PDA

View Full Version : Serdar ÖncülSisli Kimlik
21-02-08, 17:57
Acılar Acıdı Sen Acımadın

Bu kadar dert yeter deyipte bana,
Acılar acıdı, sen acımadın,
Dayanmaz bu yürek, bunca hüsrana,
Acılar acıdı, sen acımadın.

Öl desen ölürdüm senin yolunda,
Neler vermezdim ki, sevgin uğrunda,
Dertler bile, insaf edip, sonunda,
Acılar acıdı, sen acımadın.

Alsam, kâğıt ile kalem elime,
Anlatsam derdimi, yetmez kelime,
Sen insâf etmedin bir tek hâlime,
Acılar acıdı, sen acımadın.

Dermansız dert verdin yaşarken öldüm,
Bir ümidi tutup, ben bine böldüm,
Vefasız, ismini kalbime gömdüm,
Acılar acıdı, sen acımadın.

Sensiz bir hiçtim ben, seninle vardım,
Senle nefes alıp, senle yaşardım,
Ne kadar dil döktüm, nice yalvardım,
Acılar acıdı, sen acımadın.

(17.04.1990)

Serdar Öncül

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:57
Titreyen dizlerle tutmayan kollar,
Mecâlsiz ellerden hayır mı gelir?
Doğduğundan beri teptiğin yollar,
Evvel düzdü,şimdi bayır mı gelir?

Gösterdik,dönüp de bakmadı bile,
Parmağı gözüne soktuk nafile,
Eziyette sıra geldiyse dile,
Köre râzı olduk,sağır mı gelir?

İstersen inat et,istersen dayat,
Elindeyse başka bir renge boyat,
Sevinçle,hüzünle,senin bu hayat,
Eşeğe semeri ağır mı gelir?

(21.04.2004)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:57
Gönlümün bereketi, gözyaşın olacaksa,
Razıyım çorak kalsın, bütün bahçeler bağlar,
O güzel gözlerinde, yaş görmeyi istemem,
Sen ağlama sevgilim, benim gözlerim ağlar.

Ayrılık yüreğimi, belki bir daha dağlar,
Belki kahreder gönlüm, belki karalar bağlar,
Belki titrer ahımla, bütün ovalar dağlar,
Sen ağlama sevgilim, benim gözlerim ağlar.

Zaptedemez sevgimi, ne kementler ne ağlar,
Unutması kolaymı, geçse üstünden çağlar,
Anladım el insana, ağlarsa yalan ağlar,
Anladım ki ardımdan, ağlarsa anam ağlar.

(16.12.1991)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:58
Birer birer yıkıp, tüm engelleri,
Coşkun sular gibi, çağlayayım ben,
Şifa vermiyorsa, yârin elleri,
Tuz basıp yaramı, dağlayayım ben.

Ne olur inanıp biraz güvensen,
Kıyamet mi kopar, sen de seversen,
Uzatıp elini, elime versen,
Yolumu yoluna bağlayayım ben.

Nasıl davranayım, sana deyip de,
Soruyorum işte, boyun eğipte,
Bilmem ki, ne edip, ne eyleyipte,
Bana güvenmeni, sağlayayım ben.

Neden bu aşılmaz taştan duvarlar,
Her şeyden üstünmü, sence kurallar,
Çaresiz kalınca, erkek de ağlar,
Ağlamak çareyse, ağlayayım ben.

(06.01.1994)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:58
M üşkül bir yoldur hayat, hem güller hem dikenler,
U sta ayaklar gerek, ve azimli yürekler,
T itreyince dizlerin, bir dost arar gözlerin,
L âkin ortada yoktur, tüm o dost bildiklerin,
U mut yarına kalır, düşlerin, özlemlerin.

Y aşamak güzel şeydir, bütün zorluğa rağmen,
I zdırapla tutuşup, yansada insan bazen,
L ûtfudur bu ten kafes, tanrının insanlığa,
L ûtfudur bu uzun yol, beşikten mezarlığa,
A nlamak gerek hayat, bir sahneden ibaret,
R olünü oynar herkez, perde iner nihayet.

N eş'e de yaşanacak, dertte yok başka yolu,
U mudun tükendiği, yerdir hayatın sonu,
R azı olmalı insan, şükredip yetinmeli,
G ülmeyi unutmadan, yaşamayı bilmeli,
Ü stünden yıllar geçer, unutulur anılar,
L âkin ben unutmadım, 'Serdar'dan Mutlu Yıllar'.

(21.09.1993)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:58
M utluluk gökyüzünde, erişilmez bir bulut,
U fuklarda bir ümit kıvılcımı aramak,
T oz pembe hayallerin, gölgesine uzanıp,
L eylâkların renginden, yeni dünyalar kurmak,
U ykuların en derin, en sonsuzuna dalmak.

Y avaşça kızıllaşıp, sökülürken güneşin,
I şıkları her akşam, buğulu camlarımdan,
L âmbalar yanar bir bir, çöker hasret ateşin,
L ôş ışıklar çekilir, bu şehrin damlarından,
A hımla titreyipte, hüzne bulanır gece,
R üzgâra karışırken, dudağımdan ilk hece.

N e bir saman alevi, ne de bir hevesti bu,
U mudun yıkılırken, çıkardığı sesti bu,
R üyâlara elveda, hayâllere restti bu,
G ülün dikeni varmış, gönlüme bir dersti bu,
Ü zülmek faydasızmış, belki son nefesti bu,
L eylâk rengi dünyâma, anlasan adresti bu.

(08.10.1992)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:58
G ül, bülbül için hiç yandımı söyle,
Ü zülmek, ağlamak olurmu çare,
L eylâ için Mecnun gezdiyse çölde,
E bedi uykuya varmak içindir.

G önlümde yeşeren her sevgi senin,
Ü mitsiz bir aşkla, ağlar gezerim,
L eylâ'm diyemedim, budur kederim,
E n kuytu köşeler, benim içindir.

(04.09.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:58
Bedri Rahmi yanılmış, o karadut değilmiş,
Ne günâh, ne vebâlmiş, ne de mercanmış dizi,
Ondan bana hatıra, arkamda taşıdığım,
Otuz sekiz numara, bir ayakkabı izi...

(16.04.1989)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:58
Örülmüş talihin zulmeden ağı,
Yükselir gün be gün, ızdırap dağı,
Geçiyor ömrümün en güzel çağı,
Baharlar sevgisiz, yazlar sevgisiz.

Ümitsiz, amaçsız, bomboş bir hayat,
Her gün ayrı bir dert, ayrı bir feryat,
Susamış gönüller sevgiye heyhat,
Baharlar sevgisiz, yazlar sevgisiz.

Her günüm neşeli, şen olsa bile,
Mutlulukla dolsam, olmasa çile,
Niyazlar faydasız, dua nafile,
Baharlar sevgisiz, yazlar sevgisiz.

(27.12.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:59
Sende gurbet,bende evlât,onda sıhhât derdi bak
Böyle yazmış Bâki Mehmet bahtımız Cenâb-ı Hak
(Mehmet Fatin Bâki'ye ithaf)
(10.12.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:59
At ateşe, yüksünme sen kaygımdan,
Yan de yeter, başım gözüm üstüne,
Tereddütüm, suya olan saygımdan,
Zan de yeter, başım gözüm üstüne.

Hazır değil, gönlüm sevdâ göçüne,
Sevmiyorsun, öyle doğar içime,
Bakıp söyle, ta gözümün içine,
San de yeter, başım gözüm üstüne.

Öleyimmi, bu sevdâ dan geçipte,
Uğraşma hiç, aşka kefen biçipte,
Şerbet diye, her cefanı içipte,
Kan de yeter, başım gözüm üstüne.

(29.08.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 17:59
Ben doğruyu dinlersem eğer, kâr ederim,
Üstâda hitâb dan sıkılır, âr ederim,
Cehl'im bilirim, her söze girmem yinede,
Bilmem kusurum varmı deyip zâr ederim.
(06.08.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:00
Şu yalın gerçeği çok geç anladık:
Derdinin dermânı,derdin içinde.
Yeşile boyanmış bir uzun sandık;
Dostlar kenarında,kendin içinde! ...

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:01
Eyvah sonu gelmez ve tükenmez elemim,
Bir beldeye sevdâ ile tutsak kalemim,
Hâşim aramış, hangi hayal kıt'ası dır,
Bir beldeye sevdâ ile tutsak kalemim.
(07.08.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:01
En derin uykulardan rûyalarıma akta,
Râzıyım kül et beni,bir gülüşünle yakta,
Gözlerinin değdiği yüzlerce âşığından,
Nice sevdâdan geçip,bir ben kaldım ayakta.

(16.03.2004)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:01
Seninle doluydum dün akşam yine,
Kapım çalındıda, sen geldin sandım,
Bin defa kahroluş, yetmezmiş gibi,
Bir daha, bin daha, bir daha yandım.

Bilmezdim bu aşkın biteceğini,
Bir ömür boyunca, sürecek sandım,
Tatlı sözlerine, güzel yüzüne,
Ne çabuk aldandım, ne çabuk kandım.

(28.04.1990)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:01
Hayâllerle avunduk,meğer falmış aşkımız,
Falcıların açtığı falda kalmış aşkımız,
Ne erecek murad var,ne çıkacak kerevet,
Roman sanmıştık meğer bir masalmış aşkımız.

(12.03.2004)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:01
Konma bülbül gül dalından bilki taht olmaz sana
Bir ötüşlük saltanattan pâyitaht olmaz sana
Hayra yorsan gerçek olmaz bir rüyâdır gördüğün
Bin yıl ötsen ağlamaktan gayri baht olmaz sana.

(31.12.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:02
Bir yanda ayrılık, bir yanda gurbet,
Maziye dalıpta, yandım bu gece,
Aşkın hüzün kokan, o şerbetinden
Bir kadeh içipte, kandım bu gece.

Hayâlin canlandı, bunca öteden,
Yırttım karanlığı, deldim bu gece,
Görünüp kayboldu, o nur yüz birden,
Ağlayıp secdeye, geldim bu gece.

Oturup düşündüm, lôş bir köşeye,
Hayâllere daldım, kendim bu gece,
Aynada kendimi tanıyamadım,
Oysa her zamanki, bendim bu gece.

İrem bağı derler, aşkın bağından,
Güller değil diken, derdim bu gece,
Hâlim anlatacak, dost bulamadım,
Derdimi kâğıda serdim bu gece.

(02.05.1988)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:02
Firkât denilen şey güle meylettiğin andır
Bülbül deki feryâd ne de beyhûde figandır
Heyhât, yüreğim geçti o sevdâlı bahardan
Takvimleri yırt at yine sen kendini kandır.

Bizler bu yolun yolcusu, dünyâ ise handır
Bir hükm'ü müebbet ki bu, zindancı zamandır
Vuslat çok uzaklardaki gülşende açan gül
Bülbül deki feryâd, yine beyhûde figandır.

(09.11.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:04
Her türlü günâh,af olacak sanmak için,
Bâhâne ararsın,inanıp kanmak için.
Aldanma sakın nârını insan götürür,
Yoktur ki cehennemde ateş,yanmak için...

Mef'ûlü-Mefâîlü-Mefâîlü-Feûl

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:07
Bu gün matem var arkadaş,
Sil yüzündeki neş'eyi,
Bir omuzda sen ver, yanaş,
Kaldıralım cenazeyi.

Dua eksilmesin dilden,
İçten söyle besmeleyi,
Haydi dostlar, hep bir elden,
Kaldıralım cenazeyi.

İnsanlıktır, ölen dostum,
Unut aşkı, özveriyi,
Baş sağolsun, ömür uzun,
Kaldıralım cenazeyi.

(29.09.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:07
Çal ûdi bu akşam yine bir şarkı hicâz dan,
Sevdâm udunun telleri ardınca sürünsün,
Her nağme de mehtâb dile gelsin de bu hazdan,
Mızrâbı tutuştur geceler hüzne bürünsün.

Bir şarkı hatırlat bana geçmişte ki yazdan,
Mâzî de ki en neş'eli demlerde görünsün,
Hicrânımı hoş gör geçer elbette birazdan,
Sen durma devâm et geceler hüzne bürünsün.

(21.11.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:09
Büyümeyi isteme, hep böyle kal çocuğum,
Boyun uzamasın hiç, çocuk kal yavrucuğum.

Düşeceksen, sıçrayıp, oynarken düş çocuğum,
Aşka takılıp düşme, çocuk kal yavrucuğum.

Bir gün dizin sıyrılır, olsun geçer çocuğum,
Onmaz ne yaralar var, çocuk kal yavrucuğum.

Dilerim ki ömrünce, alma o yaraları,
Senin dünyân toz pembe, bilmezsin karaları.

Karanlıklardan olsun, yalnız korkun çocuğum.
Sevmek korkusu tatma, çocuk kal yavrucuğum.

Sana yeter uçurtman, topacın, biyaların,
Acısını öğrenme, karşılıksız aşkların.

Ah çaresi olsa da, bir küçülsem çocuğum,
Büyüklere özenme, çocuk kal yavrucuğum.

(13.06.1991)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:09
Yüzümde kırışıklar,şakaklarda aklarım,
Gözümden akıttığım seldesin çocukluğum.
Bir vuslat sedasını işitse kulaklarım,
Otuz yıl öncesinden gel desin çocukluğum.

Geçip giden yılların,ruhumda buruk tadı
Biliyorum çok uzak yerdesin çocukluğum.
Acaba şimdi yurdun,hangi kuşun kanadı,
Hangi masalda kaldın,nerdesin çocukluğum.

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:09
Çareler çaresiz, ümitler yasta,
Derdime derman yok, şifalar hasta,
Önünde uzanan, şu meçhul yolda,
Yürü Serdar, yürü, çok geç olmadan.

Allah'ım, sevdiğim sana emanet,
Hep onunla olsun, neş'e saadet,
Yüreklerde acı, dilde şehadet,
Yürü Serdar, yürü, çok geç olmadan.

Bıraksam kendimi zaman seline,
Terketsem bedeni, ecel yeline,
Vakit geçirmeden, o son menzile,
Yürü Serdar, yürü, çok geç olmadan.

(22.09.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:09
Sevgilim, gittin gideli, buram buram, gözümdesin,
Söylediğim her şarkının, bestesinde, sözündesin.

Sen yazımda, sen kışımda, baharımda, güzümdesin,
Titrek bir mum ışığında, kederlerde, hüzündesin.

Sen her adım atışımda, gecemdesin, günümdesin,
Maziyi her anışımda, damla damla yüzümdesin.

(23.11.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:10
Güzel gözlerini dikme yüzüme,
Eriyip giderim,sana dert olur.
Her cümlesi doğru,inan sözüme,
Eğer anlatmazsam,bana dert olur.

Aşığa zulmetmek senin tüm işin,
Sırma saç,hilâl kaş,incidir dişin.
Hiç haber vermeden çekip gidişin,
Yürekten yaralar,bana dert olur.

Önce Allah benim için, sonra sen,
Sebebim olursun,sevmiyor isen.
Seni kucaklayıp saran elbisen
Bile kıskandırır,bana dert olur.

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:10
Düşlerden arınsan, gerçeklere dolsan,
Bıkmaz yürürüm ben, ufkumdaki yolsan,
Lûtfet sönecektir gönlümdeki yangın,
Deryâ ya gerek yok, bir damla su olsan.
(20.08.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:10
Geçenlerde bir gün,yolda yürürken,
Bir dilenci görmüştüm, düşünürken.
''Senin derdin var'' dedi,''Anlatmak istermisin? ''
''Oturup ta dinlesem,
Derdini söylermisin? ''
Oturduk bir köşeye,o dedi ben dinledim,
Ben dedim o dinledi,
Yardım etmek istedim,
Şöyle bir gülümsedi
Yardımımı almadı,
''Benden fakirsin''dedi...

(31.03.1986)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:11
Vur neşteri doktor bey,
Gelecek elbet sıram.
Vur neşteri,kanamaz
İnanki benim yaram.
Vur neşteri,beni yakarsa,
Yalnız bir ateş yakar,
Dağlasan yüreğimi,
Kan değil,gözyaşı akar.

(23.01.2004)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:11
Doldur boşalan meyleri sen sâki bu akşam,
Olsun neşemiz fecr'e kadar bâki bu akşam,
Sermest olalım sâz ile düş mey kadehinden,
Elbet bulunur kaldıran illâki bu akşam.
(29.07.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:11
İnsan,ne ayaktan,ne de bir baştan ibâret,
Bâdem gibi gözden, ne de kaştan ibâret.
Bâkî kalacak kubbede bir hoşca sedâdır,
Bir köhne çukur gayrisi,bir taştan ibâret.

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:11
En yüce duygu sevmek, insana bahşettiğin,
Yarabbi ilmek ilmek, kalbime nakşettiğin.

Ayrılıkla sınama, Yarab seven kulunu,
Mutluluk, unutturmaz, bize Hakk ın yolunu.

Yalnızca senden korkan, şu kulun ne korkakmış,
En büyük korku Yarab, mutluluktan korkmakmış.

Geri çevirme sana uzanan elimizi,
Yarabbi, ayrılıkla sınama sevgimizi.

(17.011994)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:12
Dünya dediğin dostum, bir var oluş savaşı,
Kimisi dimdik yürür, kiminin bükük başı.

Kiminin insan gibi yaşamaktır uğraşı,
Kiminin kahkahası, bak inletiyor arşı.

Velhasıl hayat dostum, üçbeş damla gözyaşı,
Biraz mutluluk ise, teselli arkadaşı.

Nedir bu aç gözlülük, bu menfaât dalaşı,
Bilki en son sermayen, köhne bir mezar taşı.

(28.11.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:12
Dilimde şiirsin, elimde sazım,
Bağlamam, cümbüşüm, tar'ımsın benim,
Türküler söyleyip, oynasam bu gün,
Misketim halayım, bar'ımsın benim.

Seninle yaşamak, dünyalara denk,
Sen göğsümde atan, tatlı bir ahenk,
Sanki gökkuşağı, gibi rengârenk,
Kırmızım, turuncum, sarım sın benim.

Alnımda yazısın, kader ağımda,
Kardelen çiçeğim, sevgi dağımda,
En tatlı meyvesin, gönül bağımda,
İncirim, üzümüm, narım sın benim.

Kimi gün gurbetsin, kimi gün sıla,
Kimi gün satarsın, üç kuruş pula,
Bu nasıl sevdâdır, ziyan akıla,
Sensiz tam değilim, yarımsın benim.

Ne han, hamam saray, ne mal, mülk, para,
Olmasada düşmem, ben ahü zara,
Bir tek sana muhtaç, şu bahtı kara,
Yegâne definem, varımsın benim.

Hem kışsın hem bahar, sen yüreğime,
Dört yapraklı yonca, her dileğime,
Dur durak bilmeden, aşk peteğime,
Sevdâ balı yapan, arımsın benim.

Bacamda dumansın, soframda aşım,
Gönlümde sevincim, gözümde yaşım,
Hayat arkadaşım, kader yoldaşım,
Yavrumun anası, karımsın benim.

(17.09.1997)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:12
Günbe gün derinleşip, yüreğime işleyen,
Bu gönül yarasının, dermanı sende güzel,
İster beraat ettir.ister idamımı ver,
Çek ipi acımadan, fermanı sende güzel.

Yıllardır dudağımdan, düşmeyen o niyazla,
Seni aradım sanki, karla kışla ayazla,
Derim ki yüreğimden, kopup gelen bir hazla,
Bütün özlemlerimin, harmanı sende güzel.

Her şiiri sevdâ dır, ben gibi yazarların,
Ağıtıdır her mısra, duyulan azarların,
Seni bana getiren, kısacık pazarların,
Bir yüzyıla bedeldir, inan bir ânı güzel.

(12.01.1994)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:12
Seneler var,aşkının hicranıyla yazarım,
Bilirim kıymetim yok,üç kuruştur pazarım,
Mezarım gamzendeki çukur olsun yeterki,
İnan ki o mezarı,ellerimle kazarım.

(27.022004)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:12
Ah! , derde ne derman, ne de em var geceler,
Her cevrine binlerce sitem var geceler,
Zûlm etme yazıktır bana zindan kesilip,
Bahtımda beyazdan yana ne'm var geceler.

Toplandı kederler yine cem var geceler,
Ağyâre güzel söz, bana kem var geceler,
Kaldır şu karanlıkları cürmüm göreyim,
Bahtımda sevâb dan yana ne'm var geceler.

(15.10.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:12
Gönül sevdiğinden vuslat diler de
Mecâli tükenmiş kollar habersiz
Gözümün önünden akıp gider de
Ömür menzilinden yollar habersiz.

Senin mevsimindir açar güllerin
Sensin tüm neş'esi şu bülbüllerin
Bilmez geçtiğini mesut günlerin
Sevdiğini söyler diller habersiz.

Bir damla mecâli vuslata saklar
Koşamam peşinden tutmaz ayaklar
Mevsim kışa dönmüş başımda aklar
Senin benzindeki allar habersiz.

Rûhum on beşinde yaşıyor derken
Saati,takvimi inkâr ederken
Günâhım neydi ki bu kadar erken
Gençliğimi çalmış yıllar habersiz.

(11.12.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:13
Gerek yok ateşe,gerek yok köze,
Aşkın ile her gün yanıyorum ya,
Görmemek,en büyük cezadır göze,
Gündüzleri gece sanıyorum ya.

Aşkı bana zehir eylediğine,
Sevdâyı,aczimden peylediğine,
Yalan bile olsa söylediğine,
Sorgusuz sualsiz kanıyorum ya.

Koyuver vuslatı hele bir yana,
''Rüyânda görürsün'',diyorsun bana,
Görmesem ne çıkar,ben kana kana,
Her an,her dakika anıyorum ya...

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:14
Gitti, hayâllerimi, dünyâmı yıkıp gitti,
Veda bile etmeden, habersiz çıkıp gitti,
Bilmiyorum ne yaptım, ne çabuk bıkıp gitti,
Gitti, hayâllerimi, dünyâmı yıkıp gitti.

Yıllar önce sönen bir ateşi yakıp gitti,
Izdırap kemendini, boynuma takıp gitti,
Rüzgârlara karıştı, sel oldu akıp gitti,
Gitti, hayâllerimi, dünyâmı yıkıp gitti.

Gönlüme kıyameti, hüsranı ekip gitti,
Her derde razı oldum, yine de çekip gitti,
Zaten karaydı dünyam, kör zindan edip gitti,
Gitti, hayâllerimi, dünyâmı yıkıp gitti.

Anlamadı sevgimi, bir pula satıp gitti,
Bir gülüşe razıydım, kaşını çatıp gitti,
Binbir olan derdime, bin daha katıp gitti,
Gitti, hayâllerimi, dünyâmı yıkıp gitti.

(26.06.1991)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:14
Merhamet kıl,deşme cânan,gizli yârem var benim,
Mevsimim kış,eksik olmaz,yâr başımdan kar benim,
Çok geç ömrüm,çok geç artık,geçti en şen demlerin,
Gözlerimden kanlı yaşlar,eksik olmaz yâr benim.

(25.02.2004)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:15
Gördüğün gerçek değil, acı bir düştü gönlüm,
Bir tek tel samur saça, takılıp düştü gönlüm.

Sevme dedim ben sana, dertler üşüştü gönlüm,
Bu gam ne diye sanki, bu ilk düşüştü gönlüm.

Anla aşk oyun değil, kör bir dövüştü gönlüm,
İrem bağı değilmiş, susuz çölmüştü gönlüm.

(14.01.1988)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:15
Bir hazan yaprağı misâli soldun,
Senin ne ne gerek, 'sevgili' gönlüm,
Bak dün genceciktin, ihtiyâr oldun,
Senin ne ne gerek, 'aşk, sevgi' gönlüm.

Hani gururluydun, minnetin yoktu,
Bak ne hale düştün, divane gönlüm,
Hani sana göre sevgili çoktu,
Arayıp sonunda buldunmu gönlüm.

Kim kaybetmişki, sen buldun vefayı,
Beni kötü kötü söyletme gönlüm,
Sonunda sen çektin, bütün cefayı,
Bu kadarı yeter, sus deli gönlüm.

Kim arayıp bulmuş candan seveni,
Sen her tebessüme, kan deli gönlüm,
Sevecekmi sandın görünce seni,
Hakettin, bu aşkla yan deli gönlüm.

(02.09.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:15
Bir âfet-i devran ki görenler tapıyor,
Can yakmada üstâd dır inan naz yapıyor,
Dilşâd edecektin ya güzeller güzeli,
Gör bak yine gönlümde kıyâmet kopuyor.
(31.08.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:15
Yol verin, ey dağlar, salın gideyim,
O yeşil Düzce'mi, göresim geldi,
Anama, babama hatır edeyim,
Yol verin, sılamı göresim geldi.

Vatan borcumuzdur, ödemek gerek,
Geldim, namusumdur, borcum diyerek,
Bütün engelleri, bir bir silerek,
Dosta arkadaşa, eresim geldi.

Yine uykum kaçtı, gece yarısı,
Bağrımı dağlıyor, o kalp ağrısı,
Duy sesimi bu bir yardım çağrısı,
Bir ümidi bine bölesim geldi.

Hasret yüreğime düştü düşeli,
Bazen akıllıyım, bazen de deli,
Hesapladım, şafak iki yüz elli,
Çaresizliğimden, ölesim geldi.

Unutmayan da var, unutanlarda,
Mutlu olanda var, aldananlarda,
Hüzünün çöktüğü, lôş akşamlarda,
Aklıma hep o yüz, o resim geldi.

(27.11.1989)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:15
Gözlerin,karanlık,ıssız odamda,
Bana aynalardandan bakar gözlerin.
Sükûtudur sanki bütün gizlerin.
Duvarda asılı o sırlı camda,
Hüzne ilhâm olup yakar gözlerin.
Gece bende yaşar,ben gecelerde,
Gözlerin aynadan gönlüme koşar.
Sükût sende yaşar,söz bende yaşar,
Sükûta davettir söz hecelerde,
Aynadan gönlüme koşar gözlerin.
Karartsa aydınlık karanlığımı,
Aynalardan kime bakar gözlerin,
Ne bilsin aynalar ne andığımı...

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:15
Benimki odaların, belki de en yavanı,
Duvarlar çırılçıplak, kireçlidir tavanı.

Yansada tütmez bacam, ne de kaynar tencerem,
Her sabah karanlığa, açılır şu pencerem.

Alay edermiş gibi, alnımdaki yazıyla,
Sırıtır şu duvarlar, sanki kar beyazıyla.

Köşede yatak durur, ne bir halı, ne kilim,
İşte böyledir dostlar, gurbette benim halim.

Her akşam gün batarken, tüm kapılar kapanır,
Dört duvar arasında, yalnız anılar kalır.

O saatler derinden, çağırır sanki sesin,
Dolaşırken ruhumu, o sımsıcak nefesin.

Kar yağsa ne farkeder, yağmur da bir dolu da,
Güneş bile buz gibi, soğuk olur BOLU'da.

(19.02.1992)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:15
Bir misâfir olmadıkça, köşkün olsa gurbet elde,
Hasretinmi anlatırsın, aşkın olsa gurbet elde,
Hasta düşse, çâre varmı, söyle MEHMET Amca söyle,
El tutupta kaldırırmı, düşkün olsa gurbet elde.

(14.10.2003)
(Mehmet Fatin Baki'ye ithaf)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:16
Gül dedim gülmedi,gül derde düştü,
Giderken görmedim,gül nerde düştü,
Güzelden güzele gezerken gönül,
Girdiğim gülşen de,güllerde düştü.

(01.03.2004)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:16
Ne ateşmiş meğer, senin kolların,
Dolayıp boynuma, yaktın da gülüm,
Taktığıma pişman oldum saati,
Gözünü kırpmadan, baktında gülüm.

Özlemek zor ama, sevdâ nın süsü,
Derd olup içime, aktın da gülüm,
Giderken gecenin, son otobüsü,
Hasreti kalbime, taktında gülüm.

(16.05.1994)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:19
Yaprağın hep dalda kalmaz,yoldururlar gün gelir,
Bir vefâsız aşka giryân oldururlar güngelir,
Misk-i anber koksa bahçen,geçti artık mevsimin,
Koklayan bir bülbül olmaz,soldururlar gün gelir.
(19.12.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:19
Mâziden yâdigârdır her anı her hâtıra,
Bazen bir tebessümdür,bazen derin bir yara,
Öyle engindir ki o hâtıralar denizi,
Bulamazsın PARMAKSIZ,ne bir kumsal,ne kara.

Mehmet Nuri Parmaksız'a ithaf
(02.03.2004)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:19
Tutulmuş çetele, yazılmış yazgı,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum,
Ölümsüzlük yalnız, Allah'a özgü,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum.

Daha dün çocuktuk, bak bunca sene,
Ne de çabuk geçmiş, bir düşünsene,
Dururmu sanırsın, sen dur desene,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum.

Üzülmek faydasız, matem nafile,
Lâdes deriz her gün, biz bile bile,
Elbette varacak, o son menzile,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum.

Yalan eğlencesi, yalan düğünü,
Yalan malı mülkü, şöhreti, ünü,
Hesap vereceğiz, kıyamet günü,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum.

Şaşırma, şaşarmı, ilâhi kanun,
Söyle, tartışacak, nesi var bunun,
Toprak değilmidir, sonu her kulun,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum.

Halel getirmesin, servet inanca,
Dolu dolu yaşa, ama insanca,
Hayırla ansınlar, bu mühim bence,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum.

Yardım etki, lâyık olan insana,
Allah razı olsun, desinler sana,
Para puldan yana, servetten yana,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum.

Hiç meyletme bırak, sarayı köşkü,
Yok etme kalbinden, sevdâyı aşkı,
Solacak benzinde, o büyük coşku,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum.

Serdar der ki, şu üç günlük dünyada,
Düşeni tut kaldır, yetiş imdada,
İster uyanık ol, ister rüyâda,
Hayat bir gün bile, sürmüyor dostum.

(07.05.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:19
Öyle bir tutkuki, gönül titretir,
Eriştirir haza, hep o şarkılar,
Her makamı ayrı, bir hazinedir,
Hüzzamdan Hicaz'a, hep o şarkılar,

Gözleri kapalı, kendinden geçmiş,
Rast okuyor şimdi, zannetme içmiş,
Ardına Nihavent bir şarkı seçmiş,
İlham olmuş saza, hep o şarkılar.

Kürdilihicâzkar, Sultan-ıyegâh,
Rast, Muhayyerkürdi, Beyati, Dügâh,
Nihavent'le Uşşak, Hüseyni, Segâh,
Yâdigârdır bize, hep o şarkılar.

Çal kemani çal ki, yayın kırılsın,
Sen de çal kanuni, kolun yorulsun,
Hüzzam dan girilip, Rast'ta durulsun,
Zemheriden yaza, hep o şarkılar.

(25.06.2002)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:20
Bazen kısa bir âna,ömürler sığdırırsın,
Bazense bir ömürde an kadar hükmün olmaz,
Bazen geceler boyu,hasreti yağdırırsın,
Sabâhı kucaklayan tan kadar hükmün olmaz.

Ayrılmadan geldikse beraber bu günlere,
Sabrettiğim içindir zulmettiğin günlere,
İki göz iki çeşme ağlasamda dünlere,
Gözümden akıttığım kan kadar hükmün olmaz.

Gelmeyecek anladım,sonu bu yalanların,
Gönül tahtımda bilki artık bu son anların,
Ayrılık ülkesine yol alan kervanların,
Gönlümde dinlendiği han kadar hükmün olmaz.

Söndürdüğün sevdâmın yanan en son mumuydu,
Senin sevdâ dediğin,aşk dediğin bu muydu?
O son geceye kadar kesmeyip te umudu,
Çıkmaz artık dediğim,can kadar hükmün olmaz.

(12.04.2004)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:20
Koridorlarda ses yok,tüm koğuşlar boşalmış,
Beyaz,siyah kesilmiş,odamdaki duvarda.
Çârelerin yerini,çâresizlikler almış,
Bir ben mi sürmemişim,bu derde merhem varda.

Koğuşların birinden müzik sesi geliyor:
''Bayram benim neyime,kan damlar yüreğime''.
_Kapatın şunu! dedim,_Ciğerimi deliyor,
_Hastaneye düşmüşüm,şarkı türkü neyime...

Şu,Mersin'den Mithat'tır,şu Malatya'dan Cengiz,
Rize'den Mehmet Ali,şu da Çorum'dan Murat,
Bulamazsın yüzlerde neş'eden kalan bir iz,
Yalnız gülmeyen çehre,yalnız asılmış surat.

''Söylesene bu derde çâre yok mu Ankara''
Ağırlığım hüzündür,dert ile keder daram,
Acaba hangi zindan benim bahtımdan kara,
Buruk olurmuş meğer,İbni Sinâ'da bayram...

(20.01.2005)
(Kurban Bayramı'nın ilk günü,İbni Sinâ Hastanesi,Kulak Burun Boğaz servisinde yazılmıştır)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:20
Sen benim yüzümden üzülme sakın,
Derdime bir çare bulurum hemen,
Böyleymiş takdiri, yüce Allah'ın,
Kalemle, kâğıtla, avunurum ben.

Belki bir kaç zaman isyan ederim,
Bir acıyla daha kahrolurum ben,
Sensiz yaşamaya, kadermiş derim,
Sonunda, seni de unuturum ben.

Alışmışım zaten ayrılıklara,
Derdimi kadehle avuturum ben,
Üzülme sevgilim, bu acının da,
Çaresini bulur, uyuturum ben.

Unutmak, avutmak, bir hayâl, anla,
Her gün ecel ile boğuşurum ben,
Şu vadem dolupta toprak olursam,
Belki sükûnete kavuşurum ben.

İkinci İlhâm'ım, bu sözüm sana,
Yeterki sen çağır, erişirim ben,
Bir gün, ihtiyacın olursa bana,
Mezarımdan kalkar, yetişirim ben.

(24.08.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:20
Haydi çek gözlerimden o mahsun bakışını,
Anlasana imkânsız bu sevdâ ikimize,
İstemem mi boynuma sarılıp yakışını,
Anlasana imkânsız bu sevdâ ikimize.

Ya ben tam onbeş sene,önce doğmuşum senden,
Ya da sen onbeş sene geç kalmışsın meleğim,
Ellerini tutmamı isteme sakın benden,
Bırak da sevdân ile sararıp çürüyeyim.

İstemem mi yılları paramparça edip de,
Bir avuç toz misâli vuslatına serpeyim,
İstemem mi sevdiğim önünde diz çöküp de,
Binbir tövbeden dönüp,n'olur gitme diyeyim.

Bir kıvılcım ararsın,sevdâ denen ateşten,
Heyhât,söndü o ateş,artık bir avuç külüm,
Beni sormuşsun yine,gizlice dosttan eşten,
Mısralara bak yeter,ben oradayım gülüm.

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:21
Bir aşka düşsün ki, dinmesin ahı,
O da benim gibi, yansın Allah'ım,
Özlemle bekleyip, gelmez sabahı,
Gündüzleri, gece, sansın Allah'ım.

Bir duası bile, kabul olmasın,
Günbegün eriyip, çöksün Allah'ım,
Teselli verecek, dost bulamasın,
Derdini, içine döksün Allah'ım.

Keder dolu olsun, en şen anları,
Yalnızlık, ruhuna sinsin Allah'ım,
Ağladıkça dolsun, göz pınarları,
Göz yaşı, mezarda dinsin Allah'ım.

Bakmayın, siz benim, intizârıma,
Yeter ki sevgimi, bilsin Allah'ım,
Ah edermi Mecnun, hiç Leylâ'sına?
Bir ömür boyunca, gülsün Allah'ım.

(21.06.1991)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:21
Yok kendine faydan senin,etrâfa zararsın,
Sen,sâde güzellikleri inkâra yararsın.
Çok milletin imrendiği bir mâzi dururken,
Evlâdına öğretmek için târih ararsın.

Hay kendini bilmez,seni kuldan da utanmaz,
Gerçek ne bilenler,sana elbette inanmaz.
Mâzîsini inkâr eden îzansız adam hey!
Sen mâzi olursun,ama âtin seni anmaz.

Mef`ûlü-Mefâîlü-Mefâîlü-Feûlün

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:21
Bir hatıradır senden, her neyse kalan yâr,
Aşkınla yaşatmıştım, aşkınla yitirdim,
Her sevgide bin geçmiş, bin bir gelecek var,
Kaç mâziyi başlattım, kaç âti bitirdim.
(16.08.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:21
Bu dünya kumar dostum, hiç güvenme şansına,
Keder ya da mutluluk, ne çıkarsa bahtına.

Yazın neyse o olur, öyleyse korku niye,
Bakarsın sana çıkar, en büyük ikrâmiye.

Sevdâ piyangosu bu, kimi dener, hiç bıkmaz,
Herkes kazanır bana, amorti bile çıkmaz.

Kader kısmet, tombala, sen de şansını bir tart,
Her gözyaşı, bir taştır, her şiirim se bir kart.

Biliyorum, senin de, benim gibi derdin çok,
Bu sevdâ kumarında, senin de hiç şansın yok.

Dalga geç benim gibi, kararır yoksa dünyân,
Anla aşk kumar değil, ne de altılı ganyan.

(25.05.1991)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:21
İnan yalnız sen varsın, sözlerde, hecelerde,
Şimdi yalnız hayâlin, karanlık gecelerde,
Seni anar ağlarım, yazdığım şiirlerde,
Şimdi yalnız hayâlin, karanlık gecelerde.

Kalbim köhne bir sandal, dolaşan, denizlerde,
Onun güzel yolcusu, kimbilir şimdi nerde,
Şu batan güneş değil, ümidim, enginlerde,
Şimdi yalnız hayâlin, karanlık gecelerde.

Neşe yok sensiz geçen, baharlarda, güzlerde,
Sevinç değil, hüzündür, dolaşan gönüllerde,
Ümitler dağa çıkmış, mutluluk yücelerde,
Şimdi yalnız hayâlin, karanlık gecelerde.

Acılar tuzak kurmuş, bekliyor gölgelerde,
Izdırap orda değil, burda değil, her yerde,
Sevdiğim mutlumudur, bilmem, Edirne'ler de,
Şimdi yalnız hayâlin, karanlık gecelerde.

Hayat bomboş, anlamsız, sensiz geçen günlerde,
Üç beş damla gözyaşı, parıldıyor gözlerde,
Bir kaç buruk anıdan, başka ne kaldı elde,
Şimdi yalnız hayâlin, karanlık gecelerde.

(23.12.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:21
Pervane olup ben, sevdân ile yansam,
Bir uykuya dalsam, hülyânla uyansam,
Kaybolsam o aşkın en tatlı deminde,
Firkât denizinde, vuslatla yıkansam.
(13.08.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:22
Ne olur gel, üzmem seni birtanem,
Acıları, ben kendime saklarım,
Dertlerimi hiç bir zaman söylemem,
Elemleri, ben kendime saklarım.

Bende yaşa, baharını, yazını,
Soğuk kışı, ben kendime saklarım,
Bende ara, gerçek aşkın hazzını,
Günâhları, ben kendime saklarım.

Seviyorsan, gonca gülü kopar al,
Dikenleri, ben kendime saklarım,
İstiyorsan, benden ayrı yaşamak,
Ölümleri, ben kendime saklarım.

(07.09.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:22
Ağla Serdar mutluluktan, yerle gök baksın bugün,
Onbir aydır koyduğun baş, secdeden kalksın bugün,
Tanrım evlât hasretinden, yakmasın hiç kimseyi,
Firkâtin yakmıştı yavrum, vuslatın yaksın bugün.

Bin şükür, bin secde etsem, fayda yok yetmez bugün,
Bin hayat zikrinle geçsin, minnetim bitmez bugün,
Onbir ay savruldu Tanrım, nâr-ı hasretten külüm,
Bir değil, bin söylesem ben, yâd a kâr etmez bugün.

(10.10.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:22
Çöz zülfünü omzunda perîşan göreyim,
Emret güzelim bir tel için can vereyim,

Kaç âşığı astın sen o zülfün teline,
Ben râzıyım as sen beni kirpiklerine,

Kirpiklerinin gölgesi bayram yeridir,
Bir kerre değil bin kere ölsem yeridir,

Bir kırmızı gül goncası derler dudağın,
Gözlerse üzümdür bilemem hangi bağın,

Ağlarsa akan gözyaşı zemzem suyudur,
Boynunda ki benler ne karanlık kuyudur,

Her hâli asildir yine her tavrı vakur,
Gül pembe yanaklar ve o gamzende çukur,

Gamzen ki o makberlerin en makbuludur,
Bilmem ki kavuşmak denilen şey bumudur.

(18.11.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:22
Sözüm, bir tek sana sanma,
Herkesi tıtmuş bu humma,
Sende de vebâl var amma,
Tek kabahat sende değil.

Kimse düşünmez hesabı,
Ne günâhı, ne sevabı,
Bu bilmecenin cevabı,
Hiç arama, bende değil.

Sınırlar zorlanır olmuş,
Aşıklar horlanır olmuş,
Sevda pazarlanır olmuş,
Kol kırılmış, yende değil.

Aşklar olmuş, bir sevinçlik,
Nereye gider bu gençlik,
Bu durumdaki gariplik,
Ne boy, ne de ende değil.

Saadet parayla artık,
Konakla, sarayla artık,
Böyle kafa, böyle mantık,
İlimde yok, fende değil.

Doğruları görmez gözü,
Fitne, fesat, kalbi, özü,
Mutlu görünür ya yüzü,
Sor istersen, şen de değil.

En büyük dert, parasızlık,
Yetmez olmuş, yarasızlık,
Böylesi bir hayâsızlık,
Fıtratta yok, gende değil.

Bakıyorum, ar mı kalmış?
Aşka lâyık, yâr mı kalmış?
Acep kafam dar mı kalmış?
Üzülmemek elde değil.

Serdar der ki, yüce duygu,
Sevgi, Tanrı'nın bir lûtfu,
Herkes ce yaşanmalı bu,
Önce kalpte, tende değil.

(22.07.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:22
Lânet olsun sevgiyi, aşkı icad edene,
Lânet olsun ardına, bakmadan terkedene,
Lânet olsun acıya, dertlere garkedene,
O göze, o kirpiğe, kaşlara lânet olsun.

Lânet olsun uğrunda, mahvettiğim günlere,
Lânet olsun bugüne, yarınlara, dünlere,
Lânet olsun uykusuz kaldığım gecelere,
Alnımı dayadığım, taşlara lânet olsun.

Lânet olsun, sevgimi, bilseydi bana yeter,
Lânet olsun sevgiye, lâyık değilmiş meğer,
Lânet olsun bu aşkı, anlamadıysa eğer,
Onun için döktüğüm, yaşlara lânet olsun.

Lânet olsun bir ömür, boyu süren rüyâya,
Lânet olsun mihnete, menfaate, riyâ ya,
Lânet olsun toz pembe hayallere, hülyâ ya,
Aşktan nasib almayan, başlara lânet olsun.

(03.08.1991)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:23
Zülfün teli ruhumda ki feryâda dolanmış,
Sevdâ dan ıraklar, meğer en mutlu olanmış,
Çöksün yüce dağlar, ya da gökkubbe yıkılsın,
Mahşer denilen şey, beni terkettiğin anmış.
(04.09.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:23
Olmazmı hayatın sonu, elbette ki vardır,
Her âdem-i fânîye de son tahtı mezardır,
Kârun bile olsan sana yok faydası mülkün,
Dünyâ malının kıymeti bir zerre kadardır.

Bir mutlu yaşantıyla derim, saçlar ağarsın,
Yağsan bile sen yağmur olup, kabre yağarsın,
Gel dar deme hiç, öyle geniştir ki o makber,
Cürmünle sevâbında sığar, sende sığarsın

(18.09.2003)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:23
Gece mehtâba tutunmuş,yine çökmekte hüzün,
Yakamozlarda hayâlin,aya vurmakta yüzün,

Daha dünmüş gibi hâlâ,o vedâsız gidişin,
Beni öldürdü vefâsız,bırakıp terkedişin,

O şifâsız yara geçmez,daha yıllarca kanar,
Dile gelmiş gibi kumlar,seni söyler ve anar,

Ah! O sâhilde gezerken,ne mesuttuk güzelim,
Tutacak bir dal ararken,seni bulmuştu elim,

Ne o sâhilden eser var,ne de kumsalda bir iz,
Bana yâdınla tesellî,gece mehtâb ve deniz...

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:23
Yetmedi mi feleğin ettiği bunca zulüm,
Her yeni gün bir derdi,bin derde eklemekte,
Bazen arzu edip te,bazen,ürktüğüm ölüm,
Kimbilir beni nasıl,ve nerde beklemekte.

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:23
Mühlet ne bilinmez,ama yetmiş yıl anılmış,
Sözler ve şiirlerde bu hep böyle sanılmış,
Sen belki de tek suçluyu Dante'ydi sanırsın,
Heyhât! ''Yaş otuzbeş''diye Câhit te yanılmış.

Yetmiş yıla bir darbede Câhit'le vurulmuş,
Kırk altı da bitmiş yolu,herhalde yorulmuş,
Serdar! Hele sen kendine şâir mi diyorsun?
Orhan Veli son tahtına sen yaşta kurulmuş.

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:24
Şiirin hecesinden zerre haberi yok ta,
Aruz'a dil uzatıp,azıyor müteşâir,
Süslü,devrik cümleler,mısra sonu üç nokta,
''Serbest''i serbest! sanıp,yazıyor müteşâir.

''İstiklâl Marşı'' desem,hece vezni zanneder,
Heceyle yazılmışa,aruz'la yazılmış der,
Elinde ki,kazmaymış,kalemmiş ne farkeder,
Bilmeden kuyusunu,kazıyor müteşâir.

Efendim vezin ney miş? Duyguyu hapsedermiş,
Bir tane serbest yazsa,bir çoğuna yetermiş,
Onun dışındakiler birbirinden betermiş,
Bulutların üstünde geziyor müteşâir.

İki kitap çıkarmış,şâir oldum sanıyor,
''Üstâd'ım''diyenlere,ne de çabuk kanıyor,
Ne serbesti,heceyi,ne aruzu tanıyor,
Okuyup öğren desem; kızıyor müteşâir.

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:24
Ne ümit yokken ümitlen,ne ümitsizce yaşa,
Ne meyil ver mala,mülke,ne de dost arkadaşa,
Ne sevâbınla gururlan,ne günâhından utan,
En nihâyet gelecektir,yazılan neyse başa,

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:24
Dışarda ay varmış, çok da güzelmiş,
Görmesem ne çıkar, görsem ne fayda,
Mehtapta gezinti, başka olurmuş,
Bilmesem ne çıkar, bilsem ne fayda.

Bunca yıldır kader gülmedi bana,
Artık gülmese ne, gülse ne fayda,
Baharı görmeden, erdim hazana,
Yazım olmasa ne, olsa ne fayda.

Gönülden sevdiğim, vedasız gitti,
Geri dönmese ne, dönse ne fayda,
İşte son ümitte, böylece bitti,
Artık yaşasam ne, ölsem ne fayda.

Bir gün toprak olsam, gelirmi bana,
Gelmese ne çıkar, gelse ne fayda,
Bir gül koyarmı bu taşsız mezara,
Koymasa ne çıkar, koysa ne fayda.

(04.09.1987)

Sisli Kimlik
21-02-08, 18:24
Vefasız bir ismi her nefesinde,
Sayıklayanlara, bir örneğim ben,
Sevdâ limanının, iskelesinde,
Yıllardır bekleyen avareyim ben.

Hüzünle şakıyan bülbül sesinde,
Eriyip tükenen, biçareyim ben,
Meçhul yarınların bilmecesinde,
Boş kalmaya mahkûm, bir kareyim ben.

Anladım sevgilim, senin gözünde,
Sevdâ yı dilenen, bir deliyim ben,
Yalanlarla dolu, şu yeryüzünde,
Ölüme direnen, viraneyim ben.

Ne kadar sevdiyse, her hevesinde,
Boynu bükük kalan, divaneyim ben,
Ümitsiz aşkının, işkencesinde,
Başını çevir bak, ne haldeyim ben.

(18.09.1987)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:16
Yorgunluğa yor sen bunu,geçmez bu seğirmen,
Ey göz! Seni dost andı da ondan mı sanırsın?
Dünyâ dediğin şey ne ki,bir köhne değirmen,
Başlardaki ak saçları undan mı sanırsın?

Bak Yahya Kemâl'den di bu söz,öyle derinden,
Dönmez ki giden sevgililer son seferinden,
Kalmaz ne yazık gözde eser,eski ferinden,
Dünyâda ki üç beş günü andan mı sanırsın.

Kaç kaldı hesâb et hele bir çıktımı birden,
Ölmem sanan insanlara,sor hepsine birden,
Sor bir hele hiç kurtulan olmuş mu kabirden,
Sen makberi dünyâdaki zından mı sanırsın.

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:20
Yeniden doğsun güneş,çiçek yeniden açsın.
Ey! Fakirin ekmeği; ümit,yeşerip boy at.
Yalnız ben sana değil,sende bana muhtaçsın,
Saatlere haber sal,nerde kalmıştık hayat...

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:20
Seven bir kadın nefesi,
Tatlı bir çocuğun sesi,
Sıcak bir sevda busesi
Buydu onun, tüm hevesi.

Bu ümitti, tüm neşesi,
Mutluydu, ayrılık öncesi,
Kırık bir aşk hikâyesi,
Boğazında kaldı hevesi.

(22.08.1987)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:20
Ne kadar mutluydum, onu görmeden,
Sevginin bedeli, bumuydu Tanrım,
Hiç söz söylemeden, vedâ etmeden,
Terkedipde giden, o muydu Tanrım.

Sanki bir yıldırım düşmüştü gökten,
Bir ses çağırmıştı, sanki derinden,
Aşk şarabı deyip, onun elinden,
İçtiğim, zehirmi, sumuydu Tanrım.

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:20
İster kapıdan kov beni, yok faydası kaçsan,
Öğretmeye mecbursun eğer, cehl'e ilâçsan,
El neyle tutar bilgiyi, PARMAKSIZ olursa,
Öğretmeye mecbursun eğer, cehl'e ilâçsan.
(08.08.2003)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:20
Sefasını sürmesi bahtıma yasaklanan,
Yalancı takvimlerde esen bir yelmiş ömür.
Hayat denen defterin arasında saklanan,
Zamanın saçlarından,kopan bir telmiş ömür.

İster sevâba sevin,ister günâhına yan,
Ömür dediğin ne ki; inan zamana ziyan.
En sonunda anladım,şu dünyâda an be an,
Nedâmet deryâsına akan bir selmiş ömür.

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:20
Dilimden düşmeyen duadır adın,
Öyle özledim ki sevgilim seni,
Her gün görmeliyim, yetmiyor yâdın,
Öyle özledim ki sevgilim seni.

Yeni değil, sanki severim ezel,
Sensin benim için, yok başka güzel,
Ne olur her gece, düşlerime gel,
Öyle özledim ki sevgilim seni.

Birleşse mısralar, dörtlükler ile,
Kelimeler aciz, sözler nafile,
Yüreğim anlatsa, gelse de dile,
Öyle özledim ki sevgilim seni.

Sevdim diyememek, ne zor vallahi,
Söyle sen de beni, sevdinmi sahi?
Ellerin, elimde olsalar dahi,
Öyle özledim ki sevgilim seni.

Bağlandım bir kere, söyle neyleyim?
Söyle bu hasreti, neyle eyleyim?
Nasıl anlatayım, nasıl söyleyim?
Öyle özledim ki sevgilim seni.

Yine oldu saat, üçü gecenin,
Nerdedir cevabı, bu bilmecenin?
Sığmazki içine, sözün hecenin,
Öyle özledim ki sevgilim seni.

(10.01.1994)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:21
Bir kibrit alevlendi, gecenin karasında,
Soluk bir yüz göründü, kaşla göz arasında.

Yaktığı sigaradan, bir nefes çekti derin,
Bir bank a ilişirken, dedi'Hava çok serin',

Bilmem ne derdi vardı, neler düşünüyordu,
Hava soğuktu ama, sanki üşümüyordu.

Elleri çenesinde, saatlerce bekledi,
Sigaranın birini, diğerine ekledi.

Birden bire uyanıp daldığı o rüyâ dan,
Karanlıklara doğru, yürüyüp gitti adam.

(28.12.1992)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:21
Sen aşkı kumarmı sandın,
Ne demek o, 'Rest diyorum,
'Yokum', diyeceğim sanma,
Restine rest çekiyorum.

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:21
Saçlarını savurup gelen şu sarışına,
Başka bir âşık asmış,saçın her karışına,
Bin acem mülkü fedâ etmezmiyim o yârin,
Kollarını boynuma,dolayıp sarışına.

(04.03.2004)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:21
O güzel gözlerinden, ilhâm alır kalemim,
Yalnız sanadır inan, en güzel şiirlerim.

Gözyaşıyla sulayıp, kederlerle süslerim,
Yalnız sanadır inan, en güzel şiirlerim.

(17.06.1991)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:21
Ben ki sevda yolunun, o en yürünmezinde,
Ayaklarımla değil, kalbimle yürümüşüm,
Yürümek de denmez ya, yorgun adımlarımı,
Karşılıksız bir aşkın, ardınca sürümüşüm.

Yüz yıl yanarım eğer, yanmayı öğrendimse,
Diyen o şair gibi, razıyım ben de ey yâr,
Gülmesini unutan, gözlerin gülecekse,
Razıyım benim olsun, bütün yürünmez yollar.

Bilsem ki bir ümidi, bin edip yürüdüğüm,
O yol ki en sonunda, varacak mezarlığa,
Bilsem ki senin için, mutluluktur öldüğüm,
Derim ki al azrail, gerek yok pazarlığa.

Söyle canımdan öte, candan aziz tuttuğum,
Sevgili söyle bir gün, beni düşünürmüsün,
Gelsem bir seher vakti, ansızın düşlerine,
Bin yıllık hasretimle, sarılsam üşürmüsün.

(22.12.1992)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:22
Bizler için neş'e keder, bizler için bu hüzün,
Vakti gelip ağlayacak, kâh gülecek bu yüzün,
Söyle neden serzenişin, bunca elemli sözün,
Yâd edilirsen seğirir, belki senin de gözün.

Kalbi temiz kimse isen, mertse huyun ve özün,
Sönse de gözlerde ferin, sönmeyecek ki közün,
Böylece yazdıkça FATİN, BÂKİ kalır her sözün,
Yâd edilirsen seğirir, belki senin de gözün.

(07.10.2003)
(Mehmet Fatin Baki'ye ithaf)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:22
Her akşam yeniden kuşanır,
Sensizliği gözlerim.
Gecelerle büyür gölgen içimde,
Gecelerle büyür,sonsuz ve hudutsuz.
Bir gizli günâha uzanmış gibi eller,
Uzanır göklere,biçâre,umutsuz.

Her akşam,yeniden kuşanır
Sensizliği gözlerim.
Gemiler yanar uzak limanlarda,
Gemiler yanar,giderken görmediğim.
Hangi uğursuz kaderin ağıdır bu,
Elimle örmediğim.

Ve,bıraksam aniden boşanır,
Sensizliği gözlerim.
Zannetmeki gözyaşıdır bu gözümden akan,
Şimdi gözlerimde benim,iki avuç kan.

Bir kalemin gölgesine sığınıp,
Saatlerce beklerim,
Yorgun düşüp şafakla,
Tutmaz olur dizlerim,
Uzak bir hayâl olur,tebessümün ellerin,
Her akşam yeniden kuşanır,
Sensizliği gözlerim...

(29.01.2004)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:23
Biraz ağırdan alıp adımları sürüyün,
Sakın ses çıkarmayın,Serdar şiir yazacak.
Aman! Parmak ucuna basıp öyle yürüyün,
Keyfi gelirse eğer,Serdar şiir yazacak.

Bekletti isem sizi,kusurumu affedin,
Yazmamı isterseniz,sizde gayret sarfedin.
Seçimi erteleyip,meclisi tatil edin,
Biraz bekleyin hele,Serdar şiir yazacak.

Müteşairin piri olup ta azacağım,
Bir gün Nuri Hoca’nın keyfini bozacağım
Söz verdim Parmaksız’a,Hüsn-ü Aşk yazacağım.
Duyda inanma emi,Serdar şiir yazacak.

Senden yana ümidim yok diye çene çaldın,
Bizi unuttun artık,başka hayale daldın.
Hocam sen değil misin,sende sınıfta kaldın,
Allah nasip ederse Serdar şiir yazacak.

İmla canavarısın diye iteklersiniz,
Ardına müteşair vasfını eklersiniz,
Şiir yazacak diye daha çok beklersiniz,
Hele şu kar bir kalksın,Serdar şiir yazacak.

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:23
Dertlerim bayrak olmuş,
Çaresizlik gönderi,
Yıllardır gölgesinde,
Şu gördüğün serseri.

Kimi deli der ama,
Tanımazlarki beni,
Yalnızlık yorgunudur,
Şu gördüğün serseri.

Kimi bıkar, terkeder,
Dönmez, bir daha geri,
Çoğundan vefalıdır,
Şu gördüğün serseri.

(30.08.1987)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:23
Bütün fallar bakılmış,tüm dilekler tutulmuş,
Fallarda ayrılık var,vuslatsa unutulmuş,

Mutluluk dağa çıkmış,ümitlerse hep yasta,
Derde derman bulunmaz,devâlar bile hasta.

Aşkını anlatırken döktüğün gözyaşları,
Beni mahvetmiş çok mu,eritirdi taşları,

Ellerimi tut yeter demiştin bir gün bana,
Bu en büyük kötülük olurdu inan sana.

Çiğnemeye hazırsın bilirim yasakları
Kar yağmış,görmez misin,başımdaki akları.

Bel bağlama güzelim,gel bu imkânsız aşka,
Dilim böyle söyler ya,inan yüreğim başka.

Yansam da belli etmem,kül olsam da hârında,
Bende mevsim kış olmuş,sen ömrün bahârında.

O tertemiz sevginle,bir gün büyüyeceksin,
Bende seni sevmiştim,sen hiç bilmeyeceksin.

(08.04.2004)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:23
Dünyâda hüdânın bize bahşettiği nîmet,
Sevmek ve sevilmektir o kıymetli ganîmet

Sevmek,yine sevmek,yine sevmek ve sevilmek,
Sevmekle berâberce güzelleşti sevilmek.

Sevmek ki o rabbin sana emrettiği âyet,
Sevmek yaradan dan gelen en mutlu hidâyet.

Kalbin bu mukaddes söze minnetle sarınsın,
Gönlündeki nefrette bu vahdetle arınsın.

Kalmaz ne güzellik ne de mal,mülk avucunda,
Her menzilin ergeç yine ölmek var ucunda.

Toprakla bir olsan bile aşkından eminsen,
Rûhun çıkacaktır göğe,sen kabre de insen.

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:24
Dersiniz ki; ''-Beyaz yakışmaz sana,
Hayâtın boyunca siyâha bürün''.
Her türlü cefâyı yükleyin bana,
Ümidi,neş'eyi ömrümden sürün.

Düşünmeyin hâlim ne olur diye,
Ne kadar defterim kaldıysa dürün.
Var mı bundan daha büyük hediye?
Hiç durmayın,beni bugün öldürün.

Kalmasın tutacak dalım geriye,
Bahtımı,dertlerden,kederden örün.
Şüpheniz kaldıysa,hafiftir! diye,
Hayâtı,gelinde,sırtımda görün.

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:24
Bülbüllerin âha düştüğü yerde,
Güllerin günâha düştüğü yerde,
Gecenin sabâha düştüğü yerde,
Seni bekliyorum,söyle nerdesin.

Ümidin kaybolup yittiği yerde,
Ömür menzilinin bittiği yerde,
Hasretin ecele ittiği yerde,
Seni bekliyorum,söyle nerdesin.

Sevdânın rûhuma sindiği yerde,
Bütün acıların dindiği yerde,
Dûanın mezara indiği yerde,
Seni bekliyorum,söyle nerdesin.

(06.03.2004)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:24
Önce serbest yazdı lâkin, hüzne ilhâm oldu SULTAN,
Geçti âruz bahçesinden, bezm'e mihmân oldu SULTAN,
Gördü san'at bitmiş artık, hâle giryân oldu SULTAN,
Bence serbest yazdı amma, nazm'a sultan oldu SULTAN.
(09.09.2003)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:24
Şair geçinirsin bunu nerden bileyim,
Âruzla da yaz ben sana şair diyeyim.
Serbest hece elbet meziyettir ama sen,
Âruzla da yaz ben sana şair diyeyim.
(28.07.2003)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:24
İkimizde gençliğin, toyluğuyla bomboştuk,
İkimizde ilk aşkın ateşiyle sarhoştuk,
Seneler uyandırdı, güzel uykudan bizi,
Bir rüzgâr sertliğiyle, yok etti sevgimizi.

(20.01.1986)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:24
Zenginin parası, her zaman için,
Züğürt çenesini yorar demişler,
Hâris gözü doymaz, ama ölünce,
Bir avuç toprakla doyar demişler.

Zengin ölür, vefat eyledi derler,
Fakir ölür, binbir türlü söylerler,
Dünyanın kanunu, böyledir beyler,
Ölen ölür, sağlar bizim demişler.

Kimi, ne söylese, hemen övülür,
Konuşmaya kalksam, türlüsövülür,
Kılavuz istemez, bu köy görülür,
İt ürür, bu kervan, yürür demişler.

Kiminin parası, kiminin pulu,
Kiminin izzet-i nefs'i gururu,
Eğer ki var ise, zalimin zûlmu,
Mazlumun Allah'ı vardır demişler.

Sevdim, sevilmedim, diyerek yanma,
Her yüze güleni, sana dost sanma,
Allah, özenerek yaratmış amma,
İnsanoğlu, çiğ süt emer demişler.

Yıllardır söylenir, bitmez bu dava,
Üçüncü mevkide, çekilmez dünya,
Kimseye lâfım yok, sözüm ortaya,
Tok açın halinden, bilmez demişler.

Boş ver dostum, vazgeç, sen bu oyundan,
Anla artık sana hayır yok ondan,
Taşıma suyla bu köhne değirmen,
Ne yapsan, ne etsen, dönmez demişler.

Serdar ne söylese, yalan gibidir,
Sözleri, lügatta talan gibidir,
Çok söz tad kaçırır, saman gibidir,
Söz gümüşse, sükût altın demişler.

(16.10.1987)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:26
Yâdınla bu akşam güzelim hüzne bulandım,
Albümdeki resminle konuştum seni andım,

Çınlarken o şen kahkahan en tatlı sesinle,
Rûhumda dolaştın yine kordan nefesinle,

Hicrânı yaşattın ve zulümlerle erittin,
Yalnız bırakıp sen beni ağyâre mi gittin,

Kasvetle çökerken gece gönlümde hayâlin,
Birden bire canlandı giderkenki o hâlin,

Hüsrânı avuttum da bir efsunlu zehirde,
Yoksun diye öksüz dü sokaklar bu şehirde,

Mümkün mü unutmak ya da gitmek buralardan,
Kaçmak çok uzaklarda kalan hâtıralardan.

(15.04.2004)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:27
Kader arkadaşım, gönül yoldaşım,
Öyle uzak durma, yakın gel gülüm,
Bana geldiğini, kimse görmesin,
Şöyle bir etrafa, bakın gel gülüm.

Her cefa kabulüm, senin yolunda,
İşveyi, nazları, takın gel gülüm,
Kem gözden korusun, seni yaradan,
Kendini nazardan, sakın gel gülüm.

Kuşat dört bir yandan, bütün gönlümü,
Yüreğime akın, akın gel gülüm,
Bir gül bahçesinden, çıkarcasına,
En güzel kokunu, sıkın gel gülüm.

(14.04.1994)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:27
Sevdâ yalan, aşk yalan,
Sohbet yalan, meşk yalan,
Ölümdür, gerçek olan,
Saray yalan, köşk yalan.

Dünya yalan, mal yalan,
Şöhret yalan, şan yalan,
Kefenin cebi yoktur,
Para yalan, pul yalan.

Toprak yalan, toz yalan,
Karlı dağda, buz yalan,
Her şeyin sonu vardır,
Bahar yalan, güz yalan.

Kirpik yalan, kaş yalan,
El, kol, ayak, baş yalan,
Ölüm, Allah'ın emri,
Gözlerdeki yaş yalan.

Masum bakan göz yalan,
Riya kokan söz yalan,
Doğru söze can kurban,
Maya bozuk, öz yalan.

Cilve yalan, naz yalan,
Seven kalpte, haz yalan,
Dertli dertli inleyen,
Keman yalan, saz yalan.

Kuru ekmek, tuz yalan,
Su içtiğim tas yalan,
Ölüm, kaçınılmaz son,
Matem yalan, yas yalan.

(23.09.1987)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:27
Mutsuzluk ağıdır bu, ızdıraptan ördüğüm,
Hangi tarafa baksam, yalnız sensin gördüğüm,
Hasretin boğazımda, hıçkırıktan bir düğüm,
Yalandır gülümsemem, yalan şen göründüğüm.

Ayrılık kefen olmuş, her aşkta büründüğüm,
Yetmezmi senelerdir, yetmezmi süründüğüm,
Bu kaçıncı gözyaşı, kaçıncı aşk, öldüğüm,
Yalandır gülümsemem, yalan şen göründüğüm.

Varım yoğum kalbimdir, sevgimdir övündüğüm,
Bu kaçıncı sevgili, ardından dövündüğüm,
Kaderime acı bir tebessümdür güldüğüm,
Yalandır gülümsemem, yalan şen göründüğüm.

Sevdâ ateşten gömlek, bir bulmaca kördüğüm,
Yaşamakmıdır söyle, hayat mı bu sürdüğüm,
Bak kendi defterimmiş, her sevgide dürdüğüm,
Yalandır gülümsemem, yalan şen göründüğüm.

(26.05.1991)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:27
Dostlarım ben ölürsem, nasibimi almadan,
Hemen kaldırırsınız, ikindiye kalmadan.

Ruhuma Fatiha'yla, bir dua edersiniz,
Allah rahmet eylesin, huzurlu yat dersiniz.

Fazlaca kalabalık, olmasın son seferim,
İki metre patiska bezden olsun kefenim.

Varsın, kimse gelmesin, ne sevdiğim, akrabam,
Ucuz bir tabut yeter, bir kürek ve dört adam.

Kana kana yaşayıp, doymadan genç yaşıma,
Gözleri açık öldü, yazın mezar taşıma...

(10.11.1992)

Sisli Kimlik
23-02-08, 15:27
Ben hep karşılıksız sevdim,
Dedim, 'Yalnız olurmuyum',
Terkedildim, ama şimdi,
Yalnızlığımla mutluyum.

İstediğince naz etsin,
Minnetim yok, gururluyum,
Burnu büyük, bencil desin,
Yalnızlığımla mutluyum.

Sakın ola, sevinme yâr,
Sanma çaresizlik boğar,
Ay doğmadan, neler doğar,
Yarınımdan umutluyum.

(12.09.1987)