PDA

View Full Version : sorularla islamiyetocuuu
26-02-07, 21:30
cok gsel bi kaynak buldumher gece muhakkak bi program icinde bio bolumunu okuyup sizinle paylasmak istedim
bugun soru ve cevaplarla KUR'AN-I KERIM hakkinda bilgileri sizinle paylasiyorumALLAH kismet ederse her aksam degisik soru- cevaplarla konu acicam


----------------

Soru 1 : Kur�an�ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
Cevap : Kur�an�ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.
Soru 2 : Allah(c.c.)�ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
Cevap : Vahy denir.
Soru 3 : Kur�an�ı Kerim�de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir?
Cevap : Sure ismi verilir.
Soru 4 : Kur�an�ı Azimüşşan�da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,
6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?
Cevap : Ayet denir

Soru 5 : Kur�an�ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur�an�ı Kerim�in sayfalarını toplayan
cilde verilen ve yalnız Kur�an�a ait olan özel isme ne denir?
Cevap : Mushaf adı verilir.

Soru 6 : Kur�an�ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz,
yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi.
İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
Cevap : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.

Soru 7 : Kur�an�ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan,
gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
Cevap : Tefsir denir.
Soru 8 : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
Cevap : Müfessir adı verilir.
Soru 9 : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?
Cevap : Meal adı verilir.
Soru 11: Kur�an�ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?
Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
Soru 12: Allah (c.c.)�ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir
şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?
Cevap : İhlas suresi

Soru 13: Hz. Muhammed (s.a.v.)�e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen
ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
Allah (c.c.)�ın kelamına ne ad verilir?
Cevap : Kur�an�ı Kerim denir.

Soru 14: Kur�an�ı Kerim�de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde
etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kur�an�da kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur�an�da 14 defa zikredilmiştir.


Soru 15: Peygamber efendimiz (s.a.v.)�in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur�ân�ı Kerim�in
tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.

Soru 16: Kur�an�ı Kerim�de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
Cevap : İsrail oğulları.


Soru 17: Kur�an�ı Kerim�deki ilk surenin ismi nedir?
Cevap : Fatiha suresi.


Soru 18: Kur�an�ı Kerim�deki son sure hangisidir?
Cevap : Nas suresi.

Soru 19: Kur�an�ı Kerim�in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
Cevap : Ya-sin suresi.

Soru 20: Kur�an�ı Kerim�deki en uzun sure hangisidir?
Cevap : Bakara suresi.

Soru 21: Kur�an�ı Kerim�deki en kısa sure hangisidir?
Cevap : Kevser suresidir.

Soru 22: Kur�an�ı Kerim�de besmele kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 114 defa.

Soru 23: Kur�an�ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Zeyd (r.a.).

Soru 24: Hurf�u Seb�a nedir?
Cevap : Kur�an�ı Kerim�in yedi harf üzerine inmesidir.


Soru 25: Kur�an�ı Kerim�in hangi suresinin her ayetinde �ALLAH� kelimesi vardır?
Cevap : Mücadele suresi.

Soru 26: Allah (c.c.) kelimesi Kur�an�da kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 2697 defa.

Soru 27: Kur�an�ı Kerim�de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?
Cevap : Hz. Meryem.


Soru 28: Kur�an�ı Kerim�in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?
Cevap : Maide suresinin 3. Ayetidir.

Soru 29: Kur�an�ı Kerim�de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur.
Hangi surenin başında besmele yoktur?
Cevap : Tövbe suresi.


Soru 30: Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?
Cevap : Neml suresi.


Soru 31: Kur�an�ı Kerim�i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız.
Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali Sabuni, Mevdudi,
Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.

Soru 32: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�e göre hangi sureyi okumak Kur�an�ı Kerim�in üçte birini okumaya bedeldir?
Cevap : İhlas suresi.


Soru 33: Kur�an�ı Kerim�de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?
Cevap : Karınca.

Soru 34: Kur�an�ı Kerim�i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?
Cevap : Tecvit.Soru 35: Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı.
İmamı Şafi hazretleri �Kur�an�dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için
yeterdi.� Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini ve manasını söyleyiniz.
Cevap : Asr suresi. Manası; �Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran içindedir (zarardadır).
Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır.�

Soru 36: Kur�an�ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?
Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.


Soru 37: Ayet el Kürsi hangi surededir?
Cevap : Bakara suresinde.Soru 38: Allah�ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?
Cevap : Hz. Aişe (r.anh.).


Soru 39: Hüküm ayetleri Mekke�de mi yoksa Medine�de mi nazil olmuştur?
Cevap : Medine�de.


Soru 40: Kur�an�ı Kerim'de kaç cüz vardır?
Cevap : 30 cüz.Soru 41: Kur�an�ı Kerim�deki en uzun ayet hangisidir?
Cevap : Bakara suresi 282. Ayetidir.


Soru 42: Kur�an�ı Kerim�in ilk okunduğu mescit hangisidir?
Cevap : Medine�de �Beni Zerik� mescidi.Soru 43: Kur�an'ı Kerim�de �Cennet� kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 66 defa.Soru 44: Kur�an�ı Kerim�de �cehennem� kelimesi kaç defa zikredilmiştir?
Cevap : 126 defa.Soru 45: Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?
Cevap : Al-i İmran suresi.Soru 46: Mekke�de Kur�an�ı Kerim�i ilk kez açıktan okuyan kimdir?
Cevap : Abdullah bin Mesut (r.a.).Soru 47: Kur�an�ı Kerim�e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı?
Cevap : Yalnız Allah�a kulluk etmeleri için.


Soru 48: Kur�an�ı Kerim�de en yüce sure hangisidir?
Cevap : Fatiha suresi.


Soru 49: Kur�an�ı Kerim hangi halife zamanında �Mushaf� halinde toplandı?
Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).Soru 50: Kur�an�ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
Cevap : Hz. Osman (r.a.).

Soru 51: Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur,
Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?
Cevap : Kur�an�ı Kerim�in.


Soru 52: �Hepiniz topyekün Allah�ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın�. Ayette geçen �Allah�ın ipi� tabirinden kastedilen nedir?
Cevap : Kur�an, Kur�an hükümleri, Mesajullah.

Soru 53: Halife Hz. Ebu Bekir�in emriyle kitap haline getirilen Kur�an�ı Kerim�i toplama komisyonunun başkanı olan
sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Zeyd bin Sabit.


Soru 54: Kur�an�ı Kerim�de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?
Cevap : Ceza, mükafat, hüküm, hesap.


Soru 55: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
Cevap : Hıristiyanlar.
Soru 56: Hz. Ömer Rasülullah�ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle
�Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum� demiştir?
Cevap : Naziat suresi.


Soru 57: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp etkilenen ve İslam�ı kabul ederim
korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)�in ağzını kapayarak; �Aramızdaki yakınlık adına rica ederim,
daha okuma� diyen kişi kimdir?
Cevap : Utbe b. Rabia.

Soru 58: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar)
50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Cevap : Kab b. Malik.

Soru 59: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
Cevap : Nur suresi ayet 11 ve 12.

Soru 60: Bildiğiniz gibi Kur�an�ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen
�Muavizeteyn� surelerinin isimleri nelerdir?
Cevap : Felak ve Nas sureleri.

Soru 61: Peygamberimiz (s.a.v.)�in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?
Cevap : Vettini suresi.

Soru 62: Peygamberimiz (s.a.v.)�in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
Cevap : Elemneşrah suresi.

Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Cevap : Muhammed suresi.

Soru 64: Kıyamet günü Allah (c.c.)�ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Cevap : Rahman suresi.

Soru 65: Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır?
Cevap : Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.

Soru 66: Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
Cevap : Maide suresi 5 ve 6.


Soru 67: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab�ı bitirmiş,
Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. Meşihat Dairesi�ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab,
Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye�de dersler vermiştir.
2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya�dan mebus seçilmiş ve özellikle 2. Abdülhamid�in tahttan indirilmesiyle
ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev
almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur�an tefsirini Hak Dini Kur�an Dili adıyla yazmıştır.
Bu İslam alimi kimdir?
Cevap : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.


Soru 68: Seyyit Kutub�un tefsirinin adını söyleyiniz.
Cevap : Fizilali Kur�an.


Soru 69: Muhammed Hamdi Yazır�ın tefsirinin adını söyleyiniz.
Cevap : Hak Dini Kur�an Dili.

Soru 70: Kur�an�ı Kerim�in bir çok adı vardır. Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar arasındadır. Kur�an�ın birde sıfatları vardır.
Bunlardan bazılarıda, Mübin, Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev�ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz�dir.
Bu isim ve sıfatlara göre Kur�an�ı Kerim�in dikkat çeken beş hususu vardır. 1- Tedricen, ayet ayet, sure sure
inmiştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması.
4- Allah�ın kelamı olması, söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz.
Cevap : Kendisi ile ibadet edilmesi.


Soru 71: Allah�ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur�an� Kerim son peygamberin kitabıdır.
Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı
olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve
Medeni olarak ikiye ayrılır. Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?
Cevap : Mekki ayetlerin konusu �İtikat�, Medeni ayetlerin konusu ise �Hüküm�dür.


Soru 72: Kur�an�ı Kerim�de �Zehraveyn�(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni
surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız.
Cevap : Bakara ve Al-i İmran sureleridir.


Soru 73: Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının
kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise
cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?
Cevap : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir.Soru 74: Kur�an�ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de �Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan
evvel, ezelde �oraya� yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için
üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah�ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız.
� Denilmektedir. İfadelerde geçen �oraya� kelimesi neresi anlamına gelmektedir?
Cevap : Levh-i Mahfuz.


Soru 75: Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?
Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler

Soru 76: Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allah�ü Teala buyuruyor ki; �Ey insanlar! Zannın çoğundan sakınınız.
Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü
kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah�tan sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul
edendir, acıyandır.�
Cevap : Hucurat suresi.

Soru 77: Kur�an�ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve
okuduğumuz Kur�an�ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?
Cevap : Kıraatı Asım

Soru 78: Namaz mü�mini kötülüklerden alıkoyar. Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar. Ve o kulun miracıdır.
Kul namazı ile terbiye olur. Kur�an�ı Kerim�de de Allah (c.c.), zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz
ile birlikte zikretmiştir. Çünkü kul namaz ile zekatını verir, kurbanını keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)�in
gözümün nuru dediği bu güzel ibadet Kur�an�ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir?
Cevap : Kevser suresi


Soru 79: 1632 yılında �dünya dönüyor� dediği için idamla yargılanan Galile Galileu�dan 1000 yıl önce dünyanın
döndüğünü haber veren Kur�an ayeti hangisidir?
Cevap : Yasin 40
Soru 80: Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur�an�ı Kerim�de hangi suredir?
a-Bu sure Medenidir,
b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,
c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder,
d-İsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,
e-Kafirler istemese de Allah (c.c.)�ın nurunu tamamlayacağı,
f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, bu surenin bazı özelliklerindendir.
Cevap : Saf suresi.


Soru 81: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti.
Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak
zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir.
Bu surelerin isimleri nelerdir?
Cevap : Yusuf, Hud ve Yunus sureleri.

Soru 82: Kur�an�ı Kerim�de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır.
Bunlardan biri de Mü�min suresidir. Mü�min suresinin diğer ismi nedir?
Cevap : Gafir suresi.

Soru 83: Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?
Cevap : Felak ve Nas sureleri.

aysin
26-02-07, 21:42
Kanka çok güzel bir konuyu paylaşıma açmışsın devamını dilerim.

tymsah
26-02-07, 22:14
ocuuu eline saglik sonunda tövbekar oldun din bölümüne mi geldin?:hahah: hadi bakalim beköliyoruz paylasimlarini soru ve cevaplar kisa kisa ve faydali bulmaktayim seni motive edeyim +1:okay:

KAYTAGI
26-02-07, 23:52
binanın içindense dışı ile ilgilenmişsin...
bir ayet paylaşımı yapsaydın daha faydalı olurdu...
ALLAH KELAMI okunmak ve ibret almak gayesiyle indirilmiştir...
şekli, şemaliyle uğraşmak, ders çalışmak için kitabı açıp ancak kapağından öteye gidemeyen ve bu şekilde kendini tatmin eden tembel öğrencilerin psikolojik davranışına örnektir.

mehmetakifm
27-02-07, 00:15
saolasın

ocuuu
27-02-07, 22:27
Soru 1 : Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel prensipler çerçevesi
içinde ümmetine uygulamasını emrettiği söz ve fiillere ne ad verilir?
Cevap : Sünnet.
Soru 2 : Hadis-i Şerif ne demektir?
Cevap : Sünnetlerin sözle ifade edilmesine denir.
Soru 3 : Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)�e anlam bakımından Allah (c.c.)�e ait olan hadislere ne ad verilir?
Cevap : Kutsi Hadis.
Soru 4 : Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz.
Cevap : Üç çeşittir.
a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in sözleridir.
b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)�in yaptığı iş ve hareketlerdir.
c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)�in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.
Soru 5 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in Hadis-i Şerifleri�nin büyük bir çoğunluğu �Kütübü Sitte�
olarak bilinen altı hadis kitabındadır. Bu altı kitabı yazarlarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap : a- Sahih-i Buhari. Yazarı: İmam Buhari,
b- Sahih-i Müslim. Yazarı: İmam Müslim,
c- Sünen-i Ebu Davut. Yazarı: Ebu Davut,
d- Sünen-i İbni Mace. Yazarı: Abdullah İbni Mace,
e- Sünen-i Tirmizi. Yazarı:İsa İbni Sevre Et-Tirmizi,
f-Sünen-i Nesei. Yazarı: Ebu Abdullah En-Nesei.

Soru 6 : İslam aleminin en büyük muhaddisidir.(hadis alimidir.) Hicri 194-256 senelerinde yaşamış, babası İsmail Bin
İbrahimdir. 16 yaşında iken iki büyük hadis kitabını ezberledi. İlmini Mekke�de tahsil etti. Daha 18 yaşında
iken hadis ravileri ile ilgili hadis kitabı yazdı. Daha sonraki 16 yıllık yaptığı çalışma ile �El-Cami�üs Sahih�
adlı büyük hadis kitabını yazdı. Kendisi �Sahih adlı kitabımı altı yüz bin hadisten seçtim. Yazdığım her hadis
için iki rekat namaz kıldım.� diye söz eden ve kitabında 7275 sahih hadis bulunan, Kur�an�ı Kerimden sonra
en büyük kaynak kabul edilen Sahih-i Buhari adlı kitabın müellifi kimdir?
Cevap : İmam Buhari hazretleridir.

Soru 7 : Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim�den sonra en büyük hadis kitabı sayılan Ebu Davut isimli eserin yazarı olan
muhaddisimizdir. 888 miladi yılında Basra�da doğmuştur. 500.000 Hadis-i Şerif içinden 4800 hadis-i şerifi
kitabına almış, hocası Ahmet Bin Hambel�e gösterip onun takdirini kazanmıştır. Kitabı Kütübü Sitte�nin
3. Kitabı olarak bilinir. Eserindeki tüm hadisleri İslam hükümlerine ait hadisler olan muhaddisimiz kimdir?
Cevap : İmam-ı Ebu Davut.

Soru 8 : �Riyazü-s Salihin� adlı hadis kitabının yazarı kimdir?
Cevap : İmam Muhyiddin en-Nevevi�dir.

Soru 9 : Kur�an�ı Kerim ve Sahih-i Buhari�den sonra en değerli kaynak olan Sahih-i Müslim�in müellifidir. Hicaz, Mısır,
Suriye, Irak, İran ve Türkistan�ı dolaşarak hadis topladı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in buyurduğu her sözü
en sağlam kaynaklara dayanarak aldı, ezberledi ve kitabına yazdı.30.000 hadisi şerifi topladı ve inceledi.
Kitabı Kütübü Sitte�nin 2. Olan hadisi şeriflere ve Allah�ın Rasülüne aşık olan bu büyük muhaddisimiz kimdir?
Cevap : İmamı Müslim.

Soru 10: Kur�an�ı Kerim�den sonra kaynak olan Kütübü Sitte�den Süneni Nesai�nin müellifidir. Asıl adı Ahmet Bin
Şuayb, lakabı Ebu Abdurrahman�dır. Şam, Horasan, Irak, Hicaz, Cezire ve Mısır�ı dolaşıp hadis topladı ve
kitabını yazdı. Bundan başka içersinde hiç bir zayıf hadisin bulunmadığı �Mücteba� isimli eserini yazdı.
Ömrü boyunca Davut (a.s.) gibi bir gün yiyip bir gün oruç tutan bu muhaddisimiz kimdir?
Cevap : İmam-ı Nesai

Soru 11: Asıl ismi İsa Bin Ebu Muhammed olan, Horasan, Hicaz ve Irak�ı baştan sona kadar dolaşarak hadis toplayıp,
Kütübü Sitte�den Süneni Tirmizi�yi yazmış muhaddisimiz kimdir?
Cevap : İmam-ı Tirmizi

Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Hureyre (r.a.)

Soru 13: Müttefekun Aleyh ne demektir?
Cevap : Buhari ve Müslim�in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).

Soru 14: Mevzu hadis ne demektir?
Cevap : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)!in ağzındanmış gibi uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

Soru 15: Kadın sahabelerden en çok hadis rivayet eden kimdir?
Cevap : Hz. Aişe (r.anha)�dır.

Soru 16: Senet nedir?
Cevap : Hadis-i Şerif�i rivayet eden kişiler zinciridir.

Soru 17: Metin neye denir?
Cevap : Senetten sonraki Peygamberimiz (s.a.v.)�in sözleridir.

Soru 18: Ravi kimdir?
Cevap : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)�in söz ve fiillerini rivayet eden her kişiye ravi denir.

Soru 19: Hadis nedir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)�e isnat edilen sözler, fiiller, sıfatlar ve peygamberimizin görüpte sustuğu şeylerdir.

Soru 20: Ebu Hureyre�nin asıl adı nedir?
Cevap : Abdurrahman Bin Sahr�dır.

Soru 21: Sahih-i Müslim�de kaç hadis vardır?
Cevap : Tekrarlar dışında 4.000 hadis.

Soru 22: Tabiin kimdir?
Cevap : Sahabeden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.

Soru 23: Kaç çeşit hadis vardır?
Cevap : Üç çeşit; Mütevatir, Meşhur ve Ahat.

Soru 24: Peygamberimiz (s.a.v.)�in bizzat söylediği sözlere ne ad verilir?
Cevap : Kavli sünnet.

Soru 25: Peygamberimiz (s.a.v.)�in yaptığı işlere ve bu ibadetlere ne isim verilir?
Cevap : Fiili sünnet.

Soru 26: Peygamberimiz (s.a.v.)�in görüpte men etmediği söz ve davranışlara ne ad verilir?
Cevap : Takriri sünnet.

Soru 27: Hadis ilminde molla kime denir?
Cevap : 2.000�den fazla hadis ezberleyene denir.

Soru 28: Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle bir birinden rivayet ettikleri,
illetli ve şaz olmaktan uzak hadise ne ad verilir?
Cevap : Sahih hadis.

Soru 29: Mevzu hadis uydurma sebepleri nelerdir?
Cevap : a- Mezhep, kabile ve milletini müdafa etmek gayreti.
b- İslam düşmanlığı, c- Şahsi menfaat kaygısı, d- Yöneticilere yaklaşma arzusu.

Soru 30: Hadisi rivayet eden ravide aranan şartlar nelerdir?
Cevap : a- Müslüman olmak, b- Adaletli olmak, c- Zabt sahibi olmak, d- Akıl ve baliğ olmak.
,
Soru 31: Ayet okumak kaydı ile Peygamberimiz (s.a.v.)�in Allah Teala şöyle buyurmuştur diyerek,
Allah Teala�ya izafe ettiği hadislere ne ad verilir?
Cevap : Kutsi Hadis.

Soru 32: Peygamberimiz (s.a.v.)�in kendisine intikal eden bir olay karşısında susarak cevap vermesine ne ad verilir?
Cevap : Takriri sünnet

Soru 33: Sahih 6 hadis kitabı olan Kütübü Sitte�nin sonuncusu olan hadis kitabının sahibi Ebu Abdullah Bin Yezit hicri
209, miladi 824 yılında Kazvin�de doğdu. Arap dili ve edebiyatı üzerine derinleşti. Daha sonra tüm çalışmalarını
hadisi şerifler üzerinde yoğunlaştırdı. En güvenilir ravi ve hadisleri bulmak üzere Irak, Arabistan, Suriye ve Mısır
gibi İslam beldelerini gezdi. Sonuçta topladığı hadisi şerifleri sünen isimli eserinde birleştirdi. Eseri tertibi
tekrardan uzak ve kısa oluşuyla tanınmaktadır. Bu büyük muhaddis hicri 273, miladi 886 yılında vefat etmiştir.
Esas ismini verdiğimiz halk arasında yazdığı eserin adıyla anılan imamı tanıdınız mı?
Cevap : İmam İbni Mace.

Soru 34: Söz, fiil, takrir ahlaki ve fiziki vasıf olarak Peygamberimiz (s.a.v.)�e izafe edilen her şeyin yazılı metnine ne denir.
Cevap : Hadis

Soru 35: Kaç çeşit sünnet (hadis) vardır?
Cevap : 3, (kavli, fiili ve takriri)

Soru 36: Bir diğerinden almak ve nakletmek şartıyla, hadisi rivayet eden kişilerin Rasulüllah (s.a.v.)�a
kadar sıralandığı kısma ne ad verilir?
Cevap : Senet.

Soru 37: Görme ve duymaya dayanarak nesilden nesile nakledilen hadislere ne ad verilir?
Cevap : Mütevatir hadis.

Soru 38: Hadisin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yeni.

Soru 39: Peygamberimiz (s.a.v.)�in sözlerine, fiillerine, takririne (hoşgörüsüne), yaratılışındaki ve ahlakındaki sıfatlarına
hadis denir. Peygamberimizin bu hadisleri iki bölümden oluşmaktadır. Kur�an�ı Kerim�in anlaşılmasında bize
büyük bir ışık tutan, müslümanların hayatını kolaylaştıran hadislerin bu iki bölümünden biri senettir.
Diğerini siz söyleyiniz.
Cevap : Metin.

Soru 40: Hadisi şerifler kitaplarımıza geçinceye kadar hangi şekillerde rivayet edilmiştir?
Cevap : Lafsan ve manen.

Soru 41: Adalet ve zabt sahibi ravilerin muttasıl senetlerle rivayet ettikleri, şazz ve muallel olmayan hadislere ne ad verilir?
Cevap : Sahih hadis.

Soru 42: Arapça bir kelime olup, genellikle hadis ilmiyle uğraşan alime ne ad verilir?
Cevap : Muhaddis.---------------


alintidir...

ocuuu
28-02-07, 22:03
Soru 1 : Adı Numan, baba adı Sabit, Hicretin 80.yılında Kufe�de doğup 150 tarihinde Bağdat�ta vefat etmiştir.
İlmini babasının vefatından sonra annesinin İmamı Caferi Sadıkla evlenmesi neticesinde ondan almış,
Abbasi halifesi Mansur�un kadılık teklifini kabul etmediği için hapse atılmış ve işkence çekmiş olan Hanefi
mezhebinin kurucusu olan mezhep imamımızın adı nedir?
Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife.


Soru 2 : İslam�ın dört büyük müçtehitlerinden biri olan, Muvatta isimli hadis kitabının yazarı ve Maliki mezhebinin
kurucusu mezhep imamımız kimdir?
Cevap : İmamı Malik İbni Enes.


Soru 3 : İslam�ın dört büyük mezheplerinden biri olan Şafi mezhebinin imamı kimdir?
Cevap : İmamı Muhammed İbni İdris El-Şafi.


Soru 4 : Hadis ilminde üstün ilim ve yetkiye sahip olan, ezberinde bir milyon Hadis-i Şerif olduğu rivayet edilen,
Müsned isimli hadis kitabının yazarı ve Hanbeli mezhebinin imamı kimdir?
Cevap : İmamı Ahmet İbni Muhammed İbni Hanbeli.


Soru 5 : İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından olup Bağdatlı olarak tanınan, çocuk yaştan beri dayısı Sırrı
Sakati hazretlerinin yetiştirdiği bu büyük mutasavvıf (tasavvuf alimi) kimdir?
Cevap : Cüneydi Bağdadi hazretleri.


Soru 6 : 17.yüzyılda yaşamış, VI. Murat�ın sarayında dört yıl görev yaptıktan sonra asıl isteği olan seyyahlığı (gezginciliği)
tercih etmiş ve o günden sonra dünyanın bir çok yerini dolaşmış olan ünlü bir seyyahtır. İstanbul, Bursa, tüm
Anadolu, Rumeli, Kırım, Viyana, Girit, Hazar Denizi, Volga dağları, Mısır, Sudan, Arabistan, Hollanda,
Danimarka, İspanya�yı dolaşıp hepsini yazmış ve bir kültür hazinesi olarak �Seyahatname� isimli eserini
yazmış olan gezginimiz kimdir?
Cevap : Evliya Çelebi.


Soru 7 : İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Hicri 450, miladi 1059 yılında İran�ın Tus yani Meşhed şehrinin bir
köyünde dünyaya geldi. Hicri 505, miladi 1111 de yine orada vefat etti. İçtihadı Şafi mezhebine göre idi.
O kadar çok kitap yazdı ki, ömrüne bölününce bir güne 18 sahife düşmektedir. Hicri 484 de Bağdat�ta
Nizamiye medresesine profesör oldu. Eserlerinden bazıları; Mearifüs Sünen, Kimyayı Saadettir. İslami ilimleri
her yönüyle inceleyen �İhyayı Ulumid-Din� adlı eserin de yazarı olan bu alimimiz kimdir?
Cevap : İmamı Gazali.


Soru 8 : Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
Cevap : İbnül Nefis (1210-1288).


Soru 9 : �Ben insan beynindeki 10 milyar sinir hücresinin birbiri ile bağlantılarını görünce, iman etmekten başka çare
bulamıyorum� diyen, 1979 Nobel armağanını (ödülünü) kazanan müslüman bilgin kimdir?
Cevap : Pakistanlı Prof. Abdüsselam.


Soru 10: Newton�dan önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir ilmini geometriye ilk uygulayan, dünyanın çapını ve iki
meridyen arasını doğru olarak hesaplayan müslüman bilgin kimdir?
Cevap : Sabit Bin Kurra.


Soru 11: Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa
kullanan müslüman bilgin kimdir?
Cevap : Battani (858-929).


Soru 12: Astronomi, matematik, fizik, jeoloji, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan,
dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni hem de güneş etrafında döndüğünü Kopernik�ten tam 500 sene önce
ispat eden büyük müslüman alim kimdir?
Cevap : Beyruni (973-1051).


Soru 13: Hayatını züht ve ibadetle geçiren, annesine verdiği söz sebebi ile Medine�ye geldiği halde Efendimiz (s.a.v.)�i
görememiş, ama onun mübarek hırkasına kavuşmuş olan Allah dostu kimdir?
Cevap : Veysel Karani.


Soru 14: Tarihin felsefesini yapan, tarihi bir bilim haline getiren, sosyolojinin kurucusu, sosyal psikoloji, pedagoji ve
şehircilik uzmanı �Mukaddime� adlı ünlü eserin sahibi müslüman düşünür kimdir?
Cevap : İbni Haldun (1332-1406).


Soru 15: �Kin tutan kimseye dostluk hatadır. Çıkrık çeviren anne ve nineler devlet adamlarına lanet okurken, resmi
meclisteki memurların onları övmeleri, alkışlamaları boşunadır� gibi sözlerin sahibi olan, Bostan ve Gülistan adlı
eserin yazarı, İranlı ünlü ilim adamı kimdir?
Cevap : Şeyh Sadi Şirazi.


Soru 16: İsmi Muhammed olup, Semerkant�ın bir köyünde 280 yılında doğmuştur. Doğmuş olduğu köyün adı ile şöhret
kazanarak yad edile gelmiştir. Ehli Sünnet akidesine aykırı inanç taşıyanlara karşı, eser yazarak ehli sünnet
akidesini müdafaa eden ve bu hususta önderlik yapan, itikat mezhep imamlarımızdan olan bu alimimiz kimdir?
Cevap : İmamı Maturidi.


Soru 17: Yoldaki işaretler adlı kitabın yazarı kimdir?
Cevap : Seyyit Kutup.


Soru 18: Haçlı ordularına karşı yiğitçe mücadele veren, saray hayatı nedir bilmeyen, ömrünü at sırtında geçiren ve kendi
adı ile anılan devlet kuran, 88 yıl Frenklerin elinde kalan Kudüs�ü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren
Kudüs fatihi müslüman hükümdar kimdir?
Cevap : Selahaddin Eyyubi (1137-1193).


Soru 19: Emperyalist Rusların yıllar önce İslam topraklarını işgal ederek sıcak denizlere doğru inme hülyasına karşı bir
avuç yanındaki mücahit arkadaşlarıyla birlikte yılmadan, usanmadan, çeyrek asrı aşkın bir zamandır şanlı
cihadını yapan ve annesinin getirdiği Ruslarla uzlaşma teklifine şiddetle karşı çıkıp hatta annesine bu meseleden
dolayı verdiği kırbaç cezasını kendi çekip sırtını kırbaçlattıran, tarihimizde Kartal lakabıyla anılan büyük İslam
mücahidi kimdir?
Cevap : Şeyh Şamil.


Soru 20: İslami mücadeleyi en iyi bir şekilde firavunlar diyarı Mısır�da veren, Cemal Abdunnasır gibi işbirlikcerin emriyle
susturulmak maksadıyla hapishanelere atılmış ama taviz vermemiş, iman fermanı verildikten sonra özür dilemesi
halinde affedileceği söylendiğinde: �Bir müslüman bir kafirden özür dilemez� diyerek şereflice şahadeti tercih
eden ve ümmete �Fi Zilal-il Kur�an� (Kur�an�ın gölgesinde) adlı tefsiri eser olarak bırakan alim, mücahit ve
şehit kimdir?
Cevap : Seyyid Kutup.


Soru 21: Kanun çıkmadan önce yazdığı eser kanun çıktıktan sonra yargılanıp idam edilen, mahkemeye hazırladığı
savunmasını rüyasında gördüğü Allah Resulü (s.a.v.)�in işaretiyle yırtan alimimiz kimdir ve hangi sebepten
dolayı idam edilmiş ve eserinden sonra çıkan kanun nedir?
Cevap : İskilipli Atıf Hoca, Şapka hakkındaki yazısından dolayı idam edilmiş, Şapka Kanunu eseri yazmasından
sonra çıkmıştır.


Soru 22: 870 yılında Türkistan�da doğan, asıl adı Ebu Nasır Muhammed İbni Türkan olan, dini ilminden dolayı kadılık
yaptığı gibi tıp, astronomi, matematik, felsefe ile de uğraşmış, Latince ve Yunancayı öğrenip Aristo ve Eflatunun
eserlerini tetkik edip, yüze yakın eser yazmış, kendisine Aristo�dan sonra ikinci hoca manasına �Hoca-i Sani�
denilen felsefe dünyasının tanınmış müslüman alimi kimdir?
Cevap : Farabi.


Soru 23: Asıl adı Numan olan devrinin en büyük alimi ve Kara medresenin müderrisidir. Somuncu baba diye bilinen şeyh
efendinin vefatı ile yerine geçmiş ve Halveti tarikatı ile Nakşi tarikatının birliği şeklinde olan Bayramiye tarikatını
kurmuştur. 1429 da vefat eden veli Ankara�da adına yaptırılan caminin avlusunda medfun edilmiştir.
Sultan Murat kendisine �İstanbul�un fethi nasip olur mu ya veli� dediğinde cevabı: �Hayır ne sen ne de ben
göremem ama şu beşikte yatan oğlancığa nasip olsa gerektir� diyerek kerametini göstermiştir. O beşikte yatan
oğlancık İstanbul�un Fatihi Sultan Mehmet�tir. Bu veli kimdir?
Cevap : Hacı Bayram-ı Veli.


Soru 24: Hz. Osman (r.a.), Hz. Ali (r.a.) ve Abdullah İbni Abbas (r.a.)�la görüşüp onlardan ilim alan, Hz. Ömer (r.a.)�ın
halifeliği döneminde Basra�da dünyaya gelen ve orada büyüyen züht ve takva ile yaşamış, insanları hep buna
davet etmiş olan büyük mutasavvıftır. Bazı ifadeleri şöyledir: �Kim parayı aziz bilirse Allah (c.c.) onu rezil eder.�
�Dünya senin bineğindir, binersen o seni taşır, o sana yüklenecek olursa (onu sırtlanırsan) ölürsün�
Basralı bu büyük alimimiz kimdir?
Cevap : Hasan Basri.


Soru 25: Osmanlı İmparatorluğunun 9. Şeyhul İslamıdır. Asıl adı Şemsettin Ahmet olduğu halde dedesinin ismi ile anıldı.
Yavuz Sultan Selim devrinin müderrisi ve Şeyhul İslamı olan bu zat zamanında insanların ve cinlerin müftüsü
anlamına gelen �Müftü-s Sakaleyn� ünvanını aldı. Yavuz Sultan Selim ile katıldığı Mısır seferinde atının ayağından
sıçrayan çamur padişahın kaftanına sıçramış, Yavuz�da bu kaftanı öldüğünde tabutunun üzerine örtülmesini
emretmiştir. 300 den fazla eseri olan, İslam dünyasında kendisine �Muallim-i Evvel� (birinci öğretmen) denen
Osmanlının bu büyük Şeyhul İslamı kimdir?
Cevap : İbni Kemal.


Soru 26: Pakistan�ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah�la devamlı beraber olmuş, ona destek vermiş ve bağımsızlık
savaşının fikri kahramanı olmuş ayrıca Pakistan halkı için müstesna bir yere sahip olmuş.
Pakistan�ın milli şairi olan bu şair kimdir?
Cevap : Muhammed İkbal.


Soru 27: Horasan�ın Belh şehrinin hükümdarının oğludur. Şehzade iken av esnasında gaibden bir ses duymuş.
�Av için yaratılmadım� şeklinde duyduğu bu sesten sonra dervişlik yolunu bulmuş ve Süfyan-i Sevri�den ders
alarak insanları takvaya davet etmiş. Basra şehri halkı ona gelip dua ettiklerini ama kabul olmadığını söyleyip
sebebini sorduklarında cevaben: Kalbinizi on sebeple öldürmüşsünüz, diriltmezseniz dualarınız kabul olmaz.�
1) Allah (c.c.)�ı tanırsınız ama kulluk etmezsiniz
2) Kitabı okur ve duyarsınız ama ona göre ibadet etmezsiniz
3) Şeytana düşman dersiniz ama hep onunla olursunuz
4) Peygamber (s.a.v.)�i sever ve tasdik edersiniz ama sünnetlerini yapmazsınız
5) Cenneti seversiniz ama ona varmak için gayret etmezsiniz
6) Ateşi sevmezsiniz ama günahları severek yaparsınız
7) Ölüm gelecek bilirsiniz ama tedbir almazsınız
8) Başkalarının ayıplarını kötülersiniz ama kendinize hiç bakmazsınız
9) Allah (c.c.)�ın rızıklarını yersiniz ama ona ne şükredersiniz ne de tefekkür
10) Ölenlerinizi gömersiniz ama ondan ibret almazsınız. Böyle olursanız ve devam ederseniz dualarınız kabul
olur mu?� Böyle nice sözleri olan alimimiz kimdir?
Cevap : İbrahim Ethem.


Soru 28: Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt�ın şahitliğini, cemaatla namaza devam etmemesinden dolayı kabul
etmeyen kadı kimdir?
Cevap : Molla Fenari.


Soru 29: Asıl ismi Ahmet El-Faruki olan büyük alim, devrinin, yaratıcısını unutmuş devlet adamlarına fikri cihat yaptı.
Tüm yetki sahibi kişilere mektup yazdı ve gerçeğin yolu Kur�an ve Sünnet olduğunu, hurafelerle mücadelenin
şart olduğunu anlattı. Yazmış olduğu mektuplar bir kitapta toplanıp meşhur �Mektubat� isimli eseri oluşturdu.
Bu eserin sahibi alimimiz kimdir?
Cevap : İmam-ı Rabbani.


Soru 30: �Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdı mı?.. Boğarım.
Boğamazsın ki!... Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam.
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim.
Adam, aldırma da geç diyemem, aldırırım,
Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım.�

Meşrutiyetin ilanından sonra Sebil�ür-Reşat isimli dergiyi çıkaran, İstiklal harbi
döneminde Burdur milletvekili, İstiklal marşımızı karşılıksız kaleme alan ve Safahat
isimli eserinde sahibi olan milli şairimiz kimdir?
Cevap : Mehmet Akif Ersoy.


Soru 31: Son devrin büyük şair ve yazarlarındandır. Tahsil için Avrupa�da bulunmuş belli dönemden sonra Abdulhakim
Arvasi�nin tesiri ile önceki hayatına kalem çekip yeni bir hayata başlamıştır. Büyük Doğu mecmuasını
çıkardıktan sonra atıldığı zindandan oğluna yazdığı mektubunda: �Sanma bu tekerlek kalır tümsekte� diyerek
ölünceye kadar mücadelenin bitmeyeceğini anlatmıştır. 25 Mayıs 1980 de �Sultanüş-Şuara� (şairler sultanı)
ünvanını kazanmış ve 25 Mayıs 1985 de İstanbul�da vefat etmiştir. Ölümü: �Ölüm güzel şey budur perde arkası
haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber� diye tarif eden şairimiz kimdir?
Cevap : Necip Fazıl Kısakürek.


Soru 32: Anadolu Selçuklu İmparatorluğu döneminde yaşamış büyük mutasavvıf şairdir. Derslerine sultanlar, vezirler dahi
iştirak ederdi. 1244 de Şemsi Tebrizi�den manevi dersler aldı. İnsanlara olan tebliğde açtığı kucak hala halkın
dilindedir. Çünkü onun: �Gel! Ne olursan ol yine gel. İster mecusi, ister putperest olsan da gel. Dergahımız
ümitsizlik kapısı değildir� ifadeleri hala halkımızın dilindedir. Vefatından sonra Konya�daki Yeşil türbeye
defnedilmiştir. Oğlu sultan Veled kendisinden sonra Mevlevi tarikatını kurdu. �Ben hayatta olduğum müddetçe
Kur�an�ın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed Mustafa (s.a.v.)�nın ayağının tozuyum. Kim benden bundan
başkasını naklederse, ben ondan da onun sözünden de uzağım.� Diyen alimimiz ve meşhur eserinin adı nedir?
Cevap : Mevlana Celaleddin Rumi, eseri Mesnevi.


Soru 33: 1208 yılında Sivrihisar�da doğduğu, Konya�da tahsilini tamamladığı bilahare Akşehir�e yerleşerek orada ömrünü
geçirdiği bilinmektedir. Onun fıkraları 700 yıldan bu güne anlatılır, dinleyenlere görgü, bilgi, hikmet dersi verir.
Başı daralan, aklına gelen onun adına fıkra söylediğini görürsünüz. Milletin inancıyla alay etmek isteyen şer
mantıklı insanlar onu en çok istismar edenlerdir. Ama bizlere düşen ise anlatılan fıkraları inceleyip eğer bir mana
içeriyor, hikmet dolu, dini meselenin vurgulanıyor ve ahlak dolu bir fıkra ise ona aittir, değilse ona atıftır veya
iftiradır diye düşünmektir. Feraset sahibi bir insanın yapması gereken de budur. İnsanların onu anladığı
söylenemez. Hatta o bugünkü insanların konumunu incitmeden anlatmak için merkebine ters binerek:
�Size arka dönülmez, güvenilmez� demek istese de insanlar ona da sadece gülmüşler ama hallerini
düşünmemişlerdir. Osmanlının son sekiz asrının mizah ustası bu büyük şahsiyet kimdir?
Cevap : Nasrettin Hoca.


Soru 34: Manevi terbiyesini Seyyit Emir Külal ve Abdulhak Gücdüvani�den almış, �Zikri Hafi� (gizli zikir) yolunu
Hz. Ebu Bekir (r.a.)�a bağlamış olan Nakşibendi tarikatını kurucusu büyük mürşit kimdir?
Cevap : Muhammed Nakşibendi.


Soru 35: Kadın velilerden olarak bilinir. Hicri 95 yılında doğup çocuk yaşta kaçırılarak cariye olarak satılan,
Allah (c.c.)�a olan tevekkül ve sabrı sonucu kurtulmuş, kendisine kerametler nasip olmuştur.
Her gece evinin damından şu duayı yapardı: �Ya Rabbi! Yıldızlar parlıyor, insanların gözleri kapanmış,
kralların kapıları kapalı, her aşık maşuku (aşık olduğu) ile yalnız, bende seninle beraberim� diyerek
dostluğunu dile getirirdi. Kefenini daima yanında taşır ve onun üzerinde namazlarını kılardı.
Kudüs�te vefat eden bu veli kadın kimdir?
Cevap : Rabiatül Adaviyye.Soru 36: 980 yılında Buhara�da Afsine köyünde dünyaya geldi. Kendisi ortaçağın yetiştirdiği en büyük hekimlerdendir.
18 yaşında iken zamanın bütün bilgilerini öğrenmişti. Çok gezmiş, çok okumuş ve çok yazmıştır.
Bir çok hastalıkların tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfetmiş, mikropların farkına varmış ve önlenebileceğini
söylemiştir. Beş büyük cilt tutan �Kanun� adlı kitabı hekimliğin bütün konularını içine almıştır. Bu alimimiz kimdir?
Cevap : İbni Sina.


Soru 37: 1545-1574 yılları arasında yaklaşık otuz sene Osmanlı devletinde Şeyhülislamlık makamında bulunmuş büyük
İslam alimi, Hoca Çelebi adıyla da bilinen ve ikinci Ebu Hanife diye de adlandırılan büyük zat, alim insan kimdir?
Cevap : Ebus-Suud Efendi.


Soru 38: 1703 Erzurum Hasankale�de dünyaya geldi. Tillolu İsmail Fakirullah�ın kızıyla evlendi. Şeyhinin vefatından
sonra onun yerine postuna oturdu. Fıkıh, Tıp, Ahlak, Tasavvuf, Matematik, Uzay Bilimleri, Biyoloji, Sosyoloji,
Akait ve Kelama dair konuları içine alan meşhur �Marifetname�sini yazdı. �Hak şerleri hayreyler,
Zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyreyler, Mevlamgörelim neyler, Neylerse güzel eyler�
gibi sözleri halkın dilinde olan bu alimimiz kimdir?
Cevap : Erzurumlu İbrahim Hakkı.


Soru 39: Amerika ve Japonya�nın varlığından ilk defa bahseden ilim adamı kimdir?
Cevap : Biruni.


Soru 40: Müslümanlar arasında dayanışmanın gereğine işaret eden aşağıdaki sözler hangi İslam alimine aittir?
�Nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez,
belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder,
vazifesine muavenet eder; yoksa o insanın vücudu söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.�
Cevap : Bediuüzzaman Saidi Nursi.


Soru 41: O henüz küçükken, ihtiyar annesi bir gece uykudan uyanıp kendisinden bir bardak su ister.
O gider testiden su doldurup gelir. Fakat annesinin tekrar uykuya daldığını görünce uyandırmaya kıyamaz ve
başucunda beklemeye başlar. Nihayet annesi sabah namazına uyanır ve oğlunun elinde bir bardak su, ayakta
beklediğini görür. Manzara onu duygulandırmıştır. Hayranlığına göz yaşları karışır ve ona:
�Allah razı olsun, arifle sultanı olasın� diye dua eder. Bu vefakar alimimiz kimdir?
Cevap : Beyazidi Bestami.


Soru 42: Ünlü şarkiyatçı Gandz�ın kendisi hakkında �Cebir ilmi bakımından Öklit�ten bir yıl ilerde� dediği, Gerolama
Cardano (İtalyan hekim, filozof ve matematikçisi)�nin ise kendisini dünyanın en büyük 12 dahisi arasında saydığı,
meşhur �El Cebir vel Mukabele� adlı eserin sahibi, aynı zamanda astronom olan İslam bilgini kimdir?
Cevap : Harizmi (780-850).


Soru 43: Dünya tarihinde Sibernetiğin kurucusu olan ilk bilim adamıdır. Bilgisayarın babası olarak İngiliz matematikçisi
Charles Babbage bilinenden altı asır önce aynı sisteme dayalı makineler, otomatik aletler imal etmiş ve
çalıştırmıştır. Meşhur eserinin adı �Kitabül Cami Beynel İlmi Vel Ameli en-Nafi Fi Sinaatil Hiyel (Mekanik
hareketlerden mühendislikte faydalanmayı içine alan kitap)�dır. Bu İslam bilgini kimdir?
Cevap : Cezeri (1136-1206).


Soru 44: �Söz olan kese savaşı, söz olan kestire başı, söz olan oğulu aşı, yağ ile bal ide bir söz.�
Okumuş olduğum bu veciz söz hangi İslam büyüğünün sözüdür?
Cevap : Yunus Emre.


Soru 45: Ceylan derisine çizmiş olduğu dünya haritasında, harita üzerinde Amerika�yı ilk defa gösteren kimdir?
Cevap : Piri Reis.


Soru 46: Tarihte ilk defa roket denemeleri yapan ve füzeyi kullanan ilim adamı kimdir?
Cevap : Hasan Çelebi.


Soru 47: Batıya matematik ilmini tanıtan bilgin kimdir?
Cevap : Ebu Kamil Suca.


Soru 48: İlk deniz altıyı geliştiren Osmanlı bilgini kimdir?
Cevap : İbrahim Efendi.


Soru 49: Batılıların El Gabra dediği Cebir ilminin kurucusu kimdir?
Cevap : El Cabir.


Soru 50: Son dönemin yetiştirdiği, kalemi ve eserleriyle insanımıza ve gençliğimize çığır açanlardan biri olan,
1950 ile 1960�lı yıllarda Üstat Necip Fazıl ile birlikte fikir çilesini oluşturan, İslami fikirlerinden ve mücadelesinden
dolayı ömrü hapislerde geçen, İslami davasından tavizler vermeyen, belli dönem milletvekilliği (yani eski tabirle
mebusluk) yapacak iken hakkı elinden gasp edilen, �Bu zulme mebus olamadık ama, mahpus damı da olamadık�
diyerek gerçekleri haykıran. �Bir Nesli Nasıl Mahvettiler� gibi eserler ortaya koyan yazar,
mücahit ve mütefekkir kimdir?
Cevap : Osman Yüksel Serdengeçti.


Soru 51: 1892 yılında Adana�da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana�da yaptıktan sonra İstanbul�a gelerek Darul Fünun
Hukuk fakültesine girdi. Daha sonra tasavvufa yönelerek meclisi meşayıh reisi Erbilli Esat efendiye bağlandı.
Bundan sonraki hayatında bir yanda muhasebecilik bir yanda da irşat faaliyetlerine katıldı. Bir ara Şam�da dokuz
ay kaldıktan sonra İstanbul�a geldi. 1979 da Medine�ye gitti. Çeşitli kitaplarda toplanan vaaz ve sohbetleri
toplumun değişik kesimlerine nüfuz etmiş ve bir çok çevreyi etkilemiştir. 1984 de Medine�de vefat eden bu zatı
muhterem kimdir?
Cevap : Mahmut Sami Ramazanoğlu.


Soru 52: 2 Temmuz 1900 yılında Polonya�nın Galisya bölgesinde dünyaya geldi. Anne ve babası Yahudi idiler.
O zamanlar adı Liopold Fays idi. Tıpkı dedesi gibi kahin olmak üzere eğitimine başladı. Ne var ki endişe dolu
ruhu onun bu eğitimden kaçmasına ve askeriyeye girmesine yol açtı. Üniversiteden mezun olduktan sonra
Viyana�da gazetecilikle meşgul olmaya başladı. Dayısından almış olduğu bir davet üzerine Kudüs�e yola çıktı.
Kudüs�e gitmesi Siyonizm hareketini tanımasına ve reddetmesine yol açtı. Oradan İslam�a ve İslam alemine aşk
yolculuğuna başladı. Bu yolculuk 1926 yılında Arap yarımadasında müslüman olmasıyla son buldu. Buradan
hareketle 20.yüzyılın en akıllılarından biri olan bir aklın İslam tarihiyle,akaidi, bugünü, geleceği ve müslümanların
problemleriyle ilgili reaksiyonu ve kaynaşması başladı. Bu kaynaşmaları 1953 yılında piyasaya çıkan, yüzyılın
ortaya koyduğu en parlak edebi ve fikri çalışmalarından sayılan �Mekke�ye Giden Yol� isimli eserinde yazdı.
20 Şubat 1992 yılında vefat eden ve yüzyılın bütün ağırlıklarını omzunda taşıyan bu büyük insanın ismi nedir?
Cevap : Muhammed Esed.


Soru 53: Hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Ölümünden sonra düzenlenen divandan 13.yüzyıl ortalarından 14.yüzyıl
başlarına kadar yaşadığı anlaşılıyor. Orta Anadolu�nun pek çok yerinde ona ait olduğu söylenen mezarlar ve
makamlar vardır. Kişiliği çevresinde efsaneler ve menkıbeler oluşturdu. Mevlana Celaleddin�i tanıdığı ve onun
nazarından ilham aldığı, Taptuk Emre adlı şeyhe bağlandığı ve ondan oldukça etkilendiği Divanındaki şiirlerden
anlaşılıyor. Allah ve insan sevgisini işleyen tasavvufi şiirler yazmıştır. Kullandığı sade Türkçe onun asırlardır süren
kalıcılığının en büyük özelliğidir. Bir beyti şöyledir: �Dövene elsiz gerek, Sövene dilsiz gerek,
Derviş gönülsüz gerek, Sen derviş olamazsın, Sen Hakkı bulamazsın� Bu zatı muhterem kimdir?
Cevap : Yunus Emre.


Soru 54: Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında yaşamış büyük İslam alimi idi. Karaman oğulları topraklarında doğmuştur.
Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Şam�a gitti. Pek çok alimden fıkıh,
tefsir, hadis ve diğer ilimleri tahsil edip üstün derecelere yükseldi. Tasavvuf yoluna girip manevi olgunluğa kavuştu.
İnsanlara doğru yolu anlatıp, hak dine kavuşturmak için memleketine döndü. Bir rivayette babası İlyas
Horasanının halifelerinin ileri gelenlerindendi. Eskişehir yakınlarında İtburnu denilen bir köyde ikamet eder ve ilim
öğretmekle meşgul olurdu. 1326 tarihinde takriben 125 yaşında iken vefat eden bu alim, abid, zahit kimdir?
Cevap : Şeyh Edebali.


Soru 55: Osmanlı geleneğinde; Sultanın hal edilmesi için Şeyhulislam�ın fetvası gerekiyor ve bu fetvayı Şeyhulislam�ın
yardımcısı Fetva Emini yazdıktan sonra Şeyhülislam imzalıyordu. Yahudi ve Ermeniler Sultan Abdülhamit�i
Jöntürklerle birlikte halletmek için Fetva emininden fetva yazmasını istediler. Fetva Emini:
�Ben Sultan Abdülhamit�i halledecek bir sebep göremiyorum� diyerek fetvayı yazmadı. Bunun üzerine
Jöntürklerin yanında yer almış olan bir hoca efendi �O halde ben yazarım� dedi ve Sultan Abdülhamit�in hal
fetvasını yazdı. Tefsir kitabı da bulunan bu hoca efendi kimdir?
Cevap : Elmalılı Ahmet Hamdi Yazır.-------------

alintidir

mehmetakifm
01-03-07, 00:13
SAOL

http://img344.imageshack.us/img344/2712/allahimmehmetdemir8vy.gif

fasıla
01-03-07, 00:45
çok güzel sorular, imtahanda sorulsaydı sınıfta kalmıştık. hatırlatmalarından dolayı teşekkürler kanka.

ocuuu
01-03-07, 21:00
Soru 1 : Allah (c.c.)�ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?
Cevap : Mükellef denir.Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine
getirmek mecburiyetindedir. Efal-i Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
Cevap : a- Farz, b- Vacip, c- Sünnet, d- Müstehap, e- Mübah, f- Haram, g- Mekruh, h- Müfsit.Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)�ın işlenmesini kesin olarak emrettiği
hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz.
Cevap : Farz denir. (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb.)Soru 4 : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür. Farzlar iki çeşittir. Farzı ayın ve farzı kifaye.
Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz.
Cevap : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır. (Oruç, Hac, vb.) b- Farzı Kifaye:
Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır.
(Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb.)Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit olan ibadettir.
İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi.)Soru 6 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını istediği ibadetlere ne ad verilir?
Cevap : Sünnet.Soru 7 : Sünnet iki kısımdır. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir. Her iki sünneti tarif edip misaller veriniz.
Cevap : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)�in devamlı yaptığı ve yapılmasını teşvik ettiği sünnetlerdir.
(Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri, namazları cemaatla kılmak vb.)
b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)�in ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir.
(Abdesti kıbleye dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb.)Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur�an�ı Kerim�i elle tutmak, Kabe�yi tavaf etmek gibi amelleri yapmak için
yapılan, belli organları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir.
Abdestin farzları nelerdir? Sayınız.
Cevap : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten yerinden çene altına kadar )
b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
c- Basın dörtte birini meshetmek
d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak.Soru 9 : İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden olup Peygamberimiz (s.a.v.)�in
bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir? (Kuşluk namazı gibi)
Cevap : Müstehap.Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu dinde caiz görülen şeylere ne denir?
(Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi.)
Cevap : Mübah.Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri hükümlere ne ad verilir? Ki bunların
terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır. İnkarı ise günahtır. (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb.)
Cevap : Haram.Soru 12: Haram iki kısımdır. Haram li aynihi, Haram li gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal veriniz.
Cevap : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap, zina vb.)
b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça
o şeyden başkaları faydalanamaz. (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki manası da; yasaklığı sabit olmakla
beraber,ona aykırı olarakda bir delil ve işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere
ne ad verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve ağzını yıkamadan bir şey yiyip
içmesi gibi.)
Cevap : Mekruh.Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan kasten yapılması azabı gerektiren şeylere
ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
Cevap : Müfsit.Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir. Namaz ibadetimizi camide kılarken
cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye imam denir. İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
Cevap : Mihrap.Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır. Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur.
Cünüp ise, şehvetle kendisinden meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani yıkanmamış
olan kimsedir. Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız.
Cevap : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak.
b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak.
c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle.)Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere Cuma namazından önce ve diğer
bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği, talim,irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
Cevap : Kürsü.Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi�yi okuyan, gamet eden, Hz. Bilal Habeşi�nin
mesleğini yapan kimselere ne denir?
Cevap : Müezzin.Soru 19: Namazın farzları on ikidir. Bunlar iki kısma ayrılır. Şartlar ve rükünler diye adlandırılır. Altısı şart diğer altısı
ise rükündür. Şartlar daha namaza başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç
tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır. Namazın farzları dediğimiz şartları
ve rükünleri sayıp tarif ediniz.
Cevap : A- Namazın Şartları:
a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
e- Vakit; Vaktinde kılınması
f- Niyet; Niyet etme

B- Namazın Rükünleri:
a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
b- Kıyam; Ayakta durmak
c- Kıraat; Okumak
d- Ruku; Rukuya eğilmek
e- Sücut; Secdeye eğilmek
f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak.Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması haram olan yerlere avret mahalli denir.
Kadınlar ve erkekler için Setri avret yerlerini tarif ediniz.
Cevap : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler.
Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri kapatmaları gereklidir.Soru 21: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin bölümleri üçtür.
Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz.
Cevap : a- Fiili Sünnet: Yaşantısıdır, b- Kavli Sünnet: Sözleridir, c- Takriri Sünnet: Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır.Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren
haftalık meseleleri anlatmak için hutbe okunur. İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde
kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
Cevap : Mimber.Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz, ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için
abdest yerine yapabileceğimiz bir ameli bize bildirmiştir. Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar abdesti
bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün ibadetler ve taatlar yapılır. Çünkü bu amel abdest
ve gusül abdestinin yerine geçer. Su görülünce de bozulur. İki darp (vuruş) bir niyet olmak üzere iki tane farzı
vardır. Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
Cevap : Teyemmüm denir.Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
Cevap : a- Namaz kılamaz, b- Camiye mescide giremez, c- Kur�an�a el süremez ve okuyamaz, d- Kabe�yi tavaf edemez.

Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun (organımızın) beraber yere değerek
yapılmasıyla olur. Bu yedi azamızı sayınız.
Cevap : Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam yedidir.
Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için son oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki
defa daha secde yaparak namazımızı tamamlamış oluruz. Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani
yanılma secdesi denir. Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?
Cevap : Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde, vaciplerinin birinin unutularak terk
edilmesi veya yine unutularak yapılmasının geciktirilmesinde yapılır.Soru 27: Namazın kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu yaparken her uzvun rahat bir halde
bulundurulması, her yapılan amele, harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükudan kıyama
kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa �sübhanallahil azim� diyecek kadar
oturmuş olmak gibi.
Cevap : Tadili erkana riayet (Rükunların hakkını vererek yapmak.)Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır?
Cevap : a-Erkek olmak, b-Hür olmak, c-Misafir olmamak, d-Sıhhatli olmak (Camiye yürüyerek gidecek kudrette olmak)
e-Kör olmamak f-Kötürüm olmamak (Ayakları kesilmiş olmamak)Soru 29: Cuma günü müslümanların bayram günüdür. O günde mü�minler Allah (c.c.)�ın emriyle camilere toplanır,
Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi dinlerler. Vakti öğle namazının vaktidir. Bu vakitte kılınan Cuma namazı
kaç rekattır, isimleriyle birlikte söyleyiniz.
Cevap : 10 rekattır. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir. (Ayrıca aynı vakitte kılınan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2
rekatta vaktin son sünneti kılınır. Ama Cuma 10 rekattır.)Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekat kılınan namazdır. Cemaatla veya tek başına kılınabilir.
İki yada dört rekatta bir selam verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir?
ve nasıl bir namazdı
Cevap : Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır.Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır. Bunları misaller vererek sayınız.
Cevap : a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb.
b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar
c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9. 10. 11.ci günleri tutulan oruçlar.
d- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13. 14. 15.ci günleri tutulan oruçlar.
e- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar.
f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç.Soru 32: İslamın şartlarından mali ibadetimizdir. Dinen zengin sayılan erkek, kadın, her mükellef müslümanın senede
bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir. Bir diğer mana ile
müslüman fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır. Terki günah, inkarı küfürdür.
Bu mali ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Zekat.Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik (mala sahip) olan her müslümanın
vermesi gereken ve vacip olan mali bir ibadettir. İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak
için yapılan mali ibadetimiz nedir?
Cevap : Sadaka-i Fıtır.Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat�a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve Kabe�yi tavaf ederek ziyaret
yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Hac.Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı ziyaret maksadıyla yapılan
mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Umre ziyareti.Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir. Hicri yılın aylarına kameri aylar denir.
Müslümanların takvimi olan bu takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır. Bu hicri yılın
kameri aylarını sayınız.
Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan,
Şevval, Zilkade, Zilhicce.Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
Cevap : 1 Muharrem.Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in doğum günüdür. Mekke�de Kabe�nin içinde 360 putun yıkıldığı,
Sasani İmparatorluğunun bin yıldan beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür.
İslam takvimi olan hicri yılda Mevlit kandili hangi gündür
Cevap : Rebiyyül evvel ayının 12. Gecesi, Pazartesi günü.Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?
Cevap : 1 Recep ile başlar.Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz. Amine�nin Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)�e hamile olduğunu anladığı gün olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı
mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz.
Cevap : Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir.Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in bir gecede Mekke�den Kudüs şehrine yürüyüşüne ve oradan da semaya
yükselişine ayrı ayrı isim verilen, hakkında Kur�an�ı Kerim�de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını
söyleyiniz.
Cevap : İsra ve Miraç denir. Recep ayının 27.ci gecesidir.Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine
ve ecellerine dair Allah (c.c.) tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri tarihini
söyleyiniz.
Cevap : Berat Gecesi. Şaban ayının 15.ci gecesi.Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur�an�ı Kerim bu geceden başlayarak indirildiği bildirilen adına
Kur�an�ı Kerim�de sure bulunan ve Peygamberimiz (s.a.v.)�in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde
arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?
Cevap : Kadir Gecesi. Ramazanın 27.ci gecesi.Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen
(kalınan) ve bayram namazı ile son bulan ibadetin adı nedir?
Cevap : İtikaf.Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz.
Cevap : a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel.Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir?
Cevap : a- Haccı Temettü, b- Haccı İfrat, c- Haccı Kıran.Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz.
Cevap : a- Arafat�ta vakfe durmak, b- Ziyaret tavafı yapmak.Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap : a- Kur�an�ı Kerim�de en çok zikredilen ibadet olması,
b- En büyük ibadettir, c- Zamana bağlı değildir, d- İlk eda edilecek farzdır, e- Miktarla sınırlı değildir.Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze namazı, tilavet secdesi, nafile namaz
kılınmaz ve olmaz. Bu vakitlere dinimizde kerahat vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri
söyleyiniz?
Cevap : a- Güneş doğarken, b- Güneş tam tepede iken, c- Güneş batarken.


.
Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir. Namazların vaktinde kılınması gerekir, çünkü �vakit�
namazın farzlarındandır. Vaktinde ve vakti geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?
Cevap : Vaktinde kılınan namaza; �Eda�, Vaktinden sonra kılınan namaza ise; �Kaza� denir.Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir. Ki bunlardan biride kışın ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış
mestlerin giyilmesidir. Bu mestler abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar alınacak
abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan meshetme işlemi ile abdest alınmış olur.
Bu meshetmenin müddeti (süresi) yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?
Cevap : İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece).Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya olarak 18 saatlik yola gitmiş olan
kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır.) Bu mesafeye
çıkmış olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece olduğu gibi namazlar için de
bazı kolaylıklar vardır. Yolcu namazı ve seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır?
Cevap : Dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik, ve gaita (büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış
oldukları yerleri temizlemeye verilen isim nedir?
Cevap : İstinca.Soru 54: Namazların cemaatla kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir. Namazlarımızı cemaatla kılarken
imama ruküde yetişmiş kişi o rekatı imamla kılmış sayılır. Ruküden kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta
iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam vermeden kalkar ve kaç rekat
kılmamış ise tamamlar. Namazın başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının
tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında.)Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekatın ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı
rekatları cemaatın selamından sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?
Cevap : Mesbuk (sabıkalı).Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık, cemaatın çokluğundan bir eziyet veya
abdesti bozulup ta namazın bir kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Lahik.Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını
beklemeleri gerekir. Yoksa abdest aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur. Ama insan abdestliyim
düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider. Bu sebeple idrarın kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları
hareket ettirerek veya beklemek gibi hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?
Cevap : İstibra.Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki; �Farzlarımı yapmakla kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle
bana yaklaşırsınız.� Dinimizde farz namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır ki,
bunlara tatavvu namazı da denir. Her bir namazın kendisine has fazileti ve sevabı vardır. Bunlardan bazıları;
Duha, Kuşluk, teheccüt namazları, Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tesbih namazları
vb... Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin
daha mescide oturmadan nafile olarak kıldığı iki rekat namazın adı nedir?
Cevap : Tahiyyetül Mescit.Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile
namazın adı nedir?
Cevap : Duha (kuşluk) namazı.Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman
iki rekat namaz kılıp özel duasını okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
Cevap : İstihare namazı.Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam
verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat kılınabilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in devam ettiği ve çok sevap
olan bu namazın adı nedir?
Cevap : Teheccüt (gece) namazı.Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar demektir. Mesela; Altın için nisap miktarı 96
gramdır ve buna sahip olan kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun zekatını
vermesi kendisine farzdır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda nisap sayı iledir. Koyunlarda nisap ölçüsü
ve miktarı nedir?
Cevap : 39�a kadar zekat düşmez. 40�dan 120�ye kadar bir koyun. 121�den 200�e kadar iki koyun. 201�den 399�a
kadar üç koyun. 400 koyuna dört ve sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir.Soru 63 : Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır?
Cevap : 29�a kadar zekat düşmez. 30�dan 40�a kadar iki yaşında bir buzağı. 40�dan 59�a kadar üç yaşında bir dana.
60�da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve sonra her 30�da bir buzağı, her 40�da bir dana olarak hesap edilir.Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?
Cevap : a- Nakit paranın, istenen borç paraların, b- Ticaret mallarının, c- Koyun, keçi, sığır ve devenin,
d- Altın ve gümüşlerin, e- Arazi ürünlerinin, f- Madenlerin ve definelerin.Soru 65: Zekat kimlere verilmez?
Cevap : a- Ana ve babaya,
b- Dede ve ninelere,
c- Evlatlara,
d- Karı veya kocaya,
e- Zenginlere,
f- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez.Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu olmayan), müslüman, zengin olan
kimselere vaciptir. Kurban ibadet maksadıyla olursa eda edilmiş olur. Bunun dışında ki maksatlarla
(et yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur. Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir.
Cevap : Kurban bayramının 1. 2. ve 3.cü günleridir.Soru 67: Kabe�nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?
Cevap : Tavaf.Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden bülüğ çağına gelinceye kadar Cenabı Hakk�a şükür olsun diye kurban
kesmek mubahtır. Fakat 7. Günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu
kurbana ne ad verilir?
Cevap : Akika kurbanı.Soru 69: Zekat kimlere verilir?
Cevap : 1- Müslüman fakirlere, 2- Miskinlere, 3- Borçlulara, 4- Yolculara, 5- Azat olacak köle, cariyeye, 6- Zekat
memurlarına, 7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam�a ısındırılmak istenenlere), 8- İslam yolunda çalışanlara.Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap : Kur�an�ı Kerim�den bir secde ayeti okunduğu yada duyulduğu zaman yapılır. Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller
kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir. Secde de üç defa �Sübhane Rabbiyel Azim� dedikten sonra tekrar
Allah�ü ekber denilerek ayağa kalkılır.Soru 71: Ameli salih ne demektir?
Cevap : Allah (c.c.)�ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir.Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir?
Cevap : Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir.Soru 73: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
Cevap : a- Düşük ve ölü doğan çocukların, b- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin,
c- Yol kesicilerin,d- İslam�a karşı çıkanların namazı kılınmaz.Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
Cevap : Sabah namazı,o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir.Soru 75: Kaza namazı ne demektir?
Cevap : Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte kılmaya denir.Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla sevaptır.
Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
Cevap : Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır.Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam�a göre hangi yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
Cevap : Yedi yaşında.Soru 78: İslam�a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?
Cevap : Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve dua yapılır.Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir?
Cevap : Kurban eti üç kısma ayrılır. Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve dostlara, kalan bölümü ise
ev halkına ayrılır.Soru 80: Zilhicce ayının 9.cu, yani arife günü sabah namazından başlayarak, bayramın 4.cü günü ikindi namazına kadar,
her farz namazın selamından sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
Cevap : Teşrik tekbirleri.Soru 81: Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır.
Bu söz nedir?
Cevap : �Bismillah� yada �Bismillahirrahmanirrahim� (Rahman ve Rahim olan Allah�ın adıyla.)Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan
bir imanla söylediği, unutulmaması gereken söz nedir?
Cevap : �İnşallah� (Eğer Rabbim dilerse) demek.Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber aldıklarında söyledikleri söz nedir?
Cevap : �Elhamdülillah� (Şükür Allah�adır.)Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız.
Cevap : a- Selamına karşılık vermek, b- Hasta ise ziyaretine gitmek, c- Aksırınca dua etmek,
d- Meşru olan davetine gitmek, e- Vefatında cenazesinde bulunmak.Soru 85: Aksıran müslümanın �Elhamdülillah� demesi gerekir. Yanında bulunan müslümanın buna vermesi
gereken karşılık nedir?
Cevap : �Yerhamükellah� (Allah sana rahmeti ile muamele etsin).Soru 86: İslam�da selam verme ölçüsü nedir?
Cevap : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in ismi andığında yada yanında anıldığında ne yapması gerekir?
Cevap : Ona salat ve selam getirir.Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız.
Cevap : a- Malı temizler, b- Malı çoğaltır, c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır, d- Müslümanı mal fitnesinden korur,
e- Allah (c.c.)�a bir şükürdür, f- Kalbin katılaşmasını önler, g- İhtiras (hırs) zincirini kırar,
h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar, i- Şefkat anahtarıdır, j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir.Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?
Cevap : Vatan-ı Asli.Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?
Cevap : En az üç kişi ile kılınır.Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?
Cevap : a- Sigar nikahı, b- Hulle nikahı, c- Mute nikahı, d- İhramlının nikahı, e- Zinakar kadınla nikah,
f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah, g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah.Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz?
Cevap : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında
ona nikahlamasına denir.Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
Cevap : a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek,
b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak,
c- Veya on fakiri orta halli giydirmek,
d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır.Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız.
Cevap : a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.
b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar.
c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)
d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak. (İkiside yaşarken tek erkeğin
hanımları olamazlar.)
e- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan
anaya haramdır.)
f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır.
g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada
bulundurmak.
h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak.
i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak.
j- Başkasının zevcesini nikahlamak.
k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak.Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
Cevap : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin kızları.Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
Cevap : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır.Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer mescitlerde kılınan namazlardan sevabı
daha fazladır. Bu mescitleri sevap çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız.
Cevap : a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı,
b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı,
c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır.Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in verdiği cevap ne olmuştur?
Cevap : �Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır.� Cevabını vermiştir.Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam halinde iken zikrettiğimiz
�Rabbena lekel hamt�in manası nedir?
Cevap : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir.Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz �Sübhane rabbiyel ala�nın manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir.Soru 101: Namazlarımızda ruküde iken en az üç defa söylediğimiz �Sübhane rabbiyel azim�in manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir.Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
Cevap : Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının zevcesi(Üvey anne),
Oğlunun zevcesi (Gelini).Soru 103: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haftanın hangi günleri oruç tutardı?
Cevap : Pazartesi ve Perşembe günleri.Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız?
Cevap : Abdestin vacibi yoktur.Soru 105: Dinimizde misafir kime denir?
Cevap : 15 günden daha az oturmak niyeti ile, 90 km veya daha uzak bir yolculuğa çıkana denir.Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren ilme ne denir?
Cevap : Fıkıh denir.Soru 107: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in kurduğu İslam devletini idare eden veya İslam devletinin kurulması için
mücadele eden, bütün işlerinde mü�minlere Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe,
malı ve canıyla onu desteklemeye ne ad verilir?
Cevap : Beyat (Biat) denir.Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir?
Cevap : a- Açık ve herkes tarafından bilinmesi,
b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması,
c- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi,
d- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması,
e- Adaletli olması,
f- Hür ve erkek olması,
g- Akil baliğ ve müçtehit olması.Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir?
Cevap : a- Şehir veya şehir hükmünde olan yer, b- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması,
c- Namazdan önce hutbe okunması, d- Cemaatla kılınması, e- Vakti geçmeden kılınması.Soru 110: Rasulüllah (s.a.v.)�in �küçük şirk� olarak nitelendirdiği günah nedir?
Cevap : Riya (Gösteriş için ibadet.)Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar?
Cevap : Boğulmakta olan kimseyi kurtarır. Namazı sonra kılar.Soru 112: Arafat ve Müzdelife�de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir?
Cevap : Cem�us-SalatSoru 113: İmam farz namaza cemaatla başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur?
Cevap : Mekruh olur.Soru 114: Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir?
Cevap : Melun.Soru 115: Şeytan nerede taşlanır?
Cevap : Mina�da.Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı?
Cevap : Hicretin 2.ci yılında.Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir?
Cevap : a- İstihsan, b- Mesaliki Mürsele, c- Örf, d- Önceki şeriatlar,
e-Sahibi kavli, f-İstishap.Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz olan yerlerden alıp kıymetinin artması
için 40 gün bekletmeye ne ad verilir?
Cevap : İhtikar denir.Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir?
Cevap : Feraiz ilmi.Soru 120: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve gelişte göğüslerini gererek
(çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir?
Cevap : Hervele.Soru 121: Peygamber (s.a.v.): �En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır� buyurmaktadır. Vaktinde kılınmayan
namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir. 6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?
Cevap : Sahib-i Tertip.Soru 122: Zekat İslam toplumundaki, sosyal yardımlaşmanın, müslümanlar arasındaki sevgi ve kardeşliğin
kuvvetlendirilmesi açısından Rabbimizin müslümanlara olan bir rahmetidir. Zekatın kimlerden alınacağını ve
kimlere verileceğini İslam belirlemiştir. Altın da zekata tabi mallardandır. Hanefi mezhebine göre altının zekata
tabi olması için nisap miktarını yazınız.
Cevap : 97 gram, 20 miskal ve 60 santimdir.Soru 123: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir.
Ancak peygamberimizin ve sahabenin yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir. Nefisleri temizleyip
terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir. Züht ve takva ile ruhu temizleyen, insanı Allah
sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal ve can vermeye hazırlayan, Allah�tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi
amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir?
Cevap : Tasavvuf.Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana hemen tövbe edip tekrar İslam�a
dönmesi emredilir. Bu tür İslam�dan dönme olaylarına Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3, Hz. Ebu Bekir
döneminde 7, Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür. İslam hukukuna göre İslam�dan
dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?
Cevap : Olaya İrtidat, dönene Mürtet denir.Soru 125: Kıyamete kadar yasaklanan, nikah şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para verip, belli zaman için beraber
yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen muta nikahı gibi, şahitler huzurunda, ama yüz senede olsa belli bir
zaman sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikah çeşidi daha vardır ki,
bu kesinlikle haramdır. Bu nikah çeşidi hangisidir?
Cevap : Muvakkat nikahı.Soru 126: Kabe�yi tavaf ederken Haceri esvedin karşısından başlamanın hükmü nedir?
Cevap : Vacip.Soru 127: Namaz kılan kimseye ne denir?
Cevap : Musalli denir.Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir. Mekke-i Mükerreme�nin içinde ve Mescidi Haram dışında bulunan
Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe arasında Safa�dan başlayarak Merve�ye ve Merve�den
Safa�ya yedi kere gidip gelmektir. Bu gidip gelme olayına ne ad verilir?
Cevap : Say.Soru 129: Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke�ye varınca ilk ne yapması gerekir?
Cevap : Kudüm tavafı.Soru 130: Haccı veya umreyi yada her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı şeyleri kendi nefsine geçici olarak
haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir?
Cevap : İhram.Soru 131: Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir?
Cevap : İtikafSoru 132: Kazası olmayan namaz hangisidir?
Cevap : Cuma namazıSoru 133: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in ömründe bir defa yaptığı ve İslam�ın beş şartından biri olan ibadetin adı nedir?
Cevap : Hac.Soru 134: Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne ne isim verilir?
Cevap : Ukubat.Soru 135: Teyemmümün farzları nelerdir?
Cevap : Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek.Soru 136: Hangi namaz çeşidini kılmak zorunluluğu yoktur?
Cevap : Nafile namazın.Soru 137: Haccı veya umreyi yada her ikisini eda için mübah olan şeylerden bazılarını geçici olarak haram kılmak,
onları yapmaktan sakınmak ve haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir. bu halde iken günah,
isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder. Cinsi yakınlaşma terk edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz,
yeşil ot dahi kopartılmaz. Bu hale ne ad verilir?
Cevap : İhram.Soru 138: La ilahe İllallahın kelime manası Allah�tan başka ilah olmadığına inanmakla birlikte geniş manada dört şeyi içerir.
Bunlardan üç tanesi şunlardır: a-Ben Allah�ın kuluyum, b-Ben yardımı ancak Allah�tan beklerim,
c-Ancak Allah�ın rızasını gözetirim demektir. Diğer dördüncüsü nedir?
Cevap : Kanun koyucu ancak Allah (c.c.)�dır.Soru 139: Mescidi Haram, Kabe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır. Mescidi Haram yeryüzünde yapılan ilk
mescittir. Hacılar burayı ziyaret ve Kabe�yi tavaf için giderler. Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları
şunlardır: Zemzem, Safa ve Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif
yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kabe-i Muazzama, bunlardan başka Kabe�nin hemen önünde belli bir
boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır. Hacılar tavaf ederken Kabe ile bu duvar arasından geçmezler.
Burada Hz. Hacer ve Hz. İsmail�in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir. Bu yerin adı nedir?
Cevap : Hicri İsmail.Soru 140: Namazlarda kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmeye ve bu rükunları yaparken her
uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadili erkan denir. Mesela, rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik
hale gelmeli ve sükunet bulmalı. Namazların tadili erkana göre kılınmasının hükmü İmam-ı Azama göre nedir?
Cevap : Vaciptir.Soru 141: Her ibadette olduğu gibi hac ibadetinin de vacipleri vardır. Bunlara örnek olarak, ihrama belirli yerden başlamak,
ziyaret tavafını kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde yapmak ve veda tavafı yapmayı da
sayabiliriz. İhramsız girmenin yasak olduğu yerlere (sınırlara) ne ad verilir?
Cevap : Mikat mahalli.


--------

alintidir

ocuuu
02-03-07, 19:47
Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı
olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve
sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın
ve mağaranın ismi nedir?
Cevap : Nur dağı, Hira mağarası.

Soru 2 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli
nasıldır?
Cevap : Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)

Soru 3 : Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve El-Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden
habersiz Allah Resulü (s.a.v.)�in Kur�an okumasını dinlemeye giderlerdi.
Sabaha kadar evin yakınında Kur�an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya
başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde
birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi.
Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri
unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene
gelirler Kur�an�ı Kerim�in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim
olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu
insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir?
Cevap : İnadı Küfür.

Soru 4 : İslam�ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir
hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, Allah (c.c.)�ın kanunlarını ikame etmek,
Ruhun Allah (c.c.)�ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını
Allah (c.c.)�ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir?
Cevap : Hicret.

Soru 5 : Mekke�de İslam�ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın
gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah (c.c.)�ın
istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk
etmeleri hareketine ne ad verilir?
Cevap : Hicret.

Soru 6 : Suçları yalnız Allah (c.c.)�a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek
olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde
müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek,
hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka
duyurulması için bir afişle Kabe�nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde
verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz.
Cevap : Haber-üs Sahife, Ambargo.

Soru 7 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in Medine�ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz
savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden
sonra Allah Resulü (s.a.v.)�in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve
aynı zamanda İslam�ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?
Cevap : Hz. Hamza (r.a.) dır.

Soru 8 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in hicretinden hemen sonra Medine�de yaptığı
ilk üç iş nedir?
Cevap : a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı,
b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek,
c-Müslümanların can emniyetini sağlamak.

Soru 9 : İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı
kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle
Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah�ın Resulü (s.a.v.)�in geçeceği
yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur�an�ı
Kerim�de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla
beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�e ve ashabına zulmeden
bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz.
Cevap : Hammaletel Hatap.

Soru 10: Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)�in bir gecede Mekke�den Kudüs�e oradan da
Allah (c.c.)�a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir?
Cevap : İsra ve Miraç.
Soru 11: Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?
Cevap : Miraçta
Soru 12: Mekke�de tebliğ imkanı kalmayınca Allah Resulü (s.a.v.) tebliği Mekke dışına
taşımayı düşündü. İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada
akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama
orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu.
Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir?
Cevap : �Küfrün hepsi tek millettir.�
Soru 13: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil
Mekke�nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir
mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile
kaldıkları bu mağaranın ismi nedir?
Cevap : Sevr Mağarası.
Soru 14: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
Cevap : Seriyye.
Soru 15: Mekke�de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek
silahlı olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün
Rasulüllah (s.a.v.)�e şu suali sordu: �Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup
silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi?� Bu soruya Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)�in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammede bir ölçü olacak
şekilde verdiği cevap nedir?
Cevap : �Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır�
şeklinde oldu

Soru 16: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
savaşlara gaza denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç defa savaşa katılmıştır?
Cevap : 27 defa

Soru 17: Hz. Ömer (r.a.)�in ifadesi ile Rasulüllah (s.a.v.)�in hayat programının özeti nedir?
Cevap : İman, Hicret, Cihat.

Soru 18: Allah (c.c.)�ın istediği gibi İslam�ı top yekün yaşanması , İslam�ı tebliğ uğruna
verilen mücadeleye, Allah (c.c.)�ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin
için mü�minin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan
harekete ne denir?
Cevap : Cihat.

Soru 19: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
Cevap : El-Ebva (Veddan) Gazvesi.

Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin
bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı,
ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir
yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Cahş.

Soru 21: Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�i öldürmek kastı ile atını onun
üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in bir hamle ile öldürdüğü,
Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)�e en çok işkence yapan ve ölümü
Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
Cevap : Ubey Bin Halef.

Soru 22: Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir.
Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia,
Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılılarını kaybetmiälerdxr.
Cevap : Bedir Savaşı.

Soru 23: Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha müslümanlar ve İslam
dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı
öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti
köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak
devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile
yine İslam�ın aleyhine şiirler yazdırtılan bu şair kimdir?
Cevap : Ebu İzzet.

Soru 24: İslam�ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan
namaz kılıp, oruç tutup, hacca gittiği hatta cihada dahi iştirak ettiği halde İslam
düşmanlığı yapan, Kur�an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin
ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı. Uhut savaşına önce katılıp
sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine�ye dönen o gün için başlarında
Abdullah Bin Ubey olan İslam toplumunun kanser kaynağı tiplere İslam�ın verdiği
isim nedir?
Cevap : Münafık.

Soru 25: İslam�ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona
ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammede ders ve tecrübe olacak
bir olaydı. İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)�in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek)


Soru 26: Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir
insanın (Ümmeti Muhammed�in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır.
Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir
Cevap : Emre itaat etmek.

Soru 27: Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur�an�ı Kerim�i
öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�den
bulundukları mevkide kendilerine Kur�an öğretmeleri için Kur�an
okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam�ı
kabul eden bu yeni insanlara Allah (c.c.)�ın dinini ve kitabını öğretmek
için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı.
Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler.
Bu olayın haberi Allah Resulü (s.a.v.)�e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı
hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde
70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir?
Cevap : Bir-i Mauna hadisesi.

Soru 28: Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu
savunma Medine�nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır.
Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur.
Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir
Cevap : Selman-ı Farisi.

Soru 29: Umre maksadıyla Mekke�ye gelip kendilerine Kabe�nin olduğu yere
sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü (s.a.v.), Hz. Osman�ı elçi
olarak Mekke�ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman�ın öldürüldüğü
haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle
savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için
biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına
dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir?
Cevap : Rıdvan Biatı.

Soru 30: Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından
Mekke�ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman�ın şehit
olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler
o yıl Mekke�ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması
yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi.
Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü
ise de netice müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir?
Cevap : Hudeybiye Anlaşması.

Soru 31: Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine
sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek
Peygamberimiz (s.a.v.)�e �Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben ise
işkenceden kurtulmak istedim� diyerek Medine�den çıkar ama
Mekke�ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip
Mekke�nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı
işaretle bu hareketine Mekke�den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları
yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye
anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda
kalır. Bu sayede İslam�ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe
çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir
Cevap : Ebu Basir � Vur kac taktigi

Soru 32: Ebu Basir�in vur kac hareketini başlatıp Hudeybiye anlaşmasını
müslümanların lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı
davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi Allah
Resulü (s.a.v.)�in bir siyaseti idi. Çünkü anlaşmanın maddesi �Mekke�den bir
müşrik müslüman olup Medine�ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı
Medine�ye almayacaktı.� Bu madde de geçen ifadeye göre Allah Resulü (s.a.v.)
Ebu Basir�i Medine�ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini
duyunca da ona müdahale etmediği gibi �Keşke Basir yalnız olmasaydı� diyerek
onun yaptığını ima ile kabul etmişti. Allah Resulü (s.a.v.)�nün bu olaydaki izlediği
siyasetin bize verdiği anlam nedir?
Cevap : Beşer hukukunu müslümanların lehine kullanma siyaseti.

Soru 33: Müşriklerin önceden Mekke�ye diktikleri putları Allah Resulü (s.a.v.) Mekke
fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken
bir ayet okuyordu. İşte Allah Resulü (s.a.v.)�in putları kırarken okuduğu ayet
meali nedir?
Cevap : Hak Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. (İsra 81)

Soru 34: Huneyn savaşında Allah Resulü (s.a.v.), Ebu Hadrat�ı casus olarak Havazin
ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan
Peygamberimiz (s.a.v.) hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz müslüman
olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kafirden 100 zırh ve silah geri
verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle Allah Resulü
(s.a.v.)�in ümmetine verdiği ders nedir?
Cevap : Düşmanla savaşmak için kafirden silah alınabileceği hususu.

Soru 35: Münafıkların Küba�da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)�e gelerek orada namaz
kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin
Hz. Cebrail (a.s.)�ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet
inen mescidin adı nedir?
Cevap : Mescidi Dırar.

Soru 36: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz.
Cevap : a- Hz. Hatice b- Hz. Sevde c- Hz. Aişe d- Hz. Zeynep
e- Hz. Ümmü Seleme f- Hz. Hafsa g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı)
h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye
j- Hz. Safiyye k- Hz. Mariyye l- Hz. Meymune (R. Anhüma).


Soru 37: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in İncil ve Tevrat�ta geçen isimleri nelerdir?
Cevap : İncil�de; Baraklit, Tevrat�ta; Münhemenna.

Soru 38: Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail�e su aramak için Safa
ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını
yere vurarak eşinen Hz. İsmail�in ayakları altından Allah (c.c.)�ın izni ile çıkan
ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı,
bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe�nin altından çıkan suyun adı nedir?
Cevap : Zemzem.

Soru 39: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in doğumu ne zamandır?
Cevap : Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12.ci gecesine
tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi.

Soru 40: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in annesinin ismi nedir?
Cevap : Vehb�in kızı Amine.

Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in süt annesinin adı nedir?
Cevap : Hz. Halime.

Soru 42: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in süt kardeşinin ismi nedir?
Cevap : Hz. Şeyma.

Soru 43: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in dedesinin adı nedir?
Cevap : Abdulmuttalip.

Soru 44: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in babalarının ismi nedir?
Cevap : Abdullah.

Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası kimdir?
Cevap : Ebu Talip.

Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke�den Medine�ye hicret etti?
Cevap : 622 yılında.

Soru 47: Ganimet ne demektir?
Cevap : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.


Soru 48: İslam�da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
Cevap : Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.

Soru 49: İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?
Cevap : Ganimetlerin beşte biri Allah�a ve Resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti.
Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)�in akrabası, yetimler,
fakirler ve aciz yolculara verilirdi.

Soru 50: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in: �Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa
yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha
geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin� diyerek
orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
Cevap : Mute savaşı.

Soru 51: Ehli Beyt kimdir?
Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.

Soru 52: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in kaç adı vardır söyleyiniz.
Cevap : Dört adı vardır: a-Ahmet b-Muhammed c-Mustafa d-Mahmut.

Soru 53: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu,
Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika
evvel ve Azrail (a.s.)�ın yanında iken son sözleri nedir?
Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.) (�Üsame�nin ordusu cihada gitsin�)

Soru 54: İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında
İslam�ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?
Cevap : Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran.

Soru 55: Efendimiz (s.a.v.)�in Refikül Ala�ya (Büyük dosta-Cenabı Allah�a) kavuşma
olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur.
Cevap : 63 yıl olmuştur.

Soru 56: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının
kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı
sahabe kimdir?
Cevap : Kab Bin Malik.

Soru 57: Medine�de münafıkların başı olan hainin ismi nedir?
Cevap : Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.

Soru 58: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in vefatından sonra kendisini peygamber ilan
eden ve sonra Yemame�de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
Cevap : Müseylemetül Kezzap

Soru 59: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
peygamberlik yaptı?
Cevap : 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.

Soru 60: Habeşistan�a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz?
Cevap : İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye�nin de
bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir.
İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip
başkanlığında yapılmıştır.

Soru 61: İslam�ın ilk düşmanlarından bir kafir vardı ki bu her zaman işkence eder,
alay eder ve müslümanları rahat bırakmazdı. Abdullah İbni Mesud�u yere
ellerini ve ayaklarını bağlayıp ona işkence yapmış hatta dini ile alay dahi etmişti.
Sonunda Bedir savaşında Efendimiz (s.a.v.)�in ondan bana haber getir emri ile
savaş meydanında bulup elleri ve ayaklarının eklem yerlerinden ayrı ayrı dört
kılıç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce İslam�ı son bir kez daha tebliğine
şiddetli cevap alması üzerine kafasını keserek sonra onun kulaklarını delip ip
takıp sürükleyerek Peygamberimizin yanına getirdiği Allah düşmanı kafir kimdir?
Cevap : Ebu Cehil (Cehaletin babası)

Soru 62: Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir
müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de
etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden
Ebu Hureyre (r.a.)�da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir?
Cevap : Ashabı Suffa

Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.)�in annesi Amine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz.
Amine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib�e teslim
eden ve Efendimiz (s.a.v.)�in �Annemden sonra annem sensin� dediği bu sadık
hizmetçi kimdir?
Cevap : Ümmü Eymen

Soru 64: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in kaç çocuğu vardı isimleriyle birlikte söyleyiniz.
Cevap : Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye,
Ümmü Gülsüm ve Fatıma�dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah�tır.

Soru 65: Hz. Ömer (r.a.)�ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman
olduklarını öğrenip onları ve Rasulüllah (s.a.v.)�i öldürmek niyetiyle gelirken
eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kur�an�dan etkilenmesi sonucunda olmuştur.
Hatta onları dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu
surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz?
Cevap : Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said

Soru 66: Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü?
Cevap : 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.

Soru 67: Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır?
Cevap : 72 müslüman şehit olmuştur.

Soru 68: Efendimiz (s.a.v.)�i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik
meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir?
Cevap : Süreka


Soru 69: Ezanı Muhammedi�yi rüyasında gören sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Zeyd

Soru 70: Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Halit Bin Velid

Soru 71: Rasulüllah (s.a.v.)�in şairinin ismi nedir?
Cevap : Hassan Bin Sabit.

Soru 72: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
Cevap : Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb�tir.

Soru 73: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)�in son katıldığı savaş hangisidir?
Cevap : Tebuk savaşı.

Soru 74: Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Dücane

Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in tebliği Mekke dışına çıkarmayı
düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına
varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değilde Ebu Leheb�in
emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta
Efendimiz (s.a.v.)�e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs
germişti. Bu yiğit insan kimdir?
Cevap : Zeyd Bin Harise.

Soru 76: Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır?
Cevap : Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.

Soru 77: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua
edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı.
Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda
gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı.
Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir?
Cevap : Gamame mescidi (Bulut mescidi)

Soru 78: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana
geldi?
Cevap : a-Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı b-Mecusilerin ateşleri söndü c-Sava gölü
kurudu.

Soru 79: Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.v.)�in ilk inşa ettiği
mescit olarak bilinen mescit hangisidir?
Cevap : Kuba mescidi.

Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl
amcası Ebu Talip vefat etmiş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri
Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Aynı yıl müslümanlara ambargo
uygulanmış ve zor durumda bırakılmıştı. Bu yıl Efendimiz (s.a.v.) için sıkıntılı
olmuştu. İslam tarihinde bu yıla verilen isim nedir?
Cevap : Hüzün yılı.

Soru 81: Siyeri Nebi yada Sireti Nebi ne demektir?
Cevap : Hz. Peygamber (s.a.v.)�in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.

Soru 82: Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura
kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine
dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için
dağıldılar, hatta Allah Resulü (s.a.v.)�i yalnız bıraktılar ve büyük bir panik
yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)�ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine
tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders
olan bu savaş hangisidir?
Cevap : Huneyn savaşı.

Soru 83: İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
Cevap : Ranuna vadisinde.

Soru 84: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı?
Cevap : Hanımı Hz. Hatice�ye.

Soru 85: Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam�ı gizli olarak anlattı?
Cevap : 3 sene.

Soru 86: Hicret gecesi kafirler nereye toplandı?
Cevap : Mekke�de Darun Nedve�de toplandılar.

Soru 87: Peygamberimiz (s.a.v.)�in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir?
Cevap : Sevr Mağarası.

Soru 88: Mekke ne zaman fethedildi?
Cevap : Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde.

Soru 89: Hudeybiye savaşı ne zaman oldu?
Cevap : Hicretin 6. Yılında.

Soru 90: Hayber savaşı ne zaman oldu?
Cevap : Hicretin 7. Yılında.

Soru 91: Hendek savaşı ne zaman oldu?
Cevap : Hicretin 5. Yılında.

Soru 92: Peygamberimizin son savaşı hangisidir?
Cevap : Tebuk savaşıdır.

Soru 93: Akabe biati nedir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

Soru 94 : Ravza-i Mudahhara neresidir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)�in kabri ile minberi arasına denir.

Soru 95 : Asr-ı Saadet ne demektir?
Cevap : Rasulüllah (s.a.v.)�in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.

Soru 96 : Rasulüllah (s.a.v.)�in dayısı kimdi?
Cevap : Sad Bin Ebi Vakkas.

Soru 97 : İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır.
Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (s.a.v.)�e ait olan sıfatlar nelerdir?
Cevap : a- Son peygamber olması
b- Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması
c- Şefaat etme yetkisinin olması

Soru 98 : Hz. Muhammed (s.a.v.)�e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle �Fakirleri
koruma ve kalkındırma� adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir?
Cevap : Hif-ul Fudul

Soru 99: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�i vefatından sonra kim yıkadı?
Cevap : Hz. Ali yıkadı.

Soru 100: Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari�nin evinde ne kadar kalmıştır?
Cevap : Yedi aya yakın kalmıştır.

Soru 101: Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?
Cevap : Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

Soru 102: Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci
gelen yedi meşhur şiir Kabe�nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?
Cevap : Muallakat-ı Seba denir.

Soru 103: Peygamberimiz (s.a.v.)�in doğduğu evin adı nedir?
Cevap : Darud-Tebabia

Soru 104: Her müslümanın iman etmesi gereken akidelerden birisi de Peygamberimiz
(s.a.v.)�in Miraca çıkma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çıkma ve
merdiven manalarına gelir. Miraç hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur.
Peygamberimiz (s.a.v.)�in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi
Haram ve Mescidi Aksa�dan sonra uğradığı, meleklerin kıyametekadar hayatlarında
bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir?
Cevap : Beytül Mamur.

Soru 105: Uhut savaşında Peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kafire beddua etmişti.
Ancak birisine suçu ağır olmasına rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları:
�Niçin ona beddua etmiyorsun� diye sorduklarında �Miraç gecesi onu
Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm� dediği kişidir. Hicretin
8.yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından öldürülmeleri
emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)�e
gelerek af dilemiş ve böylece Mekke�nin fethinden sonra müslüman olup,
Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Yemame tarafına gitmesi emrolunmuştur.
Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi daha önce hayatının
en büyük hatasını yaptığı kılıçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalancı
peygamber kimdir?
Cevap : Vahşi (r.a.), Müseylemetül-Kezzap

Soru 106: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir?
Cevap : Safa Tepesinde

Soru 107: Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz.
Peygamber (s.a.v.)�e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta
bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)�de 40 veya 70 kişi göndermişti.
Bunların hepsi Ashabı Suffe�dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit
edildiler. Bu olaya İslam tarihinde ne ad verilir?
Cevap : Bir-i Maune.

Soru 108: Hz. Peygamber (s.a.v.) sözleri ile insanları İslam�a davet ettiği gibi,
devletlere gönderdiği mektuplarla da bu devlet başkanlarını ve tebaasını İslam�a
davet etti. Bunlardan bir kısmı bu davete sıcak baktı, bir kısmı da reddetti.
Bu mektuplardan birinin gittiği ülke kralı çok memnun olmuş ve bu memnuniyetini
göstermek için bazı hediyeler yanında Hz. Peygamber (s.a.v.)�e birde kadın köle
göndermişti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu köleyi azat edip onunla evlendi.
Peygamberimiz (s.a.v.)�in evlendiği bu validemiz ve ülkesinin adını söyleyiniz.
Cevap : Hz. Mariye, Mısır.

Soru 109: Peygamberimiz (s.a.v.)�e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
Cevap : İnsanlara ve cinlere gönderildiği için

Soru 110: Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde illegal bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt
haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında
haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu. Bu örgütün adı nedir?
Cevap : Hılful Fudul (Fazilet örgütü)


Soru 111: İslamiyet�ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler ve kan gütmeler
yaygın halde idi. İslam�ın gelişiyle kan davaları ve kabileler arası harpler
son buldu. Ve insanlar Allah (c.c.)�ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşler
oldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu
dört ay içinde harp yapılırsa bu harbe ne ad verilirdi?
Cevap : Ficar harbi.


Soru 112: Allah (c.c.)�ın gönderdiği en son ve en mükemmel din olan İslam�ın kaynağı
Kur�an�ı Kerim�i Allah�ü Teala �Onu biz indirdik, biz koruyacağız� buyuruyor.
Ve bu arada insanların bazılarına cennette daha fazla mükafat vermek için de
onları ciddi imtihana tabi tutuyor. Biz müslümanların ise çilelere katlanmış olan
bu müslümanlara minnet borcumuz vardır. İşte o insanlarda Kur�an�ın
zamanımıza kadar gelmesinde her türlü çileye katlanmışlardır. Onlardan biri de
Hz. Bilal idi. Hz. Bilal (r.a.)�a kızgın taşla işkence eden kimdir?
Cevap : Ümeyye Bin Halef

Soru 113: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�i Beni Sad kabilesinden Haris adında bir adamın
karısı Halime�ye verdiler. Peygamberimiz (s.a.v.) süt annesinin yanında kaç
yaşına kadar kaldı?
Cevap : Beş yaşına kadar

Soru 114: Peygamberimiz (s.a.v.)�in 3 oğlu, 4 kızı olmuştur. Onlardan birisi cariyesi
Mariye�den doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)�in Mariye�den olan çocuğunun
adı nedir?
Cevap : İbrahim--------


alintidir.....

ocuuu
03-03-07, 22:40
01. Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir?
01. Hz. Havva annemiz..02. Hz. İbrahim (a.s.)'in ilk hanımı kimdir?
02. Hz. Sâre.03. Hz. İbrahim (a.s.) Sâre'den sonra kimi nikâhına almıştır?
03. Hâcer validemizi.04. Hz. Hâcer kimin annesidir?
04. Hz. İsmail'in.05. Hz. Sâre, yaşlılık döneminde kimi doğurmuştur?
05. Hz. İshak'ı.06. Hz. Asiye kimin hanımıydı?
06. Fir'avun'un.07. Hangi peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir?
07. Hz. Nuh veHz. Lüt'un.08. Hz. Meryem'in anne ve babasının isimleri?
08. Annesi Hanne, babası İmran.09. Hz. Meryem, hangi peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir?
09. Hz. İsa'yı10. Peygamber olmadığı halde, Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir?
10. Hz. Meryem.11. Hz. Meryem'in teyzesi kimdi?
11. Hz. Zekerriya'nın hanımı, Hz. Yahya'nın annesi İşa.12. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir?
12. Hz. Meryem.13. Peygamberimiz (s.a.v.) �Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır� buyurmuştur. Kimdir bu kadınlar?
13. Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma.14. Onbeş yıl peygamberlikten önce, on yıl da peygamberlikten sonra olmak üzere Rasülullah (s.a.v.) ile
yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir?
14. Hz. Hatice (r.anha) validemiz.15. Hz. Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında idi?
15. Kırk yaşındaydı.16. Rasülullah (s.a.v.)'ın, İbrahim dışındaki tüm çocuklarının annesi kimdir?
16. Hz. Hatice (r.anha) validemiz.17. Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz Hz. Hatice�nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir?
17. Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (r.anha) ile evlenmiştir.18. Hz. Sevde (r.anha) annemiz, Rasülullah (s.a.v.) ile kaç sene evli kaldı?
18. Hz. Sevde (r.anha), validemiz, hicretin birinci yılında vefat edinceye kadar,
beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar.19. Sevde�den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır.
Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir�de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir.
Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında,
Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz?
19. Hz. Aişe (r.anha) validemiz.20. Hz.Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
20. 53 yaşındaydı.21. Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Aişe (r.a.)'den sonra kiminle, ne zaman evlendi?
21. Hz. Ömer (r.a.)'in kızı Hafsa (r.anha) ile22. Bu evlilik, ne zaman yapılmıştı?
22. Hz. Peygamber (s.a.v.) Hafsa validemizi, kocası Huzafe Oğlu Huneys Bedir savaşında şehir düştükten sonra,
hicretin üçüncü yılında nikahına almıştı.23. Hz. Peygamberimiz, Hafsa validemizden sonra, Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde'nin 60 yaşındaki
dul hanımıyla evlenmişti. Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu. "Yoksulların annesi" lakabıyla da
anılan bu validemiz kimdir?
23. Huzeyme kızı Zeyneb (r.anha)24. Kocası Ebu Seleme ile İslam uğruna Habeşiştan'a hicret etmiş, daha sonra onun Uhud savaşında şehit
düşmesinden sonra 44 yaşında dul kalmıştır. Allah Rasülü'nün beşinci eşi olan bu validemiz tanıyor musunuz?
24. Ümmü Seleme (r.anha).25. Hz. Peygamber'in halasının kızıdır. Rasülullah (s.a.v.), Ümmü Seleme'den sonra kendisiyle evlenmiştir.
Bu nikahla ilgili olarak ayet nazil olmuştur. Kimdir bu cömertliği ile de ünlü olan ve Peygamberimize vefatından
sonra hanımları içinde en önce kavuşan müminlerin annesi?
25. Cahş kızı Zeyneb (r.anha).26. Hz. Peygamber (s.a.v.) kaç yıl tek eşle yaşamıştır?
26. 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır.27. Tanınmış bir kafir olan Safyan oğlu Musafi'nin eşiydi. Kocası, Müreysi, savaşında öldürüldü, kendisi ise esir
edildi. Savaş esiri demek cariye ya da köle demekti. Peygamberimiz (s.a.v.) esir kadınlarla hür kadınların eşit
olduğunu bir kez daha göstermek için kendisiyle evlendi. Bu evliliğin sonucu olarak bütün esirler serbest
bırakıldı. Müminlerin bu annesi kimdir?
27. Haris Kızı Cüveyriye (r.anha).28. İslam dini bu eşitliği daha önce hangi evlenme olayı ile açıklanmıştı?
28. Peygamberimizin Cahş kızı Zeyneb (r.anha)'i Zeyd (r.a.) ile evlendirişiyle.29. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kaç halası vardı?
29. Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye.30. Annesi, Bedir savaşında Vahşi'ye Hz. Hamza (r.a.)'yı öldürten Hind'tir. Kocası Ubeydullah ile beraber
müslüman olmuş, Habeşiştan'a hicret etmiştir. Kocasının, dininden dönmesi üzerine kendisinden ayrılmış,
Medine'ye dönüşünden sonra da, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile 55 yaşında evlenmiştir. Kendisi ziyarete gelen
Babası Ebu Süfyan'ın Peygamber'in döşeğinde uzanıp dinlenmesine, "Hayır sen oraya layık değilsin, sen
müşriksin, müşrikler pistirler" diyerek izin vermeyen bu hanımı, müminlerin bu annesini tanıyor musunuz?
30. Ümmü Habibe (r.anha).


31. Ümmü Habibe ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in nikahı nerede ve kimin tarafından kıyılmıştır?
31. Habeşiştan'da kral NECAŞİ tarafından.32. Kabilesi Yahudi idi. Hayber savaşında kocası Kinâne öldürülmüş, kendisi esir alınmıştı. Peygamberimiz onu azat
etti ve kendisine; "istersen özgür bir kadın olarak kavmine dönebilir, istersen müslüman olarak bana eş olabilirsin"
demiş, o da müslümanlığı ve Peygamber'e eş olmayı seçmiştir. Eskiden Yahudi olması nedeniyle bir ara,
Peygamberimizin diğer eşleri tarafından küçümsendiği duygusuna kapıldı, çok üzüldü, çok ağladı.
Durumu Rasülullah (s.a.v.)'a üzüntüyle bildirdi. Peygamberimiz ise onun bu hüznünü şu sözlerle dindirdi:
Sen o kadınlara; "Benden daha hayırlı ve üstün olduğunuzu nasıl söylüyorsunuz? Benim eşim Muhammed (s.a.v.),
atam Hârun (a.s.), amcam da Musa (a.s.)'dır, deseydin ya!", Kimdir bu müminlerin annesi?
32. Safiyye (r.anha).33. Hz. Peygamber (s.a.v.) ile son evlenen hanımdır. İslam tarihinde savaşanlara yardım etmek amacıyla kadınlardan bir
bölük kurarak kurarak bu bölüğün başına geçen ilk kadındır. Tebük savaşında yaralandı. Kütübü Sitte'de
kendisinden rivayet edilen 46 hadis vardır. Kimdir bu annemiz?
33. Hâris kızı Meymune (r.anha)34. Hz. Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Ümmü Kulsum daha önce kimlerle evliydiler?
34. Rukiyye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb'in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler.
İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler.35. Peygamberimiz (s.a.v.)'in son ve dördüncü kızıdır. Hz. Peygamber'e peygamberlik gelmeden beş sene önce dünyaya
gelmiştir. Her haliyle, oturuşu, kalkışı, sözü ve tavrıyla o kadar Hz. Rasülullah (s.a.v.)'a benziyordu ki ona "Ümmü
Ebiha" yani "Babasının annesi" denmiştir.
"Eşrefünnisa" yani "kadınların hanımefendisi"; "Zehra" yani "saf ve parlak yüzlü"; "Betül" yani "İffetli" ifadeleriyle de
anılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)'in vefatından sonra ailesinden ona ilk kavuşandı. Biliyor musunuz kimdir?
35. Peygamberimiz (s.a.v.)'in sevgili kızı Hz. Fatıma (r.anha)'dan başkası değildi.36. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)'in oğlu İbrahim kaç yaşında vefat etmiştir?
36. Onsekiz aylıkken.37. Rasülullah (s.a.)'ın Medine'ye gidişinden sonra, Mekke'de ana babasının himayesinden çıkıp, müslüman olarak
Medine'ye ilk hicret eden kadındır. Ummu Seleme (r.anha) onu sevinçle karşılamış ve: "Allah'a hicret ettin ha?
Rasülullah (s.a.v.) tarafına göctün ha? diye, sevinçle bağırmıştı. Kimdi bu sahabi hanım?
37. Ümmü Kulsum (r.anha).38. Hz. Ali (r.a.)'nin annesidir. Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (s.a.v.) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır.
Kimdir?
38. Esed kızı Fatıma (r.anha).39. Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah'ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine
işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım kimdir?
39. Ümmü Şerik El-Esediyye (r.anha).40. İkinci Akabe Biatı'nda Medine'yi temsil eden 73 erkek müslüman yanında bulunan iki kadından biriydi. Uhud harbi,
Hudeybiye antlaşması, Hayber, Huneyn ve Yemane savaşlarına katılmış, Uhud savaşında müslümanların bozguna
uğradıkları sırada vücudu kanlar içinde, elinde kılıcı, kocası ve iki oğluyla Peygamber (s.a.v.)'e kalkan olmuştur.
Müseylemetü'l-Kezzab'a karşı verilen Yemane savaşında ise oniki yerinden yaralanmış ve bir kolunu kaybetmiş ve
oğlu Habib'i şehit vermiştir. Bu sahabi hanım kimdir?
40. Künyesi Ümmü Umare, asıl adı Nesibe Bt. Ka'b. (R.anha).41. Bu biate katılan ikinci sahabi hanım kimdir?
41. Esma Bt. Amr (r.anha).42. Birinci Akabe Biatı'na katılan kadın sahabinin adı?
42. Ubeyd b. Sa'lebe'nin kızı Afra.43. Enes b. Malik'in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (r.anha)'nın diğer adı nedir?
43. Ümmü Süleym (r.anha).44. Henüz müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde Ümmü Süleym ne demiştir?
44. "Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin. Ancak kafirsin. Ben ise müslüman bir kadınım. Bu nedenle seninle
evlenem!"45. Ebu Talha'nın "Mehrin nedir?" sorusunu Ümmü Süleym nasıl cevaplandırmıştır?
45. "Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM'dır."46. Bu sahabi hanım hakkında Peygamberimiz ne buyurmuştur?
46. "Gördüm ki, cennete girmişim; önümde bir ayak sesi, bir de baktım ki RUMEYSA!"47. Rasülullah (s.a.v.)'ın halasıdır. Kardeşi Hz. Hamza; oğlu, Zubeyr b. el-Avvam'dır. Uhud savaşında müslümanlara
su taşıyan, Hz. Peygamber (s.a.v.)'i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılıp Resulullah (s.a.v.)'ı
savunan, kardeşi Hamza'nın parçalanmış vücudu başında, "Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah yolunda oldu"
diyen sahabi hanım kimdir?
47. Abdülmuttalib kızı Safiyye (r.anha).48. Çocukluğunda Hz. Peygamber (s.a.v.)'in dadılığını yaptı. Usame (r.a.)'nin annesidir. Yürüyerek hicret etti.
Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ömer (r.a.) kendisini ziyarete geldiklerinde ağlamaya başlar ve "Artık bize
gökten haber gelmeyecek!" derdi. Kimdi, tanıyor musunuz?
48. Ümmü Eymen (r.anha).49. Peygamberimiz (s.a.v.)'in en büyük kızı kimdi?
49. Zeyneb (r.anha).50. Peygamberimiz (s.a.v.)'in kızı Zeyneb kiminle evliydi?
50. Teyzesi Hale'nin oğlu Ebu'l As B. Rebi ile.51. Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde, Zeyneb neden Mekke'de bekliyordu?
51. Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü.52. Ebu'l-As, hangi olay üzerine Zeyneb'i Medine'ye gönderdi?
52. Ebu'l-As, Bedir harbinde müslümanların eline esir düşmüş ve Hz. Peygamber tarafından fidye alınmaksızın
Zeyneb'i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı.53. Ebu'l-As, ne zaman müslüman oldu?
53. Hicretin 7. yılında. Bunun üzerine Hz. Peygamber Zeyneb'i ona geri vermişti.54. Nifas (lohusalık) nedir?
54. Çocuk doğduğunda, rahimden gelen kandır.55. Lohusalığın müddeti en çok kaç gündür?
55. 40 gündür.56. Lohusalıkta kılınamayan namazların sonradan iadesi gerekir mi?
56. Gerekmez.57. İstihaza (Özür kanı) nedir?
57. İstihaze, ay hali ve lohusalık zamanları dışında rahimden kan gelmesi halidir.58. İstihaze, kadını namazdan, oruçtan, ay hali ve lohusalıkta yapılamayan diğer şeylerden alıkoyar mı?
58. Hayır, alıkoymaz.59. Doğum yapan bir kadının 40 günden önce lohusalığı bitse ne yapar?
59. Yıkanır, namazını kılar, ramazansa oruç tutar.60. Hanımlarda aybaşı müddeti kaç gündür?
60. 3 günle 10 gün arasında değişir.


61. Kanama 10 günden fazla olursa hükmü nedir?
61. 10'uncu günden sonrası aybaşı sayılmaz.62. Hayızlı (ay halinde) bir hanım neler yapamaz?
62. Hayız halinde namaz kılamaz, oruç tutamaz, mescide giremez, Kur'an okuyamaz ve ona el süremez.
Kabe'yi tavaf edemez ve eşi ile cinsel ilişkide bulunamaz.63. Hayız olan kadın, tutamadığı oruç ve kılamadığı namazların sonradan kazasını yapar mı?
63. Orucunun kazasını yapar fakat namazının kazasını yapmaz.64. Lohusalıkta yapılamayan işler nelerdir?
64. Hayız halinde yapılamayan şeyler, lohusalıkta da yapılamaz.65. Gusül abdesti alırken kadının örülmüş saçlarını çözerek, saçının tümünü ıslatması gerekir mi?
65. Gerekmez. Saç diplerini ıslatması yeterlidir.66. Ojeli tırnaklarıyla yıkansa, kadının abdesti sahih olur mu ?
66. Su tırnakla temas etmeyeceği için sahih olmaz.67. Evli bir hanım hayız bitiminden sonra eşiyle cinsel birliktelik için ne yapması gerekir?
67. Yıkanması gerekir.68. Aybaşı görecek çağa gelen bir genç kız, ilk olarak kanamayı görünce ne yapar?
68. Namazını bırakır, oruçlu ise orucunu bozar ve aybaşı günlerindeki yasaklara uyar. Şayet bu kanama 3 günden
az olursa, bunun aybaşı hali olmadığı anlaşılır. Bu durumda, bırakılan namazlar ve tutulmayan oruçlar kaza edilir.69. Aybaşılı bir kadın, hangi ibadetleri yapabilir?
69. Dua edebilir, dua ayetlerini ezberden okuyabilir. Salavatı şerife getirebilir. Radyodan, TV'den ya da (cami dışında)
bir başkasından Kur'an dinleyebilir.70. Temiz olarak yatan bir kadın, uyandığı zaman aybaşı olduğunu anlarsa, ne zamandan itibaren aybaşılı sayılır?
70. Uyandığı andan itibaren aybaşılı sayılır. Bu nedenle, yatmadan önce geçirdiği namaz varsa kaza eder.71. Aybaşılı bir kadın, yatıp uyandığında, kanın kesildiğini anlamış bulunursa aybaşı hali ne zaman sonra ermiş sayılır?
71. Uyuduğu andan itibaren aybaşı hali sonra ermiş sayılır. Bu nedenle, bu süre içinde geçirdiği namaz varsa kaza eder.72. Müslüman bir hanım, müslüman olmayan bir erkekle evlenebilirmi?
72. Evlenemez.73. "İman edinceye kadar müşrike kadınlarla evlenmeyiniz" hangi ayetin mealidir.
73. Bakara Suresi'nin 221 ayeti'nin.74. Müslüman bir hanım koku sürünüp sokağa çıkabilir mi?
74. Çıkamaz.75. "Rasüle itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur" hangi ayetin açıklamasıdır?
75. Nisa süresinin 80. ayetinin.76. Eş seçmede tercih unsuru nedir?
76. Dindarlık.77. Adetli iken dini nikah kıyılabilir mi?
77. Kıyılır.78. Koğuculuk yapanlar (insanların arasını bozmak için laf taşıyanlar) nereye giremezler?
78. Cennet'e.79. Çocuğu zararlı örneklerden korumak neden önemlidir?
79. Çocuk taklitçidir ve örnek onun için her şeydir. Çocuk, iyiliğe de, fenalığa da örneklerin etkisiyle atılır. Hareket haline
gelmiş bir eylem, çocuğun zihnine bir kıvılcım gibi sıçrar. Zararlı örnekler, çocuğun iyilii seçmesini engeller. Binbir
olumsuz etki, kalbine zalim darbelerle iner. Her an karşısına çıkan sefil, iğrenç sahneler, onun zayıf zihnine, hayatın en
doğal gereğiymiş gibi siner.
BİR ÇAĞRIŞIM, BİR HATIRLATMADIR ÖRNEK.
KONUŞAN, EMREDEN, HÜKMEDEN BİR SESTİR.
BU DUYULMAYAN SES: �BENİ İZLE, SEN DE
BENİM GİBİ YAP !� DER... 'Kötü örnekler bir kez yolu açarsa, tedbir çaresiz kalır'.80. Küçük şeylere neden önem vermek gerekir?
80. Çünkü küçük şeyler küçük kalmaz büyür, kaybımız ve kazancımız hep küçük şeyler yüzünden olur. Bir tek kırıcı sözle
insan kedere sürüklenir; hep küçük nedenlerle yara alır içtenlik. Hassastır insan kalbi; dikkatli olunmazsa, bir gül bile
incitir. Son anda dengeyi bozan, öfkeyi doğuran, olayı başlatan hep küçük şeylerdir.81. Çocuk çeşitli konularda yalan söylediği veya kuşa ya da kediye taş attığı zaman anne ne yapmalıdır?
81. HAYIR! deyip, çocuğa yaptığı yanlışı anlatmalıdır anne.82. Bir kişi bir gün Peygamberimize gelip, "Hangi sadakanın derecesi daha yüksektir? diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.)
ona ne cevap verdi?
82. "Darlıkta az şeyden yapılan yardım" buyurdu.83. Günümüzde anne babanın çocuklarına karşı en büyük görevi nedir?
83. Çocuğu zararlı örneklerin, özellikle olumsuz televizyon programlarının, ayıp tanımayan etkisinden korumak; çocuklara
bizzat örnek olmak ; islam büyüklerinin hayatlarından kesitler göstererek, onları iyiye, erdeme yönlendirmek; arkadaş
seçiminde ona yardımcı olmak; Allah�ın varlığını ve yüceliğini, ihsanını anlatmak, Peygamber�i sevdirmek; �Helal� ve
haram� kavramlarıını vermek; �sorumluluk� bilincini işletmek; Onları �Allah�a hizmete coşkusuyla bezemek.84. Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir?
84. 0-6 yaş dönemi.85. Gerçek yetim kimdir?
85. Gerçek yetim, ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur.86. Çocuğun doğumunun 7. Gününde ne yapılır?
86. Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur, Akika�sı (şükür kurbanı) kesilir ve saçı traş edilir.87. Tahnik nedir?
87. Çocuk doğduktan bir süre sonra ağzına tatlı bir şey dokundurmaktır.88. Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı kimindir?
88. Babanındır.89. Çocukların kaç yaşında namaza alıştırılmaları ve yataklarının birbirinden ayrılmaları gerekir?
89. 7 yaşında namaza alıştırılmaları, 10 yaşına girdiklerinde de yataklarının ayrılması gerekir.90. Peygamberimizin (s.a.v.)�in kızı Hz. Fatıma�nın çehizi nelerdi?
90. Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan
dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas,
bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi.
91. Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler?
91. Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.92. Hz. Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman ne
karşılık almıştı ?
92. �Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem.�93. İsmi Hind olan kadın kimdir?
93. Ebu Süfyan'ın karısıdır. Uhud, savaşında Vahşi'ye Hz. Hamza'yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür.94. Mekke fethedildiğinde kendisi dahil kimseden intikam alınmadığını gören Hind ne demiştir?
94. "Bu kadar da mı aldanmışız, gerçeği görememişiz" demiştir.95. Ebu Leheb ve karısı hakkında hangi süre nazil olmuştur?
95. Leheb süresi.96. Kızı annesine "Hayır anne, süte su katamayız, Ömer görmese de Allah görür" diyordu. Bu sözleri duyan Hz. Ömer
(r.a.) bu kızı oğlu Asım'a eş olarak almış, bu evlilikten bir kız dünyaya gelmişti. Bu kız da sonradan evlenecek ve
adaletiyle ün salacak bir kişiyi doğuracaktır. Kimdir bu ünlü kişi?
96. Emevi Halifesi Ömer B. Abdülaziz (r.a.).97. Ammar b. Yasir'in annesidir ve İslam'ın ilk kadın şehididir. Kimdir biliyor musunuz?
97. Sümeyye (r.anha).98. Hz. Ali (r.a.)'in kızkardeşini tanıyor musunuz?
98. Fatıma )r.anha).99. Hz. Ebubekir (r.a.)'in hanımının adı nedir?
99. Ümmü Rumman (r.anha).100. Kadın veya koca, öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi?
100. İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer. Yani geçersiz olur. Bunun için de kocası kadını
yıkayamaz, kefenleyemez, kabre koyamaz, kısaca kadın için yabancı bir kimse gibi olur.

Ancak erkek ölürse kadının nikahı 130 gün devam eder. Bu süreye iddet denir. Bu yüzden de kadın kocasının
ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp temizleninceye kadar) başkası ile nikahlanamaz. Kadının iddeti
(bekleme süresi) boşanmış ise 100 gün, kocanın ölümü halinde 130 gündür. Yani koca öldüğünde, nikah devam
ettiğinden halen kadının kocasıdır. Bu yüzden de kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir, defnedebilir.101. Cünüp kimse ile, ay hali olan kimsenin ölüyü yıkamaları caiz midir?
101. Evet, caizdir.102. Kadınlar cenazenin arkasından yürüyebilirlermi?
102. Caiz değildir.103. Ölen birisi için siyah elbise giymek ve kocası için üç günden fazla yas tutmak kadın için caiz midir?
103. Caiz değildir.104. Taziye yapıldığında hangi sözlerle teselli verilir?
104. Allah sabır veecir versin, hüküm Allah�ındır. Allah cennete kavuştursun, gibi sözlerle.105. Kadın, yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ?
105. Gidemez.106. Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler?
106. Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler.107. Telbiye ne demektir?
107. Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyle l* şerike leke lebbeyk.
İnnelhamde venni�mete leke velmülk. La şerike lek. Türkçe meali: Allah�ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım.
şerikin yoktur. Davetine içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir.
Asla şerikin yoktur.�108. İhrama girdikten sonra söylenecek "telbiye" cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler?
108. Hayır. Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle.109. Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına kullanabilir mi?
109. Kullanamaz.110. Zekat kimlere verilir?
110. Müslüman fakirler, dilenmeye muhtaç olan yoksullar, borçlu fakirler, yolda kalan garipler, cihada katılmak isteyen
yoksul mücahitler.111. Zekat kimlere verilmez?
111. Ana, baba, dede ve ninelere; oğul, kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine; zekat vermekle yükümlü
olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami, mescid, çeşme ve benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat
verilmez.112. Zekatı kimlere vermek daha iyidir?
112. Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere, sonra bunların çocuklarına, sonra amcalara, halalara, sonra
bunların çocuklarına, sonra dayılara, teyzelere ve bunların çocuklarına, sonra da fakir komşulara vermek efdaldir.113. En az ne kadar altına ya da altından yapılan süs eşyalarına zekat düşer?
113. 80,18 gr. altına..114. En az ne kadar gümüşe zekat düşer?
114. 561,3 gr. gümüşe.115. Elmas, inci, yakut, mercan gibi değerli taşlar için zekat vermek gerekir mi?
115. Miktarı ne kadar olursa olsun zekat gerekmez.116. Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır?
116. Yüzde iki buçuk, yani kırkta bir.117. Paranın zekatı nasıl hesaplanır?
117. Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya da 561,3 gr. gümüş
değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir.118. İnfak nedir?
118. Allah'ın ihsan ettiği maldan O'nun rızası için ve O'nun razı olacağı yerlere harcamada bulunmaktır.119. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir?
119. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları,
kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumaları, hayat sınavında yardımlaşmaları.120. Kadın kocasının malı ile hayır yapabilir mi?
120. Kocasının izni ile evet.121. Kadın hangi oruçlarını kocasının izni olmadan tutamaz?
121. Nafile oruçlarını. Ancak, kocası başka yerde ise ya da hastaysa ondan izin almadan da oruç tutabilir.122. Hamile hanımın, cenine; ya da emzikle kadının, emzirdiği çocuğa zarar gelir endişesiyle oruç tutmaması caiz midir?
122. Caizdir.123. Çocuk yaşta anne ve babanın kaybetmiş ve korumasız kalmıştır. Zalim biri tarafından yakalanmış, önce hizmetçi
olarak çalıştırılmış, sonra köle olarak satılmıştır. Bu yıllarda isteği dışında çalgı ve eğlence hayatı gibi günahlara da
bulaştırılmıştır. Sonradan geçirdiği hallerde büyük manevi dercelere ulaşmış ve azat edilmiştir. Bundan sonra şehrin
yakınında bir dağa çekilmiş ve bir külübede hayatını sürdürmüştür. Süfyan-ı Sevri, Malik b. Dinar gibi devrin büyük
zatları ondan öğüt almışlardır. Tasvvufta çığır açan bu veli kadın kimdir?
123. Rabiatü'l-Adeviyye (r.anha).124. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in buyurduğuna göre işledediği günahlara tevbe ederek bir daha işlememeye söz veren
kimsenin Allah katındaki durumu nedir?
124. Hiç günah işlememiş gibi olur.125. Sabah kalkınca okunacak dua?
125. Elhamdülillahi'llezi Ahyâna Ba'de mâ Emâtenâ ve İleyhi'l-Ba'sü ve'n-Nüşür.
(Hamd olsun bizi öldükten sonra dirilten Allah'a! Öldükten sonra diriltmek O'na aittir).126. Evden nasıl çıkılır, hangi dua yapılır?
126. Eş ve çocuklarla, hayırlar dileğiyle vedalaşıp helalleşilir ve "Bismillahi Tevekkeltu alellahi, velâ Havle velâ Kuvvete
illâ Billah" duası okunur. (Allah'ın adıyla, Allah'a güvendim. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır).127. Gece yatağa girerken okunacak dua?
127. Bismike'llahümme Ahyâ ve Emütu. (Allah'ım! Senin adını anacak yaşar ve ölürüm).128. Camiye girildiğinde okunacak dua?
128. Bismillahi vesselâtü vesselâmü alâ Rasülillahi Allahümme İftah li Ebvâbe Rahmetik.
(Allah'ın adıyla, salât ve selam Rasülullah'ın üzerine olsun. Allah'ım bana rahmet kapılarını aç!).129. Kadın, kimlerin yanında başını açabilir ?
129. Kocası, kendisinin ve kocasının babası, oğulları, kendi kardeşleri, kendi kardeşlerinin oğulları,
kardeşlerinin oğulları ve küçük çocukların yanında.130. Yanında başını açamıyacağı kimselerin dışındaki erkeklerle tokalaşması, bir müslüman hanım için caiz midir?
130. Caiz değildir.131. Kadının örtünmesi Kur�an�da hangi ayetler emrediyor?
131. Ahzab suresi 33. ve 59. ayetler, Nur suresi 31. ayet.132. Şöhret ve dikkat çekmek için süslenmenin dinimizce hükmü nedir?
132. Haramdır.133. Kadın kimin için süslenmelidir?
133. Kocası için.134. Hicretin 2. yılında Yahudi bir kuyumcunun, dükkanına alış-veriş için gelen müslüman bir kadının örtüsünü zorla
açması üzerine başlayan olayların sonucunda Hz. peygamber'in yahudilere karşı açmış olduğu savaşın adı nedir?
134. Beni Kaynuka Savaşı.135. Kadının islami örtünüşü nasıldır?
135. El, yüz ve topuklardan aşağısı hariç, tüm bedenin, hatlarının belli etmeyecek şekilde örtülmesidir.136. Hz. Abbas'ın hanımı ve Hz. Peygamber'in hanımlarından Meymune annemizin kızkardeşidir. İslam'ın yayılmasında
büyük hizmetler verdi. Bu güzide hanım, biri meşhur bilgin İbni Abbas (r.a.) olmak üzere hayatlarını İslam'a adayan
7 çocuğun da annesidir. Kimdir?
136. Ümmü'l-Fadl (r.anha).137. Hz. Ebubekir zengin olduğu halde, kızı Esma'yı yoksul fakat müslüman bir gençle evlendirmişti. Kimdi bu genç?
137. Zübeyr İbnu'l-Avvam.138. Zubeyr İbnu'l-Avvam için Rasülullah (s.a.v.) nu buyurmuştur?
138. "Her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyr'dir.139. Esma'ya neden "iki kemerli" lakabı verilmiştir?
139. Hz. Peygamberle, Hz. Ebubekir'e hicret için hazırladığı yiyecek ve su tulumunu bağlayacak bir şey bulamadığında
kemerini ikiye bölerek ip yapmıştı.140. Esma, oğlu Abdullah b. Zubeyr'i nerede doğurmuştur?
140. Hicrette, Kuba'ya varıldığında. Muhacirlerin Medine'de doğan ilk çocuğu idi.141. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir?
141. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları,
kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumalı, hayat sınavında yardımlaşmalar?.142. Kocasına karşı hangi tavırları, ailenin mutluluğunu artırıcıdır?
142. Sabahları kocasını güler yüzle ve dualarla uğurlaması, akşamleyin de, güler yüzle ve �hoşgeldin�le karşılaması, paketi
varsa elinden alması, sevinç ve üzüntüsünü paylaşması, yorgunsa dinlenmesini sağlaması, giyimine özen göstermesi.143. Erkekler ev içinde hanımlarının en çok hangi davranışlarından incinirler?
143. Olumsuz ses tonuyla karşılık vermeleri, kolayca yerine getirilmeyecek bir şeyde ısrarlı olmaları.144. İçten gelmek ve Allah için olmak şartıyla insanların her fırsatta birbirlerine "Seni seviyorum" demesini 14 asır önce
kimin tavsiye ettiğini biliyor musunuz?
144. Hz. Peygamber (s.a.v.)145. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bildirdiğine göre kadınların, kocalarının haklarına saygılı olmaları ve meşru isteklerini yerine
getirmeleri hangi ibadetin karşılığıdır?
145. Cihad ibadetinin.146. Bir kadının yabancı olsun tanıdık olsun bir erkeğe selam vermesi doğru mudur?
146. Doğru değildir. Bir kadın ancak mahremlerine selam verebilir.147. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilirmi?
147. Hayır.148. Abdestsiz olarak Kur�an-ı Kerim�i bir örtü ile tutmak caiz midir?
148. Caizdir.149. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilir mi?
149. Hayır.150. Hayızlı kadın tilavet secdesi yapabilir mi?
150. Hayır yapamaz.


151. Çocuğun ağlaması, susması ve vaktin gecikmesi halinde, kadın kucağında çocuğuyla namaz kılabilir mi?
151. Kılabilir.152. Cünüp olarak yapılması haram olan şeyler nelerdir?
152. Namaz kılmak, Tavaf yapmak, Kur'an'a dokunmak ya da taşımak, Kur'an okumak, mescide girmek.153. Nişanlıların, yanlarında bir yakını olmadan, başbaşa kalmaları caiz midir?
153. Caiz değildir.154. Düğün gecesi def çalınabilir mi?
154. Caizdir.155. Gelinle damat odalarına girdiklerinde ilk yapacakları şey nedir?
155. İki rekat şükür namazı kılmak ve dua etmektir.156. Birlikte olmadan önce hangi dua okunur?
156. Önce Besmele çekilir ve "Allahümme Cenniba'ş-Şeytâne mâ Razaktena" duası okunur.
(Allah'ım! Şeytanı bizden ve bize lutfedeceğin çocuktan uzaklaştır).157. Rızası alınmadan bir genç kız evlendirilebilir mi?
157. İslam buna izin vermez.158. "Ahirette en çok huzur içinde olan, dünyada en çok düşünendir" sözünü kim söylemiştir?
158. Hz. Peygamber (s.a.v.)159. Elinde kazma, kendisi için mezar kazmaya giden kimseye Hz. Ebubekir (r.a.) ne söylemiştir?
159. "Kabri kendine hazırlama, kendini kabre hazırla!"160. "Firdevs cennetinde Peygamber ve sıddıklarla bir arada bulunmayı istiyorsun ama, buna karşılık, hangi ameli işledin?
Hangi şehevi arzusu kırdın?
Hangi hiddetini yendin?
Sana gelmeyen hangi akrabana gittin?
Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın?
Allah için nelerden uzaklaştın ve nelere yaklaştın?" sözünü kim söylemiştir?
160. Fudayl B. İyad (r.a.).161. Kadının değerini ifade eden üç Hadis-i Şerif söyleyiniz?
161. �Kadınlar size Allah�ın emanetidir.�,
�Cennet annelerin ayakları altındadır�,
"Dünya nimetlerinin en hayırlısı dindar kadındır."162. �Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..� hangi ayetin mealidir?
162. Ahzap suresi, 6 ayetin.163. Peygamber'i sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i Şerif söyleyiniz.
163. "Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli ve sevgili olmadıkça iman
etmiş sayılmaz."164. Hangi Hadis-i Şerif, Cennet'e dilediği kapıdan girecek kadınları bildiriyor?
164. "Kadın, beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat ederse cennet kapılarının
dilediğinden girsin."165. "Her yeni eskiyecek ve her şey son bulacaktır. Ben de öleceğim, fakat gam yemem, temiz bir çocuk doğurdum,
dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum." Bu sözleri kim, ne zaman söylemiştir?
165. Rasülullah'ın annesi Hz. Amine, vefatından önce söylemiştir.166. Hz. Peygamber anıldığında ne yapılır?
166. Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle "Allahümme salli alâ Muhammed" denilir.167. Salavat getirerek neyi ifade etmiş oluruz?
167. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e olan sevgi ve bağlılığımızı.168. Sahabiler Peygamberimize sevgilerini nasıl dile getirirlerdi?
168. Her fırsatta O'na "Anam-babam sana feda olsun, ya Rasulüllah" diyerek.169. Ebu Süfyan bu sevgi için ne demiştir?
169. Hiç kimsenin böyle bir sevgiyle sevildiğini görmedim.---------


alintidir....

güneş
03-03-07, 23:45
saol kanka ck kapsamli bir bilgi paylasimi olmus genel bilgimizi iyice pekistirmis olduk saol

highranger
03-03-07, 23:57
saol kanka bilgi yarışması tadında hem eğlencelik hem öğrenmelik bi konu olmuş

ocuuu
06-03-07, 19:48
S.1-Cenaze Namazı kaç rekattır?
C.1-Cenaze Namazı ayakta kılınır, 4 Tekbirlidir.


S.2-İslamın şartları kaçtır?
C.2-Beştir, bunlar; Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç, Hac ve Zekattır.


S.3-Abdesttin Farzları nelerdir ?
C.3-Dörttür, bunlar; Ellerini ve kollarını dirseklere kadar yıkamak, Yüzünu yıkamak,
Başın dörtte birini meshetmek, Ayaklarını topukları ile beraber yıkamak.


S.4-Guslün Farzları nelerdir ?
C.4-Üçtür, Mazmaza [Ağıza su alıp çalkalamak] İstinşak [Buruna su çekip sümkürmek]
Tüm bedeni yıkamak.


S.5-Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlenen kimdir ?
C.5-Hz. Osman [r.a.]'dir.


S.6-Rasulullah'ı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?
C.6-Suraka�dır.


S.7-Mirac nedir ve Mirac sırasında Peygamberimizin bineği ne idi?
C.7-Mirac; Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce mescidi Aksaya sonrada semaya götürülmesidir, bineği ise Buraktır.


S.8-Ezanı ruyasında öğrenen sahabi kimdir ?
C.8-Abdullah bin Zeyd�dir.


S.9-Bedir savaşında müslümanların sayısı kaçtı ve kaç kişi şehit oldu?
C.9-Müslümanların sayısı 300 idi ve 14 kişi şehit oldu.


S.10-Bedir savaşında Müşriklerin sayısı kaçtı ve kaç Kafir öldürüldü?
C10-Müşriklerin sayısı1000 idi ve 70 Kafir öldürüldü.


S.11-Kaç mezhep vardır ve nelerdir ?
C.11-İtikatta Mezhep ve Amelde Mezhep olmak üzere 2 Mezhep vardır.


S12-İtikatta Mezhep İmamlari kimlerdir?
C.12-İmam ebu Mansur Muhammed Maturidi ve imam ebu�l Hasani�l Eşaridir.


S.13-Amelde Mezhep kaçtır ve nelerdir?
C.13-4�tür; Bunlar; Hanifi, Şafii, Maliki, Hanbeli Mezhepleridir.


S.14-Itikatta Mezhebin nedir?
C.14-Ehli sünnet velcemaat mezhepleridir .


S.15-Amelde mezhep imamların adları nelerdir?
C.15-İmami Azam ebu Hanife, imam Malik, imam Şafii, imam Ahmed bin
hanbel�dir.


S.16-İlk Cuma Namazı nerede kılındı?
C.16-Raruna vadisinde kılınmıştır.


S.17-Yolculuk halinde ve yolculuk hali dışında Meshin muddeti ne kadardır?
C.17-Yolculuk halinde 3 Gündür, yolculuk hali dışında 1 Gündür.


S.18-İmamı Azam Ebu Hanife�nin asıl ismi nedir?
C.18-Numan bin Sabittir.


S.19-Sahabi ve Tabiin kimlerdir ?
C.19-Sahabi Rasulullahı [s.a.v. görüp sohbetinde bulunan Muminlere denir.
Tabiin ise Sahabilerden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.


S.20-Rasulullah'ın [s.a.v.] zamanında ortaya çıkan yalancı Peygamber kimdir ?
C.20-Museylemetül Kezzap�tır.


S21-Edille* Şeriyye [şer* deliller ] kaçtır?
C.21-4�tür; Kitap, Sünnet, İcma ve Kiyas�tır.


S.22-Rasul kime denir?
C.22-Allah tarafından kendisine kitap verilen Peygamber demektir.


S.23-Peygamberlerin vasıfları nelerdir?
C.23-Sidk [doğruluk], Emanet [güvenirlik], Fetanet [zeka ve yüksek anlayış], İsmet [masumiyyet], Tebliğ.


S.24-Hangi Kitaplar hangi Peygamberlere indirilmiştir?
C.24-Tevrat; Musa[a.s.], Zebur; Davut [a.s.], İncil; İsa [a.s.],
Kuran�ı Kerim; Hz. Muhammed [s.a.v.] indirilmiştir.


S.25-Hz. Asiyye kimin hanımı idi ?
C.25-Kafir Firavunun hanımı idi.


S.26-Kendisi ilk Rasul olan ve oğullarından biri iman etmeyen Peygamber kimdir,
bu Peygamber kavmini kaç yıl hakka davet etmiştir?
C.26-Nuh [a.s.] �dır, Kavmini 950 sene hakka davet etmiştir.


S.27-Hangi Peygamberlerin Hanımları iman etmeyerek helak oldular ?
C.27-Lut [a.s.] ve Nuh [a.s.]'ın hanımları.


S.28-Doğduğunda konuşan ve körlerin gözünü açma mucizesi verilen kimdir ?
C.28-Hz. İsa [a.s.] �dır.


S.29-Topukları altından zemzem çıkan ve kendisini bıçak kesmeyen çocuk kimdir?
C.29-Hz. İsmail [a.s.]�dır.


S.30-Firavunun sarayında büyüyen Peygamber kimdir ve kiminle yolculuk yapmıştır ?
C.30-Hz. Musa [a.s.]�dır ve Hızır [a.s.] ile beraber yolculuk yapmıştır.


S.31-Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün iftar eden Peygamber kimdir ve bu Peygamber geçimini nasıl sağlardı ?
C.31-Hz. Davut [a.s.]�dır ve geçimini demircilikle sağlardı.


S.32-Nuh [a.s.]'*n kavmi nasıl helak oldu?
C.32-Tufan sonunda boğularak helak oldu.


S.33-Cennetten gelen taşın adı nedir ?
C.33-Haceru�l esved �dir.


S.34-Yer yüzündeki ilk Mescid hangisidir ve kim tarafından yapılmıştır?
C.34-Kabe�dir ve Hz. İbrahim [a.s.] ve oğlu İsmail ile birlikte Allah'ın emri ile yapmışlardır.


S.35-Yer yüzünde yapılan ikinci Mescid hangisidir, kim yapmıştır ve nerededir?
C.35-Mescidi Aksad'ır,Yakup [a.s.] yapmıştır ve kudüste bulunmaktadır.


S.36-Hangi tepeler arasında Sa'y yapılır ve bu tepeler arasında su bulmak için koşan kadın kimdir ?
C.36-Safa ile Merve arasında Sa�y yapılır ve koşan kadın Hz. Hacer �dir.


S.37-Ulu�l �Azmdenilen Peygamberler hangileridir?
C.37-Hz. Nuh [a.s.], Hz. İbrahim [a.s.], Hz. Musa [a.s.], Hz. İsa [a.s.],
Hz. Muhammed [a.s.]�dır.


S.38-Ashabi Kehf kaç yıl uyudu?
C.38- 309 Sene uyudular.


S.39-Abbasi Devleti ne zaman kuruldu veyıkıldı, bu devleti kimler yıktı ?
C.39-Hicri 132 Yılında kuruldu, Hicri 656 yılında yıkıldı. Bu Devleti Moğollar yıktı.


S.40-İspanya�da kurulan Müslüman Devletin ismi ne idi?
C.40-Endülüs Emevi Devleti.


S.41-Tarihte ilk Müslüman Türk Devleti hangisidir, nerede ve ne zaman kurulmuştur ?
C.41-Karahanlılar Devleti M.840 yılında Türkistan�da kurulmuştur.


S.42-Rasululah [s.a.] şairi ve müezzini kimdir ?
C.42-Şairi; Hassan bin Sabit, müezzini; Hz. Bilâl�dir.


S.43-Hz. Ebubekir [r.a.] kaç yıl Halifelik yaptı ?
C.43-2 sene 3 ay 8 gün.


S.44-Savaşa katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabi kimlerdir?
C.44-Kaab bin Malik, Murare bin Rebi, Hilal bin Umeyye.


S.45-Medinede ilk inşa edilen mescid hangisidir?
C.45-Kuba Mescidi.


S.46-Kur'án-ı Kerim kaç senede Nazil oldu ,Kuránı Kerimde kaç cüz ve sure vardır?
C.46-23 Senede Nazil oldu, Kur'án-ı Kerimde 30 Cüz ve 114 Sure vardır.


S.47-Kur'án-daen fazla geçen kelime hangisidir, bu kelime hangi sure�nin her Ayet*nde geçiyor ve bu kelime Kur'án-ı Kerimde kaç defa zikredilir?
C.47-ALLAH Kelimesidir, Mucadele suresinin her Ayetinde geçiyor ve 2697 defa zikredilir.


S.48-Kur'án-i Kerimde kaç yerde tilavet secdesi vardır?
C.48-14 yerde vardır.


S.49-Mekkede Kur'án-ı Kerim'i ilk kez açıkça okuyan kimdir ?
C.49-Abdullah bin Mesud [ra.]�dir.


S.50-Hangi Ayetlere Mekki, hangi Ayetlere Medeni denir ve Hüküm AyetleriMekki midir yoksa Medenimidir ?
C.50-Hicretten önce inen Ayetlere Mekki, Hicretten sonra inen Ayetlere Medeni denir. Hüküm Ayetleri Medinede Nazil olduğu için Medeni Ayetlerdir.


S.51-Kur'án-ı Kerim'e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı ve insanın yer yüzündeki konumu nedir ?
C.51-İnsanlar ve cinler yalnız Allah'a kulluk etmeleri için yaratıldı ve insan Yer yüzünde Allah'ın halifesidir.


S.52-Hangi Surenin başında Besmele yoktur ve hangi Surede 2 tane Besmele vardır?
C.52-Tevbe Suresinde yoktur ve Neml suresinde 2 tanedir.


S.53-Sened ve Metinneye denir?
C.53-Hadisi Rivayet eden kişiler zincirine Sened denir, Sened�den sonraki Peygamberimizin [s.a.] sözlerine ise Metin denir.


S.54-Ravi nedir?
C.54-Peygamberimizin [s.a.] sözlerini veya fiillerini Rivayet eden her kişiye Ravi denir.


S.55-Sahabilerden en çok Hadis Rivayet eden Kadın ve Erkek Sahabi kimdir?
C.55-Kadın Sahabi Hz. Aişe r.a. ve erkek Sahabi Ebu Hureyre ra.�dır.


S.56-Muttefekun Aleyh ne demektir ve iki büyük Hadis Kitabı hangileridir ?
C.56-Buhari ve Muslimin bir Hadis üzerindeki ittifakıdır, iki büyük hadis kitabı ise Sahihi Buhari ve Sahihi Muslimdir.


S.57-Mevzu Hadis ne demektir ?
C.57-Peygamber Efendimizin ağzından uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.


S.58-Hz. Muhammed s.a. kaç yaşında evlendi ve kaç yaşında Peygamber oldu ?
C.58-25 yaşında evlendi ve 40 yaşında Peygamber oldu.


S.59-Peygamberimiz [s.a.] é ilk Vahiy nerede geldi Peygamberimiz s.a. kaç sene gizli olarak islamı yaydı ve ilk defa açıkça Peygamberliğini nerede ilan etti ?
C.59-İlk Vahiy; Hira Dağında geldi, 3 sene gizli olarak İslamı yaydı ve Safa Tepesinde Peygamberliğini ilan etti.


S.60-Hz. Bilalé dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden kimdir ve bu kişiyi kim nerede öldürdü ?
C.60-Umeyye bin Halef �tir ve bu kişiyi Bilali Habeşi Bedir savaşında öldürdü.


S.61-Gördükleri işkenceler yüzünden Müslümanlar nerelere Hicret ettiler ?
C.61-Habeşistana ve Medineye hicret ettiler.


S.62-Medineye Hicret ne zaman gerçekleşti ve ilk hicret eden kimdir?
C.62- 622 tarihinde gerçekleşti ve ilk hicret eden Ebu seleme bin Abdul Esad r.a.�dır.


S.63-Peygamberimiz s.a. Medineye kiminle birlikte hicret ettisaklandıkları mağaranın ismi nedir, bu Mağaraya gizlice yemek taşıyan kimdi, kafirlerin durumu hakında kim bilgi taşıyordu?
C.63-Hz. Ebu bekir ile birlikte hicret etti, Mağaranın ismi Sevr Mağarasıdır, yemek taşıyan kişi o civarda koyun otlatan Amir bin Fuheyre�dir ve kafirlerin durumu hakkında
Hz. Ebu bekir r.a. oğlu Abdullah bilgi taşıyordu.


S.64-Rasulullah s.a. evi yapılmadan önce Medinede kime misafir oldu, kaç ay kaldı ?
C.64-Ebu Eyyub el Ensari r.a.�nin evine misafir oldu ve buradayedi aya yakın kaldı.


S.65-Peygamberimizin son savaşı hangisidir ve ne zaman olmuştur?
C.65-Tebuk savaşıdır ve Miladi 630 yılında olmuştur.


S.66-H.z. Peygamberimizin kaç çocuğu olmuştur,isimleri nelerdir?
C.66-Yedi çocuğu olmuştur, bunlar; Kasım, İbrahim, Rukiye, Zeynep, Ümmü gülsüm,
Fatıma ve Abdullah'tır.


S.67-Peygamberimizin s.a. süt Annesinin ve süt kardeşinin isimleri nedir?
C.67-Süt Annesinin ismi; Halime�dir, süt kardeşinin ismi; Şeyma�dır.


S.68-Cennetle kaç kişi müjdelendi, bu kimselere ne ad verilir ve bunlar kimdir?
C.68-10 kisi mujdelendi, bu kimselere Aşere* Mubeşşere denilir, bunlar; Hz.EbuBekir r.a., Hz. Ömer r.a., Hz. Osman r.a., Hz. Ali r.a., Zubeyr b.el Avam r.a., Abdurrahman b. Avf r.a., Sád b. ebi Vakkas r.a., Sa�d bin Zeyd r.a., Ebu ubeydebin Cerrah r.a., Talha bin ubeydullah r.a.�dır.


S.69-Akabe biatınedir, 1.ve 2. Akabe biatında kaç kişi vardır?
C.69-Peygamberimizle s.a. Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır,
1.inde 12 kisi, 2'sinde 75 kişi bulunuyordu.


S70-Gazve ve Seriyye nedir?
C.70-Gazve; Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara denir, Seriyye; Rasulullah s.a.'*n emri ile haraket eden, ancak bizzat kendisinin katılmadığı askeri birliğe denir.


S.71-Hendek savaşı ne zaman olmuştur ve bu savaşta Hz. Peygamberimiz s.a.'e hendek kazılmasını kim tavsiye etti?
C.71-Hicri 5. yılında olmuştur ve Selmani Farisi hendek kazılmasını tavsiye etmiştir.


S.72-EhliSuffe kimdir?
C.72-Hicretten sonra Rasulullahıns.a. evinin avlusunda kalıp ilim öğrenen yoksul Müslümanlardır.


S.73-Ravza-i Mutahhara neresidir ?
C.73-Peygamberimizin kabri ile Minberi arasındaki kısma denir.


S.74-Asrı Saadet ne demektir?
C.74-Rasulullahın a.s. yaşadığı çağa asrı saadet yani mutluluk çağı adı verilir .


S.75-Mihrab ve Minber neye denir ?
C.75-Mihrab; Camide İmamın namaz kıldırdığı yere denir, Minber; Camide Hutbe okunan yerin adıdır.


S.76-Yahudilerle yapılan en büyük savaş hangisidir ve ne zaman yapılmıştır ?
C.76-Hayber savaşıdır, Hicretin 7. yılında yapılmıstır.


S.77-Dünyada gelmiş geçmiş en hayırlı 4 kadın kimlerdir ?
C.77-Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice, Hz. Fatıma.


S.78-İslamda kutsal sayılan 3 Mescid hangileridir?
C.78-Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa.


S.79-Hulefa-i Raşidin kimlerdir ve bunlardan hangileri vahiy katipliği yapmıştır?
C.79-Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alive hepsi Vahiy katipliği yapmıştır.


S.80-Emevi Devleti ne zaman kuruldu ve yıkıldı, Müslümanların 5. Halife dedikleri Emevi Halifesi kimdir?
C.80-Hicri 41 Yılında kuruldu, Hicri132 yılında yıkıldı. Emevi Halifesi; Ömer bin Abdul Aziz�dir.


S.81-Fatiha suresinde sapanlar ve gazaba uğrayanlar olarak nitelenenler kimlerdir?
C.81-Sapanlar; Hiristiyanlardır ve gazaba uğrayanlar ise Yahudilerdir.


S.82-Hz. Lut a.s.'*n gönderildiği şehir hangisidir?
C.82-Sedum�dur.


S.83-Kaç kandil gecesi vardır ve nelerdir?
C.83-5 Tanedir; Kadir gecesi, Mevlid kandili, Regaib kandili, Mirac kandili, Beraat kandili.


S.84-Kadir gecesinde ne olmuştur?
C.84-Kur'an-ı kerimin Dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.


S.85-Mevlid kandili nedir?
C.85-Rasulullah s.a.'ın Doğum gecesidir.


S.86-Regaib kandili nedir ve nezamandır ?
C.86-Hz. Amine'nin Yüce Peygamberimize hamile olduğunun farkına vardığı gecedir,
Recep ayının ilk cuma gecesidir .


S.87-Mirac nedir ve Mirac gecesi ne zamandır ?
C.87-Peygamberimizin bir gece yatağından alınarak önce Mescidi Aksaya sonrada Semaya götürülmesidir ve bu gece Recep ayının27. gecesidir.


S.88-Beraat nedir ve bu gece ne zamandır ?
C.88-Kur'an-i Kerim'in Levhi Mahmuzdan Dünya Semasına indirildiği gecedir bu gece Şaban ayının 14'ünü15'*ne bağlayan gecedir.


S.89-Mükellef ne demektir?
C.89-Çocukluktan çıkıp erkeklik veya kadınlığa ermiş aklı başında her müslüman mükelleftir. Yani İslamın emir ve yasaklarına uymaklayükümlüdür.


S.90-Ef�ali Mükellefin kaçtır ve nelerdir ?
C.90- 8 dir, Farz, Vacip, Sünnet, Mustehap, Mubah, Haram, Mekruh, Mufsid.


S.91-Farz ne demektir ve kaç kısımdır?
C.91-Kesin deliller ile sabit olan ilahi emirlere Farz denir,
Farzı ayın ve Farzı kifaye olmak üzere iki kısma ayrılır .


S.92-Farzı ayın ve Farzı kifaye ne gibi şeylerdir ?
C.92-Farzı ayın; her akıl ve baliğ olan Müslümanın işlemesi Farz olan şeylerdir. Bunlar; 5 vakit Namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, Zenginlerin zekatlarını vermesi, kudreti olanların Hacca gitmesi gibi şeylerdir. Farzı kifaye; bazı Müslümanların işlemesi ile öteki Müslümanlardan düşen şeylerdir. Cenaze Namazı, selam vermek ve almak gibi.


S.93-Vacip ne demektir ?
C.93-Allahu Tealanın emir edip Alimlerin delilinde şüphe ettigi hususlardır. Hanefilerce; şüpheli delil ile sabit olan şey demektir. Bunlar; Vitir namazı kılmak, Ramazan Bayramında sadaka-i Fitir vermek, Kurban Bayramında Kurban kesmek ve Bayram namazlarını kılmaktır.


S.94-Sünnet nedir ?
C.94-Farz ve Vacip olmayarak Peygamber Aleyhisselamın ibadet sureti ile her daim işleyip pek az terkettikleri şeylerdir. Misvak kullanmak, Teravih namazını kılmak, cemaatle namaz kılmak, çocukları sünnet etmek gibi şeylerdir.


S.95-Sünnet kaç kısımdır ve nelerdir?
C.91-Sünnet iki kısımdır. 1. Sunneti Müekkede, 2. Sünneti gayri Müekkede'dir. Sünneti Müekkede; Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v.'in asla terk etmiyerek devam üzere işleyip ancak özür ile terk eylediği işlerdir.Sabah, Ögle, Aksam namazının sünnetleri ve Yatsı namazının son sünneti ve cuma namazının evvelki ve son sünnetleri gibi şeylerdir. Sünneti Gayri Muekkede; Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v. in bazı kere işleyip bazı kere terk ettiği işlerdir. İkindi namazının sünnetini kilmak, mubarek günlerde oruç tutmak gibi şeylerdir.


S.96-Müstehap neye derler?
C.96-Peygamber efendimiz s.a.v.'in ömründe bir kaç kere işlediği veyahut işleyene sevap var buyurdukları şeye denir, bunlar; nafile sadaka vermek, nafile namaz kılmak, mubarek günlerde oruç tutmak gibidir.


S.97-Mubah ne demektir?
C.97-İşlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah olmayan işe derler.
Bunlar; oturmak, kalkmak, yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.


S.98-Haram ne demektir ?
C.98-Subut ve delaleti kati olan ve mukellefin yapmaması hususunda kati delili ile sabit bulunan şer-i bir hükümdür. Haram olan şeyler; İnsan öldürmek, rakı, şarap içmek, hırsızlık yapmak, yalan yere şahitlik yapmak, namusa tecavüz etmek, Ana Babaya karşı gelmek, yer yüzünde fesat çıkarmak.


S.99-Mekruh nedir ?
C.99-İşlenmesi fena olan seylerdir ki, işlediği amelin sevabını giderir. Bunlar;Güneş doğarken ve zevalde iken ,batarken namaz kılmak, Camide sadaka vermek, At etini yemek, namazda gözünü yummak gibi şeylerdir. Güneş batarken nafile ve kaza namazı kılınmaz, ogünkü ikindi kılınır, kaza namazlarıda kılınır, fakat mekruhtur.


S.100-Kaç çeşit mekruh vardır ? Her birini tarif ediniz?
C.100-Mekruh iki çeşittir; a-Tahrimen mekruh; Harama daha yakın olan mekruha denir [Güneş batarken namaz kılmak gibi] b- Tenzihen mekruh; helale daha yakın olan mekruhtur. [sağ elle burnun temizlenmesi] gibi.


S.101-Rasulullah s.a'* diğer Peygamberlerden üstün kılan başlıca üç özelliği vardır, bunlar nelerdir?
C.101- 1.Son Peygamber oluşudur, 2. insanların olduğu gibi ,gözle görülmeyen cinlerede Peygamberoluşudur. 3.Şeriat'ının ve getirdiği ilkelerinDünyanın sonuna kadar devam edecek oluşudur.


S.102-Ehli Beyt kimlerdir ?
C.102-Peygamber efendimizin aile fertleri ve bunların soyundan gelenlerdir.


S.103-Cihat meydanında ilk şehit olan Müslüman kimdir ve Uhud�da ilk şehit olan Sahabi kimdir?
C.103-Hz. Mihca r.a. Bedir savaşındaki ilk şehittir, Uhud savaşındaki ilk şehit
Abdullah bin Amr r.a.�dır.


S.104-Annesi, Babası, dedesi, anne annesi, amcası ve teyzesi bakımından İnsanların en kısmetlisi olan iki kardeş kimdir?
C.104-Hz. Hasan ve Hz. Huseyindir. Babaları Hz. Ali r.a. Anneleri Hz. Fatıma r.a. Dedeleri Rasulullah s.a. Anne anneleri Hz. Hatice r.a.,Teyzeleri Hz. Peygamber s.a. kızı Zeynep r.a. .


S.105-İslamı tebliğ için Rasulullah s.a. hangi ülkelere elçi göndermiştir ?
C.105-Habeşistan, Mısır, Doğu Roma imparatorluğu, İran.


S.106-Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti ve ilk oku kim attı?
C.106-İlkkılıcı Ebu Zerr-el Gifari r.a., ilk oku Sa� d bin ebi Vakkas r.a.


S.107-Ensar ve Muhacirler kimlerdir ve ensardan ilk Şehit kimdir ?
C.107-İslam dinini destekleyip, Muhacirlere evlerinive yüreklerini açanMedineli MüslümanlaraEnsar denir. İnancları yüzünden zulme uğrayıp, Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlarada Muhacirler denir. Ensardan ilk Şehit Haris bin Suraka r.a.�dır.


S.108-Muellefe-i Kulub kimlerdir ?
C.108-Müslüman olmayıp, kalpleri İslama ısındırılmak istenen kimselerdir.


S.109-Rasulullah s.a.'ın buyurduğuna göre, kıyamet günü Allahın gölgelendireceği [himaya edip koruyacağı] yedi sınıf İnsan hangileridir ?
C.109-Adil yöneticiler, Allaha ibadet yolunda yetişen gençler, Camilere kalben bağlı kimseler, Allah için birbirini seven, onun yolunda birbirinden ayrılan kimseler, Makam sahibi güzel bir kadının harama davetini ben Allah�dan korkarım diyerek red edenler, sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek bir şekilde sadakayı gizli verenler, yanlızken Allahı anıp,
göz yaşı dökenler.


S.110-Kendilerine kitap verilmeyip sayfa gönderilen Peygamberler hangileridir,
bu Peygamberlere kaçar Sahife gönderilmiştir?
C.110-Hz. Adem a.s. 10 sahife, Hz. Şita.s. 50 sahife, Hz. İdris a.s. 30 sahife,
Hz. Ibrahim a.s. 10 sahife .


S.111-Fasık kime denir?
C.111-Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden kimseye denir. .


S.112-Keramet nedir ?
C.112-Allah Tealanın Peygamberler dışındaki veli kulları elinde gösterdiği olağan üstü hallerdir .


S.113-Halkı Müslüman olan kaç ülke vardır ve Müslümanların Dünyadaki nufusu ne kadardır?
C.113- 46 Ülke vardır. Müslümanların nüfusu yaklaşık1.5milyardır.


S.114-Babası, dedesi ve büyük dedesi Peygamber olan Peygamber kimdir ?
C.114-Hz. Yusuf a.s.'dır. Babası Hz. Yakub a.s., dedesi İshak a.s.,
büyük dedesi İbrahim a.s.'dır


S.115-Zekat nedir?
C.115-Dinen zengin sayılan müslümanın, seneden seneye malının kırkta birini müslüman yoksullara vermesidir.


S.116-Zekat ne zaman farz olmuştur ve kimlere verilmez?
C116-Hicretin ikinci yılında (oruçtan önce ) farz kılındı. Zekat; Ana, baba, dede ve ninelere, oğul, kız ve torunlara, karı veya kocadan her biri diğerine, zekat vermekle yükümlü olanlara, müslüman olmayan fakirlere, cami, mescid, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onarmak için zekat verilmez.


S.117-Kaç gram altına ve kaç gram gümüşe zekat düşer?
C.117-80,18 gram altına ve 561 gram gümüşe zekat düşer.


S.118-Dinimize göre misafir (yolcu) kime denir ve yolculukta farz namazları nasıl kılınır?
C.118-15 günden daha az oturmak niyeti ile90 km. lik veya daha uzak yolculuğa çıkan kimseye denir. Yolculukta farz namazları;dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.


S.119-Kaza namazı nedemektir, hangi vakitlerde kaza namazı kılınmaz?
C.119-Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka bir vakitte kılmaktır. Güneş doğarken, güneş tam tepemizde iken, güneş batarken kaza namazı kılınmaz.


S.120-Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
C.120-Düşük ve ölü doğan çocukların, bilerek anne veya babasını öldüren katillerin, yol kesicilerin, Allaha, Hz. Peygambere a.s., Kur�ana, kısacası İslama karşı çıkanların namazı kılınmaz.


S.121-Tevekkül ne demektır?
C.121-Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsine yapıştıktan sonra Allaha güvenip, ondan sonrasını Allaha bırakmaktır.


S.122-Karz-ı hasen nedir ?
C.122-Çıkar gözetmeksizin Allah rızası için ödünç para vermek.


S.123-Belli bir zaman içinde sünnetide kaza edilebilen namaz hangisidir?
C.123-Sabah namazı, o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilebilir.


S.124-Mekke ile Medinenin bulunduğu bölgeye ne ad verilir, Yesrib hangi şehrin diğer adıdır?
C.124-Bu bölgeye Hicaz adı verilir. Yesrib Medinenin diğer adıdır.


S.125-Teyemmüm nedir? Ve teyemmüm ne zaman bozulur?
C.125-Suyun bulunmadığı veya kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda, abdest veya gusül yerine vücudun belli yerlerini Hz. Peygamber s.a.v.'in öğrettiği şekilde temiz bir toprakla meshetmeye teyemmüm denir. Abdesti bozan hallerde, su bulununca veya su kullanma mahzuru ortadan kalkınca, teyemmüm bozulur.


S.126-Ölümünde Rahmanın arşı titreyen Sahabi kimdir? Ve Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi kimdir?
C.126-Ölümünde Rahmanın Arşı titreyen Sahabi Sad bin Muaz r.a.'dır.
Şehid olduktan sonra Meleklerin yıkadığı Sahabi Hanzala el Ensarir.a.'dır.


S.127-Rasülüllah s.a.v. ve Ashabı Mekkede kimin evinde gizlice toplanıyordu?
C.127-Erkam r.a.'ın evinde toplanıyorlardı.


S.128-Kur�an-ıı Kerim hangi Halife zamanında Mushaf halinde toplandı ve hangi Halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
C.128-Hz. Ebubekir r.a. zamanında Mushaf halinde toplandı, Hz. Osman r.a. zamanında çoğaltılıp dağıtıldı.


S129-İslami (hicri) birinci yıl miladi kaçıncı yıldır ve hicri yılbaşı nezaman başlar,
kaç gündür?
C.129-Hicri birinci yıl, Miladi 622. yıldır. Hicri yılbaşı Muharrem ayıyla başlar,
hicri 354 gündür.


S.130-Peygamber efendimiz s.a. hangi Sahabilerin arkasında Namaz kılmıştır?
C.130-Hz Ebubekir r.a., Hz. Abdurrahman ibn Avf r.a.�ın .


S.131-Sahabiler, karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman hangi süreyi okurlardı ve İmam Şafii bu süreden bahsederken ne demiştir?
C.131-Sahabiler Asr süresini okurlardı. İmam Şafii: Kur�andan sadece bu süre nazil olmuş olsaydı, insanlara Dünya ve Ahiret mutluluğu için yeterdi, demiştir.


S.132-Amel�i salih ne demektir?
C.132-Allah'ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak olan iş.


S.133-Cihad nedir?
C.133-Müslümanların, durumuna, imkanına ve yeteneğine göre, Allah yolunda (savaş dahil) canıyla, malıyla, bilgi ve kalemiyle göstermiş olduğu gayret.


S.134-Mekke�de ortasında Kabe�nin bulunduğu Camii Şerif�in adı nedir? Ve Medinede,içinde Rasülüllah�ın kabri saadeti�nin bulunduğu Camii Şerifin adı nedir?
C.134-Ortasında Kabe�nin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Haram�dır. Bu camiye Haremi Şerif te denir. İçinde Rasülüllah'ın kabri saadetinin bulunduğu camii şerifin adı Mescidi Nebi dir. Bu camiye Haremi Şerif veya Mescidi saadet de denir.


S.135-Kuba mescidinin Kur�an daki adı nedir, hangi sürede Kuba Mescidinden bahsedilir?
C.135-Mescidi takva, Takva mescididir. Tevbe süresinde bahsedilir.


S.136-Hz. Peygamberin s.a. ilk inşa ettiği Mescid hangisidir?
C.136-Kuba mescididir.


S.137-Meleklerin Allah'a en yakın olanları ve en büyükleri hangileridir?
C.137-Cebrail a.s., Azrail a.s., Mikail a.s., İsrafil a.s.'dır.


S.138-Kiramen katibin ve Münker ve Nekir bu Meleklerin görevi nelerdir?
C.138-Kiramen katibin: İnsanların sağında ve solunda bulunan sevapları ve günahları yazmakla vazifeli olanMeleklere denir. Münker ve Nekir ise kabirde İnsanlara soru soran Meleklerdir.


S.139-Münafık kime denir? Münafıklığın alametleri nelerdir?
C.139-Müslüman göründüğü halde küfrünü ve düşmanlığını gizleyen kimseye münafık denir. Alametleri ise: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz,
emanete hıyanet eder.


S.140-Peygamberimiz s.a.v. hangi Sahabiye, bir sır olarak Münafıkların kimliklerini bildirmiştir? Medinede münafıkların başı kimdi?
C.140-Hz. Huzeyfe r.a. ye bildirmiştir. Münafıkların başı: Abdullah b. Ubeyy b. Selül.


S.141-İslam ve şeriat ne demektir?
C.141-İslam, Allahın hükmüne ve iradesine teslimiyet demektir. Şeriat, hak din yoludur, İslam nizamıdır. İslam dininin bir birinden ayrılmaz, kopmaz kanunları ve prensiplerinin tümüdür.


S.142-Peygamberimiz a.s. Medineye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştı, kaç ay kaldı?
C.142-Ebu Eyyub el�ensarinin evinde yedi aya yakın kalmıştı .


S.143-Rasülüllaha s.a.v. Peygamberlik gelişinin onuncu yılı için hüzün yılı denmesinin sebebi nedir?
C.143-Çünkü bu yılda Peygamberimizin kendisini himaye eden amcası Ebu Talip vefat etmiş, üç gün sonrada Hz. Hatice r.a. Ahirete göç etmiştir, her ikisinin böyle arka arkaya vefat etmeleri Rasüli Ekremi çok kederlendirmiştir ve bu yüzden bu seneye hüzün yılı denmiştir.


S.144-Fıkıh ne demektir?
C.144-İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleri ile bildiren ilimdir.


S.145-Ashabı Kiram arasında fıkıhtaki kudret ve dirayetleri ile ün yapmış yedi sahabi kimlerdir?
C.145-Hz. Ömer r.a., Hz.Ali r.a., İbn Mesud r.a., Hz. Aişe r.a., Zeyd b. Sabit r.a., Abdullah ibn Abbas r.a., Abdullah ibn Ömer r.a.


S.146-Başlangıçta Rasulullah s.a.v. aleyhinde hicviyeler yazdı, fakat sonra pişman olup Medineye af olunmak ümidi ile gitti. Rasülullah s.a.v.'ın huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Hz. Peygamber s.a.v.'i öven meşhur �BÜRDE� Kasidesini okudu. Rasülullah s.a.v. çok memnun kaldı, sırtından hırkasını çıkararak ona giydirdi. Kimdir bu şair Sahabi?
C.146-Kab b. Züheyr r.a.'dır.


S.147-Rasülullah s.a.v.'ın Kab b. Züheyr r.a.'e hediye ettiği hırka bugün nerede
muhafaza edilmektedir ?
C.147-İstanbul TopkapıSarayı, Hırkai saadet dairesinde bulunmaktadır.


S.148-Hasta Annesinin yanından ayrılamayışı sebebi ile Hz. Peygamber s.a.v.'i göremedi isede Rasülullah s.a.v. gıyabında ona hırkai saadetlerini vasıyyet etti. Daha sonra
Hz. Ömer r.a. ve Hz Ali r.a. bu vasıyyeti yerine getirmiştir. Hayatını zuhd ve ibadetle geçiren bu mübarek zad kimdir?
C.148-Veysel Karani'dir.


S.149-Rasülullah s.a.v.'ın Veysel Karaniye hediye ettikleri hırka bu gün nerede muhafaza ediliyor ?
C.149-İstanbul'da Hırkai şerif camiinde .


S.150-Kabe'nin etrafında usülüne göre yedi defa dolaşmaya ne denir ?
C.150-Tavaf denir.


S.151-Metaf ve Mesa nereye denir?
C.151-Metaf: Tavaf edilen yere denir. Mesa: Safa ile Merve arasında Say edilen yere denir.


S.152-İstilam ne demektir?
C.152-Ellerin kulak hizasına her gelişte Haceri esvedi Bismillahi Allahu ekber diyerek selamlamaktır.


S.153-Tilavet secdesi ne zaman yapılır ve nasıl yapılır ?
C.153-Secde Ayeti okunduğu yada dinlendiği zaman yapılır. Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir, secdede üç defa sübhane rabbiyel ala dedikten sonra tekrar Allahu ekber denilerek ayağa kalkılır .


S.154-Bir Müslüman diğer bir Müslümanın vefatını duyduğu zaman nedemesi gerekir?
C.154-İnna lillah, ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allaha aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz ).


S.155-Müslümanınmüslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunları sayınız.
C.155-Selamına karşılık vermek, hasta ise ziyaretine gitmek, aksırınca dua etmek,
meşru olan davetine gitmek, vefatında cenazesinde bulunmak..


S.156-Aksıran müslümanın �Elhamdülillah� demesi gerekir. Yanında bulunan kimse buna ne karşılık verir ?
C.156-Yerhamükellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsin).


S.157-Hz. Adem ile Hz. Havva'nın Cennet'ten çıkarıldıktan sonra yer yüzünde buluştukları yer neresidir?
C.157-Arafatta Rahmet dağı.


S.158-Yakub Peygamber a.s.'ın lakabı ne idi ve Peygamberlere karşı en büyük zulmü hangi kavim işlemiştir?
C.158-Yakub a.s.'ın lakabı �İsrail� idi. Bu nedenle oğullarına ve torunlarına �Beni İsrail �(israil oğulları) denildi. Peygamberlere karşı en büyük zulmü bu kavim işlemiştir.


S.159-Hud Peygamber a.s. hangi kavme gönderildi ve cenabı Hak,
bu kavmi sonunda nasıl cezalandırdı?
C.159-Hud a.s. �Ad� kavmine gönderildi. Bu kavim şu şekilde cezalandırıldı: Önce siyah bir bulut göründü, sonra şiddetli bir fırtına esti. Ağaçları kökünden çıkarıyor,surları yıkıyor, kum ve çakılları havada uçuruyor, bunları kafirlerin yüzlerine çarparak gözlerini kör ediyordu, yok olup gittiler. Sütunlar şehri �İrem� geride bir rüya olarak kaldı .


S.160-Nuh a.s. a iman ederek gemisine binen oğullarının isimleri nelerdir?
C.160-Sam, Ham, Yafes.


S.161-Semud kavmini hangi Peygamber uyarmıştır, bu kavmin akıbeti ne oldu?
C.161-Salih a.s. uyarmıştır. Şehir halkı müthiş bir sayha (ses) ile sarsıldı, korku ve dehşet içinde, dizüstü kalarak öldüler. Geride sadaca kayalar içinde oyulmuş evleri kaldı.


S.162-"Medyen ve Eyke" halkına hangi Peygamber gönderildi? Bu kavmin sonu ne oldu?
C.162-Şuayb a.s. gönderildi. Bu kavim, havanın sıcaklığı nefes aldırmayacak kadar arttı. Sonra güneşe perde olan bir duman göründü, ardından korkunç bir zelzele oldu. Binaları başlarına yıkıldı. Yıkıntıların altında öldüler. Eykelilerin üstüne ise bu kara dumandan yıldırımlar yağdı, kavrulup gittiler.


S.163-Hz. Şit a.s.'dan sonra kendisine Peygamberlik geldi. İlk önce kalem ile yazı yazan ve elbise diken odur. Sonunda Cenabı Hak tarafından göğe kaldırılan bu Peygamber kimdir?
C.163-Hz. İdris a.s.'dır.


S.164-Hangi Peygamber, Peygamber olmadan önce, Şuayb a.s.'ın kızıyla evlenmiştir?
C.164-Hz. Musa a.s.S.165-Kadisiye savaşı hangi halife zamanında yapıldı? Bu savaşta müslümanların baş komutanı kimdi? Bu savaş kiminle yapıldı?
C.165-Hz. Ömer r.a. zamanında, Hz. Peygamberin dayısı Sa'd bin ebi Vakkas komutanlığında, Rüstemin kumandasındaki İran ordusuyla yapılmıştır.


S.166-88 yıl Frankların elinde kalan kudüsü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren müslüman hükümdar kimdir?
C.166-Selahaddin Eyyubi(1137 �1193)


S.167-Nevton'2dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir�igeometri'yi ilk uygulayan, Dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan Müslüman bilgin kimdir?
C.167-Sabit b. Kurra dır.


S.168-Dünyanın en meşhur 20 Astronomundan biri, trigonometri'nin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?
C.168-Battani (858-929)


S.169-Astronomi, Matematik, fizik, jeolojı, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan; Dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni, hemde güneşin etrafında döndüğünü Kopernıkten tam 500 sene önce ispat eden büyük müslüman Türk dahi kimdir ?
C.169-Beyruni(973-1051)


S.170-Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
C.170-İbnün �Nefis (1210-1288)


S.171-İslam geleneğine göre çocuk doğduğunda ne yapılır ?
C.171-Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve dua edilir .


S.172-Sadaka'i Fıtırnedir ?
C.172-Müslümanların hem kendileri, hemde çocukları ve hizmetçileri için yoksullara yardım olmak üzere, Ramazan bayramından önce yada bayram günleri süresince verdikleri (en az miktarı her yıl Müftülüklerce belirlenip ilan edilen) sadakadır.


S.173-Kurban ne zaman ve nasıl kesilir?
C.173-Kurban kesimi Kurban bayramı namazından sonra başlamak üzere bayramın üçüncü günü güneş batımı öncesine kadar devam eder. (Şafii Mezhebine göre 4. günü de kesilebilir). Kurban kıbleye karşı yatırılarak niyet edilir, Tekbir getirilerek ve �Bismillahi Allahu Ekber� diyerek kesilir. Kasden terk edilirse Kurbanın eti yenmez.


S.174-Bid'at nedir? Kaç çeşittir?
C.174-Sonradan konulan adetler olup, iyi ve kötü olarak iki çeşittir.


S.175-İnsanların en akıllısı kimdir, sorusuna Peygamberimiz s.a.v. hangi cevabı vermiştir?
C.175-Ölümü en çok hatırlayıp, onun için en fazla hazırlıklı olandır, buyurmuştur.


S.176

Dinimiz ilim öğrenmeyi neden her müslümana farz kılmıştır?
C.176

Çünkü İslamın erişilmez yüceliği, bilim aydınlığı ile daha çok ortaya çıkar.
S.177

"Zaman ihtiyarladıkça Kuran gençleşiyor" sözü kimindir?
C.177

Bediüzzaman'ın .
S.178

Peygamber efendimiz a.s. doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi?
C.178

Rasüli ekrem s.a.v. doğduğu gece, kisra'nın sarayında ondört sütun yıkıldı, mecusilerin ateşleri söndü ve sava gölü kurudu.
S.179

Kameri ayları sayınız ?
C.179

Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.
S.180

"Hasbunallah ve niğmel vekil" ne demektir?
C.180

Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.
S.181

Rasülullah s.a.v.'ınbuyurduğuna göre kimlerin duası Allah indinde reddedilmez?
C.181

Babanın ve Annenin evladı için, Bir müslümanın din kardeşi için yaptığı
dualarla, iftar edinceye kadar oruçlunun, birde adaletten ayrılmayan hükümdarın yapmış olduğu dualar Allah katında geri çevrilmez.
S.182

Sırat'ı Müstakim nedemektir?
C.182

En doğru yol İslamiyet yolu.
S.183

Hasenat ve seyyiat ne demektir?
C.183

Hasenat; iyi ameller, iyilikler, Seyyiat; kötülükler, günahlar, suçlar.
S.184

Ganimet ne demektir? İslamda ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
C.184

Ganimet; Harpte düşmandan alınan mal demektir. İlk ganimet Abdullah bin Cahş seriyyesi tarafından alınmıştır.
S.185

�Adalet Mülkün temelidir� sözü kimindir?
C.185

Hz. Ömer r.a. ın.
S.186

Kuranı Kerimin diğer isimleri nelerdir?
C.186

Kitap, Furkan, Mushafı Bürhan, Hablullah, Hablül Metin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur, Şifa
S.187

Hadisi Kudsi neye denir?
C.187

Rasulullah s.a.v.'ın Kur'an dışında Allah'tan rivayet ettiği sözlere denir.
Manası Allaha, söz ve ifade Rasulullaha aittir.
S.188

Hz. Adem'in üçüncü oğluve ikinci Peygamber kimdir?
C.188

Şit a.s.'dır.
S.189

Allah için buğz ne demektir?
C.189

Kötülüğü gidermeye gücü yetmeyen müslümanın, Allahın emrini ve rızasını düşünüp, hiç olmazsa o fiili hoş karşılamaması, kalben üzüntü ve öfke duyması.
S.190
Hangi sünneti yerine getirmek ,hangi farzı yerine getirmekten daha fazla sevap kazandırıcıdır?
C.190

Selam vermek sünnet, almak farz olduğu halde, selam vermenin sevabı daha fazladır.
S.191

Rasulullah s.a.v.'ın ve dört Halife r.a.'ın gümüş yüzükleri üzerinde hangi yazılar vardı?
C.191

Peygamberimiz s.a.v. ın yüzüğünde üç satır halinde �Allah, Rasul, Muhammed�, H.z. Ebubekir r.a.'ın �Allah ne güzel kudret sahibidir�, H.z. Ömer r.a.'ın �Ya Ömer, sana vaiz ve nasihatçı olarak ölüm kafidir�, H.z. Osman r.a.'ın �Ya, bela ve musibetlere sabredersin, yada nedamet edersin�, Hz. Ali r.a.'ın �Mülk Allahındır� yazılı idi .
S.192

İmam ebu Mansur Muhammed Maturidi nerelidir ve nezaman vefat etmiştir?
C.192

Semarkandın Maturid köyündendir, Türk'tür. Hicri 333 tarihinde vefat etmiştir.
S.193

Ebul Hasenil Eşari hazretleri nerelidir ve nerede vefat etmiştir?
C.193

Basralı olup Hicri 324 tarihinde vefat etmiştir .
S.194

Namazın kazaya kalmasına meşru sebep kaçtır?
C.194

Üç tür; Uyku, Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak, unutmak.
S.195

Bütün kabileler Peygamberimize elçiler göndererek İslama girdiklerini söylüyorlardı. Bu sebepten dolayı bu yıla elçiler yılı denildi. Bu yıl hicretin kaçıncı yılıdır?
C.195

Hicretin 9. yılıdır.
S.196

Bedir muharebesi Ramazan ayının kaçında ve hangi gün başladı?
C.196

Ramazanın 17 sinde salı günü başladı.
S.197

Bedir savaşına Ensardan kaç kişi katıldı?
C.197

231 kişi katıldı.
S.198

Peygamberimizin s.a.v. emri ile Medineyi 10 gün içerisinde terk etmelerini emir ettiği aksi halde boyunlarının vurulacağını bildirdiği yahudi kabilesi kimdir?
C.198

Nadiroğulları.
S.199

Yahudilerin çalışması sonucu bir cephe oluşmuştu, Mekke müşrikleri ve müttefikleri Medineye saldırmak için 10.000 kişilik bir ordu hazırladılar.
Bu orduyu kim komuta ediyordu?
C.199

Ebu Sufyan.
S.200

Hangi putun getirilmesi ile Suudi Arabistanda put perestlik başladı?
C.200

Hubel.S.201-Hendek kazasının diğer bir adıda Ahzap kazasıdır.
Bu kaza hicretin kaçıncı yılında oldu
C.201-Hicretin 5. yılında.


S.202-Mekke müşrikleri Kusay tarafından hükümet konağı olarak yaptırılan bir binada toplanarak meselelerini görüşürlerdi. Bu binaya nasıl bir isim verilmiştir?
C.202-Dar'unnedve .


S.203-Kudüsün Romalılar tarafından tahrip edilmesi üzerine Medineye gelen yahudi kabilelerinin adları nedir?
C.203-Nadr, Kureyza, Kaynuka.


S.204-Kıblemizin mescidi Aksadan Kabeye değiştirilmesini emreden Ayet Kuranı Kerimin hangi suresindedir?
C.204-Bakara 244. Ayet.


S.205-2. Akabe Biatı yapan Müslümanlar nereli idiler?
C.205-Medineli.


S.206-Medinede kurulan ve sınırları belirlenmiş ve yönetimin başına Peygamberimizin geçtiği devlete nasıl bir isim verilmiştir?
C.206-Medine site devleti.


S.207-İslamiyet döneminin ilk müstakil Mescidinin adı nedir?
C.207-Kuba Mescidi.


S.208-Peygamberimiz yazışmalarında yahudilere güvenmediği için ashabından birini yahudi yazısını öğrenmekle görevlendirdi, bu sahabe kimdir?
C.208-Sabit oğlu Zeyd.


S.209-Peygamberimiz Medineye geldiklerinde bu şehirde iki büyük kabile vardı.
Bu iki büyük kabilenin adları nedir?
C.209-Evs ve Hazrec kabileleri.


S.210-Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Zübeyr, Abdurrahman ibni Avf gibi değerli insanlar ilk müslüman olanlardır. Bunların hepsine birden ne ad verilir ?
C.210-Es-Sabikunelevvelun.


S.211-Ensar ve Muhacir kimlerdir?
C.211-Ensar; Medinenin yerlisi olan Müslümanlardır. Muhacir; Mekkeden Medineye dinini yaşamak ve yaşatmak için her şeyini terk ederek hicret eden Müslümanlardır.


S.212-Gaza ve Seriyye nedir?
C.212-Gaza; Peygamberimizin bizatihi kendisinin katıldığı askeri harekata denir. Seriyye; Peygamberimizin katılmadığı Ashabının birisinin komutasında gönderdiği askeri birliklerin gerçekleştirdiği askeri faaliyetlere denir.


S.213-Aişe Annemize münafıklar tarafından atılan iftira, ifk hadisesi olarak tarihe geçmiştir. Bu olay hangi gaza esnasında oldu?
C.213-Mureysi gazasında olmuştur.


S.214-Su bulunmadığı için teyemmümün farz kılınması hangi gaza esnasında oldu ?
C.214-Müreysi gazası.


S.215-Mekkenin Fethinin sebebi nedir?
C.215-Hudeybiye andlaşmasının bozulması.


S.216-İslam Alimleri İmanı inanma yönünden 2 kısma ayırmışlardır, bunlar nelerdir?
C.216-1. İcmali İman ve 2. si Tafsili İman. İcmali İman; Allah cc.ve ondan gelen her şeye iman etmektir. Bu kelimei tevhid veya kelimei Şehadetle ifade edilir.
Tafsili İman; a)Allah cc. Varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed s.a.v. Onun son Resulu olduğuna ve Ahiret gününe iman etmek. b)İmanın 6 şartını sayıp iman etmek.
c) Kuranı Kerim ve Hadislerde açıklanan, bize tevatür yoluyla ulaşan bütün hususlara ve hükümlere ayrı ayrı, Allah cc. İstediği gibi iman etmeye denir.


S.217-Allah cc. sıfatları kaça ayrılır ve nelerdir?
C.217-1. Zati Sıfatları, 2. Subuti Sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır.
1-Zati Sıfatları; a)Vucud: Allah cc. var olması demektir. O, ezeldede var idi gelecektede var olacaktır. b) Kıdem: Allah cc. varlığının başlangıcı olmaması. O, ezelidir, onun varlığının bir başlangıcı bir doğumu yoktur. c)Beka: Allah cc. varlığının sonu olmaması.
O ebedidir, varlığı ölümle, kıyametle veya başka bir şekilde sona ermeyecektir. d)Vahdaniyyet: Allah cc. varlığında ve fiillerinde tek olması. Onun ortağı ve benzeri yoktur. e)Muhalefetün lil Havadis: Allah cc. sonradan yaratılanlara hiç benzemez. O, sıfatlarında ve fiillerinde yarattığı hiç bir şeye benzemez. F)Kıyam bi Nefsihi: Varlığı kendindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir. O, başka bir kuvvet tarafından meydana getirilmemiştir.
2-Subuti Sıfatları; a) Hayat: Allah cc. diri olmasıdır. Her şeye can veren ve onları diri kılan Allah cc.'tur. b) İlim:Allah cc. her şeyi bilmesi. O, olmuşu, olacağı, gerek bütün olarak ve gerekse ayrı ayrı, gerek eskiden, gerekse gelecekte her şeyi olduğu gibi bilir. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. c) İrade: Allah cc.'ın dilemesidemektir. O, yaratmak istediği, öldürmek ve değiştirmek istediğini kendi iradesi ile yapar. O, bir şeyi kendi hikmetine göre diler ve yapar.

d)Kudret: Allah cc. güç ve kuvvet sahibi oluşu. Onun kuvvet ve kudretinin sonu yoktur.
O, bir şeyi irade sıfatı ile diler, ilim sıfatı ile bilir ve kudret sıfatı ile güç yetirir, tekvin sıfatı ile yaratır. e) Semi: Allah cc.'ın işitici olması. O, bütün sesleri işitir. İşitmesinin bir sınırı yoktur.
f) Besar: Allah cc.'ın görmesi. O,her şeyi görür. g)Kelam: Allah cc. konuşması. O, harf veya sese muhtaç olmadan konuşur veya söyler. O, bu sıfatıyla kullarına şeriat göndermiş, emir ve yasaklarını bildirmiştir. h)Tekvin: Allah cc. Yaratması demektir. Bütün varlıkların yaratıcısı odur.


S.218-Meleklerin özellikleri nelerdir?
C.218- Nurdan yaratılmışlardır, Erkeklik ve dişilikleri yoktur, yemezler ve içmezler, insanların onları gözleri ile görmesi mümkün değildir, onlar asla Allah cc. isyan etmezler,
ne ile emrolunmuşlarsa onu yapmakla meşgul olurlar, her yerde bulunurlar, her biri vazifesine göre isim alır.


S.219-Büyük Melekler kaçtır ve görevleri nelerdir?
C.219-Cebrail: Vahiy Meleğidir.Peygamberlere Vahiy getirmekle görevlidir. Mikail: Tabiat olayları ile ve canlıların rızıkları ile ilgilenir. Azrail: Canlıların ruhunu kabzetmekle (almakla) görevlidir. İsrafil: Kıyameti ve Mahşer gününü Sur denilen alete üfürerek ilan edecek olan Melektir. Münker ve Nekir: Mezarda İnsanlara dinle ilgili soru sorarlar. Kiramen Katibin Melekleri: İnsanların sağ ve sollarında bulunurlar ve onların Amellerini yazarlar.
Hazin: Cennet kapıcısı.Malik: Cehennem bekçisi. Muakkıbat Melekleri: İnsanları
koruyan Melekler. Rıdvan: Cennet nimetleri ile ilgilenen Melekler.


S.220-Suhuflar halinde vahıy olarak hangi Peygamberlere kaçar suhuf gönderilmiştir?
C.220-Adem a.s.(10) suhuf, Şit as. (50) suhuf, İdris as. (30) suhuf, İbrahim as. (10) suhuf.


S.221-Kitap halinde hangi Peygamberlere Vahiy inzal edildi?
C.221-Tevrat: (Musa as.), Zebur: (Davud a.s.), İncil: (İsa a.s.),
Kuranı Kerim: (Muhammed s.a.v. ) indirildi.


S.222-İslamdan başka dinin geçerli olmadığını hangi ayetle açıklayabiliriz?
C.222-Ali İmran suresi 85. Ayetle: "Kim İslamdan başka din ararsa, o aradığı din kendisindenkabul edilmeyecektir ve o Ahirette sonsuz zarara uğrayanlardan olacaktır.


S.223-Ezelde Ruhların Allaha verdikleri sözü hangi Ayet açıklar?
C.223-�Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? Demişti. Onlarda, evet Rabbimizsin, şahit olduk, demişlerdi.�(Rabbinin böyle yapması ) Kıyamet günü, bundan haberimiz yoktu, dememeniz içindir. Yada �bizden önceki atalarımız şirk koşmuşlardı,
biz ise onlardansonra gelen kuşağız. İşleri batıl olan (atalarımız) yüzünden bizleri helakmı edeceksin, dememeniz içindir. El-A�raf �172-173.


S.224-İslam, hangi kaynaklara başvurularaköğrenilir? (yani edille-i şeriyye ) nelerdir?
C.224-İslam Alimlerinin çoğunun görüşüne göre bu temel kaynaklar dört tanedir:
1) Kitap (Kuranı Kerim), 2)Sünnet (Peygamberimizin sözleri ve işleri),
3-) İcma-i Ümmet (Alimlerin ortak hükmü), 4-) Kıyası Fukaha (Alimlerin kıyas yapmaları).


S.225-Bugün Astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var olduğudur. �Büyük patlama�,
orjinal adıyla �Big Bang� teorisi, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Bu olay Kuranda bize 1400 yıl öncesinden hangi Ayetle haber verilmektedir?
C.225-�O gökleri ve yeri yoktan var edendir...�(En�am Suresi,101)


S.226-�Geceyi, gündüzü, Güneş�i veAy�ı yaratan o�dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.� (Enbiya Suresi, 33) �Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir�. (Yasin Suresi, 38) Kuran�da geçen bu Ayetler bize neyi bildirmektedir?
C.226-Astronomi uzmanlarının hesaplarına göre güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge boyuncaVega Yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin km.�lik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla, Güneş�in günde 17 milyon 280 bin km. yol katettiğini gösterir. Tüm Gezegenler ve Uyduları ve ayrıca, evrendeki tüm yıldızlar da buna benzer planlı bir harekete sahiptirler.


S.227-�Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar.� (Enbiya Suresi,32). Bu Ayet bize hangi olayı açıklıyor?
C.227-Yerküremizi çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya doğru yaklaşan irili ufaklı pek çok gök taşını eriterek yok eder.
Atmosfer, bunun yanısıra, uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. İşin ilginç olan yanı, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Örneğin atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ışınları, bitkilerin fotosentez yapmaları ve dolayısıyla canlıların hayatta kalmaları açısından büyük önem taşır. Güneş tarafından yayılan şiddetli ultraviyole ışınlarının büyük bölümü, atmosferin ozon tabakasında süzülür ve Dünya yüzeyine yaşam için gerekli olan az bir kısmı ulaşır. Dünya,uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur.


S.228-�Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık...�(Enbiya Suresi,31)
�Biz ,yeryüzünü bir döşek kılmadıkmı? Dağları da birer kazık?.� (Nebe Suresi,6-7)
�...Arzdada, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı...�(Lokman Surasi ,10)

Bu ayetler bizlere hangi bilimsel gerçekleri açıklıyor?
C.228-Günümüzde modern jeolojinin bulgularına göre dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana gelir.
İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olanı ötekinin altına girer. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Yani dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar, yeraltına doğru ilerleyen derin bir uzantıları daha vardır. Bu şekilde, yer kabuğunu sabitleyerek mağma tabakası üzerinde yada kendi tabakaları arasında kaymasını engeller. Kısacası dağları, tahtaları birarada tutan çivilere benzetebiliriz.


S.229-�...Ve kendisindeçetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli )yararlar bulunan demiri de indirdik...� (Hadid Suresi,25). Bu Ayet bize ne bildiriyor?
C.229-�İndirme� kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin ,�Gökten fiziksel olarak indirme �şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyamız�daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğiniortaya koymuştur. Evrende ağır metaller, büyük yıldızların çekirdeklerinde üretilir. Güneş sistemimiz ise demir elementini kendi bünyesinde üretebilecek yapıya sahip değildir. Demir ancak Güneşten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince, artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Bu patlama sonucu, içinde demir bulunan gök taşları uzaya dağılır ve bir gök cisminin çekimine yakalanıp çarpana kadar boşlukta dolaşır.


S.230-�Ki o, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi diriltti(ve her yanına hayat) yaydı; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip)çıkarılacaksınız� (Zuhruf Suresi,11) Bu ayet bize neler bildiriyor?
C.230-Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki ölçümlere göre, yer yüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda Dünya�ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sürekli bir denge içinde,
�bir ölçüye göre �dönüp durmaktadır.


S.231-�Birbiriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.�(Rahman Suresi,19-20) Bu Ayet bize hangi mucize olayı bildiriyor?
C.231-Akdeniz�de ve Atlas Okyanusu�nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz�in suyu, Cebelitarık Boğazı�nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır.
Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez.
Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır.


S.232-�Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecekmisiniz? Şimdi (rahimlere)dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz miyiz?� (Vakıa Suresi, 57-59) �Sonra o su damlasını bir Alak (hücre topluluğu) olarak yarattık; ardından o alak�ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik;sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah,ne yücedir.�(Müminun Suresi,14).Bu Ayetler bizlere neler bildiriyor?
C.232-İnsanın yaratılışı ve bunun mucizevi özelliği, daha pek çok ayette vurgulanır.
Ancak bu vurgular arasında öyle bilgiler vardır ki, bunlar 7. yüzyılda yaşayan insanların
asla bilemeyeceği detaylardır. İşte bunlardan bazıları;1-İnsan, meni sıvısının tamamından değil, aksine çok küçük bir parçasından (spermadan) yaratılır. 2-Bebeğin cinsiyetini erkek belirler. 3-İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yapışır. 4- İnsan ana rahminde üç karanlık bölge içinde gelişir. Erkekten atılan 250 milyon kadar spermden çok az bir miktarı yumurtaya ulaşmayı başarır.Yumurtayı dölleyecek olansa sağ kalmayı başaran 1000 kadar spermden sadece bir tanesidir.Anne karnındaki bebek, gelişiminin ilk aşamasında annesinin kanından beslenebilmek için rahim duvarına yapışıp tutunan bir zigot halindedir. Kur'an�da,�asılıp tutunan�anlamına gelen, deriye yapışıp kan emen sülükler içinde kullanılan �alak� kelimesiyle 14 yüzyıl önceden mucizevi bir biçimde bildirilmiştir. Anne karnındaki embriyonun ilk aşama olarak kıkırdak dokusu kemikleşir. Ve daha sonra bu kemiklerkas hücreleri tarafından sarılmaya başlanır. Allah bu gelişimi, �....daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik.....�ifadesiyleen açık şekilde tarif etmiştir.


S.233-�Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı)tavsiye ettik. Annesi onu,zorluk üstüne zorlukla(karnında ) Taşımıştır. Onun(sütten )ayrılması, iki yıl içindedir.�Hem bana, hem anne ve babana şükret, dönüş yalnız banadır.�(Lokman Suresi, 14) Bu ayet bize neyi bildiriyor?
C.233-Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah tarafından yaratılmış eşsiz bir karışımdır. Bilimin Anne sütü ile ilgili yeni keşfettiği gerçeklerden biri ise bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesinin son derece faydalı olduğudur.*ALINTIDIR*

güneş
06-03-07, 19:53
teşekürler kanka ocuuu çok güzel bir paylaşim olmuş islam hakkında genel bilgiler verilmiş;)

Nasdax
07-03-07, 00:13
kanka hepsini okuyamam ama şüpesiz güzel bilgilerdir ellerin dert görmesin :)

ocuuu
07-03-07, 20:12
S 1. Niçin ibadet etmeliyiz ?
C 1.Yaradılışımızın gâyesi Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Bizi yoktan var eden
ve sayılamayacak kadar nimetler veren yüce Allah'a karşı teşekkür etmeli ve emrettiği
ibadetleri seve, seve yapmalıyız.S 2. İbadetler kaç çeşittir ?
C 2. İbadet üç çeşittir: a) Beden ile yapılan ibadetler;
Namaz kılmak, Oruç tutmak.
b) Mal ile yapılan ibadetler; Zekat vermek.
c) Hem mal hemde beden ile yapılan ibadetler; Hac ibadeti.S 3. İbadetin faydaları nelerdir ?
C 3.İbadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlakımızı olgunlaştırır ve en değerli
varlığımız olan imanımızı korur. İnsan ibadet sayesinde Allah'a yaklaşır, onun rahmetine sığınır
ve huzura kavuşur. İbadetin ayrıca bedeni ve sosyal bir çok faydaları da vardır.S 4. Mükellef kime denir?
C 4. Dinin emir ve yasaklarından sorumlu kişilere denir.S 5. Mükellefin şartları nelerdir?
C 5. a) Akıllı olmak, b) Ergenlik çağına gelmek.S 6. İslamın şartları nelerdir?
C 6. a) Kelime-i Şahadet getirmek, b) Namaz kılmak,
c) Oruç tutmak, d) Zekat vermek, e) Hacca gitmek.S 7. Farz nedir?
C 7. Farz: Dinimizce yapılması kesinlikle emredilen hü-
kümlere denir. Örnek; Namaz kılmak, Oruç, tebliğ...S 8. Farzın hükmü nedir?
C 8. Farz görevini yerine getiren sevap kazanır. Özürsüz yapmayan azabı hak etmiş olur.
Farzı inkâr eden Kâfir olur.S 9. Vacip ve vacibin hükmü nedir?
C 9. Farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeydir.
Örnek; bayram Namazı...S10. Sünnet ve sünnetin hükmü nedir?
C10. Farz ve vacipten başka Peygamberimizin ibadet niyetiyle yaptığı şeylerdir.
Hükmü: Sünneti yapan sevap alır ve Peygamberimizin şefaatini kazanır.
Sünneti bile bile terk eden azarlanır.S11. Mihrab nedir?
C11.Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın Namaz kıldırırken durduğu girintili bölüm.S12. Minber nedir?
C12. Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe basamaklı yer.S13. Kürsü nedir?
C13. Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri.S14. Minare nedir?
C14. Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklindeki yüksek yapı.S15. Şerefe nedir?
C15. Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri.S16. Alem nedir?
C16. Minarelerin tepesinde bulunan hilal (ay) şekli.S17. Namaz kimlere farzdır?
C17. Müslüman, akıllı, ve ergenlik çağına gelmiş kişilere.S18. Namazın şartları nelerdir?
C18. 1- Hadesten Taharet: Abdestsizliğin giderilmesi.
2- Necasetten Taharet: Beden, elbise ve Namaz
kılınacak yerdeki pislikleri temizlemek.
3- Setri avret: Erkeklerin göbek ile diz kapağı arasını,
Kadınların el ve yüzü hariç tüm bedenini örtmesi.
4- İstikbal-i Kıble: Namaz kılacak kişinin yüzünü,
kıbleye dönmesi.
5- Vakit: Namazları vakitleri içerisinde kılınması.
6- Niyet: Hangi Namazı kıldığını bilmesi, dil ile
söylemek ise sünnettir.S19. Mevlid kandili nedir?
C19. Peygamberimizin doğduğu gecedir (Rebiül evvel ayının 12. Gecesi)S20. Regaib gecesi nedir?
C20. Recep ayının ilk cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan geceye "Regaib gecesi" dir.S21. Mirac gecesi nedir?
C21. Peygamberimizin göklere yükseldiği ve Namazın farz kılındığı recep ayının 27. gecesidir.S22. Berat gecesi nedir?
C22. Şaban ayının 15. Gecesidir. Berat kurtuluş anlamındadır.
Bu geceyi uyanık geçirip günahlardan af dilemeliyiz.S23. Kadir gecesi nedir?
C23. Bin aydan hayırlı olan Ramazan ayının 27. Gecesidir.S24. Cuma kimlere farzdır?
C24. a) Erkek olmak, b) Hür olmak, Mukim olmak,
d) Sağlıklı olmak, e) Yürümeye gücü yetmek.S25. Cuma Namazı kaç rekattır.
C25. Cuma Namazı: On rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat hutbeden sonra cemaatle kılınan farz,
4 rekat farzdan sonra kılınan son sünnet.S26. Teravih Namazı kaç rekattır?
C26. Teravih Namazı yatsı Namazından sonra, vitir Nama-zından önce kılınan 20 rekat Namazdır
2'şer rekat veya 4'er rekat olarak kılınır.S27. Zek*tın tarifi nedir?
C27. Dinin tarif ettiği ölçülere göre zengin olan Müslümanların yılda bir defa malının kırkta birini
fakir olan Müslümanlara vermesidir.S28. Zek*tı kimler verir?
C28. a)Müslüman, b) Akıllı, c) Erginlik çağına gelmiş, d) Hür, e) Asıl ihtiyaçlarından ve
borçlarından başka "nisab" miktarı mala sahip, f) Malının üzerinden bir yıl geçen kimselere
zekat farzdır.S29. Zek*t verilmesi gereken mallar nelerdir?
C29. a) Altın: 80,18gram veya daha fazlası.
b) Gümüş: 560 gram veya fazlası.
c) Para: 80 gr. Altın miktarına eşit para.
d) Ticaret malları: Para ölçüsünde.
e) Koyun ve keçi: 40 taneden fazla.
f) Sığır ve manda: otuz sığır veya manda olursa.
g) Deve: Beş deve ve fazlası.S30. Zekât verilmesi gerekmeyen mallar nelerdir?
C30. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacı olan şeylerden zekât verilmez.
Oturulan ev, ev eşyası, binek arabaları, ticaret için olmayan kitap ve aletler, yiyecek ihtiyaçları.S31. Zekât kimlere verilir?
C31. a) Fakirler, b) Yoksullar, c) Borçlular, d)Yolda kalanlar, e)Allah yolunda cihad yapan,
f) ilim öğrenenler...S32. Zekât kimlere verilmez?
C32. a) Anne-Baba, büyük Anne, büyük Baba, çocukları, torunlarına.S33. Fıtır sadakası ne demektir?
C33. Borcundan ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı mala veya onun değerinde paraya
sahip olan Müslüman fıtır sadakakası verir. Fıtır sadakası bayramdan önce verilen bir
sadakadır. Çocukların sadakalarını babaları verir.S34. Fıtır sadakası hangi cins yiyeceklerden verilir?
C34. Buğday = 1460 gr. , Arpa = 2920 gr. , Kuru üzüm = 2920 gr. , Hurma = 2920 gr. ,
veya bunların karşılığı para.S35. Oruç nedir?
C35. Oruç: Tanyerinin ağarmasından (imsak vaktinden),
akşam güneşi batıncaya kadar yemek, içmek ve cinsi ilişkiden uzak durmaktır.S36. Oruç kimlere farzdır?
C36. Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına
girmiş olan kişilere farzdır.S37. Oruca niyet ne zaman yapılır?
C37. Orucun sahih olması için niyet şarttır. Niyetsiz oruç kabul olmaz.
Ramazan orucuna akşamdan itibarenkuşluk vaktine kadar niyet edilebilir.S38. Farz olan oruç ne demektir?
C38. Ramazan ayında tutulan oruçtur. Ramazanda tutulamayan orucun kazası ve kefaret oruçları da
farzdır.S39. Vacip olan oruç ne demektir?
C39. Adak oruçları ile bozulan nafile orucu kaza etmek vaciptir.S40. Sünnet olan oruç ne demektir?
C40. Muharrem ayının 9 ve 10. veya 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir.S41. Müstehab olan oruç ne demektir?
C41. Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri ile haftanın pazartesi ve perşembe günleri ve
Ramazandan sonra şevval ayında altı gün.S42. Kaza orucu ne demektir?
C42. Herhangi bir özürden dolayı tutamadığı oruçları, özürü bittikten sonra herhangi bir günde tutmak.S43. Kefaret orucu ne demektir?
C43. Özürsüz olarak bozulan Ramazan orucunun yerine altmış gün peşpeşe ara vermeden tutulan
ceza orucudur.S44. Orucu başka zamanda tutmayı mubah kılan özürler nelerdir?
C44. a) Hastalık, b) Yolculuk, c) Ölümle veya zor bir durumla karşı karşıya gelmek,
d) Şiddetli açlık ve susuzluk, e)Yaşlılık ve düşkünlük.S45. Fidye ne demektir?
C45. Fidye: Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan
hastalar, Ramazan ayının her günü için fakire bir fidye verirler.S46. Orucun faydaları nelerdir?
C46. a) Oruç ahlakımızı güzelleştirir, b) İnsanın merhamet ve yardım duygularını geliştirir,
c) İnsana nimetlerin değerini öğretir, d) İnsanı sağlıklı yapar, e) Sabırlı olmayı öğretir...S47. Haccın edasının şartları nelerdir?
C47. a) Vücutça sağlıklı olmak, b) Hacca gitmesine bir engel bulunmamak, c) Yol güvenliği olmak,
d) Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir akrabası
olmak.S48. Hac kimlere farzdır?
C48. a) Akıllı olan, b) Erginlik çağına giren, c) Müslüman olan, d) Hür olan,
e) Hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve ailesinin geçinebileceği maddi güce sahip olan.S49. Haccın farzları nelerdir?
C49. a) İhrama girmek, b) Arafat'ta Vakfe durmak, c) K*be'yi tavaf etmek.S50. Kaç çeşit Hac vardır?
C50. a) Haccı İfrad , b) Haccı Temettü , c) Haccı KıranS51. Haccı İfrad ne demektir?
C51. Umresiz yapılan Hac demektir. Hacı adayı ihrama girerken sadece Hacca niyet eder ve
Hac vazifelerini yerine getirir. İfrad Haccı yapanlara kurban vacip değildir.S52. Haccı Temettü ne demektir?
C52. Umre ve Haccı ayrı ayrı ihrama girerek yapmaktır Hacı adayı önce umre için ihrama girer,
umre vazifesinden sonra, ihramdan çıkar. Günü gelince yeniden ihrama girer Hac vazifesini
tamamlar. Kurban kesmek vaciptir.S53. Haccı Kıran ne demektir?
C53. Umre ve Haccı bir ihramda yapmaktır. Hacı adayı İhrama girerken hem umreye hem de
Hacca niyet eder. Önce umreyi sonra Haccı yapar. Kurban kesmek vacip.S54. İhram nedir?
C54. Hac ve Umre yapacak olan kimsenin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları belli
bir süre kendisine haram kılmasıdır. (İhram;erkekler için iki parça beyaz havludur.
Kadınlar için kendi elbiseleridir,uzunca bir entari şeklinde olursa daha efdaldir.S55. Umre nedir?
C55. Belirli bir zamana bağlı olmadan usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa'y yapmak
ve ihramdan sonra tıraş olmaktan ibarettir. Umre sünnettir belli bir zamanı yoktur.
Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günlerinde umre yapılmaz.S56. Vakfe nedir?
C56. Hacda Arafat ve Müzdelife denilen yerlerde belirli zamanlarda bir süre kalmaktır.
Arafat vakfesi farz, müzdelife vakfesi vaciptir.S57. Tavaf nedir?
C57. Kabe'nin etrafını usulüne göre yedi defa dönmektir.S58. Sa'y nedir?
C58. Kabe'nin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir.
Bu gelişler, Safa'dan Merveye dört Merve'den Safa'ya üç olmak üzere yedi defadır.S59. Telbiye nedir?
C59. İhramlı olarak ve yüksek sesle: "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk,
lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inne'l-hamde ve'nnimete leke ve'lmülk, la şerike lek" demektir.*ALINTIDIR*

ocuuu
08-03-07, 19:37
Soru 1 : Allah (c.c.)�ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip
de kendinden önceki peygamberlerin kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
Cevap : Nebi.Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola çağırmak için gönderilen
peygamberlere ne ad verilir?
Cevap : Resul.Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir.
Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz.Muhammed (s.a.v.).Soru 4 : Kur�an�ı Kerim�de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.Soru 5 : Vahiy ne demektir?
Cevap : Yüce Allah (c.c.)�ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
Cevap : 7 çeşittir:
a- Rüya şeklinde
b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
e- Cebrail�in gerçek surette gelmesi
f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması.Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren
harikuladelikler görülmesine ne ad verilir? (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)�i bir bulutun takip etmesi gibi.)
Cevap : İrhasat.Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
Cevap : Zelle.Soru 9 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
Cevap : a- Sıdk; Doğruluk, b- Emanet; Güvenilirlik, c- Tebliğ; Allah (c.c.)�dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek,
d- Fetanet; Akıllı olmak, e- İsmet; Günahsız olmak.Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur, b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir,
c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması.Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş, beşeriyetin babası ve ilk
peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)�ın
da babası olan, 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de
ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
Cevap : Hz. Adem (a.s.).Soru 12: Hz. Adem (a.s.)�a Allah (c.c.) şöyle dedi: �Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak bölgem) vardır,
sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.� Hz. Adem (a.s.)�da bu beyti (Kabe�yi)
beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir.
Cevap : a- Tur-i Sina, b- Tur-i Zeyta (zeytun), c- Lübnan, d- Cudi, e- Hira.Soru 13: Hz. Adem (a.s.)�ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır?
Cevap : Hz. Havva�dır ve Hz. Adem (a.s.)�ın iveği kemiğinden yaratılmıştır.Soru 14: Hz. Adem (a.s.)�ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir?
Cevap : İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi Lubut, ikinci ikizler ise;
Habil ile kız kardeşi İklima�dır.Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan insan aynı zamanda ilk şirk koşan
ve Allah (c.c.)�dan başka ateşe tapan ilk insandır. Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi:
�Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle yap.�
Bu ifadelere inanarak ateş yakıp ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir?
Cevap : Kabil.Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve kendisine 50 sahife indirilen bir peygamberdir.
Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)�ın hibesi) yani Kabil kardeşi Habil�i kıskanarak öldürdükten sonra
Hz. Adem (a.s.)�a oğlu Habil�in yerine Allah (c.c.)�ın verdiği hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın
ikinci peygamberinin adı nedir?
Cevap : Hz. Şit (Sis) (a.s.).Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir.
İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen,
ilk defa yıldızlar ilmini başlatan ve diri iken göğe yükseltilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İdris (a.s.).Soru 18: Kur�an�ı Kerim�de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir.
Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)�ın emriyle gemi inşa edip,
kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak
beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.).Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)�ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden türemiş olan
üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var olan ırklar da bunlardan
türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası olduklarını söyleyiniz?
Cevap : a- Sam; Arapların babası, b- Yafes; Rumların babası, c- Ham; Habeşlerin babasıdır.Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.)
bu kavmi azgınlıklarından dolayı �Sarsar Rüzgarı� ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla
meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz?
Cevap : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.).Soru 21: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik onlarda alışkanlık
haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak bir medeniyet kurmuşlardı.
Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)�ın izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış,
ama onlar devenin bacaklarının keserek öldürmüşlerdi. Bu olay üzerine kendilerine üç gün mühlet verilir ve
sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve bunları irşat eden
peygamber kimdir?
Cevap : Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.).Soru 22: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş, Azer�in oğlu olup
kendisine Allah (c.c.)�ın dostu anlamına gelen Halilullah lakabı verilen bir peygamberdir. Halkı sapıtan
Nemrut�a karşı mücadele etmiş, putları inkar edip Nemrut tarafından ateşe atılmış fakat, Allah (c.c.)�ın izni ile
ateş bir gülistan olmuştur. Oğlu İsmail�i Allah (c.c.)�ın emri üzere Rabbin rızası için kurban etmekten
çekinmediği için kendisine Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80 yaşında sünnet olarak
zürriyetine bu sünnet kendisinden kalmıştır. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir sivrisinek belasıyla helak
olmuştur. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İbrahim (a.s.).Soru 23: Hz. İbrahim (a.s.)�ın oğlu olan bir peygamberdir. Amerikalıları 50 yıl boyunca irşada çalışmış olan,
çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve Merve tepeleri arasında koşuşarak su ararken
Allah (c.c.) onun ayakları altından bugün hacılarımızın içtiği Zemzem suyunu çıkartarak ümmete onun sebebi ile
hediye edildiği, babasının adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde tereddüt etmeden Allah (c.c.) için bıçağın
altına yatan ve bu sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen peygamber ve annesi kimdir?
Cevap : Hz. İsmail (a.s.), annesi, Hz. Hacer validemizdir.
Soru 24: Beytullah (Kabe)�nın ilk yapılışı ve ondan sonraki yapılması ve onarılması kimler tarafından yapılmıştır?
Cevap : a) İlk defa Allah (c.c.)�ın emri ile melekler inşa etmişlerdir,
b) İkinci kez Hz. Adem (a.s.) tarafından yapılmıştır,
c) Hz. Adem (a.s.)�ın oğlu Hz. Şit (a.s.) tarafından ilk defa taş ve çamurla yapılmıştır,
d) Dördüncü defa Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.Soru 25: Hz. İbrahim (a.s.)�ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sare�den
olma ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, Beni İsrail�e gönderilen tüm
peygamberleri kendi soyundan gelen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İshak (a.s.).
Soru 26: Hz. İbrahim (a.s.)�ın kardeşi Harran�ın oğlu olan bir peygamber var ki, tek başına bir şeriat getirmemiş ama
Hz. İbrahim (a.s.)�ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak gönderildiği halk dünyadaki en pis ameli
işliyorlardı. Çünkü bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.): �Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin�
�Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur� buyurmuştur. Tepelerine, işledikleri suç sebebiyle taş yağmuru
yağdıran, şehirlerinin altı üstüne çevrilen halkın ismini ve bu belaya uğradıkları amelin adını söyleyiniz?
Cevap : Sodom halkı ve Livata (Eş cinsellik, Homoseksüellik).
Soru 27: Hz. İshak (a.s.)�ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)�ın babası, lakabı ise �İsrail� olan ve soyuna da Beni İsrail denilen,
oğlu Yusuf�un kaybolduğunu duyduğunda onun gömleği bulunup gözlerine sürülünceye kadar gözleri
görmeyen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yakup (a.s.).Soru 28: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp Mısır ilinde köle
olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman orada kendisine reddettiği için
zindanlara atılmış olan, Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri öğretilmiş ve bu sayede zindandan kurtularak Mısır�a
Sultan olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)�ın oğlu olan peygamber, Kölesi olduğu evin hanımı kendisinin yakışıklılığına
dayanamayarak zina teklifi yaparken �Saçın ne kadar güzel� dedi. O ise �Cesedimde ilk dökülecek şey odur�
cevabını verdi. �Gözlerin ne kadar güzel�deyince, O, �Cesedimden yere ilk akacak şey odur� diye cevap verdi.
�Yüzün ne kadar güzel� dediğinde ise, O, �O toprak içindir, toprak onu yiyecektir� cevabını veren
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).Soru 29: Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların düştüğü bu
hastalık sonunda Allah (c.c.)�ın �Biz onu sabır üzere bulduk� diyerek imtihanı kazanan ayağı yere vur emri sonucu
çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Eyyub (a.s.).Soru 30: Rum diyarında yaşayan halka hakkı tavsiye eden ve onların �Ey Bişr biz hayatı severiz,
ölmeyi değil, bizi dilediğimiz zamanda öldürmesini Rabbinden iste� gibi şartları ile karşılaştığı halde
onları ecellerine razı ederek inandıran, asıl ismi Bişr Bin Eyyub (a.s.) olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Zülkifl (a.s.).Soru 31: Hz. Musa (a.s.)�ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Harun (a.s.).Soru 32: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan Tevhit mücadelesinde
Batılın temsilcisi olarak karşısında Firavun ile karşılaşmış, düşmanı Firavunun sarayında büyümüş,
zamanın silahı olarak eline verilen Asası 15000 sihirbazı dize getirmiş, Turu Sina dağında Allah (c.c.) ile
konuştuğu için lakabı Kelamullah olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Musa (a.s.).Soru 33: Günahları Allah (c.c.)�a şirk koşmak, meşe ağacına tapmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak, halkın eşyasını
gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, mü�minleri ölümle tehdit etmek olduğu için sonunda üzerlerine gelen
Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden kaçmak için gördükleri bir bulutun altına sığındıkları
sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)�ın sayhasıyla helak olan Medyen halkı ve bunlara tabi olup ateş ve
sıcaklıktan kavrulan Eyke halkına gönderilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şuayb (a.s.).Soru 34: Hz. Musa (a.s.)�a inanmayan halka, Allah (c.c.)�ın verdiği belalar nelerdir?
Cevap : a- Tufan belası (sağanak halinde sürekli yağmur),
b- Çekirge belası (ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler),
c- Kummel belası ( Kanatsız çekirge, karınca ve ekin biti),
d- Kurbağa belası (şehri istila eden ve evlere giren kurbağalar),
e- Kan belası (Su ve meyvelerin kan halinde olması),
f- Mal ve servetin yok olması belası.Soru 35: Hz. Musa (a.s.)�ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan ve tarihin en zengin insanı
olarak bilinen, 300 süslü cariye, 9000 hizmetinde adamı olan ve evinin kapı ve duvardaki tabelaları altından
olan sonunda her şeyiyle beraber yerin dibine batan zalim kimdir?
Cevap : Karun.Soru 36: Hz. Musa (a.s.)�ın başının belası olan, kendini halkına ilah olarak tanıtan: �Ben sizin en büyük rabbinizim�
dediği halde ömrü boyunca cinsel ilişkiyi tadamayan, iktidarsız olan, kendine bela olacak bir çocuğun
doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan 900 çocuğu öldürten ama kendisinin belası olacak çocuğu
sarayında besleyen, sonunda Kızıl denizin sularında boğulurken �Musa�nın rabbine iman ettim� diye bağıran,
yaptırdığı Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir?
Cevap : Firavun.Soru 37: Hz. İbrahim (a.s.)�ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir sivrisineğin beynine ulaşıp
oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini öldüren, hükümdarlar arasında başına taç
takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran ilk kişi olarak bilinen zalim kimdir?
Cevap : Nemrut.Soru 38: Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).Soru 39: Hz. Musa (a.s.)�dan sonra İsrail oğullarını 29 yıl Tevrat�la idare eden, Hz. Musa (a.s.)�ın
Hızır (a.s.)�a gidişinde yol arkadaşı olan ve halkına onu anlatırken �Ona muhalefet eden
melundur� diyerek İsrail oğullarını kendinden sonra ona inanmaya davet ettiği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yuşa Bin Nun (a.s.) (İstanbul Beykoz�da ismi ile anılan Yuşa tepesindedir).Soru 40: Hz. Musa (a.s.)�ın damadı olan ve Hızır (a.s.) ile yolculuğa çıktığında halkını emanet ettiği bir peygamberdir.
Hz. Yuşa (a.s.)�dan sonra Beni İsrail�e peygamber olmuş olan kimdir?
Cevap : Hz. Kalip Bin Yüfenna (a.s.).Soru 41: Binlerce ölünün dirilmesine şahit olmuş olan bir peygamberdir. Hz. Musa (a.s.)�ın damadı
Hz. Kalip (a.s.)�dan sonra Ben-i İsrail�e peygamber olmuştur. Annesinin duası sonucu olduğu
için (ve annesi çok yaşlı olduğu için) �İbnül Acuz� Kocakarının oğlu diye anılan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Hızkıl (a.s.).Soru 42: İsrail oğulları, Hz. Musa (a.s.)�ın şeriatını terk edip altından yaptıkları, göz bebekleri yakuttan, başına inci ve
cevherlerle süslü taç koydukları �Bal� isimli puta tapmaya başlamışlardı. Bu zamanda kendilerine gönderilen
peygambere inanmayınca da kuraklık ve sıcaklıktan kavrulunca duası ile yağmurlar yağdırdığı halde halkın azı
iman etmişti. Balbebek halkına gönderilen bu peygamberin adı nedir?
Cevap : Hz. İlyas (a.s.).Soru 43: Hz. İlyas (a.s.)�ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber olmuş olan
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Elyasa (a.s.).Soru 44: Ninava halkına peygamber olarak gönderilmiş, 33 yılda kendisine ancak iki kişi iman etmiş, yaptığı bir hatadan
dolayı denizde gemiden atılarak balığın karnında 40 gün kadar kaldığı bilinen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yunus (a.s.).Soru 45: Dinlerini terk eden Ben-i İsrail�in başına belalar gelip cizye ödedikleri zaman Allah (c.c.)�ın onlara gönderdiği
peygamber onlara hem Allah (c.c.) yardımı ile bir hükümdar olarak Talut�u başlarına getirmiş hem de Talut�un
Calut ile yaptığı savaşta Calut�u öldürecek şahsın (sonradan kendisinin yerine peygamber olarak gelecek) Davut
olduğunu bildirmiş olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şemuyel (a.s.).Soru 46: Hz. Davut (a.s.)�ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan,
Kudüs�te bulunan Mescidi Aksa�yı yaptıran, insanların ve cinlerin kendisine kıyam
ettiği gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine verildiği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.).Soru 47: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calut�u öldürüp, Talut�un verdiği söz üzerine onun
kızını almış ve neticede Beni İsrail�in önce hükümdarı sonra peygamberi olmuş olan, kendisine
dört büyük kitaptan Zebur verilmiş olan koyun gütmesi, sapan taşı atması ve demire şekil
vermesinden bahsedilen, demirden yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.).Soru 48: Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, ilmi, hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif edilen nübüvvet,
krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiş Kur�an�ı Kerim�de oğluna nasihatlerinden bahsedilen peygamber olup
olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir?
Cevap : Hz. Lokman (a.s.).Soru 49: Hz. Şaya (a.s.)�dan sonra Beni İsrail�e peygamber olmuş, Allah (c.c.)�a münacatı üzerine halkı helak olmaktan
kurtulmuş ama,sonra Cebrail (a.s.) insan suretinde dört defa gelerek aile halkının yaptıklarını anlatarak fetva isteği
sonucu o şahsın ailesine dua ettiğinde halkına fetvayı sen verdin diyerek Allah (c.c.)�ın fetvayı sen verdin diyerek
halkını helak ettiği ve yüz yıllık ölümden sonra merkebi ile birlikte dirilmesine şahit olduğu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İrmiya (a.s.).Soru 50: Babil hükümdarı Buhtunnassar�ın Beytül Makdis�i yıkarak Beni İsrail�den esir aldığı çocuklar arasında bulunan
ve zindana atılan, Babil kralının gördüğü rüyaya tabirle zindandan kurtulduğu gibi iyi mevkilere gelen ve
Kur�an�ı Kerim�de kendisinden �Resul olmayan bir nebidir� diye bahsedilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Danyal (a.s.).Soru 51: Babil kralı Buhtunnassar�ın Beytül Makdis�i yıkıp insanları esir etmesinden yıllar sonra geri dönen Beni İsrail
arasında Tevrat�ı olan olmadığı gibi onu bilen de yoktu. Aralarında biri vardı ki, bu Tevrat�ı bildiği için yeniden
onu yazdı. Beni İsrail�e peygamber olarak gönderilmiş olan bu insana sonunda, �O Allah�ın oğludur� diyecek
kadar ileri gittiler. Beni İsrail�e Tevrat�ı yeniden Allah (c.c.)�ın izni ile ezberinden yazan bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Üzeyr (a.s.).Soru 52: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)�ın himayesinde büyüyen ve yaptırdığı kendisine has mihrabında
devamlı Allah (c.c.)�ı zikreden, Hz. İsa (a.s.)�ı kocasız olarak dünyaya getiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in
diliyle cennet kadınlarının üstünlerinden olarak bildirilen adına Kur�an�ı Kerim�de sure bulunan kadın kimdir?
Cevap : Hz. Meryem.Soru 53: Hz. Zekeriyya (a.s.)�ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)�dan önce gelen ve onunla aynı zamanda yaşayıp onun varlığını
Ben-i İsrail�e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit edilmiş olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yahya (a.s.).Soru 54: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�den bir önce
gelen peygamber olup annesi İmran�ın kızı Meryem�e erkek eli değmeden ve evlenmeden
dünyaya getirdiği evladı olan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.).Soru 55: Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki tüm beldelere ulaşmış, ayak bastığı her yerin halkına hakim olmuş bir
insandır. Bunun nasıl bu kadar geniş bir alemde gezebildiğini Hz. Ali (r.a.)�a sorduklarında: �O, bulutlar ona yol
aldırır, yollar ona düzeltilir, nurlar ona döşenip yayılır, kendisine gece ve gündüz bir olurdu� diye cevap verdiği,
peygamber olup olmadığı bilinmeyen Kur�an�ı Kerim�de ismi geçen bu insan kimdir?
Cevap : Hz. Zülkarneyn (a.s.).Soru 56: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)�in mübarek hadislerinde �Cennet kadınlarının üstünleri olarak bildirilen�
dört kadın kimlerdir?
Cevap : a) Hz. Hatice, b) Hz. Fatıma, c) Hz. Meryem, d) Hz. Asiye (Firavunun karısı).Soru 57: Hz. İsa (a.s.)�ın dini üzerine yaşayan, Tarsus ahalisinden olan, kendilerine Ashabı Kehf denilen, adlarına
Kur�an�ı Kerim�de sure bulunan yedi genç bir de refakatçi köpekleri, Rum hükümdarı olan Dekyanus�un
zulmünden kurtulmak için �Neclus� adında bir dağın mağarasına saklanmışlar, hükümdarın ölmeleri için
mağaranın girişini kapattırması üzerine Allah (c.c.)�ın yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine sonunda o kadar yıldan
sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanların isimleri nedir? (Bu isimler hastalara şifa niyetiyle
okunduğu bilinmektedir).
Cevap : Telmiha (Yemliha), Meslina, Mekselmina, Mernus, Debernus, Şazenuş, Keşeftedayyuş, ve köpekleri Kıtmir.Soru 58: İslam öncesi devirlerden birinde, bir gurup mü�mine imanlarından dönmeleri için işkence yapan, dinlerinden
dönmediklerini görünce de onları bir hendeğe atarak yakan bu zalim yöneticilere verilen isim nedir?
Cevap : Ashabı UhdutSoru 59: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)Soru 60: İlmi Hz. Musa (a.s.)�ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ olduğu rivayet edilen,
Peygamberimiz (s.a.v.)�in onun hakkında �O otsuz kuru bir yere otururdu, kalktığında yeşillenerek
onun arkası sıra dalgalanırdı� buyurduğu, üstün ilim sahibi olan kimdir?
Cevap : Hızır (a.s.)Soru 61: Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir
Cevap : Hüdhüd kuşuSoru 62: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.)Soru 63: Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir ve niçin cinayet işlemiştir?
Cevap : Hz. Adem (a.s.)�ın oğlu Kabil kardeşi Habil�i kıskandığı için cinayet işlemiştir.Soru 64: Yusuf (a.s.)�ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı?
Cevap : Kıskandıkları içinSoru 65: Kafir Firavunun mü�min hanımının adı nedir?
Cevap : AsiyeSoru 66: Hangi peygamber Hızır (a.s.) ile yolculuk yapmıştır?
Cevap : Musa (a.s.)Soru 67: Hangi peygamberi balık yutmuştur?
Cevap : Yunus (a.s.)Soru 68: Ateşe atılıp yanmayan peygamber ve onu ateşe atan zalim kimdir?
Cevap : İbrahim (a.s.)�ı zalim Nemrut ateşe atmıştır.Soru 69: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet etti?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.)Soru 70: Hangi peygamberlerin hanımları iman etmeyerek helak oldular?
Cevap : Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)�ın hanımlarıSoru 71: Doğduğunda konuşan peygamber hangi peygamberdir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.)Soru 72: Topukları altından zemzem suyu çıkan ve bıçağın kesmediği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İsmail (a.s.)Soru 73: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir?
Cevap :Hz. Musa (a.s.)Soru 74: Ömrü boyunca bir gün oruç tutan bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.)Soru 75: Hz. Nuh (a.s.)�ın kavmi nasıl helak oldu?
Cevap : Tufan sonunda boğularakSoru 76: M.Ö. 1.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen, ismi Kur�an�ı Kerim�de geçen peygamberlerden olup Yahya (a.s.)�ın
babasıdır. Rabbine: �Ey Rabbim! Bana senin katından temiz bir nesil ihsan et� diye dua etti. Bunun üzerine
melekler ona Yahya (a.s.)�ı müjdelediler. Filistin valisi Heredos bu peygamberin babasını öldürmek istemiştir.
Babasının öldürülmesine karşı çıkan bu peygamberi Herodos�un askerleri yakalamak istemişler oda kaçarak bir
ağaç kovuğuna saklanmıştır. Burada zalimler kendisini ağaçla birlikte testere ile keserek şehit etmişlerdir.
Bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Zekeriyya (a.s.)Soru 77: Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.)Soru 78: Kabe�nin yanında bulunan Haceri Esvet taşı nereden gelmiştir?
Cevap : CennettenSoru 79: Kabe�yi Allah (c.c.)�ın emri ile ilk inşa eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İbrahim (a.s.) oğlu İsmail (a.s.) ile inşa etmiştir.Soru 80: Kudüs�te bulunan Mescidi Aksa�yı hangi peygamber inşa etmiştir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)Soru 81: Safa ve Merve tepeleri arasında su bulabilmek için koşan kadın kimdir?
Cevap : Hz. HacerSoru 82: Hz. Adem (a.s.)�ın üçüncü oğlu ve ikinci peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şit (a.s.)Soru 83: Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva annemiz cennetten kovulduktan sonra dünyada Allah (c.c.)�ın izniyle nerede
birleştiler?
Cevap : Arafat, Rahmet dağındaSoru 84: Hz. Lut (a.s.)�ın gönderildiği şehir hangisidir?
Cevap : SemutSoru 85: Hz. Yusuf (a.s.) kaç sene zindanda kaldı?
Cevap : Yedi seneSoru 86: Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir?
Cevap : NemrutSoru 87: Hz. Nuh (a.s.)�a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?
Cevap : Sam, Ham, YafesSoru 89: İçenlere ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı kazandıran suyun adıdır. O sudan birisi içmiş ve ölümsüzlüğe ermiştir.
Milli Görüşçü gençte işte bu su gibi olmalı ki, onu gören onda dirilmeli ve ona bakan onda canlanmalı,
hayat bulmalı, kendine bakana ümit vermeli. İşte bahsettiğimiz, içenlere ölümsüzlük veren suyun ve ondan
içip ölümsüzlük kazanan, Hz. Musa (a.s.) ile de meşhur yol arkadaşlığı olan kişinin adları nelerdir?
Cevap : Ab-ı Hayat ve Hızır (a.s.)Soru 90: Hz. Şit (a.s.)�dan sonra peygamber olarak gönderilen, ilk kalem ile yazı yazan, ilk elbise diken,
sonunda Cenabı Allah (c.c.) tarafından göğe çekilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İdris (a.s.)Soru 91: Milattan önce (M.Ö.) 10.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen ve Kur�an�ı Kerim�de adı geçen
peygamberlerdendir. Davut (a.s.)�ın oğludur. Ona da babası gibi hem krallık hem de peygamberlik verildi.
Saba Melikesi Belkıs�la aralarında geçen olaylar meşhurdur. Kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir. Ancak kırk yıl
hükümdarlık yaptığı söylenir. İçinde Mescidi Aksa�nın da bulunduğu çok sayıda yapı yaptırmıştır. Kendisine
öldükten sonra devlet, İsrail oğulları ve Yahuda diye ikiye bölünmüştür kimdir bu peygamber?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)*alintidir*

mehmetakifm
18-03-08, 14:50
güzel bilgiler.

SGNMS
18-03-08, 18:23
çok güzel bir paylaşım olmuş teşekkürler

mechengineer
09-04-08, 10:36
konular birleştirilmiştir