PDA

View Full Version : Hicri - Miladi - Hicri Yıl Çevrimleri1984
20-12-05, 23:23
HİCRİ YILIN MİLADİ YILA ÇEVRİLMESİ

Hicri yılı 33'e bölün
1420 : 33 = 43.03 (=43)
Çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarın
1420 - 43 = 1377 (1.sayı)
1.çıkan sayıyı 622 ile toplayın.
1377 + 622 = 1999

MİLADİ YILIN HİCRİ YILA ÇEVRİLMESİ


Miladi yıldan 621 rakamını çıkarın
1999 - 621 = 1378 (2.sayı)
(2.sayı) çıkan sayıyı 33'e bölünüz
1378 : 33 = 41.75 (=42)
Bölümü 2.çıkan sayı ile toplayınız
1378 + 42 = 1420
Hicri sene, Miladi seneye göre her yıl 10-11 gün evvel, başlar. Hicri Kameri takvim her 33 senede tam bir devir yapar.