PDA

View Full Version : Almanyada Eğitimumutkaplan44
16-01-06, 19:12
Almanya'da Üniversite Sistemi ve Eğitim Yapısı

Almanya'da eğitim, federal devletin değil eyaletlerin yetkisine tabidir. Bu yüzden her eyalette birbirinden farklı uygulamalar görülebilir. Ancak gerçekte temel konularda farklılıklardan çok uyumluluk vardır.

Almanya, Türkiye'den farklı olarak ABD ve Avustralya gibi federal yapılı bir devlettir. Eğitim kural olarak federal devletin değil eyaletlerin yetkisine tabidir. Bu çerçevede ülkedeki 17 eyalette birbirinden farklı düzenlemelerle karşılaşılır. Ancak nihai olarak bu federal düzenlemelerin yakından incelendiğinde birbirinden çok büyük farklılıklar içermediğini görürsünüz.

Almanya'da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler/ Universitaet ve Meslek Yüksek Okulları / Fachhochschule şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Yüksek eğitimin omurgasını ve yabancı öğrencilere yönelik en geniş alternatifleri teknik üniversite ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteler sunar. Meslek Yüksek Okulları ise toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli (3 yıl) ve mesleki odaklı eğitim kurumlarıdır. Genellikle bir üniversiteye bağlı olarak eğitim verirler.

Üniversite eğitimi Temel Eğitim / Grundstudium ve Ana Eğitim / Hauptstudium şeklinde ayrılır. Bir bölümle ilgili temel bilgilerin verildiği Temel Eğitim 4 sömestr sürer, genellikle bir ara sınav / Zwischenprüfung ile sona erer. Ardından başlayan Ana Eğitim süresince ilgili bölümde uzmanlaşma ve derinleşmeye yönelik bilgiler öğrenilir.

Öğrenim sürecinde dersler, alıştırmalar, seminer çalışmaları, stajlar genellikle yerine getirilmesi gereken formlardır.

1991/92 rakamlarına göre ortalama eğitim süresi üniversitelerde 6.4 yıl, meslek yüksek okullarında 4.5 yıl sürmektedir.

2000'li yıllardan itibaren Almanya, yüksek okullarla ilgili çok ciddi politika değişikliklerini uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede Almanya'da eğitimin dünya pazarlarında rekabet edebilir bir ürün haline getirilmesine öncelik verilmektedir. Önceleri yabancı öğrencileri sadece üçüncü dünya ülkelerinin vatandaşlarına yardım ediyor tavrıyla karşılamış olan Almanya, artık yabancı öğrenciyi müşteri olarak görmeye başlamıştır. Bu durum, yabancı öğrenciler için Almanya'yı pek çok bakımdan daha cazip hale getirdi.

Alman eğitim sisteminin uluslararası standartlara uymayan ve bu yüzden Almanya dışında tanınırlıkta zorluklara yol açan özelliklerinin azaltılması hedef alınmıştır. Bu hedef doğrultusunda, uluslararası alanda genel kabul gören anglo sakson eğitim modelleri olan bachelor ve master gibi eğitim tipleri son 4-5 yıldan beri bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Pek çok alanda sadece İngilizce eğitim veren bölümler açılmış ve kısa sürede başarılı olmaya başlamıştır. Bütün bu olumlu gelişmelerin yanında olumsuz olan tek gelişme, 2007 yılından itibaren bir kısım eyaletlerde (Bayern, Baden-Württemberg...) harçların dönem başı yaklaşık 500 Euro'ya çıkacak olmasıdır. Fakat bu, Almanya'da ekonomide yaşanan bir duraklama sonucu mecbur kalınan bir uygulamadır.

Sonuç olarak eğitim sisteminde gerçekleştirilen son reformlar sayesinde Almanya, yabancı öğrenciler için kendini daha cazip hale getirmiş oldu. Ek olarak üniversiteden mezun olduktan sonra Almanya'da iş bulup çalışarak Almanya'ya yerleşme hakkı tanıyan Göç Kanunu da (Zuwanderungsgesetz) 2005 yılında yürürlüğe girdi. Bütün bu faktörler bir araya konulduğunda, yabancı öğrenciler için artık 2000'li yıllar öncesine oranla çok daha cazip bir Almanya var...

umutkaplan44
16-01-06, 19:12
Almanya'da Eğitim Harçları

Almanya'da üniversite eğitimi kural olarak ücretsizdir.

Almanya, eğitim harçları bakımından yerine göre Türkiye'den bile daha düşük bir noktada bulunmakta olup her dönem başında ortalama sadece [e]40-50 EUR harç ödenmesi gerekmektedir.

Bu miktar da aslında harç olmayıp Öğrenci İşleri için bir Sosyal Katkı niteliğindedir.

Dönem Bileti (Semesterticket) için de ortalama 150 mark civarında bir tutar dönem bası ödenir. Çoğunlukla alınması mecburi olan bu biletle, üniversitenin bulunduğu bölgedeki bütün toplu taşıma araçlarından dönem boyunca ücretsiz yararlanılır.

ABD, İngiltere, Avustralya vs. gibi harçların astronomik seviyelerde bulunduğu ülkeler karşısında Almanya bu yönüyle de öğrenci dostu bir ülkedir ve özellikle orta gelirli gençlerimiz için vazgeçilmez bir yurtdışı eğitim seçeneğidir.

Bununla birlikte, son yıllarda Almanya'da da paralı ve parasız çok sayıda master programı başlatılmış ve özellikle yabancı öğrencileri çekmeyi hedef almıştır. Bunların paralı olup olmadığını özenle araştırmanızı tavsiye ederiz. Paralı olanların ücretleri okuldan okula ve masterdan mastera farklı olabilmektedir.

Bu bağlamda fiyatları yaklaşık 5.000 ile 15.000 EUR arasında değişmektedir. Bu tür paralı üniversitelerin büyük kısmı devlet üniversitesi olup yalnız küçük bir bölümü özel sektörce işletiliyor.

umutkaplan44
16-01-06, 19:13
Almanya'da Üniversite Başvuru Süreleri

Kış ve yaz dönemlerinde başlayabilmek mümkündür.

Her üniversite için ayrı ayrı belirlenmekle birlikte ülke genelinde genellikle

Kış Sömestri için 15 Temmuz'a
Yaz Sömestri için 15 Ocak'a

kadar üniversitelerce hazırlanmış Kayıt Başvuru Formları / Zulassungsformulare ulaşmış olmalıdır.

Yani Almanya'da yabancı öğrenciler için kayıtla ilgili kararı prensip olarak Türkiye'deki YÖK'e benzer bir kurum olan ZVS / Zentralevergabestelle değil, üniversiteler kendileri vermektedir.

Dolayısıyla birden fazla üniversiteye başvuru yaparak herhangi bir üniversiteden Kabul Belgesi / Zulassungsbescheid alma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz.

Sonra birden fazla kabul gelirse içlerinden birini seçebilirsiniz. Buna hukuki bir engel bulunmayıp yalnız posta ve çeviri tasdik masraflarını ek külfet olarak fazladan ödemeniz gerekir.

umutkaplan44
16-01-06, 19:14
Almanya'da Devlet Üniversiteleri (Universität)

Almanya'da devlet üniversiteleri köklü bir geleneğe ve geniş imkanlara sahiptir. Klasik üniversiteler bünyelerinde hemen her fakülteyi barındırır.

Almanya, üniversite okumak isteyenler için geniş imkanlar sunmaktadır. Uluslararası tanınırlığa sahip Bachelor ve Master gibi bitirme dereceleri ve uluslararası not transferi imkanını sağlayan yeni yapısıyla ayrı bir cazibe kazanmıştır.

Almanya'da üniversiteler, Fachhochschule ve Technische Universität'ten, uygulamadan çok teori ağırlıklı oluşları ve kapsamlarının genişliği ile ayrılırlar. Fachhochschuleler, teoriden çok uygulama ağırlıklı mesleki yüksek okullardır. Mezunları iş hayatında daha çabuk iş bulurlar. Fakat yükselme imkanları üniversite mezunları kadar geniş olmayabilir. Teknik üniversiteler ise, sadece teknik sayısal bölümleri bünyelerinde barındırırlar. Sözel bölümler genellikle teknik üniversitelerde bulunmaz.

Almanya'da devlet üniversiteleri kalite ve sundukları fakülte çeşitliliği ile kendilerini belli etmektedirler. Alman üniversiteleri, üniversite geleneğini modern donanım, araştırma ve eğitim ile birleştirmektedir. Alman hükümeti, üniversitelerin daha çok uluslararası bir yapıya kavuşması için tedbirler almakta ve programlar yürütmektedir. Bu sayede, Alman üniversitelerinin dünya çapında uluslararası rekabete açılması ve bu rekabette kendilerine iyi bir yer edinmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Alman üniversiteleri çok sayıda uluslararası tanınırlığa sahip Bachelor ve Master gibi dereceler vermeye başlamışlardır. Özellikle lisans üstü eğitimde (post graduate) İngilizce olarak sunulan çok sayıda eğitim alternatifi mevcuttur.

Alman Hükümeti 2010 Bologna Sürecine aktif olarak katılmaktadır. Bu süreç çerçevesinde, 2010 yılına kadar Avrupa çapında ortak bir yüksek okul alanı yaratılması hedeflenmektedir.

Almanya'da Türkiye'den farklı bir nokta, ünlü üniversitelerin büyük şehirlerde değil daha ziyade yüz - iki yüz bin nüfuslu küçük ve sakin üniversite şehirlerinde bulunmasıdır. Türkiye'den gelen bir öğrenci ilk bakışta küçük bir şehire geldiğinde buradaki üniversitenin de küçük ve bilimsel bakımdan daha az tanınmış olduğu hissine kapılabilir. Böyle bir çıkarım Almanya gerçeklerine uygun değildir.

umutkaplan44
16-01-06, 19:15
Almanya'da Üniversite Kabul Şartları (Zulassungsvoraussetzungen)

Almanya'dakine eş değerde yani 13 senelik eğitimin ardından alınmış 'lise diploması' ve yeterli Almanca dil bilgisi (DSH) temel şarttır.

Almanya'da bir üniversite veya meslek yüksek okuluna kayıt için aranan temel şart Almanya'daki öğrencilerde 13 yıllık Lise Eğitimi Diplomasi / Abitur olduğu gibi, yabancı öğrenciler için de buna eş değerde olduğu Alman makamlarınca tanınmış bir Lise Diploması'dır.

Diplomaların denkliği ile ilgili konularda eyaletlerin Kültür veya Bilim Bakanlıkları'nca oluşturulan makamlardan bilgi alınmalıdır.

Bu noktada Türkiye'de lise bitirmiş öğrenciler için lise süresi 11 yıl olmasına rağmen ÖSS Sonuç Belgesi, ÖSS'de Türkiye'de kazanılmış bölüme eş veya benzer bir bölüme herhangi bir Alman üniversitesinde kayıt yaptırabilme imkanını sağlamaktadır. Daha acık ifade ile, teorik olarak Türkiye'de girdiğiniz ÖSS Sınavı'nda kazanacağınız bölümü bir Alman üniversitesi çatısında okumak imkanına da sahipsiniz.

Bunun için yerine getirilmesi gereken diğer şart, bütün Alman üniversite ve yüksek okullarınca kural olarak istenen Almanca Dil Yeterlilik Sınavı / DSH'nın başarılmasıdır. Bu sınav yaklaşık Orta Derece II / Mittelstufe II seviyesinde bir dil birikimini gerektirip, sıkı bir çalışma ile aşağı yukarı 6 -12 ay arası süren bir dil kursu eğitimi ile kazanılabilir. Bu sınava hazırlık için hemen her üniversitenin ücretsiz sunduğu dil kurslarına / DaF da belli bir seviyeden sonra kaydolabilmek mümkündür.

Studienkolleg

Türkiye'de ÖSS Sınavı kazanıldığı halde eğer üniversite sınavına kadar görülen eğitim 12 yıldan az ise Almanya'da Almanca bilgi durumuna göre iki veya bir sene süren denkleştirme programı öngörülmüştür. Bu eğitim neticesinde basarı seviyesine göre uygun bir üniversiteye kayıt yaptırmak mümkün olmaktadır. Daha çok ailesi Almanya'da olup liseyi Türkiye'de bitirmiş öğrenciler açısından pratik değere sahiptir.

umutkaplan44
16-01-06, 19:15
Almanya'da Akademik Yıl / Akademisches Jahr

Kış ve yaz dönemlerinden oluşur. Türkiye'dekine yakın tarihlerde başlayıp biter.

Kış ve Yaz Sömestri akademik yılı oluşturur. Sömestrler sonbahar ve ilkbaharda başlayıp tam tarih olarak eyaletten eyalete farklılık gösterirler.

Türkiye'deki gibi bir merkezi yerleştirme sınavı olmadığından, hem kış hem yaz döneminde üniversiteye başlamak mümkündür. Ancak bazı bölümlerde sadece kış döneminde öğrenci alınır.

Tatiller üniversitelerin çoğunda Şubat - Mart ve Ağustos - Eylül aylarını içermektedir.

umutkaplan44
16-01-06, 19:32
Almanya'daki Ünivesitelerde Konaklama ve Sosyal Yaşam

Barınma:
- Alman üniversitelerinde kampüs sistemi yaygın olmadığından öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını kendilerin karşılaması gerekmektedir.

, - Kalıcı bir konut bulmadan önceki bir kaç gün için en uygun ve ucuz barınma seçeneği hosteller ya da misafirhanelerdir. Hostellerde geceliği 15 - 30 DM, özel misafirhanelerde geceliği 50 - 100 DM (yatak + kahvaltı) karşılığında kalabilirsiniz. Ancak buralarda yer bulmak oldukça güç olduğundan gitmeden rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Hosteller ve misafirhaneler hakkında daha detaylı bilgi için:

- International Students Travel Confederation: http://www.istc.org/

- Almanya’da bir ev ya da oda bulabilmek ciddi bir sorundur; bulabildiğiniz yerler ise genellikle oldukça pahalıdır. Bu nedenle, kabul belgesi elinize geçer geçmez, en azından okul başlamadan bir süre önce kalacak bir yer aramaya başlamanız sizin yararınıza olacaktır.

- Yabancı Öğrenci Büroları, değişik öğrenci organizasyonları ve öğrenci parlamentosu (AstA) bu konuda elinden geleni yapsalar da, genellikle oldukça sınırlı bir yardımları olmakta.

- Livin adındaki organizasyon oldukça uygun fiyata tüm Almanya'da kiralanabilecek evler ve odalar en yetkin kuruluş olan Livin ile bağlantıya geçmek için :

Ms. Eva Vielmo, Horst 63,
D-48720 Rosendahl, Almanya
Tel: 00 49 2566 96669
http://www.livin.com/

- Boş odalar ve evler için verilen ilanlara yerel gazetelerde (genellikle Cuma/Cumartesi günleri), öğrenci gazetelerinde ve üniversitenin çeşitli yerlerindeki ilan panolarında rastlayabilirsiniz.

- Genellikle 1 ya da 2 aylık kira bedeline eşit olan depozitoyu kira sözleşmesi imzalanırken ödemelisiniz.

- Eğer kalacağınız oda ya da daireyi bir emlak ajansının yardımıyla bulduysanız, ajansa da yaklaşık 3 aylık kira bedeli tutarında bir bedel ödemeniz gerekecektir.

- Üniversite şehirlerinde öğrenci temsilciliklerinin ve pek çok değişik organizasyonun öğrenci yurtları vardır. Bu yurtlarda odaların yanı sıra ortak kullanılan mutfaklar, dinlenme odaları ve benzeri imkanlar vardır. Ancak, sınırlı kapasiteleri ve gördükleri yoğun talep nedeniyle her zaman dolu olan bu yurtlarda yer bulabilmek için uzun zaman sırada beklemek gerekmektedir. Bu yurtlarda, ısınma, elektrik ve su gibi giderler dahil aylık oda ücreti 300 DM civarındadır.

- Almanya’daki Alman ve yabancı öğrencilerin büyük çoğunluğu kiraladıkları ev ya da odalarda kalırlar. Evin bulunduğu şehre, evin şehir içindeki konumuna ve mobilyalara bağlı olarak, bir odanın kirası 300 – 600 DM ya da daha pahalı olabilir.

Üniversitede Sosyal Yaşam:
Her üniversitede yoğun akademik yaşamın yanı sıra öğrencinin keyif alacağı etkinlikler yapılır. Partiler, üniversitenin spor takımları, kültürel etkinlikler ve tiyatro grupları, korolar, orkestralar, değişik kulüpler ders yükünü unutabileceğiniz ve yeni insanlar ile tanışabileceğiniz ortamlar yaratır.

Sosyal Katkı Payları:
- Her üniversitenin, yemekhane, kafeterya, dinlenme salonları ve spor gibi sosyal imkanlar sağlayan bir öğrenci temsilciliği vardır. Tüm öğrenciler öğrenci temsilciliği için bir katkı payı ödemek zorundadırlar. Bu katkı payının şu anki miktarı dönem başına 35 - 90 DM arasında değişmektedir.

- Öğrenci katkı payı dışında, bazı üniversiteler tarafından, yaklaşık 180 DM karşılığında, öğrencilere 6 ay boyunca ücretsiz yerel toplu taşıma hakkı tanıyan bir ‘Dönem Bileti’ (Semester Ticket) verilmektedir.

- Berlin ve Baden-Wüttemberg eyaletlerinde, yukarıdaki katkı paylarına ek olarak, dönem başına yaklaşık 100 DM kayıt ücreti alınmaktadır.

umutkaplan44
16-01-06, 19:33
Almanya'da Eğitim ve Yaşam Masrafları

Almanya'da eğitim ücretsizdir. Almanya'da üniersite eğitimi almak isteyen öğrenciler, veya öncesinde Studienkolleg'e devam edecek olanlar herhangi bir ücret ödemezler. Ancak okullar her sömestr öğrencilerden yaklaşık 40-45 Mark civarında bir katkı payı alırlar, bu ücrete de "Studentenwerk" denilir. Yabancı öğrenciler okul kantinlerinden, kampüsteki diğer sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanabildikleri gibi; şehir ve Almanya'da ulaşım için de kendilerine bazı indirimler sağlanmaktadır.

Yabancı öğrenciler için farklı konaklama seçenekleri de mevcuttur. Öğrenciler çoğunlukla okul yurtlarında kalmayı veya ortak bir daire tutmayı tercih etmektedirler. Yurtlarda genellikle tek kişilik oda kontenjanı az olduğundan; öğrenciler 2 veya daha fazla kişilik odalarda kalmaktadırlar. Ancak erken başvuru yapılırsa tek kişilk oda bulma imkanı da sağlanabilir. Yurtta konaklamanın ortalama aylık maliyeti 250 - 500 Mark arasındadır. Bir diğer seçenek olan 2-3 kişi mobilyalı ortak bir daire kiralama da aşağı yukarı aynı maliyette olacaktır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta; daire kiraladığınızda yemek, temizlik ve fatura işlemleriyle tamamen sizin ilgilenmeniz gerekeceğidir.

Almanya'da öğrenci kafeteryalarındaki yemekler oldukça hesaplıdır (yaklaşık 4 - 8 Mark). Birçok yurtta öğrencilerin ortak kullanımlarna açık bir mutfak da bulunmaktadır. Böylece öğrenciler arzu ettikleri zaman süpermarketten alışveriş yaparak endi yemeklerini dha ekonomik olarak hazırlayabilirler. Restoranlar da ise yemek 15-35 Mark arasında değişmektedir. Bu rakamlar öznünde bulundurulduğunda yabancı bir öğrencinin Almanya'da eğitim aldığı süre içerisindeki aylık maaliyeti 1200 ile 1700 Mark arasındadır.

Konaklama ve yiyecek masraflarına ek olarak Almanya'da eğitim alan tüm örencilerin zorunlu sağlık sigortasını yaptırması gerekmektedir. 30 yaşının altında olan öğrencilerin aylık sağlık sigortası bedeli 100 Mark'tır. Bir diğer ek masraf ise her sömestr yaklaşık 350 - 600 Mark tutan kitap ve diğer eğitim malzemeleri tutarıdır.

umutkaplan44
16-01-06, 19:33
Almanya'da Burs İmkanları

Alman Üniversitelerince verilen bazı bursların dağıtımını yapan danışma bürolarının adresleri aşağıda verilmiştir. Bunların haricindeki müracaatlar ilgili üniversitenin (Akademische Auslandsamter) bölümüne yapılmalıdır.

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Adres: Kennedyalle 50 D-53 Bonn 2 Deutschland
Web: www.daad.de

Katholische Studentengemeinde und Evangelische Studentengemeinde
Adres: Haar 4 München 7000 Deutschland.
Web: www.uni-stuttgart.de/oez

Burs Veren Kuruluşlar:

1- Universitât Bonn
Adres: Akademisches Auslandsamt, Nasselstrasse 11 53 Bonn Deutschland
Web: www.uni-bonn.de
Konu: Tüm branşlarda yüksek öğreniminin 3 yarıyılını tamamlamış olan öğrencilere burslar.
Kapsam: 20 - 35 yaş arasındaki öğrencilere 2 yarıyıl süre ile aylık 1300 DM.
Başvuru: 1 Mart'a kadar.

2- Konrad Adenauer Foundation
Adres: Scholarship Division, Rathausalle 12, 5205 St. Augustin 1 Deutschland
Web: www.kas.de
Konu: Tüm alanlarda lisansüstü eğitim bursları.
Kapsam: Eğitim görülecek alana göre, aylık harcamaları karşılayacak kadar.

3- Universitat Hamburg
Adres: Akademische Auslandstelle, Schlüterstrasse 7 2 Hamburg 13 Deutschland
Web: www.uni-hamburg.de
Konu: Tıp, eczacılık ve ilgili alanlar hariç tüm alanlarda lisans eğitimi bursları.
Kapsam: 1 yıl süre ile ayda 1500 DM.
Başvuru: Erken müracaat gereklidir.

4- Kiel Universitat
Adres: Akademische Auslandsamt, Olshausenstrasse 40 - 60, 2300 Kiel Deutschland
Web: www.uni-kiel.de
Konu: Tüm alanlarda lisansüstü eğitim bursları.
Kapsam: 2 yıl süre ile yeterli miktarda.
Başvuru: 1 Mart'a kadar

5- University of Heidelberg
Adres: Grabengasse 14, 69 Heidelberg Deutschland
Web: www.uni-heidelberg.de
Konu: Alman dili ve edebiyatı alanında lisans eğitimi bursları.
Kapsam: Öğrenim boyunca tüm geçim harcamaları.
Başvuru: 1 Mart'a kadar

6- Alexander von Humboldt, Foundation
Adres: Jean Paul Strasse 12, 5300 Bonn 2 Deutschland
Web: www.avh.de
Konu: Güzel sanatlar hariç tüm alanlarda doktora sonrası araştırma bursları.
Kapsam: 2 yıl süre ile ayda 2000 - 3000 DM.
Başvuru: Mart ayı içinde yukarıdaki adreste "Secretariat"a

7- Universitat Karlsruhe
Adres: Akademisches Auslandsamt,Technical University of Karlsruhe, Karlstrasse 42 - 44, 75 Karlsruhe 1 Deutschland.
Web: www.uni-karlsruhe.de
Konu: Kimya mühendisliği alanında yüksek lisans sonrası araştırma bursları.
Kapsam: 14 ay süre ile yol masrafları dahil tüm harcamalar.
Başvuru: 1 Aralık'a kadar.

8- Ruhr University
Adres: Postfach 2148, 463 Bochum Deutschland
Web: www.ruhr-uni-bochum.de
Konu: Mühendislik, tıp ve sosyal bilimler alanlarında lisans eğitimi için burslar.
Kapsam: 4 yıl süre ile ayda 1500 DM
Başvuru: 15 Temmuz'a kadar.

9- Universitât Saarlandes
Adres: Saar European Institute, 66 Saarbrücken 15 Deutschland
Web: www.uni-saarland.de
Konu: Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans için burslar.
Kapsam: 1 yıl süre ile tüm harcamalar.
Başvuru: 15 Aralık'a kadar.

10- Institute of European History
Adres: Alte Universitatsstrasse 19, 6500 Mainz Deutschland
Web: www.inst-euro-history.uni-mainz.de
Konu: 17.yy. sonrası modern Avrupa tarihi ve reformizm ile hümanizma çalışmaları alanlarında lisansüstü çalışma bursları.
Kapsam: Yıllık 11000 ila 15000 DM
Başvuru: 1 Ocak'a kadar.

11- Kassel Institute of Higher Education
Adres: Department of Industrial Design, Menzelstasse 15, 3500 Kassel Deutschland
Web: www.uni-kassel.de
Konu: Üniversite mezunlarına sanayi, mobilya, sergi ve tekstil tasarımı konularında eğitim bursları.
Kapsam: Öğrenim süresince tüm harcamalar.
Başvuru: Yıl boyunca DAAD Kennedyalle 50,5300 Bonn' adresine.

12- Friedrich- Ebert-Stifftung e.V.
Adres: Koblenzer Strasse 54, 53 Bonn Deutschland
Web: www.fes.de
Konu: 23 yaşın altındaki öğrencilere tüm alanlarda lisans eğitimi için burslar verilmektedir.
Kapsam: Okul ve geçim masrafları ve ayrıca yol ücretleri ödenmektedir.
Başvuru: Erken müracaat uygun olur.

13-Abteilung für Deutschlehrerausbildung
Adres: Goethe Institut zur Pflege Deutscher Sprache und Kultur im Ausland e.V., 8 München 23 Deutschland
Web: www.goethe.de
Konu: Almanca dil öğrenimi için yüksek lisans eğitim bursları
Kapsam: 2 yıl süre ile okul, geçim masrafları, kitap paraları ve yol ücretlerini karşılayacak miktarda.
Başvuru: 1 Ocak'a kadar.

14- Staatliche Hochschule für Bildende Künste
Adres: Institute of Fine Arts, Hardenbergstrasse 23, 1 Berlin 12 Deutschland
Web: www.abk-stuttgart.de
Konu: Güzel sanatlar ve tatbiki sanatlar alanında yüksek lisans inceleme ve araştırmalar için burslar verilmektedir.
Kapsam: Averajın üzerinde sanat kabiliyetleri olan öğrenciler için 1 ila 2 yıl süre ile tüm gereksinimleri karşılayacak kadar dolgun miktarlarda.
Başvuru: 1 Temmuz'a kadar.

15- Muzikalishe Jugend Deutschland e.V.
Adres: Musical Youth of Germany, 8 München 19, Hirchgartenallee 19 Deutschland
Konu: Müzik alanında araştırma çalışması bursları.
Kapsam: Tüm harcamalar ve ayrıca başarıya göre eğitim sonrası iş olanağı.
Başvuru: 1 Ocak'a kadar.

16- Verband Deutscher Studentenschaften
Adres: German National Union of Students, Georgstrasse 25 - 27, 53 Bonn Deutschland
Konu: Tüm alanlarda lisans eğitimi için burslar.
Kapsam: Ayda 1500 DM
Başvuru: 1 Ocak'a kadar.

17- Deutscher Akademischer Austauschdienst
Adres: German Academic Exchange Service, Kennedyallee 50, 532 Bad Godesberg Deutschland
Web: www.daad.de
Konu: Tüm alanlarda lisans ve yüksek lisans için öğrenim bursları
Kapsam: Eğitim süresince okul ücretleri, kitap, sigorta, seyahat ücretleri ve geçim masraflarını karşılayacak miktarlarda.
Başvuru: Öğrenime başlamadan bir yıl önce müracaat gerekir

umutkaplan44
16-01-06, 19:35
Almanya'da Eğitim ve Askerlik Tecili

Her Türk erkeği, nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre, 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının 1. günüden başlayarak, 41 taşına girdiği Ocak ayının 1. gününe kadar yasal olarak askerlik çağındadır ve bu yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir.

Eğitim görüyor olmak, askerliği tecil ettirmek için geçerli ve yeterli bir nedendir. Yurtdışı eğitim de doğal olarak tecil işlemi yaptırmanızı sağlar. Yurtdışına dil öğrenmek, ön lisans veya lisans eğitimi almak için çıkacaklarn yapmaları gereken işlemler aynıdır. Askerlik çağına girmiş ve 20 yaşından gün almışsanı, askerlik şubenizden, yurtdışında eğitim almanızda askerlik yönünden bir sakınca olmadığını gösteren askerlik durum belgesi almanız gerekmektedir. Liseyi bitirdiğiniz yıl içinde yurtdışında öğrenime başladığınızı belgelendirmeniz halinde ya da askerlik çağına girmeden önce yurtdışında öğrenime başlamanız ve öğreniminizi ara vermeden sürdürmeniz durumunda bu belge istenmeyecektir.

Askere karar aldırmak, son yoklamayı yaptırmak veya askerlik müsaade belgesi almak olarak da bilinir ve bu işlem Türk Konsoloslukları aracılığı ile yapılır. Dört sene veya daha uzun süreli fakülte, yüksekokul veya MEB tarafından denk kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezunu yükümlüler, lisansüstü eğitimlerine başlamadan önce, mezuniyet tarihinden itibaren 2 ay içinde askerlik şubelerine, yurtdışındaysalar bağlı bulundukları konsolosluklara mürcaat ederek askerliklerine yedek subay adayı olarak karar aldırmak zorundadırlar. Yedeksubay adayı olarak askere karar aldırmak, son yoklamayı yaptırmak veya askerlik müsaade belgesi almak için gerekli belgeler kişilerin içinde bulundukları duruma göre 3 ayrı kategori altında toplanabilir.

1. Türkiye'deki yüksek okullardan mezun olan adaylardan istenen belgeler:

a) Dilekçe

b) 3 adet noter tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi

c) 2 adet nüfus cüzdanı sureti

d) 8 adet vesikalık fotoğraf

e) 2 adet son yoklama formu
Kimlik bilgileri ve adres bölümleri doldurulup, fotoğraf yapıştırıldıktan sonra muayene eden 2 doktor da formdaki ilgili yerleri doldurup imzalamalıdır. Herhangi bir rahartsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki "Heyet Muayenesi Gerekir" ib****inin üzerini çizerek, formların arkasına "İşbu formun önyüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur" diyerek kendi el yzınızla yazıp, isim, tarih ve imza atmanız gerekir. Son yoklama formlarnı internetten alamazsanız, bir dilekçe ve pulu iade zarfıyla birlikte ilgili başkonsolosluğa başvurarak formları temin edebilirsiniz.

f) Belgelerinizin askerlik şubesine gönderilmesi ve size iadesi için 2 adet posta pulu yapıştırılmış uygun büyüklükte zarf.

2. Yurtdışındaki yüksek okullardan mezun olanlardan istenen belgeler:

a) Türkiye'deki yüksek okullardan mezun olan adaylardan istenen belgelere ek olarak,

b) 4 adet YÖK denkliği belgesi,

c) 3 adet diploma tercümesi.

Almanya'da bulunan vatandaşların 38 yaş sonuna kadarher 2 yıda bir yenilemek suretiyle askerlik ertelemesi yapmaları gerekmektedir.

Askerlik çağına girenler ve askerlik çağı geçmiş olmakla beraber yurtdışında ikamet edenler ile çalışan yükümlülerden ilk kez erteleme yapacaların başkonsolosluğa şahsen başvururken bulundurmaları gereken belgeler:

a) Nüfus ve pasaport cüzdanları

b) Arbeitsbescheinigung'un (İşçilik Durm Belgesi) aslı; işverenler için, bağlı bulundukları IHK veya Ordnungsamt'tan alacakları belgelerin aslı (Bescheinigung);

c) Arbeitserlaubnis'in (çalışma izni belgesi) aslı ve 1 fotokopisi. Pasportlarında Aufenthaltsberechtigung (oturma izni) bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe (ruhsat) aslı ve 1 fotokopisini ibraz edeceklerdir.

d) Pasaportun Türk ve Alman makamlarınca işlem görmüş tüm sayfalarının birer adet fotokopisi.

e) 3 adet fotoğraf

f) Pasaport cüzdanında kayıtlı oturma izninin (Aufenthaltserlaubnis veya Aufenthaltsberechtigung) bir adet fotokopisi

g) 5 DM'lik posta kodu

h) Nüfus cüzdanının ön ve arka sayfalarının fotokopisi

Ertelemenin yenilenmesi:
Daha önce erteleme yaptırmış, ancak askerlik yapmak üzere başvurmamış olanların askerlikleri, her defasında sürenin bitiminden itibaren yenilenmek şartıyla, 38 yaşı sonuna kadar 2 yılda bir ertelenebilir.

Oturma veya çalışma izin süresi biten ya da iptal edilenlerin erteleme hakkı ortadan kalkar. Öğrenci statüsündeki yükümlüler erteleme için ibraz edecekleri belgeler hakkında başkonsoloslukların eğitim ateşeliklerinden bilgi alabilirler.

Yurtdışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi öğrenciliklerinin Milli Eğitim Bakanlığınca 6 ay ek süre verilmekte, bu süre içinde işlemlerini tamamlayanların ertelmesi yapılmaktadır.

Dövizli-bedelli askerlik için aranan koşullar neler?
1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi, işveren veya herhangi bir meslek ya da sanat sahibi olarak çalışmak ve bu statüyü, askerlik yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar kaybetmemiş olmak;

2. Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az 3 yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olmak;

3. Başvuruları en geç 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar yapmış olmak;

4. 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralıkta başlayan 1 aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az 6 ay önceden başvurmak;

Almanya'dakilerden, 31 Mart 1992 tarihinden önce yurtdışına çıkan yükümlülerin geçmişe yönelik olarak en az 1 yıl, bu tarihten sonra gelenlerin ise en az 3 yıl süre ile oturma ve çalışma izni hamili olduklarını ve fiilen çalıştıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Ödenecek toplam bedel 10.000 DM olup, bu miktarın dörtte biri olan 2.500 DM, ilk başvuruda başkonsolosluktan temin edilecek makbuz ve formla ödenir, kalan borç 2.500 DM'lık 3 eşit taksit halinde yükümlülerce belirlenecek yıllarda 38 yaş sonuna kadar tamamlanır.

Erteleme veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye’de kalmaları halinde, bu haklarını kaybederler. Yine, döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik haklarını kaybederler

Kimler bedelli-dövizli askerlik yasası kapsamına girmez?
1. Ücret ve maaşları karşılığı dövizleri Türkiye’den transfer edenler;

2. 1 aylık temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden yurda kesin dönüş yapanlar ile yurtdışında oturma veya kalma iznine sahip olmakla beraber temel eğitimde geçecek süre hariç olmak üzere, dövizli askerlik yükümlülüğü süresi içerisinde her yıl toplam 6 aydan fazla Türkiye’de kalanlar;

3. Resmi burslu ve resmi pasaport ile Amerika’da bulunanlar (Hizmet pasaportu, diplomatik pasaport)

umutkaplan44
16-01-06, 19:36
Almanya'da Sağlık ve Kaza Sigortaları

Sağlık Sigortası:

- 30 yaşın altındaki tüm öğrenciler öğrenimleri boyunca (en fazla 14 dönem) sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta, öğrenci tarafından ödenecek ufak bir katkı dışında, tüm doktor, hastane ve ilaç masraflarını karşılamaya yöneliktir. Dönem başına (6 aylık) yaklaşık 550 DM olan sigorta primi üniversiteye kayıt yaptırmadan önce yatırılmış olmalıdır.

- Eğer Almanya’ya geldiğinizde 30 yaşın üzerindeyseniz, özel bir sigorta şirketine sağlık sigortası yaptırmanız sizin yararınıza olur. Günlük hastane ücretinin 400 DM olduğu Almanya’da sağlık hizmetleri çok pahalıdır. Bu konu ile ilgili gerekli bilgileri sigorta şirketlerinden ya da üniversiteden edinebilirsiniz.

Sağlık testi:
Almanya’ya giriş yapmak ya da kalış sürenizi uzatmak için bir sağlık testi gerekebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar değişiklik gösterdiğinden yerel bürolar ya da üniversiteden bilgi alabilirsiniz.

Kaza sigortası: Almanya'da, tüm öğrenciler üniversiteye geliş-gidişleri sırasında ya da üniversitedeyken geçirebilecekleri kazalara karşı sigortalıdır. Üniversitelerden bu konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz

umutkaplan44
16-01-06, 19:37
Almanya'da Ulaşım

Almanya’da 14’ün üzerinde değişik havaalanı vardır. Bu havaalanları Berlin, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig, München, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Stuttgart ve Saarbrücken’de bulunur. Tüm havaalanları bulundukları şehre toplu taşıma bağlantısına sahiptir. Lütfen yolculuğunuzdan önce bir seyahat acentasından ile öğrenci indirimleri ile özel indirimleri öğrenin.

- Almanya’da seyahat oldukça kolaydır. İç hat uçuşları oldukça ucuz ve sık olmasına rağmen özel bir aceleniz yoksa demiryolu çok daha hesaplı bir ulaşım seçeneğidir. Demiryolu şirketi ‘Deutsche Bahn AG’ büyük şehirlerin tamamına ve küçük şehirlerin çok büyük bir kısmına hızlı şekilde ulaşım sağlar. İstasyonlar genellikle şehir merkezlerindedir. Uzak ve yakın ulaşım tarifeleri aktarmalara uygun şekilde birleştirilmiştir. Trenler sık ve hızlıdır. 200’ü aşkın ICE (InterCityExpress) ve IC (InterCity) treni hemen her saat Almanya’nın 40 önemli şehrine hareket eder.

- EC (EuroCity) trenleri Almanya’nın büyük şehirlerini Avrupa’daki diğer şehirlere bağlar. IC ve EC trenleri için tek gidiş fiyatı genellikle 7 DM, gidiş-dönüş fiyatı ise 14 DM’dir. Bu trenlerde yer için rezervasyon yaptırabilir ve hareketten 15 dk öncesine kadar yerinizi rezervasyonda tutabilirsiniz.

- Toplu Taşıma: Almanya geniş bir toplu taşıma ağına sahiptir. Alman Demiryolları Şirketi’ne (Deutsche Bahn AG) ait trenler, S-Bahn (hızlı tren), Strassenbahn (tramvay), U-bahn (metro) ve otobüsler yaygın toplu taşıma araçlarıdır. Otobüs hatları ve tren ve otobüs saatleri hakkında bilet satış noktaları ve şehir merkezlerindeki büyük duraklardan bilgi edinebilirsiniz.

- Aylık kart (Monatskarte): Almanya’da yerel satış merkezlerinden alacağınız bir aylık kart ile belli bir bölgedeki tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilirsiniz. IAESTE stajyerleri aylık kart alırken bir öğrenci indirimi de yaptırabilirler.

- Bilet: Aylık kart yerine bilet kullanmayı tercih ederseniz dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle bir bilet otomatının üzerindeki hatları gösteren haritanın ya da tablonun yardımı ile gitmek istediğiniz yerin hangi bölgede olduğunu öğrenmeniz gerekir. Uygun fiyat sınıfındaki bileti almanız da yeterli değildir; istasyondaki ikinci bir otomatı kullanarak biletinizi damgalatmanız gereklidir. Genellikle otobüs duraklarında bilet otomatı bulunmadığından bileti otobüs sürücüsünden satın alırsınız. Kontrol sırasında biletsiz yakalanırsanız oldukça yüklü cezalar ödemek zorunda kalırsınız.

- BahnCard: Almanya’da trenle yolculuk yapmak isteyenler için BahnCard oldukça ekonomiktir.26 yaşa kadar 130 DM, 26 yaşın üzerinde ise 260 DM karşılığında alabileceğiniz BahnCard ile bir yıl süre ile tüm hatlarda yarı fiyata yolculuk yapabilirsiniz.

- Otobüs hatları demir- ve havayolu trafiğini tamamlar niteliktedir ve çok ucuzdur.

- Almanya’da araba ile yolculuk yapabilmek için uluslararası geçerliliği olan özel bir sürücü belgesine sahip olmak gerekir. Bu belge ve konuyla ilgili diğer bilgiler Türkiye’de TURİNG Kurumu’ndan sağlanabilir.

- Almanya’da bisiklet kullanımı oldukça yaygındır ve bisiklet sürücülerine ayrılan özel yollar vardır. Trafikte, özellikle dönüşlerde, yayalar kadar bisiklet sürücülerine de dikkat etmek gerekir.

cliff
21-01-06, 11:09
abi bu bilgiler icin cok tesekkür ederim bi görüsmemiz mümkünmü ya bi kac sorum olacakti gercekten almanyaya gitmeye calisiyorum ama beceremedik gitti

msn : admin@torlakhosting.com

umutkaplan44
21-01-06, 21:56
sorun varsa burda yaz bildiğim kadarıyla söyliyeyim msn e fazla girmiyorum

rammstein28
28-03-06, 07:00
yaaa oncelikle bana gitmek istedigin universitenin bilgilerini verirsen ve hangi alanda okuyacagin hakkinda bunlari verdikten sonra sana yardimci olabilirim bide sunu soyleyeyim ilk olarak turkiyede okumayi on planda tutun cunku almanyaya ilk geldiginizde cok bocalarsiniz .ama yinede elimden geldigince yardimci olmaya calisirim

bywarez
28-03-06, 16:41
Siegen Makine Mühendisliği hakkında ve/veya şehir hakkında (ulaşım, barınma vs.) bilgi verebilecek varmı? Tşkrler.

rammstein28
29-03-06, 00:51
yaa siegen hakkinda fazla bir bilgim yok bonn a yakin bonnla kassel arasinda sehirde turk sayisi iyi sayilir en azindan dogu almanya tarafindan bin kat iyidir.:D eger bir tanidiginin falan yaninda kalmayacaksan sana dortmundu oneririm hem orda almanyaya isinma konusunda zorluk cekmezsin ama senin icin yine bir bakarim

bywarez
31-03-06, 16:55
tşkr ederim. Siegen'e gitmem gerekiyor ve orada sanırım yurtta kalacağım. Başlığı takip edeceğim. tekrar tşkrler.

e_feride
03-04-06, 13:16
eczacılık fakültesi 1. sınıfta okuyorum ve eğitimime almanya'da kiel üniversitesinde devam etmek istiyorum.Kalıcak yerim konusunda bir seçenek üniversiteye 30 km kadar uzakta bir yer(kesin olmamakla birlikte)fakat nasıl başvurmam gerektiğini ve beni nasıl birleyin beklediğini tan olarak bilemiyorum.mesela türkiyede burda aldığın eğitim yanar mı,ayrıca almancam sıfır,dil benim ne kadar zamanımı alır ve eczacılık eğitimi kaç yıl ve ve ve...bunlara cevap alırsam sevinirim,aslında daha detaylı bilgiye ihtiyacım var ama acil olan bunlar:)

samsss
03-04-06, 19:06
tşkr ederim. Siegen'e gitmem gerekiyor ve orada sanırım yurtta kalacağım. Başlığı takip edeceğim. tekrar tşkrler.

kanka ben bonn da oturuorum ama siegen hakinda bi bilgim yok bonnda bi arkdasim yurtta kalio aylik 210 euro verior.herhengi bisey duyarsam siegen hakkinda sana ulasirim

samsss
03-04-06, 19:08
eczacılık fakültesi 1. sınıfta okuyorum ve eğitimime almanya'da kiel üniversitesinde devam etmek istiyorum.Kalıcak yerim konusunda bir seçenek üniversiteye 30 km kadar uzakta bir yer(kesin olmamakla birlikte)fakat nasıl başvurmam gerektiğini ve beni nasıl birleyin beklediğini tan olarak bilemiyorum.mesela türkiyede burda aldığın eğitim yanar mı,ayrıca almancam sıfır,dil benim ne kadar zamanımı alır ve eczacılık eğitimi kaç yıl ve ve ve...bunlara cevap alırsam sevinirim,aslında daha detaylı bilgiye ihtiyacım var ama acil olan bunlar:)

walla kanka turkiyede almanca egitimi alsan en azindan temel egitimi yarari olru yoksa zorlanirsin cok calisirsan 1 1 bucuk senede cozersin zaten sana dil ogrenmek icin en fazla 2 sene hak taniyolar

rammstein28
04-04-06, 13:20
evet kanka ve bu iki sinavdan birinde bu sinavi basarmak zorundasin ve ikisindede basaramazsan universiteyi unutman gerekiyo ayrica simdiden bir dil kursuna gitmenizi oneririm en azindan giderseniz fazla zorlanmazsiniz ayrica by warez senin isi bakiyorum kanka en yakin zamanda sana haber verecegim gerci umut arkadasim guzel bir sekilde temel bilgileri vermis ayrica basvuru tarihlerini takip edin ama turkiyede mutlaka azda olsa almanca hakkinda biraz temel edinin

e_feride
04-04-06, 14:03
bu bilgiler için sağolun dikkate alıcam ama başka bilgilere de ihtiyacım var.burdaki eğitimimi sayarlar mı ve orda eczacılık fakültesi kaç yıl.bi de gitmek için ne zaman başvurmam gerekir

SpArKy_CAPON
04-04-06, 14:19
tskler kanka eline sağlık;) bilgiler için;)

bywarez
04-04-06, 16:02
kanka ben bonn da oturuorum ama siegen hakinda bi bilgim yok bonnda bi arkdasim yurtta kalio aylik 210 euro verior.herhengi bisey duyarsam siegen hakkinda sana ulasirim
sağolasın, takipteyim...

rammstein28
06-04-06, 05:56
bywarez kanka mailto:dekanat@maschinenbau.uni-siegen.de
bu mail adresinden bu bolum hakkinda bilgi isteyebilirsin siegen universitesi makine muhendisligi bolumunun e-postasi aklinda ne varsa buraya yaz 1-2 hafta icinde yaniti gelir hafta sonu bielefelde gececegim biraz daha bilgi edinirim valla elimden gelen bu bide oranin bir kurs adresi vardi elshule olmasi lazimdi turkcede anlatimi varmis onada bir bakarsin google da elschule olarak aratirsin

bywarez
06-04-06, 19:13
bywarez kanka mailto:dekanat@maschinenbau.uni-siegen.de
bu mail adresinden bu bolum hakkinda bilgi isteyebilirsin siegen universitesi makine muhendisligi bolumunun e-postasi aklinda ne varsa buraya yaz 1-2 hafta icinde yaniti gelir hafta sonu bielefelde gececegim biraz daha bilgi edinirim valla elimden gelen bu bide oranin bir kurs adresi vardi elshule olmasi lazimdi turkcede anlatimi varmis onada bir bakarsin google da elschule olarak aratirsin
eyw sağolasın. Çok tşkr ederim.

ayhanabi
12-04-06, 00:45
mrhabalar...ben eskısehırden ayhan. benimde ilgililendgım konuda almanyada master yapmak ing master dusunuyorumm. finans ve ekonomi masterı aklımdan gecenler ama kendım calsıp okumayı dusunuyorum 90 gun calışma hakkım var sanırım benım merak konu iş imkanları nasıl? iş bulabilirsem hangı ucrete ıs bulabılrım daha genel olarak ucret aralıgı varmı, bunun gıbı bır cok soru dolasıyor kafamda. bana yardımcı olursanız sevımrım. iyi gunler

Bonndüsseldorf
12-04-06, 22:18
Selam ,
ben Düsseldorftan Umut. 1 aydir Almanyadayim. Su anda Bonn uni de kayitliyim. (Diplom VWL). Istanbul dan Bachelorim var ve 27 yasina yeni girdim. Kayit islemlerimde bana cikartilan bir takim burokratik zorluklar sonucu hakli oldugum anlasildi ve kaydimi yaptirdim. fakat bu olay 6 nisan da gerceklesti. Normalde almanya da 15 mart a kadar ogrenci belgenle konsolosluga muracaat ediyosun ve dosyan acilmadiysa aciyorlar ve tecilini yapiyorlar. Ama bu gecikmelerden oturu su anda dosyam yok bir dosya acmam gerektigini tesauf eseri egitim ataseliginde 16 martta(15 i gecmisti) ogrenmistim. . Uni den mezun olduktan sonra tecilimi 31 mart a uzattirmistim.okul 3 nisan da acilio bu durumda 1 2 nisan ben bakaya durumuna dusuyorum. Bunu engellemek adina düsseldorf taki ataseligin onerisi! ile aldigim 28 mart 10 nisan arasi raporum mevcut. Bi sure sonra ataselik bana islemlerimi Bonn Uni nin bagli oldugu Koln de yapmam gerektigini soyledi. Niyetim askerlik yapmamak diil ama daha once egitimimi tamamlamak istiyorum. Bu durumdan cikisim var mi? Varsa hangi belgeler ve adimlarla? Bi cozum onerin varsa mail olarak atabilirmisin bana. Simdiden tesekkurler

umut.kuzu@gmail.com

rammstein28
18-04-06, 09:42
valla durumun cok karisik :D ama 1-2 gun veya ay farketmez ben tecile gittigimde millet askere gidiyomus bir hafta sonra ama tabi sonradan erteleyemeyecek duruma dusersen kotu hem disiplin islemi oluyomus hemde acemi-usta ayrimi olmadan tek bir yerde askerligi tamamliyosun bence ateselikkte biraz daha sorgula olayi cunku onlar daha iyi bilir.ama sanirim suan kayitlisin uniye yanlis anlamadiysam yinede ateselik daha yararli olur ustune gidersen