PDA

View Full Version : Aydinlik gÜnlerde, genÇ osman’in irzina geÇİp sonra ÖldÜrdÜlerurunguşat
12-05-10, 02:42
http://i595.photobucket.com/albums/tt35/atakitap/Basliksiz-1-2.jpg Çoğu yazılarımda “BUNLAR” diye ifade ettiğim bir taraf vardı. ERDOĞAN’ın öykündüğü “aydınlık günlerde” aydınlanmanız için, o tarafın kim olduğunu bu yazımda biraz aralamak istiyorum. Devamı gelecek olan yazılarımda “BUNLARIN” Osmanlı devlet yönetimindeki karşılığı iç oğlanlardır.
İç oğlanlar; “her biri dünyanın dört bir köşesinde kimi parayla, kimi savaş sonralarında tutsak olarak Osmanlı sarayına kapılanmış yabancı soylu Frank dölü kölelerdi. Bunlara, Enderun-u Hümayun denilen ‘Türk soyuna yasak olan’ bu ocakta Osmanlı devlet adamı olmak üzere, sadece Osmanlıca konuşma belletilmişti.
Gelip geçmiş bütün sadrazamlar bunlardı.
Vezirler bunlardandı.
Zavallı halkın gözünde hala bir soyluluk simgesi gibi anılan tüm Osmanlı paşaları bunlardandı.
Şeyhülislamlar,
Kadı denilen YARGIÇLAR bunlardandı.
Beylerbeyleri,
Sancakbeyleri
Derebeyleri,
Subaşları,
Zaptiye Nazırları bunlardandı.
Ülkemin nimetlerini servetlerini, Türklerin kan ve can karşılığında zapt ettikleri yabancı ülkelerden ele geçirilen ganimetleri, çağın kültür, eğitim ve uygarlığını paylaşan işte bunlardı”(1), şimdiki bunlar da “sanki” onlardı.
Henüz 6 yaşındaki dördüncü Mehmet’e, “baban Sultan İbrahim’i öldürmek gerek… Sen onu öldürtmezsen, o seni öldürür, diyenler; bas şuracığa mühr-ü hümayunu oğlum diyerek, bileğinden tutup fermana mühür bastıran yine bunlardı.
İbrahim’in boynuna yağlı kement atıp onu boğanlar,
Genç Osman’ın ırzına geçip sonra öldürenler de bunlardı.
Bütün bir sarayı ve giderek bütün bir ülkeyi ‘insan panayırı ve kan bulamacı’ durumuna getirenler, hep bunlardı, bunlardı…”(2) ve yine bunlardı.
Bu satırlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni de “insan panayırı ve kan bulamacına” dönüştürenlerin aynı iç oğlanların bugünkü benzerleri olan “BUNLAR” olduğu sanırım anlaşılmıştır.
Şimdi de “BUNLARIN” kullandığı ERDOĞAN’ın “aydınlık günler” diye öykündüğü Osmanlı’da, görevinin karşılığı olan sadrazamların hukuki durumlarına bir kaç örnekle göz atalım...
Osmanlı’da ilk sadrazam görevine ikinci Murat döneminde Amasyalı Koca Mehmet Paşa’nın 1429’da getirildi.
1438’de azledildi.
Tarihe V. Mehmed Reşad olarak geçen padişahın son sadrazamı ise Mahmut Şevket Paşa idi. O da 1913’te öldürüldü.
Sonuçta Osmanlı’nın 600 yıllık devlet idaresindeki 36 padişahın,
7 başbakanı şehit olmuş,
30 başbakanını idam ettirmiş,
5 başbakanını Yeniçerililer öldürmüş,
131 başbakanı ise görevdeyken azledilmiştir.
Türkiye’de Osmanlı derken veya Cumhuriyet’in bilincinde olmadan, öncesi günlerini “aydınlık” olarak algılayanların çok dikkatli olması gerekir.
O “aydınlık günlerde!..”; Padişah III. Ahmed’in 6 Nisan 1713’te sadrazam olarak atadığı Hacı İbrahim Paşa’yı 21 gün sonra yani 27 Nisan 1713’te idam ettirmesi, Padişah IV. Mustafa’nın sadrazam yaptığı Keçiboynuzlu Ağa İbrahim Hilmi Paşa’nın görevindeyken firar etmesi, IV. Mehmed’in 5 Mart 1656 tarihinde göreve getirdiği Sadrazam Zurnacı Mehmed Paşa’yı 4 saat sonra azil edildiği “aydınlık” günler de yaşanmıştır.

“BUNLARIN” Osmanlı’da Fatih Sultan Mehmed ile başlayan dönemde Enderun-u Hümayun’dan çıkan ilk başbakanı (1467-1469) Rum Mehmed Paşa’dır. Gerisi, ancak Cumhuriyet aydınlanması ile durdurulmuş ise de sonra yeniden hortlamıştır...
11 Mayıs 2010

Saygılarımla
Muammer KARABULUT
(1) ve (2) Ali Kemal MERAM, Padişah Anaları ve 600 yıl bizi yöneten devşirmeler, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 6. Baskı

Haritacı
12-05-10, 13:06
Genç Osman ırzına geçilerek değil, onu boağarak infaz etmeye gelen cellatlarla hücresinde dövüşürken, sırtından aldığı bir balta darbesi ile yere yıkılmış, yerde kendinden geçmiş bir halde iken boğularak şehit edilmiştir.
Daha fazla bilgi için: http://www.turksultans.com/sultans.php?id=20

urunguşat
12-05-10, 14:24
Genç Osman ırzına geçilerek değil, onu boağarak infaz etmeye gelen cellatlarla hücresinde dövüşürken, sırtından aldığı bir balta darbesi ile yere yıkılmış, yerde kendinden geçmiş bir halde iken boğularak şehit edilmiştir.
Daha fazla bilgi için: http://www.turksultans.com/sultans.php?id=20

Zaten orda bunun aksini idda etmiyorlar anlatış şekle farklı.

KutalmışGöktürk
12-05-10, 14:38
Osmanlı Türklüğe en büyük zulmü etmiştir Türk"ün kanı ile canı ile kurulan ve Türk"e düşman olan bir devlettir dediğimizde en önce Türkçüyüm Atatürkçüyüm diyenler itiraz etmişlerdi bu yazılanlardan daha fazlasıdır osmanlı (MüşrikArapçı-emevici-gayri Türk demektir osmanlı)

arhavili
12-05-10, 16:25
Yazarın anlattığı günler, aydınlık falan değildi..

Başbakan da böyle zikretmişse hata etmiş..

III. Murat Han'dan sonra Devlet-i Aliyye'nin aydınlığı tükenmeye başlamıştır..

Yazar madem bu uygulamanın, hatalı olduğunu düşünmektedir? Sadece Osmanlı'nın sisteminin bozulduğu günleri değil, II. Mehmed Han, Yavuz Selim Han, Kanuni Süleyman Han zamanlarındaki devşirmelerin hatalarını da belirtse gerektir..

Bu dönemde Osmanlı devşirme yöntemini kullanıyordu.. Cihan Devleti olma yolunda da ilerliyordu.. Demek ki sorun devşirme sisteminde değil..

Osmanlı'da; bir ingilteredeki anglosaksonlar gibi, bir fransada normanlar gibi, ispanyada latinler gibi yönetici unsur yoktu..

Yani Türkler'de diğer unsurlar gibi tebaa idi.. Tebaa'da ayrım din ve meslek gruplarına göre belirleniyordu.. Türkler askerlik mesleğini, yahudi,, rum vs ticaret mesleğini icra ediyordu..

Bu devletin kuruluşundan kaynaklanan bir hadisedir.. Olaya 1300'lü yılların düşüncesine göre bakmak lazım.. O dönemde, kavmiyet, Millet bilinci yoktur.. Esas olan ilk olarak din, sonrasında bağlı olunan beğ, yada devlettir..

Osmanlı'da tebaasını ırklara göre değil, dinlere göre ayırmıştır.. Çünkü din orta çağda içtimai bir hadiseydi.. Bu günki gibi Yaradan ile kul arasında değil, toplum ile Yaradan arasındaydı..

Dediğimiz gibi Osmanlı'da orta çağda kurulmuş, lakin devlet yönetiminde çağ aşan bir devlet olarak tebaasına böyle yaklaşmıştır..

İşte bu yüzden Osmanlı'da Türk diğer İslam unsurlardan ayrı tutulmamıştır..


Şunu da belirtmek istiyorum.. Osmanlı Türklüğe karşıdır, diyenlerin pek sevdikleri Jön Türkler, ittihatçılar da '' Bir Osmanlı Milleti '' meydana getirme fikrinin peşinden koşmuştur.. Bunu da incelemelerini öneririm;)

KutalmışGöktürk
12-05-10, 16:36
Yazarın anlattığı günler, aydınlık falan değildi..

Başbakan da böyle zikretmişse hata etmiş..

III. Murat Han'dan sonra Devlet-i Aliyye'nin aydınlığı tükenmeye başlamıştır..

Yazar madem bu uygulamanın, hatalı olduğunu düşünmektedir? Sadece Osmanlı'nın sisteminin bozulduğu günleri değil, II. Mehmed Han, Yavuz Selim Han, Kanuni Süleyman Han zamanlarındaki devşirmelerin hatalarını da belirtse gerektir..

Bu dönemde Osmanlı devşirme yöntemini kullanıyordu.. Cihan Devleti olma yolunda da ilerliyordu.. Demek ki sorun devşirme sisteminde değil..

Osmanlı'da; bir ingilteredeki anglosaksonlar gibi, bir fransada normanlar gibi, ispanyada latinler gibi yönetici unsur yoktu..

Yani Türkler'de diğer unsurlar gibi tebaa idi.. Tebaa'da ayrım din ve meslek gruplarına göre belirleniyordu.. Türkler askerlik mesleğini, yahudi,, rum vs ticaret mesleğini icra ediyordu..

Bu devletin kuruluşundan kaynaklanan bir hadisedir.. Olaya 1300'lü yılların düşüncesine göre bakmak lazım.. O dönemde, kavmiyet, Millet bilinci yoktur.. Esas olan ilk olarak din, sonrasında bağlı olunan beğ, yada devlettir..

Osmanlı'da tebaasını ırklara göre değil, dinlere göre ayırmıştır.. Çünkü din orta çağda içtimai bir hadiseydi.. Bu günki gibi Yaradan ile kul arasında değil, toplum ile Yaradan arasındaydı..

Dediğimiz gibi Osmanlı'da orta çağda kurulmuş, lakin devlet yönetiminde çağ aşan bir devlet olarak tebaasına böyle yaklaşmıştır..

İşte bu yüzden Osmanlı'da Türk diğer İslam unsurlardan ayrı tutulmamıştır..


Şunu da belirtmek istiyorum.. Osmanlı Türklüğe karşıdır, diyenlerin pek sevdikleri Jön Türkler, ittihatçılar da '' Bir Osmanlı Milleti '' meydana getirme fikrinin peşinden koşmuştur.. Bunu da incelemelerini öneririm;)

Devşirme sistemi bence kötüdür ha ilk zamanlarında tutmuş olsada baştan kötüdür çünkü

1 Sen kalkacak işgal(o toprakların sahibine göre) ettiğin topraklardaki kendince uygun gördüğün şartlarda olanları küçük yaşta anasından babasından ayıracak tam tersi anasının babasının düşman olduğu bir kültürde yetiştirecek anasından babasından ve yurdundan ayırdığın insanların bu düzene hizmet etmesini isteyeceksin ne kadar hizmet edebilirler ki?

2 Senin elinde kanını canını bilgisini ilmini herşeyini devleti için feda edecek Türk milleti varken sen onları sadece tımarlı sipahilerde olan barış zamanı tarlada çalışan savaş zamanı ise en önde ölüme gönderdiğin gözden çıkardığın ne eğitimine ne zanaat ile uğraşmasına ne aile olmasına imkan tanıdığın bir unsur olarak görüp devletin sadece asker oda erat bölümünü oluşturduğun devleti yönettirmediğin maşa olarak Türk"ü kullan ve Türk dostu ol

saygı ile

arhavili
12-05-10, 17:01
Devşirme usulü, yanlış hatırlamıyorsam, Murad hüdavendigar döneminde başladı.. Fatih Mehmed dönemine kadar yüksek mevkide hep Türkler vardı..

İstanbul'un Fethi sırasında sorun oluşturanların hep Türk isimler olması ( Çandarlı gibi ) Fatih Mehmed Han'da bu sistemin güçlendirilmesi fikrini ortaya çıkarmış olabilir.. Bakıldığında da Fatih Mehmed Han'dan sonra devşirme paşalar, sadrazamlar çıkmağa başlamıştır..

Devşirme sisteminde, dolayısıyla Enderun'da liyakat ön plandadır.. Devlete, Devletin Ülküsüne vakıf olmayanların yönetime getirilmeyeceği açıktır.. Bu olay da Kanuni Süleyman Han dönemindeki ibrahim paşa vakasıyla istisaya uğramaya başlamıştır.. Süleyman Han, hususi arkadaşlığından dolayı odacısı İbrahim'i sadrazamlığa kadar yükseltmiştir..

Ben senden farklı düşünüyorum ülküdaşım.. Eğer islam şuuruna tam teslim olmuşsa bu kişiler, devlete Türk kadar hizmetleri olmuştur..

Devşirme paşaların sadrazamların varlığı, ekseriyetinin böyle olduğu anlamına gelmez.. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Baltacı Mehmet Ali Paşa, Köprülüzade Ahmed ve Fazıl Paşalar.. Osmanlı tarihine yön vermiş önemli Türk paşalardır..

Osmanlı'ya asıl zarar veren, yabancı uyruklu padişah eşlerinin siyasete karışmasına izin verilmesi, bunun önünün alınamayışıdır.

KutalmışGöktürk
12-05-10, 17:12
Devşirme usulü, yanlış hatırlamıyorsam, Murad hüdavendigar döneminde başladı.. Fatih Mehmed dönemine kadar yüksek mevkide hep Türkler vardı..

İstanbul'un Fethi sırasında sorun oluşturanların hep Türk isimler olması ( Çandarlı gibi ) Fatih Mehmed Han'da bu sistemin güçlendirilmesi fikrini ortaya çıkarmış olabilir.. Bakıldığında da Fatih Mehmed Han'dan sonra devşirme paşalar, sadrazamlar çıkmağa başlamıştır..

Devşirme sisteminde, dolayısıyla Enderun'da liyakat ön plandadır.. Devlete, Devletin Ülküsüne vakıf olmayanların yönetime getirilmeyeceği açıktır.. Bu olay da Kanuni Süleyman Han dönemindeki ibrahim paşa vakasıyla istisaya uğramaya başlamıştır.. Süleyman Han, hususi arkadaşlığından dolayı odacısı İbrahim'i sadrazamlığa kadar yükseltmiştir..

Ben senden farklı düşünüyorum ülküdaşım.. Eğer islam şuuruna tam teslim olmuşsa bu kişiler, devlete Türk kadar hizmetleri olmuştur..

Devşirme paşaların sadrazamların varlığı, ekseriyetinin böyle olduğu anlamına gelmez.. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Baltacı Mehmet Ali Paşa, Köprülüzade Ahmed ve Fazıl Paşalar.. Osmanlı tarihine yön vermiş önemli Türk paşalardır..

Osmanlı'ya asıl zarar veren, yabancı uyruklu padişah eşlerinin siyasete karışmasına izin verilmesi, bunun önünün alınamayışıdır.

Aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz bu bize çokta farklı yapmaz ideallerimiz ve gayemiz aynı

Candarlı konusuna gelince şimdi düşünün candarlı ve diğer sadrazamların bir çoğu osmanıl tarafından zorla toprakları elegeçirilen Türk beyliklerinin asilzadeleri düne kadar ordular sahibi iken düne kadar tek hükümdar kendileri iken birden osmanlı gelip ellerindekini alıp kendi topraklarına katmış sonrada onları kullanmış istemediği bir şey yapıncada kellelerini uçurmuş

Bakınız osmanlı imp. tarihte belkide tekdir tek olmasada(tam bilmiyorum belki tek) nadir devlettir kuruluşundan yıkılışına kadar tek bir ailenin yönettiği tek bir devlet sebebide devleti yönetebilecek Türk asilzadelerinin çeşitli bahanelerle öldürülmesi yerlerinede devşirmelerin getirilmesidir çünkü beğ olacak asker yönetecek kimse kalmamıştır çünkü hepsi osmanlılarca ya katledilmiş yada sürülmüştür bu bile ne kadar büyük bir zulüm olduğunun göstergesidir devşirmeler alacağına Türklerden yetiştirme cihetine gitmemelerinin sebebi kendi iktidarlarına Başka bir Türk soylularının tehlike olmasına engel olmak yani iktidar koltuk hırsıdır bu hırsla (birde dini kullanarak devletin bekası diye) kendi öz kardeşlerini bile kundakta çocuk yaşta boğdurmuşlardır.

Kim nederse desin kim ne düşünürse düşünsen osmanlı benim gözümde Türk değil(Türk" kelimesine yüklediğim anlamdan kaynaklanabilir) Hatta İSLAM hiç değildir çünkü İSLAM diye Kur"anda anlatılan vahyin dışında Müşrik arapçı emevi zihniyeti ile yeni bir din tesis etmeye çalışıp bunun adınıda Müslümanlık deme gafletinde bulunmuşlardır

Saygı ile

іѕтαивuŁ
12-05-10, 17:19
kendi öz kardeşlerini bile kundakta çocuk yaşta boğdurmuşlardır.

peki abi ya bunu yapmasalardı. ülkede iki taraf oluşsaydıda da asker birbirini kırsaydı sence daha mantıklı bir şey mi olucaktı.

bugün vatanımın bekasını tehlikeye atacağını bilsem kardeşimi gözüp kapalı boğarım.

biz osmanlı terbiyesia aldık abi. bizde kardeş sevgisi vatan sevgisinden önce gelir.

KutalmışGöktürk
12-05-10, 17:24
peki abi ya bunu yapmasalardı. ülkede iki taraf oluşsaydıda da asker birbirini kırsaydı sence daha mantıklı bir şey mi olucaktı.

bugün vatanımın bekasını tehlikeye atacağını bilsem kardeşimi gözüp kapalı boğarım.

biz osmanlı terbiyesia aldık abi. bizde kardeş sevgisi vatan sevgisinden önce gelir.

Değerli kardeşim Biz ne osmanlı ne şu terbiyesi aldık bizler İSLAM (sende dahil) terbiyesi aldık bu bir ikincisi senin kardeşin daha 10 yaşında hatta daha küçükleri bile var belki daha okuma yazma bilmiyor ve sen hangi psikolojik bozuklukla hangi koltuk hırsı ile o kardeşinin gelecekte senin ve senin oğlunun padişahlığına tehlike olarak görerek daha bir şey yapmadan öldürülmesini istiyorsun ve bu haysiyetsizliğide meşrulaştırmak için çoğu devşirme olan şeyhulislam(İslamın şeyhi efendisi demek Kaldı ki İSLAM"da ruhban sınıfı yokken) eli ile fetva verdirip kendi ihtiraslarında kundaktaki kardeşini öldürebilecek kadar haysiyetsizleşen eylemine birde Ak pak tertemiz olan Dinimizi alet ediyorsun bunun neresi vatan sevdası bunun neresi ahlak din imandır.

Tabi ki mevcud düzene karşı isyan edenler gerekli şekillerde cezalandırılmalıdırlar ama daha bir suç işlenmeden işlenilebileceğini öngörerek hangi ahlak ve haysiyet bu işi yapar ve bunu dine yamar saygı ile

arhavili
12-05-10, 17:28
Osmanlı söylediğin konuda tek devlet değildir ülküdaşım..

Türk devletlerinin çoğunluğu bu özelliktedir.. sebebi yöneten hanedanın Allah yada Gök Tanrı tarafından kut aldıkları inancıdır..

Kullanma demiyelim de ona, bir hiç olana kadar Osmanlı Hanedanının, onun ülküsünün hizmetkarı ol önerisidir..

Boyunları vurulmuştur.. Doğrudur.. Bu kişiler yüksek mevkidedir.. yaptıkları en ufak hata devlete büyük zararlar vermekte.. Bunun cezası o dönemin şeyhülislamının fetvasına göre verilmiş..

Kardeş katli Fatih Mehmed zamanında onun kanunnamesiyle yürürlüğe konulmuş.. Mehmed Han terihi iyi bilen biriydi.. O dönem coğrafyasını da iyi incelemiş olacak ki, bir kral babanın vefatından sonra oğullar arasındaki mücadelenin devlete, dolayısıyla millete verdiği zararı görebilmiş.. Böyle büyük vebali olan bir olaya onay verebilmiş..

Osmanlı tarihinde de örnekleri mevcuttur.. Bir çok şehzade tahta oaturamayınca genellikle bizans olmak üzere bir devlete sığınır.. Bu devlette bu şehzadeyi Osmanlı'ya karşı koz olarak kullanır.. Burada bir babanın büyük bir feragati aslolandır.. Böyle anlamak lazım.. yukarıda ki mesajımda dediğim gibi.. O dönemde halk nezdinde en önemli nesne devlettir. Bekası için her türlü meblağ ödenmelidir..


Peki ülküdaşım.. Senin için Osmanlı türk değil.. Ya kimdir Türk?.. Karamanoğlu mu?.. Akkoyunlu mu?.. Safevi mi?.. Osmanlı yüzünü batıya her dönüşünde, avrupaya her sefer edişinde arkadan bıçaklayan bu hanedanlar mı Türk?..

Hepsi bizim atamız.. Aralarından birini seçip diğerine ayrımda bulunmak olmaz.. Bu onların arasındaki meseledir.. Tarihte kalmıştır.. Tarihi inceleyen kişinin taraf olması yanlıştır..

Saygılar bizden:)

іѕтαивuŁ
12-05-10, 17:33
bak saygıdeğer abicim.

bu işin herrusu merrusu yok.

1.si bunu taht ihtirasıyla yaptıklarını bilemezsin. vatan uğruna hizmet diye atından inmeyen(son padişahları tenzih ediyorum) fetihden fetihe koşan ve her askerinin ağzında allah allah nidası olan bir ordunun hükümdarı hakkında böyle konuşamazsın.

2.si bunu bilemezsin ama kangren olmuş bir eli kesmeğe benzetebilirsin. nitekim yavuz da bunu gördük nerdeyse bütün kardeşleri mevcut hükümdara isyan etmişti. kardeşlerin üstüne askerle geliyorsa bunu oturupta konuşamazsın değilmi. devlet istikbaline kılıcınla yön vermek zorundasındır.

artı şöyle bir şeyde var. her şehzade padişahmış gibi yetiştirilir sürekli telkinler içerisindedir. o ateşten gömleği giyip vatana hizmet etmeyi de düşünüyor olabilirler yani demek istediğim sırf bunun içinde ihtiraslanıyor olabilirler.

ben bu kadar kesin hükümlerden kaçınmanız gerektiğini düşünüyorum.

saygılar.

arhavili
12-05-10, 17:40
Her şehzade, padişah olacakmiş gibi eğitilir.. Dolayısıyla da devleti en iyi kendisinin yöneteceğine olan inancı tamdır..

Mesela Alaeddin Paşanın tahtı kardeşi Orhan'a bırakması bu anlamda büyük bir olaydır.. İşte her şehzade bunu yapabilecek durumda değil.. Denildiği gibi hepsi çevresi tarafından telkin içinde.. Ülkeyi en iyi kendisinin yönetebileceği düşüncesinde..

Kundaktaki bebeğinde aynı olaya dahli de bu durumdadır.. Bu bebek büyüyüp genç olunca yine şehzade eğitimine tabii tutulacak, belki de merkeze karşı olan bir beğin eline düşecek, yada düşman bir devletin elne düşecek.. Bunlar tarafından kullanılacak..

Sultan Cem vakası, Düzmece Mustafa vakası örnektir bu iddialar için..

KutalmışGöktürk
12-05-10, 17:43
Osmanlı söylediğin konuda tek devlet değildir ülküdaşım..

Türk devletlerinin çoğunluğu bu özelliktedir.. sebebi yöneten hanedanın Allah yada Gök Tanrı tarafından kut aldıkları inancıdır..

Kullanma demiyelim de ona, bir hiç olana kadar Osmanlı Hanedanının, onun ülküsünün hizmetkarı ol önerisidir..

Boyunları vurulmuştur.. Doğrudur.. Bu kişiler yüksek mevkidedir.. yaptıkları en ufak hata devlete büyük zararlar vermekte.. Bunun cezası o dönemin şeyhülislamının fetvasına göre verilmiş..

Kardeş katli Fatih Mehmed zamanında onun kanunnamesiyle yürürlüğe konulmuş.. Mehmed Han terihi iyi bilen biriydi.. O dönem coğrafyasını da iyi incelemiş olacak ki, bir kral babanın vefatından sonra oğullar arasındaki mücadelenin devlete, dolayısıyla millete verdiği zararı görebilmiş.. Böyle büyük vebali olan bir olaya onay verebilmiş..

Osmanlı tarihinde de örnekleri mevcuttur.. Bir çok şehzade tahta oaturamayınca genellikle bizans olmak üzere bir devlete sığınır.. Bu devlette bu şehzadeyi Osmanlı'ya karşı koz olarak kullanır.. Burada bir babanın büyük bir feragati aslolandır.. Böyle anlamak lazım.. yukarıda ki mesajımda dediğim gibi.. O dönemde halk nezdinde en önemli nesne devlettir. Bekası için her türlü meblağ ödenmelidir..


Peki ülküdaşım.. Senin için Osmanlı türk değil.. Ya kimdir Türk?.. Karamanoğlu mu?.. Akkoyunlu mu?.. Safevi mi?.. Osmanlı yüzünü batıya her dönüşünde, avrupaya her sefer edişinde arkadan bıçaklayan bu hanedanlar mı Türk?..

Hepsi bizim atamız.. Aralarından birini seçip diğerine ayrımda bulunmak olmaz.. Bu onların arasındaki meseledir.. Tarihte kalmıştır.. Tarihi inceleyen kişinin taraf olması yanlıştır..

Saygılar bizden:)

Değerli kardeşim

Benim için Türk devleti şudur kısaca konumuz Türklük olduğu için sadece o bölümlerden bahsediyorum yoksa daha geniştir.

Türk"ün kanını canını ilmini bilgisini kullanarak onun bu hamasetine karşı onu arkadan vurmayan gelişmesine ket vurmayan onu dünyadan ve gerçeklerinden soyutlamayan onu sadece savaşlarda oda erat olarak kullanmayan ona zanaat sanat öğreten onu eğiten onu bünyesinde barındırdığı her toplululktan aşağıya görmeyen bir devlet Türk"tür ki osmanlı asla böyle değildir. Benim derdim osmanlı değil Türk"e bu ihanetleri yapan kimse odur.

Bakınız asıl olan devlet değil Millettir eğer asıl olan Devlet olsa idi Atatürk osmanlıyı yıkmazdı ama ne yaptı Türk Milletinin menfaatleri gereği osmanlıyı yani mevcud devleti yıktı yerine yeni bir düzenle yeni bir devlet kurdu eğer gerekirse eğer Türk Milletinin menafaatleri gerektirirse Bu Millet Yeni bir düzen yeni bir devlet daha kurar önemli olan kurulu devletin işlemesi bekası değil Türk Milletinin bekasıdır.

Bu gerçekler ışığında Türk Milletinin bekası osmanlı ile birlikte çok büyük darbe yemiş Türk kültürü ve dili yerine Türke düşman olan fars ve arap kültür ve dili alınmıştır. bu bile yeterli bir düşmanlıktır.

Gelelim verdiğiniz devletlere şimdi siz avrupa ile savaşmadığınz zamanlarda kalkıp Türk beyliklerinin topraklarını ele geçirir onlara düşmanca davranırsanız O beyliklerde böyle bir savunma yaparlarki en doğal haklarıdır diğer bir gerçekte osmanlının 20 milyon km² olan topraklarının yaklaşık 18 milyonkm² karesi Türk ve Müslümanlara ait toprakların osmanlıca işgalinden kaynaklanarak ele geçirilmesidir ki osmanlının yok ettiği devletlerin yüzde 80 ni yine türk ve müslümanlardır avrupanın yarısı bile elegeçirilememiştir ki avrupa o kadar büyük bir yer değildir daha italya bile geçilmemiştir ki viyana bile

Türkiye ' den İstanbul, Avusturya' dan Viyana baz alındığında bu mesafe 1250 kilometre iken istanbul hakkari arası 1816 km istanbul diyarbakır ise 1365 kmdir bu bile Osmanlının ne kadar Yanlış bir politika izlediğini göstergesidir saygı ile

Not İStanbul mekke arası 2500 kmdir

іѕтαивuŁ
12-05-10, 17:46
Sultan Cem vakası, Düzmece Mustafa vakası örnektir bu iddialar için..

vatanın ne kadar zora düştüğü de ayrı bir örnektir.

ben tarihi bir olayı veyahut olguyu incelerken saygıdeğer hanif abinin dönemin şartlarını ve düşünce yapısını gözden kaçırdığını düşünüyorum.

KutalmışGöktürk
12-05-10, 17:51
Değerli kardeşlerim Şehzade olan kardeşlerin ileride isyan çıkarabileceğini iddia etmek bile şunu gerektirir yani osmanlı şehzadeleri o kadar ahlaklı imanlı ve din amacı güdenler değildir ki abisi yada babasının bile tahttan indirebilmek için çok uğraşmaktadır çünkü niyeti hak olan halis olan biri asla kurulu düzeni yıkıp kendi ihtirasları için yeni bir oluşuma yönelmez peki padişah olmayan şehzadeler böylede padişah olanları mı evliya gibi yada padişah olanlar evliya gibi ise niye şehzadeler öyle değil yada tam tersi aynı babadan doğan aynı kültürle yetişen şehzadeler hain ikiyüzlü ihtiraslı kandırılmaya müsait ama aynı babadan olan aynı eğitimi kültürü alan padişah evliya olur mu?

Madem iddialısınız kardeşlerim fatihin yada hiçbir padişahın küçücük 10 yaşında hatta daha küçük olan şehzadeleri katletmediğini kanıtlayın o zaman bende yanlışım var deyip yanlışımı düzelteyim saygı ile

arhavili
12-05-10, 18:01
Bunu seninle bir kere daha tartışmıştık;)

Aslolan devlettir düşüncesi, Ortaçağ, yeniçağ düşüncesidir.. yoksa bende aslolanın millet olduğunun farkındayım.. Bu fikir ise fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkmıştır..

İşte tarihe bu günün fikriyatından bakılmaması gerektiğini bu yüzden belirttim.. O dönemin düşünce yapısı günümüz göre ok farklı. Bu dürümda sistemlerin farklılığı da normal karşılanmalı..


Osmanlı tarihinde Osmanlı'nın nedensiz savaş açmışlığı yoktur.. Karaman'ın fethi, akkoynluların yıkıldığı otlukbeli savaşı bu devletlerin papa önderliğindeki haçlı koalisyonuna katılmalarıdır..

Safevilerle olan savaşlar safevilerin Osmanlı topraklarındaki alevileri isyana kışkırtması sonucudur..

Mısır seferi, Sultan Cem olayında memlüklerin takındığı tavırdır..

Yani Osmanlı İslam - Türk devletleri ile olan savaşlarında savaş açan taraf pek nadir olmuştur.. Osmanlı'nın yayılma politikası hep avrupa eksenlidir.. Ama diğer İslam devletleri buna pek müsade etmediler..

Fatih'in bir sözü vardır.. Bu dönemin yayılmacı politikasını anlamak için uygun düşer;

'' Yüksekte durmak mümkün değildir.. Hep tırmanacaksın.. Durursan yuvarlanırsın.. '' Osmanlının yaşamını ncelediğimizde sözün anlamı daha bir belirginleşiyor..

Dil konusuna gelince.. Halka dilde bir zorlama yapılmamıştır.. yapılsaydı zaten Türkçe anadoluda pek harap olurdu.. Arapça farsça sarayda kullanılagelmiştir..

Osmanlı Türk'ü nerede aşağı görmüştür?.. Ben buna rat gelmediğim için anlayamıyorum.. bir iki örnek sunarsan sevinirim ülküdaşım..

іѕтαивuŁ
12-05-10, 18:07
bak abim ben 10 yaşından küçük bi şehzade öldürülmüş yada öldürülmemiş demedim. bunun kesin bir sonucunu tarihçiler ıspatlarsa biliriz. ama konuştuğumuz kardeş katlidir. bu konu adı altında tartıştık ama şunuda belirteyim eğer böyle bir şey olmuşsa da yani kundaktaki bebek öldürülmüşsede bunu da devrin şartlarını göz önünde bulundurarak yorumlamak gerekir. yani demek istediğim tehdit unsuru olarak görülmesi çok normal çünkü bu böyle yani o tarihlerde bunun ceremesini de devlet çok çekti ve bu durumda ben olsam devleti düşünüpte bende katlederdim kardeşimi.

peki abi sen ıspatlayabilirmisin bunu padişahların taht hırsıyla yaptığını da vatanın bekasından kaynaklanan tereddüdünden olmadığını.

++++

yavuzun amacının ittihadı islam olduğunu biliriz.

paşalarından birisi neden hep doğuya sefer yaptığını batıyı sonraya bırakatığını sorduğunda

ittihad bayarağını çektilerde peşlerine mi takılmadık demiştir.

yani batı kanuni devrinde aldığımız topraklarıda yavuza borçluyuz. diyorsunuz ya hani neden hep islam ülkelerine bu savaş. islam birliği olmadan cihan devleti olmakta imkansızdı kanımca.
nitekim ne zaman batıya sefer yapsak doğudan darbe yemekteydik.

Semih
12-05-10, 19:33
Arkadaşlar konuyu amacından çıkarmadan devam edelim :)

Yâren
12-05-10, 22:46
Geçmişinden utanan bir nesli gören düşmanlar, edindikleri bu başarıdan dolayı onur duyacaktır. Bazı tarihçilerimiz varki amaç Osmanlı yönetim biçiminde açık arayıp ayıplarını su yüzüne çıkarmak, Osmanlıyı aşağılamak, kötülemek. Tarihin bazı sayfları varki günümüz düşünce yapısıyla düşünülürse çok yanlış yollara çıkabilmektedir. Devşirme olayı bugün nasıl mümkün değilse o dönemde gerekli bir yapılanmaydı. İmparatorluğun gereği idi. Bu gün Osmanlının fethettiği topraklarda yüzlerce ülke kuruldu. Siz olsanız yüzlerce milleti tek devlet çatısı altında nasıl bir arada tutardınız? Osmanlı ırk kavramından ziyade din kavramını ortaya sürdü, ,eğer ırkı ön planda tutmuş olsaydı onca milleti bir arada tutamaz ve insanlar arasında ortak bir kavram bulamazdı. Bu durumda milletler Türklüğün çevresinde değil, İsalamın çevresinde toplandı ve yüz yıllarca bu birliktelik bozulmadı... Taki Avrupadan yayılan milliyetcilik ve rönesans akımlarına kadar.

Konu bu noktadan sonra uzar gider.. Sonuç itibari ile 1900 lü yıllarda Sırbistan-Macaristan imparatorluğu , Rus çarlığı nasıl dağıldıysa Osmanlı imparatorluğu da dağılmalıydı, dağıldı. Çünkü devletcilik bitmiş milletcilik sistemi gelmişti...Buna daha fazla sebeb aramanın anlamı yok.

İyi veya kötü,doğru veya yanlış yapıldıysada Türkiye cumhuriyeti Osmanlının attığı sağlam temel üzerinde bu günlere gelmiştir. Bugün Türk polis teşkilatı 165. yaşını kutluyorsa, PTT 170. yılını dolduruyorsa kimse Türkiye cumhuryetinin 100 yıllık bir ülke olduğunu iddaa edemez... Hiç bir şeye saygımız yoksa onların bize kattığı, kültüre, dile, edebiyata saygımız olsun.

maverick
13-05-10, 12:38
Vatan sevgisi diye bildiğiniz parsel parsel satılan toprağa alkış tutmak olsa gerek...

VatanBayraK
13-05-10, 21:52
Osmnalıyı sevmeyen yeni kurulan Osmanlıyıda sevmeyecektir herhalde.
Osmanlıya dil uzatmış dilinden olmuş.

Sorarım Osmanlı zamanında bütün millet bir arada güzel bir şekilde yaşıyordu dünya devleti hiç bu kadar manevi bir çöküntü görmüşmüdür?

Kıyamet alametlerinden bir taneside ecdadını kötülemektir.Ecdadını inkar edip sövenden en ufak bir şey olmaz.
Türklük alemine laf uzatmış o yetmemiş Arabi kardeşimize laf uzatılmış ulan önce ağznızı bir temizleyin.Türk milletiyle Arap milletinin kaderi birlikte olmaktır.Bunu geçmişte ve gelecekte biliyoruz zaten ne Arab milleti tek başına bir şey yapabilir ve Türk milleti ikisi beraber olmadan en ufak bir şey yapamaz.Türk yada Arab milleinin eksikliğinden değil kader böyle.

Laf mı uzatıyorsun.Ben kendine küfür eden çok mahluk tanıyorum.

maverick
14-05-10, 08:46
Osmnalıyı sevmeyen yeni kurulan Osmanlıyıda sevmeyecektir herhalde.
Osmanlıya dil uzatmış dilinden olmuş.

Sorarım Osmanlı zamanında bütün millet bir arada güzel bir şekilde yaşıyordu dünya devleti hiç bu kadar manevi bir çöküntü görmüşmüdür?

Kıyamet alametlerinden bir taneside ecdadını kötülemektir.Ecdadını inkar edip sövenden en ufak bir şey olmaz.
Türklük alemine laf uzatmış o yetmemiş Arabi kardeşimize laf uzatılmış ulan önce ağznızı bir temizleyin.Türk milletiyle Arap milletinin kaderi birlikte olmaktır.Bunu geçmişte ve gelecekte biliyoruz zaten ne Arab milleti tek başına bir şey yapabilir ve Türk milleti ikisi beraber olmadan en ufak bir şey yapamaz.Türk yada Arab milleinin eksikliğinden değil kader böyle.

Laf mı uzatıyorsun.Ben kendine küfür eden çok mahluk tanıyorum.iyi atmışın ama :)TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE kimsenin haddi değil yeni osmanlı demek.Yöneticilerime rica ediyorum bir düzeltme yapsınlar.Neyse gelelim araba :D:D Aaa ben bu dediğin mahlukları biryerden tanıyorum.İngilizlerin kucağından düşmeyen e tabi zamanındada azmı yardımları dokundu bize :hahah::hahah::hahah::hahah: Bağımsızlık uğruna o çok sevdiğiniz osmanlıyı arkasından VURAN bu dediklerin değilmiydi ? Atıp tutuyorsunuz yine yahu :Demon08: De de çekinme Kurandada geçiyo de :D:D:D getir birtane yazdığın ayeti :hahah::hahah::hahah::hahah::ragaci:ragaci

VatanBayraK
14-05-10, 09:58
iyi atmışın ama :)TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE kimsenin haddi değil yeni osmanlı demek.Yöneticilerime rica ediyorum bir düzeltme yapsınlar.Neyse gelelim araba :D:D Aaa ben bu dediğin mahlukları biryerden tanıyorum.İngilizlerin kucağından düşmeyen e tabi zamanındada azmı yardımları dokundu bize :hahah::hahah::hahah::hahah: Bağımsızlık uğruna o çok sevdiğiniz osmanlıyı arkasından VURAN bu dediklerin değilmiydi ? Atıp tutuyorsunuz yine yahu :Demon08: De de çekinme Kurandada geçiyo de :D:D:D getir birtane yazdığın ayeti :hahah::hahah::hahah::hahah::ragaci:ragaci

Niye gucunduğunuzu sorabilirmiyim?

maverick
14-05-10, 15:28
Niye gucunduğunuzu sorabilirmiyim?

Gocunmak ? :hahah::hahah::hahah: Sorulara verdiğin cevap buysa tamam üstü kalsın

VatanBayraK
14-05-10, 17:52
Gocunmak ? :hahah::hahah::hahah: Sorulara verdiğin cevap buysa tamam üstü kalsın

Biz Büyük İskender değiliz sıkıya gelince vatanını milletini kardeşini satan.
Bize öfke kibir yakışmaz öncelikle dinde yoktur sonra Türklük kimliğinde.
Biz babanın işlediği günahı çocuktan almayız.
Bize 1 arab ülkesi sırtını döndü diye biz geri kalan 83 arab ülkesine sırt dönmeyiz.
Biz ne buyuz ne ötekiyiz biz delikanlı tarihimiz şerefli inanlarla mert insanlara dolu büyük Türkiyeyiz.
Şu an köşeye çekildik sanmasınlar yenildik.

Alllah geçmişte Arablarla Türklerin kaderi bir olacaktır demiştir ve İslam'ın sancaktarlığını yapacaktır demiştir.Aynen olmuştur.
Sonra bir bozulmadan sonra bu sefer dünyaya hükmedilecektir demiştir Allah.
İşte bu dönemdeyiz Allah şahidimdir 10 yıla ortadoğunun lideri olmaz isek bu iletimi gösterir dünya aleme rezil edersin.
Bu sana bu konuda son sözüm olsun.
EyvaAllah.