PDA

View Full Version : FethullahÇilar Buyrun!!!!!!!!zelyot
17-04-07, 13:48
Neofeodal devlette ilerlerken


Devleti denetim altına alma hedefini yürüten muhafazakâr-milliyetçi yeni elitizme karşı dikkatli olmak, demokratik hukuk devleti rejimini savunanlar için bir gerekliliktir


Daha Refahyol hükümeti kurulmamıştı. 1995 yazında, içinde CHP'nin de mostralık olarak yer aldığı bir koalisyon iktidardaydı. Polislerin alenen milletvekili dövdükleri ve açılan idari soruşturmanın üzerinin örtüldüğü, İstanbul Emniyet Müdürü'nün iktidar ortağı partiyi açık bir şekilde tehdit ettiği ve arkasının devletin yüksek sorumluları tarafından sıvazlandığı bir dönemdi. Tunceli'de özel tim elemanları yerel idare amirleri aleyhine yürüyüş yapabiliyordu. Yargısız infaz operasyonları sıradanlaşmıştı. Haklarında dava açılan polislerin duruşmalarında polisler toplu gösteri yapıyor, siyasal sloganlar atıyorlardı. Bazı DYP ve ANAP milletvekilleri, bu gelişmeleri "ellerine sağlık vatan evlatları" hissiyatıyla karşılıyordu. CHP'nin o dönemdeki politikası ise, "polis teşkilatı ile barışmaktı". Refah Partisi, bu "milli şuur" tezahürlerini sessizce ama anlayışla karşılıyor, MHP ise devletin millici kanadını pekiştirip bu alanın sorumlu merkez partisi olarak kendini meşrulaştırma stratejisini güdüyordu. Devlet kurumlarında, özellikle güvenlik güçleri arasında büyük bir güç mücadelesi yaşanıyordu
Devleti parlamenter rejime ve ondan güç alan hükümete karşı koruyan bir iç hükümet işlevini MGK üstlenmişti. Hükümetten bağımsız bir siyasal güç odağı olarak çalışıyordu. Daha sonra Süleyman Demirel'in tarif ettiği gibi, o dönemde "hükümet bir siyasal kurumdu, MGK ise devletin kendisiydi".
Birikim dergisinin Temmuz 1995 sayısında Ömer Laçiner bu durumu şöyle tarif etmişti: "Devletin her aygıtı, özellikle de güvenlik aygıtları özerk güçler haline gelmiştir ve devleti kağıt üzerinde temsil eden siyasal iktidar, bu özerkleşme realitesini, bu konfederasyona benzer durumu kabullenerek iş görmektedir." Devletin birden fazla güç odağının konfederasyonu haline gelmesi, bir siyasal feodalite haline dönüşmesi demekti. Bunu, o dönemde yazdığımız birçok yazıda neofeodal devlet yapısı olarak tanımlamıştık. Kasım 1995 seçimleri arifesinde, milletvekili adayı olmak için görevinden geçici olarak ayrılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ı, emniyet teşkilatının, canavar düdükleri ve flamalar eşliğinde büyük bir gövde gösterisiyle uğurlaması, bu tespitimizi daha da doğrulamıştı. Aynı teşkilatın önde gelen birçok siması da benzer törenlerle milletvekili adayı olmuşlardı. Bu kişiler seçildiklerinde kimin milletvekili olacaklardı?
Neofeodal devletin özelliği çok güçlü olması değil, birbiriyle rekabet halinde olan birçok güç odağının toplamından oluşmasıdır. Tansu Çiller hükümetleri bu bakımdan, merkezi siyasal gücün en aciz ve basiretsiz olduğu hükümetler olarak Cumhuriyet tarihimizde yerlerini aldı. Feodal siyasal düzende, merkezin aciz kaldığı ortamda, bu boşluğu birbirleriyle rekabet halinde devlet içi güç odakları doldurmaya çalışır. Söz konusu olan demokratik bir güçler ayrılığı rejimi değildir. Hepsi kendi alanında mutlakiyetçi olan bir çokmerkezlilik, parçalanmışlık ve bunların rekabeti söz konusudur. Bu güçlerin merkezin varlığına kendi meşruiyetleri açısından ihtiyaçları vardır, ama aynı zamanda bu merkezin güçsüz olması kendi güçlerinin pekiştirilmesi, hatta meşrulaştırılması için gereklidir.

28 Şubat tasfiyesi
Bu neofeodal yapı, 28 Şubat harekatıyla kısmen tasfiye edildi. Güvenlik güçleri içindeki asker ve polis rekabeti sınırlandı. Polisin elindeki ağır silahlar alındı. "Özerk tim" haline dönüşmüş olan Özel Tim büyük ölçüde dağıtıldı. Jandarmanın faaliyet alanı hızla genişledi. İmzalanan EMASYA protokolüyle, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde iç güvenlik tugayları kurulmasıyla, güvenlik TSK merkezli olarak yeniden yapılandırıldı.
Neofeodal yapıda, istihbarat konusunda her güç odağının kendi şebekesi oluşmuştu. Zaman içinde bunlar daha da kurumlaştılar ve MİT'in kısmen sivilleşmesine karşı önlem olarak, TSK içindeki iç istihbarat faaliyetleri özerkleşti ve pekiştirildi.
Bütün bunlar, Türkiye'de hükümeti siyasal bir kurum, MGK'yı ise devlet olarak tanımlayan zihniyetin neofeodal yapılanmayı hangi yönde pekiştireceğini gösteriyordu.
Bugün içinde bulunduğumuz durum, bu neofeodal yapılanmanın farklı biçimde yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Bugün devlet içinde birçok istihbarat kuruluşu var ve bunların arasında birbirlerine karşı çok ciddi bir güvensizlik hakim. Geçen 10 yıl zarfında, bu kez polis ve yargı içinde farklı bir odak güçlendi. İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları içinde ülkücü kökenli güç odaklarının yoğunlaşmasının yanında, yargıda, polis teşkilatı içinde ve mülki yönetim kademelerinde ciddi bir Fethullah Gülen çevresi etkisi kendini hissettiriyor. Hrant Dink'in katledilmesini izleyen günlerde basına çeşitli güvenlik güçleri ve yargı kaynaklarından yağan bilgiler, Danıştay cinayeti sonrasında askeri kurum önünde gerçekleşmesine özen gösterilen dezenformasyon amaçlı mizansen, tarafların karşılıklı olarak tuttukları ve stratejik anlarda servise soktukları dosyalar, görevden atılan savcı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda süregiden iktidar mücadelesi, bu çatışmanın su yüzüne çıkan kısmı.
Bugün durum, devlet içinde güç odaklanması mücadelesi açısından 1995'lere benziyor ama tarafları biraz farklı. Bir siyasal parti değil, muhafazakâr bir etki gücü, "siyaset dışı" bir güç odağı olarak örgütlenen bir çevrenin liderinin "savcı olun, vali olun, emniyet müdürü olun" emrinin yerine getirilişini izliyoruz. Bu çevre, diğer yandan, milliyetçi duyguları okşayarak, özellikle Üçüncü Dünya ülkelerinde Türkiye ve Türklük sempatizanı elit kadrolar yetiştirmeye yönelik misyoner faaliyetini sürdürüyor. Kültürlerarası, dinlerarası diyalog faaliyetlerini öne çıkararak, dayandığı güç odağına aydınlar nezdinde meşruiyet kazandırmaya özen gösteriyor. Yaygın bir eğitmen kadrosunu, dünyanın farklı ülkelerindeki okullarda istihdam ederek, istim üzerinde tutuyor.


Tehlikeli kardolaşma
Böyle bir durum, devlet yönetimi içinde, siyasal partilere bağlı olarak gerçekleşen partizan kadrolaşmadan farklı ve bir açıdan çok daha tehlikelidir. Çünkü siyasal partilerin son tahlilde seçmen nezdinde onaylanması veya dışlanması bir ölçüde mümkün iken, "siyaset dışı" siyaset yapan güç odakları böyle bir demokratik meşruiyete tabi olma gereğinden de muaftır. Siyasal bağımlılıktan öteye, devlet dışı bir kurumsal bağın, üstelik gizli ama çok ciddi bir iç hiyerarşisi olan kurumsal bağın söz konusu olduğu bir durumdur bu. Neofeodal yapılanmanın fay hatlarından yararlanarak, yasal siyasal alanda boy göstermek ve siyasal yarışmanın risk ve külfetlerine katlanmadan, devlet içinde güç odağı olma startejisidir. Bunu mümkün kılan da, DEP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak için 1990'larda siyaset adamlarına yönelik olarak "siyasal eylem suçu" kategorisi yaratan ve siyaseti siyasetsizleştiren zihniyettir. O dönemde güçlenen çevreye karşı, milliyetçi-muhafazakâr ve gözü yaşlı olduğu için mülayim gözüken bir çevreyi karşı güç olarak destekleyenlerdir. Fethullah Gülen'i ABD'de ikamet etmeyi tercihe zorlayan irade, daha önce onun sırtını sıvazlayan iradedir.
Günümüzde daha çok AKP ve laikçi veya "dinamik güçler" arasında devam eden bir bilek güreşi sahnenin önünü işgal etse de, asıl devlet içi çatışma pretoryen güçlerin merkezinde olduğu laikçi çevre ile yarı dinsel, yarı seküler bu nüfuz çevresi arasında sürüyor. "Altın nesil" yetiştirerek, devlet elitleriyle sivil toplum elitlerini birleştirmek, "toplumun gelenekleriyle devleti barıştırmak" amaçlarını ön çıkararak devleti denetim alına alma hedefini yürüten bu muhafazakâr-milliyetçi yeni elitizme karşı dikkatli olmak, demokratik hukuk devleti rejimini savunanlar için bir gerekliliktir.
Esas sorun ise, neofeodal devlet yapısının kendisidir. Rakip güç odaklarının bu çatışmasında demokratik siyasal alanda taraf olmak ne mümkündür ne de sağlıklıdır. Çünkü devletin içindeki güç odakları arasında yürütülen böyle bir mücadele, kazananı kim olusa olsun, bu güçlerin monolitik doğaları gereği, demokratik hukuk devleti yönünde atılmış bir adım olmayacaktır. Tam tersine, modern devletin üzerinde yükseldiği siyasal ve ahlaki değerlerin çiğnendiği bir çözülme ve çürümenin ifadesi olacaktır.
Neofeodal yapıdan, bu yapı içinde birbirleriyle iktidar mücadelesi veren güç odaklarından birinin yanında yer alarak çıkılamaz. Bu yolla ancak, neofeodal yapı pekiştirilir. Demokratik hukuk devletini ve özgürlükler rejimini savunanlar için arayış, güçler konfederasyonu olarak faaliyet gösteren bu devlet yapısının değişmesi yönünde olmalıdır.

nurialkan
17-04-07, 13:51
yazıya bak cay demle ılk paragrafı okudum alakasız baslangıc var. ayrıca kaynak yok okumaya degmez.

zelyot
17-04-07, 13:54
yazıya bak cay demle ılk paragrafı okudum alakasız baslangıc var. ayrıca kaynak yok okumaya degmez.


YALAN VEYA YANLIŞ NE VAR...ANLATTA BİLELİM...AMA YOK O BİZİM ŞEYHİMİZ DER NE YAPARSA YAPSIN...DOĞRUDUR DERSENİZ KABUL KANKA...:ragaci

perfekt_löwe
17-04-07, 14:07
""" "Altın nesil" yetiştirerek, devlet elitleriyle sivil toplum elitlerini birleştirmek, "


Nesi zararli bunun?

Hem imzan ile niyetin örtüsmüyor yani cok siritiyor:kiki:Dip not:Fethullah Gülen ile hic bir bagim yoktur onunla ilgili konulardaki hakaretleri silmem bazi arkadaslarda öyle bir izlenim olusturuyor:nono:

nzm70
17-04-07, 14:11
Önce manevi babası Saidi kürdiden başlayalım....

zelyot
17-04-07, 14:11
""" "Altın nesil" yetiştirerek, devlet elitleriyle sivil toplum elitlerini birleştirmek, "


Nesi zararli bunun?

Hem imzan ile niyetin örtüsmüyor yani cok siritiyor:kiki:Dip not:Fethullah Gülen ile hic bir bagim yoktur onunla ilgili konulardaki hakaretleri silmem bazi arkadaslarda öyle bir izlenim olusturuyor:nono:ADAM NEDEN ORDUYA ADAMLARINI SOKMAYA ÇALIŞIYOR KANKA....???

TABİ SİZ BUNA DA YALAN DERSİNİZ...

HI BU ARADA KANKA ÇOK POLAYANACILIK OYNUYORSUNUZ...KONU HOCA OLUNCA...

nzm70
17-04-07, 14:16
Nurculuk nedir?


Said-i Nursi kimdir?
1877 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde doğan ve 24 mart 1960 tarihinde ölen ve bidayette Saidi Kürdi diye anılan bir şahsın esas gayesi, Türklüğü tahrif ederek ayrı bir Kürt devleti kurmaktır. Nitekim yaşamı boyunca bu amacını gerçekleştirmek için etkinlik göstermiştir.

Doğduğu bölgeden İstanbul'a gelen Said-i Kürdi, 31 Mart ayaklanmasına katılmış, Milli mücadele döneminde Kürt Teali Cemiyeti kurucuları arasında yer almıştır.

(kaynak Marmara Brifingi: Orgeneral turgut Sunalp, Korgeneral Abdurrahman Ergeç, Tümgeneral Recai Engin, Tümgeneral, Memduh Ünlütürk, Tümgeneral Fazıl Polat, Kur. Alb. Fikret Küpeli...) Bu zamandan 1950'ye kadar risaleleri yaymaya ve cemaatini büyütmeye devam etmiştir.

1950 sonrasında yazmış olduğu risalelere dayanan cemaatini iyice güçlendirmiş ve bu dönemki DP hükümeti le işbirliğine girmiştir. Atatürk'ün başlatıığı toprak reformunu yarıda bırakarak bölgesinin ağalara ve şeyhlerin elinde kalmasında büyük pay sahibi olan Said-i Nursi zamanın iktidarı Adnan Menderes tarafından eli öpülerek el üstünde tutulmuştur.

1960 ihtilaliyle birlikte Adnan Menderes ve diğerleri asılmıştır. Said-i Nursi'nin cesedi de İhtilal subayları tarafından ortadan kaldırılmıştır.


Volkan Gazetesi
Şeriat devleti isteyenlerin bütün hareketlerinin gerisinde emperyalizmin çirkin yüzü sırıtmaktadır. 31 Mart irtica olayında da Derviş Vahdeti'nin ve Melanzade Rıfat'ların iplerini elinde tutan gerçek güç emperyalizmdir.

15 Aralık 1908 tarihli Volkan, İngilizlerin adem-i merkeziyetçiliği sayesinde Kıbrıs'ın "küçük bir İsviçre" haline geldiğini ileri sürmektedirler. Oysa ki Kıbrıs İngiltere hükümetinin Osmanlı'dan alacaklarına akrşılık rehin aldığı fakat ilk bahaneyle el koyduğu veişgal ettiği, nüfusunun da Yarıya yakınının Türk olduğu bir topraktır. İngilizlerin burayı tek kurşun bile sıkmadan dalavereyle ele geçirmesini ve sömürge kurmasını Volkan gazetesi alkışlamaktadır.

8 Nisan 1909 tarihli Volkan: "İngiliz Hükümetinden, kuvvetli, mütefennin, her surette müterakki, hami-i insaniyet bir hükümetin mevcudiyetini hala mutasavver mir?" diyerek bugünkü Amerikan dalkavukluğuna andırır biçimde İngiltere'nin her yönden propagandasını yapmaktadır.

İşta 31 Mart olayının başkahramanı Derviş Vahdeti dahi, günümüz Amerikan şeriatçılarına benzer biçimde koyu bir İngliz İngiliz şeriatçısıdır. 31 Mart yobazları önlerine çıkan ilerici subayları şehit ettikleri halde hristiyan kafirlere karşı davranışlarında son derece "centilmen"dirler. Yobazlara 31 Mart günü yollarda rastladıkları hristiyanlara korkmamaları için teminat vermişler, yabancı elçiliklerin kapılarına da nöbetçiler dikmişlerdir.

İsyandan sonra hükümet 31 Mart olayında ünlü "Intelligence Service"e mensup İngiltere elçiliği baştercümanı Fitz Maurice ile onun ihzmetindeki yerli işbirlikçilerin marifetlerini saptamışlar ama bu konuyu kurcalamaktan kaçınmışlardır.

31 Mart Ayaklanması
Halkın temsil edildiği parlamentonun kaldırılarak, Padişahın mutlak egemenliğinin geri getirilmesi için çıkan ve sloganı: "Halk burada çoban nerede?!" olan bu ayaklanma Mustafa Kemal Atatürk'ün komuta ettiği Yıldırım Orduları tarafından bastırılmıştır.

Bu ayaklanmada önemli rol oynayan Volkan gazetesi'nde de yazıları çıkan Said-i Kürdi Isparta'ya sürülmüştür.


Kürt Teali Cemiyeti
1. Dünya savaşında yenilince yurd emperyalistler tarafından daha önce yapılmış anlaşmaya uygun olarak işgale başlandı. Ülkenin her yerinde Yunan ayrılıkçısı, Ermeni ayrılıkçısı Kürt ayrılıkçısı cemiyetler türemeye başladı.

Isparta'daki sürgünden memleketine dönen Said-i Kürdi yine İngilizlerin işgal planına uygun olarak Doğu'da ve güneydoğuda İngiliz hükümeti destekli bir Kürdistan kurulması amacıyla "Kürt Teali Cemiyeti" kurucuları arasında yerini aldı.(kaynak: Marmara brifingi, 1971)

Bir yandan işgalcilerle mücadele eden Ankara hükümeti bir yandan da İngiliz destekli gerici isyanları bastırmakta başarılı olunca Said-i Kürdi bu sefer M. Kemal'le görüşmek için Ankara'ya gitti. Amacın şeriat devleti kurmak olmadığını, ulusal temele dayanan devlet kurmak olduğunu anlayınca bundan vazgeçti.

Bugün dahi Nurculukta cuma namazı kılınması farz kabul edilmez. Çünkü Said-i Kürdi'nin anlayışına göre ülke hala "müslüman" değildir. "Dar-ül harp"tir. Yani şeriatı getirmek için savaşılması geren topraklardır.

Bu anlayışa uygun olarak çıkan ve arkasında İngiliz desteği olduğu resmi belgelerle kanıtlanmış olan Şeyh Sait isyanına katıldığı için İstiklal Mahkemesince yargılandı ve birçok ilde sürgün yaşadı. İngiliz destekli bağımsız Kürdistan isteyen bu ayaklanma birçok şehrin yıkımına, ordunun büyük ölçüde kayıp vermesine ve misak-ı Milli sınırlarımız içinde olan Musul ve Kerkük'ün İngilizlere kalması ile sonuçlandı.

Nur cemaati'nde Atatürk'ün "Öküz aleyhisselam", "Beton Kemal", "Deccal" gibi isimlerle anılmasınınn arkasında bu şeriatçı ayaklanmaların uğradığı hezimetler yatmaktadır.Risaleleri ve fikirleri
Said-i Nursi'nin yaşamı boyunca yazmış olduğu risalelerin tümüne "Risale-i Nur Külliyatı" denir.

Türkçe konuşan insanların %90'ının anlayamayacağı bir dil kullanan(ve kişisel düşünceme göre hiç de derin anlamı olmayan ve birbirinin tekrarı niteliğinde olan) bu eser, başlarda cifir'in İslam dışı olduğunu söylediği halde("cifir..., gaybı Allah'tan başkası bilmez ayetine karşı edep dışı bir davranıştır")(bkz. Lem'alar s. 39(yazıldığı tarih 1957) daha sonraki kitaplarında sık sık cifir kullanarak kendisinin ve yazdıklarının ne kadar yüce olduğunu anlatır. Buna örnek vermek gerekirse:
"-... İçlerinde bedbaht olanlar da said olanlar da vardır- anlamındaki ayetin cifir yyönünden sayı değeri 1303 eder. Hud Suresinde -Emrolunduğu gibi hareket et-, anlamında bir ayet olduğu gibi Şura suresinin 2. ayetinde de aynı anlamda bir ayet vardır. -Vav-la başlayan Şura suresindeki ayetin cifir yönünden sayı değeri de 1309 eder. Bu tarihte bütün muhataplar içinde özellikle birine Kur'an adına iltifat ediliyor, doğru olmak yolunda buyruk veriliyor. Birinci tarih(1303)de ise, Risale-i Nurlar müellifi(Said-i Nursi)nin ilim tahsiline başladığı tarihtir. İkinci ayetin tarihi ise O müellif(Said-i Nursi)nin harika bir şekilde pek az bir zamanda ilimce en son noktaya ulaştığı(!), tahsili bitirdikten sonra ders vermeğe başladığı ve 3 ayda, bir kış içinde, 15 senede ancak okunabilen 100'den çok kitap okuduğu ve o zamanın o muhitte en ünlü alimlerinin yanında o 3 ayın mahsulu fakat 15 yılın mahsulü kadar olan ilimleri kazandığı, ne kadar büyük bir alim olduğunu; hangi ilimden olursa olsun sorulan her soruya en doğru cevabı vermekle ispat ettiği tarihe rastlar."(Tasdik-i Gaybi, s. 61-62, yıl 1958)

Ayrıca Hz. Ali'nin vbg. İslam Dünyası'ndaki ünlü kişilerin sözlerinden cifir yaparak kendisini haber verdikleri anlamını çıkartır. Oysa İslam'da gelecekten haber vermek yasaktır!...

Said-i Nursi bir yerde de kendisini şöyle tanıtır:
"İngiltere'nin en yüksek bilim kurulu, Şeyhülislamlık'a 6 soru sorup cevabını istediği zaman; o 6 soruya 6 kelimeyle cevap veren;
Yabancıların en çok önem verdikleri ve bilginlerinin en esaslı düstur saydıkları ilkelerine, gerçek ilim ve marifetle karşılık verip üstün çıkan;
.... Gerek Avrupa filozoflarına, gerek ülemasına ve gerek okullarda yetişmiş olanlara meydan okuyan, kendisi hiç soru sormadan sorulan soruları eksiksiz cevaplandıran..."(Lem'alar Risalesi)

İşte Said-i Nursi böyle üstün bir kişi olduğunu kendisi anlatıyor...

Ayrıca İzmir ve Erzincan Depremleri için şöyle dediğini F. Gülen kendisi naklediyor:"Ya oralarda hiç hizmet eden yoktu(dine hizmet eden) veya onlar yenik durumda idiler ki bu bela başlarına geldi.". Yani müslümanı varsa bile azınlıktıaydı. Depremler bu yüzden olmuştu.

Fethullah Gülen de bu söze dayanrak şunu ekliyor( Prizma 2 sf 66): " -Devlet bu belayı hazrıladı, altyapı hazır değildi, inşaat ruhsatı verilmemeliydi vs.- diyorlar. Halbuki İslam inancına göre maziye ve musibetlere kader açısından bakılır. Artık bu safhada bize Allah'a tevekkül etmek düşer. Yoksa böyle bir bakış açısı, musibeti Üstad'ın ifadesiyle ikileştirir."Adnan Menderes ve Said-i Nursi
"Ben kütüğü aday göstersem milletvekili seçtiririm.", "İstersem hilafeti geri getiririm" söylemlerinde bulunan ve Anaaysayı ihal ederek diktatörlük yolunda giden Adnan Menderes Doğu'daki ve Güneydoğu'daki şeyh, ağalık oluşumu düzeltmek için Atatürk döneminde başlatılan toprak reformunu sürdürmek bir yana oranın sömürücüleri olan ağalarla ve şeyhlerle işbirliğine girmiştir. Said-i Nursi'nin de elini öpmek seviyesine kadar düşerek cemaate hoş görünmeye çalışmış ve başarılı da olmuştur.

Yetiştirilmiş beyinleri ülkeye kazandırmak için Atatürk tarafından kurulmuş olan köy enstitülerini kapatan ve yerine imam hatip okuları açan, demiryollarını "komünist işi!" diye bırakan ve ulaşımda, sanayide, ticarette ülkenin geri kalmasına yol açan Adnan Menderes ülkeyi Amerikan benzinine bağımlı kılmayı tercih etmiş, ABD'nin isteği üzerine uçak fabrikasını kapatmıştır.

Demiryollarına halen bir çivi bile çakılmamış olması ülkemizin Mobil, BP gibi AB güdümlü sermayenin bir nuamralı sömürgesi yapmakta, Avrupa2nın toplamında daha çok kamyona sahip olmamıza neden olmakta ve trafik kazalarını bir katliam boyutuna çevirmektedir. Bütün bunların sorumlusu halka gerçekleri anlatmak yerine cemaat bilinci aşılayıp uyutanlardır.

Nurculuk Cereyani (*)

Dinci, gelenekçi çevrenin bir temsilcisi olduğu "$akirtleri" tarafindan belirtilmi$ olan Said-i Nursi (31 Mart Olaylarindan Said-i Kurdi) ye baglanan cereyan Nurculuk adini almi$tir. Said-i Nursi taraftarlari, Nursi'yi "misilsiz, muellif, hakikat kahramani, Butun islam aleminin muhtac oldugu bir filozof" olarak tanimlami$lardir. Ilmi degeri bakimindan "Aristo'yu, Ibni Sina'yi, Ibnirrust'u, Farabi'yi" geride biraktigi da muritlerince iddia edilmi$tir. Manevi sahada Turkiye'nin Gandisi oldugu belirtilmi$tir. Eseri "Risale-i Nur" Kuran-i kerim'in yirminci asirdaki tefsiri sayilmi$tir.(115) Bu hukmu, eseri hakkinda bizzat Said-i Nursi de tekrarlami$tir. Risale-i Nur'a kimsenin mani olamayacagini, onun manevi bir polis oldugunu, dunya bari$ini saglayacak kudretini kendisi de belirtmi$tir. Bu bakimdan iktidar partisi (DP) ve eski iktidar partisi (CHP), Risale-i Nur'a minnettar olmalidir, cunku o belalari defeder. O'na hucum edilirse mutlaka bir bela ile kar$ila$ilir. Nitekim bir eseri ile ilgili yapilan bir arama sirasinda sifirin altinda 18 derece soguk olmu$tur. (116)

Said-i Nursi'nin Kuran'i yorumlayan yazilari yaninda siyasi ve sosyal fikirlerini içerenler incelendiginde bu alandaki fikirlerinin ilmi açidan zayif olduklari gorulmektedir. Genel olarak Said-i Nursi'nin fikirleriyle dinci çevrenin savundugu fikirler arasinda birlik vardir.

Said-i Nursi ve talebeleri, Cumhuriyet'in 1950 senesine kadar olan devresini mutlak bir istibdat (dikta) saymi$lardir. Bu zaman içinde pek çok tekliflerinin sonuçsuz kaldigini da uzuntuyle kaydetmi$lerdir. Said-i Nursi 1950 genel seçimlerinden sonra ba$layan devreyi fikirleri için bir kabul ve gerçekle$me devri saymi$tir.

Said-i Nursi genel olarak teokratik bir devlet $eklinin taraftarligini yapmi$tir. Bu fikrini El Hutbei $amiye ba$likli 31 Mart olayini konu edinmi$ bir risalesinde ileri surmu$tur. (117) Bu suretle laiklik prensibini de tamamen reddetmi$ olmaktadir.Mesela $apka giyimi ona gore islam'in geleneksel kanunlarina muhaliftir, çar$afa gelince, kadinlar için bir " kale ve siper" anlamindadir. (118) Açik bacak ve yarim çiplak kadinlar iman ehline saldirmaktadirlar. Çiplak bacaklar, "cehennem odunlari" dir. Cehennemde yilan suretinde gorunurler. Tesetture uymayan kadinlar cehennemde azap çekeceklerdir.(119)

Çok kadinla evlenmeye gelince, bir erkek birden çok nikah altina alinamayacagi gibi, ba$ka kadinlari da nikah edebilir. (120) Kadinlarin bo$anmak için mahkemeye ba$vurmalari "islam onuruna ve milli $erefe" yaki$mamaktadir. (121)

Ogretim alaninda da Said-i Nursi'nin bazi fikirleri ve teklifleri vardir. Bir anne çocugunu hafiz mektebinden alip Avrupa'ya gondermekle çocugunun ebedi hayatini tehlikeye koydugunu du$unmemektedir. (122) Yuksek ogretim alaninda Said-i Nursi'nin dikkat çeken teklifi "dogu universitesinin" kuruşu$udur. Bu universite Kahire'deki "camiulezher" in kizkarde$i olacaktir. Ogretim dili bakimindan "Arap vacip, Kurt caiz, Turk lazim" (123) $ark universitesi geleneklere dayanmalidir. "Batilila$maya ve medeniyete muhtaciz" tezi bu universiteye uygulanamaz. (124) Istanbul Universitesinde ileride bir "Nur medresesi" açilmalidir. (125)

Said-i Nursi "Ba$bakan ve dindar milletvekillerine" hitaben yazdigi bir mektupta laiklik prensibinin uygulanma $ekli hakkindaki fikirlerini açiklami$tir. Siyaset gizli dinsizlige degil, dine alet edilmelidir. Bu goru$ bizi Said-i Nursi'nin natilila$ma meselesi uzerindeki du$unceleriyle kar$ila$tirmaktadir. Islamiyet milliyetinden faydalanacak yerde , batilila$mak dalalete, sefahate, yabanci politikaya dayali bir ya$ayi$ $ekli sayilmi$tir. Gizli munafik ve zindiklar, batilila$mak bahanesiyle, dini siyasete alet etmi$lerdir. Avrupa, kulturuyle maddeten islam alemini yenmi$ olabilir. Fakat dinen yenememi$tir.Islam dunyasinda Avrupa kulturuyle iyile$tirme (islahat) yapilamaz.(126) Avrupa medeniyeti artik "kurtlanmi$ bir agaç" halindedir ve Asya medeniyetine yenilecektir. Cumhuriyet rejimini kurmak için "Avrupa'ya dilencilik etmek, islama buyuk cinayettir" Zira islam bu rejimi 13 asir once getirmi$tir.(127)

Nurculuk hareketi bir aksiyon cephesine de sahip olmu$tur. Said-i Nursi propaganda gezilerine çikmi$, genel ortami oldukça me$gul etmi$tir. Zamanin iktidari bu hareketi desteklemi$tir.Said-i Nursi'nin olumunden sonra Nuculugun durakladigi ve "ittihadi muhammedi firkasi" hakkinda soyledigi gibi bir tunele girdigi soylenebilir. Bu hareketin Turk devrim prensiplerine muhalefetleri kayda deger ozelliktedir.

(*) : 1996 Tarik Z. Tunaya, Turkiye'nin siyasi Hayatinda BATILILASMA HAREKETLERI, sf 190-194

115- Risale-i Nur hakkinda Ankara Universitesinde verilen konferans (Ankara 1957)- E$ref Edip : Risale-i Nur muellifi Bediuzzaman Said-i Nursi (ıstanbul 1952- 1317)

116-Bediuzzaman Hz. Said-i Nursi nihayet konu$tu. (Hur Adam No. 344- 20 $ubat 1959, s 1-4) Ankara'da Nurcular hakkinda devam eden mahkeme safhalari ve Avk. Bekir Berk'in savunmasi için Bkz Hur Adam No 311 den itibaren Said-i Nursi'nin Tesettur Risalesi hakkinda uyesi bulundugumuz bilirki$i heyeti , verdigi rapor dolayisiyla dokuz imzali bir tehdit mektubu almi$tir. (1952) Bu raporda da Risale-i Nur'un tedrisati sayesinde on be$ haftada islah olduklari da belirtilmi$tir.

117-Bu kitabin çe$itli baskilari vardir. 1953 senesinde elimize geçen bir nushasiyla , 1957'de basilan nusha arasinda yazilarin ba$liklari ve yazilar bakimindan farklar vardir. Bu kitabin son baskisi $u ba$ligi ta$imaktadir: Hutbe-i $amiye namindaki Arabi Risale'nin Tercumesi (Antalya-1957)

118-Bediuzzaman , Yirmidorduncu Lem'a (Hanimlar rehberi, Istanbul 1958, sf 24-27)

119-Birden ihtar edilen mesele-i muhimme (Gençlik rehberi, Istanbul 1951, sf 14-15)

120-Bediuzzaman , Yirmidorduncu Lem'a sf 24
121- Bediuzzaman : Ehli iman ahiret taifesi olan kadinlar taifesi ile bir muhaveredir . (Hanimlar rehberi, sf 5-6)

122-123 Ayni yazi

124-Bediuzzaman Said-i Nursi'nin $ark universitesi açilmasina giri$ildigi sirada cumhurba$kani ve ba$bakan'a gonderdigi dilekçeden bir parça (Hur Adam No 33- 26 Aralik1958) s 2 Ayni mektup metni için Bkz Risale-i Nur hakkinda Ankara Universitesi'nde verilen bir konferans s 75-78

125-Bediuzzaman gençlik rehberi s 77

126-Said-i Nursi'nin 1923 tarihinde Millet Meclisi'ne hitaben yazdigi bir hutbe:(Hur Adam No 320- 12 Eylul 1958, s 1)

127- Badiuzzaman: Hutbei $amiye (bkz 117)

nurialkan
17-04-07, 14:17
[B][COLOR="Red"]Nurculuk nedir?

Said-i Nursi kimdir?


bu konu sıyasetle alakasız burda ne ısı var git din bolumunde tartıs:D

diger konulara gelınce.

ispatınız yok bıseyınız yok habıre laf yapıyorsunuz. mademkı kesın bıseyınız var ıspat edın. ne olursa ıspatla olur kacmıyoruzkı burdayız:D

said nursi yı hıc karıstırmayın siyaset le alakası ne varsa onunla ılgılı ıspatın onuda getır. yoksa yuru dın bolumune orda konus. iftıra atmayın ispatsızzzzzzzzzzzz.:D

nzm70
17-04-07, 14:28
bu konu sıyasetle alakasız burda ne ısı var git din bolumunde tartıs:D

diger konulara gelınce.

ispatınız yok bıseyınız yok habıre laf yapıyorsunuz. mademkı kesın bıseyınız var ıspat edın. ne olursa ıspatla olur kacmıyoruzkı burdayız:D

said nursi yı hıc karıstırmayın siyaset le alakası ne varsa onunla ılgılı ıspatın onuda getır. yoksa yuru dın bolumune orda konus. iftıra atmayın ispatsızzzzzzzzzzzz.:D

DİN EĞER SİYASETE ALET EDİLİYORSA BENCE BURADA TARTIŞILMALI...ÜÇ KAĞITÇI BİR ADAM OLAN SAID-İ KÜRDİNİN NE DÜŞÜNDÜĞÜ İSE KENDİ KITAPLARINDAN ALINTI YAPILARAK YAZILMIŞTIR...KENDINI (HAŞA)PEYGAMBER SIFATINDA GÖRUPTE MILLETI KANDIRAN BU SİYASET BEZIRGANLARINA HALK ELBETTE DUR DIYECEKTIR...

BU ARADA İSPATI ORTADA AMA GÖREMIYORSUNUZ.....

nurialkan
17-04-07, 14:33
DİN EĞER SİYASETE ALET EDİLİYORSA BENCE BURADA TARTIŞILMALI...ÜÇ KAĞITÇI BİR ADAM OLAN SAID-İ KÜRDİNİN NE DÜŞÜNDÜĞÜ İSE KENDİ KITAPLARINDAN ALINTI YAPILARAK YAZILMIŞTIR...KENDINI (HAŞA)PEYGAMBER SIFATINDA GÖRUPTE MILLETI KANDIRAN BU SİYASET BEZIRGANLARINA HALK ELBETTE DUR DIYECEKTIR...

BU ARADA İSPATI ORTADA AMA GÖREMIYORSUNUZ.....

saıd nursi gunumuzdekı bır sıyasetle alakalı degıldır. dini degerlerını tartısacaksan dın bolumune gıtmelısın. sıyasete dokunan bır yanı varsa burda tartısırsın hayatını anlatman alakasız. diger konuların ıspatınıda hala alamadık malesef. ispat almazsam bu konuya artık yazmayacagım.

nzm70
17-04-07, 14:35
saıd nursi gunumuzdekı bır sıyasetle alakalı degıldır. dini degerlerını tartısacaksan dın bolumune gıtmelısın. sıyasete dokunan bır yanı varsa burda tartısırsın hayatını anlatman alakasız. diger konuların ıspatınıda hala alamadık malesef. ispat almazsam bu konuya artık yazmayacagım.

MANEVI OĞLU SIYASETE UZAKTAN KUMANDAYLA HUKMETMEKTE...ASKERI LISELER POLIS KOLEJLERI VE DEVLETIN NEREDEYSE TUM BIRIMLERINI ELE GECIRMEK IÇIN CABA HARCIYOR ISE...BUNUN ONCELIKLE MIMARI SAID-I KURDİ DIR...ONUN MIRASINIDA TASIYAN FETULLAH GULEN DIR...

zelyot
17-04-07, 14:40
MANEVI OĞLU SIYASETE UZAKTAN KUMANDAYLA HUKMETMEKTE...ASKERI LISELER POLIS KOLEJLERI VE DEVLETIN NEREDEYSE TUM BIRIMLERINI ELE GECIRMEK IÇIN CABA HARCIYOR ISE...BUNUN ONCELIKLE MIMARI SAID-I KURDİ DIR...ONUN MIRASINIDA TASIYAN FETULLAH GULEN DIR...


ONDAN SONRADA KANKAM ORDUYA NİYE KAPALILARI NAMAZ KILANLARI ALMIYORLAR DİYE VERYANSIN EDİYORLAR...

ORDU YAŞ TAHTAYA BASMAZ...

halidbin
17-04-07, 14:40
Ben yurt dışındaki türk okullarında çalışıyorum bunu herkes biliyor;
Ozaman gerekli açıklamayı ben yapayım bari;
Öncelikle herkesin etrafındaki arkadaşlarına şu soruyu sormalarını isterim;
Babanız veya dedeniz ünüversite mezunu mu;
Alacağınız cevabı ben söyleyeyim;
Ya geçim derdi yada ünüversitelerdeki kargaşayı bahane ederler;
Peki neden türk gençliği geçim derdine düşürülmüş .yada ünüversiteye gidenler sağ sol kargaşasına sürüklenmiş.
Onunda cevabını ben vereyim .adamlar bu ülkeyi savaşarak yenemeyeceklerini çanakkalede anladılar.
Bu ülkeyi ancak eğitimle yeneceklerini biliyorlardı.ve bu yolda ilk önce Galatasaray ünüversitesi,Robert koleji vs….açmakla başladılar.
O zamanlar bizim dedelerimiz tarlada çalışırken İstanbul ünüversitesi 4 yıl mezun veremezken ,elit tabakaya Robert koleji ,Galatasaray ünüversitesi mezunları geldi.
Sonuç adamlar amaca çok kolay ulaştı.sonra dedilerki bu ülkenin dinden uzaklaştırılması soğutulması lazım
Elit tabakada yani ülkede sözü geçecek makamlardada onlar olduğuna göre artık istediklerini yaparlar ve Türkçe ezanla başlayan saldırı bu gün türbanla devam ediyor.
Sonra bazı tarikatlara baskın yapmak için mazeret lazımdı ,yine kendi adamları olan Adnan kalkan ,müslüm gündüz muhabbetlerini ortaya atıp mazereti ele geçirdiler.
Yalnız bedüüzzaman bunun taaaaaa ozamanlar farkına varmış vanda ünüversite açmak için başvuruda bulunmuştu sonuç malum ret..
Hatta reddetmekle yetmedi işin farkına varıldı diye sürgünden sürgüne gönderildi.
Neyse bunlar işin başı…….

Gelelim günümüze fethullah gülen üstadın bu mücadelesini anlıyor ve dinsizliğe karşı savaşın yine eğitimle olacağını biliyordu.
ALLAH ında yardımı ile 30 sene gibi zaman zarfında bırakın türkiyeyi dünyanın her yerine okul açtı
Evet bu bazılarının zoruna gidiyor ve hazmedemiyorlar.
Çünkü onlar emekli oldukça bizim yetişen kalbi imanlı türk gençliği onların yerine geliyor buda onların büyük planını alt üst ediyor.

Fethullah gülen bu ülkede doktorundan,öğretmeninden,memurundan,polisinden, askerine kadar hem ilmi hemde dini eğitim almış insanların olması gerektiğini biliyor.
Aksi takdirde ülkenin hali ortada
Bir doktor bile sırf para için ameliyat gerekmeyen birine ameliyat yapıyor.
Dini eğitim almamış bir hakim rüşvet karşılığı haklıyı haksız gösteriyor.
Dini eğitim almamaış bir general peygamber ocağı denilen yerde bir subayın eşinin başı kapalı diye ordudan atıyor.
Cumaya bile gidemiyor bizim askerimiz.
Nerede kaldı çanakkaledeki imanlı ruh.
Herhalde buradan nda neden askerimizin dinini yaşamasına izin verilmediğini anlamışsındır.
Çünkü çanakkalede savaşı kazandıran türk askerinin imanıdır.
Fethullah gülen bununda farkına vardığı için oradada imanlı kimselerin olmasını istiyor.

Hem artık bu adamları iyice köşeye sıkıştırdı

Hep bizim öğrenciler birinci, oluyor

Bu gün Samanyolu koleji ile ted kolejini kıyaslasana
Birinde 12 yaşındaki kız gayri meşru hamile kalıp uyuşturucu kullanırken

Birinde annesine anne babasına baba diyen dünyada olimpiyatlarda birinci gençler var

Neden bu zorunuza gidiyor eğer amaç devleti ele geçirmek olsa idi bugüne kadar bunu çok kere yapardılar
Ayrıca amaç ülkeyi ele geçirmek olsaydı yurt dışındaki hiçbir kurum türk okulu değilde fethullah gülen okulu olarak anılırdı.

Açın gözlerinizi gerçeği görün yanlış yoldasınız……………

Atılan tohumlar meyvesini bak nasıl veriyor daha düne kadar elini kolunu sallaya sallaya darbe yapanlar bu gün darbenin d sini andıkları an yargılanıyor…..

Eeeeee buda zoruna gidiyor adamların atmadıkları iftira kalmıyor

ÜMİTVAR OLUNUZ ŞU İSTİKBAL İNKİLABI İÇİNDE EN GÜE SEDA İSLAMIN SEDASI OLACAKTIR……….

FETHULLAH HOCA İSLAMIN BİR GÜNEŞ OLDUĞUNU VE SÖNDÜRÜLEMEZ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA İSPATLAMIŞTIR.

HAYIRLI OLSUN……:okay:

zelyot
17-04-07, 14:46
dünyanın dört bir yanında 90 küsür ülkede 500 den fazla okulu nasıl açtırdığı merak edilen kişi.???

sniper36
17-04-07, 14:49
dünyanın dört bir yanında 90 küsür ülkede 500 den fazla okulu nasıl açtırdığı merak edilen kişi.???

çok merak ediyorsan araştır bul.:hahah:

nurialkan
17-04-07, 14:50
Ben yurt dışındaki türk okullarında çalışıyorum bunu herkes biliyor;
Ozaman gerekli açıklamayı ben yapayım bari;
Öncelikle herkesin etrafındaki arkadaşlarına şu soruyu sormalarını isterim;
Babanız veya dedeniz ünüversite mezunu mu;
Alacağınız cevabı ben söyleyeyim;
Ya geçim derdi yada ünüversitelerdeki kargaşayı bahane ederler;
Peki neden türk gençliği geçim derdine düşürülmüş .yada ünüversiteye gidenler sağ sol kargaşasına sürüklenmiş.
Onunda cevabını ben vereyim .adamlar bu ülkeyi savaşarak yenemeyeceklerini çanakkalede anladılar.
Bu ülkeyi ancak eğitimle yeneceklerini biliyorlardı.ve bu yolda ilk önce Galatasaray ünüversitesi,Robert koleji vs….açmakla başladılar.
O zamanlar bizim dedelerimiz tarlada çalışırken İstanbul ünüversitesi 4 yıl mezun veremezken ,elit tabakaya Robert koleji ,Galatasaray ünüversitesi mezunları geldi.
Sonuç adamlar amaca çok kolay ulaştı.sonra dedilerki bu ülkenin dinden uzaklaştırılması soğutulması lazım
Elit tabakada yani ülkede sözü geçecek makamlardada onlar olduğuna göre artık istediklerini yaparlar ve Türkçe ezanla başlayan saldırı bu gün türbanla devam ediyor.
Sonra bazı tarikatlara baskın yapmak için mazeret lazımdı ,yine kendi adamları olan Adnan kalkan ,müslüm gündüz muhabbetlerini ortaya atıp mazereti ele geçirdiler.
Yalnız bedüüzzaman bunun taaaaaa ozamanlar farkına varmış vanda ünüversite açmak için başvuruda bulunmuştu sonuç malum ret..
Hatta reddetmekle yetmedi işin farkına varıldı diye sürgünden sürgüne gönderildi.
Neyse bunlar işin başı…….

Gelelim günümüze fethullah gülen üstadın bu mücadelesini anlıyor ve dinsizliğe karşı savaşın yine eğitimle olacağını biliyordu.
ALLAH ında yardımı ile 30 sene gibi zaman zarfında bırakın türkiyeyi dünyanın her yerine okul açtı
Evet bu bazılarının zoruna gidiyor ve hazmedemiyorlar.
Çünkü onlar emekli oldukça bizim yetişen kalbi imanlı türk gençliği onların yerine geliyor buda onların büyük planını alt üst ediyor.

Fethullah gülen bu ülkede doktorundan,öğretmeninden,memurundan,polisinden, askerine kadar hem ilmi hemde dini eğitim almış insanların olması gerektiğini biliyor.
Aksi takdirde ülkenin hali ortada
Bir doktor bile sırf para için ameliyat gerekmeyen birine ameliyat yapıyor.
Dini eğitim almamış bir hakim rüşvet karşılığı haklıyı haksız gösteriyor.
Dini eğitim almamaış bir general peygamber ocağı denilen yerde bir subayın eşinin başı kapalı diye ordudan atıyor.
Cumaya bile gidemiyor bizim askerimiz.
Nerede kaldı çanakkaledeki imanlı ruh.
Herhalde buradan nda neden askerimizin dinini yaşamasına izin verilmediğini anlamışsındır.
Çünkü çanakkalede savaşı kazandıran türk askerinin imanıdır.
Fethullah gülen bununda farkına vardığı için oradada imanlı kimselerin olmasını istiyor.

Hem artık bu adamları iyice köşeye sıkıştırdı

Hep bizim öğrenciler birinci, oluyor

Bu gün Samanyolu koleji ile ted kolejini kıyaslasana
Birinde 12 yaşındaki kız gayri meşru hamile kalıp uyuşturucu kullanırken

Birinde annesine anne babasına baba diyen dünyada olimpiyatlarda birinci gençler var

Neden bu zorunuza gidiyor eğer amaç devleti ele geçirmek olsa idi bugüne kadar bunu çok kere yapardılar
Ayrıca amaç ülkeyi ele geçirmek olsaydı yurt dışındaki hiçbir kurum türk okulu değilde fethullah gülen okulu olarak anılırdı.

Açın gözlerinizi gerçeği görün yanlış yoldasınız……………

Atılan tohumlar meyvesini bak nasıl veriyor daha düne kadar elini kolunu sallaya sallaya darbe yapanlar bu gün darbenin d sini andıkları an yargılanıyor…..

Eeeeee buda zoruna gidiyor adamların atmadıkları iftira kalmıyor

ÜMİTVAR OLUNUZ ŞU İSTİKBAL İNKİLABI İÇİNDE EN GÜE SEDA İSLAMIN SEDASI OLACAKTIR……….

FETHULLAH HOCA İSLAMIN BİR GÜNEŞ OLDUĞUNU VE SÖNDÜRÜLEMEZ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA İSPATLAMIŞTIR.

HAYIRLI OLSUN……:okay:

yuregıne saglık kanka ispatın bıle guzel okullar yeter ispat edemeyenler utansın:D:D:D

nzm70
17-04-07, 14:52
dünyanın dört bir yanında 90 küsür ülkede 500 den fazla okulu nasıl açtırdığı merak edilen kişi.???''12 YASINDA HAMILE KALAN ÇOCUK'' SOZU KOMIK OTESI...DUNYANIN HER YERINDE BINDE BIRDE OLSA OLABILECEK BIRSEYIN BIR YAZI ILE DILE GETIRILMESI KOMIKLIGI DAHADA ORTAYA CIKARTIYOR...BU ULKEDE 1 YASINDAKI ÇOCUGADA TECAVUZ EDILIYOR...YADA DUNYANIN HER HANGI BIR YERINDE...TEKRAR SOZLUYORUM BU KIRK YILDA OLABILECEK IGRENÇ BIR SEY...AMA BURADA DUŞUNULMESI GEREKEN BIR GERCEK VAR...SAIDI KURDININ NE OLDUGUNU BIR SIZLER BILEMEDINIZ BIRDE MEMLEKETTI BOLMEK ISTEYENLER...SIZE BIR OYUNUN IÇINDESINIZ VE TARIH IÇINDE BUNUN BIR OYUN OLDUGUNUDA HEP BIRLIKTE GÖRECEGIZ....

zelyot
17-04-07, 14:58
çok merak ediyorsan araştır bul.:hahah:

BEN ZATEN BİLİYORUM...SEMPATİZANLARININ AÇIKLAMASI İÇİN SORDUM...
şimdi bu zatın çok bomba bir açıklaması var; "askerde yenen yemek caiz degildi yemedim" diye. hatırlarsak, vaktiyle o askeriyenin içine ajanımsı sokma girişimleri de vardı. sonra da hiyerarşiyi bozacak yönde cemaatleştikleri için ordudan atılan ajanımsıları için ağlamaları vardı. gerçi kendisini ne zaman görsem ağlıyor. soyadına uymuyor bana ne yoksa ...

akp'nin alın size cumhurbaşkanı adayı diye ortaya çıkarması muhtemel olan insandır. hoş, hala yasalarımıza göre suçludur, fakat suç yok etme ve sicil temizleme konusunda türkiye'de rte'den daha deneyimli kim olabilir ki?

nurialkan
17-04-07, 15:00
BEN ZATEN BİLİYORUM...SEMPATİZANLARININ AÇIKLAMASI İÇİN SORDUM...
şimdi bu zatın çok bomba bir açıklaması var; "askerde yenen yemek caiz degildi yemedim" diye. hatırlarsak, vaktiyle o askeriyenin içine ajanımsı sokma girişimleri de vardı. sonra da hiyerarşiyi bozacak yönde cemaatleştikleri için ordudan atılan ajanımsıları için ağlamaları vardı. gerçi kendisini ne zaman görsem ağlıyor. soyadına uymuyor bana ne yoksa ...

gene aynı sey yahu ıspat etmıyorsunuzkı sız bole yapmıs sole yapmıs ajan sokmus sız sadece mılletı kandıralım dıyorsunuz. bıraz ispatla konusabılsenız valla can kurban yaaa.

halidbin
17-04-07, 15:08
Nurculuk nedir?


Said-i Nursi kimdir?
1877 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde doğan ve 24 mart 1960 tarihinde ölen ve bidayette Saidi Kürdi diye anılan bir şahsın esas gayesi, Türklüğü tahrif ederek ayrı bir Kürt devleti kurmaktır. Nitekim yaşamı boyunca bu amacını gerçekleştirmek için etkinlik göstermiştir.

Doğduğu bölgeden İstanbul'a gelen Said-i Kürdi, 31 Mart ayaklanmasına katılmış, Milli mücadele döneminde Kürt Teali Cemiyeti kurucuları arasında yer almıştır.

(kaynak Marmara Brifingi: Orgeneral turgut Sunalp, Korgeneral Abdurrahman Ergeç, Tümgeneral Recai Engin, Tümgeneral, Memduh Ünlütürk, Tümgeneral Fazıl Polat, Kur. Alb. Fikret Küpeli...) Bu zamandan 1950'ye kadar risaleleri yaymaya ve cemaatini büyütmeye devam etmiştir.

1950 sonrasında yazmış olduğu risalelere dayanan cemaatini iyice güçlendirmiş ve bu dönemki DP hükümeti le işbirliğine girmiştir. Atatürk'ün başlatıığı toprak reformunu yarıda bırakarak bölgesinin ağalara ve şeyhlerin elinde kalmasında büyük pay sahibi olan Said-i Nursi zamanın iktidarı Adnan Menderes tarafından eli öpülerek el üstünde tutulmuştur.

1960 ihtilaliyle birlikte Adnan Menderes ve diğerleri asılmıştır. Said-i Nursi'nin cesedi de İhtilal subayları tarafından ortadan kaldırılmıştır.


Volkan Gazetesi
Şeriat devleti isteyenlerin bütün hareketlerinin gerisinde emperyalizmin çirkin yüzü sırıtmaktadır. 31 Mart irtica olayında da Derviş Vahdeti'nin ve Melanzade Rıfat'ların iplerini elinde tutan gerçek güç emperyalizmdir.

15 Aralık 1908 tarihli Volkan, İngilizlerin adem-i merkeziyetçiliği sayesinde Kıbrıs'ın "küçük bir İsviçre" haline geldiğini ileri sürmektedirler. Oysa ki Kıbrıs İngiltere hükümetinin Osmanlı'dan alacaklarına akrşılık rehin aldığı fakat ilk bahaneyle el koyduğu veişgal ettiği, nüfusunun da Yarıya yakınının Türk olduğu bir topraktır. İngilizlerin burayı tek kurşun bile sıkmadan dalavereyle ele geçirmesini ve sömürge kurmasını Volkan gazetesi alkışlamaktadır.

8 Nisan 1909 tarihli Volkan: "İngiliz Hükümetinden, kuvvetli, mütefennin, her surette müterakki, hami-i insaniyet bir hükümetin mevcudiyetini hala mutasavver mir?" diyerek bugünkü Amerikan dalkavukluğuna andırır biçimde İngiltere'nin her yönden propagandasını yapmaktadır.

İşta 31 Mart olayının başkahramanı Derviş Vahdeti dahi, günümüz Amerikan şeriatçılarına benzer biçimde koyu bir İngliz İngiliz şeriatçısıdır. 31 Mart yobazları önlerine çıkan ilerici subayları şehit ettikleri halde hristiyan kafirlere karşı davranışlarında son derece "centilmen"dirler. Yobazlara 31 Mart günü yollarda rastladıkları hristiyanlara korkmamaları için teminat vermişler, yabancı elçiliklerin kapılarına da nöbetçiler dikmişlerdir.

İsyandan sonra hükümet 31 Mart olayında ünlü "Intelligence Service"e mensup İngiltere elçiliği baştercümanı Fitz Maurice ile onun ihzmetindeki yerli işbirlikçilerin marifetlerini saptamışlar ama bu konuyu kurcalamaktan kaçınmışlardır.

31 Mart Ayaklanması
Halkın temsil edildiği parlamentonun kaldırılarak, Padişahın mutlak egemenliğinin geri getirilmesi için çıkan ve sloganı: "Halk burada çoban nerede?!" olan bu ayaklanma Mustafa Kemal Atatürk'ün komuta ettiği Yıldırım Orduları tarafından bastırılmıştır.

Bu ayaklanmada önemli rol oynayan Volkan gazetesi'nde de yazıları çıkan Said-i Kürdi Isparta'ya sürülmüştür.


Kürt Teali Cemiyeti
1. Dünya savaşında yenilince yurd emperyalistler tarafından daha önce yapılmış anlaşmaya uygun olarak işgale başlandı. Ülkenin her yerinde Yunan ayrılıkçısı, Ermeni ayrılıkçısı Kürt ayrılıkçısı cemiyetler türemeye başladı.

Isparta'daki sürgünden memleketine dönen Said-i Kürdi yine İngilizlerin işgal planına uygun olarak Doğu'da ve güneydoğuda İngiliz hükümeti destekli bir Kürdistan kurulması amacıyla "Kürt Teali Cemiyeti" kurucuları arasında yerini aldı.(kaynak: Marmara brifingi, 1971)

Bir yandan işgalcilerle mücadele eden Ankara hükümeti bir yandan da İngiliz destekli gerici isyanları bastırmakta başarılı olunca Said-i Kürdi bu sefer M. Kemal'le görüşmek için Ankara'ya gitti. Amacın şeriat devleti kurmak olmadığını, ulusal temele dayanan devlet kurmak olduğunu anlayınca bundan vazgeçti.

Bugün dahi Nurculukta cuma namazı kılınması farz kabul edilmez. Çünkü Said-i Kürdi'nin anlayışına göre ülke hala "müslüman" değildir. "Dar-ül harp"tir. Yani şeriatı getirmek için savaşılması geren topraklardır.

Bu anlayışa uygun olarak çıkan ve arkasında İngiliz desteği olduğu resmi belgelerle kanıtlanmış olan Şeyh Sait isyanına katıldığı için İstiklal Mahkemesince yargılandı ve birçok ilde sürgün yaşadı. İngiliz destekli bağımsız Kürdistan isteyen bu ayaklanma birçok şehrin yıkımına, ordunun büyük ölçüde kayıp vermesine ve misak-ı Milli sınırlarımız içinde olan Musul ve Kerkük'ün İngilizlere kalması ile sonuçlandı.

Nur cemaati'nde Atatürk'ün "Öküz aleyhisselam", "Beton Kemal", "Deccal" gibi isimlerle anılmasınınn arkasında bu şeriatçı ayaklanmaların uğradığı hezimetler yatmaktadır.Risaleleri ve fikirleri
Said-i Nursi'nin yaşamı boyunca yazmış olduğu risalelerin tümüne "Risale-i Nur Külliyatı" denir.

Türkçe konuşan insanların %90'ının anlayamayacağı bir dil kullanan(ve kişisel düşünceme göre hiç de derin anlamı olmayan ve birbirinin tekrarı niteliğinde olan) bu eser, başlarda cifir'in İslam dışı olduğunu söylediği halde("cifir..., gaybı Allah'tan başkası bilmez ayetine karşı edep dışı bir davranıştır")(bkz. Lem'alar s. 39(yazıldığı tarih 1957) daha sonraki kitaplarında sık sık cifir kullanarak kendisinin ve yazdıklarının ne kadar yüce olduğunu anlatır. Buna örnek vermek gerekirse:
"-... İçlerinde bedbaht olanlar da said olanlar da vardır- anlamındaki ayetin cifir yyönünden sayı değeri 1303 eder. Hud Suresinde -Emrolunduğu gibi hareket et-, anlamında bir ayet olduğu gibi Şura suresinin 2. ayetinde de aynı anlamda bir ayet vardır. -Vav-la başlayan Şura suresindeki ayetin cifir yönünden sayı değeri de 1309 eder. Bu tarihte bütün muhataplar içinde özellikle birine Kur'an adına iltifat ediliyor, doğru olmak yolunda buyruk veriliyor. Birinci tarih(1303)de ise, Risale-i Nurlar müellifi(Said-i Nursi)nin ilim tahsiline başladığı tarihtir. İkinci ayetin tarihi ise O müellif(Said-i Nursi)nin harika bir şekilde pek az bir zamanda ilimce en son noktaya ulaştığı(!), tahsili bitirdikten sonra ders vermeğe başladığı ve 3 ayda, bir kış içinde, 15 senede ancak okunabilen 100'den çok kitap okuduğu ve o zamanın o muhitte en ünlü alimlerinin yanında o 3 ayın mahsulu fakat 15 yılın mahsulü kadar olan ilimleri kazandığı, ne kadar büyük bir alim olduğunu; hangi ilimden olursa olsun sorulan her soruya en doğru cevabı vermekle ispat ettiği tarihe rastlar."(Tasdik-i Gaybi, s. 61-62, yıl 1958)

Ayrıca Hz. Ali'nin vbg. İslam Dünyası'ndaki ünlü kişilerin sözlerinden cifir yaparak kendisini haber verdikleri anlamını çıkartır. Oysa İslam'da gelecekten haber vermek yasaktır!...

Said-i Nursi bir yerde de kendisini şöyle tanıtır:
"İngiltere'nin en yüksek bilim kurulu, Şeyhülislamlık'a 6 soru sorup cevabını istediği zaman; o 6 soruya 6 kelimeyle cevap veren;
Yabancıların en çok önem verdikleri ve bilginlerinin en esaslı düstur saydıkları ilkelerine, gerçek ilim ve marifetle karşılık verip üstün çıkan;
.... Gerek Avrupa filozoflarına, gerek ülemasına ve gerek okullarda yetişmiş olanlara meydan okuyan, kendisi hiç soru sormadan sorulan soruları eksiksiz cevaplandıran..."(Lem'alar Risalesi)

İşte Said-i Nursi böyle üstün bir kişi olduğunu kendisi anlatıyor...

Ayrıca İzmir ve Erzincan Depremleri için şöyle dediğini F. Gülen kendisi naklediyor:"Ya oralarda hiç hizmet eden yoktu(dine hizmet eden) veya onlar yenik durumda idiler ki bu bela başlarına geldi.". Yani müslümanı varsa bile azınlıktıaydı. Depremler bu yüzden olmuştu.

Fethullah Gülen de bu söze dayanrak şunu ekliyor( Prizma 2 sf 66): " -Devlet bu belayı hazrıladı, altyapı hazır değildi, inşaat ruhsatı verilmemeliydi vs.- diyorlar. Halbuki İslam inancına göre maziye ve musibetlere kader açısından bakılır. Artık bu safhada bize Allah'a tevekkül etmek düşer. Yoksa böyle bir bakış açısı, musibeti Üstad'ın ifadesiyle ikileştirir."Adnan Menderes ve Said-i Nursi
"Ben kütüğü aday göstersem milletvekili seçtiririm.", "İstersem hilafeti geri getiririm" söylemlerinde bulunan ve Anaaysayı ihal ederek diktatörlük yolunda giden Adnan Menderes Doğu'daki ve Güneydoğu'daki şeyh, ağalık oluşumu düzeltmek için Atatürk döneminde başlatılan toprak reformunu sürdürmek bir yana oranın sömürücüleri olan ağalarla ve şeyhlerle işbirliğine girmiştir. Said-i Nursi'nin de elini öpmek seviyesine kadar düşerek cemaate hoş görünmeye çalışmış ve başarılı da olmuştur.

Yetiştirilmiş beyinleri ülkeye kazandırmak için Atatürk tarafından kurulmuş olan köy enstitülerini kapatan ve yerine imam hatip okuları açan, demiryollarını "komünist işi!" diye bırakan ve ulaşımda, sanayide, ticarette ülkenin geri kalmasına yol açan Adnan Menderes ülkeyi Amerikan benzinine bağımlı kılmayı tercih etmiş, ABD'nin isteği üzerine uçak fabrikasını kapatmıştır.

Demiryollarına halen bir çivi bile çakılmamış olması ülkemizin Mobil, BP gibi AB güdümlü sermayenin bir nuamralı sömürgesi yapmakta, Avrupa2nın toplamında daha çok kamyona sahip olmamıza neden olmakta ve trafik kazalarını bir katliam boyutuna çevirmektedir. Bütün bunların sorumlusu halka gerçekleri anlatmak yerine cemaat bilinci aşılayıp uyutanlardır.

Nurculuk Cereyani (*)

Dinci, gelenekçi çevrenin bir temsilcisi olduğu "$akirtleri" tarafindan belirtilmi$ olan Said-i Nursi (31 Mart Olaylarindan Said-i Kurdi) ye baglanan cereyan Nurculuk adini almi$tir. Said-i Nursi taraftarlari, Nursi'yi "misilsiz, muellif, hakikat kahramani, Butun islam aleminin muhtac oldugu bir filozof" olarak tanimlami$lardir. Ilmi degeri bakimindan "Aristo'yu, Ibni Sina'yi, Ibnirrust'u, Farabi'yi" geride biraktigi da muritlerince iddia edilmi$tir. Manevi sahada Turkiye'nin Gandisi oldugu belirtilmi$tir. Eseri "Risale-i Nur" Kuran-i kerim'in yirminci asirdaki tefsiri sayilmi$tir.(115) Bu hukmu, eseri hakkinda bizzat Said-i Nursi de tekrarlami$tir. Risale-i Nur'a kimsenin mani olamayacagini, onun manevi bir polis oldugunu, dunya bari$ini saglayacak kudretini kendisi de belirtmi$tir. Bu bakimdan iktidar partisi (DP) ve eski iktidar partisi (CHP), Risale-i Nur'a minnettar olmalidir, cunku o belalari defeder. O'na hucum edilirse mutlaka bir bela ile kar$ila$ilir. Nitekim bir eseri ile ilgili yapilan bir arama sirasinda sifirin altinda 18 derece soguk olmu$tur. (116)

Said-i Nursi'nin Kuran'i yorumlayan yazilari yaninda siyasi ve sosyal fikirlerini içerenler incelendiginde bu alandaki fikirlerinin ilmi açidan zayif olduklari gorulmektedir. Genel olarak Said-i Nursi'nin fikirleriyle dinci çevrenin savundugu fikirler arasinda birlik vardir.

Said-i Nursi ve talebeleri, Cumhuriyet'in 1950 senesine kadar olan devresini mutlak bir istibdat (dikta) saymi$lardir. Bu zaman içinde pek çok tekliflerinin sonuçsuz kaldigini da uzuntuyle kaydetmi$lerdir. Said-i Nursi 1950 genel seçimlerinden sonra ba$layan devreyi fikirleri için bir kabul ve gerçekle$me devri saymi$tir.

Said-i Nursi genel olarak teokratik bir devlet $eklinin taraftarligini yapmi$tir. Bu fikrini El Hutbei $amiye ba$likli 31 Mart olayini konu edinmi$ bir risalesinde ileri surmu$tur. (117) Bu suretle laiklik prensibini de tamamen reddetmi$ olmaktadir.Mesela $apka giyimi ona gore islam'in geleneksel kanunlarina muhaliftir, çar$afa gelince, kadinlar için bir " kale ve siper" anlamindadir. (118) Açik bacak ve yarim çiplak kadinlar iman ehline saldirmaktadirlar. Çiplak bacaklar, "cehennem odunlari" dir. Cehennemde yilan suretinde gorunurler. Tesetture uymayan kadinlar cehennemde azap çekeceklerdir.(119)

Çok kadinla evlenmeye gelince, bir erkek birden çok nikah altina alinamayacagi gibi, ba$ka kadinlari da nikah edebilir. (120) Kadinlarin bo$anmak için mahkemeye ba$vurmalari "islam onuruna ve milli $erefe" yaki$mamaktadir. (121)

Ogretim alaninda da Said-i Nursi'nin bazi fikirleri ve teklifleri vardir. Bir anne çocugunu hafiz mektebinden alip Avrupa'ya gondermekle çocugunun ebedi hayatini tehlikeye koydugunu du$unmemektedir. (122) Yuksek ogretim alaninda Said-i Nursi'nin dikkat çeken teklifi "dogu universitesinin" kuruşu$udur. Bu universite Kahire'deki "camiulezher" in kizkarde$i olacaktir. Ogretim dili bakimindan "Arap vacip, Kurt caiz, Turk lazim" (123) $ark universitesi geleneklere dayanmalidir. "Batilila$maya ve medeniyete muhtaciz" tezi bu universiteye uygulanamaz. (124) Istanbul Universitesinde ileride bir "Nur medresesi" açilmalidir. (125)

Said-i Nursi "Ba$bakan ve dindar milletvekillerine" hitaben yazdigi bir mektupta laiklik prensibinin uygulanma $ekli hakkindaki fikirlerini açiklami$tir. Siyaset gizli dinsizlige degil, dine alet edilmelidir. Bu goru$ bizi Said-i Nursi'nin natilila$ma meselesi uzerindeki du$unceleriyle kar$ila$tirmaktadir. Islamiyet milliyetinden faydalanacak yerde , batilila$mak dalalete, sefahate, yabanci politikaya dayali bir ya$ayi$ $ekli sayilmi$tir. Gizli munafik ve zindiklar, batilila$mak bahanesiyle, dini siyasete alet etmi$lerdir. Avrupa, kulturuyle maddeten islam alemini yenmi$ olabilir. Fakat dinen yenememi$tir.Islam dunyasinda Avrupa kulturuyle iyile$tirme (islahat) yapilamaz.(126) Avrupa medeniyeti artik "kurtlanmi$ bir agaç" halindedir ve Asya medeniyetine yenilecektir. Cumhuriyet rejimini kurmak için "Avrupa'ya dilencilik etmek, islama buyuk cinayettir" Zira islam bu rejimi 13 asir once getirmi$tir.(127)

Nurculuk hareketi bir aksiyon cephesine de sahip olmu$tur. Said-i Nursi propaganda gezilerine çikmi$, genel ortami oldukça me$gul etmi$tir. Zamanin iktidari bu hareketi desteklemi$tir.Said-i Nursi'nin olumunden sonra Nuculugun durakladigi ve "ittihadi muhammedi firkasi" hakkinda soyledigi gibi bir tunele girdigi soylenebilir. Bu hareketin Turk devrim prensiplerine muhalefetleri kayda deger ozelliktedir.

(*) : 1996 Tarik Z. Tunaya, Turkiye'nin siyasi Hayatinda BATILILASMA HAREKETLERI, sf 190-194

115- Risale-i Nur hakkinda Ankara Universitesinde verilen konferans (Ankara 1957)- E$ref Edip : Risale-i Nur muellifi Bediuzzaman Said-i Nursi (ıstanbul 1952- 1317)

116-Bediuzzaman Hz. Said-i Nursi nihayet konu$tu. (Hur Adam No. 344- 20 $ubat 1959, s 1-4) Ankara'da Nurcular hakkinda devam eden mahkeme safhalari ve Avk. Bekir Berk'in savunmasi için Bkz Hur Adam No 311 den itibaren Said-i Nursi'nin Tesettur Risalesi hakkinda uyesi bulundugumuz bilirki$i heyeti , verdigi rapor dolayisiyla dokuz imzali bir tehdit mektubu almi$tir. (1952) Bu raporda da Risale-i Nur'un tedrisati sayesinde on be$ haftada islah olduklari da belirtilmi$tir.

117-Bu kitabin çe$itli baskilari vardir. 1953 senesinde elimize geçen bir nushasiyla , 1957'de basilan nusha arasinda yazilarin ba$liklari ve yazilar bakimindan farklar vardir. Bu kitabin son baskisi $u ba$ligi ta$imaktadir: Hutbe-i $amiye namindaki Arabi Risale'nin Tercumesi (Antalya-1957)

118-Bediuzzaman , Yirmidorduncu Lem'a (Hanimlar rehberi, Istanbul 1958, sf 24-27)

119-Birden ihtar edilen mesele-i muhimme (Gençlik rehberi, Istanbul 1951, sf 14-15)

120-Bediuzzaman , Yirmidorduncu Lem'a sf 24
121- Bediuzzaman : Ehli iman ahiret taifesi olan kadinlar taifesi ile bir muhaveredir . (Hanimlar rehberi, sf 5-6)

122-123 Ayni yazi

124-Bediuzzaman Said-i Nursi'nin $ark universitesi açilmasina giri$ildigi sirada cumhurba$kani ve ba$bakan'a gonderdigi dilekçeden bir parça (Hur Adam No 33- 26 Aralik1958) s 2 Ayni mektup metni için Bkz Risale-i Nur hakkinda Ankara Universitesi'nde verilen bir konferans s 75-78

125-Bediuzzaman gençlik rehberi s 77

126-Said-i Nursi'nin 1923 tarihinde Millet Meclisi'ne hitaben yazdigi bir hutbe:(Hur Adam No 320- 12 Eylul 1958, s 1)

127- Badiuzzaman: Hutbei $amiye (bkz 117)


sırayla soruları cevaplayalım

öncelikle kürt teali diye bir cemiyete üye değildir
ayrıca kaynak diye verdiğin lafsalatasında sadece isimler yazıyor bu nasıl bir kaynak

eğer amacı Türklüğü tahrif etmek olsaydı Türkiye adına talebeleri ile doğuda Ruslara karşı savaşmazdı
ayrıca devlet tarafından altın madalya ile onurlandırıldı.

Anlaşılan sen şeyh said ile bedüüzzaman said nurs i yi karıştırıyorsun
Evet şeyh said saidi kürdi diye anılıyor

Halbuki bedüüzzaman şeyh saide yaptığı ayaklanmanın yanlış olduğunu defalarca söylemişti dinlemedi ve asıldı zaten…….

Bir benim kalın bıyıklı esmer suratlı kardeşim bedüüzzaman hükümet tarafından iadei itibarı geri verilmiş biridir.
Adnan mendereste haksız yere asıldığı ispatlanmış dinsizliğe karşı savaşmış büyük bir devlet adamıdır.

Gelelim cifirle alaklı salladığın yerlere herkes yutar ama ben yutmam külliyatı en az 5 kere okumuşumdur. Cifirle alakalı yerler;


Said'in dahi iki lâkabı olan "Nursî", "Elkürdî"; iki ismi "Molla Said", "Bediüzzaman" bu beş kelimede bulunur. Hazret-i Gavs'ın medar-ı teveccüh ve hitabı olan şu beş kelimesinde, âşikâr bir surette, mezkûr iki isim ve lâkab, ilm-i cifir kaidesinde makam-ı ebced ile görünmesi şüphe bırakmıyor ki, Hazret-i Şeyh kasidesinin âhirinde onunla konuşuyor, ona teselli verip teşci ediyor, sırrıyla muvaffakıyetine teminat veriyor. 8.lemadan örnek()

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.
Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde, bize, daha hayırlı bir ihtiyar işimize hâkimdir. İlm-i cifir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, vazife-i hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hattâ, kaç defadır esrâr-ı Kur'âniyeye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu; kemâl-i iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum:
Birisi,
yasağına karşı hilâf-ı edepte bulunmak ihtimâli var.
İkincisi, hakâik-ı esâsiye-i imâniye ve Kur'âniyenin berâhîn-i kat'iye ile ümmete ders vermek hizmeti ise, ilm-i cifir gibi ulûm-u hafiyenin yüz derece daha fevkinde bir meziyet ve kıymeti vardır. O vazife-i kudsiyede kat'î hüccetler ve muhkem deliller sûiistimâle meydan vermiyorlar. Fakat cifir gibi, muhkem kaidelere merbut olmayan ulûm-u hafiyede sûiistimâl girip şarlatanların istifade etmeleri ihtimâlidir. Zaten hakikatlerin hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse, ihtiyâca göre bir nebze ihsân edilir.
İşte, ilm-i cifrin anahtarları içinde en kolayı ve belki en sâfisi ve belki en güzeli, ism-i Bedi'den gelen ve Kur'ân'da Lâfza-i Celâlde cilvesini gösteren ve bizim neşrettiğimiz âsârı ziynetlendiren tevâfukun envâlarıdır. Kerâmet-i Gavsiyenin birkaç yerinde bir nebze gösterilmiş.
Ezcümle, tevâfuk birkaç cihette birşeyi gösterse, delâlet derecesinde bir işarettir. Bazan birtek tevâfuk, bazı karâinle delâlet hükmüne geçer. Her ne ise, şimdilik bu kadar yeter. Ciddî ihtiyaç olsa size bildirilecektir. 7,8,9 lemalardan örnekler

İkincisi gelecekten haber vermek islamda yasak demişsin peygamberimiz ahirzaman alametlerinden bahsederken haşa yalan mı söyledi
Bu insanlar hadisler ışığında hareket ediyorlar bak kendin nasıl yanıltıyorsun milleti ALLAH a hesap verecen unutma….
Bir diğeri deprem mevzu ALLAH bir yerde iyiliğik emredilip kötülük men edilmiyor haşa ALLAH a isyan çoğalmışsa oralara felaket vereceğini peygamberimiz hadislrinde söylemiştir.
Şimdi sen onlar uydurma hadisler dersin gerçi………..

AYRICA EN ALTTA VERİLEN MADDELERİ NE AMAÇLA KOYDUN ANLAMADIN KAÇ KERE ANKARA ÜNÜVERSİTESİNDE VERİLEN KONFERANSI OKUDUN.

ACABA HİÇ RİSALE GÖRDÜNMÜ:kiki:

EDEP YA HUUUU


dünyanın dört bir yanında 90 küsür ülkede 500 den fazla okulu nasıl açtırdığı merak edilen kişi.???

KANKİ ALLAH MALINIZLA CANINIZLA CİHAD EDİN BUYURMUŞTUR.
YURT DIŞINDAKİ OKULLARIN BİR KISMINI TÜRKİYEDE Kİ İŞ ADAMLARININ YARDIMI İLE AÇILDI BİR KISMIDA O ÜLKENİN DEVLET BAŞKANLARININ YARDIMI İLE.

NEDEN BU İŞ ADAMLARI PARALARINI BURAYA VERİYORLAR BİLİYORMUSUN.
O OKULLARDA TÜRK İNSANININ GERÇEK YÜZÜ ANLATILIYOR O OKULLARDA ONLARCA İNSAN MÜSLÜMAN OLUYOR.

DEVLET BAŞKANLARI NEDEN YARDIM EDİYOR BİLİYORMUSUN
ÇÜNKÜ SADECE BİZİM OKULLARDA Kİ ÇOCUKALR AHLAKLI GERÇEK İNSAN VASFI TAŞIYOR.
PEKİ SEN BANA ADD NİN BU KADAR PARAYI NERDEN BULDUĞUNU SÖYLERMİSİN MİTİNG İÇİN .........
BU GÜN HOCAEFENDİ HAKKINDA YAPILAN HER KARALAMAYA CEVAP VERİLMİŞTİR.

SORUN AKLINIZDA ŞÜPHE KALMASIN..........''12 YASINDA HAMILE KALAN ÇOCUK'' SOZU KOMIK OTESI...DUNYANIN HER YERINDE BINDE BIRDE OLSA OLABILECEK BIRSEYIN BIR YAZI ILE DILE GETIRILMESI KOMIKLIGI DAHADA ORTAYA CIKARTIYOR...BU ULKEDE 1 YASINDAKI ÇOCUGADA TECAVUZ EDILIYOR...YADA DUNYANIN HER HANGI BIR YERINDE...TEKRAR SOZLUYORUM BU KIRK YILDA OLABILECEK IGRENÇ BIR SEY...AMA BURADA DUŞUNULMESI GEREKEN BIR GERCEK VAR...SAIDI KURDININ NE OLDUGUNU BIR SIZLER BILEMEDINIZ BIRDE MEMLEKETTI BOLMEK ISTEYENLER...SIZE BIR OYUNUN IÇINDESINIZ VE TARIH IÇINDE BUNUN BIR OYUN OLDUGUNUDA HEP BIRLIKTE GÖRECEGIZ....


KOMİK DEĞİL ACI

EVET LİSELERİN HALİ İÇLER ACISI
İŞTE FETHULLAH GÜLEN BUNUNDA İLMİ EĞİTİMİN YANINDA DİNİ EĞİTİM VERİLEREK AŞILABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR.
BU GÜN HOCAEFENDİNİN ÖNDERLİĞİNDE AÇILMIŞ HİÇ BİR KURUMDA VE HOCA EFENDİNİN ÖNDERLİĞİNDE AÇILMIŞ EVLERE GELEN HİÇ BİR ÖĞRENCİDE BU TÜR DAVRANIŞLAR GÖREMEZSİN..

nzm70
17-04-07, 15:27
sırayla soruları cevaplayalım

öncelikle kürt teali diye bir cemiyete üye değildir
ayrıca kaynak diye verdiğin lafsalatasında sadece isimler yazıyor bu nasıl bir kaynak

eğer amacı Türklüğü tahrif etmek olsaydı Türkiye adına talebeleri ile doğuda Ruslara karşı savaşmazdı
ayrıca devlet tarafından altın madalya ile onurlandırıldı.

Anlaşılan sen şeyh said ile bedüüzzaman said nurs i yi karıştırıyorsun
Evet şeyh said saidi kürdi diye anılıyor

Halbuki bedüüzzaman şeyh saide yaptığı ayaklanmanın yanlış olduğunu defalarca söylemişti dinlemedi ve asıldı zaten…….

Bir benim kalın bıyıklı esmer suratlı kardeşim bedüüzzaman hükümet tarafından iadei itibarı geri verilmiş biridir.
Adnan mendereste haksız yere asıldığı ispatlanmış dinsizliğe karşı savaşmış büyük bir devlet adamıdır.

Gelelim cifirle alaklı salladığın yerlere herkes yutar ama ben yutmam külliyatı en az 5 kere okumuşumdur. Cifirle alakalı yerler;


Said'in dahi iki lâkabı olan "Nursî", "Elkürdî"; iki ismi "Molla Said", "Bediüzzaman" bu beş kelimede bulunur. Hazret-i Gavs'ın medar-ı teveccüh ve hitabı olan şu beş kelimesinde, âşikâr bir surette, mezkûr iki isim ve lâkab, ilm-i cifir kaidesinde makam-ı ebced ile görünmesi şüphe bırakmıyor ki, Hazret-i Şeyh kasidesinin âhirinde onunla konuşuyor, ona teselli verip teşci ediyor, sırrıyla muvaffakıyetine teminat veriyor. 8.lemadan örnek()

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.
Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde, bize, daha hayırlı bir ihtiyar işimize hâkimdir. İlm-i cifir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, vazife-i hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hattâ, kaç defadır esrâr-ı Kur'âniyeye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu; kemâl-i iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum:
Birisi,
yasağına karşı hilâf-ı edepte bulunmak ihtimâli var.
İkincisi, hakâik-ı esâsiye-i imâniye ve Kur'âniyenin berâhîn-i kat'iye ile ümmete ders vermek hizmeti ise, ilm-i cifir gibi ulûm-u hafiyenin yüz derece daha fevkinde bir meziyet ve kıymeti vardır. O vazife-i kudsiyede kat'î hüccetler ve muhkem deliller sûiistimâle meydan vermiyorlar. Fakat cifir gibi, muhkem kaidelere merbut olmayan ulûm-u hafiyede sûiistimâl girip şarlatanların istifade etmeleri ihtimâlidir. Zaten hakikatlerin hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse, ihtiyâca göre bir nebze ihsân edilir.
İşte, ilm-i cifrin anahtarları içinde en kolayı ve belki en sâfisi ve belki en güzeli, ism-i Bedi'den gelen ve Kur'ân'da Lâfza-i Celâlde cilvesini gösteren ve bizim neşrettiğimiz âsârı ziynetlendiren tevâfukun envâlarıdır. Kerâmet-i Gavsiyenin birkaç yerinde bir nebze gösterilmiş.
Ezcümle, tevâfuk birkaç cihette birşeyi gösterse, delâlet derecesinde bir işarettir. Bazan birtek tevâfuk, bazı karâinle delâlet hükmüne geçer. Her ne ise, şimdilik bu kadar yeter. Ciddî ihtiyaç olsa size bildirilecektir. 7,8,9 lemalardan örnekler

İkincisi gelecekten haber vermek islamda yasak demişsin peygamberimiz ahirzaman alametlerinden bahsederken haşa yalan mı söyledi
Bu insanlar hadisler ışığında hareket ediyorlar bak kendin nasıl yanıltıyorsun milleti ALLAH a hesap verecen unutma….
Bir diğeri deprem mevzu ALLAH bir yerde iyiliğik emredilip kötülük men edilmiyor haşa ALLAH a isyan çoğalmışsa oralara felaket vereceğini peygamberimiz hadislrinde söylemiştir.
Şimdi sen onlar uydurma hadisler dersin gerçi………..

AYRICA EN ALTTA VERİLEN MADDELERİ NE AMAÇLA KOYDUN ANLAMADIN KAÇ KERE ANKARA ÜNÜVERSİTESİNDE VERİLEN KONFERANSI OKUDUN.

ACABA HİÇ RİSALE GÖRDÜNMÜ:kiki:

EDEP YA HUUUU

YAZIK YAZIK....BAGIMSIZ KURDISTAN DEVLETI KURMA HAYALI HER ZAMAN IÇINDE VAR OLAN SAIDI KURDININ NE OLDUGUNU INGILIZLER DE BILIYOR ....AMA BILMEYEN TEK KİŞİ SIZLERSINIZ....

zelyot
17-04-07, 15:32
savunanları kendisini çağını aşmış bir sevgi adamı olarak görseler de planlı bir şekilde devletin her kısımına sızmak için çabalıyorlar.bunu yaparken devletin ülkenin gelişmesi için bir türlü oturtamadığı daha iyi günlere ulaşmamızı sağlayacak eğitim sistemini kullanıyorlar.


AMA ANLAYAN YOK İŞTE....

halidbin
17-04-07, 15:33
ONDAN SONRADA KANKAM ORDUYA NİYE KAPALILARI NAMAZ KILANLARI ALMIYORLAR DİYE VERYANSIN EDİYORLAR...

ORDU YAŞ TAHTAYA BASMAZ...

GELELİM BU SORUYA KANKİ ÖNCE YAZIMI OKU OKUMAMIŞSIN CEVABI ORADA VAR ASLINDA AMA ZAHMET TEME DİYE TEKRAR YAZAYIM
DEDİĞİM GİBİ KANKİ DIŞ GÜÇLER BU ÜLKENİN ASKERİ İMANLI OLDUĞU SÜRECE YENEMEZLER.
ONUN İÇİN ASKERİYEDE NAMAZ KILMAK YASAK

HATTA SANA ŞUNU SÖYLEYEYİM DAHA 2 SENE ÖNCE ASKERİ OKULLARA HERKES İSTEDİĞİ GİBİ UYUŞTURUCU,PORNO FLİM VS…….SOKABİLİYORLARDI
YASAK OLMASINA RAĞMEN İZİN VERİLİYORDU AMAÇ BELLİ

BİRDE KANKİ HOCA EFENDİNİ YETİŞTİRDİĞİ ADAMLARIN YÜZÜNE EŞLERİ KAPALI OLANLAR ASKERİYEDEN ATILIYOR DEMİŞSİN
BURADADA KONUYA NE KADAR DAR YAKLAŞTIĞINI GÖRÜYORUM.
YUKARIDAKİ TARTIŞILANLARLA NE ALAKASI VAR NE KADAR ÇELİŞMİŞSİN:kiki:
HEM ÜLKEYİ İRTİCAYA ŞERRİ HÜKÜMLERE DAYALI HALE GETİRMEK İSTİYOR DEMİŞSİN HEMDE KAPALILAR NAMAZ KILANLARI ATTIRIYORLAR DEMİŞSİN

YUH BE

EDEP YA HUUUUUUU

fasıla
17-04-07, 15:35
sırayla soruları cevaplayalım

öncelikle kürt teali diye bir cemiyete üye değildir
ayrıca kaynak diye verdiğin lafsalatasında sadece isimler yazıyor bu nasıl bir kaynak

eğer amacı Türklüğü tahrif etmek olsaydı Türkiye adına talebeleri ile doğuda Ruslara karşı savaşmazdı
ayrıca devlet tarafından altın madalya ile onurlandırıldı.

Anlaşılan sen şeyh said ile bedüüzzaman said nurs i yi karıştırıyorsun
Evet şeyh said saidi kürdi diye anılıyor

Halbuki bedüüzzaman şeyh saide yaptığı ayaklanmanın yanlış olduğunu defalarca söylemişti dinlemedi ve asıldı zaten…….

Bir benim kalın bıyıklı esmer suratlı kardeşim bedüüzzaman hükümet tarafından iadei itibarı geri verilmiş biridir.
Adnan mendereste haksız yere asıldığı ispatlanmış dinsizliğe karşı savaşmış büyük bir devlet adamıdır.

Gelelim cifirle alaklı salladığın yerlere herkes yutar ama ben yutmam külliyatı en az 5 kere okumuşumdur. Cifirle alakalı yerler;


Said'in dahi iki lâkabı olan "Nursî", "Elkürdî"; iki ismi "Molla Said", "Bediüzzaman" bu beş kelimede bulunur. Hazret-i Gavs'ın medar-ı teveccüh ve hitabı olan şu beş kelimesinde, âşikâr bir surette, mezkûr iki isim ve lâkab, ilm-i cifir kaidesinde makam-ı ebced ile görünmesi şüphe bırakmıyor ki, Hazret-i Şeyh kasidesinin âhirinde onunla konuşuyor, ona teselli verip teşci ediyor, sırrıyla muvaffakıyetine teminat veriyor. 8.lemadan örnek()

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz.
Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde, bize, daha hayırlı bir ihtiyar işimize hâkimdir. İlm-i cifir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, vazife-i hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hattâ, kaç defadır esrâr-ı Kur'âniyeye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu; kemâl-i iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum:
Birisi,
yasağına karşı hilâf-ı edepte bulunmak ihtimâli var.
İkincisi, hakâik-ı esâsiye-i imâniye ve Kur'âniyenin berâhîn-i kat'iye ile ümmete ders vermek hizmeti ise, ilm-i cifir gibi ulûm-u hafiyenin yüz derece daha fevkinde bir meziyet ve kıymeti vardır. O vazife-i kudsiyede kat'î hüccetler ve muhkem deliller sûiistimâle meydan vermiyorlar. Fakat cifir gibi, muhkem kaidelere merbut olmayan ulûm-u hafiyede sûiistimâl girip şarlatanların istifade etmeleri ihtimâlidir. Zaten hakikatlerin hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse, ihtiyâca göre bir nebze ihsân edilir.
İşte, ilm-i cifrin anahtarları içinde en kolayı ve belki en sâfisi ve belki en güzeli, ism-i Bedi'den gelen ve Kur'ân'da Lâfza-i Celâlde cilvesini gösteren ve bizim neşrettiğimiz âsârı ziynetlendiren tevâfukun envâlarıdır. Kerâmet-i Gavsiyenin birkaç yerinde bir nebze gösterilmiş.
Ezcümle, tevâfuk birkaç cihette birşeyi gösterse, delâlet derecesinde bir işarettir. Bazan birtek tevâfuk, bazı karâinle delâlet hükmüne geçer. Her ne ise, şimdilik bu kadar yeter. Ciddî ihtiyaç olsa size bildirilecektir. 7,8,9 lemalardan örnekler

İkincisi gelecekten haber vermek islamda yasak demişsin peygamberimiz ahirzaman alametlerinden bahsederken haşa yalan mı söyledi
Bu insanlar hadisler ışığında hareket ediyorlar bak kendin nasıl yanıltıyorsun milleti ALLAH a hesap verecen unutma….
Bir diğeri deprem mevzu ALLAH bir yerde iyiliğik emredilip kötülük men edilmiyor haşa ALLAH a isyan çoğalmışsa oralara felaket vereceğini peygamberimiz hadislrinde söylemiştir.
Şimdi sen onlar uydurma hadisler dersin gerçi………..

AYRICA EN ALTTA VERİLEN MADDELERİ NE AMAÇLA KOYDUN ANLAMADIN KAÇ KERE ANKARA ÜNÜVERSİTESİNDE VERİLEN KONFERANSI OKUDUN.

ACABA HİÇ RİSALE GÖRDÜNMÜ:kiki:

EDEP YA HUUUU

siyasi intikam ve hırs öyle gözlerini kör etmişki, ne söylesen boş. saidi nursi ile saidi kürdiyi bir sayan veya karıştıran adamlara bunları anlatacağına deve bul ona hendek atlat daha az güç sarfetmiş olursun.

nzm70
17-04-07, 15:37
GELELİM BU SORUYA KANKİ ÖNCE YAZIMI OKU OKUMAMIŞSIN CEVABI ORADA VAR ASLINDA AMA ZAHMET TEME DİYE TEKRAR YAZAYIM
DEDİĞİM GİBİ KANKİ DIŞ GÜÇLER BU ÜLKENİN ASKERİ İMANLI OLDUĞU SÜRECE YENEMEZLER.
ONUN İÇİN ASKERİYEDE NAMAZ KILMAK YASAK

HATTA SANA ŞUNU SÖYLEYEYİM DAHA 2 SENE ÖNCE ASKERİ OKULLARA HERKES İSTEDİĞİ GİBİ UYUŞTURUCU,PORNO FLİM VS…….SOKABİLİYORLARDI
YASAK OLMASINA RAĞMEN İZİN VERİLİYORDU AMAÇ BELLİ

BİRDE KANKİ HOCA EFENDİNİ YETİŞTİRDİĞİ ADAMLARIN YÜZÜNE EŞLERİ KAPALI OLANLAR ASKERİYEDEN ATILIYOR DEMİŞSİN
BURADADA KONUYA NE KADAR DAR YAKLAŞTIĞINI GÖRÜYORUM.
YUKARIDAKİ TARTIŞILANLARLA NE ALAKASI VAR NE KADAR ÇELİŞMİŞSİN:kiki:
HEM ÜLKEYİ İRTİCAYA ŞERRİ HÜKÜMLERE DAYALI HALE GETİRMEK İSTİYOR DEMİŞSİN HEMDE KAPALILAR NAMAZ KILANLARI ATTIRIYORLAR DEMİŞSİN

YUH BE

EDEP YA HUUUUUUU


YAHU ŞU YAZDIGIN YAZIYI TEKRAR TEKRAR OKU BE KARDESIM...YAHU BUNA SEN INANIYORMUSUN GERCEKTEN....BU NASIL BIR DUŞUNCE OYLE...ALLAH ALLAHHH....

halidbin
17-04-07, 15:46
YAZIK YAZIK....BAGIMSIZ KURDISTAN DEVLETI KURMA HAYALI HER ZAMAN IÇINDE VAR OLAN SAIDI KURDININ NE OLDUGUNU INGILIZLER DE BILIYOR ....AMA BILMEYEN TEK KİŞİ SIZLERSINIZ....

Şeyh said ile saidi nursi yi karıştırmaya devam ediyorsun çünkü sığındığın tek delik bu
Bak sana ikisinin bir olmadığını tekrar ispatlayayım
Saidi nursi hazretleri bu gün hükümet tarafından iadei itibarı geri verilmiş bir zattır

Saidi nursi tbmm ilk açıldığında açılış konuşması için bizzat Atatürk tarafından çağırılmış bir zattır

Saidi nursi bizzatr Atatürk tarafından ülke adına yaptığı savaşlkardan aldığı kahramanca zaferlerden sonra altın madalya ile onurlandırılmış biridir.

Sence kürt devleti kurmak isteyen birinin bunları yapması normal mi

Yoksa atatürkü kandırıyormuydu

Bak benim top sakallı kulağı küpeli kankim
İftiralarının asılsız olduğunu ispatlamış bulunuyoruz

Sense hala aynı ispatlanmamış iftiralarına devam ediyorsun
Busenin köşeye sıkışıp gururuna yediremediğini
Ve en önemlisi acizliğini gösterir:nono:

Bende sizi bişi biliyor sandım bu iftiraların cevabı 20 yıl önce verildi araştırma yaparsanız görürsünüz……google diye bişi var:kiki:

ayrıca fethullah gülende yine türk mahkemeleri tarafında suçsuz olduğu ispatlanmış biridir hatta birde ülke adına yaptığı hizmetlerden dolayı mahkeme kararı ile teşekkür almış biridir.......

nzm70
17-04-07, 15:49
Şeyh said ile saidi nursi yi karıştırmaya devam ediyorsun çünkü sığındığın tek delik bu
Bak sana ikisinin bir olmadığını tekrar ispatlayayım
Saidi nursi hazretleri bu gün hükümet tarafından iadei itibarı geri verilmiş bir zattır

Saidi nursi tbmm ilk açıldığında açılış konuşması için bizzat Atatürk tarafından çağırılmış bir zattır

Saidi nursi bizzatr Atatürk tarafından ülke adına yaptığı savaşlkardan aldığı kahramanca zaferlerden sonra altın madalya ile onurlandırılmış biridir.

Sence kürt devleti kurmak isteyen birinin bunları yapması normal mi

Yoksa atatürkü kandırıyormuydu

Bak benim top sakallı kulağı küpeli kankim
İftiralarının asılsız olduğunu ispatlamış bulunuyoruz

Sense hala aynı ispatlanmamış iftiralarına devam ediyorsun
Busenin köşeye sıkışıp gururuna yediremediğini
Ve en önemlisi acizliğini gösterir:nono:

Bende sizi bişi biliyor sandım bu iftiraların cevabı 20 yıl önce verildi araştırma yaparsanız görürsünüz……google diye bişi var:kiki:

ayrıca fethullah gülende yine türk mahkemeleri tarafında suçsuz olduğu ispatlanmış biridir hatta birde ülke adına yaptığı hizmetlerden dolayı mahkeme kararı ile teşekkür almış biridir.......BAK AGIZINIZA SAKIZ YAPTIGINIZ BIR SEY DAHA VAR...ODA GUYA'' ATATURK SAID-I KURDIYE MILLET VEKILLIGI TEKLIFI YAPMIŞ...''ŞİMDI MANEVI OĞLU GIBI O DA DUNYEVI IŞLERIYLE UGRASMAZ MIŞ.MIŞ MIŞ MIŞ MIŞ....

zelyot
17-04-07, 17:01
yanİ Rusya Bİle Fethullah Okullarini Bİr Bİr Kapatirken(neden Acep),hala DoĞru Adam YetİŞtİrmekten Bahsedİyorlar....

beynelminel
17-04-07, 17:09
o okullardan yetişse yetişse halidbin gibiler yetişir ancak. başkada bir numara olmaz.

zelyot
17-04-07, 17:14
o okullardan yetişse yetişse halidbin gibiler yetişir ancak. başkada bir numara olmaz.


dakka bir gol bir...:ragaci :crazy:

hadi hayırlısı:crazy: :crazy:

halidbin
17-04-07, 17:42
o okullardan yetişse yetişse halidbin gibiler yetişir ancak. başkada bir numara olmaz.


adım geçmese idi kale alıp cevap yazmazdım ama adım geçmiş;

madem o okullardan yetişenlerden bir numara olmuyorda neden dünyada hep birinci o okullardan çıkıyor.bu sizi gururlandırmıyor aksine gıcık ediyor biliyorum:kiki:

ikincisi neden yurt dışındaki okulları ziyaret eden herkesin düşünceleri değişiyor örnek komunizmin taşlarından toktamış ateş bu güne kadar karaladığım okullar öyle değilmiş dedi.ve chp millet vekillerinden tut devlet bakanlarına bir çok örnek verebilirim

imkanın olsada gidip ziyaret etsen derim.....

not:aslında yazdığın yorumun ne kadar saçma olduğunu kendinde biliyorsun sadece gıcıklık olsun diye yazdığını biliyorum.
dediğim gibi adım geçmese kaale bile almazdım.
google türk okullarındaki başarılar yazda oku iyice gıcık ol yalnız bir ambulans hazır olsun okurken hasedinden ölebilirsin...:ragaci :kiki: :evillol:


zelyot kankim yukarıda farkı yediniz hala gol 1 den bahsediyorsun neden yazılarımıza yorum yapmıyorsunuz.......zu hahahaa

S.W.A.T.
17-04-07, 17:47
BEN FETTULAHCI FLN DEILIM.... O CEMAATIN SEVDIGIM YONLERIE VAR SEVMEDIGIM YONLERIDE VAR ama sunu cok ii biliyorum kki futtulah gulen suan ki hukumeti yipratmak icin kullaniyor... o kisinin cemaatinin siyasetle hic bir isi felan yok... ve sunuda biliyorumki kendilerini ataturcu, cumhuriyetci taniyanlarin cocuklarinin bilmedigi istiklal marsini, ataturkun genclige hitabini, sakarya, canakkale savaslarini onun cemaatinin yurtdisinda actigi okullarda okuyan ingiliz, amerikan, rus, avrupali, kanadali cocuklar biliyor...


adım geçmese idi kale alıp cevap yazmazdım ama adım geçmiş;

madem o okullardan yetişenlerden bir numara olmuyorda neden dünyada hep birinci o okullardan çıkıyor.bu sizi gururlandırmıyor aksine gıcık ediyor biliyorum:kiki:

ikincisi neden yurt dışındaki okulları ziyaret eden herkesin düşünceleri değişiyor örnek komunizmin taşlarından toktamış ateş bu güne kadar karaladığım okullar öyle değilmiş dedi.ve chp millet vekillerinden tut devlet bakanlarına bir çok örnek verebilirim

imkanın olsada gidip ziyaret etsen derim.....

not:aslında yazdığın yorumun ne kadar saçma olduğunu kendinde biliyorsun sadece gıcıklık olsun diye yazdığını biliyorum.
dediğim gibi adım geçmese kaale bile almazdım.
google türk okullarındaki başarılar yazda oku iyice gıcık ol yalnız bir ambulans hazır olsun okurken hasedinden ölebilirsin...:ragaci :kiki: :evillol:

zelyot kankim yukarıda farkı yediniz hala gol 1 den bahsediyorsun neden yazılarımıza yorum yapmıyorsunuz.......zu hahahaa


arkandayim ab i:D:okay:

beynelminel
17-04-07, 17:51
adım geçmese idi kale alıp cevap yazmazdım ama adım geçmiş;

madem o okullardan yetişenlerden bir numara olmuyorda neden dünyada hep birinci o okullardan çıkıyor.bu sizi gururlandırmıyor aksine gıcık ediyor biliyorum:kiki:

ikincisi neden yurt dışındaki okulları ziyaret eden herkesin düşünceleri değişiyor örnek komunizmin taşlarından toktamış ateş bu güne kadar karaladığım okullar öyle değilmiş dedi.ve chp millet vekillerinden tut devlet bakanlarına bir çok örnek verebilirim

imkanın olsada gidip ziyaret etsen derim.....

not:aslında yazdığın yorumun ne kadar saçma olduğunu kendinde biliyorsun sadece gıcıklık olsun diye yazdığını biliyorum.
dediğim gibi adım geçmese kaale bile almazdım.
google türk okullarındaki başarılar yazda oku iyice gıcık ol yalnız bir ambulans hazır olsun okurken hasedinden ölebilirsin...:ragaci :kiki: :evillol:


zelyot kankim yukarıda farkı yediniz hala gol 1 den bahsediyorsun neden yazılarımıza yorum yapmıyorsunuz.......zu hahahaaTOKTAMIŞ ATEŞ İN NE VE KİM OLDUĞUNU ARTIK HERKES BİLİYOR. 70 LERİN BİR NUMARALI SOLCUSU 90 LARIN İSE TAKKELİ ELİ UZUN DİLİPAKLA SARMAŞ DOLAŞ ÇOK ÖPÜŞEN ÇOK GÜLÜŞEN İKİ BİRBİRİNİN KOPYASI İKİ ADAMDAN BİRİ OLDU. YAZDIKLARINI ÇİZDİKLERİNİ BİRBİRLERİNE GÜLÜCÜKLER DAĞITTIKLARINI BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR. HALİDCİM ANLAŞILAN BİLMEYEN BİR TEK SENSİN:)

halidbin
17-04-07, 17:56
TOKTAMIŞ ATEŞ İN NE VE KİM OLDUĞUNU ARTIK HERKES BİLİYOR. 70 LERİN BİR NUMARALI SOLCUSU 90 LARIN İSE TAKKELİ ELİ UZUN DİLİPAKLA SARMAŞ DOLAŞ ÇOK ÖPÜŞEN ÇOK GÜLÜŞEN İKİ BİRBİRİNİN KOPYASI İKİ ADAMDAN BİRİ OLDU. YAZDIKLARINI ÇİZDİKLERİNİ BİRBİRLERİNE GÜLÜCÜKLER DAĞITTIKLARINI BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR. HALİDCİM ANLAŞILAN BİLMEYEN BİR TEK SENSİN:)


70 lerin solcusu olduğunu hatta komünizmin taşı olduğunu belirttim
benim demek istediğim bu adam bile okulları görünce gerçeği anladı
anlaşılan sende yazıları aynayla okuyanlardansın:crazy:

şu anda türk okullarının başarılarını afrikanın yerlisi bile duydu bir sen duymamışsın:p :ragaci

nzm70
17-04-07, 18:21
70 lerin solcusu olduğunu hatta komünizmin taşı olduğunu belirttim
benim demek istediğim bu adam bile okulları görünce gerçeği anladı
anlaşılan sende yazıları aynayla okuyanlardansın:crazy:

şu anda türk okullarının başarılarını afrikanın yerlisi bile duydu bir sen duymamışsın:p :ragaci


SADECE TOKTAMIŞ MI DAHA NELERI VAR NELERI...MEHMET BARLASINDAN TUTUNDA RAHMETLI CEM KARACAYA....BESUM TUBUKTAN CENGIZ ÇANDARA KADAR YAZ YAZABILIRSEN...HEPSI PARANIN NEREDE OLDUGUNU ÇOK IYI BILIYOR...HEPSI DOLARIN NEREDE OLDUGUNU ÇOK IYI BILIYOR....TABIKI HOCAM AŞAĞI HOCAM YUKARI...ELLER KEMER HIZASINDA BITIŞIK EMRET HOCAM....


saıd nursi gunumuzdekı bır sıyasetle alakalı degıldır. dini degerlerını tartısacaksan dın bolumune gıtmelısın. sıyasete dokunan bır yanı varsa burda tartısırsın hayatını anlatman alakasız. diger konuların ıspatınıda hala alamadık malesef. ispat almazsam bu konuya artık yazmayacagım.

YAZARSIN YADA YAZMASSIN ONU SEN BILIRSIN...KALDIKI SANA OKU DIYE VERIYORUZ YAZILARI HALA ISPAT ISTIYORSUN...

nurialkan
17-04-07, 18:30
YAZARSIN YADA YAZMASSIN ONU SEN BILIRSIN...KALDIKI SANA OKU DIYE VERIYORUZ YAZILARI HALA ISPAT ISTIYORSUN...

ispat olmadan konustukların bos konusmadır. burda mılletı kandıramassın. kım neler yapmıs ıspatla kı nasıl olmus bızde onu degerlendırelım.

nzm70
17-04-07, 18:34
ispat olmadan konustukların bos konusmadır. burda mılletı kandıramassın. kım neler yapmıs ıspatla kı nasıl olmus bızde onu degerlendırelım.

allahhh allahhhh...anlamıyormusun kardesım sen...herseyı verıyoruz oku dıyoruz...yok ıspat et...neyını ıspat edeyım daha....bu memlekette tekke ve zavıyeler yasa ıle kapatılmış...kanunende yasak...seyhın kendisıde yasak...kaldıkı kensının ne oldugunu kım oldugunuda soyledık...oğlu paçayı kurtarmak ıçın amerıkada...hersey ortada daha neyın ıspatı...rusvetın belgesımı olur al işte belge...saıd-i kurdi....

nurialkan
17-04-07, 18:37
allahhh allahhhh...anlamıyormusun kardesım sen...herseyı verıyoruz oku dıyoruz...yok ıspat et...neyını ıspat edeyım daha....bu memlekette tekke ve zavıyeler yasa ıle kapatılmış...kanunende yasak...seyhın kendisıde yasak...kaldıkı kensının ne oldugunu kım oldugunuda soyledık...oğlu paçayı kurtarmak ıçın amerıkada...hersey ortada daha neyın ıspatı...rusvetın belgesımı olur al işte belge...saıd-i kurdi....

ama bak kıvırıyorsunuz. dedıklerınızı hatırlayınız. orduya adam sokup devletı bolmek ıstıyor gıbı laflar soyledınız. bunların gercekle ılgısı oldugunu ıspatladınmı yok..... ozaman bunları soyleyemessınkı. iftıraya gırer.

beynelminel
17-04-07, 18:40
ama bak kıvırıyorsunuz. dedıklerınızı hatırlayınız. orduya adam sokup devletı bolmek ıstıyor gıbı laflar soyledınız. bunların gercekle ılgısı oldugunu ıspatladınmı yok..... ozaman bunları soyleyemessınkı. iftıraya gırer.


Sizin Atatürk'ün annesine attığınız iftiraların yanında lafı bile edilmez!

nzm70
17-04-07, 18:40
ama bak kıvırıyorsunuz. dedıklerınızı hatırlayınız. orduya adam sokup devletı bolmek ıstıyor gıbı laflar soyledınız. bunların gercekle ılgısı oldugunu ıspatladınmı yok..... ozaman bunları soyleyemessınkı. iftıraya gırer.

gercegın kendısı oylede neden o zaman askere almıyorlar bızlerı dıyorsun...asker gormuyor mu gercegı...bunu cemı dunya bılıyor sen bılmıyorsun...çıkar kanı kumlardan ...

nurialkan
17-04-07, 18:43
Sizin Atatürk'ün annesine attığınız iftiraların yanında lafı bile edilmez!

siz diye kullanma lafı ben soylememısım. konuyuda degıstırmıssın. onu baska bı konuda ac tartısalım burdakı konu farklı. baska yerlere sapıp mevzuyu degıstırmeyın yoksa ıspatınız susabılırsınız.


gercegın kendısı oylede neden o zaman askere almıyorlar bızlerı dıyorsun...asker gormuyor mu gercegı...bunu cemı dunya bılıyor sen bılmıyorsun...çıkar kanı kumlardan ...

ispat gene yok:D:D:D

beynelminel
17-04-07, 18:45
siz diye kullanma lafı ben soylememısım. konuyuda degıstırmıssın. onu baska bı konuda ac tartısalım burdakı konu farklı. baska yerlere sapıp mevzuyu degıstırmeyın yoksa ıspatınız susabılırsınız.

Hepiniz aynısıınz sonuçta. Al yanak badem bıyık:) Tayfanız aynı nasılsa:))))))))))))))))))))) Karbon kağıdını koymuşlar aranıza basmışlar kopyayı....


gercegın kendısı oylede neden o zaman askere almıyorlar bızlerı dıyorsun...asker gormuyor mu gercegı...bunu cemı dunya bılıyor sen bılmıyorsun...çıkar kanı kumlardan ...


Al sana ispat işte nuricim:) askeriye neden almıyor biliyorsun. Hem sen ne demek istediğimi de anlamamışsın. sen dedin demiyorum ki siz karbon kopyasısınız diyorum.

nurialkan
17-04-07, 18:47
Hepiniz aynısıınz sonuçta. Al yanak badem bıyık:) Tayfanız aynı nasılsa:))))))))))))))))))))) Karbon kağıdını koymuşlar aranıza basmışlar kopyayı....

konuyla alakan ne kanka, ben bu sekılde bı yazı yazmadımkı sen bana bu sekılde cevap verıyorsun. kötu bıseyde demedım sadece ıspat ıstedım. yok sa yok deyın.


Al sana ispat işte nuricim:) askeriye neden almıyor biliyorsun. Hem sen ne demek istediğimi de anlamamışsın. sen dedin demiyorum ki siz karbon kopyasısınız diyorum.

askerıyeye gırmıyorda ne demek oraya gırenlerde var pasa pasa gorevını yapanlarda var hem onunda ıspatı yok varsa cıkarın sadece bos konusuyorsunuz. laf salatası yapıp konuyu degıstırıyorsunuz. sıyaset bolumunun kurallarında var bu kanıt ve ıspat ve de kaynak bunlar olmadan konusmak bos.

LinKin parK..!
17-04-07, 19:00
inanamıyorum!!burada hala fethullahçılığı savunan birileri mi var?bu yüzyılda şeriattan bahsetmek ne kadar gerice bişey!!böle düşünenenler gerici değil de nedir?

ispat mı?ispat ankaradaydı ...kaçırmışsınız

nurialkan
17-04-07, 19:04
inanamıyorum!!burada hala fethullahçılığı savunan birileri mi var?bu yüzyılda şeriattan bahsetmek ne kadar gerice bişey!!böle düşünenenler gerici değil de nedir?

ispat mı?ispat ankaradaydı ...kaçırmışsınız

aynı seyı soyluyorsunuz ispat dıyorum elle tutulur bı dayanak, yokkk. serıat dıyorsunuz. yapılan bısey varsa gosterın dıyoruz oda yok.

LinKin parK..!
17-04-07, 19:14
aynı seyı soyluyorsunuz ispat dıyorum elle tutulur bı dayanak, yokkk. serıat dıyorsunuz. yapılan bısey varsa gosterın dıyoruz oda yok.

bak kanka sana şöyle açıkliyim ben ..Türkiye devleti bir cumhuriyettir ..dolayısıyla hiçkimse açık seçik "biz şeriatçıyız kardesim,bu düzeni de değiştireceğiz"diyemez!dediği taktirde ortalığın karışacağını bilir ..(tabii burada akpnin izlediği politikadan bahsediorum..eminim anladın)
ama açık seçik söylenmiyo diye bizim insanlarımızı salak yerine koymaya lüzum yok ..bir insanın davranısları yaptığı yenilikler çıkardığı yasalar..onun düşüncelerini belli eder.bu halk bunu anlar.

ayrıca illa da bir ispat istiyosanız pazar gününün gazetelerine bakabilirsiniz..orada tayyib erdoğanın gecmis yıllarda sölediği şu sözler vardı:"egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü yalandır.egemenlik kayıtsız şartsız allahındır.elhamdurullah şeriatçıyız" bu sözleri sölemiş bi adamdan bahsediyoruzz!!!!

beynelminel
17-04-07, 19:16
aynı seyı soyluyorsunuz ispat dıyorum elle tutulur bı dayanak, yokkk. serıat dıyorsunuz. yapılan bısey varsa gosterın dıyoruz oda yok.

Sanki ispat sunulsa ikna oluyorsunuz. Başbakanınızın bantları ortada . Muazzez Ersoy gibi maşallah. Öptüğü cübbeleride gördük merak etme...

beynelminel
17-04-07, 19:20
bak kanka sana şöyle açıkliyim ben ..Türkiye devleti bir cumhuriyettir ..dolayısıyla hiçkimse açık seçik "biz şeriatçıyız kardesim,bu düzeni de değiştireceğiz"diyemez!dediği taktirde ortalığın karışacağını bilir ..(tabii burada akpnin izlediği politikadan bahsediorum..eminim anladın)
ama açık seçik söylenmiyo diye bizim insanlarımızı salak yerine koymaya lüzum yok ..bir insanın davranısları yaptığı yenilikler çıkardığı yasalar..onun düşüncelerini belli eder.bu halk bunu anlar.

ayrıca illa da bir ispat istiyosanız pazar gününün gazetelerine bakabilirsiniz..orada tayyib erdoğanın gecmis yıllarda sölediği şu sözler vardı:"egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü yalandır.egemenlik kayıtsız şartsız allahındır.elhamdurullah şeriatçıyız" bu sözleri sölemiş bi adamdan bahsediyoruzz!!!!


imzamı atarım....parmak bile baksarım valla.

nurialkan
17-04-07, 19:23
bak kanka sana şöyle açıkliyim ben ..Türkiye devleti bir cumhuriyettir ..dolayısıyla hiçkimse açık seçik "biz şeriatçıyız kardesim,bu düzeni de değiştireceğiz"diyemez!dediği taktirde ortalığın karışacağını bilir ..(tabii burada akpnin izlediği politikadan bahsediorum..eminim anladın)
ama açık seçik söylenmiyo diye bizim insanlarımızı salak yerine koymaya lüzum yok ..bir insanın davranısları yaptığı yenilikler çıkardığı yasalar..onun düşüncelerini belli eder.bu halk bunu anlar.

ayrıca illa da bir ispat istiyosanız pazar gününün gazetelerine bakabilirsiniz..orada tayyib erdoğanın gecmis yıllarda sölediği şu sözler vardı:"egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü yalandır.egemenlik kayıtsız şartsız allahındır.elhamdurullah şeriatçıyız" bu sözleri sölemiş bi adamdan bahsediyoruzz!!!!

bu yonde yasa ve kararlar cıkarılmıs dedın onları bı zahmet yazarsan kaynaklarıyla beraber sevınırım kanka.

ayrıca o dedıgın sozlerde kotu bısey yokki, bu ınsanları yaratan allah degılmı, aynı kapıya cıkar. bu soylemler ona aıt ama uygulama varmı yok. sadece oldugunu ıddaa edenler var. su dedıgın yasaları bı getırde kanıtlamıs ol. hem bazı arkadaslarda kanıt nası getırılır gorsun.

LinKin parK..!
17-04-07, 19:40
bu yonde yasa ve kararlar cıkarılmıs dedın onları bı zahmet yazarsan kaynaklarıyla beraber sevınırım kanka.

ayrıca o dedıgın sozlerde kotu bısey yokki, bu ınsanları yaratan allah degılmı, aynı kapıya cıkar. bu soylemler ona aıt ama uygulama varmı yok. sadece oldugunu ıddaa edenler var. su dedıgın yasaları bı getırde kanıtlamıs ol. hem bazı arkadaslarda kanıt nası getırılır gorsun.

yazdıklarımı tekrar okumalısın kanka..ben şeriatçılıkla alakalı bi yasa çıkardı demedim,aksine bu düşüncesini sürekli olarak gizlemeye çalışıyo dedim..
çıkarmaya çalıştığı yasalar ve söylemleri bunu sadece sezdirebiliyo..mesela sanki türkiyede konuşulcak hiç konu yokmuş gibi türbanla üniversteye girilmesini gündeme getirmedi mi?imam hatip lisesinin puanını yükseltmedi mi?güzelim göztepe parkının orta yerine cami yapmayı planlamadı mı bu insan?amerikanın uşaklığını yapmad mı?kıbrısı satmadı mı?ve tüm bunları "ılıman islam devleti"diye uydurduğu bi siyasetin altına gizlemedi mi?
bu "ılıman islam"dediği şeyin çok kısa bi zamanda "radikal islam"olacağını anlamadı mı bu insanlar?illa açık seçik "biz buyuz"demelerine gerek varmı?
saf değiliz.

nzm70
17-04-07, 19:43
yazdıklarımı tekrar okumalısın kanka..ben şeriatçılıkla alakalı bi yasa çıkardı demedim,aksine bu düşüncesini sürekli olarak gizlemeye çalışıyo dedim..
çıkarmaya çalıştığı yasalar ve söylemleri bunu sadece sezdirebiliyo..mesela sanki türkiyede konuşulcak hiç konu yokmuş gibi türbanla üniversteye girilmesini gündeme getirmedi mi?imam hatip lisesinin puanını yükseltmedi mi?güzelim göztepe parkının orta yerine cami yapmayı planlamadı mı bu insan?amerikanın uşaklığını yapmad mı?kıbrısı satmadı mı?ve tüm bunları "ılıman islam devleti"diye uydurduğu bi siyasetin altına gizlemedi mi?
bu "ılıman islam"dediği şeyin çok kısa bi zamanda "radikal islam"olacağını anlamadı mı bu insanlar?illa açık seçik "biz buyuz"demelerine gerek varmı?
saf değiliz.

yahu düşmüşler bir kaynagın pesıne gıdıyorlar...kaynak kaynak dedı...verdık kaynagı kala kaynak dıye tutturdu gıdıyor....

nurialkan
17-04-07, 19:45
yazdıklarımı tekrar okumalısın kanka..ben şeriatçılıkla alakalı bi yasa çıkardı demedim,aksine bu düşüncesini sürekli olarak gizlemeye çalışıyo dedim..
çıkarmaya çalıştığı yasalar ve söylemleri bunu sadece sezdirebiliyo..mesela sanki türkiyede konuşulcak hiç konu yokmuş gibi türbanla üniversteye girilmesini gündeme getirmedi mi?imam hatip lisesinin puanını yükseltmedi mi?güzelim göztepe parkının orta yerine cami yapmayı planlamadı mı bu insan?amerikanın uşaklığını yapmad mı?kıbrısı satmadı mı?ve tüm bunları "ılıman islam devleti"diye uydurduğu bi siyasetin altına gizlemedi mi?
bu "ılıman islam"dediği şeyin çok kısa bi zamanda "radikal islam"olacağını anlamadı mı bu insanlar?illa açık seçik "biz buyuz"demelerine gerek varmı?
saf değiliz.

saf sın demedım kanka o senın bılecegın bısey. ama kanıt yok yaptı yapacak dıyorsunuz. kanıt yoksa suc yoktur. kanıt bulup yazdıgınız zaman gelın konusalaım:D:D:D

LinKin parK..!
17-04-07, 19:48
saf sın demedım kanka o senın bılecegın bısey. ama kanıt yok yaptı yapacak dıyorsunuz. kanıt yoksa suc yoktur. kanıt bulup yazdıgınız zaman gelın konusalaım:D:D:D

sana diyecek daha fazla sözüm yok benim..anlamak istemeyen insana anlatmak boşunadır..ayrıca beyni belki de çocukluktan beri yıkanmıs bi insana gerçekleri göstermek de bir o kadar zordur..
dilerim bigün doğru olanın Atatürkçülük olduğunu anlarsın..ve dilerim anlamakta çok gecikmezsn:okay:

nzm70
17-04-07, 19:48
saf sın demedım kanka o senın bılecegın bısey. ama kanıt yok yaptı yapacak dıyorsunuz. kanıt yoksa suc yoktur. kanıt bulup yazdıgınız zaman gelın konusalaım:D:D:D

saıdı kurdının kım oldugunu kanıtladık...ne oldugu belırsız bır talebenın sozlerıyle gelmışsın burada tanıklık edıyorsun...''12 yasında bır kız cocuguna''felan fınan gıbı abuk subuk bır örnekle tartışayım dıyorsun..işine geldımı kaynak ısıne gelmedımı kaynak yok....asenayı gectınız be...

LinKin parK..!
17-04-07, 19:51
saıdı kurdının kım oldugunu kanıtladık...ne oldugu belırsız bır talebenın sozlerıyle gelmışsın burada tanıklık edıyorsun...''12 yasında bır kız cocuguna''felan fınan gıbı abuk subuk bır örnekle tartışayım dıyorsun..işine geldımı kaynak ısıne gelmedımı kaynak yok....asenayı gectınız be...

boşver kanka..onlar azınlıkta biz çoğunluktayız..istedikleri şey sadece bi hayal olarak kalıcak onlarda..
biz Atatürke ne kadar sadık olduğumuzu ankarada gösterdik..moralini bozma..demokrasi kazanır;)

beynelminel
17-04-07, 19:55
Nuri hala kanıt peşindemisin yaw.:aaa:

nurialkan
17-04-07, 19:59
bakın kankalar ben fettullah hoca yada saıd nursı ( saıdı kurdı ıle karıstrmayın) hakkında bısey demedım. sız dedınız kı bunlar deletı orduyu ele gecırmeye calısıyorlar, serıat getırmeye calısıyorlar ataturk ılkelerını yıkmaya calısıyorlar dedınız. bende bunların kanıtı varsa gosterın dedım yoksa ıftıraya gırer. baska sorununuz yoktur umarım.

LinKin parK..!
17-04-07, 20:03
ayrıca o dedıgın sozlerde kotu bısey yokki, bu ınsanları yaratan allah degılmı, aynı kapıya cıkar.
.


sen ciddi ciddi bunu söledin ya..tayyibin "egemenlik kayıtsız şartsız allahındır"sözü üzerine şu yorumu yapabildin ya..bunda kötü bişe olmadığını hatta atatürke saygısızlık da olmadığını düşünebildin ya..

muhatabım değilsin;)

nurialkan
17-04-07, 20:07
sen ciddi ciddi bunu söledin ya..tayyibin "egemenlik kayıtsız şartsız allahındır"sözü üzerine şu yorumu yapabildin ya..bunda kötü bişe olmadığını hatta atatürke saygısızlık da olmadığını düşünebildin ya..

muhatabım değilsin;)

kanıt meselesı ısıne gelmedımı kanka:D:D:D:D

hakımıyet bu dunyada sadece allah a aittır. senıde o yarattı sozu ıyı ırdelersen ne ataya nede baska bıseye saygısızlık yok. sadece yaratan a saygı var bunda kotu bısey yok.

konuyu burda saptırma asamasına gırerek kanıt olayını yıne kapadınız. muhatabım degılsınız dedınız cevap yazarsanız goruruz:D:D:D

beynelminel
17-04-07, 20:09
kanıt meselesı ısıne gelmedımı kanka:D:D:D:D

hakımıyet bu dunyada sadece allah a aittır. senıde o yarattı sozu ıyı ırdelersen ne ataya nede baska bıseye saygısızlık yok. sadece yaratan a saygı var bunda kotu bısey yok.

konuyu burda saptırma asamasına gırerek kanıt olayını yıne kapadınız. muhatabım degılsınız dedınız cevap yazarsanız goruruz:D:D:D


Seninde gördük bu konuya bir daha yazmayacağım diyipte inciler döktürdüğünü nuricim:)

nurialkan
17-04-07, 20:12
Seninde gördük bu konuya bir daha yazmayacağım diyipte inciler döktürdüğünü nuricim:)

senıde gorduk kanka kanıt verecem dıyıp te herkesın yazısının altına barmak basarken. :D:D:D konuya donelım varmı kanıt....:hahah: :hahah: :hahah: :hahah:

nzm70
17-04-07, 20:12
Fetullah hocaya laf yok. Yalan onlar alevilerin karalama kampanyasından başka bişey değil.

ne o herhalde sende oğrencısısın...hayatında bır defa bır tek kıtabını okudun mu...ama yokkkkkkkkk ona kesınlıkle sıvrı sınekler dokunmazzzzz....

beynelminel
17-04-07, 20:15
ne o herhalde sende oğrencısısın...hayatında bır defa bır tek kıtabını okudun mu...ama yokkkkkkkkk ona kesınlıkle sıvrı sınekler dokunmazzzzz....

ya sen okuma bilmiyormusun. Ne zaman kanıt yazıcam dediğimi gördün? Bunu yazdıım bir tek satır göster. Eğer gösteremezsin yeryüzünün gelmiş geçmiş en yalancı insanısın. Varmısın iddaaya:):hahah:

LinKin parK..!
17-04-07, 20:20
kanıt,zeki insanların anlayabileceği bi şeydir..ben açıkladım anlayan anlar..anlamayan düpedüz salaktır.fazla söze gerek yok

YAŞAYACAK CUMHURİYET..beğenmeyen defolur gider

Okyanus61
17-04-07, 20:26
kanıt,zeki insanların anlayabileceği bi şeydir..ben açıkladım anlayan anlar..anlamayan düpedüz salaktır.fazla söze gerek yok

YAŞAYACAK CUMHURİYET..beğenmeyen defolur gider


Fetullah hocayı başkalarıyla karıştırmayın yaa. ne tayyibe benzer ne erbakana ne cübbeli ahmete. laik islamcıdır. cumhuriyetçidir. hep bu aydın doğan medyası yokmu ahhhh.
Benden laik de aranızda yoktur onu da söyliyim. islamiyet moduna sorun beni :D

beynelminel
17-04-07, 20:28
Fetullah hocayı başkalarıyla karıştırmayın yaa. ne tayyibe benzer ne erbakana ne cübbeli ahmete. laik islamcıdır. cumhuriyetçidir. hep bu aydın doğan medyası yokmu ahhhh.
Benden laik de aranızda yoktur onu da söyliyim. islamiyet moduna sorun beni :D


Yeni bir fıkramı bu ya. İslamcı laik neymiş:) İslami Mod kimmiş.
Temel ile Dursun işine döndü bu suyu çıktı bence:)

beynelminel
17-04-07, 20:35
hadeyin ordan bee gidin aleviler siz verin chp nize oyunuzu. laiklik ayakları da yapmayın şurda adamı hasta etmeyin. uydurma dinle laiklikten bahsetmeyin. sanki dine uyuyosunuz da geliyosunuz laiklikten bahsediyosunuz. hadee hadee

Su ürünleri sen ne asabi şeymişsin be:) Relaxxxx. Öyle bitirim ayakları bana sökmez....Senin o fethullahın ancak sivrisineklere şeyhlik yapar....:) sokmuyomuş ya:) enteresan.. kanında bişi var besbelli:hahah: :hahah:


BURS ALIYORSUN DEĞİLMİ??????????????

LinKin parK..!
17-04-07, 20:36
Fetullah hocayı başkalarıyla karıştırmayın yaa. ne tayyibe benzer ne erbakana ne cübbeli ahmete. laik islamcıdır. cumhuriyetçidir. hep bu aydın doğan medyası yokmu ahhhh.
Benden laik de aranızda yoktur onu da söyliyim. islamiyet moduna sorun beni :D

evet dersanelerinden belli oluyor!


hadeyin ordan bee gidin aleviler siz verin chp nize oyunuzu. laiklik ayakları da yapmayın şurda adamı hasta etmeyin. uydurma dinle laiklikten bahsetmeyin. sanki dine uyuyosunuz da geliyosunuz laiklikten bahsediyosunuz. hadee hadee

chp Atatürkün kurmuş olduğu partidir ve ilk siyasi partidir..ama cumhuriyeti içine sindirememiş insanların böle demesi işin içine dini katmasını normal görmek lazım ne diiyim ...az daha zorlasa Atatürke de alevi diyecek:hahah:

Piraye
17-04-07, 20:40
burda tartıştığınız,korumaya çalıştığınız adam
sizin paralarınızla amerikada gül gibi yaşıyor
helal olsun fetullah hocaya kendisini amerikada yaşatabilecek bir cemaat yetiştirmiş=)

KAYTAGI
17-04-07, 20:43
evvela arkadaşlar delil istemişler biz de delil verelim...yazılar tamamen risalei nurdan alınmış olup,kaynak numarasına kadar verilmiştir...

Bediüzzaman, niçin sakal bırakmamış ve Cuma cemaatlerine katılamamıştır?

.....Bana itiraz edenler, gizli ayıplarımı bilmiyorlar. Yalnız zahiri bazı hatalarımı bahane edip ve yanlış olarak Risale-i Nur u benim malım zannedip Risale-i Nur’un nurlarına perde çekmek, intişarına rekabet etmek için derler: 'Said Cuma cemaatine gelmiyor, sakal bırakmıyor' gibi tenkitleri var.
Elcevap: Ben, çok kusurları kabul ile beraber derim: Bu iki meselede büyük mazeretlerim var.
Evvela: Ben Şafiiyim. Şafii Mezhebinde Cumanın bir şartı, kırk adam imam arkasında Fatiha okumaktır. Daha başka şartlar da var. Onun için burada bana Cuma farz değil. Ben, mezheb-i Azamiyi takliden, bazan sünnet olarak kılıyordum.
Saniyen: Yirmi senedir haksız olarak beni insanlarla görüştürmekten men ettikleri için-hem bu ahirde, resmen dört ay evvel perde altında insanlarla temas ettirmemek için tenbihat olmuş-hem yirmi beş senedir ben münzevi yaşadığım için, kalabalık yerlerde huzur bulamıyorum ve herkesin arkasında mezhebimce iktida edip namaz kılamıyorum ve okumakta yetişemiyorum ve daha Fatiha nın yarısını okumadan, imam rükua gidiyor. Bizde Fatiha okumak farzdır.
Sakal meselesi ise: Bu bir sünnettir, hocalara mahsus değil. Bu millette yüzde doksan sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. Bu yirmi senedir bana resmi hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle, benim sakal bırakmadığım, bir hikmet, bir inayet-i İlahiye olduğunu ispat etti. Eğer sakal olsaydı, tıraş edilseydi, Risale-i Nur a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacaktım.
Bazı alimler 'Sakalı tıraş etmek caiz değildir' demişler. Muradları, sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır, demektir. Yoksa hiç bırakmayan, bir sünneti terk etmiş olur. Fakat bu zamanda, dehşetli pek çok günah-ı kebireden çekinmek için, bu terk-i sünnete mukabil, Risale-i Nur’un irşadıyla, yirmi sene haps-i münferit hükmünde işkenceli bir hayat geçirdik; inşaallah o sünnetin terkine bir kefarettir.
Hem bunu katiyen ilan ediyorum ki: Risale-i Nur, Kur’ân ın malıdır. Benim ne haddim var ki, sahip olayım, ta ki kusurlarım ona sirayet etsin. Belki o Nur’un kusurlu bir hadimi ve o elmas mücevherat dükkanının bir dellalıyım. Benim karma karışık vaziyetim ona sirayet edemez, ona dokunamaz. Zaten Risale-i Nur’un bize verdiği ders de, hakikat-i ihlas ve terk-i enaniyet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hodfuruşluk etmemektir. Kendimizi değil, Risale-i Nur’un şahs-ımanevisini ehl-i imana gösteriyoruz. Bizler, kusurumuzu görene ve bize bildirene-fakat hakikat olmak şartıyla-minnettar oluyoruz, 'Allah razı olsun' deriz. Boynumuzda bir akrep bulunsa, ısırmadan atılsa, nasıl memnun oluruz; kusurumuzu-fakat garaz ve inat olmamak şartıyla ve bid alara ve dalalete yardım etmemek kaydıyla-kabul edip minnettar oluyoruz.


eveeeet..cuma namazı kılmayan bu adamın ileri sürdüğü gerekçenin kuran da yada hadis te olduğunu iddia eden varsa buyursun ispatlasın...
c. başkanı sezere "alnı secde görmemiş" diye saldıran arkadaşlar konuya cevaben beklenmektedirler...

Zelzele gibi musibetler niçin Rusya gibi inançsızlığın yaygın olduğu yerlere gelmiyor?Bir meseleye gayet kısacık bir remizle zekâvetinize, fehminize havale ediyorum:
Sual: 'Yerin korkudan titremesi ve hiddeti neden Rus’a gelmiyor ve yalnız ...?'
Cevap: Çünkü nesholup tahrif olmuş bir dine karşı dinsizlikle ihanet başka. Ve hak ve ebedî bir dine karşı ihanet ise, yeri titretiyor, kızdırıyor.
Mukaddeme-i haşriyenin makamatını istiyorsunuz. Şimdiki vaziyetim hiçbir vecihle müsaade etmediği gibi, haşre dair yazılan hakikatler, bürhanlar umuma nispeten ihtiyaca tam kâfi olduğundan, çabuk yazmasına manen icbar edilmiyorum. Bir parça tehir edildi ve tacil edilmedi. Hem ben burada kayıtlar altındayım.


Kastamonu Lahikası, 14ilim sahibi olduğu iddia edilen birinin, deprem hakkındaki engiiiiiiiiiin ve derin yorumları...
arkadaşlar isteyene istediği kadar delil getirebilirim...
yazı uzun olunca okunmuyor diye kısa tuttum sadece...

halidbin
17-04-07, 20:44
Burada konu baya sapmış
Bayada düzeysiz hale gelmiş

Hocaefendi hakkında varsa aklınıza takılan özelden sorsun
Bu şekilde konu birbirine gıcık vermeye dönüyor

Hem atılan iftiralara gereken cevap verilince
Karşılık bulamayıp iftirada ısrar ediliyor çıkmaza giriyor

Varsa kendine güvenen sorsun bekliyorum özelden….

nzm70
17-04-07, 20:47
Su ürünleri sen ne asabi şeymişsin be:) Relaxxxx. Öyle bitirim ayakları bana sökmez....Senin o fethullahın ancak sivrisineklere şeyhlik yapar....:) sokmuyomuş ya:) enteresan.. kanında bişi var besbelli:hahah: :hahah:


BURS ALIYORSUN DEĞİLMİ??????????????

o kadar seffaf ve herkese elını uzatan bır zatı muhterem kı kendılerı(!)yetıştırdıgı murıtlerı bıle bu şeffaflık ıçınde olayı mezhep kavramına sokuyor...
ama nede olsa onu sıvrı sınekler sokmaz...:hahah: :hahah: :hahah:

nurialkan
17-04-07, 20:48
kanıt verebılecek olanlar versın serıat gelecek dıye korkanlar serıatla ılgılı anayasa degısıklıgı oldugunu ıddaa edıyor. varmı bole bı sey. dıger konu ıse fetullah hoca orduya adam sokup ele gecırecekmıs bununla ılgılıde bı kanıt alalım lutfen.

beynelminel
17-04-07, 20:49
Allah'a şükür bursa ihtiyacım yok. Sen alamıyosun o yüzden böyle yapıyosan ben sana burs vereyim. ama bana söyle Kuran-ı Kerim 'de namazı emrediyormu yüce rabbim. Emrediyor. Sen bunu kabul etmiyosan müslüman değilsin yani muhattabım da değilsin.

Fem dershanelerindeki kız erkek sınıf ayrımı performansı etkilediğinden dolayıdır.
ben de biliyorum ben dershaneye sırf karı kız için gittim. kızların çoğu da azmış zaten bu zamanda. erkekleri yoldan çıkarıyo artık kızlar.

Chp yi öyle hale getirdiki o baykal alevilerdn başka oy veren bilmiyorum. Verenin aklından şüphe ederim.


Daha ne diyim.:) Gör Fethullah hoca müridlerini gör.............
Rabbimden ne dilerim başka:)

güneş
17-04-07, 20:50
burda tartıştığınız,korumaya çalıştığınız adam
sizin paralarınızla amerikada gül gibi yaşıyor
helal olsun fetullah hocaya kendisini amerikada yaşatabilecek bir cemaat yetiştirmiş=)

eee bizim paralarımızla abd de gül gibi yaşıyorsa sanane bundan.okyanus61 sana da katılıyorum ben ne kadar şeriatçıysam sen de o kadar laikçisin.:okay:

nzm70
17-04-07, 20:54
kanıt verebılecek olanlar versın serıat gelecek dıye korkanlar serıatla ılgılı anayasa degısıklıgı oldugunu ıddaa edıyor. varmı bole bı sey. dıger konu ıse fetullah hoca orduya adam sokup ele gecırecekmıs bununla ılgılıde bı kanıt alalım lutfen.

herkes bırseylerın peşindeee sende duşmussun bır kanıtın besıne be guzel kardesım...neden kactı gıttı taaaaaaaaaaa amerıkalara ....

beynelminel
17-04-07, 20:57
kanıt verebılecek olanlar versın serıat gelecek dıye korkanlar serıatla ılgılı anayasa degısıklıgı oldugunu ıddaa edıyor. varmı bole bı sey. dıger konu ıse fetullah hoca orduya adam sokup ele gecırecekmıs bununla ılgılıde bı kanıt alalım lutfen.

oooo kankama bakın hele hala kanıt arıyor....kankam sende tavuk karasımı var ne? ne kanıtı diyorsun daha ya.. böyle diye diye göçüp gidecen valla.. Ama benim yazdığıma cvp vermemişsin hala... Bekliyorum. Seni yalancı ilan etmeme az kaldı haberin ola:)

LinKin parK..!
17-04-07, 20:58
eee bizim paralarımızla abd de gül gibi yaşıyorsa sanane bundan.okyanus61 sana da katılıyorum ben ne kadar şeriatçıysam sen de o kadar laikçisin.:okay:

laikçisin denmez laiksin denir..öğrenmeye başlayın bi yerlerden..şeriatçıysanız neden şeriatın geçerli olduğu bi ülkeye gitmiyosunuz??en hayırlısı olur

beynelminel
17-04-07, 20:59
''ya sen okuma bilmiyormusun. Ne zaman kanıt yazıcam dediğimi gördün? Bunu yazdıım bir tek satır göster. Eğer gösteremezsin yeryüzünün gelmiş geçmiş en yalancı insanısın. Varmısın iddaaya''


Bunu sana yazmıştım ama yanlışlıkla başkasından alıntı yapmışım. Evet şimdi muhatabını buldu yazdığım nuricim. cvp bekliyorum??

Okyanus61
17-04-07, 21:00
oooo kankama bakın hele hala kanıt arıyor....kankam sende tavuk karasımı var ne? ne kanıtı diyorsun daha ya.. böyle diye diye göçüp gidecen valla.. Ama benim yazdığıma cvp vermemişsin hala... Bekliyorum. Seni yalancı ilan etmeme az kaldı haberin ola:)herkes bırseylerın peşindeee sende duşmussun bır kanıtın besıne be guzel kardesım...neden kactı gıttı taaaaaaaaaaa amerıkalara ....


gerçek hesabınızla yazışın bu arada. almayın 3-5 tane hesap. multi hesapla sallamak kolay oluyo.

nurialkan
17-04-07, 21:00
oooo kankama bakın hele hala kanıt arıyor....kankam sende tavuk karasımı var ne? ne kanıtı diyorsun daha ya.. böyle diye diye göçüp gidecen valla.. Ama benim yazdığıma cvp vermemişsin hala... Bekliyorum. Seni yalancı ilan etmeme az kaldı haberin ola:)

bana cevap veren kısılerın altına parmak basan sen degılmısın, aynı goruste oldugun kısıler bunları soyluyor. sen yalancı deyınce yalancımı olacam.

konuyu dagıtmak işinıze gelıyor ama attıgınız ıftıraları kanıtlamak tan eser yok demı. konuyu saptıran saptırana hala kanıt yok.

beynelminel
17-04-07, 21:02
gerçek hesabınızla yazışın bu arada. almayın 3-5 tane hesap. multi hesapla sallamak kolay oluyo.bilip bilmeden konuşma.. Madem o kadar anlıyorsun bu işlerden ip leri kontrop et. Ama eğer aynı çıkmazsa ? Hadi bakalım sıkıysa...

nzm70
17-04-07, 21:03
bana cevap veren kısılerın altına parmak basan sen degılmısın, aynı goruste oldugun kısıler bunları soyluyor. sen yalancı deyınce yalancımı olacam.

konuyu dagıtmak işinıze gelıyor ama attıgınız ıftıraları kanıtlamak tan eser yok demı. konuyu saptıran saptırana hala kanıt yok.

kanıtı hazretlerın amerıkalarda olması....kacak gıttı garıbım...:hahah: :hahah: :hahah:

beynelminel
17-04-07, 21:04
bana cevap veren kısılerın altına parmak basan sen degılmısın, aynı goruste oldugun kısıler bunları soyluyor. sen yalancı deyınce yalancımı olacam.

konuyu dagıtmak işinıze gelıyor ama attıgınız ıftıraları kanıtlamak tan eser yok demı. konuyu saptıran saptırana hala kanıt yok.Bir dk bakıym. O kadar kolay değil laf sokup kaçmak. Bırakmam peşini hiç sevinme. Bana demişsinki ispat edecem kanıt gösterecem dedin ama gösteremedin. bende sana diyorum ki bunu yazdığım bir tek yer göster..Ama gösteremezsen gelmiş geçmiş en yalancı adamsın. işte herkesin önünde tartışıyoruz. bekliyorum....öyle laf atıp kaçmayla olmaz bu işler. Biraz dirayetli güçlü dik olun kardeşim. o kadar yüreğiniz varsa tabi....

güneş
17-04-07, 21:06
laikçisin denmez laiksin denir..öğrenmeye başlayın bi yerlerden..şeriatçıysanız neden şeriatın geçerli olduğu bi ülkeye gitmiyosunuz??en hayırlısı olur

kusura bakma ne yazdığım yazıyı sana sorma ihtiyacı hissediyorum ne de yaşamak istediğim ülkeyi. konuyu amacından saptırmayın iyice. sanırım memleketin tapusu babanızın üzerine kayıtlı.biraz ahlaki düşünmeyi öğrenin senin ataların bu ülke için savaştıysa aynını bizim atalarımızda yaptı.onun için benden farklı düşünüyorsun git kendine memleket ara deme hadsizliğini göstermekle aslında kendinize nasıl davranılması gerektiğini söylüyorsunuz.

LinKin parK..!
17-04-07, 21:07
bana cevap veren kısılerın altına parmak basan sen degılmısın, aynı goruste oldugun kısıler bunları soyluyor. sen yalancı deyınce yalancımı olacam.

konuyu dagıtmak işinıze gelıyor ama attıgınız ıftıraları kanıtlamak tan eser yok demı. konuyu saptıran saptırana hala kanıt yok.

konumuz fethullah değil mi??nesini kanıtlıcaz yaw..kısa bi dönem dersanesine gittim adamın..ne haltlar ne dolaplar dönüyo orda gördüm ..bu sizin dediğiniz gibi bazı taraflı insanların ortaya attığı tarafları kanıtlardan da değil ..bizzat benim yaşadığım(tecrübe ettiğim)olaylar..adamlar tipini beğenmediklerininin sınıfını düşürüolar..daha neler neler!!ondan tarafa olanların o daha kötü ..

Okyanus61
17-04-07, 21:08
Deniz anası bilip bilmeden konuşma.. Madem o kadar anlıyorsun bu işlerden ip leri kontrop et. Ama eğer aynı çıkmazsa eşek gibi anıracakmısın? Hadi bakalım sıkıysa...

5 yaşında çocuk proxy kullanıyo artık. onu bilmiyen modem reset atıyo. çoluk çockla mı muhabbet yaıyoruz hadi ben kaçar. sizi yavuz sultan selim dağlara kaldırmıştı. inmeye başladınız yavaşa yavaş galiba.

nurialkan
17-04-07, 21:08
Bir dk bakıym. O kadar kolay değil laf sokup kaçmak. Bırakmam peşini hiç sevinme. Bana demişsinki ispat edecem kanıt gösterecem dedin ama gösteremedin. bende sana diyorum ki bunu yazdığım bir tek yer göster..Ama gösteremezsen gelmiş geçmiş en yalancı adamsın. işte herkesin önünde tartışıyoruz. bekliyorum....öyle laf atıp kaçmayla olmaz bu işler. Biraz dirayetli güçlü dik olun kardeşim. o kadar yüreğiniz varsa tabi....

amacın polemık yaratmak anlasıldı. tamam ben yalancıyım bagırda duyur. bılen bılır benı. senınde su dıger savundugun kısıler yalancı ozaman. cunku hala kanıt yok.

varsa kanıtın goster yoksa aynı gorusu savunan kısılerın altına barmak basma konuyu saptırmaya devam edıyorsun polemık yaratmaya calısıyorsun. kanıtınız yoksa ben yoruldum ıftıracılarla konusmaktan. kanıta benzer soz duyunca buralardayım.

LinKin parK..!
17-04-07, 21:10
kusura bakma ne yazdığım yazıyı sana sorma ihtiyacı hissediyorum ne de yaşamak istediğim ülkeyi. konuyu amacından saptırmayın iyice. sanırım memleketin tapusu babanızın üzerine kayıtlı.biraz ahlaki düşünmeyi öğrenin senin ataların bu ülke için savaştıysa aynını bizim atalarımızda yaptı.onun için benden farklı düşünüyorsun git kendine memleket ara deme hadsizliğini göstermekle aslında kendinize nasıl davranılması gerektiğini söylüyorsunuz.

madem senin de ataların bu memleket için onun bağımsızlığı için savaştı,cumhuriyet için kan verdi..ona layık ol..ben memleketimdeki LAİK DEMOKRATİK düzenden son derece memnunum..değiştirmek isteyenlerle de milyonlarca yurttaşımızla savaşmaya hazırız biz.
evet memnun olmayan gider veya boynunu büker oturur..yada en güzeli en mantıklısı en taktir edilesi şey ..Cumhuriyetin güzelliğini benimser.

nzm70
17-04-07, 21:16
5 yaşında çocuk proxy kullanıyo artık. onu bilmiyen modem reset atıyo. çoluk çockla mı muhabbet yaıyoruz hadi ben kaçar. sizi yavuz sultan selim dağlara kaldırmıştı. inmeye başladınız yavaşa yavaş galiba.

sen kacmaya devam et...sıvrılerıde yanında gotur...tak kasetı vıdeodan ızle hocanı sonrası malum al elıne mendılı....sıl supur hem burnunu hemde gozlerını...

albani
17-04-07, 21:38
Birileri önce İslamı yada daha doğru tanımıyla İslamın felsefesini öğrenmesi gerekiyor ki bu hiçmi hiç zor değildir!!

Asr-ı Saadet devri bitti,zaten ne olduysa ondan sonra oldu,önce felsefesini
değiştirdi kimi zevat!!!
Hristiyan dinini inceleyen herkes bunu görür ki zaten son ilahi din İslam dini gelmiştir.

İnsan kavramınınıda,yani insanın ne olduğunuda birilerinin elbette anlaması lazımdır!
Dinimiz çok sarihtir;iki tarafı vardır İnsan ve Allah;arada hiç bir şey yoktur,sadece İslamın ruhu vede bütün eylemleride buna yöneliktir,yarın ahirette ise hesap bizatihi insanın kendisine sorulacaktır,o vakit geldiği zaman
hiç kimsenin bir mazereti olamayacaktır;ben şuna inandımda ondan böyle yaptım,yada bana birileri böyle dedi bende öyle yaptım v.s v.s.....
Yani Allah ve Kul hepsi budur.......

Ama asırlardır bakıyoruz birileri aynen Hristiyanlıktaki "Ruhban" sııfına bürünmüş,ve insanları bir şekilde yönlediriyor;kısaca sebeb çok basit;
Dini öğretiyoruz!!!v.s v.s

Bakın çevrenize manzara çok aşikar;evet belliki bunlar Dini öğretiyorlar insana!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

----------------
Bugüne gelirsek,öyle bir rant kapısı olmuşki bu "tarikat-tarikatçılık",ama sözde hala insanlara dini öğretip doğru yola sevkediyorlar;iyide ben girmedim oraya,yani yanlış yoldamıyım!!!
Elbette bu gibi devlet hatta İslam dininin bile yasakladığı şeyleri yapan bir kısım insanlar kendilerine geçerli/haklı sebebler yaratmak için bir sürü gerekçeler ortaya süreceklerdir!!!!!!!!

1980 de başlayan bu şiddetli akım,sonunda Türkiye ye bir başka tehlike olarak maalesef yerleşmiştir!
İşin garibi bunları bsleyen asıl unsurda devletin bizatihi ta kendisidir!!
Her gelen hükümet bunlara cevaz vermiş(sağcısı vede solcusu)ve sonunda türkiye adete bir "Tarikat Cenneti" olmuştur,maddi imkanları korkunç boyutlara gelmiş,iş adete tamamen bir "rant" noktasına gelmiştir......

Yukarıda zikredilen şahısta,bu oyunculardan bir tanesidir,halen "firardadır"(sözde tedavi oluyor!!)halbuki hastalığının tedavisi
dünyanın hemen her yerinden aynıdır,yani bahsi geçen ülkede olmasına sebeb yoktur!!
---------------------
Bütün siyasi partiler bunlardan nemalanıyor ne yazıkki!!dolayısıyla daha sonra kurulan her hükümette bunlara "muhtaç" konumda işleri götürmektedir!

Asker bir tek bu tarafta değildir,onun içinde yıllardır bu teşkilatın içindede yeşerip büyümek istiyorlar ama daha bunlar fidan iken kesiliyor!!yetişmesine müsaade edilmiyor!!
Yani fethedilmemiş tek bir kale kaldı,hepsi budur Türkiye için !!!!!!!
--------
Zamanında benzer bir yapılanma Şah zamanında İran da olmuştur????
O da hep rahattı;benim arkamda USA var yok Avrupa var deyip dururdu,sonra bir gün geldi,canını zor kurtadı kaçarken!!!
---------
Elbette bunları bu insanlara anlatınca;yok yaw böyle bir şey söz konusu değildir,bunlar "komplo teorileri" v.s v.s diye size anlatırlar!!bunlar dini bütün insanlardır v.s v.s diyede devam ederler!!
Biz bunlardan değiliz,namazımız vede ibadetlerimiz yani boşamı gidiyor(bunlara göre zaten her insan mutlak tarikata girmelidir,yoksa...........)
Sonrada Tarikat;Allahın yoludur diyeceklerdir,iyide insan yani bir Müslüman zaten yolunu kendi bulmak zorundadır,yoksa Allah ona akıl-fikiri boşamı verdiki!!
O zaman aklını alır ve ve o aklı birisine verir;bizde git bunun himayesine gir derdi!!

Önce İnsan sonrada İslam nedir;birileri çok ciddi oalrak bunu öğrenmelidir!!
Saygılar

KaRMaKaRıŞıK
17-04-07, 21:42
TÜRKİYE CUMHURİYETİ yerine şeriat getirmek isteyen, yurdunda değil de gavur dediği memleketlerde yaşayan bu adamı daha savunanlar var.

yazıklar olsun...

fasıla
17-04-07, 22:07
TÜRKİYE CUMHURİYETİ yerine şeriat getirmek isteyen, yurdunda değil de gavur dediği memleketlerde yaşayan bu adamı daha savunanlar var.

yazıklar olsun...

bu ülkeye hizmet etmiş ve dünya müslümanlarına hizmet eden bu adamı hala eleştirenler var.

yazıklar olsun....:mad:

nzm70
17-04-07, 23:47
meyve veren ağaç taşlanır.

haylaz çocuklar........

abisi bunlar çocuktur ne yapsa yeridir.....,

sivrıler ıkı seye dokunmaz....alkolluye bırde 0 grubu olanlara....
guzel kardesım lınklere ıyı bak...

beynelminel
17-04-07, 23:49
sivrıler ıkı seye dokunmaz....alkolluye bırde 0 grubu olanlara....
guzel kardesım lınklere ıyı bak...o zaman bir anket yapmak lazım.. Kan grubu 0 mı yoksa amcamız iyi bir alemcimi?

nzm70
17-04-07, 23:55
o zaman bir anket yapmak lazım.. Kan grubu 0 mı yoksa amcamız iyi bir alemcimi?


hımmmmmmmmm bak bu guzel bır soru...bunu ırdelemek gerekkkk...:ragaci

fasıla
18-04-07, 00:04
yine konu cıvımış.

StR@nGeR
18-04-07, 00:09
forum kurallarına saygılı olun

nzm70
18-04-07, 00:10
yine konu cıvımış.
hazretlerı benı vurmaz sıvrıler deken o hazretlerı....bız ne haşa kuranı elıştırıyoruz nede peygamberı....bız dın bezırganlarını elestırıyoruz...amaaa yokkk ya cıvır ne :ka11: desek...yada dıkkat sozlerıne...hoca dıyorkı sızlere hoş görulu olun nerede hoş goru...pehhhhhhhhhhh

fasıla
18-04-07, 00:31
hazretlerı benı vurmaz sıvrıler deken o hazretlerı....bız ne haşa kuranı elıştırıyoruz nede peygamberı....bız dın bezırganlarını elestırıyoruz...amaaa yokkk ya cıvır ne :ka11: desek...yada dıkkat sozlerıne...hoca dıyorkı sızlere hoş görulu olun nerede hoş goru...pehhhhhhhhhhh

senin kaşıntın var herhalde. sivrilerle fazla sıkı fıkı olma, sıtma falan olursun (inşallah)

hoca efendi hoşgörüyü saygılı olanlara gösterin diyor, sizin gibi saygısızlara değil. fakat yine de hoca efendinin hoşgörü insanı olduğunu kabul etmiş olmanız da iyi gelişme. iyiye doğru gidiyorsunuz.

Allah bu insana işte böyle doğruyu söyletir.

nzm70
18-04-07, 00:35
senin kaşıntın var herhalde. sivrilerle fazla sıkı fıkı olma, sıtma falan olursun (inşallah)

hoca efendi hoşgörüyü saygılı olanlara gösterin diyor, sizin gibi saygısızlara değil. fakat yine de hoca efendinin hoşgörü insanı olduğunu kabul etmiş olmanız da iyi gelişme. iyiye doğru gidiyorsunuz.

Allah bu insana işte böyle doğruyu söyletir.

ben çok kacırınca rakıyı sıvrıler pek dokunmuyor bana...acaba onunkısı 0 mı yoksa rakının tesırımı...eeeeeeeeeee aylar once rakıyıda onun gurubu aldı herkes bılıyor bunu...lakın gene belge gene belge...:hahah: :hahah: :hahah:

beynelminel
18-04-07, 00:37
senin kaşıntın var herhalde. sivrilerle fazla sıkı fıkı olma, sıtma falan olursun (inşallah)

hoca efendi hoşgörüyü saygılı olanlara gösterin diyor, sizin gibi saygısızlara değil. fakat yine de hoca efendinin hoşgörü insanı olduğunu kabul etmiş olmanız da iyi gelişme. iyiye doğru gidiyorsunuz.

Allah bu insana işte böyle doğruyu söyletir.


Allah aşkına söyle hoca efendin nerde diyor saygılı olanlara gösterin hoşgörüyü diye.. iyi salladın gece gece.... O herkese gösterin diyodur da sen öyle yorumluyorsun değil mi? işine gelmez bilirim.. Halden anlarız sıkma canını:)

nurialkan
18-04-07, 00:38
ben çok kacırınca rakıyı sıvrıler pek dokunmuyor bana...acaba onunkısı 0 mı yoksa rakının tesırımı...eeeeeeeeeee aylar once rakıyıda onun gurubu aldı herkes bılıyor bunu...lakın gene belge gene belge...:hahah: :hahah: :hahah:

hah tam ustune bastın hazır belgeden soz etmısken su kanıt meselesıne donelım. irtıca ıle ılgılı yasa da bır degısme yada hukum varmı. diger iddianıza gorede fettullah hoca askerıyeyı ele gecırmek ıstıyor, bunların kanıtlarını bulanınınz oldumu acaba. hala mı yok:D:D:D

aysin
18-04-07, 00:52
5 yaşında çocuk proxy kullanıyo artık. onu bilmiyen modem reset atıyo. çoluk çockla mı muhabbet yaıyoruz hadi ben kaçar. sizi yavuz sultan selim dağlara kaldırmıştı. inmeye başladınız yavaşa yavaş galiba.

Ne alaka. Fethullah Hoca efendi senin bu yorumunu görse önce seni lanetler.

fasıla
18-04-07, 00:56
Allah aşkına söyle hoca efendin nerde diyor saygılı olanlara gösterin hoşgörüyü diye.. iyi salladın gece gece.... O herkese gösterin diyodur da sen öyle yorumluyorsun değil mi? işine gelmez bilirim.. Halden anlarız sıkma canını:)

dine saygısız olana saygılı davranın dediğini de duymadım.

neyse sende kabul etmiş bulunuyorsun hoşgörü insanı olduğunu.

kurban olduğum Allah nasılda söyletiyor bunları.:bravo: :bravo:

not:beynelminel kelimesi bazı yerlerde kötü anlamda kullanılır, benden söylemesi,

beynelminel
18-04-07, 01:00
dine saygısız olana saygılı davranın dediğini de duymadım.

neyse sende kabul etmiş bulunuyorsun hoşgörü insanı olduğunu.

kurban olduğum Allah nasılda söyletiyor bunları.:bravo: :bravo:

not:beynelminel kelimesi bazı yerlerde kötü anlamda kullanılır, benden söylemesi,

belkide ben o anlamda kullanıyorumdur nerden biliyorsun zeki şey:) zorunamı gitti bu isimle konuşmak:) senin hocanın hoşgörüsünü bilirim ben. hatta sizin hoşgörünüzü iyi bilirim.Senin isimde tutarsızlık andırıyor be.. yanıyormusun yanmıyormusun? yoksa sizin ampul bi yanıp bi sönüyormu:)

aysin
18-04-07, 01:05
Mesele tercih meselesi, Robert kolejimi, yoksa yamanlar kolejimi?

perfekt_löwe
18-04-07, 02:04
kusura bakma ne yazdığım yazıyı sana sorma ihtiyacı hissediyorum ne de yaşamak istediğim ülkeyi. konuyu amacından saptırmayın iyice. sanırım memleketin tapusu babanızın üzerine kayıtlı.biraz ahlaki düşünmeyi öğrenin senin ataların bu ülke için savaştıysa aynını bizim atalarımızda yaptı.onun için benden farklı düşünüyorsun git kendine memleket ara deme hadsizliğini göstermekle aslında kendinize nasıl davranılması gerektiğini söylüyorsunuz.

Haklisin günes birileri haddi asiyor,ve cephelesme cikariyor oysa bunun altinda kalirlar ki barajin altinda kalmaya da benzemez adeta savas ilan ediyorlar utanmadan kardesi kardese kirdirip kendileri karanlik dehlizlerde lagim fareleri gibi saklanirlar:faja_na: :faja_na: :faja_na:

zelyot
18-04-07, 08:52
evvela arkadaşlar delil istemişler biz de delil verelim...yazılar tamamen risalei nurdan alınmış olup,kaynak numarasına kadar verilmiştir...

Bediüzzaman, niçin sakal bırakmamış ve Cuma cemaatlerine katılamamıştır?

.....Bana itiraz edenler, gizli ayıplarımı bilmiyorlar. Yalnız zahiri bazı hatalarımı bahane edip ve yanlış olarak Risale-i Nur u benim malım zannedip Risale-i Nur’un nurlarına perde çekmek, intişarına rekabet etmek için derler: 'Said Cuma cemaatine gelmiyor, sakal bırakmıyor' gibi tenkitleri var.
Elcevap: Ben, çok kusurları kabul ile beraber derim: Bu iki meselede büyük mazeretlerim var.
Evvela: Ben Şafiiyim. Şafii Mezhebinde Cumanın bir şartı, kırk adam imam arkasında Fatiha okumaktır. Daha başka şartlar da var. Onun için burada bana Cuma farz değil. Ben, mezheb-i Azamiyi takliden, bazan sünnet olarak kılıyordum.
Saniyen: Yirmi senedir haksız olarak beni insanlarla görüştürmekten men ettikleri için-hem bu ahirde, resmen dört ay evvel perde altında insanlarla temas ettirmemek için tenbihat olmuş-hem yirmi beş senedir ben münzevi yaşadığım için, kalabalık yerlerde huzur bulamıyorum ve herkesin arkasında mezhebimce iktida edip namaz kılamıyorum ve okumakta yetişemiyorum ve daha Fatiha nın yarısını okumadan, imam rükua gidiyor. Bizde Fatiha okumak farzdır.
Sakal meselesi ise: Bu bir sünnettir, hocalara mahsus değil. Bu millette yüzde doksan sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. Bu yirmi senedir bana resmi hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle, benim sakal bırakmadığım, bir hikmet, bir inayet-i İlahiye olduğunu ispat etti. Eğer sakal olsaydı, tıraş edilseydi, Risale-i Nur a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacaktım.
Bazı alimler 'Sakalı tıraş etmek caiz değildir' demişler. Muradları, sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır, demektir. Yoksa hiç bırakmayan, bir sünneti terk etmiş olur. Fakat bu zamanda, dehşetli pek çok günah-ı kebireden çekinmek için, bu terk-i sünnete mukabil, Risale-i Nur’un irşadıyla, yirmi sene haps-i münferit hükmünde işkenceli bir hayat geçirdik; inşaallah o sünnetin terkine bir kefarettir.
Hem bunu katiyen ilan ediyorum ki: Risale-i Nur, Kur’ân ın malıdır. Benim ne haddim var ki, sahip olayım, ta ki kusurlarım ona sirayet etsin. Belki o Nur’un kusurlu bir hadimi ve o elmas mücevherat dükkanının bir dellalıyım. Benim karma karışık vaziyetim ona sirayet edemez, ona dokunamaz. Zaten Risale-i Nur’un bize verdiği ders de, hakikat-i ihlas ve terk-i enaniyet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hodfuruşluk etmemektir. Kendimizi değil, Risale-i Nur’un şahs-ımanevisini ehl-i imana gösteriyoruz. Bizler, kusurumuzu görene ve bize bildirene-fakat hakikat olmak şartıyla-minnettar oluyoruz, 'Allah razı olsun' deriz. Boynumuzda bir akrep bulunsa, ısırmadan atılsa, nasıl memnun oluruz; kusurumuzu-fakat garaz ve inat olmamak şartıyla ve bid alara ve dalalete yardım etmemek kaydıyla-kabul edip minnettar oluyoruz.


eveeeet..cuma namazı kılmayan bu adamın ileri sürdüğü gerekçenin kuran da yada hadis te olduğunu iddia eden varsa buyursun ispatlasın...
c. başkanı sezere "alnı secde görmemiş" diye saldıran arkadaşlar konuya cevaben beklenmektedirler...

Zelzele gibi musibetler niçin Rusya gibi inançsızlığın yaygın olduğu yerlere gelmiyor?Bir meseleye gayet kısacık bir remizle zekâvetinize, fehminize havale ediyorum:
Sual: 'Yerin korkudan titremesi ve hiddeti neden Rus’a gelmiyor ve yalnız ...?'
Cevap: Çünkü nesholup tahrif olmuş bir dine karşı dinsizlikle ihanet başka. Ve hak ve ebedî bir dine karşı ihanet ise, yeri titretiyor, kızdırıyor.
Mukaddeme-i haşriyenin makamatını istiyorsunuz. Şimdiki vaziyetim hiçbir vecihle müsaade etmediği gibi, haşre dair yazılan hakikatler, bürhanlar umuma nispeten ihtiyaca tam kâfi olduğundan, çabuk yazmasına manen icbar edilmiyorum. Bir parça tehir edildi ve tacil edilmedi. Hem ben burada kayıtlar altındayım.


Kastamonu Lahikası, 14ilim sahibi olduğu iddia edilen birinin, deprem hakkındaki engiiiiiiiiiin ve derin yorumları...
arkadaşlar isteyene istediği kadar delil getirebilirim...
yazı uzun olunca okunmuyor diye kısa tuttum sadece...KAYTAĞI kankam yazını su gibi bi çırpıda okudum...ama bakıyorumda burdakilerin hiçbiri yazıyı okuyup kaile almamışlar...fethullah hocanın savunulacak bir tarafı olduğuna inanmıyorum...hala bazı şeylere körü körüne bağlı insanların yorumlarını içim acıyarak okudum...bazı arkadaşlar orduya neden bizi almıyorlar diyorlardı...şimdi bunada cevap bulmuş oldum bu yazıyla(yani yorumlarla)...bu adam abd de ne sıfat altında kalıyor,o kadar parayı nerden ve nasıl buluyor ve en önemlisi rusyadaki okulları neden kapatılıyor...herkes yanlış onlar doğru söylüyorlar...kutuplaşma ve zıt görüşler elbetteki olacak...ama bu ülkeye zarar verilen şeylerde bir olunur diye biliyordum...tehlikenin en büyüğü FETHULLAH GÜLEN .dir...

halidbin
18-04-07, 10:40
kanki amerikada parayı nereden buluyor demişsin
hoca efendinin bugün orhan pamuktan çok kitabı satılıyo ve daha çok kitabı var
bir orhan pamuğa bak bir hocaefendiye
bir okadarda cd ve kaset var ortada ama yinede bunların parasının %99 u yurt dışındaki kolej yapımlarında kullanılıyor.
sen takmışsın rusyaya neden amerikada kolej açmamız için amerika araziyi ve gereken parayı kendisi veriyor.
rusya komünist bir ülke çocukların müslüman olmasını istemiyor.
burada atılan her iftiraya gereken cevabı özelden arkadaşlara verdim.
gerçi buradada yazdık ama okumamışsınız.
bu atılan iftiralar 20 sene önce atılıyordu ozaman lar verildi gereken cevaplar.
varsa elinde başka sorular özelden beklerim......

zelyot
18-04-07, 11:07
kanki amerikada parayı nereden buluyor demişsin
hoca efendinin bugün orhan pamuktan çok kitabı satılıyo ve daha çok kitabı var
bir orhan pamuğa bak bir hocaefendiye
bir okadarda cd ve kaset var ortada ama yinede bunların parasının %99 u yurt dışındaki kolej yapımlarında kullanılıyor.
sen takmışsın rusyaya neden amerikada kolej açmamız için amerika araziyi ve gereken parayı kendisi veriyor.
rusya komünist bir ülke çocukların müslüman olmasını istemiyor.
burada atılan her iftiraya gereken cevabı özelden arkadaşlara verdim.
gerçi buradada yazdık ama okumamışsınız.
bu atılan iftiralar 20 sene önce atılıyordu ozaman lar verildi gereken cevaplar.
varsa elinde başka sorular özelden beklerim......rusyada zaten fethullah okulları vardı ve cıa ye adam yetiştiriyor diye tek tek kapatıldı...onca okul kitap satışıyla açılmaz kanka...avutmayın kendiniz boşu boşuna....

ayrıca:Fethullah Gülen Hocaefendi bir yazısında ; "Yahudileri ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan âyetler ya Hazret-i Muhammed (A.S.M) döneminde yaşayan ya da kendi peygamberlerleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar hakkındadır.” ( M.Fethullah Gülen - Küresel Barışa Doğru, s.45)
soru:Bu nasıl mümkündür ? Kur'an-ı Kerim Kıyamete kadar geçerli değilmidir ?

halidbin
18-04-07, 11:16
rusyada zaten fethullah okulları vardı ve cıa ye adam yetiştiriyor diye tek tek kapatıldı...onca okul kitap satışıyla açılmaz kanka...avutmayın kendiniz boşu boşuna....

ayrıca:Fethullah Gülen Hocaefendi bir yazısında ; "Yahudileri ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan âyetler ya Hazret-i Muhammed (A.S.M) döneminde yaşayan ya da kendi peygamberlerleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar hakkındadır.” ( M.Fethullah Gülen - Küresel Barışa Doğru, s.45)
soru:Bu nasıl mümkündür ? Kur'an-ı Kerim Kıyamete kadar geçerli değilmidir ?

öncelikle ben kitap paraları ile ilgili cevabımı hocaefendi amerikada hangi para ile yaşıyor sorusuna cevap verdim.hatta dedim kendi geçimine fazla bile geliyor %99 unuda kolejlere aktarıyor dedim.
okulların yapımının parası sorusu artık çok basit bir soru sadece add cilerin miting parasını nereden bulduğunu öğren cevabını kendi kendine verirsin.

diğer sorunun cevabı ise şöyle;

Kur'an-ı Kerimin ihtiva ettiği mesajlar ve hükümler , elbette kıyamete kadar geçerlidir bunun aksini kimse iddia etmiyor , edemez ! Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendinin burda kast ettiği mana tarihsellikten çok , Ahirzaman ile ilgili bir yaklaşımdır ! Şöyle ki ;

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine göre Ahirzaman bir nevi Fetret Dönemi yaşamaktadır : "Çünki âhir zamanda mâdem fetret derecesinde din ve dîn-i Muhammedi'ye Aleyhissalâtü Vesselama bir lâkaydlık perdesi gelmiş ve madem âhir zamanda Hazret-i İsa'nın (A.S.) dîn-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek." diyerek Ahirzamanın bir Fetret Dönemi olduğuna hükmetmiştir ! Aynı eserinin devamında , 15 yaşın altında (baliğ olmayan) kafirler hangi dinde olursa olsun şehid olduklarına , 15 yaşın üstünde ( baliğ olanların) hassaten masum ve mazlum olanlarının inşallah cehennemden kurtulacaklarından bahsetmiştir. (1) Bu mevzuda, Üstad Hazretleri yalnız da değildir ; M. Hamidullah Hoca, Allame Muhammed Ebu Zehre.. gibi Alimler de günümüzü bir fetret dönemi olarak değerlendirmektedirler.

Bu hususu teyit eden Efendimiz (SAV) 'm bir Hadis-i Şerifinde şöyle demektedir :

"Benden sonra ümmetim içinde fetret devri olacak. O devirde herkes helali aramadan mal talebinde bulunacak, kanlar akıtılacak ve şiir Kur'an'a bedel tutulacak." (2)

İtikat İmamlarımızdan İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşariye göre bilittifak , Fetret Döneminde bir kişi sadece Allah'a inanıyorsa inşallah ehl-i necattır kurtulacaktır ! Hata İmam-ı Eşariye göre , “Biz peygamber göndermedikten sonra azap edicilerden değiliz.” (İsrâ, 17/15) Ayetinden çıkardığı hükme göre , azaba müstahak olmanın, seviyeli tebliğin müteakipinde olacağı hususunu ölçü alır ve kafir bile olsa , puta tapmamak ve Allah'a isyan etmemek koşulu ile bir insanın inşallah ehl-i necat olacağına hükmetmiştir !

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi , Kur'an-ı Kerimde ehl-i Kitab'ı Azarlayan Ayetlerin bugünü kapsayıp kapsamadığının kesin olmadığını beyan ederken , Allahu Alem , işte bu sırra binaen yani Ahirzaman'ın bir Fetret Dönemi olmasını kast ederek söylemiştir.

Asrımızda yanlış tanıtılan dinimiz , sanki , kendi mensublarını dilenciliğe , fakirliğe , cehalete , sefalete mahkum eden , kadına değer vermeyen , diğer dinlere mensub insanlara hayat hakkı tanımayan , terörü destekleyen , barbar bir inanç sistemi gibi gösterilmiştir .Bunda özellikle İslam karşıtı Dünya medyasının büyük rolü vardır ! Diğer yandan aslında biz müslümanların da bukonuda büyük suçu ve vebali vardır ! Çünkü , İslamı seviyeli temsil etme ve Dünyaya hakkıyla tanıtma noktasında istenen adımlar atabilmiş değiliz !
Yazımızda İslam dini dışında , başka bir Hak Dini kabulleniyormuşuz ve onlarıda tümüyle ehl-i necattır telakki ediyormuşuz gibi bir intiba anlaşılmasın ! "Şüphesiz Allah katında din İslam’dır"(Ali İmran;19) fehvasınca , Hakdin İslamdır ! Günümüzünde Fetret Dönemi olduğu Hakikatı da göz ardı edilmemelidir. Hakiki Tebliğe muhatab olmuş kişiler/milletler Fetret kapsamından çıkmış olacaklardır.

Şu an , bize göre olmasada , diğer insanlar nazarında zahiren "Sönük" ve " lakayd" bir yıldız hükmünde olan İslam Dinimizin , inşallah aslına rucu edeceği günler yakındır !

zelyot
18-04-07, 11:30
bir insan ancak kendisine inananı kandırabilir.her kandırılan aslında bir kanandır.
kişilerin peşinden sürüklenenler hala gerçekleri göremeyecekler mi??


kaytağı kankamdan selam olsun sizlere...alıntı yaptım kankam...umarım iznin vardır...

zelyot
18-04-07, 12:04
aciz değilsen neden kişiye yorum yapıyorsun cevaplarımıza yapsanıza...çünkü soruyu soran kişi...bende cevabımı ona istinaden alıntı olarak yapıyorum...sorduğun sorularada cevap verdim ...tıpkı siz kimlerdensiniz soruma verdiğin cevap gibi...(!):ragaci

hı bu arada öyle yemeğine çıkıyorum...korktu kaçtı olmasın yani:ragaci :crazy: :crazy: :crazy:

LinKin parK..!
18-04-07, 12:05
hala atatürkçülüğü kendine yedirememiş insanların laf kalabalığından baska bişe değil bu konusmalar..zelyot kanka,bence ciddiye alıp ta fazla laf bile sölememek lazım..beyinleri yıkanmıs hepsinin ..yazık ..

halidbin
18-04-07, 12:34
hala atatürkçülüğü kendine yedirememiş insanların laf kalabalığından baska bişe değil bu konusmalar..zelyot kanka,bence ciddiye alıp ta fazla laf bile sölememek lazım..beyinleri yıkanmıs hepsinin ..yazık ..


gelin sizinde beyninizi yıkayalım haddinden fazla kirlenmiş
belki kirler giderilince gerçeği görme şansınız olur
daha aklı selim yaklaşırsınız meselelere
baksanıza devamlı bize kişisel hakaret yazıları daha bi kere cevaplarımıza yorum yazamadınız
madem siz gerçeği biliyorsunuz verilen cevaplara gerçekçi bir yorum yazın satırsatır lütfen
:ragaci

zelyot
18-04-07, 13:07
gelin sizinde beyninizi yıkayalım haddinden fazla kirlenmiş
belki kirler giderilince gerçeği görme şansınız olur
daha aklı selim yaklaşırsınız meselelere
baksanıza devamlı bize kişisel hakaret yazıları daha bi kere cevaplarımıza yorum yazamadınız
madem siz gerçeği biliyorsunuz verilen cevaplara gerçekçi bir yorum yazın satırsatır lütfen
:ragaci

hala cevap diyo ya...kanka senin beynin fazla ve gereksiz bilgiden(yani beyin yıkama)dolmuş... önce onları boşalt ve at gözlüğünü çıkar sonra bide oku yazılanları....:ragaci :crazy:

burakuzun7
18-04-07, 13:23
KİMSE KİMSEYİ İNANDIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR BEN SADECE ŞUNU SÖYLERİM SİZE BUNA YORUM YAPSINLARDA GÖRÜYÜM

EN'AM SURESİ:
159 - Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır, sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir.

Resulullah şöyle buyurdu: Yahudiler yetmişbir gruba ayrıldı, birinden başka hepsi cehennemdedir. Benim ümmetimde yetmişbir gruba ayrılacaktır, birinden başka hepsi cehennemdedir.''O kurtuluşa eren grup kimdir ya Resulullah?'' sorusuna cevaben ''Onlar benim ve ashabımın gittiği yoldan gidenlerdir''buyurdu.

ŞİMDİ PEYGAMBER EFENDİMİZ HAYATTA İKEN TEK BİR TARİKAT VARMIYDI? VEYAHUTTA BUNLARIN GENEL ÖZELLİĞİ ŞUDUR SİZ SON MODEL BİR JEEP LE GİDİN BUNLARIN YANINA AMA SIFIR VASIFLARA SAHİP BİR İNSAN OLUN BİRDE YOKSUL BİR MÜSLÜMAN AMA HAKİKİ MÜSLÜMAN GİTSİN HANGİNİZE HÖRMET HİZMET BOLDUR(KAZ GELECEK YERDEN TAVUK ESİRGENMEZ HESABI), BİRDE BUNLAR NİYE BİRBİRİNE DÜŞMANDIR? SANKİ TEK DOĞRU KENDİLERİYMİŞ GİBİ, MESELA NURCULARIN NUR EVLERİNDE ABİLER DENİLEN NEYSE ARTIK İNSANLAR VARDIR ONLAR Risale-i Nur OKURLAR VE DİLLERİNİN DÖNDÜĞÜNCE YORUM YAPAR SİZİ AYDINLATIRLAR AMA NE KUR'AN OKUNUR VE ÜZERİNDE KONUŞULUR NEDE HZ PEYGAMBERİN ÖĞÜT VE TAFSİYELERİ BU İŞİN BOYUTUNU ANLATMAK İÇİN YETERLİDİR SANIRIM, BİRDE FETHULLAH GÜLENİN BİR KAÇ KİTABINI OKUMUŞ BİRİ OLARAK KİTABI ÇOK EDEBİ BİR DİLLE YAZILMIŞKEN KONUŞMALARI SANKİ BU KİTAP BAŞKA BİRİNİN KALEMİNDEN ÇIKIYOMUŞ İNTİBASI VERİYOR SONUÇ OLARAK...

YOL ALLAH YOLUDUR VE İNTERNET GİBİ BİR NİMET VARDIR BİLGİ ALMAK İÇİN BİR ÇOK KANAL AÇIKTIR. KİMSEYİ VE HİÇBİR ŞEYİ ARACI ETMEDEN İSLAMI ÖĞRENEBİLECEĞİNİZ SAYISIZ SEÇENEK VARDIR BEN TARİKATÇILIĞA VE MEZHEPÇİLİĞE KARŞI BİR İNSANIM BUNLARIN TÜMÜ HZ PEYGAMBERİN VEFATINDAN SONRA TÜREMİŞTİR...
REHBER KUR'AN, PUSULA HZ PEYGAMBERDİR (YOKSA KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR ONLARDAN ÜSTÜN OLMAK GİBİ BİR MEZİYETİ OLSUN)

SAYGILARIMLA...

nzm70
18-04-07, 14:07
hala cevap diyo ya...kanka senin beynin fazla ve gereksiz bilgiden(yani beyin yıkama)dolmuş... önce onları boşalt ve at gözlüğünü çıkar sonra bide oku yazılanları....:ragaci :crazy:

once kanıt ıstedı nurı kardes verdık...sonrada yazın dıyo...ohhhhhhhh klavye onunde ıstedıgın gıbı karala....:hahah: :hahah: :hahah:

beynelminel
18-04-07, 14:11
once kanıt ıstedı nurı kardes verdık...sonrada yazın dıyo...ohhhhhhhh klavye onunde ıstedıgın gıbı karala....:hahah: :hahah: :hahah:


vermiş işte kanıtı. Yanıt alalım?:beee:

y@sen
18-04-07, 14:24
[QUOTE=LinKin parK..!;1920660]hala atatürkçülüğü kendine yedirememiş insanların laf kalabalığından baska bişe değil bu konusmalar..zelyot kanka,bence ciddiye alıp ta fazla laf bile sölememek lazım..beyinleri yıkanmıs hepsinin ..yazık ..[/QUOTE

Yazık diyorum yalnızca yazık..sevgili fettullah hocaefendi talebeleri hala aleviliği ve atatürkçülüğü bir din gibi benisemiş kişilerle muhatap oluyorsunuz..
At gözlüğünü atıp etrafa ölece bakacak mışız:hahah: sadece gülerim çünkü o gözlükler hala onların gözünde..bi çıkartsalar ki gerçekleri belki görme imkanını bulurlar..ne demiş Akif:'medeniyet dediğin açmaksa bedeni,afrikadaki bedevi sizden de Medeniii..' arkadaşlar bırakın ağaçlar meyvesini versin.. başkalrına da iftira atmayı bırakın..

beynelminel
18-04-07, 14:26
[QUOTE=LinKin parK..!;1920660]hala atatürkçülüğü kendine yedirememiş insanların laf kalabalığından baska bişe değil bu konusmalar..zelyot kanka,bence ciddiye alıp ta fazla laf bile sölememek lazım..beyinleri yıkanmıs hepsinin ..yazık ..[/QUOTE

Yazık diyorum yalnızca yazık..sevgili fettullah hocaefendi talebeleri hala aleviliği ve atatürkçülüğü bir din gibi benisemiş kişilerle muhatap oluyorsunuz..
At gözlüğünü atıp etrafa ölece bakacak mışız:hahah: sadece gülerim çünkü o gözlükler hala onların gözünde..bi çıkartsalar ki gerçekleri belki görme imkanını bulurlar..ne demiş Akif:'medeniyet dediğin açmaksa bedeni,afrikadaki bedevi sizden de Medeniii..' arkadaşlar bırakın ağaçlar meyvesini versin.. başkalrına da iftira atmayı bırakın..

ağaca bak hizaya gel. Ancak söğüt olur ondan. Bolca su ister hiç birşeyde vermez....ancak gölge verir. Ama siz gölge etmeyin başka ihsan istemez:ragaci :ragaci

zappat
18-04-07, 14:29
Bu konu hakkında yorum yapmak istemiorum ama Hoca efendiye laf atan arkadaslar neden surekli meyve veren agacı kırmaya calısıosunuz anlamıorum bu muhterem zat okadar okul yaptırdı okadar ogrenci yetiştirdi okadar insana dini ve ilmi öğretti öğretecek okullar actırdı. Bunları bence bi araştırın sonra kime laf attıgınızı düşünün.

nzm70
18-04-07, 14:30
[QUOTE=y@sen;1921526]

ağaca bak hizaya gel. Ancak söğüt olur ondan. Bolca su ister hiç birşeyde vermez....ancak gölge verir. Ama siz gölge etmeyin başka ihsan istemez:ragaci :ragacivaybeeeeeeeeeeeeee...ne adammış...haca gıder yazar benı sıvrı sınekler sok maz kı....sıvrıler rakı ıçınle sıf gurubu olanı sokmaz....her vaazda gozler şişmiş...herkes aglıyor...ne dedıgını kendı bılıyor mukı baskalarıda bılsın....bu adamın pesınden gıtmekte sankı bır vakur yaklasım mış gıbı sahneye cıkarlar...adınada hazretlerı derler...ne alım adammış be...

StR@nGeR
18-04-07, 14:35
arkadaşlar yeter artık seviyeli tartışın

y@sen
18-04-07, 14:47
arkadaşlar yeter artık seviyeli tartışın

sevgili kankam, biz seviyemizden ödün vermedik ama seviyeleri eksilerde olan arkadaşlar hala ülkemize gerçekten faydası olan bir insana,onu tanımadan iftira atıyoorlar..buna izin vermem..vermeyeceğim....:ka11:

nzm70
18-04-07, 14:50
sevgili kankam, biz seviyemizden ödün vermedik ama seviyeleri eksilerde olan arkadaşlar hala ülkemize gerçekten faydası olan bir insana,onu tanımadan iftira atıyoorlar..buna izin vermem..vermeyeceğim....:ka11:sevıyeden ödun vermemış mış...ülkeye faydası dokunmuş muş...kurtcu memleketı bolmak ısteyen bır şıh ın manevı oğlu...herkes bılıyor sızler bılemedınız...amerıkada cevız kırsın sende avukatlıgını yap...

zelyot
18-04-07, 14:51
Bu konu hakkında yorum yapmak istemiorum ama Hoca efendiye laf atan arkadaslar neden surekli meyve veren agacı kırmaya calısıosunuz anlamıorum bu muhterem zat okadar okul yaptırdı okadar ogrenci yetiştirdi okadar insana dini ve ilmi öğretti öğretecek okullar actırdı. Bunları bence bi araştırın sonra kime laf attıgınızı düşünün.evet cıa ye adam yetiştiriyor hoca efendi...

nzm70
18-04-07, 14:54
evet cıa ye adam yetiştiriyor hoca efendi...kankaaaa cıa nın kendısı bu kendısıııı

nurialkan
18-04-07, 15:17
evet cıa ye adam yetiştiriyor hoca efendi...

dunde aynı seylerı yaptınız dırek ıftıra atıyorsun varmı kanıtın yoksa konusmayacan herkes ıcın gecerlı. bol keseden atması kolaymı yoksa.

nzm70
18-04-07, 15:20
dunde aynı seylerı yaptınız dırek ıftıra atıyorsun varmı kanıtın yoksa konusmayacan herkes ıcın gecerlı. bol keseden atması kolaymı yoksa.duşmuşsun bır kanıtın peşine yaaaa hayırlısı....:ragaci

zelyot
18-04-07, 15:22
duşmuşsun bır kanıtın peşine yaaaa hayırlısı....:ragaci


kaytağı kankanın yazısını okusun nuri kankam...


ama o da yetmez ki şimdi...

beynelminel
18-04-07, 15:23
dunde aynı seylerı yaptınız dırek ıftıra atıyorsun varmı kanıtın yoksa konusmayacan herkes ıcın gecerlı. bol keseden atması kolaymı yoksa.


vay be nuri hala kanıttan bahsediyor. Ben size söylüyorum bu çocu bu dert öldürür diye....:ragaci

nurialkan
18-04-07, 15:23
duşmuşsun bır kanıtın peşine yaaaa hayırlısı....:ragaci

iftira ve yalanın pesıne dusmekten ıyıdır. varsa ıspatlayın dıyorum yok. demekkı sız iftıra atıyorsunuz. ıspatlıyacak olan varsa konussun.

y@sen
18-04-07, 15:23
bana söylemlerle gelmeyin..adam akıllı düşüncelerinizi yazın..yok cıa miş yok bölücümüyüş..haber7.com da en çok okunanlar haber kısmında bir video var..tenezzül edipte bakarsanız sizin attığınız iftiralara orda tuncay özkan'ın bile el pençe durduğu muhterem insan cevap veriyoo..ordan da bişey anlamıyorsanız kafanıza bi baktırın belki değişmesi gerekiyodur.:kiki:

nzm70
18-04-07, 15:24
kaytağı kankanın yazısını okusun nuri kankam...


ama o da yetmez ki şimdi...

kankaaa nurı kardeş 370 bın bıletın hesabını versın...sonrada verdıklerımıze ınanmıyor...hıç degılse bıraz arastırsın...

beynelminel
18-04-07, 15:26
iftira ve yalanın pesıne dusmekten ıyıdır. varsa ıspatlayın dıyorum yok. demekkı sız iftıra atıyorsunuz. ıspatlıyacak olan varsa konussun.


Sende bana attığın iftiranın hesabını versene madem bu kadar meraklısın. ne zaman nerede kanıtlayacağım demişimde kanıtlamamışım F.G ile ilgili konuda hmmm? hadi bakalım nuri bey.... Hala yalancılık sıralamasında 1 numarasın farkındasın değil mi? Çünkü verecek cvp ın yok....

zelyot
18-04-07, 15:27
iftira ve yalanın pesıne dusmekten ıyıdır. varsa ıspatlayın dıyorum yok. demekkı sız iftıra atıyorsunuz. ıspatlıyacak olan varsa konussun.
kankam rusya açıklama yaptı ...fethullah okulları cıa ye adam yetiştiriyor diye...ve tüm okulları kapatıldı...abd de hangi sıfatla bulunuyor acaba(!)...birkaç kitap satmakla onca okul kurulmaz...bırakın bu polyanacılığı ya...

nzm70
18-04-07, 15:29
kankam rusya açıklama yaptı ...fethullah okulları cıa ye adam yetiştiriyor diye...ve tüm okulları kapatıldı...abd de hangi sıfatla bulunuyor acaba(!)...birkaç kitap satmakla onca okul kurulmaz...bırakın bu polyanacılığı ya...

yahuuuuuuuuuu ne desek ınanmazlarrrrrr...çunkuuu o arkadaslar onun talebelerııııııııııı....ınsan ekmek yedıgı yere ıhanet eder mı....bunların kı futbol fanatıklıgınden beter....

beynelminel
18-04-07, 15:34
kankam rusya açıklama yaptı ...fethullah okulları cıa ye adam yetiştiriyor diye...ve tüm okulları kapatıldı...abd de hangi sıfatla bulunuyor acaba(!)...birkaç kitap satmakla onca okul kurulmaz...bırakın bu polyanacılığı ya...

adam emekli bir vaiz. Elalem 30 yıl çalışıyor emekli parasıyla 1 ev alamıyor. Amcam amerikalarda yaşıyor. nasıl oluyorsa. Harlemde oturduğunu da hiç sanmıyorum bu arada.. ve geçimini de hamburgercide çalışarak sağladığını...

nurialkan
18-04-07, 15:34
kankam rusya açıklama yaptı ...fethullah okulları cıa ye adam yetiştiriyor diye...ve tüm okulları kapatıldı...abd de hangi sıfatla bulunuyor acaba(!)...birkaç kitap satmakla onca okul kurulmaz...bırakın bu polyanacılığı ya...

rusya nın her dedıgıne ınanıyorsun yanı dinsizlere ınanıp kendı dınındekı lere ıftıra atmak kolay gelıyor degılmı. burdakı ayrımı sız yapın artık. kanıt dıyede bana elın kafırlerını sunmayın. baska dıne mensup ınsanlar kendı ulkelerınde muslumanlıgın yayılmaması ıcın tabıkı bu tur ıftıralar atacaklar. sizde islamıyetın yayılmasını ıstemıyorsanız sızın bılecegınız bır ıs. ama verdıgınız kanıt bu olacaksa gulerım.Sende bana attığın iftiranın hesabını versene madem bu kadar meraklısın. ne zaman nerede kanıtlayacağım demişimde kanıtlamamışım F.G ile ilgili konuda hmmm? hadi bakalım nuri bey.... Hala yalancılık sıralamasında 1 numarasın farkındasın değil mi? Çünkü verecek cvp ın yok....

sana gelelım kanka. bu konuda kalıbını bastıgın ımzanı attıgın bazı yazılar var o kısıler o dusunceyı savunuyor bunu sana dunde acıkladım. ımzamı atarım dedıgın yazılarda bahsedılen konular bunlar. ayrıca tekrar soyluyorum. benımle ılgılı derdın varsa ozelden yazma yı da bılıyorsan ordan yaz burda daha fazla rezıl oluyorsun. ortada donen tarafsızlara benzıyorsunuz. konuyu da tekrar saptırdıgın umarım gorulur.

nzm70
18-04-07, 15:36
adam emekli bir vaiz. Elalem 30 yıl çalışıyor emekli parasıyla 1 ev alamıyor. Amcam amerikalarda yaşıyor. nasıl oluyorsa. Harlemde oturduğunu da hiç sanmıyorum bu arada.. ve geçimini de hamburgercide çalışarak sağladığını...pehhhhhhhh ondakı para var ya ondakııııı....Turkıyenın butce acından fazla....:ragaci :ragaci :ragaci :ragaci

beynelminel
18-04-07, 15:38
rusya nın her dedıgıne ınanıyorsun yanı dinsizlere ınanıp kendı dınındekı lere ıftıra atmak kolay gelıyor degılmı. burdakı ayrımı sız yapın artık. kanıt dıyede bana elın kafırlerını sunmayın. baska dıne mensup ınsanlar kendı ulkelerınde muslumanlıgın yayılmaması ıcın tabıkı bu tur ıftıralar atacaklar. sizde islamıyetın yayılmasını ıstemıyorsanız sızın bılecegınız bır ıs. ama verdıgınız kanıt bu olacaksa gulerım.sana gelelım kanka. bu konuda kalıbını bastıgın ımzanı attıgın bazı yazılar var o kısıler o dusunceyı savunuyor bunu sana dunde acıkladım. ımzamı atarım dedıgın yazılarda bahsedılen konular bunlar. ayrıca tekrar soyluyorum. benımle ılgılı derdın varsa ozelden yazma yı da bılıyorsan ordan yaz burda daha fazla rezıl oluyorsun. ortada donen tarafsızlara benzıyorsunuz. konuyu da tekrar saptırdıgın umarım gorulur.


sen aklınca birilerine mesajmı vermeye çalışıyorsun hırçın şey:) ne bu danışıklı dövüşmü? şikemi var burada ? imzamı atmış olabilirim. ama kanıt verecem dedim mi sana? hayır demedim!!! o zaman herşeye zıplama. anadolu da bir söz vardır ya neyse. altından kalkamayacağın yükün altına girmeyeceksin birader. sırtını dayamışsın yönetime ohhhh valla....

y@sen
18-04-07, 15:38
yahuuuuuuuuuu ne desek ınanmazlarrrrrr...çunkuuu o arkadaslar onun talebelerııııııııııı....ınsan ekmek yedıgı yere ıhanet eder mı....bunların kı futbol fanatıklıgınden beter....

öncelikle sizi temin ederim ben nurcu değilim..sadece ülkeme faydalı olduğunu düşündüğüm insanları ezdirmem..ciğerim benim gerçekleri konuşsan zaten inanırım ama sen saçmalıyorsun yanına da takmışın kendi kafandan hatunun birini bişeyler ispatlamaya çalışıosun..herhalde forumda birilerini tartışma konusu ederek isim yapmaya çalışıyorsun..başka oyuncaklarla oyna sen...

nurialkan
18-04-07, 15:41
sen aklınca birilerine mesajmı vermeye çalışıyorsun hırçın şey:) ne bu danışıklı dövüşmü? şikemi var burada ? imzamı atmış olabilirim. ama kanıt verecem dedim mi sana? hayır demedim!!! o zaman herşeye zıplama. anadolu da bir söz vardır ya neyse. altından kalkamayacağın yükün altına girmeyeceksin birader. sırtını dayamışsın yönetime ohhhh valla....

hadi buyur bı ıftıra daha benım yonetımdekı stranger kankayla hergun tartıstıgımızı yerı gelınce uyarı aldıgımı bılmeden konusuyorsun. imzanı attıgın yazılar sana aıttır hatta senın tabırınle kalıbını bastıgın.

benım sırtımı yonetıme dayadıgımla ılgılı ıftıran ıcın saolasın bu ıftıralar hak hukuk meselesıdır.

konumuza donelım kanıt varsa getırın yoksa susun artık yeter ıftıra attıgınız.

nzm70
18-04-07, 15:41
öncelikle sizi temin ederim ben nurcu değilim..sadece ülkeme faydalı olduğunu düşündüğüm insanları ezdirmem..ciğerim benim gerçekleri konuşsan zaten inanırım ama sen saçmalıyorsun yanına da takmışın kendi kafandan hatunun birini bişeyler ispatlamaya çalışıosun..herhalde forumda birilerini tartışma konusu ederek isim yapmaya çalışıyorsun..başka oyuncaklarla oyna sen...
[halaaaaaa faydası dokunmuş muşşşşş:nono:

zelyot
18-04-07, 15:42
öncelikle sizi temin ederim ben nurcu değilim..sadece ülkeme faydalı olduğunu düşündüğüm insanları ezdirmem..ciğerim benim gerçekleri konuşsan zaten inanırım ama sen saçmalıyorsun yanına da takmışın kendi kafandan hatunun birini bişeyler ispatlamaya çalışıosun..herhalde forumda birilerini tartışma konusu ederek isim yapmaya çalışıyorsun..başka oyuncaklarla oyna sen...senin ülkene faydası olsa niye ayak basamıyorlar acep...niye yasaklı...

yoksa senin ülken abd mi:ragaci :ragaci :ragaci

beynelminel
18-04-07, 15:42
öncelikle sizi temin ederim ben nurcu değilim..sadece ülkeme faydalı olduğunu düşündüğüm insanları ezdirmem..ciğerim benim gerçekleri konuşsan zaten inanırım ama sen saçmalıyorsun yanına da takmışın kendi kafandan hatunun birini bişeyler ispatlamaya çalışıosun..herhalde forumda birilerini tartışma konusu ederek isim yapmaya çalışıyorsun..başka oyuncaklarla oyna sen...

Sizinle oynuyor ya farkında değilmisiniz? Sizde iyi oyuna geliyorsunuz hani:) Bencede nzm70 bir provakatör ama işini iyi yapıyor....:)

StR@nGeR
18-04-07, 15:43
arkadaşlar yönetimin kimseyi desteklediği yok forum kurallarına uyun yeter

nzm70
18-04-07, 15:44
[QUOTE=nurialkan;1921927]rusya nın her dedıgıne ınanıyorsun yanı dinsizlere ınanıp kendı dınındekı lere ıftıra atmak kolay gelıyor degılmı. burdakı ayrımı sız yapın artık. kanıt dıyede bana elın kafırlerını sunmayın. baska dıne mensup ınsanlar kendı ulkelerınde muslumanlıgın yayılmaması ıcın tabıkı bu tur ıftıralar atacaklar. sizde islamıyetın yayılmasını ıstemıyorsanız sızın bılecegınız bır ıs. ama verdıgınız kanıt bu olacaksa gulerım.
vay beeeee..şu soyledıgın lafa gercekten ınanıyormusun sen....15 yasındakı çocuk boyle ne dusunur nede yazar...80 lerde amerıkan poh pohlanmasıyla adamların adı çıkmış dınsız dıye....bugunde sen burada ne ınanıyorsun dıyorsun...adamlar acıklama yapmış kendı memleketımızde ıstemıyoruz dıye...sende ınanma dıyorsun....

nurialkan
18-04-07, 15:45
senin ülkene faydası olsa niye ayak basamıyorlar acep...niye yasaklı...

yoksa senin ülken abd mi:ragaci :ragaci :ragaci

actıgı okullar bırer ıspattır ulkeye faydada, senın ıspatın varmı kanka. yoksa cevap vermesende olur bız anlarız.

beynelminel
18-04-07, 15:45
hadi buyur bı ıftıra daha benım yonetımdekı stranger kankayla hergun tartıstıgımızı yerı gelınce uyarı aldıgımı bılmeden konusuyorsun. imzanı attıgın yazılar sana aıttır hatta senın tabırınle kalıbını bastıgın.

benım sırtımı yonetıme dayadıgımla ılgılı ıftıran ıcın saolasın bu ıftıralar hak hukuk meselesıdır.

konumuza donelım kanıt varsa getırın yoksa susun artık yeter ıftıra attıgınız.

ya bırak nuricim hakkı hukuku. 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. insanların senin yorumlarını okurken ne kadar güldüklerinin farkındamısın sen. bir yalanlar manzumesi yapmışsın kendine. işin kötü yanı kendinde inanmaya başlamışsın buna. gösterilen ispatları kıvırtarak iyi bertaraf ediyorsun maşallah.sana ispat gösterenleri görürsün gerideki mesajlarda. ama nedense hiç bir yorumun olmuyor. vay efendim ben şöyle dediydim böyle dediydime geçiyorsun hemen. Durumu sana özetliyimmi kardeşim: sen ve halidbin isimli arkadaş meşhuuuuuuuuurrrr ve pek muhterem fethullah efendinin ışık evlerinde aynı çatı altında yaşayan kişilersiniz:) odalarınız bile aynı olabilir hatta:)

nzm70
18-04-07, 15:46
senin ülkene faydası olsa niye ayak basamıyorlar acep...niye yasaklı...

yoksa senin ülken abd mi:ragaci :ragaci :ragaci

humeynı gıbı dışardan ıthal gelecek.....macası yemez burada durmayaaaa...:ragaci :ragaci :ragaci

y@sen
18-04-07, 15:47
senin ülkene faydası olsa niye ayak basamıyorlar acep...niye yasaklı...

yoksa senin ülken abd mi:ragaci :ragaci :ragaci

haberin yok galiba senin..biliyorum üzüleceksin ama Fettullah Gülen üzerindeki yasak kaldırıldı.ben TÜRK'üm ve sunniyim burdan duyurulurrrrrrrrrrr...

nzm70
18-04-07, 15:48
ya bırak nuricim hakkı hukuku. 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. insanların senin yorumlarını okurken ne kadar güldüklerinin farkındamısın sen. bir yalanlar manzumesi yapmışsın kendine. işin kötü yanı kendinde inanmaya başlamışsın buna. gösterilen ispatları kıvırtarak iyi bertaraf ediyorsun maşallah.sana ispat gösterenleri görürsün gerideki mesajlarda. ama nedense hiç bir yorumun olmuyor. vay efendim ben şöyle dediydim böyle dediydime geçiyorsun hemen. Durumu sana özetliyimmi kardeşim: sen ve halidbin isimli arkadaş meşhuuuuuuuuurrrr ve pek muhterem fethullah efendinin ışık evlerinde aynı çatı altında yaşayan kişilersiniz:) odalarınız bile aynı olabilir hatta:)


:):):):):):):):):):):):):)

beynelminel
18-04-07, 15:49
haberin yok galiba senin..biliyorum üzüleceksin ama Fettullah Gülen üzerindeki yasak kaldırıldı.ben TÜRK'üm ve sunniyim burdan duyurulurrrrrrrrrrr...

duydunuzmu sunniymiş:kiki:

nzm70
18-04-07, 15:52
duydunuzmu sunniymiş:kiki:oyle bır laf soyledıkı gelde gulme.....sunnılerın çogunlugu zaten adamdan nefret edıyo...sankı sunnılerın tamamı adamı sevıyoooo....ama merak edıyorum bu sıvrılerden nasıl korunuyo...:ragaci :ragaci

y@sen
18-04-07, 15:54
duydunuzmu sunniymiş:kiki:

evet sunniyim ..ve ne olduğunu bilmediğim akımlarında peşinden koşacak kadar aptal değilim birçokları gibi..(onlar kendilerini biliyor):kiki:

nurialkan
18-04-07, 15:54
ya bırak nuricim hakkı hukuku. 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. insanların senin yorumlarını okurken ne kadar güldüklerinin farkındamısın sen. bir yalanlar manzumesi yapmışsın kendine. işin kötü yanı kendinde inanmaya başlamışsın buna. gösterilen ispatları kıvırtarak iyi bertaraf ediyorsun maşallah.sana ispat gösterenleri görürsün gerideki mesajlarda. ama nedense hiç bir yorumun olmuyor. vay efendim ben şöyle dediydim böyle dediydime geçiyorsun hemen. Durumu sana özetliyimmi kardeşim: sen ve halidbin isimli arkadaş meşhuuuuuuuuurrrr ve pek muhterem fethullah efendinin ışık evlerinde aynı çatı altında yaşayan kişilersiniz:) odalarınız bile aynı olabilir hatta:)

yine sadece bana yazdıgın bır yazı yıne konuyla alakasız. ozelden yazmayı bılmıyorsan sor modlara ogretsınler. verılen kanıtlar tutarsız kanıtlardır ıstedıgını getır yorum yapalım. bu arada sen kendın meyve veremıyosun yanı ne kanıt nede baska bısey barı ortada dolanma yakısmıyor.

tekrar soyluyorum verdıgınız bılgıler kaynaksız dır laf olan soylemlerdır. kanıt ıspat edılmeyen seyler ıftıradır. siyası bolumdeyız ama iftıralar konusur olduk.

zelyot
18-04-07, 15:59
oyle bır laf soyledıkı gelde gulme.....sunnılerın çogunlugu zaten adamdan nefret edıyo...sankı sunnılerın tamamı adamı sevıyoooo....ama merak edıyorum bu sıvrılerden nasıl korunuyo...:ragaci :ragaci

kankam bırak hallerine...yobazlara laf anlatmak ve tartışmak yersiz(kim üstüne alınıyorsa alınsın....)beynelminel arkadaşı banladılar...muhakkak geçerli bir BAHANELERİ vardır zaten...hocalarına laf söyletmezler bunlar...elini eteğini öperler anca...sonra birkaç kişi cevap verince dakkasında banlarlar...yönetimden ne hacet olaki suhal sorula...

fethullah gülen bir vatan hainidir...din istismarcısıdır...

y@sen
18-04-07, 16:02
oyle bır laf soyledıkı gelde gulme.....sunnılerın çogunlugu zaten adamdan nefret edıyo...sankı sunnılerın tamamı adamı sevıyoooo....ama merak edıyorum bu sıvrılerden nasıl korunuyo...:ragaci :ragaci

Ben napıyorum bilmiyorum..tartışmaya girerek senin seviyene iniyorum ama daha islamiyetle ilgili hiçbirşey bilmiyorsun ve bu da beni açıklama yapmaya itiyor..hiç mi kitap okumuyorsun sen islamiyetle ilgili ama pardon yanlış sordum müslüman mısın:?:)okusan ne sylemek istediğimi anlardın.....yanlış yapıyosun...:nono:

nzm70
18-04-07, 16:04
yine sadece bana yazdıgın bır yazı yıne konuyla alakasız. ozelden yazmayı bılmıyorsan sor modlara ogretsınler. verılen kanıtlar tutarsız kanıtlardır ıstedıgını getır yorum yapalım. bu arada sen kendın meyve veremıyosun yanı ne kanıt nede baska bısey barı ortada dolanma yakısmıyor.

tekrar soyluyorum verdıgınız bılgıler kaynaksız dır laf olan soylemlerdır. kanıt ıspat edılmeyen seyler ıftıradır. siyası bolumdeyız ama iftıralar konusur olduk.şerri hükümlere dayalı bir devlet düzenı bu sitede şimdiden kurulmuş...karsı fıkırde olan kım varsa uzerını cızmışler...adınada forumun kuralları denmış....bır zamanlar demokrası dıye aglayanlar bugun demokrasıyı kullanıp mılletın anasını ağlatmak ıçın caba harcaya dursun...klavyenın babayıgıtlıgını yapan bır kısım kişilerın ne oldugunuda ortaya teker teker çıkıyor....
forumun kuralları forumun kuralları...forumun kuralları....kufur yok hakaret yok...ammmaaaaaaa ıstedıgını yap.....

zelyot
18-04-07, 16:04
Ben napıyorum bilmiyorum..tartışmaya girerek senin seviyene iniyorum ama daha islamiyetle ilgili hiçbirşey bilmiyorsun ve bu da beni açıklama yapmaya itiyor..hiç mi kitap okumuyorsun sen islamiyetle ilgili ama pardon yanlış sordum müslüman mısın:?:)okusan ne sylemek istediğimi anlardın.....yanlış yapıyosun...:nono:bu tür düşüncedeki insanlar şirk batağında boyulamaya mahkumdur...

y@sen
18-04-07, 16:07
bu tür düşüncedeki insanlar şirk batağında boyulamaya mahkumdur...

vay be inancın biraz ters gelmişti ama şirk i bilioyorsun yani..neyse bunu öğrenmen bile başarı senin için..:bravo:

zelyot
18-04-07, 16:11
şerri hükümlere dayalı bir devlet düzenı bu sitede şimdiden kurulmuş...karsı fıkırde olan kım varsa uzerını cızmışler...adınada forumun kuralları denmış....bır zamanlar demokrası dıye aglayanlar bugun demokrasıyı kullanıp mılletın anasını ağlatmak ıçın caba harcaya dursun...klavyenın babayıgıtlıgını yapan bır kısım kişilerın ne oldugunuda ortaya teker teker çıkıyor....
forumun kuralları forumun kuralları...forumun kuralları....kufur yok hakaret yok...ammmaaaaaaa ıstedıgını yap.....yıllardır zaten doğru söylenildiği için sol kesim hep dışlanmıştır...tıpkı burda olduğu gibi...ne adminler ne modlar üyelerin dediklerin, dikate alıyorlar...herşeye bahaneleri mevcut zaten....


fethullah gülen buyursun ülkemize gelsin de hizmetlerinin iç yüzünü burda görelim...sıkar ama o biraz...

nzm70
18-04-07, 16:11
bu tür düşüncedeki insanlar şirk batağında boyulamaya mahkumdur...kankaaaaaaaaa zannedıyorlar kı musluman olan sadece bunlar...sabah akşam namaz kılmakla bu ışler olmuyo....sen oruç tutmayanı oldur dov...işine geldıgı gıbı ıstedıgını ıstedıgın şekılde hurafelendır arkasından da ben muslumanım ben muslumanım...amerıka tum muslumanların anasını aglatıyor,basta rte babaları sayesındede bızlerın...ammmaaa sadece namaz kıl oruç tut...akşama kadar herkese ben oruçluyum de...esne allah esne mesaı bıtmeden çık gıt...sonrada ben oruçluyum...bunların muslumanlıgı bu kadar....sanane kımın ne kadar musluman oldugundan ...sen allah mısın kı hesap soruyorsun...sızlerın babası rte bu memlekette kılıse sayısını ayyuka cıkardı gıt o na sor sen muslumanmısın dıye...gıt dedesı ermenı olan bası amerıkada kuyrugu buradakı yılana sor...

beynelminelback
18-04-07, 16:12
[QUOTE=y@sen;1922144]vay be inancın biraz ters gelmişti ama şirk i bilioyorsun yani..neyse bunu öğrenmen bile başarı senin için..:bravo: [/QUOTE


yasen hanım sen bize bi şirk i tanımlasana..cahil kalmayalım..haaa bide elinin altındaki alettee gavur malı bunuda unutma :)

nurialkan
18-04-07, 16:12
şerri hükümlere dayalı bir devlet düzenı bu sitede şimdiden kurulmuş...karsı fıkırde olan kım varsa uzerını cızmışler...adınada forumun kuralları denmış....bır zamanlar demokrası dıye aglayanlar bugun demokrasıyı kullanıp mılletın anasını ağlatmak ıçın caba harcaya dursun...klavyenın babayıgıtlıgını yapan bır kısım kişilerın ne oldugunuda ortaya teker teker çıkıyor....
forumun kuralları forumun kuralları...forumun kuralları....kufur yok hakaret yok...ammmaaaaaaa ıstedıgını yap.....

ne alakası var kanka arkadas banlanmıs neden banlandıgını ust yonetıcıler yazınca ogrenırız. sıkma sen canını o baska bı ad alır gene gelır. forumda modların banlama yetkısı zaten yok yonetıcıler yapuıyor o işi. arkadas konuya yorum yapsaydı bence banlanmazdı yada bana olan mesajlarını keske bana ozelden atsaydı.

konumuza donersek sanırım konu artık fazla uzadı kanıt veren de yok sorunda yok.

zelyot
18-04-07, 16:14
kankaaaaaaaaa zannedıyorlar kı musluman olan sadece bunlar...sabah akşam namaz kılmakla bu ışler olmuyo....sen oruç tutmayanı oldur dov...işine geldıgı gıbı ıstedıgını ıstedıgın şekılde hurafelendır arkasından da ben muslumanım ben muslumanım...amerıka tum muslumanların anasını aglatıyor,basta rte babaları sayesındede bızlerın...ammmaaa sadece namaz kıl oruç tut...akşama kadar herkese ben oruçluyum de...esne allah esne mesaı bıtmeden çık gıt...sonrada ben oruçluyum...bunların muslumanlıgı bu kadar....sanane kımın ne kadar musluman oldugundan ...sen allah mısın kı hesap soruyorsun...sızlerın babası rte bu memlekette kılıse sayısını ayyuka cıkardı gıt o na sor sen muslumanmısın dıye...gıt dedesı ermenı olan bası amerıkada kuyrugu buradakı yılana sor...kankam yakında müslüman mısın diyene de kanıt ister bunlar...bunlar cüzdan müslümanları cüzdan...:ragaci :ragaci

nzm70
18-04-07, 16:15
yıllardır zaten doğru söylenildiği için sol kesim hep dışlanmıştır...tıpkı burda olduğu gibi...ne adminler ne modlar üyelerin dediklerin, dikate alıyorlar...herşeye bahaneleri mevcut zaten....


fethullah gülen buyursun ülkemize gelsin de hizmetlerinin iç yüzünü burda görelim...sıkar ama o biraz...

adam sen muslumanmısın dıye soruyor....soruya bakkk...gık yok...dertlerı bu ... uyarı var mı yok mu bellı degıl...bırak uyarıyı sılmıyor adamın mesajı...bası amerıkada kuyrugu buradakı yılanın derdıde bu...sen kımsın kı benım muslumanlıgımı sorguluyorsun....

nzm70
18-04-07, 16:17
kankam yakında müslüman mısın diyene de kanıt ister bunlar...bunlar cüzdan müslümanları cüzdan...:ragaci :ragaci

soruya bak yaaaaaaaaa...sen muslumanmısın....bu memlekette rte sayesınde kılıse enfılasyonu yasanıyo...dın elden gıdıyooooooo...cok degıl 5 yıl sonra kılıselerde çanlar çalacak....çanlarrrrrrrrrrrrrrrrrrr....:ragaci

y@sen
18-04-07, 16:25
hepinizin kınaları benden olsun..istediğiniz bu değil mi zaten..din elden gidiyormuş..dinini bi öğrende ondan sonra konuş..'Allah' lafzını bile küçük yazarak ne kadar küçüldüğünü anlamıyorsun..

y@sen
18-04-07, 16:27
[QUOTE=y@sen;1922144]vay be inancın biraz ters gelmişti ama şirk i bilioyorsun yani..neyse bunu öğrenmen bile başarı senin için..:bravo: [/QUOTE


yasen hanım sen bize bi şirk i tanımlasana..cahil kalmayalım..haaa bide elinin altındaki alettee gavur malı bunuda unutma :)

erkekle kızları ayırt edemeyecek kadar düşüksen şirki başka yerden öğren..ben vaiz değilim hepinize burda vaaz verecek..versem de anlamassınız..:hahah:

beynelminelback
18-04-07, 16:29
Ben napıyorum bilmiyorum..tartışmaya girerek senin seviyene iniyorum ama daha islamiyetle ilgili hiçbirşey bilmiyorsun ve bu da beni açıklama yapmaya itiyor..hiç mi kitap okumuyorsun sen islamiyetle ilgili ama pardon yanlış sordum müslüman mısın:?:)okusan ne sylemek istediğimi anlardın.....yanlış yapıyosun...:nono:

arkadaş okumuş okumuş:hahah: herhalde okumuş:beee: en azından sivrisineklerin sokmadığını öğrenecek kadar da okumuş valla....sende okursan sivrisineklerin neden sokmadığını öğrenirsin...ama kendini zabıta sanıyorsun galiba. din zabıtasımısın sen? Sanane milletin dininden diyanetinden. Cürrete bak ya.. İnsanın yüzü kızarmalı vallaha. Puhhhhh

nzm70
18-04-07, 16:41
arkadaş okumuş okumuş:hahah: herhalde okumuş:beee: en azından sivrisineklerin sokmadığını öğrenecek kadar da okumuş valla....sende okursan sivrisineklerin neden sokmadığını öğrenirsin...ama kendini zabıta sanıyorsun galiba. din zabıtasımısın sen? Sanane milletin dininden diyanetinden. Cürrete bak ya.. İnsanın yüzü kızarmalı vallaha. Puhhhhh

okusaydı boyle demezdı....sıvrılerın ne kadar acımasız olduklarını o na asla dokunmayacaklarını çok ıyı bılırdı...gercı senın agızını yenıden bantlamışlar...serıatcı yonetıcıler.....ammmaaaaaaaa zannetmesınlerkı sesımızı kesecekler...rte babaları gıbı elestırı yaparsan karsına alırlar....bızım moddlukta modaretorlukte gozumuz yok....ama cok yakında zannımca ''yasen ''nı mod yaparlar....kadrolaşmanın şıddetı sanala bıle gelıyorsa ...vayyyyy benım canım memleketım....

y@sen
18-04-07, 16:49
kankam hala kadrolaşmadan bahsediyon..Başbakanımız nerden benim babam oluyomuş..sen bi de araya kutsal ruh koyarsın üçlememiz tamam olur...saçma sapan konuşmalarla bir yere varamayız..Modlara ve Adminlere bile şeriatçi diyecek kadar ileri gidiyorsan görüşün bayağı darr..

hollowmen
18-04-07, 16:54
kankam hala kadrolaşmadan bahsediyon..Başbakanımız nerden benim babam oluyomuş..sen bi de araya kutsal ruh koyarsın üçlememiz tamam olur...saçma sapan konuşmalarla bir yere varamayız..Modlara ve Adminlere bile şeriatçi diyecek kadar ileri gidiyorsan görüşün bayağı darr..

sizin gorusunuzde modlara ve adminlere cok yakın davranacak kadar geniş anlasılan bence biraz kendiniz olun kendi fikirlerinizi savunun modlar ve modelatorler kendilerini savunurlar onlar uzerinden bişey elde etmemeye calışın bence..

nzm70
18-04-07, 16:57
sizin gorusunuzde modlara ve adminlere cok yakın davranacak kadar geniş anlasılan bence biraz kendiniz olun kendi fikirlerinizi savunun modlar ve modelatorler kendilerini savunurlar onlar uzerinden bişey elde etmemeye calışın bence..arkadas mod olacak...akp dekı kadrolasma burada var :ragaci :ragaci :ragaci

hollowmen
18-04-07, 17:00
arkadas mod olacak...akp dekı kadrolasma burada var :ragaci :ragaci :ragaci


bilemiyorum tam ama kadrolaşma derin ve sesiz olur yavas yavas .. burda cok hızlı kadrolasıyolar anlasılan
:ragaci

nzm70
18-04-07, 17:02
bilemiyorum tam ama kadrolaşma derin ve sesiz olur yavas yavas .. burda cok hızlı kadrolasıyolar anlasılan
:ragaci

ooooooooooooooooooooo sen daha neler goreceksın...ammannn dıkkat et...burada adam muslumanmısın dıyor....soruya bak.... ne yazı sılınıyor nede ıhtar alıyor...yılanın kuyrugu ıle basına azıcık yorum yap anında azın gozun bantlanır...:ragaci :ragaci :ragaci :ragaci

hollowmen
18-04-07, 17:05
ooooooooooooooooooooo sen daha neler goreceksın...ammannn dıkkat et...burada adam muslumanmısın dıyor....soruya bak.... ne yazı sılınıyor nede ıhtar alıyor...yılanın kuyrugu ıle basına azıcık yorum yap anında azın gozun bantlanır...:ragaci :ragaci :ragaci :ragaci


vallamı bu cok kotu bide demokrasi ve fikir ozgurlugunu savunuyorlar bunları yaparak olemi yoksa yanlışmnı anladım??

y@sen
18-04-07, 17:05
sizin gorusunuzde modlara ve adminlere cok yakın davranacak kadar geniş anlasılan bence biraz kendiniz olun kendi fikirlerinizi savunun modlar ve modelatorler kendilerini savunurlar onlar uzerinden bişey elde etmemeye calışın bence..

onlarda insan ...onları savunmamı gerektirecek bi neden var mı? veya ben mod olmamı gerektiren bi durum..bırakın ki gökten iner gibi mod olunmuyor..ne çabuk açıp okudun konuyu ve tartışmayı hollowmen.yoksa banlılardan biri misin???????:hahah: kimse üzerinden bişey elde etmeme gerek yok zaten herşeye sahibim...:kiki:

hollowmen
18-04-07, 17:10
onlarda insan ...onları savunmamı gerektirecek bi neden var mı? veya ben mod olmamı gerektiren bi durum..bırakın ki gökten iner gibi mod olunmuyor..ne çabuk açıp okudun konuyu ve tartışmayı hollowmen.yoksa banlılardan biri misin???????:hahah: kimse üzerinden bişey elde etmeme gerek yok zaten herşeye sahibim...:kiki:

bende onu sordum zaten soruya soru ile cevap mı veriyosun.onları neden savunuyosun diye sordum bundan neden bu kadar rahatsızlık duydun anlamadım soruma cevap da vermeyebilirsin ama konu saptırma ben sadece bir soru sordum:) ateş olmayan yerden duman cıkmaz niye kızdınki anlamadım:)

nzm70
18-04-07, 17:12
vallamı bu cok kotu bide demokrasi ve fikir ozgurlugunu savunuyorlar bunları yaparak olemi yoksa yanlışmnı anladım??
valla burada akp borusu oter...akp de ıse talabanı barzanı rte ve aponun borusu...

hollowmen
18-04-07, 17:15
valla burada akp borusu oter...akp de ıse talabanı barzanı rte ve aponun borusu...


anladım..ama boylede boru otuyomu onu da merak ettim..anlaşılan ben demoktaratik ve herkesin birbirine saygılı oldugu bir ortam sanmıştım..

y@sen
18-04-07, 17:19
Tanrım bu gençlerde gelecek var...:)mod olup tartışmalardan uzak kalacağıma sizin gibi düşünce fakiri insanlara karşı sonuna kadar düşüncelerimi savunmaya devam edeceğim..

hollowmen
18-04-07, 17:22
Tanrım bu gençlerde gelecek var...:)mod olup tartışmalardan uzak kalacağıma sizin gibi düşünce fakiri insanlara karşı sonuna kadar düşüncelerimi savunmaya devam edeceğim..


siz gidip el ayak opun bence sizin gibilerden ancak kole olur kullanılırsınız fikirleriniz de cok geniş baksanıza takılmış kalmıssınızz cemaatin peşine:)

y@sen
18-04-07, 17:26
bir oraya bir buraya lan asena dan iyi kıvırıyosun..sen yanlış yerdesin git istersen etilerde pavyona..burda çeneni yoracağına orda kıvırır para kazanırsın...:)

bloop
18-04-07, 17:27
GELELİM BU SORUYA KANKİ ÖNCE YAZIMI OKU OKUMAMIŞSIN CEVABI ORADA VAR ASLINDA AMA ZAHMET TEME DİYE TEKRAR YAZAYIM
DEDİĞİM GİBİ KANKİ DIŞ GÜÇLER BU ÜLKENİN ASKERİ İMANLI OLDUĞU SÜRECE YENEMEZLER.
ONUN İÇİN ASKERİYEDE NAMAZ KILMAK YASAK

HATTA SANA ŞUNU SÖYLEYEYİM DAHA 2 SENE ÖNCE ASKERİ OKULLARA HERKES İSTEDİĞİ GİBİ UYUŞTURUCU,PORNO FLİM VS…….SOKABİLİYORLARDI
YASAK OLMASINA RAĞMEN İZİN VERİLİYORDU AMAÇ BELLİ

BİRDE KANKİ HOCA EFENDİNİ YETİŞTİRDİĞİ ADAMLARIN YÜZÜNE EŞLERİ KAPALI OLANLAR ASKERİYEDEN ATILIYOR DEMİŞSİN
BURADADA KONUYA NE KADAR DAR YAKLAŞTIĞINI GÖRÜYORUM.
YUKARIDAKİ TARTIŞILANLARLA NE ALAKASI VAR NE KADAR ÇELİŞMİŞSİN:kiki:
HEM ÜLKEYİ İRTİCAYA ŞERRİ HÜKÜMLERE DAYALI HALE GETİRMEK İSTİYOR DEMİŞSİN HEMDE KAPALILAR NAMAZ KILANLARI ATTIRIYORLAR DEMİŞSİN

YUH BE

EDEP YA HUUUUUUU

Tamam insanlar fikirlerini burada tartışıyor fakat neden yalana riyaya başvururlarki?Askeri okullarda uyuşturucu,porno film sokabiliyolarmış 2 yıl önceye kadar.Yahu bu kadar yalan ve fitira olamaz.

Ben 2 sene Askeri Lisede okumuş ve sonra ayrılmış biriyim.Orada olanları benden iyi bilecek değilsin.Sandığın gibi o okullara ne uyuşturucu ne alkol ne de porno sokulur.Sokanlara da çok ağır cezalar hatta okuldan atılma gibi yaptırımlar vardır.Gözü mimlenmiş adam! Sen nasıl bunu düşünürsün ki askeri okulu bırak normal bir okula bile uyuşturucu sokulmazken Türkiyenin en iyi eğitiminin verildiği bu okullara böyle nasıl iftira atıyorsun.

Gelelim Fettoşun okullarına.Beni bilen bilir bu forumda Türkçü bi çizgim vardır.Dediğin gibi o okullar Türkler hakkında iyi bir iş yapsa önce ben savunurum.Sizin beyninizin yıkandığı gibi o Fetullah okullarında Türkçe eğitim sömürülmek istenen insanların gözünü boyamak adına yapılmış bi numaradır.O okulların asıl dili İngilizcedir ve HOCA nızın hizmet ettiği ABD emperyalizminin maşasıdır.

hollowmen
18-04-07, 17:29
bir oraya bir buraya lan asena dan iyi kıvırıyosun..sen yanlış yerdesin git istersen etilerde pavyona..burda çeneni yoracağına orda kıvırır para kazanırsın...:)

NEDEN BU KADAR KIZDIN YASEN:) KÖLELİK FİKRİ HOŞUNAMI GİTMEDİ???:) KONUYU BELDEN AŞAGI VURMAYA BAŞLADIN BU KADAR KIZMA CANIM TARTIŞIYORUZ BURDA SENİN GİBİ KÖLE ZİHNİYETİNDEN KURTULMAN İÇİN YARDIM EDİORUM SANA:)

nzm70
18-04-07, 17:30
bir oraya bir buraya lan asena dan iyi kıvırıyosun..sen yanlış yerdesin git istersen etilerde pavyona..burda çeneni yoracağına orda kıvırır para kazanırsın...:)

vayyyyyyyyyyy cemaaatın mensubu nasılda bılıyor pavyonu mavyonuuuuuuuuu....baksana etılerde varmış....:ragaci :ragaci :ragaci

satisfacti10
18-04-07, 17:32
arkadaşlar bu mod muhabbeti ne?
bi şikayetiniz varsa buyrun adminler orda.. iletin..
kimse bizim gibi düşünmek zorunda değil, herkes kendi fikrini savunuyor ayrıca aynı fikirde olduğumuz üyeler kimseden daha değerli değil burada.. bu konuda eşit davranıyoruz elimizden geldiği kadarıyla... zaten eşit olmadığı yerde üst makamlar olaya el atıyor merak etmeyin siz.....
buarada forumun kuralları belldir... Admin de olsa yönetici yada mod da olsa T.C. laik düzeninden taviz verilmeyecektir...

y@sen
18-04-07, 17:32
NEDEN BU KADAR KIZDIN YASEN:) KÖLELİK FİKRİ HOŞUNAMI GİTMEDİ???:) KONUYU BELDEN AŞAGI VURMAYA BAŞLADIN BU KADAR KIZMA CANIM TARTIŞIYORUZ BURDA SENİN GİBİ KÖLE ZİHNİYETİNDEN KURTULMAN İÇİN YARDIM EDİORUM SANA:)

ben sözlerine sinirlenmez sadece gülerim...:hahah: çünkü böle kıt kafalı insanlarla her zaman karşılaşmıyoruzz....bırakta az tadını çıkarayım asena pardon hello women:kiki: :hahah: :kiki:

y@sen
18-04-07, 17:34
vayyyyyyyyyyy cemaaatın mensubu nasılda bılıyor pavyonu mavyonuuuuuuuuu....baksana etılerde varmış....:ragaci :ragaci :ragaci

sizin gibi at gözlüğüyle bakmıyoruz etrafa ..laik bi ülkedeyiz modernleşin biraz bunu yanında saygıyı da unutmayın...

nzm70
18-04-07, 17:36
arkadaşlar bu mod muhabbeti ne?
bi şikayetiniz varsa buyrun adminler orda.. iletin..
kimse bizim gibi düşünmek zorunda değil, herkes kendi fikrini savunuyor ayrıca aynı fikirde olduğumuz üyeler kimseden daha değerli değil burada.. bu konuda eşit davranıyoruz elimizden geldiği kadarıyla... zaten eşit olmadığı yerde üst makamlar olaya el atıyor merak etmeyin siz.....
buarada forumun kuralları belldir... Admin de olsa yönetici yada mod da olsa T.C. laik düzeninden taviz verilmeyecektir...


dıyosun demesınede herseyın ortada olduguna bır bakkkk...adam ne dıyor...''sen muslumanmısın'' bu kım kı sen muslumanmısın dıyecek...o kım kı bu lafı etme curetını kendınde bulacak...yılanın kuyrugu ıle basına bır tek kelıme ettım yazı sılınmış '' yalan mı salya sumuk aglamıyormu''insanları burada bantlıyorsunuz...bırak agızı burnunuda bantlıyorsunuz...sonrada esıt mesafe...yerım sızın esıt mesafenızı....neden sılmedınız sen muslumanmısın lafını...:mad:

y@sen
18-04-07, 17:39
dıyosun demesınede herseyın ortada olduguna bır bakkkk...adam ne dıyor...''sen muslumanmısın'' bu kım kı sen muslumanmısın dıyecek...o kım kı bu lafı etme curetını kendınde bulacak...yılanın kuyrugu ıle basına bır tek kelıme ettım yazı sılınmış '' yalan mı salya sumuk aglamıyormu''insanları burada bantlıyorsunuz...bırak agızı burnunuda bantlıyorsunuz...sonrada esıt mesafe...yerım sızın esıt mesafenızı....neden sılmedınız sen muslumanmısın lafını...:mad:

ben bi soru sordum sadece hakaret mi ettim ki silsinler? kaldı ki cevaplamak zorunda da değilsin..ağırına gitti galiba bi yaran mı var da böle takılıp kaldın bi soruya..?:hahah:

nzm70
18-04-07, 17:40
sizin gibi at gözlüğüyle bakmıyoruz etrafa ..laik bi ülkedeyiz modernleşin biraz bunu yanında saygıyı da unutmayın...

işinıze geldıgı zaman LAİK...işinize gelmedığı zaman LAAAAAAAAAİİİİİİKKKK....:nono:

nzm70
18-04-07, 17:45
ben bi soru sordum sadece hakaret mi ettim ki silsinler? kaldı ki cevaplamak zorunda da değilsin..ağırına gitti galiba bi yaran mı var da böle takılıp kaldın bi soruya..?:hahah:

zoruma gıtmedı desem yalan olur....salya sumuk aglayan bır adamın pesınden gıden dını parca parca eden bır adamın pesınden gıden kışı bana bunu soruyorsa zoruma gıder...kaldıkı kolelıgın ust sınırlarında oldugunu kanıtlamışlar...benım zoruma gıtmesındeeee kımın zoruna gıtsın....

fasıla
18-04-07, 17:48
işinıze geldıgı zaman LAİK...işinize gelmedığı zaman LAAAAAAAAAİİİİİİKKKK....:nono:

sen iyice azıttın!

sakin ol!

haddini bilerek konuş.:dayak6du: :dayak6du: :dayak6du:

X
18-04-07, 17:52
kendini bilmez bazı banlanan üyeler tekrar üye olup ortalığı karıştırmaktadır.konu kilitlenmiştir.lütfen tahriklere kapılmayın.Üyeliklerinizden olmayın