PDA

View Full Version : Vecİh SÖzlermerkan
30-05-06, 02:48
Üç huy vardır ki, kimde bulunursa, onun zararınadır: Sözünde durmamak, hîle yapmak, zulmetmek.*
Hazret-i Ebû Bekir (Radıyallahü anh)
* İhlâs ile yapılan küçük bir iş, senelerce yapılan ibâdetler gibi sevap hâsıl eder.*
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)
* Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.*
Hazret-i Ebû Bekir (Radıyallahü anh)

* Başkasını düzeltmek istiyorsan, önce kendini düzelt!*
Hazret-i Ömer (Radıyallahü anh)

* Cehennemi bildiği hâlde, günah işleyen kimseye hayret ederim.*
Hazret-i Osman (Radıyallahü anh)

* Akıl, nimetlerin en büyüğü, dünya ve âhıret şereflerinin en yücesidir.*
Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)

*Fakirlik, hâline şükredip kimseye şikâyet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir.*
İbrahim Havvâs (Rahmetullahi aleyh)

*Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz.*
İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)

*Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek.*
Fudayl bin İyad (Rahmetullahi aleyh)

*Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir.*
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)

*Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az günahtadır.*
İmâm-ı Gâzâli (Rahmetullahi aleyh)

*Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!*
Bâyezîd-i Bistâmî (Rahmetullahi aleyh)

*Eskiden iyilik yaparlardı söylemezlerdi. Sonra hem yapmaya hem de söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmıyorlar fakat söylüyorlar.*
Ömer bin Hâris (Rahmetullahi aleyh)

*Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.*
Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)

*Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: 1-İdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdası, 3-Zenginlere ise cimrilik.*
Molla Câmî (Rahmetullahi aleyh)

*İşlediğiniz günâhları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz!*
Zünnûn-i Mısrî (Rahmetullahi aleyh)

*Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadını alamaz.*
Yûsuf bin Hüseyin Râzî (Rahmetullahi aleyh)

*Öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki; onda dünya malı hırsı bulunmasın.*
Dâvûd-i İskenderî (Rahmetullahi aleyh)

*Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile doldurmak demektir.*
İmâm-ı Birgivî (Rahmetullahi aleyh)

*İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resûlullahın sevdiği ve evliyânın özendiği bir ahlâktır.*
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Rahmetullahi aleyh)

*Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir.*
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)*

*Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise, süsü ve güzelliğidir.*
Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)

*Dört şey ibâdettendir: Abdestsiz durmamak, çok secde etmek, gönlü mescidlere bağlı olmak ve Kur’ân-ı kerîmi çok okumak.*
Ali Dede Bosnevî (Rahmetullahi aleyh)

*Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar ibâdet et, ister uyu!*
İbrâhim bin Edhem (Rahmetullahi aleyh)

*Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir.*
Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (Rahmetullahi aleyh)

*İki şeyi istersiniz ama, bulamazsınız. Bunlar, neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennette olur.*
Ebû Turâb-ı Nahşebî (Rahmetullahi aleyh)

*İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir.*
Hasan-ı Basrî (Rahmetullahi aleyh)

*Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli yılandan. Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder, Ama kötü arkadaş, can ve imandan eder.*
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi (Rahmetullahi aleyh)

*Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız.*
Ömer bin Abdülazîz (Radıyallahi anh)

*Malı olanın aç sabahlaması, olmayanın tok sabahlamasından evladır.*
Bişr-i Hafi (Rahmetullahi Aleyh)

*Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırır.*
Ebubekir şiblî (Rahmetullahi aleyh)

*Üç şey üç zümreye çirkin düşer: İdarecilere sertlik, âlimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik...*
Molla Câmî (Rahmetullahi aleyh)

*Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun.*
Abdullah-ı Dehlevi (Rahmetullahi aleyh)

*Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, âhireti sevmiş olamaz.*
Abdülkâdir Geylâni (Rahmetullahi aleyh)

*Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir.*
Abdülhakim Arvâsi (Rahmetullahi aleyh)

*Eshâb-ı kirâma hürmet etmeyen kimse, Muhammed aleyhisselâma îmân etmiş olmaz.*
Ebûbekir Şiblî (Rahmetullahi aleyh)

*İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen hakiki dost değildir.*
İmam-ı Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi aleyh)

highranger
30-05-06, 04:12
Allah razı olsun altın değerinde nasihatler bunlar

güneş
30-05-06, 16:23
allah Razi Olsun KardeŞİm SaĞol.

merkan
30-05-06, 19:50
rcd kankalar cümlemizden Allah razı olsun inş hepimiz istifade ederiz..:okay:

merkan
01-06-06, 23:08
Bizim Dinimiz,en akılcı ve en doğal dindir.Bundan dolayı en son din olmuştur.”M.K.ATATÜRK

“Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin, başarırsınız.” Konfüçyüs

“Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir.” Robert Louis Stevenson

“Din vardır ve gereklidir.Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur.”M.K.ATATÜRK

“İnsanoğlunun yapacakları, hayal ettikleri ile sınırlıdır.” Arthur C. Clarke

*“İyi ağaç kolay yatişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur.” (J. Willard Marriot)

*İman etmek, görünmeyene inanmaktır. Mükafatı ise görünmeyeni görmektir. (St. Augustine)

"Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir."(Hz. Ebubekir R.a)

"Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol."(Hz. Mevlâna)

"Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhâmı

Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm'ı."(M. Akif)

"Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız."(Cenab Şahabeddin)

"Kusursuz dost arayan dostsuz kalır."(Hz. Mevlâna)

"Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır." (Hz. Mevlâna)

*Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin

*En büyük işler, büyük hayaller yaşama özelliği olan insanlarca başarılmıştır.

*Ağacı besleyen toprak, toprağı besleyen yapraktır

*“Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.” (N. F. Kısakürek)

*İki türlü insan daima açtır. Biri ilmi arayan, diğeri de parayı... (Yusuf İslam)

cppmaker
01-06-06, 23:26
Allah razı olsun kanka :okay: