Aktiviteler

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Son 24 saat Son 24 saat Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days Hepsi Hepsi Photos Photos Forum Forumlar
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 21:10
  dark shadows started a thread Lale Devri in Tarih
  Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen süreye denir. Lale devrini padişah Sultan III. Ahmet ve özellikle onun...
  0 Cevap | 2 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:56
  Kuvay-i Milliye, Yunanlıların İzmir'i işgal etmeleri ve Anadolu'da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:55
  dark shadows started a thread Kayı Boyu in Tarih
  Oğuzların 24 boyundan biridir. Gün Han Oğulları koluna bağlı olup, Ongunu (kutsal hayvanı) şahindir. Oğuz boylarıyla ilgili ilk ...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:54
  Bugünkü İran sınırımızın çizildiği, Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan antlaşmadır. Osmanlı-İran...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:52
  Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Niğde, Konya ve İçel çevresinde kurulan bir Türk beyliğidir. 1228 yılında ...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:51
  Osmanlı ordusuna topçu ve istihkam subayı yetiştirmek üzere 1795'te Hasköy'deki Humbarahane'nin yerine, İstanbul'da kurulan okul....
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:50
  dark shadows started a thread Kapitülasyonlar in Tarih
  Sözlük anlamıyla; bir ülkenin, vatandaşlarının zararına olacak şekilde yabancılara verilen ayrıcalıklar. Osmanlı Devleti'nde Kanuni...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:49
  dark shadows started a thread Kapıkulu Ocakları in Tarih
  Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:48
  Kanunname-i Osmani veya Kanun-ı Kadim olarak da bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nde cezalandırma, yönetim ve maliye alanlarında şer'i ...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:47
  dark shadows started a thread Kanun-i Esasi in Tarih
  1914 yılında savaş başlayınca Ruslar Galiçya'yı işgal ettiler. 1915 yılında Almanlarca takviye edilen müttefik güçler, Rusları ...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:35
  dark shadows started a thread Kafkas Cephesi in Tarih
  1914 yılında savaş başlayınca Ruslar Galiçya'yı işgal ettiler. 1915 yılında Almanlarca takviye edilen müttefik güçler, Rusları ...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:33
  dark shadows started a thread Kadılık Kurumu in Tarih
  Kadı, İslam hukukunda yargıca verilen ad. Şer-i esaslara göre davaları ve uyuşmazlıkları çözmekle görevli olan kişi. ...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:32
  I. Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan antlaşma. Bu antlaşma ile bugünkü...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • #Wanted's Avatar
  Dün, 20:32
  Dünya görüşü ve yorumları üzerine kitap yazmasını istediğim abim
  3425 Cevap | 291273 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:31
  dark shadows started a thread İsakçı Kalesi in Tarih
  Tuna Nehri'nin sağ kıyısında bulunmakla birlikte bölgenin stratejik üstünlüğü sebebiyle yaptırılmıştır....
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:30
  dark shadows started a thread İrad-ı Cedid in Tarih
  Nizam-ı Cedid hazinesi olarak bilinmektedir. III. Selim'in emri ile 1793'te Nizam-ı Cedid ordusunun giderlerini karşılamak...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:28
  dark shadows started a thread Islahat Fermanı in Tarih
  Osmanlı İmparatorluğu'nun çökme döneminde, devletin yıkılmaktan kurtarılması için, siyasi kuruluşlar, kişi...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:27
  dark shadows started a thread Irak Cephesi in Tarih
  Bu cephe, İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek amacıyla, 15 Ekim 1914'te Bahreyn'i ve 23 Kasım 1914'te Basra'yı...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:26
  Osmanlılarla Ruslar arasında yapılmıştır. Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'da ayaklanması üzerine, devletin güvenliğini...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:25
  dark shadows started a thread Humbaracı Ocağı in Tarih
  Osmanlı Devleti'nde orduda humbara yapan ve kullanan sınıfın bağlı bulunduğu ocaktır. Kumbaracı ocağı da...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:24
  1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile, Sultan-Halife gibi, çifte görevi olan Osmanlı hükümdarının elinden...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:23
  dark shadows started a thread Hilafet in Tarih
  Birinin yerine geçme anlamına gelmektedir. Hilafet aynı zamanda Hz. Muhammed'in ölümünden sonra bütün müslüman...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:22
  dark shadows started a thread Hıdiv in Tarih
  Sultan Abdülazizi zamanında Mısır valilerine verilen ünvan. Hıdiv ünvanı ilk olarak 8 Haziran 1867 yılında Sultan...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:20
  dark shadows started a thread Heşt Behişt in Edebiyat
  Sekiz Cennet anlamına da gelir. Akkoyunlu Türkmenleri'nin sultanı İdris-i Bitlisi'nin tarih kitabı. Osman Gazi'den...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:17
  dark shadows started a thread Galiçya Cephesi in Tarih
  1914 yılında savaş başlayınca Ruslar Galiçya'yı işgal ettiler. 1915 yılında Almanlarca takviye edilen müttefik...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:15
  dark shadows started a thread Fetret Devri in Tarih
  Fasıla-i Saltanat olarak da bilinir. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda (28 Temmuz 1402) yenilmesiyle başlayan bu...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:14
  dark shadows started a thread Etnik-i Eterya in Tarih
  Emanual Ksantos tarafından, 1814 yılında, Yunan Kurtuluş Savaşı ve bağımsızlık hareketini gerçekleştirmek için...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:13
  dark shadows started a thread Enosis in Tarih
  Birleşme anlamına gelmektedir. Kıbrıs Adası'nın Yunanistan ile birleşmesi dileğini belirtmekte kullanılan bir...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:12
  dark shadows started a thread Emanet-i Mukaddes in Tarih
  Kutsal emanetler anlamına gelen Emanat-ı Mukaddes, Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinde saklanmakta olan, kutsal olarak...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
 • dark shadows's Avatar
  Dün, 20:10
  1914-1918 yılları arasında yapılan ve dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan I. Dünya Savaşı'nda V. Mehmet...
  0 Cevap | 1 Görüntüleme
More Activity