermek için.

2.si daha öncede söyledin biri dedi akıllıymış iyi tahminci vs vs ben inanmıyorum Hz.Muhammed(sav) profesör değildi.Yada doktor yada herhangi bilim dalıına mensup değildir.Araştırırsan çok eski yazıtlar builabilirsin.40 yaşına kadar kureyş kabilesi onu sadece güvenirliği sevgisi saygısı güzel ahlakıyla tanırdı öyle kabul ederdi donra birden herşeyi bilen gün be gün neler olacağın söyleyen saklanan gizlenen herşeyi açığa çıkaran.Şaşırtıcı biri geldi ne olduda öyle oldu daha 500 sne öncede Hz.Mesih(as) a olmuştu.Daha öncede bir sürü peygamberede aynı şey olmuştu hepsi aynı şeyi söyledi.
Ne dediyse oldu beyaz ırkın yani Türklerin dünyaya hakimiyei olsun çıkan mezhepler olsun herbirşeyi tek tek bildirmiştir en çokta bu zamanı neredeyse tamamı var.Teknolojisi sanatı evrendeki olaylar sosyal yaşam vs vs.
Ben kehanete yada kahine inanmam.
Ama göreceksin ki 2019 da Türk-İslam birliği kurulunca ve 10-15 yıl içinde Hz.İsa(as) gelince kim haklıymış kim haksızmış iyi öğreneceksin...
2012 de de inşaAllah yine bir alamet olacaktır 2014 te ekonomik kriz bitecektir 2016 da inşaAllah dalga dalga dine giriş olacaktır.Bunların olmasına çok az kaldı yaşarsan inşaAllah göreceksin...

ChapullerOne
18-07-10, 18:25
1.si din bunun için vardır.İnsanların hertürlü ihtiyacını karşılamak onları yönlendirmek ve sorularına cevap vermek için.

2.si daha öncede söyledin biri dedi akıllıymış iyi tahminci vs vs ben inanmıyorum Hz.Muhammed(sav) profesör değildi.Yada doktor yada herhangi bilim dalıına mensup değildir.Araştırırsan çok eski yazıtlar builabilirsin.40 yaşına kadar kureyş kabilesi onu sadece güvenirliği sevgisi saygısı güzel ahlakıyla tanırdı öyle kabul ederdi donra birden herşeyi bilen gün be gün neler olacağın söyleyen saklanan gizlenen herşeyi açığa çıkaran.Şaşırtıcı biri geldi ne olduda öyle oldu daha 500 sne öncede Hz.Mesih(as) a olmuştu.Daha öncede bir sürü peygamberede aynı şey olmuştu hepsi aynı şeyi söyledi.
Ne dediyse oldu beyaz ırkın yani Türklerin dünyaya hakimiyei olsun çıkan mezhepler olsun herbirşeyi tek tek bildirmiştir en çokta bu zamanı neredeyse tamamı var.Teknolojisi sanatı evrendeki olaylar sosyal yaşam vs vs.
Ben kehanete yada kahine inanmam.
Ama göreceksin ki 2019 da Türk-İslam birliği kurulunca ve 10-15 yıl içinde Hz.İsa(as) gelince kim haklıymış kim haksızmış iyi öğreneceksin...
2012 de de inşaAllah yine bir alamet olacaktır 2014 te ekonomik kriz bitecektir 2016 da inşaAllah dalga dalga dine giriş olacaktır.Bunların olmasına çok az kaldı yaşarsan inşaAllah göreceksin...

ya inanılmaz insanlarsınız ya. İsa gelse bile sen nereden bileceksin onun isa olduğunu? Alnında mı yazıyor?

Sizi böyle isa gelecek isa gelecek diye hazırlarlar sonra biri ortaya çıkar ben isayım der.

bu işin sonu gelmez böyle.

İsa geldikten 40 sene sonra da kıyamet mi kopacak yoksa?

bak şu din saçmalıkları sizi ne hale getirmiş.

İsa gelince bana haber verin ben onu dinden çıkaracağım. Tabi kafası çalışıyorsa.

KAfası çalışmıyorsa yapacak bir şey yok. Tokmakla da vursan fayda etmez.

Adam isanın geleceğine inanıyor işe bakar mısın?

Dinden çıkıyorsun haberin yok.

Yahu siz ne tür canlılarsınız anlamadım ki ben.

Senle iddiaya girelim. İsa misa gelmeyecek.

İsa gelirse ben müslüman olacağım. Gelmezse sen Deist olacaksın.

Var mısın? Ya da başka bir şeyine girelim. Fark etmez. Nasılsa gelmicek.

VatanBayraK
18-07-10, 18:55
ya inanılmaz insanlarsınız ya. İsa gelse bile sen nereden bileceksin onun isa olduğunu? Alnında mı yazıyor?

Sizi böyle isa gelecek isa gelecek diye hazırlarlar sonra biri ortaya çıkar ben isayım der.

bu işin sonu gelmez böyle.

İsa geldikten 40 sene sonra da kıyamet mi kopacak yoksa?

bak şu din saçmalıkları sizi ne hale getirmiş.

İsa gelince bana haber verin ben onu dinden çıkaracağım. Tabi kafası çalışıyorsa.

KAfası çalışmıyorsa yapacak bir şey yok. Tokmakla da vursan fayda etmez.

Adam isanın geleceğine inanıyor işe bakar mısın?

Dinden çıkıyorsun haberin yok.

Yahu siz ne tür canlılarsınız anlamadım ki ben.

Senle iddiaya girelim. İsa misa gelmeyecek.

İsa gelirse ben müslüman olacağım. Gelmezse sen Deist olacaksın.

Var mısın? Ya da başka bir şeyine girelim. Fark etmez. Nasılsa gelmicek.

Dinimize göre iddia haramdır karşılıklı çıkara dayanan herşey kumardır ve haramdır.

Ama Allah şahidimdir eğer 10-15 sene içinde gelmezse bana ne dersen de.Kur'an ve hadislerin bugüne kadar tek bir keresinde hata olmuş değil kusursuzca herşey çıkmış durumda.Zaten 2012 de inşaAllah geegenlerin inci tanesi gibi dizilip Hz.İsa(as) selam verişini görünce aklın başına gelir.

Bir sürü Mesih çıktı ama hepsinin tanıdığı çıktı ve mucize gösteremediler.O bu dönemde alenen herkesin öünde mucize gösterecek inşaAllah.
Mesela Allah'ın dilemesiyle ölü bir insanı diriltecektir.

Emin ol eskidende inanırdım ama hikaye gibi bakardım aslında şimdi tam kanattim gelmese asla yemin etmem.
Bak eğer gelmezse tüm müslümanların vebali üstüme olsun.
İnan çok isterdim iddiaya girmek ama işte haram.
Kesin bir şekilde yaşarsan inşAallah göreceksin...
Ben burdayım sakla bu ytazıyı aksi olursa gel kapıma...
Bak benbu kadar Allah'a ve peygamberine güveniyorum...

ChapullerOne
18-07-10, 22:06
tmm o kadar güveniyorsan sana bi kafiri müslüman yapma şansı işte. Çok sevaba girersin hem de. Karşılıklı bişi alma vermye yok. Yani kumar değil. İllaki olacaksa çekinmene de gerek yok.

Yalnız onu boşver de harbiden 2012 de yada 15 20 yıl sonra biri çıkmazsa ne düşüneceksin merak ediyorum.

Daha zamanı gelmedi falan dersin belki de.

VatanBayraK
18-07-10, 22:16
tmm o kadar güveniyorsan sana bi kafiri müslüman yapma şansı işte. Çok sevaba girersin hem de. Karşılıklı bişi alma vermye yok. Yani kumar değil. İllaki olacaksa çekinmene de gerek yok.

Yalnız onu boşver de harbiden 2012 de yada 15 20 yıl sonra biri çıkmazsa ne düşüneceksin merak ediyorum.

Daha zamanı gelmedi falan dersin belki de.

Hayır 2012 de zaten Hz.İsa(as) ı selamı görecektir inşAAllah ama belli bir vakte kadar gizli kalacaktır.Tıpkı Hz.Mehdi(as) gibi islamda Allah'ın koyduğu bazı vakitler var o vakit gelmeden olması imkansız örneğin Hz.Muhammed(sav) 40 yaşında peygamber olması yada Hz.Musa(as) ın 40 yıl çölde kalması gibi 7 ler var mesela ekonomik krizin 7 yıl sürmesi.
Türk-İslam birliği kurulmadan Hz.İsa(as) gelmez buda ancak 2019 dan sonraki yıllarda mümkün ama Allahu Alem diyerek şunu söyleyebilirim 2025 te alenen TV de göreceksin diye tahmin ediyorum
Zaten 2014 te ekonomik krizin bitmesi ve 2016 da islama büyük bir kitlenin girmesinde bu sözümüzün doğruluğunu anlayacaksın...

ChapullerOne
18-07-10, 23:39
2025 e kadar çıktık yani?

İyi bakalım hadi.

Bu iddiaları ortaya atanlar fason bir Mehdi çıkarıp milleti inandırmasınlar da.

Şimdiden milleti hazırlayıp tedbirlerini alıyorlar ben izliyorum böyle tuhaf insanları da.

Bir başka forumda senin gibi "Dindar" bir arkadaşın bir tanesi de aşağıdaki ayetleri delil göstererek İsa Mehdi vs gelmeyecek diyor.

Ayete gelince:
AHZAB 40 - Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.

şaşırıyorum doğrusu. Biri gelecek diye ikna etmeğe çalışıyor diğeri gelmeyecek diye.

Bana göre müslümanlarıniçlerinden birileri müslümanlara çok pis oyun oynuyor.

VatanBayraK
18-07-10, 23:58
2025 e kadar çıktık yani?

İyi bakalım hadi.

Bu iddiaları ortaya atanlar fason bir Mehdi çıkarıp milleti inandırmasınlar da.

Şimdiden milleti hazırlayıp tedbirlerini alıyorlar ben izliyorum böyle tuhaf insanları da.

Bir başka forumda senin gibi "Dindar" bir arkadaşın bir tanesi de aşağıdaki ayetleri delil göstererek İsa Mehdi vs gelmeyecek diyor.

Ayete gelince:
AHZAB 40 - Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.

şaşırıyorum doğrusu. Biri gelecek diye ikna etmeğe çalışıyor diğeri gelmeyecek diye.

Bana göre müslümanlarıniçlerinden birileri müslümanlara çok pis oyun oynuyor.

Peygamber gelecek demedik demeyeceğiz.
Hz.Mehdi(as) peygamberin kutlu soyundandır.Hz.İsa(as) ise peygamber olarak değil ümmet olarak gelecektir...

ChapullerOne
19-07-10, 00:56
Peygamber gelecek demedik demeyeceğiz.
Hz.Mehdi(as) peygamberin kutlu soyundandır.Hz.İsa(as) ise peygamber olarak değil ümmet olarak gelecektir...

aboooo bu iş iyice karma karışık hale geldi ha.

http://www.hazretiisagelecek.com/

Kim gelecek kim gelmeyecek bi karar verin.

bi pislik var buişin içinde ama bakalım.

кαpαğαη
19-07-10, 01:48
Zorlama yorumlar bunlar:okay:
Nasılsa hadis olduğu iddia edilen sözlerin haddi hesabı yok;)

VatanBayraK
19-07-10, 07:50
aboooo bu iş iyice karma karışık hale geldi ha.

http://www.hazretiisagelecek.com/

Kim gelecek kim gelmeyecek bi karar verin.

bi pislik var buişin içinde ama bakalım.

O sitede ne yazıyorsa doğrudur....

ChapullerOne
19-07-10, 17:17
Zorlama yorumlar bunlar:okay:
Nasılsa hadis olduğu iddia edilen sözlerin haddi hesabı yok;)

Müslümanları katekulleye getiriyorlar.

10 15 sene sonra bir mehdi çıkarackalar Yalandan iki mucize yapacak.

Sonra bu kuklanın ardındakiler aa müslümanlar bakın işte bu mucize diyecekler.

Sonra bir kısım mantıklı dindarlar yok kardeşim bu adam mehdi değil. Bu da mucize değil diyecekler.

Sonra harun yahya çıkacak bakın ey müslümanlar Peygamberin hadisi burada. Müslümanlardan da karşı çıkanlar olacak diye Hz. Muhammed söylemişti işte bakın karşı çıkıyorlar. demek ki bu adam Mehdi :D diyecek. O dakka müslümanlar bütün yelkenleri indirecekler. Zaten mehdiyi bekliyorlar. Sorgulamayacaklar bile.

harun yahya yı izle bir bak. neler neler saçmalıyor adam.

Bunun ardında Türk İslam Birliği var.

Onun ardında da BOP var.

Emperyalist devletler müslümankitleleri yönlendirebilmek için daha önce de Mehdiye başvurma planları yapmışlardı. Bu belgelerle sabit zaten.


O sitede ne yazıyorsa doğrudur....

Din sizi ne hâle getirmiş böyle?

2000 sene önce ölmüş bir insan nasıl olur da dünyayı gelir?

Aklınızı başınıza toplayın.

Sonra deli deyince de kızıyorsunuz yau

VatanBayraK
19-07-10, 18:02
Din sizi ne hâle getirmiş böyle?

2000 sene önce ölmüş bir insan nasıl olur da dünyayı gelir?

Aklınızı başınıza toplayın.

Sonra deli deyince de kızıyorsunuz yau

Ölmedi o inkar edenlerin zannı.33 yaşında göğe yükseltildi şimdi tekrar yeryüzünde olacak.
Aslında sık olan birşey ama insanlar pek anlamıyor.Sende daha evvel başkayerdeydin ama buraya yeni geldiğini zannediyorsun.Aslında hep vardın.Rüya içinde rüya görmek gibi...

ChapullerOne
19-07-10, 18:06
Ölmedi o inkar edenlerin zannı.33 yaşında göğe yükseltildi şimdi tekrar yeryüzünde olacak.
Aslında sık olan birşey ama insanlar pek anlamıyor.Sende daha evvel başkayerdeydin ama buraya yeni geldiğini zannediyorsun.Aslında hep vardın.Rüya içinde rüya görmek gibi...

Eski hâl muhâl ya yeni bir hâl veyâhut izmihlâl!

VatanBayraK
19-07-10, 19:42
Eski hâl muhâl ya yeni bir hâl veyâhut izmihlâl!

Bedüizzaman Said Nursi hazretlerine ait bir sözdür ama yeri değildir.
Hatta belirteyim.Bedüizzaman Hz.Mehdi(as) dan hemen sonra cismi beşerisiyle Hz.İsa(as) kesinlikle inecektir demiştir.

Ayrıca arkana yaslanda izle bakalım.Tüm dünyanın gözü önünde insanlar tek tek nasıl müslüman olacak o tanıdığın devlet adamları örneğin Obama.2019 da Amerika sözde Hristiyan özde müslüman ülke olacaktır.Herkesin gözü önünde Hz.İsa(as) gelecek ve koltuğuna oturacak çünkü zaten herkes bekliyordu ve gayette sakin olacak insanlar...
Örneğin bu dönemde milyon senedir Hz.Mehdi(as) bekleniyordu geldi insanlar gayet sakin sorsan hiçbirşey yokder.200 alamet gerçekleşmiş aslında çok büyük mucize ama birçoğunun umrunda değil.Olabilir Peygmberdi der geçer...

кαpαğαη
19-07-10, 20:52
Müslümanları katekulleye getiriyorlar.

10 15 sene sonra bir mehdi çıkarackalar Yalandan iki mucize yapacak.

Sonra bu kuklanın ardındakiler aa müslümanlar bakın işte bu mucize diyecekler.

Sonra bir kısım mantıklı dindarlar yok kardeşim bu adam mehdi değil. Bu da mucize değil diyecekler.

Sonra harun yahya çıkacak bakın ey müslümanlar Peygamberin hadisi burada. Müslümanlardan da karşı çıkanlar olacak diye Hz. Muhammed söylemişti işte bakın karşı çıkıyorlar. demek ki bu adam Mehdi :D diyecek. O dakka müslümanlar bütün yelkenleri indirecekler. Zaten mehdiyi bekliyorlar. Sorgulamayacaklar bile.

harun yahya yı izle bir bak. neler neler saçmalıyor adam.

Bunun ardında Türk İslam Birliği var.

Onun ardında da BOP var.

Emperyalist devletler müslümankitleleri yönlendirebilmek için daha önce de Mehdiye başvurma planları yapmışlardı. Bu belgelerle sabit zaten.Din sizi ne hâle getirmiş böyle?

2000 sene önce ölmüş bir insan nasıl olur da dünyayı gelir?

Aklınızı başınıza toplayın.

Sonra deli deyince de kızıyorsunuz yau


Zemin hazırlanmış zaten bunlara verilen hadislerle(!).
''Alimlere inanılmayacak'' veya ''hadisleri boşverin, Kur'an a bakın diyenler çıkacak'' v.s diye.Hadis olduğu iddia edilen her söze inanırsak halimiz yaman! Çünkü ''yangın gördüğünüzde tekbir getirin, yangını söndürür'' diyen hadislerde(!) biliyorum ben:okay:(Kıyamet alametidir ki, erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir.) [İ. Ahmed]


Bu nasıl olmuş? Bilgisi olan var mı?

seckince
19-07-10, 21:41
KAPAĞAN!! Ayakkabılığa kamera takılırsa olur bu dediğin!!!;)

кαpαğαη
19-07-10, 21:45
KAPAĞAN!! Ayakkabılığa kamera takılırsa olur bu dediğin!!!;)

Diyen ben değilim de senin dediğinin kastedildiğini de hiç sanmıyorum:smile:

VatanBayraK
19-07-10, 22:13
[B]Bu nasıl olmuş? Bilgisi olan var mı?

http://www.hurriyet.com.tr/_np/3921/7473921.jpg

http://www.haber3.com/images/gallery/7536/1.jpg

Allahu Alem buna işaret ediyor olabilir birde ev sistemlerindeki güvenliğe işaret ediyor olabilir harhangi bir güvenlik sistemi olabilir...

ChapullerOne
19-07-10, 22:52
Bunlar kafayı sıyırmış.

Erkeğin yediği haltı haber verecek alet yok muymuş?

Ben nurcuların yurdunda kalırken.

Bakabildiğiniz kadar değil yapabildiğiniz kadar çocuk yapın diye hadis var diyorlardı.

Sonradan bir öğrendim ki apdullah öcalanın lafıymış.

Şöyle aklıızı başınıza toplayıp bir düşünün

2000 sene önce hayatını kaybetmiş bir adam gelecek diyorsunuz.

Siz manyak mısınız deli misiniz şizofren misiniz hasta mısınız demek geliyor içimden ama sonra niye hakaret ediyorsun diyorsunuz.

Bunun tek bir açıklaması var. Beyininizin anotomik varlığından başka bir şeyi kalmamış.

Birisi hadis doğru çıksın diye ayakkabıdan telefon yapsa :D

yau ne günlere kaldık.

VatanBayraK
20-07-10, 00:10
Bunlar kafayı sıyırmış.

Erkeğin yediği haltı haber verecek alet yok muymuş?

Ben nurcuların yurdunda kalırken.

Bakabildiğiniz kadar değil yapabildiğiniz kadar çocuk yapın diye hadis var diyorlardı.

Sonradan bir öğrendim ki apdullah öcalanın lafıymış.

Şöyle aklıızı başınıza toplayıp bir düşünün

2000 sene önce hayatını kaybetmiş bir adam gelecek diyorsunuz.

Siz manyak mısınız deli misiniz şizofren misiniz hasta mısınız demek geliyor içimden ama sonra niye hakaret ediyorsun diyorsunuz.

Bunun tek bir açıklaması var. Beyininizin anotomik varlığından başka bir şeyi kalmamış.

Birisi hadis doğru çıksın diye ayakkabıdan telefon yapsa :D

yau ne günlere kaldık.


Geldiğinde görürsün...

Gri gözlü atletik yapılı uzun saçlı sanki ıslak gibi yani banyodan çıkmış gibi.
Güler yüzlü şakacı sevecen kuzu yüzlübir Peygamber görürsen şaşırma....

Sonra zaten hep biz uyduruyoruz o kadar kuyruklu yıldızları biz fırlatıyoruz biz gezegenleri bir araya topluyorz zaten....

mavicris
20-07-10, 14:34
Kıyamet in cuma akşamı akşam ezanından sonra kopacağı herkes tarafından biliniyor..

ChapullerOne
21-07-10, 14:41
Harun Yahya denilen adam. Evrim Teorisini çürütmek için Plastik Balık yemini canlı türü diye Yaratılış Atlasına koyan adamdır.

Bu adamın saçmalıklarına inanmayın.

VatanBayraK
21-07-10, 14:43
Harun Yahya denilen adam. Evrim Teorisini çürütmek için Plastik Balık yemini canlı türü diye Yaratılış Atlasına koyan adamdır.

Bu adamın saçmalıklarına inanmayın.

inanmıyorum : ) sende mi oltaya düştün?

ChapullerOne
21-07-10, 14:45
siz nasılsa cennete gideceksiniz :) bu yüzden kafa yormayın.

VatanBayraK
21-07-10, 15:17
siz nasılsa cennete gideceksiniz :) bu yüzden kafa yormayın.
Ne alaka?

dark screams
22-07-10, 17:01
siz nasılsa cennete gideceksiniz :) bu yüzden kafa yormayın.
kimsenin cennete yada cehenneme gitme garantisi yoktur.
bunu Allahtan başka kimse bilemez...

ChapullerOne
23-07-10, 14:26
Sonra zaten hep biz uyduruyoruz o kadar kuyruklu yıldızları biz fırlatıyoruz biz gezegenleri bir araya topluyorz zaten....

Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş toplumlar arasında nasıl bir fark vardır?

Bakın bugün gelişmiş toplumlar Gezegenlerin bir araya gelip, bir sıra oluşturmasını yakıt harcamadan bir uzay mekiğini plutoya göndermek için kullanıyorlar.

Siz ise mehdi gelecek diye.

işte aradaki muazzam fark buradan kaynaklanıyor.

Mehdi gelse bile bu kadar işe yaramaz insanla ne yapabilir ki?

KcmN
23-07-10, 15:02
Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş toplumlar arasında nasıl bir fark vardır?

Bakın bugün gelişmiş toplumlar Gezegenlerin bir araya gelip, bir sıra oluşturmasını yakıt harcamadan bir uzay mekiğini plutoya göndermek için kullanıyorlar.

Siz ise mehdi gelecek diye.

işte aradaki muazzam fark buradan kaynaklanıyor.

Mehdi gelse bile bu kadar işe yaramaz insanla ne yapabilir ki?

Ne mi yapar? Öncelikle Senin gibi düşünenlere savunduğunuz fikirlerin saçmalıklarını bir bir yüzünüze çarpar.. Şimdi sen bana bi sürü laf edeceksin ama boşuna zahmet etme Herşeyi zamanla göreceğiz zaten boşuna polemiğe girmeye gerek yok...

ChapullerOne
24-07-10, 22:13
çok söze gerek yok. 1500-2000 sene önce ölmüş bir insanın dünyaya geri geleceğine inanan sizlersiniz.

KcmN
25-07-10, 02:10
Evet ve sadece bizler kalalım. Arkadaşlar bu kadar tartışmaya gerek yok sonuçta burada fikir alışverişi değil kabullendirme çabaları var... Kimse kimseye birşey kabullendiremez tabi O kişiye Allah hidayet nasip etmedikçe...

dark screams
25-07-10, 14:07
çok söze gerek yok. 1500-2000 sene önce ölmüş bir insanın dünyaya geri geleceğine inanan sizlersiniz.
ilk insandan günümüze kadar o kadar insanın doğması büyümesi ölmesi senin dikkatini çekmiyor...
her kış bitkişlerin yapraklarını döküp mlmeleri ve bahar geldiğinde adeta yeniden dirilmeleri senin dikkatini çemiyor ama Hz. Mehdinin dünyayı yeniden şereflendirmesi senin dikkatini çekiyor.
İlginç ne diyelim...

KcmN
25-07-10, 15:28
ilk insandan günümüze kadar o kadar insanın doğması büyümesi ölmesi senin dikkatini çekmiyor...
her kış bitkişlerin yapraklarını döküp mlmeleri ve bahar geldiğinde adeta yeniden dirilmeleri senin dikkatini çemiyor ama Hz. Mehdinin dünyayı YENİDEN şereflendirmesi senin dikkatini çekiyor.
İlginç ne diyelim...

Kanka Hz. Mehdi Bir kere gelecek Dünyaya İkinci kez gelecek olan ise Mesih.

ChapullerOne
25-07-10, 19:30
ilk insandan günümüze kadar o kadar insanın doğması büyümesi ölmesi senin dikkatini çekmiyor...
her kış bitkişlerin yapraklarını döküp mlmeleri ve bahar geldiğinde adeta yeniden dirilmeleri senin dikkatini çemiyor ama Hz. Mehdinin dünyayı yeniden şereflendirmesi senin dikkatini çekiyor.
İlginç ne diyelim...

Siz bu kafayla giderseniz daha çok peygamber gelir gider.

Ama yaratıcı nedense derdini bir türlü anlatamıyor.

Bu daha da ilginç.

Mehdi gelecek Mesih gelecek. MEsih geleceği inancı hristiyanların inancı değil mi? İsa MEsih gelecek diye gezmiyorlar mı ortalıkta?

Her neyse. Gelecek olan kıyamete yakın gelecekmiş öyle değil mi?

Bak ne diyeceğim.

Evren oluşalı 13,7 milyar yıl geçmiş. Dünya oluşalı 4,7 milyar yıl olmuş.

İnsanoğlu toplasan 200 bin hadi 400 bin yıldır dünyada.

Allahın işine bak. 500 bin yıllık insanlık tarihi için 13 milyar yıllık bir evren yaratıyor.

ilginç ne diyelim.

Gondersin gondersin. Yetmio öncekiler.

dark screams
26-07-10, 09:02
kafam bi an Hz. Mesihe gitti kanka o yüzden ikinci defa gelcek yazdım

VatanBayraK
16-09-10, 11:22
Hz. İsa (as)'ın 2000 yıl önce kullandığı kişisel eşyası bulundu

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan bir haberde, Kudüs ve çevresinde yapılan araştırmalarda Hz. İsa (as) dönemine yani 2000 yıl öncesine ait bir kupa bulunduğu açıklandı. Üzerinde " Rab, geri döndüm" yazısı bulunan kupanın Hz. İsa (as)'ın bundan 2000 yıl önce kullanmış olduğu kişisel bir eşyası olması ihtimali çok yüksektir. O dönemde kullanılan yazı türüyle yazılmış olan bu yazı, kupanın Hz. İsa (as)'ın önceki hayatına dair bir eşya olduğunu göstermektedir: "Son dönemde en fazla dikkat çeken gelişmelerden biri ise, bir süre önce Siyon Dağı’nda keşfedilen ve üzerinde “ Rab, geri döndüm” yazan iki bin yıllık bir kupanın bulunması oldu. Arkeologları şaşırtan şey,bu sözün Ölü Deniz Parşömenleri’ndekine benzer bir kod ile yazılmış olmasıydı." (Vatan Gazetesi, 2 Ağustos 2010)


Vatan Gazetesi, 2 Ağustos 2010

http://us1.harunyahya.com/Image/makaleler/kumrant-.jpg
İçinde bulunduğumuz Hicri 1400, Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği gibi, Hz. İsa (as)'ın Allah'ın izniyle dünyaya dönüş çağıdır. Hz. İsa (as), Peygamberimiz (sav)'in hadislerinden ve İslam alimlerinin açıklamalarından anlaşıldığı üzere şu anda yeryüzündedir ve faaliyet halindedir. Önümüzde 10-20 yıl içinde ise, Allah'ın izniyle, tüm insanlık alenen O'nun nurlu yüzünü yeniden görecektir.
Böyle bir dönemde Hz. İsa (as)'ın 2000 yıl önce kullandığı kişisel bir eşyasının bulunmuş olması ise son derece manidardır. Sayın Adnan Oktar, hadislere ve büyük İslam alimlerinin sözlerine dayanarak, daha önce yaptığı açıklamalarında Hz. İsa (as)'ın yeniden dünyaya döndüğünde üzerinde 2000 yıl önceki kıyafeti bulunacağını, yanında o döneme ait kişisel eşyalarıyla birlikte geleceğini söylemiştir.
-Böylece Hz.İsa(as) gelişi tescillenmiş oldu...
Artık bu hazineyide rahatlıkla söyleyebiliriz...

dark screams
16-09-10, 11:38
Siz bu kafayla giderseniz daha çok peygamber gelir gider.

Ama yaratıcı nedense derdini bir türlü anlatamıyor.

Bu daha da ilginç.

Mehdi gelecek Mesih gelecek. MEsih geleceği inancı hristiyanların inancı değil mi? İsa MEsih gelecek diye gezmiyorlar mı ortalıkta?

Her neyse. Gelecek olan kıyamete yakın gelecekmiş öyle değil mi?

Bak ne diyeceğim.

Evren oluşalı 13,7 milyar yıl geçmiş. Dünya oluşalı 4,7 milyar yıl olmuş.

İnsanoğlu toplasan 200 bin hadi 400 bin yıldır dünyada.

Allahın işine bak. 500 bin yıllık insanlık tarihi için 13 milyar yıllık bir evren yaratıyor.

ilginç ne diyelim.

Gondersin gondersin. Yetmio öncekiler.
dünyada insanoğlundan önce cin alemi yaşıyordu yani dünya sadece insanlar için yaratılmadı burda yanlış bilgilere sahipsin
Mesih geleceği inancı hrisiyanlarda da var bu doğru hatta bu inançları hritiyanlıık ile İslamın aynı kökenden geldiğini gösterir ve hristiyanların İslamla ilgili tezlerini yok eder:okay:

ayrıca Allah bi daha peygamber göndermeyecek yani Mesih yada Mehdi peygamberolarak gelmeyecek dünyaya burda da bi bilgi yanlışlığı var yine kanka:okay:

VatanBayraK
16-09-10, 12:13
Bir daha tabiki de peygamber gelmeyecek Hz.İSa(as) ümmet olarak gelecektir.
Ama herkes bugün biliyor ki Hz.İsa(as) peygamberlik ünvanı var.Bunu kimse inkar edemez.Ama önemli olan kitap getirmesi ee getirmediğine göre peygamberlik ünvanı sadece invan olarak kalıyor zaten Kur'ana tabi olacak Peygamberimiz(sav) geldiği zamanı detaylıca anlatıyor ve Allahu Alem şu an yeryüzünde bunu bize Allah bildirdi şu an...
Hz.Mehdi(as) gelişide kesin ama oda peygamber değil Müceddid yani dini yenileyen Peygamber dönemindeki gibi yaşatacak olan birisi ve en büyük ve en son Müceddid'dir.
Mülk onunla biter(hadis).
Dünya hayatı onunla son bulacak...

dark screams
16-09-10, 12:34
Bir daha tabiki de peygamber gelmeyecek Hz.İSa(as) ümmet olarak gelecektir.
Ama herkes bugün biliyor ki Hz.İsa(as) peygamberlik ünvanı var.Bunu kimse inkar edemez.Ama önemli olan kitap getirmesi ee getirmediğine göre peygamberlik ünvanı sadece invan olarak kalıyor zaten Kur'ana tabi olacak Peygamberimiz(sav) geldiği zamanı detaylıca anlatıyor ve Allahu Alem şu an yeryüzünde bunu bize Allah bildirdi şu an...
Hz.Mehdi(as) gelişide kesin ama oda peygamber değil Müceddid yani dini yenileyen Peygamber dönemindeki gibi yaşatacak olan birisi ve en büyük ve en son Müceddid'dir.
Mülk onunla biter(hadis).
Dünya hayatı onunla son bulacak...


güzel anlatmışsın kanka:bravo:

TheBull
16-09-10, 19:48
güldüm :D

f9wizard
16-09-10, 20:27
Herkesin kıyameti kendi ölümü sonuçta

Nîda1905
16-09-10, 21:12
güldüm :D

''istersen ağla :(( '' :ragaci

VatanBayraK
16-09-10, 21:30
güldüm :D
Allah daha çok güldürsün...


Herkesin kıyameti kendi ölümü sonuçta
Buda başka bir yorum tabi ama biz büyük kıyametten bahsediyoruz...

pesimist_84
17-09-10, 02:07
olacak olan zamanı gelince olur.......
onümüzde kuran var,bunun tefsirleri var,hadisler var,ne yapman gereken belli
hiçbirşey belirsiz değil yani
yok kıyamet kopacakmış yok mehdi gelecekmiş..gelsin..kopsun
kıyamet zamanı gelince kopar
napacaksın engellemeye mi calışcaksın:D
yarın kıyamet kopacakmış gibi yaşa bu sana yeter:okay:
hee mehdi olayında ise eğer sen gercek mümin isen allah sana bi şekilde dogruyu gosterir
yeter ki ibadetlerini yap,mehdi yada mesihle kafa kırmaya gerek yok
ekstra zahmete girmene gerek yok yani;)

VatanBayraK
17-09-10, 09:13
olacak olan zamanı gelince olur.......
onümüzde kuran var,bunun tefsirleri var,hadisler var,ne yapman gereken belli
hiçbirşey belirsiz değil yani
yok kıyamet kopacakmış yok mehdi gelecekmiş..gelsin..kopsun
kıyamet zamanı gelince kopar
napacaksın engellemeye mi calışcaksın:D
yarın kıyamet kopacakmış gibi yaşa bu sana yeter:okay:
hee mehdi olayında ise eğer sen gercek mümin isen allah sana bi şekilde dogruyu gosterir
yeter ki ibadetlerini yap,mehdi yada mesihle kafa kırmaya gerek yok
ekstra zahmete girmene gerek yok yani;)
Allah diyor ki mutlak yapmanız gereken budur sizin...

Sence benim sana mı Allah'a mı uymam lazım sadece tek cevap ver?

Bedir 82
17-09-10, 09:19
Allah diyor ki mutlak yapmanız gereken budur sizin...

Sence benim sana mı Allah'a mı uymam lazım sadece tek cevap ver?

Mehdi´yi a.s. aramak senin isin degil. Sen ibadetlerini yapacaksin, Allah´tan cc sürekli onu zuhuruna yetistigim an beni haberdar eyle diye dua edeceksin. Yapman gereken budur.

VatanBayraK
15-01-11, 21:58
Mehdi´yi a.s. aramak senin isin degil. Sen ibadetlerini yapacaksin, Allah´tan cc sürekli onu zuhuruna yetistigim an beni haberdar eyle diye dua edeceksin. Yapman gereken budur.

Kado yeni gördüm sen yoksun ama böyle düşünenlere yazıyorum...

Arayın diye bizze Peygamber söylüyor kim nedir nerde oturur değil onu etrafa yaymak bizim görevimiz...
Çünkü MEhdiyet demek islamın kalbi demek kalpsizde yaşayamacağımıza göre....

Bu zaten başlı başına ibadettir.Ben dua mı ettim ve kabul olduğunu görmekteyim....

Kendinizi kısıtlamayın biri der kıyamet yoktur olsada çok uzakta alametlerini boşver ölüm kişinin kendi kıyametidir sanki ebedi yok olacak halbu ki ölüm kurtuluştur uyanmaktır...

Çeşit...

seckince
16-01-11, 08:50
Arayın diye bizze Peygamber söylüyor
Yalana bak :nono:

VatanBayraK
16-01-11, 09:06
Yalana bak :nono:

Baktım hiç beğenmedim...

VatanBayraK
25-02-11, 13:49
Peygamberimiz (sav), ahir zamanda yaşanacak olayların hepsini çok detaylı haber vermiş, adeta bir takvim gibi Hz. Mehdi (as)'ın hangi olaylardan sonra çıkacağını, Hz. Mehdi (as) çıkmadan önce ve çıktıktan sonra neler yaşanacağını anlatmıştır. Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği tüm olaylar Hicri 1400 (1979) itibariyle ardı ardına gerçekleşmiş ve bu haberlerin gerçekleşmesiyle yüzlerce hadisin sahih olduğu net olarak görülmüştür.

Resulullah (sav)'in haber verdiği ahir zaman olaylarından biri de Mısır'da yaşanan kargaşadır. Peygamberimiz (sav) bu kargaşanın hangi olaylardan sonra yaşanacağına varıncaya kadar olayı tüm detaylarıyla tarif etmiştir. Buna göre, iki uçlu bir kuyruklu yıldızın çıkmasının ardından "alaca kargaya" benzeyen bir şahıs Mısır'da kargaşa ve fitnelere sebep olacaktır:


Naim b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (ra)’dan tahric ettiler. Buyurdu ki: Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman Şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının. O Yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler "alaca karga" Mısır'da zuhur edinyeceye kadar devam eder.. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Peygamber Efendimiz (sav) bu şahsın, fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir. Bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat Ayı’nda Dünya’ya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle hadisin, içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimiz (sav)’in “Mısır’da zuhur eden alaca karga” benzetmesi Hüsnü Mübarek’e tam olarak uymaktadır.http://us1.harunyahya.com/Image/yenibilgi/h_mub_karga.jpg

Peygamberimiz (sav)'in bu şahısla ilgili haber verdiği başka detaylar da bulunmaktadır. Buna göre bu şahıs çökük burunlu olacaktır:

H.30---Deylemi, Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: Mısır’da Kureyş’ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve rum’a kaçar. Onları alıp İskenderiyye’ye getirir ve müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur.


http://us1.harunyahya.com/Image/yenibilgi/husnumb.jpg


Resimde de görüldüğü gibi, Hüsnü Mübarek’in burnunda, aynı hadiste tarif edildiği şekilde açıkça fark edilen bir çökme vardır. Peygamberimiz (sav)'in verdiği detaylar bununla da sınırlı değildir. Peygamberimiz (sav) bu kişinin uzun boylu, geniş omuzlu, askeri gücü büyük olan bir kimse olduğunu da haber vermiştir:Kab’dan gelen bir başka rivayette de, “Mahzum kabilesine mensup birisi başa geçecek, daha sonra Mevla gelecek sonra da Karşı geleni yok eden, uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir arabi başa geçecek... (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, sf 30)

Bu hadiste bildirilen detayların her biri de, yine aynı şekilde tam olarak Hüsnü Mübarek’e uymaktadır.

Örneğin Hüsnü Mübarek “uzun boylu olmayı” Cumhurbaşkanlığı şartlarına ekletmiştir. Kendisi de tıpkı hadiste belirtildiği gibi “uzun boyludur”.

Hadiste belirtilen bir başka özellik ise, bu kişinin “kendisine karşı geleni yok etmesi”dir. Nitekim Mübarek, Devlet Başkanı olduğu seneler boyunca, halka ve özellikle de Müslümanlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı “Son Firavun” olarak anılmaktadır.

Peygamberimiz (sav) ayrıca bu kişinin “bedenen kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu”ndan da bahsetmiştir. Gerek askeri geçmişi gerekse kendisine ait 25.000 kişilik bir ordusu olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan Mübarek’in, bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmektedir.

Resulullah (sav) tüm bu gelişmeleri anlatırken, fitne ve kargaşaların Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla son bulacağını da müjdelemiştir.

... Onunla (Hz. Mehdi (as) ile) da fitneden kurtulacaklardır. (Kitab-ül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar)

... Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, Bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek ‘ey insanlar, emiriniz artık mehdi’dir’ demesine kadar devam edecektir . (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, 22)

Peygamberimiz (sav)'in müjdelerine gibi fitnelerle dolu bu korku ve şiddet dolu karanlık dönemin ardından Allah, Hz. Mehdi (as) vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.

marmara kazım
25-02-11, 13:51
Alemin kralı Kıyamet geliyor OoOoOoOooOoOoO

VatanBayraK
25-02-11, 13:57
Alemin kralı Kıyamet geliyor OoOoOoOooOoOoO

İnanmıyor olabilirsin saygı duy...

marmara kazım
25-02-11, 14:00
Benim imanım seni ilgilendirmez.Kıyameti biz göremicez zaten o yüzden sıkıntı yok anlıyormusun.Avatarındaki Hz isa mı ? Misyoner seni.

VatanBayraK
25-02-11, 14:03
Benim imanım seni ilgilendirmez.Kıyameti biz göremicez zaten o yüzden sıkıntı yok anlıyormusun.Avatarındaki Hz isa mı ? Misyoner seni.

Bak ben senin imanını sorgulamıyorum istediğin kula yada tanrıya inan ben seninkine bişi demiyorsam burda polemik amaçlı yorumlar yapma sende bizim inancımıza saygı duy.
Biriniz banlanır ötekiniz gelir.Bıkmadınız mı ortalığı karıştırmaktan...
Sokaktan gelen bizi mi buluyor ne...

marmara kazım
25-02-11, 14:06
Bak ben senin imanını sorgulamıyorum istediğin kula yada tanrıya inan ben seninkine bişi demiyorsam burda polemik amaçlı yorumlar yapma sende bizim inancımıza saygı duy.
Biriniz banlanır ötekiniz gelir.Bıkmadınız mı ortalığı karıştırmaktan...
Sokaktan gelen bizi mi buluyor ne...
Yok benim Hristiyanlara saygım var.Papaz arkadaşım bile var sorun yok yani.

VatanBayraK
25-02-11, 14:09
Yok benim Hristiyanlara saygım var.Papaz arkadaşım bile var sorun yok yani.

Aferim...

VatanBayraK
25-02-11, 15:17
Güncellendi...

bordo mavi ™
25-02-11, 16:01
(Kişi yol kenarında kadınla beraber olacak.) [Hâkim]

Bunu günlük hayatta evden işe işten eve giderken çok görüyorum ALLAH (c.c.) islah etsin

herkes kendine hesap verecek

VatanBayraK
25-02-11, 17:31
amin inşaAllah...