PDA

View Full Version : Türk Ceza KanunuHallelujah
16-10-06, 19:32
TÜRK CEZA KANUNU
MADDE 125.– (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden …[15] veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29.06.2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
(5) (Değişik: 29.06.2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Kaynak http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5237.htm

Sona zamanlarda forumda bazı kişiler tarafından hristiyanlık inancına yönelik ağır hakaretler yapılmaktadır. Kendi inançlarına ters olan bu dine hakaret etmeyi bir hak olarak görüp sınırsız şekilde hakaret etme hakkında sahip olduklarını zannetmekteler. Kişilerce kutsal kabul edilen dinlerden bahisle hakaret etmek suç kapsamına girmektedir ve kutsal değerlere hakaret ceza ile karşılık bulmaktadır.
Forum yönetiminin, bu konuda ki hassasiyeti gösterip gerekli asayişi sağlamalarını önemle arz ederim. Zira sahibi oldukları forumdaki bu bölümü hristiyanlık dinine hakaret edilebilmesi için hodri meydan olarak açmadıklarını düşünüyorum. Saygılar.

Kanka.Net-11
17-10-06, 11:36
TÜRK CEZA KANUNU
MADDE 125.– (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden …[15] veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29.06.2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
(5) (Değişik: 29.06.2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Kaynak http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5237.htm

Sona zamanlarda forumda bazı kişiler tarafından hristiyanlık inancına yönelik ağır hakaretler yapılmaktadır. Kendi inançlarına ters olan bu dine hakaret etmeyi bir hak olarak görüp sınırsız şekilde hakaret etme hakkında sahip olduklarını zannetmekteler. Kişilerce kutsal kabul edilen dinlerden bahisle hakaret etmek suç kapsamına girmektedir ve kutsal değerlere hakaret ceza ile karşılık bulmaktadır.
Forum yönetiminin, bu konuda ki hassasiyeti gösterip gerekli asayişi sağlamalarını önemle arz ederim. Zira sahibi oldukları forumdaki bu bölümü hristiyanlık dinine hakaret edilebilmesi için hodri meydan olarak açmadıklarını düşünüyorum. Saygılar.


Ne çok biliyosunuz siz.Birde bunları siz uygulasanız tam olucak.Burda kaçtane Admin,Yönetici Mod arkadaşlar var öyle birşey olduğunda gerekli müdahaleyi edeceğinden şüphen olmasın!Tıpkı Takilimin banlandığı gibi.

HayaLiMs
17-10-06, 11:43
Ne çok biliyosunuz siz.Birde bunları siz uygulasanız tam olucak.Burda kaçtane Admin,Yönetici Mod arkadaşlar var öyle birşey olduğunda gerekli müdahaleyi edeceğinden şüphen olmasın!Tıpkı Takilimin banlandığı gibi.


:okay: :okay: :okay: :bravo: :okay: :okay: :okay:
+1
Tebrik ederim